ĐĂNG KÝ THI ĐẤU
GIẢI VÔ ĐỊCH TRẺ VÀ CÚP KVTT QUỐC GIA LẦN II NĂM 2024
Thời gian: 01/08 - 05/08/2024
Địa điểm: Cung thể thao, khu liên hợp thể thao Quảng Ninh, Đại Yên, Hạ Long, Quảng Ninh
Hạn đăng ký: 12:00 09/07/2024