ĐĂNG KÝ THI ĐẤU
GIẢI VÔ ĐỊCH KVTT QUỐC GIA VÀ CÚP CLB KVTT QUỐC GIA NĂM 2021
Thời gian: 16/12 - 20/12/2021
Địa điểm: Nhà luyện tập và thi đấu TDTT trường TDTT Quảng Ninh
Hạn đăng ký: 12:00 04/12/2021
Thông tin đăng ký:
VQ15 VQ1C VQ1R VQ1J VQ1S VQ1P D615 D614 D613 D612 D61C D61R D61J D61S D61P D714 D713 D712 D71C D71R D71J D71S D813 D812 D81C D81R D81J DT14 DT13 DT12 DT1C DT1R DT1J DT1S GY12 GY1C GY1R GY1J GY1S GY1P GZ12 GZ1C GZ1R GZ1J GZ1S GZ1P

VQ25 VQ2W VQ2T VQ2Q VQ2F VQ2V D625 D624 D623 D622 D62W D62T D62Q D62F D62V D724 D723 D722 D72W D72T D72Q D72F D823 D822 D82W D82T D82Q D922 D92W D92T DC22 DC2W DC2T DT24 DT23 DT22 DT2W DT2T DT2Q DT2F GY22 GY2W GY2T GY2Q GY2F GY2V GZ22 GZ2W GZ2T GZ2Q GZ2F GZ2V