CHÚ Ý: Website Đăng ký thi đấu nâng cấp nên các đơn vị cần đăng ký lại tài khoản mới, chọn Đăng ký tài khoản để đăng ký tài khoản mới theo hướng dẫn

ĐĂNG KÝ THI ĐẤU
GIẢI VÔ ĐỊCH TRẺ KVTT QUỐC GIA VÀ CÚP KVTT QUỐC GIA NĂM 2023
Thời gian: 29/06 - 03/07/2023
Địa điểm: Cung văn hóa thể thao Tiên Sơn, thành phố Đà Nẵng
Hạn đăng ký: 12:00 17/06/2023