THÔNG BÁO

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19,

Tổng cục TDTT thông báo hoãn việc tổ chức giải KVTT vô địch CLB tại Cần Thơ. Ngày tổ chức thi đấu lại sẽ được thông báo sau.

Trân trọng

 

 

 

Đăng ký thi đấu hệ phong trào

Hướng dẫn Đăng ký thi đấu hệ phong trào

 

Hướng dẫn đăng ký đồng diễn

Đăng ký các nội dung đồng diễn GX1.., GX2.., GY1.., GY2.., GZ1.., GZ2.. như sau:

- Nhập Tên các vận động viên chỉ nhập tên và cách nhau bằng dấu phẩy (,), ví dụ: Hùng, Nam, Linh, Phương, Thắng, Minh, Thanh

- Nhập Năm sinh:

+ Lứa tuổi Trẻ em: X

+ Lứa tuổi Người trưởng thành: Y

+ Lứa tuổi Người cao tuổi: Z

- Đối với nội dung đơn: không ít hơn 8 vận động viên cho một đội

- Đối với nội dung đôi: không ít hơn 6 đôi cho một đội

- Chọn đăng ký các nội dung như bình thường