ĐĂNG KÝ THI ĐẤU
GIẢI CÚP VÔ ĐỊCH CÁC CÂU LẠC BỘ KVTT KHU VỰC PHÍA BẮC NĂM 2019
Thời gian: 18/04 – 22/04/2019
Địa điểm: Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức - 12 phố Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội
Hạn đăng ký: 10/04/2019
Thông tin đăng ký:
D114 D113 D112 D11C D11R S11C S11R S112 S113 S114 D215 D213 D212 D21C D21R S21C S21R S212 S213 S215 D315 D313 D312 D31C D31R S31C S31R S312 S313 S315 D415 D413 D412 D41C D41R S41C S41R S412 S413 S415 D515 D513 D512 D51C D51R D615 D613 D612 D61C D61R D715 D713 D712 D71C D71R D814 D813 D812 D81C D81R DT14 DT13 DT12 DT1C DT1R GX12 GX1C GX1R GY12 GY1C GY1R GZ12 GZ1C GZ1R

D124 D123 D122 D12W D12T S12W S12T S122 S123 S124 D225 D223 D222 D22W D22T S22W S22T S222 S223 S225 D325 D323 D322 D32W D32T S32W S32T S322 S323 S325 D425 D423 D422 D42W D42T S42W S42T S422 S423 S425 D525 D523 D522 D52W D52T D625 D623 D622 D62W D62T D725 D723 D722 D72W D72T D824 D823 D822 D82W D82T DT24 DT23 DT22 DT2W DT2T GX22 GX2W GX2T GY22 GY2W GY2T GZ22 GZ2W GZ2T

Chú ý

Đăng ký nội dung đồng diễn GX12, GX1C, GX1R, GY12, GY1C, GY1R, GZ12, GZ1C, GZ1R, GX22, GX2W, GX2T, GY22, GY2W, GY2T, GZ22, GZ2W, GZ2T như sau:

- Nhập Tên các vận động viên chỉ nhập tên và cách nhau bằng dấu phẩy (,), ví dụ: Hùng, Nam, Linh, Phương, Thắng, Minh, Thanh

- Nhập Năm sinh:

+ Lứa tuổi Trẻ em: X

+ Lứa tuổi Người trưởng thánh: Y

+ Lứa tuổi Người cao tuổi: Z

- Đối với nội dung đơn: không ít hơn 8 vận động viên cho một đội

- Đối với nội dung đôi: không ít hơn 6 đôi cho một đội

- Chọn đăng ký các nội dung như bình thường

ĐĂNG KÝ THI ĐẤU
GIẢI CÚP VÔ ĐỊCH CÁC CLB KVTT KV PHÍA NAM VÀ CÁC TỈNH MIỀN TRUNG NĂM 2019
Thời gian: 21/03 - 24/03/2019
Địa điểm: Nhà khách Thể thao - Số 215C Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Hạn đăng ký: 13/03/2019
Thông tin đăng ký:
D114 D113 D112 D11C D11R S11C S11R S112 S113 S114 D215 D213 D212 D21C D21R S21C S21R S212 S213 S215 D315 D313 D312 D31C D31R S31C S31R S312 S313 S315 D415 D413 D412 D41C D41R S41C S41R S412 S413 S415 D515 D513 D512 D51C D51R D615 D613 D612 D61C D61R D715 D713 D712 D71C D71R D814 D813 D812 D81C D81R DT14 DT13 DT12 DT1C DT1R GX12 GX1C GX1R GY12 GY1C GY1R GZ12 GZ1C GZ1R

D124 D123 D122 D12W D12T S12W S12T S122 S123 S124 D225 D223 D222 D22W D22T S22W S22T S222 S223 S225 D325 D323 D322 D32W D32T S32W S32T S322 S323 S325 D425 D423 D422 D42W D42T S42W S42T S422 S423 S425 D525 D523 D522 D52W D52T D625 D623 D622 D62W D62T D725 D723 D722 D72W D72T D824 D823 D822 D82W D82T DT24 DT23 DT22 DT2W DT2T GX22 GX2W GX2T GY22 GY2W GY2T GZ22 GZ2W GZ2T