ĐĂNG KÝ THI ĐẤU
GIẢI KVTT ĐẠI HỘI TT TQ LẦN THỨ 8 VÀ CÚP KVTT MỞ RỘNG TOÀN QUỐC 2018
Thời gian: 15/11 - 19/11/2018
Địa điểm: Cung Thể thao Quần Ngựa Hà Nội
Hạn đăng ký: 05/11/2018
Thông tin đăng ký:
VQ15 VQ1C VQ1R VQ1J VQ1S VQ1P DN13 DN12 DN1C DN1R DN1J SN1C SN1R SN1J SN12 SN13 D114 D113 D112 D11C D11R D11J D11S S11C S11R S11J S11S S112 S113 S114 D215 D214 D213 D212 D21C D21R D21J D21S D21P S21C S21R S21J S21S S21P S212 S213 S214 S215 D315 D314 D313 D312 D31C D31R D31J D31S D31P S31C S31R S31J S31S S31P S312 S313 S314 S315 D415 D414 D413 D412 D41C D41R D41J D41S D41P S41C S41R S41J S41S S41P S412 S413 S414 S415 D515 D514 D513 D512 D51C D51R D51J D51S D51P D615 D614 D613 D612 D61C D61R D61J D61S D61P D714 D713 D712 D71C D71R D71J D71S D813 D812 D81C D81R DT14 DT13 DT12 DT1C DT1R DT1J DT1S

VQ25 VQ2W VQ2T VQ2Q VQ2F VQ2V DN23 DN22 DN2W DN2T DN2Q SN2W SN2T SN2Q SN22 SN23 D124 D123 D122 D12W D12T D12Q D12F S12W S12T S12Q S12F S122 S123 S124 D225 D224 D223 D222 D22W D22T D22Q D22F D22V S22W S22T S22Q S22F S22V S222 S223 S224 S225 D325 D324 D323 D322 D32W D32T D32Q D32F D32V S32W S32T S32Q S32F S32V S322 S323 S324 S325 D425 D424 D423 D422 D42W D42T D42Q D42F D42V S42W S42T S42Q S42F S42V S422 S423 S424 S425 D525 D524 D523 D522 D52W D52T D52Q D52F D52V D625 D624 D623 D622 D62W D62T D62Q D62F D62V D724 D723 D722 D72W D72T D72Q D72F D823 D822 D82W D82T D922 D92W D92T DT24 DT23 DT22 DT2W DT2T DT2Q DT2F DC22 DC2W DC2T