GIẢI VÔ ĐỊCH KVTT QUỐC GIA VÀ CÚP KVTT MỞ RỘNG TOÀN QUỐC NĂM 2020

Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Lâm Đồng, số 29 Yersin, P. 10, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

Thời gian: 26/11 - 30/11/2020

SK: 1 (GX12) - Chung kết Đồng diễn D Latin C, R @ 2:36 PM
1
75
Mông Ngọc Sa Phi
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
2
74
Hoàng Ngọc Hà
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
3
76
Nguyễn Đình Khánh/Trịnh Thị Tuyết Chi
T&T Dancesport
SK: 2 (GX1C) - Chung kết Đồng diễn E Latin C @ 2:48 PM
1
75
Mông Ngọc Sa Phi
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
2
74
Hoàng Ngọc Hà
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
3
76
Nguyễn Đình Khánh/Trịnh Thị Tuyết Chi
T&T Dancesport
4
77
Nguyễn Minh Cường/Đào Vương Gia Hân
Sở VHTTDL Đồng Nai
SK: 3 (GX1R) - Chung kết Đồng diễn E Latin R @ 3:06 PM
1
64
Vũ Doãn Bình/Trần Châu Anh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
2
74
Hoàng Ngọc Hà
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
3
75
Mông Ngọc Sa Phi
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
SK: 4 (GX1J) - Chung kết Đồng diễn E Latin J @ 3:25 PM
15
Vũ Phương Thảo
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
18
Hoàng Tiến Phát/Nguyễn Thị Anh Đào
Sở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
19
Lê Thị Thanh Thủy
Sở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
21
Đỗ Trần Linh Anh
Sở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
22
Lê Nguyễn Bảo Anh
CLB Âu Cơ
23
Nguyễn Lê Bảo Anh
CLB Âu Cơ
33
Nguyễn Phạm Quỳnh Giao
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
34
Hiên, Trầm, Hoà, Thảo, Viên, Châu, Hiên, Sương
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
35
Phạm Ngọc Điệp/Đỗ Thuý Huyền
SMART DANCE CENTER
37
Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Tú Phương
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
65
Vũ Bùi Nhật Linh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
66
Trần Hạo Nam/Nguyễn Hoàng Minh Anh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
SK: 5 (GX1S) - Chung kết Đồng diễn E Latin S @ 3:45 PM
13
Hoàng Ngọc Bảo Thy
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
14
Vũ Phương Thi
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
16
Trần Thị Minh Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
25
Đoàn Bảo Khánh Nhật
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
39
Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyên Phương Trang Anh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
53
Nguyễn Trung Thực/Thạch Ngọc Anh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
SK: 6 (GX1P) - Chung kết Đồng diễn E Latin P @ 5:00 PM
1
11
Nguyễn Thị Diệp Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
2
12
Lương Thị Hồng Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
3
39
Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyên Phương Trang Anh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
4
17
Lê Quang Huy/Nguyễn Phương Anh
Sở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
SK: 7 (GY1C) - Chung kết Đồng diễn E Latin C @ 4:51 PM
20
Nguyễn Thủy Tiên
Sở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
21
Đỗ Trần Linh Anh
Sở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
34
Hiên, Trầm, Hoà, Thảo, Viên, Châu, Hiên, Sương
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
38
Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Thu Hà
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
65
Vũ Bùi Nhật Linh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
66
Trần Hạo Nam/Nguyễn Hoàng Minh Anh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
SK: 8 (SN1C) - Tứ kết Nhi đồng F1 Latin C @ 4:55 PM
1
20
Nguyễn Thủy Tiên
Sở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
2
34
Hiên, Trầm, Hoà, Thảo, Viên, Châu, Hiên, Sương
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
3
66
Trần Hạo Nam/Nguyễn Hoàng Minh Anh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
4
38
Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Thu Hà
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
5
65
Vũ Bùi Nhật Linh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
6
21
Đỗ Trần Linh Anh
Sở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
SK: 9 (S21C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C @ 3:29 PM
18
Hoàng Tiến Phát/Nguyễn Thị Anh Đào
Sở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
22
Lê Nguyễn Bảo Anh
CLB Âu Cơ
33
Nguyễn Phạm Quỳnh Giao
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
34
Hiên, Trầm, Hoà, Thảo, Viên, Châu, Hiên, Sương
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
35
Phạm Ngọc Điệp/Đỗ Thuý Huyền
SMART DANCE CENTER
37
Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Tú Phương
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
SK: 10 (D412) - Chung kết Thiếu niên 2 D Latin C, R @ 3:48 PM
1
13
Hoàng Ngọc Bảo Thy
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
2
16
Trần Thị Minh Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
3
14
Vũ Phương Thi
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
4
25
Đoàn Bảo Khánh Nhật
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
5
39
Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyên Phương Trang Anh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
6
53
Nguyễn Trung Thực/Thạch Ngọc Anh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
SK: 11 (S31C) - Vòng 1/8 Thiếu niên 1 F1 Latin C @ 4:58 PM
1
19
Lê Thị Thanh Thủy
Sở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
2
33
Nguyễn Phạm Quỳnh Giao
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
3
65
Vũ Bùi Nhật Linh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
4
66
Trần Hạo Nam/Nguyễn Hoàng Minh Anh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
SK: 12 (DT22) - Chung kết Tổng tuổi D Standard W, T @ 5:36 PM
1
27
Trương Phạm Quỳnh Anh
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
2
45
Nguyễn Lâm Huyền Anh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
3
43
Cao Hải Bách/Dương Minh Thư
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
4
44
Dương Mai Lan
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
SK: 13 (SN1C) - Bán kết Nhi đồng F1 Latin C @ 3:33 PM
1
33
Nguyễn Phạm Quỳnh Giao
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
2
37
Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Tú Phương
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
3
18
Hoàng Tiến Phát/Nguyễn Thị Anh Đào
Sở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
4
34
Hiên, Trầm, Hoà, Thảo, Viên, Châu, Hiên, Sương
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
5
35
Phạm Ngọc Điệp/Đỗ Thuý Huyền
SMART DANCE CENTER
6
22
Lê Nguyễn Bảo Anh
CLB Âu Cơ
SK: 14 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C @ 5:03 PM
1
69
Nguyễn Hoàng Lan
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
2
68
Dương Thị Hòa Lâm
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
3
26
Lê Bảo Trân
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
4
44
Dương Mai Lan
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
5
46
Đàm Thùy Linh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
6
45
Nguyễn Lâm Huyền Anh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
SK: 15 (D41C) - Bán kết Thiếu niên 2 E1 Latin C @ 5:10 PM
1
13
Hoàng Ngọc Bảo Thy
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
2
12
Lương Thị Hồng Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
3
16
Trần Thị Minh Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
4
17
Lê Quang Huy/Nguyễn Phương Anh
Sở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
SK: 16 (SN1C) - Chung kết Nhi đồng F1 Latin C @ 5:07 PM
1
51
Nguyễn Tuấn An/Hoàng Phương Anh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
2
44
Dương Mai Lan
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
3
45
Nguyễn Lâm Huyền Anh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
4
43
Cao Hải Bách/Dương Minh Thư
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
5
46
Đàm Thùy Linh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
6
26
Lê Bảo Trân
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
SK: 17 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C @ 5:12 PM
1
20
Nguyễn Thủy Tiên
Sở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
2
37
Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Tú Phương
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
3
35
Phạm Ngọc Điệp/Đỗ Thuý Huyền
SMART DANCE CENTER
4
18
Hoàng Tiến Phát/Nguyễn Thị Anh Đào
Sở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
SK: 18 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C @ 5:13 PM
1
51
Nguyễn Tuấn An/Hoàng Phương Anh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
2
45
Nguyễn Lâm Huyền Anh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
3
46
Đàm Thùy Linh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
SK: 19 (D41C) - Chung kết Thiếu niên 2 E1 Latin C @ 5:18 PM
1
19
Lê Thị Thanh Thủy
Sở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
2
33
Nguyễn Phạm Quỳnh Giao
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
3
34
Hiên, Trầm, Hoà, Thảo, Viên, Châu, Hiên, Sương
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
SK: 20 (SN1R) - Tứ kết Nhi đồng F2 Latin R @ 3:51 PM
1
56
Nguyễn Tuấn Đạt/Hoàng Minh Ánh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
2
57
Nguyễn Trung Kiên/Phạm Hồng Anh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
3
55
Lê Hoàng Sơn/Nguyễn Ngô Xuân Nhi
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
SK: 21 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C @ 5:22 PM
1
66
Trần Hạo Nam/Nguyễn Hoàng Minh Anh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
2
65
Vũ Bùi Nhật Linh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
3
36
Nguyễn Ngọc Sơn/Hoàng Ánh Tuyết
SMART DANCE CENTER
4
20
Nguyễn Thủy Tiên
Sở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
SK: 22 (D41R) - Bán kết Thiếu niên 2 E2 Latin R @ 5:25 PM
1
69
Nguyễn Hoàng Lan
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
2
51
Nguyễn Tuấn An/Hoàng Phương Anh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
3
70
Đỗ Phương Vy
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
4
26
Lê Bảo Trân
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
SK: 23 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C @ 6:21 PM
1
71
Phạm Phương Anh
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
2
72
Phan Hoài Anh
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
3
67
Trần Bảo Anh/Lê Nguyễn Ngọc Anh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
4
62
Đỗ Hải Thành/Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
SK: 24 (SN1R) - Bán kết Nhi đồng F2 Latin R @ 5:39 PM
1
27
Trương Phạm Quỳnh Anh
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
2
28
Võ Thanh Nguyên
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
3
46
Đàm Thùy Linh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
4
29
Nguyễn Như Hà My
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
SK: 25 (S21R) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F2 Latin R @ 5:41 PM
1
40
Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú Phương
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
2
42
Trần Trung Hiếu/Đặng Hàn My
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
3
41
Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Thu Hà
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
SK: 26 (D41R) - Chung kết Thiếu niên 2 E2 Latin R @ 6:22 PM
1
13
Hoàng Ngọc Bảo Thy
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
2
16
Trần Thị Minh Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
3
14
Vũ Phương Thi
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
4
53
Nguyễn Trung Thực/Thạch Ngọc Anh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
5
52
Vũ Hoàng Anh Minh/Nguyễn Trường Xuân
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
6
25
Đoàn Bảo Khánh Nhật
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
7
24
Nguyễn Lê Trúc Linh
CLB Âu Cơ
SK: 27 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C @ 5:44 PM
1
31
Cao Hoàng Gia Khang/Chenemont Victoria
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
2
32
Nguyễn Vũ Thanh Duy/Nguyễn Thị Xuân Hoà
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
3
49
Nguyễn Hoàng Diệu
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
SK: 28 (SN1R) - Chung kết Nhi đồng F2 Latin R @ 5:51 PM
1
16
Trần Thị Minh Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
2
39
Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyên Phương Trang Anh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
3
14
Vũ Phương Thi
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK: 29 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R @ 2:57 PM
1
60
Trần Hoàng Hải/Nguyễn Thu Hiền
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
2
58
Nguyễn Hữu Duy Anh/Nguyễn Thuỳ Linh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
3
59
Nguyễn Nam Anh/Nguyễn Thuỳ Dương
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
4
73
Nông Trí Mạnh/Vũ Khánh Linh
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
SK: 30 (D41J) - Chung kết Thiếu niên 2 E3 Latin J @ 4:09 PM
1
61
Nguyễn Thanh Tùng/Nguyễn Hồng Anh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
2
73
Nông Trí Mạnh/Vũ Khánh Linh
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
3
75
Mông Ngọc Sa Phi
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
SK: 31 (SN1J) - Tứ kết Nhi đồng F3 Latin J @ 4:10 PM
1
75
Mông Ngọc Sa Phi
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
2
74
Hoàng Ngọc Hà
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
SK: 32 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R @ 4:04 PM
1
74
Hoàng Ngọc Hà
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
2
75
Mông Ngọc Sa Phi
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
3
54
Trần Đăng Giáo/Nguyễn Phạm Linh Đan
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
SK: 33 (D41S) - Chung kết Thiếu niên 2 E4 Latin S @ 4:13 PM
1
74
Hoàng Ngọc Hà
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
2
75
Mông Ngọc Sa Phi
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
3
54
Trần Đăng Giáo/Nguyễn Phạm Linh Đan
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
SK: 34 (SN1J) - Bán kết Nhi đồng F3 Latin J @ 9:01 PM
1
17
Lê Quang Huy/Nguyễn Phương Anh
Sở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
2
33
Nguyễn Phạm Quỳnh Giao
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
3
34
Hiên, Trầm, Hoà, Thảo, Viên, Châu, Hiên, Sương
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
SK: 35 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R @ 5:58 PM
1
30
Lê Trần Khánh Linh
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
2
50
Nguyễn Quốc Bảo/Trần Hoàng Minh Châu
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
SK: 36 (D41P) - Chung kết Thiếu niên 2 E5 Latin P @ 9:02 PM
1
11
Nguyễn Thị Diệp Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
2
13
Hoàng Ngọc Bảo Thy
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
3
12
Lương Thị Hồng Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK: 37 (SN1J) - Chung kết Nhi đồng F3 Latin J @ 6:01 PM
1
57
Nguyễn Trung Kiên/Phạm Hồng Anh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
2
56
Nguyễn Tuấn Đạt/Hoàng Minh Ánh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
3
47
Lưu Anh Thư
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
4
55
Lê Hoàng Sơn/Nguyễn Ngô Xuân Nhi
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
5
48
Nguyễn Ngân Khánh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
6
30
Lê Trần Khánh Linh
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
SK: 38 (S21J) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F3 Latin J @ 5:01 PM
48
Nguyễn Ngân Khánh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
65
Vũ Bùi Nhật Linh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
71
Phạm Phương Anh
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
91
Đào Ngọc Khánh An
Sở VHTTDL Đồng Nai
108
Lê Phúc Trà My
Bảo DanceSport Nghệ An
110
Vũ Tư Dĩnh
Bảo DanceSport Nghệ An
122
Nguyễn Ngọc Cát Tường
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
146
Bùi Bảo Chi
Bắc Ninh Dancesport
178
Lê Ngân Hà
Vĩnh Huy Bình Định
208
Võ Kỳ Thanh Trúc
Hoàng Sương Dancesport Center
233
Nguyễn Đan Quỳnh
NaNa Dance Studio
234
Diệc Thục Mỹ
NaNa Dance Studio
290
Nguyễn Ngọc Hà Phương
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
314
Vũ Hải Ly
CLB Nink Dancesport
327
Nguyễn Thị Thùy Dương
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
334
Quách Khánh Chi
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
338
Trần Trà My
Trường tiểu học thị trấn Yên Viên
350
Phạm Gia Cát Tường
TRUNG TÂM VHTTTT HUYỆN BÀU BÀNG
366
Trần Khánh Vy
Trường Tiểu Học Đô Thị Việt Hưng
420
Vũ Minh Hạnh An
GOLDSTAR DANCE ĐÀ LẠT
426
Lưu Đỗ Khánh Hà
GOLDSTAR DANCE ĐÀ LẠT
496
Đỗ Hương Thảo
Trung tâm văn hoá TTTT thành phố Thuận An
SK: 39 (S41C) - Tứ kết Thiếu niên 2 F1 Latin C @ 5:06 PM
44
Dương Mai Lan
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
68
Dương Thị Hòa Lâm
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng