GIẢI VÔ ĐỊCH TRẺ KVTT VÀ CÚP KVTT QUỐC GIA NĂM 2022

Nhà thi đấu Thể dục thể thao Đồng Nai

Thời gian: 11/08-15/08/2022

SK: 30 (S21C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C @ 1:31 PM
16
Bùi Gia Linh
CLB Ngôi Sao Xanh Lạng Sơn
34
Nguyễn Như Hà My
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
149
Trần Ngọc Bảo Lam
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
179
Hoàng Misaki
Bắc Ninh Dancesport
190
Phạm Anh Thư
CLB NVH Lao Động Tp. Cần Thơ
192
Trương Băng Di
CLB NVH Lao Động Tp. Cần Thơ
204
Nguyễn Đăng Hải An
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
209
Nguyễn Ngọc Hà Phương
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
236
Nguyễn Thiên Hương
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
252
Dư Trần Phương Oanh
CLB Ban Me Dance
266
Nguyễn Ngọc Tâm Đoan
CLB DT Dancesport Kiên Giang
320
Hồ Hà My
Thế Long Đà Lạt
23
Nguyễn Khánh Vy
ProG Academy
73
Lương Bích Lan
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
150
Lê Lan Phương
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
184
Phạm Băng Băng
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
191
Lê Trần Khả Hân
CLB NVH Lao Động Tp. Cần Thơ
193
Lê Ngọc Bảo Tiên
CLB NVH Lao Động Tp. Cần Thơ
208
Nguyễn Hà Hải Yến
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
213
Hồ Thị Hà Linh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
251
Trần Anh Đào
CLB Ban Me Dance
259
Nguyễn Lê Trúc Giang
CLB DT Dancesport Kiên Giang
268
Nguyễn Trần Mỹ Nhân
CLB Dancesport Quốc Túy
SK: 31 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C @ 1:35 PM
23
Nguyễn Khánh Vy
ProG Academy
150
Lê Lan Phương
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
179
Hoàng Misaki
Bắc Ninh Dancesport
184
Phạm Băng Băng
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
190
Phạm Anh Thư
CLB NVH Lao Động Tp. Cần Thơ
191
Lê Trần Khả Hân
CLB NVH Lao Động Tp. Cần Thơ
204
Nguyễn Đăng Hải An
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
213
Hồ Thị Hà Linh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
236
Nguyễn Thiên Hương
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
251
Trần Anh Đào
CLB Ban Me Dance
266
Nguyễn Ngọc Tâm Đoan
CLB DT Dancesport Kiên Giang
SK: 32 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C @ 1:39 PM
23
Nguyễn Khánh Vy
ProG Academy
179
Hoàng Misaki
Bắc Ninh Dancesport
184
Phạm Băng Băng
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
191
Lê Trần Khả Hân
CLB NVH Lao Động Tp. Cần Thơ
213
Hồ Thị Hà Linh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
236
Nguyễn Thiên Hương
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
SK: 33 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C @ 1:42 PM
1
236
Nguyễn Thiên Hương
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
2
179
Hoàng Misaki
Bắc Ninh Dancesport
3
191
Lê Trần Khả Hân
CLB NVH Lao Động Tp. Cần Thơ
4
184
Phạm Băng Băng
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
5
213
Hồ Thị Hà Linh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
6
23
Nguyễn Khánh Vy
ProG Academy
SK: 34 (D21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C @ 1:46 PM
80
Bùi Thanh Phước/Mai Nguyễn Thanh Hiền
T&T Dancesport
159
Lê Công Hữu/Lý Nhã Phương
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
224
Phạm Bảo Long/Đoàn Lê Bảo Trang
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
232
Trần Nguyễn Anh Minh/Trần Nguyễn Ngọc Minh
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
240
Trần Đức Minh/Nguyễn Thị Khánh Tâm
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
241
Phan Bình Minh/Du Mai Lan
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
300
Trần Trung Hiếu/Đặng Hàn My
Sở VHTTDL Thái Nguyên
SK: 35 (D21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C @ 1:58 PM
1
232
Trần Nguyễn Anh Minh/Trần Nguyễn Ngọc Minh
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
2
240
Trần Đức Minh/Nguyễn Thị Khánh Tâm
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
3
241
Phan Bình Minh/Du Mai Lan
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
4
300
Trần Trung Hiếu/Đặng Hàn My
Sở VHTTDL Thái Nguyên
5
224
Phạm Bảo Long/Đoàn Lê Bảo Trang
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
6
159
Lê Công Hữu/Lý Nhã Phương
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
7
80
Bùi Thanh Phước/Mai Nguyễn Thanh Hiền
T&T Dancesport
SK: 36 (S21R) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F2 Latin R @ 1:56 PM
23
Nguyễn Khánh Vy
ProG Academy
73
Lương Bích Lan
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
161
Nguyễn Lê Khánh Quỳnh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
184
Phạm Băng Băng
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
191
Lê Trần Khả Hân
CLB NVH Lao Động Tp. Cần Thơ
193
Lê Ngọc Bảo Tiên
CLB NVH Lao Động Tp. Cần Thơ
208
Nguyễn Hà Hải Yến
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
213
Hồ Thị Hà Linh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
248
Trần Hoài Bảo Ngân
GOLD STAR DANCE ĐÀ LẠT
252
Dư Trần Phương Oanh
CLB Ban Me Dance
261
Nguyễn Ngọc Thùy Lam
CLB DT Dancesport Kiên Giang
268
Nguyễn Trần Mỹ Nhân
CLB Dancesport Quốc Túy
37
Võ Minh Châu
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
150
Lê Lan Phương
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
179
Hoàng Misaki
Bắc Ninh Dancesport
190
Phạm Anh Thư
CLB NVH Lao Động Tp. Cần Thơ
192
Trương Băng Di
CLB NVH Lao Động Tp. Cần Thơ
204
Nguyễn Đăng Hải An
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
209
Nguyễn Ngọc Hà Phương
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
236
Nguyễn Thiên Hương
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
251
Trần Anh Đào
CLB Ban Me Dance
259
Nguyễn Lê Trúc Giang
CLB DT Dancesport Kiên Giang
266
Nguyễn Ngọc Tâm Đoan
CLB DT Dancesport Kiên Giang
297
Alisa Chakur
Hai Dancesport (NVH Lao động tỉnh Khánh Hòa)
SK: 37 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R @ 2:01 PM
23
Nguyễn Khánh Vy
ProG Academy
73
Lương Bích Lan
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
150
Lê Lan Phương
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
179
Hoàng Misaki
Bắc Ninh Dancesport
184
Phạm Băng Băng
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
191
Lê Trần Khả Hân
CLB NVH Lao Động Tp. Cần Thơ
192
Trương Băng Di
CLB NVH Lao Động Tp. Cần Thơ
204
Nguyễn Đăng Hải An
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
213
Hồ Thị Hà Linh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
236
Nguyễn Thiên Hương
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
251
Trần Anh Đào
CLB Ban Me Dance
259
Nguyễn Lê Trúc Giang
CLB DT Dancesport Kiên Giang
297
Alisa Chakur
Hai Dancesport (NVH Lao động tỉnh Khánh Hòa)
SK: 38 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R @ 2:04 PM
23
Nguyễn Khánh Vy
ProG Academy
150
Lê Lan Phương
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
179
Hoàng Misaki
Bắc Ninh Dancesport
184
Phạm Băng Băng
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
191
Lê Trần Khả Hân
CLB NVH Lao Động Tp. Cần Thơ
213
Hồ Thị Hà Linh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
236
Nguyễn Thiên Hương
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
SK: 39 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R @ 2:07 PM
1
179
Hoàng Misaki
Bắc Ninh Dancesport
2
236
Nguyễn Thiên Hương
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
3
191
Lê Trần Khả Hân
CLB NVH Lao Động Tp. Cần Thơ
4
184
Phạm Băng Băng
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
5
150
Lê Lan Phương
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
6
213
Hồ Thị Hà Linh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
7
23
Nguyễn Khánh Vy
ProG Academy
SK: 40 (D21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R @ 2:12 PM
80
Bùi Thanh Phước/Mai Nguyễn Thanh Hiền
T&T Dancesport
159
Lê Công Hữu/Lý Nhã Phương
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
224
Phạm Bảo Long/Đoàn Lê Bảo Trang
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
232
Trần Nguyễn Anh Minh/Trần Nguyễn Ngọc Minh
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
240
Trần Đức Minh/Nguyễn Thị Khánh Tâm
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
241
Phan Bình Minh/Du Mai Lan
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
300
Trần Trung Hiếu/Đặng Hàn My
Sở VHTTDL Thái Nguyên
SK: 41 (D21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R @ 2:16 PM
1
232
Trần Nguyễn Anh Minh/Trần Nguyễn Ngọc Minh
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
2
240
Trần Đức Minh/Nguyễn Thị Khánh Tâm
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
3
80
Bùi Thanh Phước/Mai Nguyễn Thanh Hiền
T&T Dancesport
4
224
Phạm Bảo Long/Đoàn Lê Bảo Trang
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
5
159
Lê Công Hữu/Lý Nhã Phương
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
6
300
Trần Trung Hiếu/Đặng Hàn My
Sở VHTTDL Thái Nguyên
7
241
Phan Bình Minh/Du Mai Lan
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
SK: 42 (S21J) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J @ 2:20 PM
23
Nguyễn Khánh Vy
ProG Academy
149
Trần Ngọc Bảo Lam
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
150
Lê Lan Phương
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
179
Hoàng Misaki
Bắc Ninh Dancesport
184
Phạm Băng Băng
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
191
Lê Trần Khả Hân
CLB NVH Lao Động Tp. Cần Thơ
208
Nguyễn Hà Hải Yến
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
213
Hồ Thị Hà Linh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
236
Nguyễn Thiên Hương
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
251
Trần Anh Đào
CLB Ban Me Dance
261
Nguyễn Ngọc Thùy Lam
CLB DT Dancesport Kiên Giang
SK: 43 (S21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J @ 2:22 PM
23
Nguyễn Khánh Vy
ProG Academy
150
Lê Lan Phương
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
179
Hoàng Misaki
Bắc Ninh Dancesport
191
Lê Trần Khả Hân
CLB NVH Lao Động Tp. Cần Thơ
213
Hồ Thị Hà Linh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
236
Nguyễn Thiên Hương
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
SK: 44 (S21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J @ 2:24 PM
1
236
Nguyễn Thiên Hương
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
2
179
Hoàng Misaki
Bắc Ninh Dancesport
3
191
Lê Trần Khả Hân
CLB NVH Lao Động Tp. Cần Thơ
4
150
Lê Lan Phương
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
5
213
Hồ Thị Hà Linh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
6
23
Nguyễn Khánh Vy
ProG Academy
SK: 45 (D21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 E3 Latin J @ 2:28 PM
1
232
Trần Nguyễn Anh Minh/Trần Nguyễn Ngọc Minh
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
2
240
Trần Đức Minh/Nguyễn Thị Khánh Tâm
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
3
224
Phạm Bảo Long/Đoàn Lê Bảo Trang
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
4
241
Phan Bình Minh/Du Mai Lan
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
5
300
Trần Trung Hiếu/Đặng Hàn My
Sở VHTTDL Thái Nguyên
6
159
Lê Công Hữu/Lý Nhã Phương
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
7
200
Vũ Đức Thiện/Phạm Thùy Ngân Khánh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
8
21
Nguyễn Duy Long/Nguyễn Quỳnh Trang Anh
ProG Academy
9
202
Nguyễn Khôi Nguyên/Nguyễn Hoàng Phương Liên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
SK: 46 (S21S) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S @ 2:36 PM
23
Nguyễn Khánh Vy
ProG Academy
149
Trần Ngọc Bảo Lam
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
150
Lê Lan Phương
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
179
Hoàng Misaki
Bắc Ninh Dancesport
184
Phạm Băng Băng
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
190
Phạm Anh Thư
CLB NVH Lao Động Tp. Cần Thơ
191
Lê Trần Khả Hân
CLB NVH Lao Động Tp. Cần Thơ
193
Lê Ngọc Bảo Tiên
CLB NVH Lao Động Tp. Cần Thơ
204
Nguyễn Đăng Hải An
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
208
Nguyễn Hà Hải Yến
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
213
Hồ Thị Hà Linh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
236
Nguyễn Thiên Hương
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
SK: 47 (S21S) - Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S @ 2:39 PM
179
Hoàng Misaki
Bắc Ninh Dancesport
184
Phạm Băng Băng
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
191
Lê Trần Khả Hân
CLB NVH Lao Động Tp. Cần Thơ
204
Nguyễn Đăng Hải An
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
213
Hồ Thị Hà Linh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
236
Nguyễn Thiên Hương
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
SK: 48 (S21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S @ 2:45 PM
1
236
Nguyễn Thiên Hương
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
2
179
Hoàng Misaki
Bắc Ninh Dancesport
3
191
Lê Trần Khả Hân
CLB NVH Lao Động Tp. Cần Thơ
4
184
Phạm Băng Băng
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
5
213
Hồ Thị Hà Linh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
6
204
Nguyễn Đăng Hải An
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
SK: 49 (D21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 E4 Latin S @ 2:46 PM
1
232
Trần Nguyễn Anh Minh/Trần Nguyễn Ngọc Minh
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
2
240
Trần Đức Minh/Nguyễn Thị Khánh Tâm
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
3
224
Phạm Bảo Long/Đoàn Lê Bảo Trang
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
4
159
Lê Công Hữu/Lý Nhã Phương
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
5
300
Trần Trung Hiếu/Đặng Hàn My
Sở VHTTDL Thái Nguyên
6
241
Phan Bình Minh/Du Mai Lan
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
7
200
Vũ Đức Thiện/Phạm Thùy Ngân Khánh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
SK: 50 (S21P) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P @ 2:49 PM
23
Nguyễn Khánh Vy
ProG Academy
150
Lê Lan Phương
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
179
Hoàng Misaki
Bắc Ninh Dancesport
184
Phạm Băng Băng
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
191
Lê Trần Khả Hân
CLB NVH Lao Động Tp. Cần Thơ
193
Lê Ngọc Bảo Tiên
CLB NVH Lao Động Tp. Cần Thơ
204
Nguyễn Đăng Hải An
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
208
Nguyễn Hà Hải Yến
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
213
Hồ Thị Hà Linh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
236
Nguyễn Thiên Hương
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
251
Trần Anh Đào
CLB Ban Me Dance
268
Nguyễn Trần Mỹ Nhân
CLB Dancesport Quốc Túy
SK: 51 (S21P) - Bán kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P @ 2:51 PM
179
Hoàng Misaki
Bắc Ninh Dancesport
184
Phạm Băng Băng
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
191
Lê Trần Khả Hân
CLB NVH Lao Động Tp. Cần Thơ
204
Nguyễn Đăng Hải An
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
213
Hồ Thị Hà Linh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
236
Nguyễn Thiên Hương
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
SK: 52 (S21P) - Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P @ 2:54 PM
1
236
Nguyễn Thiên Hương
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
2
191
Lê Trần Khả Hân
CLB NVH Lao Động Tp. Cần Thơ
3
179
Hoàng Misaki
Bắc Ninh Dancesport
4
184
Phạm Băng Băng
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
5
204
Nguyễn Đăng Hải An
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
6
213
Hồ Thị Hà Linh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
SK: 53 (D212) - Bán kết Thiếu nhi 2 D Latin C, R @ 3:00 PM
80
Bùi Thanh Phước/Mai Nguyễn Thanh Hiền
T&T Dancesport
159
Lê Công Hữu/Lý Nhã Phương
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
224
Phạm Bảo Long/Đoàn Lê Bảo Trang
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
232
Trần Nguyễn Anh Minh/Trần Nguyễn Ngọc Minh
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
240
Trần Đức Minh/Nguyễn Thị Khánh Tâm
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
241
Phan Bình Minh/Du Mai Lan
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
300
Trần Trung Hiếu/Đặng Hàn My
Sở VHTTDL Thái Nguyên
SK: 54 (D212) - Chung kết Thiếu nhi 2 D Latin C, R @ 3:05 PM
1
232
Trần Nguyễn Anh Minh/Trần Nguyễn Ngọc Minh
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
2
240
Trần Đức Minh/Nguyễn Thị Khánh Tâm
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
3
224
Phạm Bảo Long/Đoàn Lê Bảo Trang
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
4
300
Trần Trung Hiếu/Đặng Hàn My
Sở VHTTDL Thái Nguyên
5
159
Lê Công Hữu/Lý Nhã Phương
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
6
241
Phan Bình Minh/Du Mai Lan
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
7
80
Bùi Thanh Phước/Mai Nguyễn Thanh Hiền
T&T Dancesport
SK: 55 (S212) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 FD Latin C, R @ 3:23 PM
23
Nguyễn Khánh Vy
ProG Academy
73
Lương Bích Lan
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
150
Lê Lan Phương
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
184
Phạm Băng Băng
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
192
Trương Băng Di
CLB NVH Lao Động Tp. Cần Thơ
204
Nguyễn Đăng Hải An
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
209
Nguyễn Ngọc Hà Phương
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
236
Nguyễn Thiên Hương
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
252
Dư Trần Phương Oanh
CLB Ban Me Dance
261
Nguyễn Ngọc Thùy Lam
CLB DT Dancesport Kiên Giang
268
Nguyễn Trần Mỹ Nhân
CLB Dancesport Quốc Túy
320
Hồ Hà My
Thế Long Đà Lạt
33
Vũ Nguyễn Khánh Linh
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
149
Trần Ngọc Bảo Lam
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
179
Hoàng Misaki
Bắc Ninh Dancesport
191
Lê Trần Khả Hân
CLB NVH Lao Động Tp. Cần Thơ
193
Lê Ngọc Bảo Tiên
CLB NVH Lao Động Tp. Cần Thơ
208
Nguyễn Hà Hải Yến
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
213
Hồ Thị Hà Linh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
251
Trần Anh Đào
CLB Ban Me Dance
259
Nguyễn Lê Trúc Giang
CLB DT Dancesport Kiên Giang
266
Nguyễn Ngọc Tâm Đoan
CLB DT Dancesport Kiên Giang
297
Alisa Chakur
Hai Dancesport (NVH Lao động tỉnh Khánh Hòa)
SK: 56 (S212) - Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C, R @ 3:32 PM
23
Nguyễn Khánh Vy
ProG Academy
33
Vũ Nguyễn Khánh Linh
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
150
Lê Lan Phương
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
179
Hoàng Misaki
Bắc Ninh Dancesport
184
Phạm Băng Băng
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
191
Lê Trần Khả Hân
CLB NVH Lao Động Tp. Cần Thơ
204
Nguyễn Đăng Hải An
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
213
Hồ Thị Hà Linh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
236
Nguyễn Thiên Hương
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
251
Trần Anh Đào
CLB Ban Me Dance
SK: 57 (S212) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C, R @ 3:39 PM
179
Hoàng Misaki
Bắc Ninh Dancesport
184
Phạm Băng Băng
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
191
Lê Trần Khả Hân
CLB NVH Lao Động Tp. Cần Thơ
204
Nguyễn Đăng Hải An
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
213
Hồ Thị Hà Linh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
236
Nguyễn Thiên Hương
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
SK: 58 (D21P) - Chung kết Thiếu nhi 2 E5 Latin P @ 3:43 PM
1
240
Trần Đức Minh/Nguyễn Thị Khánh Tâm
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
2
159
Lê Công Hữu/Lý Nhã Phương
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
3
241
Phan Bình Minh/Du Mai Lan
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
4
224
Phạm Bảo Long/Đoàn Lê Bảo Trang
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
5
300
Trần Trung Hiếu/Đặng Hàn My
Sở VHTTDL Thái Nguyên
SK: 59 (S212) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Latin C, R @ 3:47 PM
1
236
Nguyễn Thiên Hương
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
2
179
Hoàng Misaki
Bắc Ninh Dancesport
3
191
Lê Trần Khả Hân
CLB NVH Lao Động Tp. Cần Thơ
4
184
Phạm Băng Băng
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
5
204
Nguyễn Đăng Hải An
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
6
213
Hồ Thị Hà Linh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
SK: 60 (D52W) - Chung kết Dưới 21 tuổi E1 Standard W @ 3:51 PM
1
55
Đỗ Hải Thành/Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
2
308
Triệu Phan Việt/Lê Quỳnh Trang
Sở VHTTDL Thái Nguyên
3
138
Lê Hoàng Bảo Thiên/Trần Châu Anh
Sở VHTTDL Đồng Nai
4
137
Nguyễn Đức Minh/Trần Nguyễn Diệu Linh
Sở VHTTDL Đồng Nai
5
195
Lê Huỳnh Quốc Thắng/Lý Bảo Trân
CLB NVH Lao Động Tp. Cần Thơ
SK: 61 (S213) - Chung kết Thiếu nhi 2 FC Latin C, R, J @ 4:02 PM
1
26
Đỗ Hương Thảo
ProG Academy
2
303
Nguyễn Hoàng Diệu
Sở VHTTDL Thái Nguyên
3
185
Diệp Thanh Trúc
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
4
33
Vũ Nguyễn Khánh Linh
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
5
70
Trần Hải Linh
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
6
304
Nguyễn Khánh Duyên
Sở VHTTDL Thái Nguyên
7
74
Phạm Hải Yến
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
8
262
Nguyễn Ngọc Thùy Dương
CLB DT Dancesport Kiên Giang
9
19
Nguyễn Phương Thảo
CLB TJ
SK: 62 (D52T) - Chung kết Dưới 21 tuổi E2 Standard T @ 4:03 PM
1
55
Đỗ Hải Thành/Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
2
308
Triệu Phan Việt/Lê Quỳnh Trang
Sở VHTTDL Thái Nguyên
3
138
Lê Hoàng Bảo Thiên/Trần Châu Anh
Sở VHTTDL Đồng Nai
4
137
Nguyễn Đức Minh/Trần Nguyễn Diệu Linh
Sở VHTTDL Đồng Nai
5
195
Lê Huỳnh Quốc Thắng/Lý Bảo Trân
CLB NVH Lao Động Tp. Cần Thơ
SK: 63 (S214) - Chung kết Thiếu nhi 2 FB Latin S, C, R, J @ 4:09 PM
1
26
Đỗ Hương Thảo
ProG Academy
2
303
Nguyễn Hoàng Diệu
Sở VHTTDL Thái Nguyên
3
185
Diệp Thanh Trúc
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
4
70
Trần Hải Linh
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
5
304
Nguyễn Khánh Duyên
Sở VHTTDL Thái Nguyên
6
74
Phạm Hải Yến
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
7
262
Nguyễn Ngọc Thùy Dương
CLB DT Dancesport Kiên Giang
SK: 64 (D52Q) - Chung kết Dưới 21 tuổi E3 Standard Q @ 4:23 PM
1
55
Đỗ Hải Thành/Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
2
308
Triệu Phan Việt/Lê Quỳnh Trang
Sở VHTTDL Thái Nguyên
3
138
Lê Hoàng Bảo Thiên/Trần Châu Anh
Sở VHTTDL Đồng Nai
4
137
Nguyễn Đức Minh/Trần Nguyễn Diệu Linh
Sở VHTTDL Đồng Nai
5
196
Lê Cảnh Quang Minh/Lý Bảo Châu
CLB NVH Lao Động Tp. Cần Thơ
SK: 65 (S215) - Chung kết Thiếu nhi 2 FA Latin S, C, R, P, J @ 4:25 PM
1
26
Đỗ Hương Thảo
ProG Academy
2
303
Nguyễn Hoàng Diệu
Sở VHTTDL Thái Nguyên
3
185
Diệp Thanh Trúc
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
4
70
Trần Hải Linh
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
5
74
Phạm Hải Yến
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
6
262
Nguyễn Ngọc Thùy Dương
CLB DT Dancesport Kiên Giang
7
69
Lương Bích Lan
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
SK: 66 (D52F) - Chung kết Dưới 21 tuổi E4 Standard F @ 4:26 PM
1
55
Đỗ Hải Thành/Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
2
308
Triệu Phan Việt/Lê Quỳnh Trang
Sở VHTTDL Thái Nguyên
3
169
Đỗ Tiến Lực/Lê Ngọc Khánh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
4
138
Lê Hoàng Bảo Thiên/Trần Châu Anh
Sở VHTTDL Đồng Nai
5
137
Nguyễn Đức Minh/Trần Nguyễn Diệu Linh
Sở VHTTDL Đồng Nai
SK: 67 (S22W) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W @ 4:26 PM
1
185
Diệp Thanh Trúc
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
2
313
Trần Ngọc Minh
M-Dance
3
184
Phạm Băng Băng
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
4
312
Đặng Phương Linh
M-Dance
5
155
Vũ An An
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
6
154
Phan Ngọc Vân
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
7
161
Nguyễn Lê Khánh Quỳnh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
8
153
Lý Nhã Phương
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
9
158
Đào Anh Thư
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
SK: 68 (S22T) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T @ 4:27 PM
1
185
Diệp Thanh Trúc
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
2
184
Phạm Băng Băng
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
3
313
Trần Ngọc Minh
M-Dance
4
312
Đặng Phương Linh
M-Dance
5
155
Vũ An An
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
6
154
Phan Ngọc Vân
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
7
153
Lý Nhã Phương
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
8
161
Nguyễn Lê Khánh Quỳnh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
9
158
Đào Anh Thư
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
SK: 69 (S22Q) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Standard Q @ 4:29 PM
1
185
Diệp Thanh Trúc
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
2
184
Phạm Băng Băng
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
3
313
Trần Ngọc Minh
M-Dance
4
312
Đặng Phương Linh
M-Dance
5
153
Lý Nhã Phương
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
6
154
Phan Ngọc Vân
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
7
161
Nguyễn Lê Khánh Quỳnh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
SK: 70 (S22F) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Standard F @ 4:31 PM
1
185
Diệp Thanh Trúc
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
2
184
Phạm Băng Băng
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
3
313
Trần Ngọc Minh
M-Dance
4
312
Đặng Phương Linh
M-Dance
5
154
Phan Ngọc Vân
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
6
153
Lý Nhã Phương
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
7
161
Nguyễn Lê Khánh Quỳnh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
SK: 71 (S22V) - Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Standard VW @ 4:33 PM
1
185
Diệp Thanh Trúc
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
2
184
Phạm Băng Băng
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
3
313
Trần Ngọc Minh
M-Dance
4
312
Đặng Phương Linh
M-Dance
5
153
Lý Nhã Phương
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
6
161
Nguyễn Lê Khánh Quỳnh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
7
154
Phan Ngọc Vân
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
8
158
Đào Anh Thư
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
SK: 72 (D522) - Chung kết Dưới 21 tuổi D Standard W, T @ 4:38 PM
1
55
Đỗ Hải Thành/Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
2
308
Triệu Phan Việt/Lê Quỳnh Trang
Sở VHTTDL Thái Nguyên
3
138
Lê Hoàng Bảo Thiên/Trần Châu Anh
Sở VHTTDL Đồng Nai
4
137
Nguyễn Đức Minh/Trần Nguyễn Diệu Linh
Sở VHTTDL Đồng Nai
5
196
Lê Cảnh Quang Minh/Lý Bảo Châu
CLB NVH Lao Động Tp. Cần Thơ
SK: 73 (S222) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Standard W, T @ 4:41 PM
1
184
Phạm Băng Băng
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
2
313
Trần Ngọc Minh
M-Dance
3
185
Diệp Thanh Trúc
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
4
312
Đặng Phương Linh
M-Dance
5
154
Phan Ngọc Vân
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
6
161
Nguyễn Lê Khánh Quỳnh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
7
153
Lý Nhã Phương
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
SK: 74 (D52V) - Chung kết Dưới 21 tuổi E5 Standard VW @ 4:49 PM
1
55
Đỗ Hải Thành/Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
2
308
Triệu Phan Việt/Lê Quỳnh Trang
Sở VHTTDL Thái Nguyên
3
138
Lê Hoàng Bảo Thiên/Trần Châu Anh
Sở VHTTDL Đồng Nai
4
137
Nguyễn Đức Minh/Trần Nguyễn Diệu Linh
Sở VHTTDL Đồng Nai
5
195
Lê Huỳnh Quốc Thắng/Lý Bảo Trân
CLB NVH Lao Động Tp. Cần Thơ
SK: 75 (D72W) - Bán kết Trung niên 1 E1 Standard W @ 4:48 PM
14
Nguyễn Xuân Đô/Văn Thị Thu
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
20
Đỗ Trung Anh/Đỗ Thị Minh Tâm
ProG Academy
125
Nguyễn Hoàng Tuấn/Trần Thị Minh Nhân
Sở VHTTDL Đồng Nai
255
Trần Quốc Tú/Phạm Thanh Kim Phượng
Sagadance
274
Nguyễn Phước Thành/Nguyễn Thị Hường
Queen Dance
275
Đinh Quang Hiền/Đoàn Thị Kiều Oanh
Queen Dance
SK: 76 (D72W) - Chung kết Trung niên 1 E1 Standard W @ 4:51 PM
1
125
Nguyễn Hoàng Tuấn/Trần Thị Minh Nhân
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
14
Nguyễn Xuân Đô/Văn Thị Thu
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
3
274
Nguyễn Phước Thành/Nguyễn Thị Hường
Queen Dance
4
275
Đinh Quang Hiền/Đoàn Thị Kiều Oanh
Queen Dance
5
20
Đỗ Trung Anh/Đỗ Thị Minh Tâm
ProG Academy
6
255
Trần Quốc Tú/Phạm Thanh Kim Phượng
Sagadance
SK: 77 (D72T) - Bán kết Trung niên 1 E2 Standard T @ 4:54 PM
14
Nguyễn Xuân Đô/Văn Thị Thu
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
20
Đỗ Trung Anh/Đỗ Thị Minh Tâm
ProG Academy
122
Hồng Thanh Lâm/Nguyễn Thị Thu Hương
Sở VHTTDL Đồng Nai
125
Nguyễn Hoàng Tuấn/Trần Thị Minh Nhân
Sở VHTTDL Đồng Nai
274
Nguyễn Phước Thành/Nguyễn Thị Hường
Queen Dance
275
Đinh Quang Hiền/Đoàn Thị Kiều Oanh
Queen Dance
SK: 78 (D72T) - Chung kết Trung niên 1 E2 Standard T @ 5:00 PM
1
125
Nguyễn Hoàng Tuấn/Trần Thị Minh Nhân
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
14
Nguyễn Xuân Đô/Văn Thị Thu
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
3
274
Nguyễn Phước Thành/Nguyễn Thị Hường
Queen Dance
4
122
Hồng Thanh Lâm/Nguyễn Thị Thu Hương
Sở VHTTDL Đồng Nai
5
275
Đinh Quang Hiền/Đoàn Thị Kiều Oanh
Queen Dance
6
20
Đỗ Trung Anh/Đỗ Thị Minh Tâm
ProG Academy
SK: 79 (D72F) - Chung kết Trung niên 1 E4 Standard F @ 5:01 PM
1
125
Nguyễn Hoàng Tuấn/Trần Thị Minh Nhân
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
14
Nguyễn Xuân Đô/Văn Thị Thu
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
3
274
Nguyễn Phước Thành/Nguyễn Thị Hường
Queen Dance
4
275
Đinh Quang Hiền/Đoàn Thị Kiều Oanh
Queen Dance
5
122
Hồng Thanh Lâm/Nguyễn Thị Thu Hương
Sở VHTTDL Đồng Nai
6
88
Nguyễn Minh Hùng/Lê Thị Thu Hằng
Sở VHTTDL Đồng Nai
7
101
Nguyễn Phú Sang/Trần Thị Mỹ Thanh
Sở VHTTDL Đồng Nai
8
255
Trần Quốc Tú/Phạm Thanh Kim Phượng
Sagadance
9
246
Phan Đình Chiến/Dương Bích Hằng
Dancehouse
SK: 80 (D62W) - Bán kết Thanh niên E1 Standard W @ 5:06 PM
125
Nguyễn Hoàng Tuấn/Trần Thị Minh Nhân
Sở VHTTDL Đồng Nai
216
Thái Trung Kiên/Nguyễn Thị Hạnh Nguyên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
217
Lương Thanh Phúc/Bùi Thị Hương
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
219
Bùi Hoàng Hiệp/Nguyễn Trương Kim Vân
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
220
Huỳnh Minh Đức/Đồng Thị Kim Liên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
271
Huỳnh Tấn Vũ/Nguyễn Thị Hằng Nga
Queen Dance
SK: 81 (D62W) - Chung kết Thanh niên E1 Standard W @ 5:09 PM
1
125
Nguyễn Hoàng Tuấn/Trần Thị Minh Nhân
Sở VHTTDL Đồng Nai
1
216
Thái Trung Kiên/Nguyễn Thị Hạnh Nguyên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
3
217
Lương Thanh Phúc/Bùi Thị Hương
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
4
220
Huỳnh Minh Đức/Đồng Thị Kim Liên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
5
271
Huỳnh Tấn Vũ/Nguyễn Thị Hằng Nga
Queen Dance
6
219
Bùi Hoàng Hiệp/Nguyễn Trương Kim Vân
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
SK: 82 (D725) - Chung kết Trung niên 1 A Standard W, T, VW, F, Q @ 5:19 PM
1
86
Nguyễn Phú Vinh/Phan Nguyễn Thục Lam
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
216
Thái Trung Kiên/Nguyễn Thị Hạnh Nguyên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
3
87
Tăng Cẩm Huy/Lê Hiệp Hoà
Sở VHTTDL Đồng Nai
4
89
Phạm Trường Giang/Phạm Thị Ánh
Sở VHTTDL Đồng Nai
SK: 83 (S42W) - Bán kết Thiếu niên 2 F1 Standard W @ 5:20 PM
11
Trần Thị Mai Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
114
Lê Mai Thư
Sở VHTTDL Đồng Nai
181
Tạ Liên Giang
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
218
Phạm Gia Tuệ
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
229
Hoàng Bảo Hân
New Life Center
254
Bùi Vũ Hiền Anh
Trường THCS Dịch Vọng Hậu
SK: 84 (S42W) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Standard W @ 5:24 PM
1
218
Phạm Gia Tuệ
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
2
181
Tạ Liên Giang
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
3
254
Bùi Vũ Hiền Anh
Trường THCS Dịch Vọng Hậu
4
229
Hoàng Bảo Hân
New Life Center
5
114
Lê Mai Thư
Sở VHTTDL Đồng Nai
6
11
Trần Thị Mai Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK: 85 (S42V) - Bán kết Thiếu niên 2 F5 Standard VW @ 5:26 PM
11
Trần Thị Mai Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
114
Lê Mai Thư
Sở VHTTDL Đồng Nai
181
Tạ Liên Giang
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
218
Phạm Gia Tuệ
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
229
Hoàng Bảo Hân
New Life Center
254
Bùi Vũ Hiền Anh
Trường THCS Dịch Vọng Hậu
SK: 86 (S42V) - Chung kết Thiếu niên 2 F5 Standard VW @ 5:28 PM
1
218
Phạm Gia Tuệ
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
2
181
Tạ Liên Giang
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
3
229
Hoàng Bảo Hân
New Life Center
4
254
Bùi Vũ Hiền Anh
Trường THCS Dịch Vọng Hậu
5
114
Lê Mai Thư
Sở VHTTDL Đồng Nai
6
11
Trần Thị Mai Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK: 87 (D722) - Chung kết Trung niên 1 D Standard W, T @ 5:44 PM
1
125
Nguyễn Hoàng Tuấn/Trần Thị Minh Nhân
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
220
Huỳnh Minh Đức/Đồng Thị Kim Liên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
3
14
Nguyễn Xuân Đô/Văn Thị Thu
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
4
274
Nguyễn Phước Thành/Nguyễn Thị Hường
Queen Dance
5
122
Hồng Thanh Lâm/Nguyễn Thị Thu Hương
Sở VHTTDL Đồng Nai
6
275
Đinh Quang Hiền/Đoàn Thị Kiều Oanh
Queen Dance
SK: 88 (S42T) - Chung kết Thiếu niên 2 F2 Standard T @ 5:47 PM
1
218
Phạm Gia Tuệ
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
2
182
Phạm Tường Ngân
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
3
183
Lê Quỳnh Như
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
4
181
Tạ Liên Giang
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
5
167
Phan Lê Gia Hân
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
6
229
Hoàng Bảo Hân
New Life Center
7
13
Trần Thị Minh Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
8
12
Trần Nhã Kỳ
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
9
11
Trần Thị Mai Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK: 89 (S42Q) - Chung kết Thiếu niên 2 F3 Standard Q @ 5:49 PM
1
182
Phạm Tường Ngân
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
2
183
Lê Quỳnh Như
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
3
218
Phạm Gia Tuệ
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
4
181
Tạ Liên Giang
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
5
229
Hoàng Bảo Hân
New Life Center
6
167
Phan Lê Gia Hân
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
7
13
Trần Thị Minh Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
8
11
Trần Thị Mai Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
9
12
Trần Nhã Kỳ
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK: 90 (D723) - Chung kết Trung niên 1 C Standard W, T, Q @ 5:55 PM
1
86
Nguyễn Phú Vinh/Phan Nguyễn Thục Lam
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
87
Tăng Cẩm Huy/Lê Hiệp Hoà
Sở VHTTDL Đồng Nai
3
282
Mai Hiếu Liêm/Trần Thị Ngọc Lý
Trung tâm Văn hóa Truyền thanh huyện Dầu Tiếng
4
89
Phạm Trường Giang/Phạm Thị Ánh
Sở VHTTDL Đồng Nai
5
216
Thái Trung Kiên/Nguyễn Thị Hạnh Nguyên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
SK: 91 (S42F) - Chung kết Thiếu niên 2 F4 Standard F @ 5:59 PM
1
218
Phạm Gia Tuệ
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
2
181
Tạ Liên Giang
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
3
167
Phan Lê Gia Hân
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
4
228
Đỗ Ngọc Ly
New Life Center
5
229
Hoàng Bảo Hân
New Life Center
6
13
Trần Thị Minh Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
7
11
Trần Thị Mai Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
8
12
Trần Nhã Kỳ
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK: 92 (D62T) - Bán kết Thanh niên E2 Standard T @ 5:59 PM
125
Nguyễn Hoàng Tuấn/Trần Thị Minh Nhân
Sở VHTTDL Đồng Nai
216
Thái Trung Kiên/Nguyễn Thị Hạnh Nguyên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
217
Lương Thanh Phúc/Bùi Thị Hương
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
219
Bùi Hoàng Hiệp/Nguyễn Trương Kim Vân
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
220
Huỳnh Minh Đức/Đồng Thị Kim Liên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
271
Huỳnh Tấn Vũ/Nguyễn Thị Hằng Nga
Queen Dance
SK: 93 (D62T) - Chung kết Thanh niên E2 Standard T @ 6:01 PM
1
125
Nguyễn Hoàng Tuấn/Trần Thị Minh Nhân
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
216
Thái Trung Kiên/Nguyễn Thị Hạnh Nguyên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
3
271
Huỳnh Tấn Vũ/Nguyễn Thị Hằng Nga
Queen Dance
4
220
Huỳnh Minh Đức/Đồng Thị Kim Liên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
5
217
Lương Thanh Phúc/Bùi Thị Hương
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
6
219
Bùi Hoàng Hiệp/Nguyễn Trương Kim Vân
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
SK: 94 (S422) - Chung kết Thiếu niên 2 FD Standard W, T @ 6:06 PM
1
218
Phạm Gia Tuệ
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
2
183
Lê Quỳnh Như
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
3
181
Tạ Liên Giang
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
4
229
Hoàng Bảo Hân
New Life Center
5
167
Phan Lê Gia Hân
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
6
11
Trần Thị Mai Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
7
13
Trần Thị Minh Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
8
12
Trần Nhã Kỳ
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
9
221
Lâm Tuấn Khang
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
SK: 95 (D724) - Chung kết Trung niên 1 B Standard W, T, F, Q @ 6:30 PM
1
86
Nguyễn Phú Vinh/Phan Nguyễn Thục Lam
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
216
Thái Trung Kiên/Nguyễn Thị Hạnh Nguyên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
3
87
Tăng Cẩm Huy/Lê Hiệp Hoà
Sở VHTTDL Đồng Nai
4
282
Mai Hiếu Liêm/Trần Thị Ngọc Lý
Trung tâm Văn hóa Truyền thanh huyện Dầu Tiếng
SK: 96 (D62Q) - Chung kết Thanh niên E3 Standard Q @ 6:18 PM
1
125
Nguyễn Hoàng Tuấn/Trần Thị Minh Nhân
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
220
Huỳnh Minh Đức/Đồng Thị Kim Liên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
3
87
Tăng Cẩm Huy/Lê Hiệp Hoà
Sở VHTTDL Đồng Nai
4
217
Lương Thanh Phúc/Bùi Thị Hương
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
5
138
Lê Hoàng Bảo Thiên/Trần Châu Anh
Sở VHTTDL Đồng Nai
SK: 97 (D82W) - Chung kết Trung niên 2 E1 Standard W @ 6:19 PM
1
227
Trần Duy Phong/Nguyễn Thị Kim Liên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
2
14
Nguyễn Xuân Đô/Văn Thị Thu
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
3
275
Đinh Quang Hiền/Đoàn Thị Kiều Oanh
Queen Dance
4
152
Phạm Quốc Tuấn/Trịnh Khả Phối
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
5
256
Nguyễn Văn Tùng/Nguyễn Thị Phương Lan
Sagadance
6
88
Nguyễn Minh Hùng/Lê Thị Thu Hằng
Sở VHTTDL Đồng Nai
7
273
Nguyễn Xuân Thành/Nguyễn Hồng Phượng
Queen Dance
8
48
Trần Ngọc Tuấn/Trần Thị Viên
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
9
279
Nguyễn Thiên Uy/Trần Kim Phương
CLB Bắc Tân Uyên
SK: 98 (D62F) - Chung kết Thanh niên E4 Standard F @ 6:21 PM
1
125
Nguyễn Hoàng Tuấn/Trần Thị Minh Nhân
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
216
Thái Trung Kiên/Nguyễn Thị Hạnh Nguyên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
3
271
Huỳnh Tấn Vũ/Nguyễn Thị Hằng Nga
Queen Dance
4
220
Huỳnh Minh Đức/Đồng Thị Kim Liên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
5
217
Lương Thanh Phúc/Bùi Thị Hương
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
6
122
Hồng Thanh Lâm/Nguyễn Thị Thu Hương
Sở VHTTDL Đồng Nai
7
101
Nguyễn Phú Sang/Trần Thị Mỹ Thanh
Sở VHTTDL Đồng Nai
8
255
Trần Quốc Tú/Phạm Thanh Kim Phượng
Sagadance
SK: 99 (D82T) - Chung kết Trung niên 2 E2 Standard T @ 6:27 PM
1
14
Nguyễn Xuân Đô/Văn Thị Thu
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
2
227
Trần Duy Phong/Nguyễn Thị Kim Liên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
3
275
Đinh Quang Hiền/Đoàn Thị Kiều Oanh
Queen Dance
4
164
Phạm Quốc Tuấn/Lê Xuân Hoa
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
5
88
Nguyễn Minh Hùng/Lê Thị Thu Hằng
Sở VHTTDL Đồng Nai
6
279
Nguyễn Thiên Uy/Trần Kim Phương
CLB Bắc Tân Uyên
7
256
Nguyễn Văn Tùng/Nguyễn Thị Phương Lan
Sagadance
8
273
Nguyễn Xuân Thành/Nguyễn Hồng Phượng
Queen Dance
SK: 100 (D62V) - Chung kết Thanh niên E5 Standard VW @ 6:27 PM
1
125
Nguyễn Hoàng Tuấn/Trần Thị Minh Nhân
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
216
Thái Trung Kiên/Nguyễn Thị Hạnh Nguyên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
3
217
Lương Thanh Phúc/Bùi Thị Hương
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
4
271
Huỳnh Tấn Vũ/Nguyễn Thị Hằng Nga
Queen Dance
5
122
Hồng Thanh Lâm/Nguyễn Thị Thu Hương
Sở VHTTDL Đồng Nai
6
87
Tăng Cẩm Huy/Lê Hiệp Hoà
Sở VHTTDL Đồng Nai
7
101
Nguyễn Phú Sang/Trần Thị Mỹ Thanh
Sở VHTTDL Đồng Nai
SK: 101 (D822) - Chung kết Trung niên 2 D Standard W, T @ 6:34 PM
1
227
Trần Duy Phong/Nguyễn Thị Kim Liên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
2
14
Nguyễn Xuân Đô/Văn Thị Thu
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
3
275
Đinh Quang Hiền/Đoàn Thị Kiều Oanh
Queen Dance
4
164
Phạm Quốc Tuấn/Lê Xuân Hoa
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
5
293
Lê Ngọc Tuấn/Huỳnh Kim Nhung
MT Dancesport
6
88
Nguyễn Minh Hùng/Lê Thị Thu Hằng
Sở VHTTDL Đồng Nai
7
273
Nguyễn Xuân Thành/Nguyễn Hồng Phượng
Queen Dance
8
256
Nguyễn Văn Tùng/Nguyễn Thị Phương Lan
Sagadance
9
279
Nguyễn Thiên Uy/Trần Kim Phương
CLB Bắc Tân Uyên
SK: 102 (D622) - Chung kết Thanh niên D Standard W, T @ 6:36 PM
1
125
Nguyễn Hoàng Tuấn/Trần Thị Minh Nhân
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
222
Bùi Hoàng Hiệp/Bùi Ngọc Lacroix Lucie
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
3
216
Thái Trung Kiên/Nguyễn Thị Hạnh Nguyên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
4
220
Huỳnh Minh Đức/Đồng Thị Kim Liên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
5
271
Huỳnh Tấn Vũ/Nguyễn Thị Hằng Nga
Queen Dance
6
217
Lương Thanh Phúc/Bùi Thị Hương
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
7
101
Nguyễn Phú Sang/Trần Thị Mỹ Thanh
Sở VHTTDL Đồng Nai
SK: 103 (D92W) - Chung kết Trung niên 3 E1 Standard W @ 6:57 PM
1
14
Nguyễn Xuân Đô/Văn Thị Thu
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
2
280
Nguyễn Văn Long/Đinh Kim Thoa
CLB Bắc Tân Uyên
3
152
Phạm Quốc Tuấn/Trịnh Khả Phối
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
4
256
Nguyễn Văn Tùng/Nguyễn Thị Phương Lan
Sagadance
5
164
Phạm Quốc Tuấn/Lê Xuân Hoa
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
SK: 104 (D623) - Chung kết Thanh niên C Standard W, T, Q @ 7:01 PM
1
222
Bùi Hoàng Hiệp/Bùi Ngọc Lacroix Lucie
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
2
86
Nguyễn Phú Vinh/Phan Nguyễn Thục Lam
Sở VHTTDL Đồng Nai
3
275
Đinh Quang Hiền/Đoàn Thị Kiều Oanh
Queen Dance
4
89
Phạm Trường Giang/Phạm Thị Ánh
Sở VHTTDL Đồng Nai
5
88
Nguyễn Minh Hùng/Lê Thị Thu Hằng
Sở VHTTDL Đồng Nai
SK: 105 (VJ25) - Bán kết Vô địch thiếu niên A Standard W, T, VW, F, Q @ 7:01 PM
138
Lê Hoàng Bảo Thiên/Trần Châu Anh
Sở VHTTDL Đồng Nai
169
Đỗ Tiến Lực/Lê Ngọc Khánh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
186
Nguyễn Văn Song Toàn/Tạ Liên Giang
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
245
Chu Nguyên Khôi/Đào Lan Phương
Sở Văn Hoá TT&DL Thái Bình
291
Phạm Văn Minh Trí/Lý Vân Dung
Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Bình Dương
292
Nguyễn Linh Anh/Phạm Minh Thanh
Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Bình Dương
SK: 106 (D922) - Chung kết Trung niên 3 D Standard W, T @ 7:15 PM
1
14
Nguyễn Xuân Đô/Văn Thị Thu
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
2
164
Phạm Quốc Tuấn/Lê Xuân Hoa
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
3
280
Nguyễn Văn Long/Đinh Kim Thoa
CLB Bắc Tân Uyên
4
293
Lê Ngọc Tuấn/Huỳnh Kim Nhung
MT Dancesport
5
256
Nguyễn Văn Tùng/Nguyễn Thị Phương Lan
Sagadance
SK: 107 (D512) - Bán kết Dưới 21 tuổi D Latin C, R @ 7:14 PM
126
Lê Đình Tuấn Phong/Đỗ Xuân Bảo Vy
Sở VHTTDL Đồng Nai
133
Võ Đình Nguyên/Nguyễn Hoàng Ngọc
Sở VHTTDL Đồng Nai
174
Nguyễn Duy Anh/Nguyễn Minh Phương
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
175
Đào Thái Dương/Nguyễn Trần Khánh Linh
Sở VHTT Hải Phòng
307
Nguyễn Việt Quang/Lê Phương Anh
Sở VHTTDL Thái Nguyên
310
Nguyễn Khôi Nguyên/Dương Mai Lan
Sở VHTTDL Thái Nguyên
SK: 129 (D625) - Chung kết Thanh niên A Standard W(s),VW,F,T(s),Q @ 10:27 PM
1
58
Lê Hoàng Sơn/Nguyễn Ngô Xuân Nhi
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
2
171
Hoàng Tiến Mạnh/Văn Quỳnh Phương
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
3
59
Nguyễn Quốc Bảo/Trần Hoàng Minh Châu
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
4
54
Nguyễn Tuấn Đạt/Quản Ý Phương Trinh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
5
323
Trần Tuấn Kiệt/Trần Lương Diễm Quỳnh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
6
86
Nguyễn Phú Vinh/Phan Nguyễn Thục Lam
Sở VHTTDL Đồng Nai
SK: 130 (GXLT) - Chung kết Đồng diễn DD Latin Formation @ 9:02 AM
1
47
Trân, Nguyên, Châu, Linh, My, Giao, Anh, Nguyên, C...
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
2
166
Ly, Vân, An, An, Thư, Quỳnh, An, Phương
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
3
46
Châu, Linh, Nguyên, Trân, Châu, Nguyên, My, Giao, ...
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
4
165
Vân, An, An, Quỳnh, Thư, Phương, An, Anh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
SK: 131 (GYLT) - Chung kết Đồng diễn DD Latin Formation @ 9:14 AM
1
146
Hùng, Hoàng, Lâm, Sáng, Cuôn, Phi/Chi, Hiền, Thuỷ, Tiết, Vân, Trâm
SKY DANCE
2
40
Trang, Hiệp, Trầm, Hoà, Châu, Nga, Ngà, Sương
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
3
38
Trầm, Hoà, Châu, Trang, Viên, Ngân, Nga, Ngà, Sươn...
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
4
39
Hiệp, Nga, Sương, Ngà, Châu, Ngân, Trầm, Hoà
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
5
41
Trung, Duy, Hản, Hoàng, Tài, Tuấn, Hùng/Nga, Hoà, Châu, Sương, Thuý, Hiệp, Trang
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
SK: 132 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C @ 9:20 AM
26
Đỗ Hương Thảo
ProG Academy
96
Trần Trang Bảo
Sở VHTTDL Đồng Nai
97
Tân Yến Trang
Sở VHTTDL Đồng Nai
98
Bùi Quỳnh Anh
Sở VHTTDL Đồng Nai
113
Đào Ngọc Khánh An
Sở VHTTDL Đồng Nai
115
Nguyễn Vương Gia Nghi
Sở VHTTDL Đồng Nai
118
Võ Phương Vy
Sở VHTTDL Đồng Nai
128
Nguyễn Đan Quỳnh
Sở VHTTDL Đồng Nai
130
Diệc Thục Mỹ
Sở VHTTDL Đồng Nai
156
Vũ Quỳnh An
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
188
Đàm Nguyễn Xuân Duyên
Trường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring
226
Vũ Minh Hạnh An
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
249
Huỳnh Ngọc Bảo Thy
CLB Ban Me Dance
SK: 133 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C @ 9:24 AM
26
Đỗ Hương Thảo
ProG Academy
96
Trần Trang Bảo
Sở VHTTDL Đồng Nai
97
Tân Yến Trang
Sở VHTTDL Đồng Nai
98
Bùi Quỳnh Anh
Sở VHTTDL Đồng Nai
113
Đào Ngọc Khánh An
Sở VHTTDL Đồng Nai
118
Võ Phương Vy
Sở VHTTDL Đồng Nai
SK: 134 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C @ 9:37 AM
1
96
Trần Trang Bảo
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
26
Đỗ Hương Thảo
ProG Academy
3
113
Đào Ngọc Khánh An
Sở VHTTDL Đồng Nai
4
98
Bùi Quỳnh Anh
Sở VHTTDL Đồng Nai
5
97
Tân Yến Trang
Sở VHTTDL Đồng Nai
6
118
Võ Phương Vy
Sở VHTTDL Đồng Nai
SK: 135 (S31R) - Tứ kết Thiếu niên 1 F2 Latin R @ 9:34 AM
26
Đỗ Hương Thảo
ProG Academy
30
Lê Bảo Trân
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
96
Trần Trang Bảo
Sở VHTTDL Đồng Nai
97
Tân Yến Trang
Sở VHTTDL Đồng Nai
98
Bùi Quỳnh Anh
Sở VHTTDL Đồng Nai
113
Đào Ngọc Khánh An
Sở VHTTDL Đồng Nai
118
Võ Phương Vy
Sở VHTTDL Đồng Nai
130
Diệc Thục Mỹ
Sở VHTTDL Đồng Nai
157
Nguyễn Thiên An
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
188
Đàm Nguyễn Xuân Duyên
Trường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring
226
Vũ Minh Hạnh An
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
249
Huỳnh Ngọc Bảo Thy
CLB Ban Me Dance
SK: 136 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R @ 9:36 AM
26
Đỗ Hương Thảo
ProG Academy
96
Trần Trang Bảo
Sở VHTTDL Đồng Nai
97
Tân Yến Trang
Sở VHTTDL Đồng Nai
98
Bùi Quỳnh Anh
Sở VHTTDL Đồng Nai
113
Đào Ngọc Khánh An
Sở VHTTDL Đồng Nai
118
Võ Phương Vy
Sở VHTTDL Đồng Nai
SK: 137 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R @ 9:39 AM
1
96
Trần Trang Bảo
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
97
Tân Yến Trang
Sở VHTTDL Đồng Nai
3
113
Đào Ngọc Khánh An
Sở VHTTDL Đồng Nai
4
26
Đỗ Hương Thảo
ProG Academy
5
118
Võ Phương Vy
Sở VHTTDL Đồng Nai
6
98
Bùi Quỳnh Anh
Sở VHTTDL Đồng Nai
SK: 138 (D312) - Chung kết Thiếu niên 1 D Latin C, R @ 9:45 AM
1
298
Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú Phương
Sở VHTTDL Thái Nguyên
2
131
Ninh Cao Bách/Nguyễn Ngân Khánh
Sở VHTTDL Đồng Nai
3
299
Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Thu Hà
Sở VHTTDL Thái Nguyên
4
238
Phạm Gia Bảo/Vũ Châu Anh
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
5
170
Nguyễn Trung Hiếu/Hoàng Hà Linh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
6
148
Lê Trọng Nhân/Trần Minh Duyên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
7
29
Cao Hoàng Gia Khang/Đoàn Bảo Khánh Nhât
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
8
294
Phan Trần Phước Thọ/Nguyễn Như Huỳnh
Trường Năng khiếu Nghệ thuật và Thể dục thể thao tinh Vĩnh Long
SK: 139 (S31J) - Tứ kết Thiếu niên 1 F3 Latin J @ 9:48 AM
26
Đỗ Hương Thảo
ProG Academy
96
Trần Trang Bảo
Sở VHTTDL Đồng Nai
97
Tân Yến Trang
Sở VHTTDL Đồng Nai
98
Bùi Quỳnh Anh
Sở VHTTDL Đồng Nai
113
Đào Ngọc Khánh An
Sở VHTTDL Đồng Nai
115
Nguyễn Vương Gia Nghi
Sở VHTTDL Đồng Nai
118
Võ Phương Vy
Sở VHTTDL Đồng Nai
130
Diệc Thục Mỹ
Sở VHTTDL Đồng Nai
157
Nguyễn Thiên An
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
177
Bùi Bảo Chi
Bắc Ninh Dancesport
204
Nguyễn Đăng Hải An
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
226
Vũ Minh Hạnh An
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
249
Huỳnh Ngọc Bảo Thy
CLB Ban Me Dance
SK: 140 (S31J) - Bán kết Thiếu niên 1 F3 Latin J @ 9:51 AM
26
Đỗ Hương Thảo
ProG Academy
96
Trần Trang Bảo
Sở VHTTDL Đồng Nai
97
Tân Yến Trang
Sở VHTTDL Đồng Nai
98
Bùi Quỳnh Anh
Sở VHTTDL Đồng Nai
113
Đào Ngọc Khánh An
Sở VHTTDL Đồng Nai
118
Võ Phương Vy
Sở VHTTDL Đồng Nai
SK: 141 (S31J) - Chung kết Thiếu niên 1 F3 Latin J @ 9:56 AM
1
96
Trần Trang Bảo
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
118
Võ Phương Vy
Sở VHTTDL Đồng Nai
3
113
Đào Ngọc Khánh An
Sở VHTTDL Đồng Nai
4
97
Tân Yến Trang
Sở VHTTDL Đồng Nai
5
26
Đỗ Hương Thảo
ProG Academy
6
98
Bùi Quỳnh Anh
Sở VHTTDL Đồng Nai
SK: 142 (D31C) - Chung kết Thiếu niên 1 E1 Latin C @ 9:56 AM
1
131
Ninh Cao Bách/Nguyễn Ngân Khánh
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
299
Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Thu Hà
Sở VHTTDL Thái Nguyên
3
238
Phạm Gia Bảo/Vũ Châu Anh
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
4
170
Nguyễn Trung Hiếu/Hoàng Hà Linh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
5
148
Lê Trọng Nhân/Trần Minh Duyên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
SK: 143 (S31S) - Bán kết Thiếu niên 1 F4 Latin S @ 10:00 AM
26
Đỗ Hương Thảo
ProG Academy
30
Lê Bảo Trân
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
96
Trần Trang Bảo
Sở VHTTDL Đồng Nai
97
Tân Yến Trang
Sở VHTTDL Đồng Nai
98
Bùi Quỳnh Anh
Sở VHTTDL Đồng Nai
113
Đào Ngọc Khánh An
Sở VHTTDL Đồng Nai
SK: 144 (S31S) - Chung kết Thiếu niên 1 F4 Latin S @ 10:38 AM
1
96
Trần Trang Bảo
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
26
Đỗ Hương Thảo
ProG Academy
3
97
Tân Yến Trang
Sở VHTTDL Đồng Nai
4
113
Đào Ngọc Khánh An
Sở VHTTDL Đồng Nai
5
98
Bùi Quỳnh Anh
Sở VHTTDL Đồng Nai
6
30
Lê Bảo Trân
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
SK: 145 (D31R) - Chung kết Thiếu niên 1 E2 Latin R @ 10:06 AM
1
131
Ninh Cao Bách/Nguyễn Ngân Khánh
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
299
Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Thu Hà
Sở VHTTDL Thái Nguyên
3
238
Phạm Gia Bảo/Vũ Châu Anh
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
4
29
Cao Hoàng Gia Khang/Đoàn Bảo Khánh Nhât
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
5
148
Lê Trọng Nhân/Trần Minh Duyên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
6
170
Nguyễn Trung Hiếu/Hoàng Hà Linh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
SK: 146 (S31P) - Bán kết Thiếu niên 1 F5 Latin P @ 10:09 AM
26
Đỗ Hương Thảo
ProG Academy
96
Trần Trang Bảo
Sở VHTTDL Đồng Nai
97
Tân Yến Trang
Sở VHTTDL Đồng Nai
113
Đào Ngọc Khánh An
Sở VHTTDL Đồng Nai
118
Võ Phương Vy
Sở VHTTDL Đồng Nai
130
Diệc Thục Mỹ
Sở VHTTDL Đồng Nai
SK: 147 (S31P) - Chung kết Thiếu niên 1 F5 Latin P @ 10:38 AM
1
96
Trần Trang Bảo
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
113
Đào Ngọc Khánh An
Sở VHTTDL Đồng Nai
3
26
Đỗ Hương Thảo
ProG Academy
4
97
Tân Yến Trang
Sở VHTTDL Đồng Nai
5
118
Võ Phương Vy
Sở VHTTDL Đồng Nai
6
130
Diệc Thục Mỹ
Sở VHTTDL Đồng Nai
SK: 148 (D31J) - Chung kết Thiếu niên 1 E3 Latin J @ 10:39 AM
1
131
Ninh Cao Bách/Nguyễn Ngân Khánh
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
299
Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Thu Hà
Sở VHTTDL Thái Nguyên
3
298
Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú Phương
Sở VHTTDL Thái Nguyên
4
238
Phạm Gia Bảo/Vũ Châu Anh
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
5
148
Lê Trọng Nhân/Trần Minh Duyên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
6
294
Phan Trần Phước Thọ/Nguyễn Như Huỳnh
Trường Năng khiếu Nghệ thuật và Thể dục thể thao tinh Vĩnh Long
SK: 149 (S312) - Tứ kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R @ 10:24 AM
96
Trần Trang Bảo
Sở VHTTDL Đồng Nai
97
Tân Yến Trang
Sở VHTTDL Đồng Nai
98
Bùi Quỳnh Anh
Sở VHTTDL Đồng Nai
113
Đào Ngọc Khánh An
Sở VHTTDL Đồng Nai
115
Nguyễn Vương Gia Nghi
Sở VHTTDL Đồng Nai
118
Võ Phương Vy
Sở VHTTDL Đồng Nai
130
Diệc Thục Mỹ
Sở VHTTDL Đồng Nai
188
Đàm Nguyễn Xuân Duyên
Trường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring
213
Hồ Thị Hà Linh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
226
Vũ Minh Hạnh An
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
228
Đỗ Ngọc Ly
New Life Center
249
Huỳnh Ngọc Bảo Thy
CLB Ban Me Dance
SK: 150 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R @ 10:30 AM
96
Trần Trang Bảo
Sở VHTTDL Đồng Nai
97
Tân Yến Trang
Sở VHTTDL Đồng Nai
98
Bùi Quỳnh Anh
Sở VHTTDL Đồng Nai
113
Đào Ngọc Khánh An
Sở VHTTDL Đồng Nai
118
Võ Phương Vy
Sở VHTTDL Đồng Nai
188
Đàm Nguyễn Xuân Duyên
Trường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring
SK: 151 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R @ 10:40 AM
1
96
Trần Trang Bảo
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
97
Tân Yến Trang
Sở VHTTDL Đồng Nai
3
188
Đàm Nguyễn Xuân Duyên
Trường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring
4
113
Đào Ngọc Khánh An
Sở VHTTDL Đồng Nai
5
118
Võ Phương Vy
Sở VHTTDL Đồng Nai
6
98
Bùi Quỳnh Anh
Sở VHTTDL Đồng Nai
SK: 152 (D31S) - Chung kết Thiếu niên 1 E4 Latin S @ 10:43 AM
1
298
Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú Phương
Sở VHTTDL Thái Nguyên
2
131
Ninh Cao Bách/Nguyễn Ngân Khánh
Sở VHTTDL Đồng Nai
3
238
Phạm Gia Bảo/Vũ Châu Anh
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
4
299
Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Thu Hà
Sở VHTTDL Thái Nguyên
5
148
Lê Trọng Nhân/Trần Minh Duyên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
6
29
Cao Hoàng Gia Khang/Đoàn Bảo Khánh Nhât
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
SK: 153 (S313) - Bán kết Thiếu niên 1 FC Latin C, R, J @ 10:43 AM
65
Phạm Phương Anh
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
99
Hoàng Thanh Trúc
Sở VHTTDL Đồng Nai
167
Phan Lê Gia Hân
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
182
Phạm Tường Ngân
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
243
Nguyễn Minh Khuê
Sở Văn Hoá TT&DL Thái Bình
316
Trần Quỳnh Anh
Thế Long Đà Lạt
SK: 154 (S313) - Chung kết Thiếu niên 1 FC Latin C, R, J @ 10:49 AM
1
99
Hoàng Thanh Trúc
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
182
Phạm Tường Ngân
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
3
243
Nguyễn Minh Khuê
Sở Văn Hoá TT&DL Thái Bình
4
65
Phạm Phương Anh
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
5
167
Phan Lê Gia Hân
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
6
316
Trần Quỳnh Anh
Thế Long Đà Lạt
SK: 155 (D31P) - Chung kết Thiếu niên 1 E5 Latin P @ 10:57 AM
1
298
Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú Phương
Sở VHTTDL Thái Nguyên
2
131
Ninh Cao Bách/Nguyễn Ngân Khánh
Sở VHTTDL Đồng Nai
3
238
Phạm Gia Bảo/Vũ Châu Anh
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
4
299
Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Thu Hà
Sở VHTTDL Thái Nguyên
5
148
Lê Trọng Nhân/Trần Minh Duyên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
SK: 156 (S314) - Chung kết Thiếu niên 1 FB Latin S, C, R, J @ 10:58 AM
1
243
Nguyễn Minh Khuê
Sở Văn Hoá TT&DL Thái Bình
2
65
Phạm Phương Anh
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
3
167
Phan Lê Gia Hân
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
4
66
Phạm Bảo Châu
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
5
67
Phạm Minh Châu
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
6
70
Trần Hải Linh
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
SK: 157 (DT2W) - Bán kết Tổng tuổi E1 Standard W @ 11:01 AM
14
Nguyễn Xuân Đô/Văn Thị Thu
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
20
Đỗ Trung Anh/Đỗ Thị Minh Tâm
ProG Academy
122
Hồng Thanh Lâm/Nguyễn Thị Thu Hương
Sở VHTTDL Đồng Nai
227
Trần Duy Phong/Nguyễn Thị Kim Liên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
274
Nguyễn Phước Thành/Nguyễn Thị Hường
Queen Dance
276
Đỗ Hoàng Anh Tuấn/Lê Thị Thanh Thảo
Queen Dance
SK: 158 (DT2W) - Chung kết Tổng tuổi E1 Standard W @ 11:04 AM
1
14
Nguyễn Xuân Đô/Văn Thị Thu
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
2
227
Trần Duy Phong/Nguyễn Thị Kim Liên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
3
122
Hồng Thanh Lâm/Nguyễn Thị Thu Hương
Sở VHTTDL Đồng Nai
4
274
Nguyễn Phước Thành/Nguyễn Thị Hường
Queen Dance
5
20
Đỗ Trung Anh/Đỗ Thị Minh Tâm
ProG Academy
6
276
Đỗ Hoàng Anh Tuấn/Lê Thị Thanh Thảo
Queen Dance
SK: 159 (D315) - Chung kết Thiếu niên 1 A Latin S, C, R, P, J @ 11:19 AM
1
292
Nguyễn Linh Anh/Phạm Minh Thanh
Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Bình Dương
2
52
Trần Hạo Nam/Nguyễn Hoàng Minh Anh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
3
239
Trần Văn Đức/Nguyễn Hoàng Yến
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
4
169
Đỗ Tiến Lực/Lê Ngọc Khánh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
SK: 160 (DT2T) - Chung kết Tổng tuổi E2 Standard T @ 11:18 AM
1
227
Trần Duy Phong/Nguyễn Thị Kim Liên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
2
14
Nguyễn Xuân Đô/Văn Thị Thu
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
3
122
Hồng Thanh Lâm/Nguyễn Thị Thu Hương
Sở VHTTDL Đồng Nai
4
20
Đỗ Trung Anh/Đỗ Thị Minh Tâm
ProG Academy
5
274
Nguyễn Phước Thành/Nguyễn Thị Hường
Queen Dance
6
28
Nguyễn Vũ Thanh Duy/Nguyễn Thị Xuân Hoà
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
7
164
Phạm Quốc Tuấn/Lê Xuân Hoa
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
8
89
Phạm Trường Giang/Phạm Thị Ánh
Sở VHTTDL Đồng Nai
9
273
Nguyễn Xuân Thành/Nguyễn Hồng Phượng
Queen Dance
SK: 161 (S315) - Chung kết Thiếu niên 1 FA Latin S, C, R, P, J @ 11:28 AM
1
99
Hoàng Thanh Trúc
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
243
Nguyễn Minh Khuê
Sở Văn Hoá TT&DL Thái Bình
3
65
Phạm Phương Anh
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
4
182
Phạm Tường Ngân
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
5
167
Phan Lê Gia Hân
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
6
316
Trần Quỳnh Anh
Thế Long Đà Lạt
7
66
Phạm Bảo Châu
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
8
67
Phạm Minh Châu
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
9
70
Trần Hải Linh
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
SK: 162 (DT22) - Bán kết Tổng tuổi D Standard W, T @ 11:34 AM
14
Nguyễn Xuân Đô/Văn Thị Thu
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
20
Đỗ Trung Anh/Đỗ Thị Minh Tâm
ProG Academy
122
Hồng Thanh Lâm/Nguyễn Thị Thu Hương
Sở VHTTDL Đồng Nai
227
Trần Duy Phong/Nguyễn Thị Kim Liên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
274
Nguyễn Phước Thành/Nguyễn Thị Hường
Queen Dance
293
Lê Ngọc Tuấn/Huỳnh Kim Nhung
MT Dancesport
SK: 163 (DT22) - Chung kết Tổng tuổi D Standard W, T @ 11:40 AM
1
227
Trần Duy Phong/Nguyễn Thị Kim Liên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
2
122
Hồng Thanh Lâm/Nguyễn Thị Thu Hương
Sở VHTTDL Đồng Nai
3
14
Nguyễn Xuân Đô/Văn Thị Thu
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
4
274
Nguyễn Phước Thành/Nguyễn Thị Hường
Queen Dance
5
20
Đỗ Trung Anh/Đỗ Thị Minh Tâm
ProG Academy
6
293
Lê Ngọc Tuấn/Huỳnh Kim Nhung
MT Dancesport
SK: 164 (S41C) - Tứ kết Thiếu niên 2 F1 Latin C @ 11:42 AM
22
Lê Hồng Anh
ProG Academy
71
Dương Thị Hoà Lâm
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
72
Phan Hoài Anh
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
75
Nguyễn Hoàng Lan
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
76
Đỗ Phương Vy
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
81
Ông Nguyễn Thảo My
T&T Dancesport
98
Bùi Quỳnh Anh
Sở VHTTDL Đồng Nai
99
Hoàng Thanh Trúc
Sở VHTTDL Đồng Nai
110
Trần Ngọc Kim Ngân
Sở VHTTDL Đồng Nai
116
Nguyễn Đỗ Kim Ngọc
Sở VHTTDL Đồng Nai
130
Diệc Thục Mỹ
Sở VHTTDL Đồng Nai
201
Võ Ngọc Minh Tuyền
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
SK: 165 (S41C) - Bán kết Thiếu niên 2 F1 Latin C @ 11:45 AM
22
Lê Hồng Anh
ProG Academy
71
Dương Thị Hoà Lâm
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
76
Đỗ Phương Vy
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
81
Ông Nguyễn Thảo My
T&T Dancesport
99
Hoàng Thanh Trúc
Sở VHTTDL Đồng Nai
201
Võ Ngọc Minh Tuyền
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
SK: 166 (S41C) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Latin C @ 11:54 AM
1
22
Lê Hồng Anh
ProG Academy
2
99
Hoàng Thanh Trúc
Sở VHTTDL Đồng Nai
3
76
Đỗ Phương Vy
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
4
71
Dương Thị Hoà Lâm
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
5
201
Võ Ngọc Minh Tuyền
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
6
81
Ông Nguyễn Thảo My
T&T Dancesport
SK: 167 (S32W) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Standard W @ 11:50 AM
13
Trần Thị Minh Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
156
Vũ Quỳnh An
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
167
Phan Lê Gia Hân
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
182
Phạm Tường Ngân
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
183
Lê Quỳnh Như
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
228
Đỗ Ngọc Ly
New Life Center
SK: 168 (S32W) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Standard W @ 11:56 AM
1
183
Lê Quỳnh Như
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
2
182
Phạm Tường Ngân
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
3
228
Đỗ Ngọc Ly
New Life Center
4
156
Vũ Quỳnh An
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
5
167
Phan Lê Gia Hân
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
6
13
Trần Thị Minh Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK: 169 (S41R) - Tứ kết Thiếu niên 2 F2 Latin R @ 11:57 AM
22
Lê Hồng Anh
ProG Academy
71
Dương Thị Hoà Lâm
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
75
Nguyễn Hoàng Lan
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
76
Đỗ Phương Vy
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
81
Ông Nguyễn Thảo My
T&T Dancesport
98
Bùi Quỳnh Anh
Sở VHTTDL Đồng Nai
99
Hoàng Thanh Trúc
Sở VHTTDL Đồng Nai
110
Trần Ngọc Kim Ngân
Sở VHTTDL Đồng Nai
114
Lê Mai Thư
Sở VHTTDL Đồng Nai
201
Võ Ngọc Minh Tuyền
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
225
Nguyễn Vũ Huệ Anh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
254
Bùi Vũ Hiền Anh
Trường THCS Dịch Vọng Hậu
SK: 170 (S41R) - Bán kết Thiếu niên 2 F2 Latin R @ 12:00 PM
22
Lê Hồng Anh
ProG Academy
71
Dương Thị Hoà Lâm
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
76
Đỗ Phương Vy
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
81
Ông Nguyễn Thảo My
T&T Dancesport
99
Hoàng Thanh Trúc
Sở VHTTDL Đồng Nai
110
Trần Ngọc Kim Ngân
Sở VHTTDL Đồng Nai
SK: 171 (S41R) - Chung kết Thiếu niên 2 F2 Latin R @ 12:09 PM
1
22
Lê Hồng Anh
ProG Academy
2
99
Hoàng Thanh Trúc
Sở VHTTDL Đồng Nai
3
110
Trần Ngọc Kim Ngân
Sở VHTTDL Đồng Nai
4
76
Đỗ Phương Vy
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
5
71
Dương Thị Hoà Lâm
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
6
81
Ông Nguyễn Thảo My
T&T Dancesport
SK: 172 (S32V) - Bán kết Thiếu niên 1 F5 Standard VW @ 12:06 PM
11
Trần Thị Mai Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
13
Trần Thị Minh Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
156
Vũ Quỳnh An
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
167
Phan Lê Gia Hân
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
182
Phạm Tường Ngân
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
183
Lê Quỳnh Như
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
228
Đỗ Ngọc Ly
New Life Center
SK: 173 (S32V) - Chung kết Thiếu niên 1 F5 Standard VW @ 12:10 PM
1
183
Lê Quỳnh Như
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
2
182
Phạm Tường Ngân
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
3
13
Trần Thị Minh Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
4
156
Vũ Quỳnh An
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
5
11
Trần Thị Mai Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
6
167
Phan Lê Gia Hân
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
7
228
Đỗ Ngọc Ly
New Life Center
SK: 174 (S41J) - Tứ kết Thiếu niên 2 F3 Latin J @ 12:13 PM
22
Lê Hồng Anh
ProG Academy
75
Nguyễn Hoàng Lan
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
76
Đỗ Phương Vy
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
97
Tân Yến Trang
Sở VHTTDL Đồng Nai
99
Hoàng Thanh Trúc
Sở VHTTDL Đồng Nai
110
Trần Ngọc Kim Ngân
Sở VHTTDL Đồng Nai
114
Lê Mai Thư
Sở VHTTDL Đồng Nai
201
Võ Ngọc Minh Tuyền
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
243
Nguyễn Minh Khuê
Sở Văn Hoá TT&DL Thái Bình
254
Bùi Vũ Hiền Anh
Trường THCS Dịch Vọng Hậu
257
Phan Ngọc Hà
NVH Thiếu Nhi Tp. Cần Thơ
316
Trần Quỳnh Anh
Thế Long Đà Lạt
SK: 175 (S41J) - Bán kết Thiếu niên 2 F3 Latin J @ 12:17 PM
22
Lê Hồng Anh
ProG Academy
76
Đỗ Phương Vy
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
97
Tân Yến Trang
Sở VHTTDL Đồng Nai
99
Hoàng Thanh Trúc
Sở VHTTDL Đồng Nai
110
Trần Ngọc Kim Ngân
Sở VHTTDL Đồng Nai
243
Nguyễn Minh Khuê
Sở Văn Hoá TT&DL Thái Bình
SK: 176 (S41J) - Chung kết Thiếu niên 2 F3 Latin J @ 12:32 PM
1
22
Lê Hồng Anh
ProG Academy
2
110
Trần Ngọc Kim Ngân
Sở VHTTDL Đồng Nai
3
99
Hoàng Thanh Trúc
Sở VHTTDL Đồng Nai
4
243
Nguyễn Minh Khuê
Sở Văn Hoá TT&DL Thái Bình
5
97
Tân Yến Trang
Sở VHTTDL Đồng Nai
6
76
Đỗ Phương Vy
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
SK: 177 (S32T) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Standard T @ 12:32 PM
1
183
Lê Quỳnh Như
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
2
167
Phan Lê Gia Hân
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
3
13
Trần Thị Minh Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
4
156
Vũ Quỳnh An
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
5
243
Nguyễn Minh Khuê
Sở Văn Hoá TT&DL Thái Bình
6
11
Trần Thị Mai Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
7
228
Đỗ Ngọc Ly
New Life Center
8
157
Nguyễn Thiên An
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
9
12
Trần Nhã Kỳ
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK: 178 (S32Q) - Chung kết Thiếu niên 1 F3 Standard Q @ 12:33 PM
1
183
Lê Quỳnh Như
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
2
182
Phạm Tường Ngân
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
3
11
Trần Thị Mai Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
4
156
Vũ Quỳnh An
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
5
13
Trần Thị Minh Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
6
167
Phan Lê Gia Hân
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
7
228
Đỗ Ngọc Ly
New Life Center
8
12
Trần Nhã Kỳ
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK: 179 (S41S) - Tứ kết Thiếu niên 2 F4 Latin S @ 12:37 PM
22
Lê Hồng Anh
ProG Academy
71
Dương Thị Hoà Lâm
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
72
Phan Hoài Anh
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
75
Nguyễn Hoàng Lan
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
76
Đỗ Phương Vy
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
97
Tân Yến Trang
Sở VHTTDL Đồng Nai
98
Bùi Quỳnh Anh
Sở VHTTDL Đồng Nai
99
Hoàng Thanh Trúc
Sở VHTTDL Đồng Nai
110
Trần Ngọc Kim Ngân
Sở VHTTDL Đồng Nai
201
Võ Ngọc Minh Tuyền
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
243
Nguyễn Minh Khuê
Sở Văn Hoá TT&DL Thái Bình
SK: 180 (S41S) - Bán kết Thiếu niên 2 F4 Latin S @ 12:40 PM
22
Lê Hồng Anh
ProG Academy
71
Dương Thị Hoà Lâm
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
75
Nguyễn Hoàng Lan
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
76
Đỗ Phương Vy
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
99
Hoàng Thanh Trúc
Sở VHTTDL Đồng Nai
110
Trần Ngọc Kim Ngân
Sở VHTTDL Đồng Nai
201
Võ Ngọc Minh Tuyền
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
SK: 181 (S41S) - Chung kết Thiếu niên 2 F4 Latin S @ 12:44 PM
1
22
Lê Hồng Anh
ProG Academy
2
99
Hoàng Thanh Trúc
Sở VHTTDL Đồng Nai
3
110
Trần Ngọc Kim Ngân
Sở VHTTDL Đồng Nai
4
76
Đỗ Phương Vy
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
5
71
Dương Thị Hoà Lâm
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
6
201
Võ Ngọc Minh Tuyền
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
7
75
Nguyễn Hoàng Lan
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
SK: 182 (S32F) - Chung kết Thiếu niên 1 F4 Standard F @ 12:33 PM
1
13
Trần Thị Minh Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
2
11
Trần Thị Mai Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
3
156
Vũ Quỳnh An
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
4
167
Phan Lê Gia Hân
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
5
12
Trần Nhã Kỳ
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
6
228
Đỗ Ngọc Ly
New Life Center
SK: 183 (S41P) - Tứ kết Thiếu niên 2 F5 Latin P @ 12:47 PM
22
Lê Hồng Anh
ProG Academy
71
Dương Thị Hoà Lâm
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
72
Phan Hoài Anh
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
75
Nguyễn Hoàng Lan
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
76
Đỗ Phương Vy
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
97
Tân Yến Trang
Sở VHTTDL Đồng Nai
99
Hoàng Thanh Trúc
Sở VHTTDL Đồng Nai
110
Trần Ngọc Kim Ngân
Sở VHTTDL Đồng Nai
114
Lê Mai Thư
Sở VHTTDL Đồng Nai
116
Nguyễn Đỗ Kim Ngọc
Sở VHTTDL Đồng Nai
201
Võ Ngọc Minh Tuyền
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
243
Nguyễn Minh Khuê
Sở Văn Hoá TT&DL Thái Bình
254
Bùi Vũ Hiền Anh
Trường THCS Dịch Vọng Hậu
SK: 184 (S41P) - Bán kết Thiếu niên 2 F5 Latin P @ 12:50 PM
22
Lê Hồng Anh
ProG Academy
71
Dương Thị Hoà Lâm
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
75
Nguyễn Hoàng Lan
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
76
Đỗ Phương Vy
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
99
Hoàng Thanh Trúc
Sở VHTTDL Đồng Nai
110
Trần Ngọc Kim Ngân
Sở VHTTDL Đồng Nai
SK: 185 (S41P) - Chung kết Thiếu niên 2 F5 Latin P @ 12:54 PM
1
22
Lê Hồng Anh
ProG Academy
2
99
Hoàng Thanh Trúc
Sở VHTTDL Đồng Nai
3
110
Trần Ngọc Kim Ngân
Sở VHTTDL Đồng Nai
4
76
Đỗ Phương Vy
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
5
71
Dương Thị Hoà Lâm
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
6
75
Nguyễn Hoàng Lan
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
SK: 186 (D41P) - Chung kết Thiếu niên 2 E5 Latin P @ 2:03 PM
1
298
Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú Phương
Sở VHTTDL Thái Nguyên
2
127
Lâm Khánh Tuấn/Nguyễn Uyên Nghi
Sở VHTTDL Đồng Nai
3
198
Phạm Huy Khánh/Huỳnh Lê Anh Vi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
4
139
Lê Hoàng Bảo Thiên/Nguyễn Bảo Trâm Anh
Sở VHTTDL Đồng Nai
5
233
Nguyễn Tô Quốc Khánh/Vũ Thu Trang
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
6
239
Trần Văn Đức/Nguyễn Hoàng Yến
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
SK: 187 (S322) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Standard W, T @ 2:07 PM
1
183
Lê Quỳnh Như
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
2
13
Trần Thị Minh Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
3
243
Nguyễn Minh Khuê
Sở Văn Hoá TT&DL Thái Bình
4
11
Trần Thị Mai Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
5
167
Phan Lê Gia Hân
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
6
156
Vũ Quỳnh An
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
7
228
Đỗ Ngọc Ly
New Life Center
8
157
Nguyễn Thiên An
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh