GIẢI CÚP CÁC CLB KVTT VÀ CÚP VẬN ĐỘNG VIÊN XUẤT SẮC TOÀN QUỐC NĂM 2019

Nhà thi đấu thành phố Hải Dương

Từ ngày 07/11 đến ngày 11/11/2019

SK: 13 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C @ 9:32 AM
1
77
Vũ Yến Nhi
ProG Academy
2
254
Nguyễn Thiên Hương
Điệp Vũ Trường
3
137
Nguyễn Thị Thùy Dương
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
4
169
Hoàng Bảo Chi
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
5
87
Đỗ Hương Thảo
ProG Academy
SK: 14 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C @ 9:29 AM
1
79
Ngô Hương Nhi
ProG Academy
2
253
Phạm Nguyễn Gia Linh
Điệp Vũ Trường
3
80
Bùi Thiên An
ProG Academy
4
213
Phạm Thị Anh Thư
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
5
137
Nguyễn Thị Thùy Dương
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
6
123
Nguyễn Ngân Khánh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
7
147
Hồ Gia Nhi
Bảo Dance Sport Nghệ An
SK: 18 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R @ 9:57 AM
53
Lê Thị Thanh Thủy
Sở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
55
Ngô Phương Thảo
Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
59
Nguyễn Phạm Phương Linh
Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
77
Vũ Yến Nhi
ProG Academy
79
Ngô Hương Nhi
ProG Academy
80
Bùi Thiên An
ProG Academy
137
Nguyễn Thị Thùy Dương
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
146
Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh
Bảo Dance Sport Nghệ An
147
Hồ Gia Nhi
Bảo Dance Sport Nghệ An
153
Lê Hà Anh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
192
Cao Đỗ Thảo My
Dancesport HD
202
Vũ Đặng Tú Anh
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
204
Trần Quỳnh Anh
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
244
Đàm Thị Thanh Hoa
MY DANCE HD
253
Phạm Nguyễn Gia Linh
Điệp Vũ Trường
SK: 19 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R @ 9:46 AM
77
Vũ Yến Nhi
ProG Academy
137
Nguyễn Thị Thùy Dương
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
148
Lê Phúc Trà My
Bảo Dance Sport Nghệ An
154
Vũ Trần Đan Linh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
169
Hoàng Bảo Chi
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
235
Phạm Bảo Khánh Linh
Trường Tiểu Học Phả Lại
254
Nguyễn Thiên Hương
Điệp Vũ Trường
SK: 20 (SN1R) - Bán kết Nhi đồng F2 Latin R @ 9:48 AM
65
Nguyễn Hải Băng
ProG Academy
168
Lương Ngọc Linh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
178
Vũ Phạm Bảo Trâm
Colorful Art Quảng Ninh
199
Võ Kỳ Thanh Trúc
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
268
Nguyễn Bảo Trâm
CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
285
Nguyễn Bảo Chi Lam
Trung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
288
Vũ Ngọc Như Hoa
Trung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
SK: 21 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R @ 10:04 AM
55
Ngô Phương Thảo
Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
77
Vũ Yến Nhi
ProG Academy
79
Ngô Hương Nhi
ProG Academy
80
Bùi Thiên An
ProG Academy
146
Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh
Bảo Dance Sport Nghệ An
147
Hồ Gia Nhi
Bảo Dance Sport Nghệ An
153
Lê Hà Anh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
SK: 22 (D21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R @ 10:06 AM
90
Phạm Minh Thanh/Nguyễn Linh Anh
ProG Academy
92
Trần Bảo Minh/Nguyễn Hà Vy
ProG Academy
118
Ninh Cao Bách/Nguyễn Thu Hà
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
127
Trần Văn Đức/Quách Khánh Chi
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
130
Nguyễn Gia Khánh/Phạm Ngọc Nhi
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
250
Nguyễn Khắc Hiệu/Nguyễn Cao Kỳ Anh
Trung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
SK: 23 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R @ 10:09 AM
1
77
Vũ Yến Nhi
ProG Academy
2
137
Nguyễn Thị Thùy Dương
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
3
254
Nguyễn Thiên Hương
Điệp Vũ Trường
4
235
Phạm Bảo Khánh Linh
Trường Tiểu Học Phả Lại
5
169
Hoàng Bảo Chi
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
6
148
Lê Phúc Trà My
Bảo Dance Sport Nghệ An
7
154
Vũ Trần Đan Linh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
SK: 24 (D11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 E2 Latin R @ 10:10 AM
114
Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú Phương
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
127
Trần Văn Đức/Quách Khánh Chi
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
134
Mai Đàm Thành Đạt/Bùi Gia Linh
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
138
Lê Tuấn Kiệt/Nguyễn Bảo Chi
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
175
Phạm Gia Bảo/Nguyễn Bảo Ngọc
Colorful Art Quảng Ninh
217
Hoàng Trần Quốc An/Ngô Hoàng Ngân
Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên
SK: 25 (SN1R) - Chung kết Nhi đồng F2 Latin R @ 10:13 AM
1
285
Nguyễn Bảo Chi Lam
Trung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
2
199
Võ Kỳ Thanh Trúc
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
3
268
Nguyễn Bảo Trâm
CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
4
65
Nguyễn Hải Băng
ProG Academy
5
168
Lương Ngọc Linh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
6
178
Vũ Phạm Bảo Trâm
Colorful Art Quảng Ninh
7
288
Vũ Ngọc Như Hoa
Trung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
SK: 26 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R @ 10:14 AM
1
79
Ngô Hương Nhi
ProG Academy
2
80
Bùi Thiên An
ProG Academy
3
153
Lê Hà Anh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
4
146
Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh
Bảo Dance Sport Nghệ An
5
55
Ngô Phương Thảo
Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
6
77
Vũ Yến Nhi
ProG Academy
7
147
Hồ Gia Nhi
Bảo Dance Sport Nghệ An
SK: 27 (D21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R @ 10:16 AM
1
92
Trần Bảo Minh/Nguyễn Hà Vy
ProG Academy
2
130
Nguyễn Gia Khánh/Phạm Ngọc Nhi
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
3
90
Phạm Minh Thanh/Nguyễn Linh Anh
ProG Academy
4
118
Ninh Cao Bách/Nguyễn Thu Hà
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
5
127
Trần Văn Đức/Quách Khánh Chi
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
6
250
Nguyễn Khắc Hiệu/Nguyễn Cao Kỳ Anh
Trung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
SK: 28 (D11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 E2 Latin R @ 10:17 AM
1
114
Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú Phương
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
2
127
Trần Văn Đức/Quách Khánh Chi
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
3
217
Hoàng Trần Quốc An/Ngô Hoàng Ngân
Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên
4
138
Lê Tuấn Kiệt/Nguyễn Bảo Chi
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
5
134
Mai Đàm Thành Đạt/Bùi Gia Linh
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
6
175
Phạm Gia Bảo/Nguyễn Bảo Ngọc
Colorful Art Quảng Ninh
SK: 29 (S112) - Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R @ 11:08 AM
75
Nguyễn Khánh Vy
ProG Academy
77
Vũ Yến Nhi
ProG Academy
87
Đỗ Hương Thảo
ProG Academy
110
Bùi Nguyễn Nguyệt Ạnh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
133
Vũ Châu Anh
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
137
Nguyễn Thị Thùy Dương
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
199
Võ Kỳ Thanh Trúc
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
203
Nguyễn Hoàng Mai Anh
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
210
Trần Hà Linh
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
235
Phạm Bảo Khánh Linh
Trường Tiểu Học Phả Lại
252
Bùi Trúc Chi
Trung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
254
Nguyễn Thiên Hương
Điệp Vũ Trường
298
Trần Trà My
Trường Tiểu học Thị trấn Yên Viên
SK: 30 (SN12) - Tứ kết Nhi đồng FD Latin C,R @ 11:14 AM
57
Bùi Gia Linh
Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
65
Nguyễn Hải Băng
ProG Academy
109
Trần Thủy Quyên
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
124
Nguyễn Hoàng Tú Nhi
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
126
Nguyễn Quỳnh Hoa
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
143
Nguyễn Hoàng Bảo Nhi
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
168
Lương Ngọc Linh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
178
Vũ Phạm Bảo Trâm
Colorful Art Quảng Ninh
212
Đặng Khánh Huyền
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
268
Nguyễn Bảo Trâm
CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
285
Nguyễn Bảo Chi Lam
Trung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
287
Phạm An An
Trung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
SK: 31 (S212) - Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R @ 11:21 AM
55
Ngô Phương Thảo
Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
77
Vũ Yến Nhi
ProG Academy
79
Ngô Hương Nhi
ProG Academy
80
Bùi Thiên An
ProG Academy
137
Nguyễn Thị Thùy Dương
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
146
Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh
Bảo Dance Sport Nghệ An
147
Hồ Gia Nhi
Bảo Dance Sport Nghệ An
153
Lê Hà Anh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
188
Đoàn Thị Yến Nhi
Dancesport HD
192
Cao Đỗ Thảo My
Dancesport HD
213
Phạm Thị Anh Thư
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
216
Bùi Vũ Hiền Anh
Trường THCS Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy
252
Bùi Trúc Chi
Trung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
253
Phạm Nguyễn Gia Linh
Điệp Vũ Trường
299
Đàm Nguyễn Xuân Duyên
Trường Song ngữ liên cấp Wellspring
SK: 32 (D212) - Bán kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R @ 11:26 AM
90
Phạm Minh Thanh/Nguyễn Linh Anh
ProG Academy
92
Trần Bảo Minh/Nguyễn Hà Vy
ProG Academy
114
Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú Phương
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
118
Ninh Cao Bách/Nguyễn Thu Hà
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
128
Trần Văn Đức/Hoàng Thị Phương
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
129
Nguyễn Gia Khánh/Đỗ Ngọc Khánh Huyền
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
250
Nguyễn Khắc Hiệu/Nguyễn Cao Kỳ Anh
Trung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
SK: 33 (SN12) - Bán kết Nhi đồng FD Latin C,R @ 11:31 AM
143
Nguyễn Hoàng Bảo Nhi
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
178
Vũ Phạm Bảo Trâm
Colorful Art Quảng Ninh
212
Đặng Khánh Huyền
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
268
Nguyễn Bảo Trâm
CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
285
Nguyễn Bảo Chi Lam
Trung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
287
Phạm An An
Trung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
SK: 34 (S212) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R @ 11:34 AM
55
Ngô Phương Thảo
Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
77
Vũ Yến Nhi
ProG Academy
79
Ngô Hương Nhi
ProG Academy
80
Bùi Thiên An
ProG Academy
137
Nguyễn Thị Thùy Dương
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
146
Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh
Bảo Dance Sport Nghệ An
153
Lê Hà Anh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
253
Phạm Nguyễn Gia Linh
Điệp Vũ Trường
SK: 35 (D212) - Chung kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R @ 11:38 AM
1
92
Trần Bảo Minh/Nguyễn Hà Vy
ProG Academy
2
129
Nguyễn Gia Khánh/Đỗ Ngọc Khánh Huyền
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
3
114
Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú Phương
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
4
90
Phạm Minh Thanh/Nguyễn Linh Anh
ProG Academy
5
250
Nguyễn Khắc Hiệu/Nguyễn Cao Kỳ Anh
Trung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
6
118
Ninh Cao Bách/Nguyễn Thu Hà
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
7
128
Trần Văn Đức/Hoàng Thị Phương
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
SK: 36 (SN12) - Chung kết Nhi đồng FD Latin C,R @ 11:42 AM
1
285
Nguyễn Bảo Chi Lam
Trung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
2
268
Nguyễn Bảo Trâm
CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
3
212
Đặng Khánh Huyền
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
4
287
Phạm An An
Trung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
5
143
Nguyễn Hoàng Bảo Nhi
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
6
178
Vũ Phạm Bảo Trâm
Colorful Art Quảng Ninh
SK: 37 (S212) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R @ 11:46 AM
1
79
Ngô Hương Nhi
ProG Academy
2
80
Bùi Thiên An
ProG Academy
3
55
Ngô Phương Thảo
Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
4
253
Phạm Nguyễn Gia Linh
Điệp Vũ Trường
5
146
Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh
Bảo Dance Sport Nghệ An
6
153
Lê Hà Anh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
7
77
Vũ Yến Nhi
ProG Academy
8
137
Nguyễn Thị Thùy Dương
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
SK: 38 (DT12) - Chung kết Tổng tuổi D Latin C,R @ 11:49 AM
1
225
Luu Phi Long/Nguyễn Thị Hà
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
2
61
Đỗ Kỳ Lân/Trần Diệu Hương
Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
3
283
Trần Văn Phương/Đinh Kim Thoa
Trung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
4
284
Đinh Quang Hiền/Đoàn Thị Kiều Oanh
Trung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
5
291
Tăng Hồng Phước/Tô Thị Trang Đài
Trung tâm VHTTT thị xã Bến Cát
6
281
Đinh Quang Hiền/Nguyễn Thị Thuỳ Dung
Trung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
SK: 39 (D112) - Bán kết Thiếu nhi 1 D Latin C,R @ 2:24 PM
114
Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú Phương
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
116
Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Thu Hà
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
127
Trần Văn Đức/Quách Khánh Chi
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
138
Lê Tuấn Kiệt/Nguyễn Bảo Chi
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
175
Phạm Gia Bảo/Nguyễn Bảo Ngọc
Colorful Art Quảng Ninh
217
Hoàng Trần Quốc An/Ngô Hoàng Ngân
Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên
SK: 40 (S112) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R @ 2:34 PM
77
Vũ Yến Nhi
ProG Academy
87
Đỗ Hương Thảo
ProG Academy
137
Nguyễn Thị Thùy Dương
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
199
Võ Kỳ Thanh Trúc
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
235
Phạm Bảo Khánh Linh
Trường Tiểu Học Phả Lại
254
Nguyễn Thiên Hương
Điệp Vũ Trường
298
Trần Trà My
Trường Tiểu học Thị trấn Yên Viên
SK: 41 (D612) - Chung kết Thanh niên D Latin C,R @ 2:29 PM
1
139
Đặng Gia Anh Tú/Nguyễn Thu Trang
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
2
97
Trần Tuấn Kiệt/Trần Lương Diễm Quỳnh
ProG Academy
3
98
Nguyễn Việt Quang/Lê Phương Anh
ProG Academy
4
274
Đoàn Hồng Hải/Phạm Thị Mỹ Dung
Trung tâm văn hoá tttt thị xã Thuận An
5
195
Trần Quốc Tú/Nguyễn Bích Trâm
Elite Dance
6
271
Trần Ngọc Tú/Phương Tường Vi
CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
7
102
Nguyễn Duy Anh/Nguyễn Vũ Ngọc Mai Phương
Vietsdance Center
SK: 42 (S11J) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J @ 2:44 PM
77
Vũ Yến Nhi
ProG Academy
87
Đỗ Hương Thảo
ProG Academy
133
Vũ Châu Anh
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
137
Nguyễn Thị Thùy Dương
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
148
Lê Phúc Trà My
Bảo Dance Sport Nghệ An
154
Vũ Trần Đan Linh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
169
Hoàng Bảo Chi
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
199
Võ Kỳ Thanh Trúc
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
235
Phạm Bảo Khánh Linh
Trường Tiểu Học Phả Lại
252
Bùi Trúc Chi
Trung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
254
Nguyễn Thiên Hương
Điệp Vũ Trường
SK: 43 (S112) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R @ 2:47 PM
1
137
Nguyễn Thị Thùy Dương
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
2
254
Nguyễn Thiên Hương
Điệp Vũ Trường
3
77
Vũ Yến Nhi
ProG Academy
4
235
Phạm Bảo Khánh Linh
Trường Tiểu Học Phả Lại
5
87
Đỗ Hương Thảo
ProG Academy
6
199
Võ Kỳ Thanh Trúc
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
7
298
Trần Trà My
Trường Tiểu học Thị trấn Yên Viên
SK: 44 (D112) - Chung kết Thiếu nhi 1 D Latin C,R @ 2:48 PM
1
127
Trần Văn Đức/Quách Khánh Chi
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
2
116
Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Thu Hà
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
3
114
Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú Phương
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
4
217
Hoàng Trần Quốc An/Ngô Hoàng Ngân
Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên
5
138
Lê Tuấn Kiệt/Nguyễn Bảo Chi
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
6
175
Phạm Gia Bảo/Nguyễn Bảo Ngọc
Colorful Art Quảng Ninh
SK: 45 (D512) - Chung kết Dưới 21 tuổi D Latin C,R @ 2:52 PM
1
139
Đặng Gia Anh Tú/Nguyễn Thu Trang
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
2
171
Hà Như Minh/Hoàng Diệu Hà My
Trường THCS Thăng Long
3
97
Trần Tuấn Kiệt/Trần Lương Diễm Quỳnh
ProG Academy
4
98
Nguyễn Việt Quang/Lê Phương Anh
ProG Academy
5
94
Phạm Hoàng Việt/Nguyễn Đặng Yến Nhi
ProG Academy
6
113
Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyên Phương Trang Anh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
7
218
Nguyễn Phạm Đức/Lê Minh Nguyệt
CLB 2M Dancesport
SK: 46 (SN1J) - Bán kết Nhi đồng F3 Latin J @ 2:55 PM
65
Nguyễn Hải Băng
ProG Academy
168
Lương Ngọc Linh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
199
Võ Kỳ Thanh Trúc
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
212
Đặng Khánh Huyền
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
268
Nguyễn Bảo Trâm
CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
285
Nguyễn Bảo Chi Lam
Trung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
288
Vũ Ngọc Như Hoa
Trung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
SK: 47 (S21J) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J @ 2:57 PM
55
Ngô Phương Thảo
Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
59
Nguyễn Phạm Phương Linh
Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
77
Vũ Yến Nhi
ProG Academy
79
Ngô Hương Nhi
ProG Academy
123
Nguyễn Ngân Khánh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
146
Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh
Bảo Dance Sport Nghệ An
147
Hồ Gia Nhi
Bảo Dance Sport Nghệ An
153
Lê Hà Anh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
170
Nguyễn Trịnh Hà My
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
202
Vũ Đặng Tú Anh
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
204
Trần Quỳnh Anh
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
253
Phạm Nguyễn Gia Linh
Điệp Vũ Trường
SK: 48 (D712) - Chung kết Trung niên 1 D Latin C,R @ 3:02 PM
1
289
Nguyễn Minh Tài/Phạm Thị Mỹ Dung
Trung tâm văn hoá TT huyện Bắc Tân Uyên
2
195
Trần Quốc Tú/Nguyễn Bích Trâm
Elite Dance
3
271
Trần Ngọc Tú/Phương Tường Vi
CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
4
61
Đỗ Kỳ Lân/Trần Diệu Hương
Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
5
283
Trần Văn Phương/Đinh Kim Thoa
Trung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
6
291
Tăng Hồng Phước/Tô Thị Trang Đài
Trung tâm VHTTT thị xã Bến Cát
7
284
Đinh Quang Hiền/Đoàn Thị Kiều Oanh
Trung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
8
281
Đinh Quang Hiền/Nguyễn Thị Thuỳ Dung
Trung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
SK: 49 (D21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 E3 Latin J @ 3:05 PM
90
Phạm Minh Thanh/Nguyễn Linh Anh
ProG Academy
92
Trần Bảo Minh/Nguyễn Hà Vy
ProG Academy
118
Ninh Cao Bách/Nguyễn Thu Hà
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
128
Trần Văn Đức/Hoàng Thị Phương
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
130
Nguyễn Gia Khánh/Phạm Ngọc Nhi
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
249
Trần Văn Tuấn Anh/Trần Ngọc Bảo Trâm
Trung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
SK: 50 (S11J) - Bán kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J @ 3:06 PM
77
Vũ Yến Nhi
ProG Academy
137
Nguyễn Thị Thùy Dương
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
148
Lê Phúc Trà My
Bảo Dance Sport Nghệ An
169
Hoàng Bảo Chi
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
254
Nguyễn Thiên Hương
Điệp Vũ Trường
SK: 51 (SN1J) - Chung kết Nhi đồng F3 Latin J @ 3:08 PM
1
199
Võ Kỳ Thanh Trúc
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
2
285
Nguyễn Bảo Chi Lam
Trung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
3
212
Đặng Khánh Huyền
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
4
268
Nguyễn Bảo Trâm
CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
5
65
Nguyễn Hải Băng
ProG Academy
6
168
Lương Ngọc Linh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
7
288
Vũ Ngọc Như Hoa
Trung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
SK: 52 (S21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J @ 3:10 PM
55
Ngô Phương Thảo
Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
77
Vũ Yến Nhi
ProG Academy
79
Ngô Hương Nhi
ProG Academy
153
Lê Hà Anh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
253
Phạm Nguyễn Gia Linh
Điệp Vũ Trường
SK: 53 (D21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 E3 Latin J @ 3:13 PM
1
92
Trần Bảo Minh/Nguyễn Hà Vy
ProG Academy
2
90
Phạm Minh Thanh/Nguyễn Linh Anh
ProG Academy
3
130
Nguyễn Gia Khánh/Phạm Ngọc Nhi
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
4
128
Trần Văn Đức/Hoàng Thị Phương
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
5
118
Ninh Cao Bách/Nguyễn Thu Hà
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
6
249
Trần Văn Tuấn Anh/Trần Ngọc Bảo Trâm
Trung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
SK: 54 (S11J) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J @ 3:14 PM
1
77
Vũ Yến Nhi
ProG Academy
2
137
Nguyễn Thị Thùy Dương
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
3
148
Lê Phúc Trà My
Bảo Dance Sport Nghệ An
4
169
Hoàng Bảo Chi
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
5
254
Nguyễn Thiên Hương
Điệp Vũ Trường
SK: 55 (D71J) - Chung kết Trung niên 1 E3 Latin J @ 3:17 PM
1
290
Đoàn Hồng Hải/Đặng Ngọc Phượng
Trung tâm văn hoá TT huyện Bắc Tân Uyên
2
195
Trần Quốc Tú/Nguyễn Bích Trâm
Elite Dance
3
291
Tăng Hồng Phước/Tô Thị Trang Đài
Trung tâm VHTTT thị xã Bến Cát
4
283
Trần Văn Phương/Đinh Kim Thoa
Trung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
5
282
Lê Trần Tuấn Anh/Nguyễn Thị Nguyệt
Trung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
6
281
Đinh Quang Hiền/Nguyễn Thị Thuỳ Dung
Trung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
SK: 56 (S21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J @ 3:18 PM
1
79
Ngô Hương Nhi
ProG Academy
2
55
Ngô Phương Thảo
Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
3
153
Lê Hà Anh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
4
77
Vũ Yến Nhi
ProG Academy
5
253
Phạm Nguyễn Gia Linh
Điệp Vũ Trường
SK: 57 (D11J) - Chung kết Thiếu nhi 1 E3 Latin J @ 3:20 PM
1
217
Hoàng Trần Quốc An/Ngô Hoàng Ngân
Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên
2
127
Trần Văn Đức/Quách Khánh Chi
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
3
116
Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Thu Hà
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
4
114
Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú Phương
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
5
138
Lê Tuấn Kiệt/Nguyễn Bảo Chi
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
6
175
Phạm Gia Bảo/Nguyễn Bảo Ngọc
Colorful Art Quảng Ninh
SK: 58 (D51J) - Chung kết Dưới 21 tuổi E3 Latin J @ 3:21 PM
1
171
Hà Như Minh/Hoàng Diệu Hà My
Trường THCS Thăng Long
2
97
Trần Tuấn Kiệt/Trần Lương Diễm Quỳnh
ProG Academy
3
218
Nguyễn Phạm Đức/Lê Minh Nguyệt
CLB 2M Dancesport
4
113
Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyên Phương Trang Anh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
5
94
Phạm Hoàng Việt/Nguyễn Đặng Yến Nhi
ProG Academy
SK: 59 (DT1J) - Chung kết Tổng tuổi E3 Latin J @ 3:24 PM
1
225
Luu Phi Long/Nguyễn Thị Hà
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
2
291
Tăng Hồng Phước/Tô Thị Trang Đài
Trung tâm VHTTT thị xã Bến Cát
3
284
Đinh Quang Hiền/Đoàn Thị Kiều Oanh
Trung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
4
283
Trần Văn Phương/Đinh Kim Thoa
Trung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
5
281
Đinh Quang Hiền/Nguyễn Thị Thuỳ Dung
Trung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
SK: 60 (S21S) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S @ 3:29 PM
53
Lê Thị Thanh Thủy
Sở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
55
Ngô Phương Thảo
Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
59
Nguyễn Phạm Phương Linh
Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
77
Vũ Yến Nhi
ProG Academy
79
Ngô Hương Nhi
ProG Academy
80
Bùi Thiên An
ProG Academy
123
Nguyễn Ngân Khánh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
146
Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh
Bảo Dance Sport Nghệ An
147
Hồ Gia Nhi
Bảo Dance Sport Nghệ An
170
Nguyễn Trịnh Hà My
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
204
Trần Quỳnh Anh
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
253
Phạm Nguyễn Gia Linh
Điệp Vũ Trường
299
Đàm Nguyễn Xuân Duyên
Trường Song ngữ liên cấp Wellspring
SK: 61 (S11S) - Bán kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S @ 3:31 PM
77
Vũ Yến Nhi
ProG Academy
87
Đỗ Hương Thảo
ProG Academy
137
Nguyễn Thị Thùy Dương
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
148
Lê Phúc Trà My
Bảo Dance Sport Nghệ An
169
Hoàng Bảo Chi
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
235
Phạm Bảo Khánh Linh
Trường Tiểu Học Phả Lại
254
Nguyễn Thiên Hương
Điệp Vũ Trường
SK: 62 (D21S) - Bán kết Thiếu nhi 2 E4 Latin S @ 3:33 PM
90
Phạm Minh Thanh/Nguyễn Linh Anh
ProG Academy
92
Trần Bảo Minh/Nguyễn Hà Vy
ProG Academy
118
Ninh Cao Bách/Nguyễn Thu Hà
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
128
Trần Văn Đức/Hoàng Thị Phương
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
129
Nguyễn Gia Khánh/Đỗ Ngọc Khánh Huyền
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
208
Đào Thế Anh/Llê Ngọc Phương Linh
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
250
Nguyễn Khắc Hiệu/Nguyễn Cao Kỳ Anh
Trung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
SK: 63 (S21S) - Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S @ 3:35 PM
55
Ngô Phương Thảo
Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
77
Vũ Yến Nhi
ProG Academy
79
Ngô Hương Nhi
ProG Academy
80
Bùi Thiên An
ProG Academy
146
Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh
Bảo Dance Sport Nghệ An
253
Phạm Nguyễn Gia Linh
Điệp Vũ Trường
SK: 64 (D71S) - Chung kết Trung niên 1 E4 Latin S @ 3:38 PM
1
290
Đoàn Hồng Hải/Đặng Ngọc Phượng
Trung tâm văn hoá TT huyện Bắc Tân Uyên
2
195
Trần Quốc Tú/Nguyễn Bích Trâm
Elite Dance
3
61
Đỗ Kỳ Lân/Trần Diệu Hương
Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
4
221
Âu Tuấn Hòa/Vũ Thị Nga
CLB HH Dance HN
SK: 65 (D21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 E4 Latin S @ 3:39 PM
1
92
Trần Bảo Minh/Nguyễn Hà Vy
ProG Academy
2
129
Nguyễn Gia Khánh/Đỗ Ngọc Khánh Huyền
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
3
90
Phạm Minh Thanh/Nguyễn Linh Anh
ProG Academy
4
208
Đào Thế Anh/Llê Ngọc Phương Linh
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
5
128
Trần Văn Đức/Hoàng Thị Phương
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
6
118
Ninh Cao Bách/Nguyễn Thu Hà
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
7
250
Nguyễn Khắc Hiệu/Nguyễn Cao Kỳ Anh
Trung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
SK: 66 (S11S) - Chung kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S @ 3:42 PM
1
137
Nguyễn Thị Thùy Dương
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
2
77
Vũ Yến Nhi
ProG Academy
3
254
Nguyễn Thiên Hương
Điệp Vũ Trường
4
235
Phạm Bảo Khánh Linh
Trường Tiểu Học Phả Lại
5
148
Lê Phúc Trà My
Bảo Dance Sport Nghệ An
6
169
Hoàng Bảo Chi
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
7
87
Đỗ Hương Thảo
ProG Academy
SK: 67 (S21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S @ 3:44 PM
1
79
Ngô Hương Nhi
ProG Academy
2
146
Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh
Bảo Dance Sport Nghệ An
3
55
Ngô Phương Thảo
Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
4
80
Bùi Thiên An
ProG Academy
5
253
Phạm Nguyễn Gia Linh
Điệp Vũ Trường
6
77
Vũ Yến Nhi
ProG Academy
SK: 68 (D11S) - Chung kết Thiếu nhi 1 E4 Latin S @ 3:45 PM
1
114
Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú Phương
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
2
116
Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Thu Hà
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
3
217
Hoàng Trần Quốc An/Ngô Hoàng Ngân
Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên
4
127
Trần Văn Đức/Quách Khánh Chi
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
5
175
Phạm Gia Bảo/Nguyễn Bảo Ngọc
Colorful Art Quảng Ninh
6
138
Lê Tuấn Kiệt/Nguyễn Bảo Chi
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
SK: 69 (S22T) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T @ 3:47 PM
16
Phùng Thúy Quỳnh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
79
Ngô Hương Nhi
ProG Academy
85
Lê Quỳnh Trang
ProG Academy
150
Nguyễn Quỳnh Mai
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
153
Lê Hà Anh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
196
Phan Lê Gia Hân
Elite Dance
SK: 70 (S12T) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Standard T @ 3:49 PM
1
157
Hoàng Tuệ Vy
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
2
77
Vũ Yến Nhi
ProG Academy
3
151
Hồ Bảo Khánh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
4
154
Vũ Trần Đan Linh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
5
168
Lương Ngọc Linh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
6
167
Nguyễn Ngọc Hải Anh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
SK: 71 (D52T) - Chung kết Dưới 21 tuổi E2 Standard T @ 3:51 PM
1
95
Nguyễn Tuấn An/Hoàng Phương Anh
ProG Academy
2
96
Nguyễn Quốc Bảo/Trần Hoàng Minh Châu
ProG Academy
3
97
Trần Tuấn Kiệt/Trần Lương Diễm Quỳnh
ProG Academy
4
163
Nguyễn Tiến Đạt/Lê Nhật Linh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
5
11
Hoàng Văn Tú/Phạm Trà My
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK: 72 (S22T) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T @ 3:54 PM
1
79
Ngô Hương Nhi
ProG Academy
2
150
Nguyễn Quỳnh Mai
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
3
16
Phùng Thúy Quỳnh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
4
153
Lê Hà Anh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
5
85
Lê Quỳnh Trang
ProG Academy
6
196
Phan Lê Gia Hân
Elite Dance
SK: 73 (H52T) - Chung kết Dưới 21 tuổi E2 Standard T @ 3:55 PM
1
14
Lương Trịnh Thái Sang/Hoàng Ngọc Bảo Thy
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
2
11
Hoàng Văn Tú/Phạm Trà My
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
3
18
Nguyễn Trường Sơn/Hà Lan Hương
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK: 74 (D72T) - Chung kết Trung niên 1 E2 Standard T @ 4:12 PM
1
284
Đinh Quang Hiền/Đoàn Thị Kiều Oanh
Trung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
2
300
Đỗ Hoàng Anh Tuấn/Trần Thị Mỹ Thanh
Trung tâm Văn hoá Thể thao Vietsovpetro Tp. Vũng Tàu
3
219
Nguyễn Quốc Bình/Tạ Thiên Thanh
Uni Dance
4
283
Trần Văn Phương/Đinh Kim Thoa
Trung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
5
282
Lê Trần Tuấn Anh/Nguyễn Thị Nguyệt
Trung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
6
172
Nguyễn Minh Tài/Đặng Ngọc Phượng
Tt huấn luyện và thi đấu TDTT Bình Dương
7
89
Đỗ Trung Anh/Nguyễn Thị Bạch Tuyết
ProG Academy
SK: 75 (H62T) - Chung kết Thanh niên E2 Standard T @ 4:03 PM
1
11
Hoàng Văn Tú/Phạm Trà My
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
2
14
Lương Trịnh Thái Sang/Hoàng Ngọc Bảo Thy
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
3
18
Nguyễn Trường Sơn/Hà Lan Hương
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK: 76 (S12V) - Chung kết Thiếu nhi 1 F5 Standard VW @ 4:03 PM
1
77
Vũ Yến Nhi
ProG Academy
2
20
Trần Nhã Kỳ
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
3
19
Vũ Diệu Hương
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
4
157
Hoàng Tuệ Vy
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
5
28
Nguyễn Bảo Trang
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
6
27
Bùi Tường Linh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK: 77 (S22V) - Bán kết Thiếu nhi 2 F5 Standard VW @ 4:04 PM
12
Trần Thị Minh Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
13
Trần Thị Mai Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
16
Phùng Thúy Quỳnh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
79
Ngô Hương Nhi
ProG Academy
85
Lê Quỳnh Trang
ProG Academy
150
Nguyễn Quỳnh Mai
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
SK: 78 (H52V) - Chung kết Dưới 21 tuổi E5 Standard VW @ 4:07 PM
1
11
Hoàng Văn Tú/Phạm Trà My
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
2
14
Lương Trịnh Thái Sang/Hoàng Ngọc Bảo Thy
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
3
18
Nguyễn Trường Sơn/Hà Lan Hương
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
4
15
Phạm Hữu Đạt/Nguyễn Thùy Dương
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
5
33
Phạm Đức Anh/Đinh Quỳnh Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK: 79 (S22V) - Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Standard VW @ 4:13 PM
1
150
Nguyễn Quỳnh Mai
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
2
16
Phùng Thúy Quỳnh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
3
79
Ngô Hương Nhi
ProG Academy
4
85
Lê Quỳnh Trang
ProG Academy
5
12
Trần Thị Minh Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
6
13
Trần Thị Mai Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK: 80 (S12W) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Standard W @ 4:15 PM
19
Vũ Diệu Hương
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
20
Trần Nhã Kỳ
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
77
Vũ Yến Nhi
ProG Academy
148
Lê Phúc Trà My
Bảo Dance Sport Nghệ An
151
Hồ Bảo Khánh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
154
Vũ Trần Đan Linh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
157
Hoàng Tuệ Vy
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
SK: 81 (D52W) - Chung kết Dưới 21 tuổi E1 Standard W @ 4:18 PM
1
96
Nguyễn Quốc Bảo/Trần Hoàng Minh Châu
ProG Academy
2
95
Nguyễn Tuấn An/Hoàng Phương Anh
ProG Academy
3
97
Trần Tuấn Kiệt/Trần Lương Diễm Quỳnh
ProG Academy
4
163
Nguyễn Tiến Đạt/Lê Nhật Linh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
5
11
Hoàng Văn Tú/Phạm Trà My
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
6
194
Lương Đình Tùng Dương/Đào Minh Anh
Dancesport HD
SK: 82 (S22W) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W @ 4:20 PM
12
Trần Thị Minh Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
16
Phùng Thúy Quỳnh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
79
Ngô Hương Nhi
ProG Academy
85
Lê Quỳnh Trang
ProG Academy
150
Nguyễn Quỳnh Mai
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
153
Lê Hà Anh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
196
Phan Lê Gia Hân
Elite Dance
SK: 83 (D72W) - Chung kết Trung niên 1 E1 Standard W @ 4:24 PM
1
300
Đỗ Hoàng Anh Tuấn/Trần Thị Mỹ Thanh
Trung tâm Văn hoá Thể thao Vietsovpetro Tp. Vũng Tàu
2
284
Đinh Quang Hiền/Đoàn Thị Kiều Oanh
Trung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
3
219
Nguyễn Quốc Bình/Tạ Thiên Thanh
Uni Dance
4
282
Lê Trần Tuấn Anh/Nguyễn Thị Nguyệt
Trung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
5
172
Nguyễn Minh Tài/Đặng Ngọc Phượng
Tt huấn luyện và thi đấu TDTT Bình Dương
6
283
Trần Văn Phương/Đinh Kim Thoa
Trung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
7
89
Đỗ Trung Anh/Nguyễn Thị Bạch Tuyết
ProG Academy
SK: 84 (H62W) - Chung kết Thanh niên E1 Standard W @ 4:25 PM
1
11
Hoàng Văn Tú/Phạm Trà My
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
2
18
Nguyễn Trường Sơn/Hà Lan Hương
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
3
14
Lương Trịnh Thái Sang/Hoàng Ngọc Bảo Thy
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
4
15
Phạm Hữu Đạt/Nguyễn Thùy Dương
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
5
33
Phạm Đức Anh/Đinh Quỳnh Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK: 85 (S22W) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W @ 4:27 PM
1
79
Ngô Hương Nhi
ProG Academy
2
150
Nguyễn Quỳnh Mai
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
3
16
Phùng Thúy Quỳnh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
4
153
Lê Hà Anh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
5
85
Lê Quỳnh Trang
ProG Academy
6
12
Trần Thị Minh Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
7
196
Phan Lê Gia Hân
Elite Dance
SK: 86 (GZ1S) - Chung kết Đồng diễn E4 Latin S @ 5:18 PM
1
60
Hiền, Bình, Hiền, Hiền, Huyền, Hương, Hoa, Thuỷ, S...
Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
2
60
Hiền, Bình, Hiền, Hiền, Huyền, Hương, Hoa, Thuỷ, S...
Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
3
258
Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Tống Thị Hồng Thúy, Chu Thị ...
CLB Kiến An Dancesport
SK: 89 (S11P) - Chung kết Thiếu nhi 1 F5 Latin P @ 4:41 PM
1
77
Vũ Yến Nhi
ProG Academy
2
137
Nguyễn Thị Thùy Dương
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
3
254
Nguyễn Thiên Hương
Điệp Vũ Trường
4
148
Lê Phúc Trà My
Bảo Dance Sport Nghệ An
5
235
Phạm Bảo Khánh Linh
Trường Tiểu Học Phả Lại
6
199
Võ Kỳ Thanh Trúc
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
7
203
Nguyễn Hoàng Mai Anh
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
SK: 90 (D51P) - Chung kết Dưới 21 tuổi E5 Latin P @ 4:43 PM
1
171
Hà Như Minh/Hoàng Diệu Hà My
Trường THCS Thăng Long
2
97
Trần Tuấn Kiệt/Trần Lương Diễm Quỳnh
ProG Academy
3
218
Nguyễn Phạm Đức/Lê Minh Nguyệt
CLB 2M Dancesport
4
94
Phạm Hoàng Việt/Nguyễn Đặng Yến Nhi
ProG Academy
5
113
Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyên Phương Trang Anh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
SK: 91 (S21P) - Bán kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P @ 4:45 PM
53
Lê Thị Thanh Thủy
Sở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
77
Vũ Yến Nhi
ProG Academy
79
Ngô Hương Nhi
ProG Academy
123
Nguyễn Ngân Khánh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
146
Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh
Bảo Dance Sport Nghệ An
147
Hồ Gia Nhi
Bảo Dance Sport Nghệ An
216
Bùi Vũ Hiền Anh
Trường THCS Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy
253
Phạm Nguyễn Gia Linh
Điệp Vũ Trường
SK: 92 (S12W) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Standard W @ 4:48 PM
1
77
Vũ Yến Nhi
ProG Academy
2
157
Hoàng Tuệ Vy
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
3
19
Vũ Diệu Hương
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
4
154
Vũ Trần Đan Linh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
5
151
Hồ Bảo Khánh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
6
148
Lê Phúc Trà My
Bảo Dance Sport Nghệ An
7
20
Trần Nhã Kỳ
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK: 93 (H52W) - Chung kết Dưới 21 tuổi E1 Standard W @ 4:50 PM
1
11
Hoàng Văn Tú/Phạm Trà My
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
2
15
Phạm Hữu Đạt/Nguyễn Thùy Dương
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
3
14
Lương Trịnh Thái Sang/Hoàng Ngọc Bảo Thy
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
4
18
Nguyễn Trường Sơn/Hà Lan Hương
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
5
33
Phạm Đức Anh/Đinh Quỳnh Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK: 94 (S222) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Standard W,T @ 4:54 PM
12
Trần Thị Minh Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
16
Phùng Thúy Quỳnh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
79
Ngô Hương Nhi
ProG Academy
85
Lê Quỳnh Trang
ProG Academy
150
Nguyễn Quỳnh Mai
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
153
Lê Hà Anh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
196
Phan Lê Gia Hân
Elite Dance
SK: 95 (S122) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Standard W,T @ 4:56 PM
20
Trần Nhã Kỳ
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
27
Bùi Tường Linh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
77
Vũ Yến Nhi
ProG Academy
151
Hồ Bảo Khánh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
154
Vũ Trần Đan Linh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
157
Hoàng Tuệ Vy
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
168
Lương Ngọc Linh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
SK: 96 (D722) - Chung kết Trung niên 1 D Standard W,T @ 5:05 PM
1
172
Nguyễn Minh Tài/Đặng Ngọc Phượng
Tt huấn luyện và thi đấu TDTT Bình Dương
2
284
Đinh Quang Hiền/Đoàn Thị Kiều Oanh
Trung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
3
300
Đỗ Hoàng Anh Tuấn/Trần Thị Mỹ Thanh
Trung tâm Văn hoá Thể thao Vietsovpetro Tp. Vũng Tàu
4
219
Nguyễn Quốc Bình/Tạ Thiên Thanh
Uni Dance
5
89
Đỗ Trung Anh/Nguyễn Thị Bạch Tuyết
ProG Academy
6
282
Lê Trần Tuấn Anh/Nguyễn Thị Nguyệt
Trung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
7
283
Trần Văn Phương/Đinh Kim Thoa
Trung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
SK: 97 (S222) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Standard W,T @ 5:08 PM
1
16
Phùng Thúy Quỳnh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
2
79
Ngô Hương Nhi
ProG Academy
3
153
Lê Hà Anh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
4
150
Nguyễn Quỳnh Mai
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
5
85
Lê Quỳnh Trang
ProG Academy
6
12
Trần Thị Minh Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
7
196
Phan Lê Gia Hân
Elite Dance
SK: 98 (S122) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Standard W,T @ 5:01 PM
1
77
Vũ Yến Nhi
ProG Academy
2
154
Vũ Trần Đan Linh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
3
157
Hoàng Tuệ Vy
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
4
151
Hồ Bảo Khánh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
5
168
Lương Ngọc Linh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
6
20
Trần Nhã Kỳ
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
7
27
Bùi Tường Linh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK: 99 (S224) - Chung kết Thiếu nhi 2 FB Standard W,T,F,Q @ 5:16 PM
1
80
Bùi Thiên An
ProG Academy
2
17
Nguyễn Minh Khuê
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
3
149
Phạm Thu Quỳnh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
4
247
Hoàng Ngọc Bảo Thy
Trường THCS Ngô Gia Tự - Tp Hải Dương
5
160
Phan Châu Anh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
6
152
Phùng Ngọc Bảo Vy
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
SK: 100 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C @ 5:19 PM
29
Lương Thị Hồng Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
55
Ngô Phương Thảo
Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
71
Trần Nguyễn Diệu Linh
ProG Academy
79
Ngô Hương Nhi
ProG Academy
82
Nguyễn Minh Phương
ProG Academy
122
Nguyễn Lâm Huyền Anh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
145
Phạm Khánh Phương
Bảo Dance Sport Nghệ An
198
Nguyễn Hoàng Minh Thư
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
202
Vũ Đặng Tú Anh
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
205
Phạm Thị Phương Anh
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
227
Lê Hồng Thắm
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
251
Phạm Hồng Minh
Trung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
SK: 101 (D224) - Chung kết Thiếu nhi 2 B Standard W,T,F,Q @ 5:25 PM
1
91
Nguyễn Anh Đức/Nguyễn Gia Như
ProG Academy
2
162
Phùng Gia Bảo/Phạm Bảo Anh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
3
92
Trần Bảo Minh/Nguyễn Hà Vy
ProG Academy
4
165
Lê Đức Anh/Phạm Bảo Trâm
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
5
90
Phạm Minh Thanh/Nguyễn Linh Anh
ProG Academy
SK: 102 (S225) - Chung kết Thiếu nhi 2 FA Standard W,T,VW,F,Q @ 5:34 PM
1
80
Bùi Thiên An
ProG Academy
2
17
Nguyễn Minh Khuê
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
3
247
Hoàng Ngọc Bảo Thy
Trường THCS Ngô Gia Tự - Tp Hải Dương
4
149
Phạm Thu Quỳnh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
5
160
Phan Châu Anh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
6
152
Phùng Ngọc Bảo Vy
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
SK: 103 (D31C) - Bán kết Thiếu niên 1 E1 Latin C @ 5:36 PM
50
Hoàng Tiến Phát/Nguyễn Phương Anh
Sở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
70
Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia Linh
ProG Academy
135
Đào Kim Gia Bảo/Phạm Thị Huyền Trang
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
140
Từ Đức Minh/Đỗ Bảo Hân
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
142
Nguyễn Hải Long/Phạm Ngọc Nhi
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
209
Phạm Huy Hoàng/Vũ Yến Nhi
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
228
Phạm Duy Khôi/Võ Ngọc Minh Tuyền
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
SK: 104 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C @ 5:40 PM
71
Trần Nguyễn Diệu Linh
ProG Academy
82
Nguyễn Minh Phương
ProG Academy
122
Nguyễn Lâm Huyền Anh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
198
Nguyễn Hoàng Minh Thư
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
205
Phạm Thị Phương Anh
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
227
Lê Hồng Thắm
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
SK: 105 (D225) - Chung kết Thiếu nhi 2 A Standard W,T,VW,F,Q @ 5:47 PM
1
91
Nguyễn Anh Đức/Nguyễn Gia Như
ProG Academy
2
162
Phùng Gia Bảo/Phạm Bảo Anh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
3
92
Trần Bảo Minh/Nguyễn Hà Vy
ProG Academy
4
165
Lê Đức Anh/Phạm Bảo Trâm
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
5
90
Phạm Minh Thanh/Nguyễn Linh Anh
ProG Academy
SK: 106 (D31R) - Bán kết Thiếu niên 1 E2 Latin R @ 5:50 PM
50
Hoàng Tiến Phát/Nguyễn Phương Anh
Sở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
70
Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia Linh
ProG Academy
135
Đào Kim Gia Bảo/Phạm Thị Huyền Trang
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
140
Từ Đức Minh/Đỗ Bảo Hân
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
142
Nguyễn Hải Long/Phạm Ngọc Nhi
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
209
Phạm Huy Hoàng/Vũ Yến Nhi
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
228
Phạm Duy Khôi/Võ Ngọc Minh Tuyền
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
SK: 107 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C @ 5:52 PM
1
122
Nguyễn Lâm Huyền Anh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
2
82
Nguyễn Minh Phương
ProG Academy
3
227
Lê Hồng Thắm
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
4
198
Nguyễn Hoàng Minh Thư
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
5
205
Phạm Thị Phương Anh
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
6
71
Trần Nguyễn Diệu Linh
ProG Academy
SK: 108 (Q31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C @ 5:55 PM
1
256
Nguyễn Đức Thanh Hằng
Điệp Vũ Trường
2
144
Nguyễn Thị Anh Đào
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
3
198
Nguyễn Hoàng Minh Thư
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
4
145
Phạm Khánh Phương
Bảo Dance Sport Nghệ An
5
147
Hồ Gia Nhi
Bảo Dance Sport Nghệ An
6
56
Hoàng Bảo Hân
Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
7
146
Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh
Bảo Dance Sport Nghệ An
8
200
Trần Phạm Quế Trâm
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
SK: 109 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R @ 6:00 PM
58
Lê Minh Anh
Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
71
Trần Nguyễn Diệu Linh
ProG Academy
79
Ngô Hương Nhi
ProG Academy
82
Nguyễn Minh Phương
ProG Academy
122
Nguyễn Lâm Huyền Anh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
145
Phạm Khánh Phương
Bảo Dance Sport Nghệ An
205
Phạm Thị Phương Anh
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
227
Lê Hồng Thắm
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
SK: 110 (D31C) - Chung kết Thiếu niên 1 E1 Latin C @ 6:02 PM
1
70
Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia Linh
ProG Academy
2
135
Đào Kim Gia Bảo/Phạm Thị Huyền Trang
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
3
142
Nguyễn Hải Long/Phạm Ngọc Nhi
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
4
140
Từ Đức Minh/Đỗ Bảo Hân
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
5
50
Hoàng Tiến Phát/Nguyễn Phương Anh
Sở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
6
209
Phạm Huy Hoàng/Vũ Yến Nhi
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
7
228
Phạm Duy Khôi/Võ Ngọc Minh Tuyền
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
SK: 111 (S31J) - Bán kết Thiếu niên 1 F3 Latin J @ 6:05 PM
58
Lê Minh Anh
Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
79
Ngô Hương Nhi
ProG Academy
82
Nguyễn Minh Phương
ProG Academy
122
Nguyễn Lâm Huyền Anh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
145
Phạm Khánh Phương
Bảo Dance Sport Nghệ An
198
Nguyễn Hoàng Minh Thư
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
205
Phạm Thị Phương Anh
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
227
Lê Hồng Thắm
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
SK: 112 (D312) - Bán kết Thiếu niên 1 D Latin C,R @ 6:09 PM
50
Hoàng Tiến Phát/Nguyễn Phương Anh
Sở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
70
Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia Linh
ProG Academy
136
Đào Kim Gia Bảo/Nguyễn Như Quỳnh
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
140
Từ Đức Minh/Đỗ Bảo Hân
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
141
Nguyễn Hải Long/Trần Hà Châu
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
209
Phạm Huy Hoàng/Vũ Yến Nhi
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
SK: 113 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R @ 7:00 PM
17
Nguyễn Minh Khuê
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
71
Trần Nguyễn Diệu Linh
ProG Academy
79
Ngô Hương Nhi
ProG Academy
82
Nguyễn Minh Phương
ProG Academy
122
Nguyễn Lâm Huyền Anh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
198
Nguyễn Hoàng Minh Thư
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
205
Phạm Thị Phương Anh
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
251
Phạm Hồng Minh
Trung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
SK: 114 (D31R) - Chung kết Thiếu niên 1 E2 Latin R @ 7:07 PM
1
70
Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia Linh
ProG Academy
2
135
Đào Kim Gia Bảo/Phạm Thị Huyền Trang
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
3
142
Nguyễn Hải Long/Phạm Ngọc Nhi
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
4
50
Hoàng Tiến Phát/Nguyễn Phương Anh
Sở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
5
140
Từ Đức Minh/Đỗ Bảo Hân
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
6
209
Phạm Huy Hoàng/Vũ Yến Nhi
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
7
228
Phạm Duy Khôi/Võ Ngọc Minh Tuyền
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
SK: 115 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R @ 7:06 PM
1
122
Nguyễn Lâm Huyền Anh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
2
82
Nguyễn Minh Phương
ProG Academy
3
17
Nguyễn Minh Khuê
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
4
79
Ngô Hương Nhi
ProG Academy
5
198
Nguyễn Hoàng Minh Thư
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
6
71
Trần Nguyễn Diệu Linh
ProG Academy
7
251
Phạm Hồng Minh
Trung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
8
205
Phạm Thị Phương Anh
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
SK: 116 (Q31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin R @ 7:08 PM
1
256
Nguyễn Đức Thanh Hằng
Điệp Vũ Trường
2
58
Lê Minh Anh
Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
3
144
Nguyễn Thị Anh Đào
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
3
198
Nguyễn Hoàng Minh Thư
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
5
145
Phạm Khánh Phương
Bảo Dance Sport Nghệ An
6
146
Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh
Bảo Dance Sport Nghệ An
7
147
Hồ Gia Nhi
Bảo Dance Sport Nghệ An
8
200
Trần Phạm Quế Trâm
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
SK: 117 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R @ 7:17 PM
1
122
Nguyễn Lâm Huyền Anh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
2
82
Nguyễn Minh Phương
ProG Academy
3
58
Lê Minh Anh
Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
4
205
Phạm Thị Phương Anh
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
5
227
Lê Hồng Thắm
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
6
71
Trần Nguyễn Diệu Linh
ProG Academy
7
145
Phạm Khánh Phương
Bảo Dance Sport Nghệ An
8
79
Ngô Hương Nhi
ProG Academy
SK: 118 (D312) - Chung kết Thiếu niên 1 D Latin C,R @ 7:18 PM
1
70
Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia Linh
ProG Academy
2
136
Đào Kim Gia Bảo/Nguyễn Như Quỳnh
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
3
141
Nguyễn Hải Long/Trần Hà Châu
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
4
50
Hoàng Tiến Phát/Nguyễn Phương Anh
Sở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
5
140
Từ Đức Minh/Đỗ Bảo Hân
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
6
209
Phạm Huy Hoàng/Vũ Yến Nhi
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
SK: 119 (S31J) - Chung kết Thiếu niên 1 F3 Latin J @ 7:21 PM
1
122
Nguyễn Lâm Huyền Anh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
2
82
Nguyễn Minh Phương
ProG Academy
3
58
Lê Minh Anh
Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
4
227
Lê Hồng Thắm
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
5
198
Nguyễn Hoàng Minh Thư
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
6
205
Phạm Thị Phương Anh
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
7
145
Phạm Khánh Phương
Bảo Dance Sport Nghệ An
8
79
Ngô Hương Nhi
ProG Academy
SK: 120 (Q31J) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin J @ 7:24 PM
1
256
Nguyễn Đức Thanh Hằng
Điệp Vũ Trường
2
58
Lê Minh Anh
Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
3
55
Ngô Phương Thảo
Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
4
198
Nguyễn Hoàng Minh Thư
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
5
145
Phạm Khánh Phương
Bảo Dance Sport Nghệ An
6
147
Hồ Gia Nhi
Bảo Dance Sport Nghệ An
7
146
Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh
Bảo Dance Sport Nghệ An
8
200
Trần Phạm Quế Trâm
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
SK: 121 (S32T) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Standard T @ 7:36 PM
21
Nguyễn Thị Diệp Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
58
Lê Minh Anh
Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
79
Ngô Hương Nhi
ProG Academy
80
Bùi Thiên An
ProG Academy
149
Phạm Thu Quỳnh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
158
Hoàng Khánh Linh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
160
Phan Châu Anh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
SK: 122 (D31J) - Chung kết Thiếu niên 1 E3 Latin J @ 7:26 PM
1
70
Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia Linh
ProG Academy
2
228
Phạm Duy Khôi/Võ Ngọc Minh Tuyền
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
3
50
Hoàng Tiến Phát/Nguyễn Phương Anh
Sở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
4
209
Phạm Huy Hoàng/Vũ Yến Nhi
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
5
248
Vũ Hoàng Việt Anh/Nguyễn Thảo Ly
Trung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
6
246
Cao Hàn Minh Thái/Nguyễn Ngọc Khánh Linh
CLB Khiêu vũ Hải Dương
SK: 123 (S31S) - Chung kết Thiếu niên 1 F4 Latin S @ 8:08 PM
1
122
Nguyễn Lâm Huyền Anh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
2
82
Nguyễn Minh Phương
ProG Academy
3
227
Lê Hồng Thắm
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
4
251
Phạm Hồng Minh
Trung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
5
79
Ngô Hương Nhi
ProG Academy
6
145
Phạm Khánh Phương
Bảo Dance Sport Nghệ An
7
205
Phạm Thị Phương Anh
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
8
198
Nguyễn Hoàng Minh Thư
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
9
52
Nguyễn Phạm Phương Nhi
Sở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
SK: 124 (Q31S) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin S @ 8:06 PM
1
256
Nguyễn Đức Thanh Hằng
Điệp Vũ Trường
2
58
Lê Minh Anh
Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
3
198
Nguyễn Hoàng Minh Thư
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
4
145
Phạm Khánh Phương
Bảo Dance Sport Nghệ An
5
144
Nguyễn Thị Anh Đào
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
6
146
Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh
Bảo Dance Sport Nghệ An
7
147
Hồ Gia Nhi
Bảo Dance Sport Nghệ An
8
56
Hoàng Bảo Hân
Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
9
200
Trần Phạm Quế Trâm
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
SK: 125 (S32W) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Standard W @ 7:34 PM
21
Nguyễn Thị Diệp Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
79
Ngô Hương Nhi
ProG Academy
80
Bùi Thiên An
ProG Academy
149
Phạm Thu Quỳnh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
158
Hoàng Khánh Linh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
160
Phan Châu Anh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
SK: 126 (D31S) - Chung kết Thiếu niên 1 E4 Latin S @ 7:37 PM
1
70
Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia Linh
ProG Academy
2
140
Từ Đức Minh/Đỗ Bảo Hân
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
3
136
Đào Kim Gia Bảo/Nguyễn Như Quỳnh
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
4
50
Hoàng Tiến Phát/Nguyễn Phương Anh
Sở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
5
228
Phạm Duy Khôi/Võ Ngọc Minh Tuyền
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
6
209
Phạm Huy Hoàng/Vũ Yến Nhi
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
7
246
Cao Hàn Minh Thái/Nguyễn Ngọc Khánh Linh
CLB Khiêu vũ Hải Dương
SK: 127 (Q32T) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Standard T @ 7:41 PM
1
160
Phan Châu Anh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
2
153
Lê Hà Anh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
3
150
Nguyễn Quỳnh Mai
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
4
151
Hồ Bảo Khánh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
SK: 128 (S32T) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Standard T @ 7:47 PM
1
80
Bùi Thiên An
ProG Academy
2
158
Hoàng Khánh Linh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
3
149
Phạm Thu Quỳnh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
4
160
Phan Châu Anh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
5
21
Nguyễn Thị Diệp Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
6
79
Ngô Hương Nhi
ProG Academy
7
58
Lê Minh Anh
Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
SK: 129 (S32V) - Chung kết Thiếu niên 1 F5 Standard VW @ 7:44 PM
1
80
Bùi Thiên An
ProG Academy
2
149
Phạm Thu Quỳnh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
3
159
Nguyễn Hà Linh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
4
21
Nguyễn Thị Diệp Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
5
79
Ngô Hương Nhi
ProG Academy
6
85
Lê Quỳnh Trang
ProG Academy
7
55
Ngô Phương Thảo
Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
SK: 130 (S313) - Bán kết Thiếu niên 1 FC Latin C,R,J @ 8:17 PM
78
Đỗ Nguyễn Minh Hạnh
ProG Academy
80
Bùi Thiên An
ProG Academy
103
Đinh Nguyễn Phương Uyên
Vietsdance Center
120
Lưu Anh Thư
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
121
Đàm Thùy Linh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
184
Nguyễn Trần Trúc Ly
CLB 79 Hữu Nghị Dance Center
214
Lê Hải Yến
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
256
Nguyễn Đức Thanh Hằng
Điệp Vũ Trường
SK: 131 (D32W) - Chung kết Thiếu niên 1 E1 Standard W @ 8:04 PM
1
70
Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia Linh
ProG Academy
2
162
Phùng Gia Bảo/Phạm Bảo Anh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
3
165
Lê Đức Anh/Phạm Bảo Trâm
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
4
194
Lương Đình Tùng Dương/Đào Minh Anh
Dancesport HD
SK: 132 (Q32W) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Standard W @ 7:52 PM
1
150
Nguyễn Quỳnh Mai
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
2
160
Phan Châu Anh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
3
153
Lê Hà Anh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
4
151
Hồ Bảo Khánh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
5
152
Phùng Ngọc Bảo Vy
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
6
167
Nguyễn Ngọc Hải Anh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
SK: 133 (S32W) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Standard W @ 7:54 PM
1
80
Bùi Thiên An
ProG Academy
2
158
Hoàng Khánh Linh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
3
149
Phạm Thu Quỳnh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
4
21
Nguyễn Thị Diệp Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
5
79
Ngô Hương Nhi
ProG Academy
6
160
Phan Châu Anh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
SK: 134 (D322) - Chung kết Thiếu niên 1 D Standard W,T @ 7:57 PM
1
70
Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia Linh
ProG Academy
2
163
Nguyễn Tiến Đạt/Lê Nhật Linh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
3
162
Phùng Gia Bảo/Phạm Bảo Anh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
4
165
Lê Đức Anh/Phạm Bảo Trâm
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
SK: 135 (S322) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Standard W,T @ 8:02 PM
1
80
Bùi Thiên An
ProG Academy
2
158
Hoàng Khánh Linh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
3
159
Nguyễn Hà Linh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
4
21
Nguyễn Thị Diệp Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
5
160
Phan Châu Anh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
6
79
Ngô Hương Nhi
ProG Academy
7
187
Nguyễn Thị Huyền Trang
Dancesport HD
8
85
Lê Quỳnh Trang
ProG Academy
9
55
Ngô Phương Thảo
Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
SK: 136 (D313) - Chung kết Thiếu niên 1 C Latin C,R,J @ 8:23 PM
1
91
Nguyễn Anh Đức/Nguyễn Gia Như
ProG Academy
2
94
Phạm Hoàng Việt/Nguyễn Đặng Yến Nhi
ProG Academy
3
93
Lê Văn Đức Anh/Lê Hồng Anh
ProG Academy
4
92
Trần Bảo Minh/Nguyễn Hà Vy
ProG Academy
5
141
Nguyễn Hải Long/Trần Hà Châu
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
SK: 137 (S313) - Chung kết Thiếu niên 1 FC Latin C,R,J @ 8:49 PM
1
256
Nguyễn Đức Thanh Hằng
Điệp Vũ Trường
2
121
Đàm Thùy Linh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
3
120
Lưu Anh Thư
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
4
214
Lê Hải Yến
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
5
78
Đỗ Nguyễn Minh Hạnh
ProG Academy
6
184
Nguyễn Trần Trúc Ly
CLB 79 Hữu Nghị Dance Center
7
80
Bùi Thiên An
ProG Academy
8
103
Đinh Nguyễn Phương Uyên
Vietsdance Center
SK: 138 (S113) - Chung kết Thiếu nhi 1 FC Latin C,R,J @ 8:28 PM
1
123
Nguyễn Ngân Khánh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
2
213
Phạm Thị Anh Thư
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
3
277
Trần Hoàng Mai Linh
CLB Bước nhảy Daklak- Dak Nông
4
57
Bùi Gia Linh
Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
5
279
Lê Đoàn Khương An
CLB Bước nhảy Daklak- Dak Nông
6
280
Nguyễn Hồng Phúc
CLB Bước nhảy Daklak- Dak Nông
SK: 139 (S213) - Chung kết Thiếu nhi 2 FC Latin C,R,J @ 8:34 PM
1
78
Đỗ Nguyễn Minh Hạnh
ProG Academy
2
148
Lê Phúc Trà My
Bảo Dance Sport Nghệ An
3
160
Phan Châu Anh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
4
211
Hà Thu Thủy
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
5
103
Đinh Nguyễn Phương Uyên
Vietsdance Center
6
105
Nguyễn Lê Kiều Linh
Vietsdance Center
7
104
Phan Cao Minh Anh
Vietsdance Center
8
152
Phùng Ngọc Bảo Vy
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
SK: 140 (D624) - Chung kết Thanh niên B Standard W,T,F,Q @ 8:44 PM
1
64
Lê Hoàng Sơn/Nguyễn Ngô Xuân Nhi
ProG Academy
2
96
Nguyễn Quốc Bảo/Trần Hoàng Minh Châu
ProG Academy
3
97
Trần Tuấn Kiệt/Trần Lương Diễm Quỳnh
ProG Academy
4
220
Trương Hữu Thành/Vũ Hồng Trang
Uni Dance
5
219
Nguyễn Quốc Bình/Tạ Thiên Thanh
Uni Dance
SK: 141 (D213) - Chung kết Thiếu nhi 2 C Latin C,R,J @ 8:54 PM
1
91
Nguyễn Anh Đức/Nguyễn Gia Như
ProG Academy
2
228
Phạm Duy Khôi/Võ Ngọc Minh Tuyền
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
3
114
Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú Phương
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
4
116
Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Thu Hà
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
5
115
Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Thu Hà
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
SK: 142 (D713) - Chung kết Trung niên 1 C Latin C,R,J @ 8:59 PM
1
172
Nguyễn Minh Tài/Đặng Ngọc Phượng
Tt huấn luyện và thi đấu TDTT Bình Dương
2
274
Đoàn Hồng Hải/Phạm Thị Mỹ Dung
Trung tâm văn hoá tttt thị xã Thuận An
3
225
Luu Phi Long/Nguyễn Thị Hà
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
4
195
Trần Quốc Tú/Nguyễn Bích Trâm
Elite Dance
5
284
Đinh Quang Hiền/Đoàn Thị Kiều Oanh
Trung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
SK: 143 (S21P) - Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P @ 9:02 PM
1
79
Ngô Hương Nhi
ProG Academy
2
147
Hồ Gia Nhi
Bảo Dance Sport Nghệ An
3
53
Lê Thị Thanh Thủy
Sở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
4
123
Nguyễn Ngân Khánh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
5
77
Vũ Yến Nhi
ProG Academy
6
146
Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh
Bảo Dance Sport Nghệ An
7
216
Bùi Vũ Hiền Anh
Trường THCS Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy
8
253
Phạm Nguyễn Gia Linh
Điệp Vũ Trường
SK: 144 (D613) - Chung kết Thanh niên C Latin C,R,J @ 9:10 PM
1
99
Nguyễn Hữu Duy Anh/Nguyễn Thuỳ Linh
ProG Academy
2
139
Đặng Gia Anh Tú/Nguyễn Thu Trang
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
3
218
Nguyễn Phạm Đức/Lê Minh Nguyệt
CLB 2M Dancesport
4
207
Nguyễn Duy Anh/Vũ Hà Linh Anh
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
5
101
Nguyễn Anh Minh/Nguyễn Thị Tâm Đan
Vietsdance Center
6
274
Đoàn Hồng Hải/Phạm Thị Mỹ Dung
Trung tâm văn hoá tttt thị xã Thuận An
SK: 145 (D21P) - Chung kết Thiếu nhi 2 E5 Latin P @ 9:12 PM
1
92
Trần Bảo Minh/Nguyễn Hà Vy
ProG Academy
2
90
Phạm Minh Thanh/Nguyễn Linh Anh
ProG Academy
3
129
Nguyễn Gia Khánh/Đỗ Ngọc Khánh Huyền
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
4
118
Ninh Cao Bách/Nguyễn Thu Hà
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
5
128
Trần Văn Đức/Hoàng Thị Phương
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
6
208
Đào Thế Anh/Llê Ngọc Phương Linh
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
SK: 146 (D513) - Chung kết Dưới 21 tuổi C Latin C,R,J @ 9:20 PM
1
99
Nguyễn Hữu Duy Anh/Nguyễn Thuỳ Linh
ProG Academy
2
139
Đặng Gia Anh Tú/Nguyễn Thu Trang
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
3
70
Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia Linh
ProG Academy
4
95
Nguyễn Tuấn An/Hoàng Phương Anh
ProG Academy
5
207
Nguyễn Duy Anh/Vũ Hà Linh Anh
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
6
102
Nguyễn Duy Anh/Nguyễn Vũ Ngọc Mai Phương
Vietsdance Center
SK: 147 (D625) - Chung kết Thanh niên A Standard F(s),W,T,VW,Q(s) @ 9:37 PM
1
100
Nguyễn Trung Thực/Thạch Ngọc Anh
ProG Academy
2
96
Nguyễn Quốc Bảo/Trần Hoàng Minh Châu
ProG Academy
3
97
Trần Tuấn Kiệt/Trần Lương Diễm Quỳnh
ProG Academy
4
220
Trương Hữu Thành/Vũ Hồng Trang
Uni Dance
5
219
Nguyễn Quốc Bình/Tạ Thiên Thanh
Uni Dance
6
64
Lê Hoàng Sơn/Nguyễn Ngô Xuân Nhi
ProG Academy
SK: 148 (S314) - Bán kết Thiếu niên 1 FB Latin S,C,R,J @ 8:56 AM
78
Đỗ Nguyễn Minh Hạnh
ProG Academy
81
Quản Thị Thuỳ Linh
ProG Academy
103
Đinh Nguyễn Phương Uyên
Vietsdance Center
120
Lưu Anh Thư
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
121
Đàm Thùy Linh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
184
Nguyễn Trần Trúc Ly
CLB 79 Hữu Nghị Dance Center
214
Lê Hải Yến
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
SK: 149 (Q31P) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin P @ 6:54 PM
1
144
Nguyễn Thị Anh Đào
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
2
198
Nguyễn Hoàng Minh Thư
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
3
145
Phạm Khánh Phương
Bảo Dance Sport Nghệ An
4
147
Hồ Gia Nhi
Bảo Dance Sport Nghệ An
5
146
Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh
Bảo Dance Sport Nghệ An
6
200
Trần Phạm Quế Trâm
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
SK: 150 (S114) - Chung kết Thiếu nhi 1 FB Latin S,C,R,J @ 9:03 AM
1
123
Nguyễn Ngân Khánh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
2
213
Phạm Thị Anh Thư
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
3
277
Trần Hoàng Mai Linh
CLB Bước nhảy Daklak- Dak Nông
4
57
Bùi Gia Linh
Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
5
279
Lê Đoàn Khương An
CLB Bước nhảy Daklak- Dak Nông
6
280
Nguyễn Hồng Phúc
CLB Bước nhảy Daklak- Dak Nông
SK: 151 (S214) - Chung kết Thiếu nhi 2 FB Latin S,C,R,J @ 9:21 AM
1
17
Nguyễn Minh Khuê
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
2
78
Đỗ Nguyễn Minh Hạnh
ProG Academy
3
148
Lê Phúc Trà My
Bảo Dance Sport Nghệ An
4
211
Hà Thu Thủy
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
5
160
Phan Châu Anh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
6
103
Đinh Nguyễn Phương Uyên
Vietsdance Center
7
276
Lê Đoàn Khương Di
CLB Bước nhảy Daklak- Dak Nông
8
278
Hà Thiên Bảo Ngọc
CLB Bước nhảy Daklak- Dak Nông
9
152
Phùng Ngọc Bảo Vy
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
SK: 152 (D114) - Chung kết Thiếu nhi 1 B Latin S,C,R,J @ 9:10 AM
1
90
Phạm Minh Thanh/Nguyễn Linh Anh
ProG Academy
2
117
Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Tú Phương
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
3
115
Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Thu Hà
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
4
128
Trần Văn Đức/Hoàng Thị Phương
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
SK: 153 (S31P) - Chung kết Thiếu niên 1 F5 Latin P @ 8:46 AM
1
82
Nguyễn Minh Phương
ProG Academy
2
122
Nguyễn Lâm Huyền Anh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
3
58
Lê Minh Anh
Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
4
198
Nguyễn Hoàng Minh Thư
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
5
227
Lê Hồng Thắm
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
6
251
Phạm Hồng Minh
Trung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
7
79
Ngô Hương Nhi
ProG Academy
8
205
Phạm Thị Phương Anh
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
9
145
Phạm Khánh Phương
Bảo Dance Sport Nghệ An
SK: 154 (S32Q) - Chung kết Thiếu niên 1 F3 Standard Q @ 9:22 AM
1
80
Bùi Thiên An
ProG Academy
2
158
Hoàng Khánh Linh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
3
159
Nguyễn Hà Linh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
4
79
Ngô Hương Nhi
ProG Academy
5
21
Nguyễn Thị Diệp Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
6
85
Lê Quỳnh Trang
ProG Academy
7
149
Phạm Thu Quỳnh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
SK: 155 (S314) - Chung kết Thiếu niên 1 FB Latin S,C,R,J @ 9:32 AM
1
121
Đàm Thùy Linh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
2
120
Lưu Anh Thư
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
3
214
Lê Hải Yến
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
4
184
Nguyễn Trần Trúc Ly
CLB 79 Hữu Nghị Dance Center
5
78
Đỗ Nguyễn Minh Hạnh
ProG Academy
6
81
Quản Thị Thuỳ Linh
ProG Academy
7
103
Đinh Nguyễn Phương Uyên
Vietsdance Center
SK: 156 (D41R) - Bán kết Thiếu niên 2 E2 Latin R @ 9:44 AM
49
Lê Quang Huy/Nguyễn Phương Anh
Sở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
93
Lê Văn Đức Anh/Lê Hồng Anh
ProG Academy
94
Phạm Hoàng Việt/Nguyễn Đặng Yến Nhi
ProG Academy
98
Nguyễn Việt Quang/Lê Phương Anh
ProG Academy
113
Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyên Phương Trang Anh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
136
Đào Kim Gia Bảo/Nguyễn Như Quỳnh
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
SK: 157 (Q313) - Chung kết Thiếu niên 1 FC Latin C, R, J @ 9:42 AM
1
122
Nguyễn Lâm Huyền Anh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
2
121
Đàm Thùy Linh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
3
120
Lưu Anh Thư
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
4
184
Nguyễn Trần Trúc Ly
CLB 79 Hữu Nghị Dance Center
5
276
Lê Đoàn Khương Di
CLB Bước nhảy Daklak- Dak Nông
6
278
Hà Thiên Bảo Ngọc
CLB Bước nhảy Daklak- Dak Nông
7
277
Trần Hoàng Mai Linh
CLB Bước nhảy Daklak- Dak Nông
8
183
Nguyễn Thị Tuyết
CLB 79 Hữu Nghị Dance Center
9
182
Lê Thị Huyền Trang
CLB 79 Hữu Nghị Dance Center
SK: 158 (D41C) - Bán kết Thiếu niên 2 E1 Latin C @ 9:35 AM
93
Lê Văn Đức Anh/Lê Hồng Anh
ProG Academy
94
Phạm Hoàng Việt/Nguyễn Đặng Yến Nhi
ProG Academy
98
Nguyễn Việt Quang/Lê Phương Anh
ProG Academy
113
Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyên Phương Trang Anh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
136
Đào Kim Gia Bảo/Nguyễn Như Quỳnh
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
SK: 159 (D314) - Chung kết Thiếu niên 1 B Latin S,C,R,J @ 9:49 AM
1
91
Nguyễn Anh Đức/Nguyễn Gia Như
ProG Academy
2
93
Lê Văn Đức Anh/Lê Hồng Anh
ProG Academy
3
94
Phạm Hoàng Việt/Nguyễn Đặng Yến Nhi
ProG Academy
4
92
Trần Bảo Minh/Nguyễn Hà Vy
ProG Academy
SK: 160 (Q323) - Chung kết Thiếu niên 1 FC Standard W, T, Q @ 9:55 AM
1
166
Trương Hoàng Hà
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
2
161
Phạm Ngọc Mai
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
3
159
Nguyễn Hà Linh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
4
158
Hoàng Khánh Linh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
5
13
Trần Thị Mai Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
6
149
Phạm Thu Quỳnh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
SK: 161 (S315) - Bán kết Thiếu niên 1 FA Latin S,C,R,P,J @ 10:05 AM
78
Đỗ Nguyễn Minh Hạnh
ProG Academy
81
Quản Thị Thuỳ Linh
ProG Academy
120
Lưu Anh Thư
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
121
Đàm Thùy Linh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
184
Nguyễn Trần Trúc Ly
CLB 79 Hữu Nghị Dance Center
214
Lê Hải Yến
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
SK: 162 (D315) - Chung kết Thiếu niên 1 A Latin S,C,R,P,J @ 10:15 AM
1
91
Nguyễn Anh Đức/Nguyễn Gia Như
ProG Academy
2
93
Lê Văn Đức Anh/Lê Hồng Anh
ProG Academy
3
94
Phạm Hoàng Việt/Nguyễn Đặng Yến Nhi
ProG Academy
4
92
Trần Bảo Minh/Nguyễn Hà Vy
ProG Academy
SK: 163 (S41S) - Bán kết Thiếu niên 2 F4 Latin S @ 10:16 AM
58
Lê Minh Anh
Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
81
Quản Thị Thuỳ Linh
ProG Academy
82
Nguyễn Minh Phương
ProG Academy
122
Nguyễn Lâm Huyền Anh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
226
Nguyễn Hạnh Tiên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
256
Nguyễn Đức Thanh Hằng
Điệp Vũ Trường
SK: 164 (Q315) - Chung kết Thiếu niên 1 FA Latin S, C, R, P, J @ 10:27 AM
1
122
Nguyễn Lâm Huyền Anh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
2
121
Đàm Thùy Linh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
3
120
Lưu Anh Thư
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
4
184
Nguyễn Trần Trúc Ly
CLB 79 Hữu Nghị Dance Center
5
276
Lê Đoàn Khương Di
CLB Bước nhảy Daklak- Dak Nông
6
278
Hà Thiên Bảo Ngọc
CLB Bước nhảy Daklak- Dak Nông
7
277
Trần Hoàng Mai Linh
CLB Bước nhảy Daklak- Dak Nông
8
182
Lê Thị Huyền Trang
CLB 79 Hữu Nghị Dance Center
9
183
Nguyễn Thị Tuyết
CLB 79 Hữu Nghị Dance Center
SK: 165 (D812) - Chung kết Trung niên 2 D Latin C,R @ 10:30 AM
1
225
Luu Phi Long/Nguyễn Thị Hà
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
2
224
Lê Quốc Đạt/Nguyễn Thị Thanh Mai
CLB Sơn Tây
3
283
Trần Văn Phương/Đinh Kim Thoa
Trung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
4
291
Tăng Hồng Phước/Tô Thị Trang Đài
Trung tâm VHTTT thị xã Bến Cát
SK: 166 (S412) - Bán kết Thiếu niên 2 FD Latin C,R @ 10:35 AM
58
Lê Minh Anh
Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
82
Nguyễn Minh Phương
ProG Academy
121
Đàm Thùy Linh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
122
Nguyễn Lâm Huyền Anh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
226
Nguyễn Hạnh Tiên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
256
Nguyễn Đức Thanh Hằng
Điệp Vũ Trường
SK: 167 (Q325) - Chung kết Thiếu niên 1 FA Standard W, T, VW, F, Q @ 10:44 AM
1
166
Trương Hoàng Hà
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
2
161
Phạm Ngọc Mai
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
3
158
Hoàng Khánh Linh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
4
159
Nguyễn Hà Linh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
SK: 168 (S41R) - Bán kết Thiếu niên 2 F2 Latin R @ 10:46 AM
58
Lê Minh Anh
Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
71
Trần Nguyễn Diệu Linh
ProG Academy
82
Nguyễn Minh Phương
ProG Academy
122
Nguyễn Lâm Huyền Anh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
214
Lê Hải Yến
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
226
Nguyễn Hạnh Tiên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
256
Nguyễn Đức Thanh Hằng
Điệp Vũ Trường
SK: 169 (D412) - Bán kết Thiếu niên 2 D Latin C,R @ 10:51 AM
49
Lê Quang Huy/Nguyễn Phương Anh
Sở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
93
Lê Văn Đức Anh/Lê Hồng Anh
ProG Academy
94
Phạm Hoàng Việt/Nguyễn Đặng Yến Nhi
ProG Academy
98
Nguyễn Việt Quang/Lê Phương Anh
ProG Academy
113
Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyên Phương Trang Anh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
135
Đào Kim Gia Bảo/Phạm Thị Huyền Trang
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
171
Hà Như Minh/Hoàng Diệu Hà My
Trường THCS Thăng Long
SK: 170 (S41C) - Bán kết Thiếu niên 2 F1 Latin C @ 10:56 AM
58
Lê Minh Anh
Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
71
Trần Nguyễn Diệu Linh
ProG Academy
82
Nguyễn Minh Phương
ProG Academy
121
Đàm Thùy Linh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
214
Lê Hải Yến
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
226
Nguyễn Hạnh Tiên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
256
Nguyễn Đức Thanh Hằng
Điệp Vũ Trường
SK: 171 (D41C) - Chung kết Thiếu niên 2 E1 Latin C @ 10:57 AM
1
98
Nguyễn Việt Quang/Lê Phương Anh
ProG Academy
2
94
Phạm Hoàng Việt/Nguyễn Đặng Yến Nhi
ProG Academy
3
93
Lê Văn Đức Anh/Lê Hồng Anh
ProG Academy
4
113
Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyên Phương Trang Anh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
5
136
Đào Kim Gia Bảo/Nguyễn Như Quỳnh
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
SK: 172 (S315) - Chung kết Thiếu niên 1 FA Latin S,C,R,P,J @ 11:07 AM
1
121
Đàm Thùy Linh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
2
120
Lưu Anh Thư
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
3
214
Lê Hải Yến
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
4
81
Quản Thị Thuỳ Linh
ProG Academy
5
184
Nguyễn Trần Trúc Ly
CLB 79 Hữu Nghị Dance Center
6
78
Đỗ Nguyễn Minh Hạnh
ProG Academy
SK: 173 (D41R) - Chung kết Thiếu niên 2 E2 Latin R @ 11:08 AM
1
49
Lê Quang Huy/Nguyễn Phương Anh
Sở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
2
94
Phạm Hoàng Việt/Nguyễn Đặng Yến Nhi
ProG Academy
3
98
Nguyễn Việt Quang/Lê Phương Anh
ProG Academy
4
93
Lê Văn Đức Anh/Lê Hồng Anh
ProG Academy
5
113
Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyên Phương Trang Anh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
6
136
Đào Kim Gia Bảo/Nguyễn Như Quỳnh
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
SK: 174 (S41C) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Latin C @ 11:11 AM
1
256
Nguyễn Đức Thanh Hằng
Điệp Vũ Trường
2
82
Nguyễn Minh Phương
ProG Academy
3
121
Đàm Thùy Linh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
4
226
Nguyễn Hạnh Tiên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
5
58
Lê Minh Anh
Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
6
214
Lê Hải Yến
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
7
71
Trần Nguyễn Diệu Linh
ProG Academy
SK: 175 (D412) - Chung kết Thiếu niên 2 D Latin C,R @ 11:17 AM
1
171
Hà Như Minh/Hoàng Diệu Hà My
Trường THCS Thăng Long
2
98
Nguyễn Việt Quang/Lê Phương Anh
ProG Academy
3
49
Lê Quang Huy/Nguyễn Phương Anh
Sở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
4
94
Phạm Hoàng Việt/Nguyễn Đặng Yến Nhi
ProG Academy
5
93
Lê Văn Đức Anh/Lê Hồng Anh
ProG Academy
6
113
Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyên Phương Trang Anh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
7
135
Đào Kim Gia Bảo/Phạm Thị Huyền Trang
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
SK: 176 (S412) - Chung kết Thiếu niên 2 FD Latin C,R @ 11:21 AM
1
122
Nguyễn Lâm Huyền Anh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
2
256
Nguyễn Đức Thanh Hằng
Điệp Vũ Trường
3
82
Nguyễn Minh Phương
ProG Academy
4
121
Đàm Thùy Linh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
5
226
Nguyễn Hạnh Tiên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
6
58
Lê Minh Anh
Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
SK: 177 (D41J) - Chung kết Thiếu niên 2 E3 Latin J @ 11:22 AM
1
113
Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyên Phương Trang Anh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
2
93
Lê Văn Đức Anh/Lê Hồng Anh
ProG Academy
3
49
Lê Quang Huy/Nguyễn Phương Anh
Sở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
4
94
Phạm Hoàng Việt/Nguyễn Đặng Yến Nhi
ProG Academy
5
248
Vũ Hoàng Việt Anh/Nguyễn Thảo Ly
Trung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
SK: 178 (S41J) - Chung kết Thiếu niên 2 F3 Latin J @ 11:26 AM
1
256
Nguyễn Đức Thanh Hằng
Điệp Vũ Trường
2
82
Nguyễn Minh Phương
ProG Academy
3
226
Nguyễn Hạnh Tiên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
4
58
Lê Minh Anh
Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
5
81
Quản Thị Thuỳ Linh
ProG Academy
6
251
Phạm Hồng Minh
Trung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
7
231
Lê Minh Tâm
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
8
86
Trần Minh Huyền
ProG Academy
SK: 179 (D41S) - Chung kết Thiếu niên 2 E4 Latin S @ 11:27 AM
1
93
Lê Văn Đức Anh/Lê Hồng Anh
ProG Academy
2
94
Phạm Hoàng Việt/Nguyễn Đặng Yến Nhi
ProG Academy
3
49
Lê Quang Huy/Nguyễn Phương Anh
Sở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
4
140
Từ Đức Minh/Đỗ Bảo Hân
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
5
141
Nguyễn Hải Long/Trần Hà Châu
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
6
135
Đào Kim Gia Bảo/Phạm Thị Huyền Trang
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
SK: 180 (S41R) - Chung kết Thiếu niên 2 F2 Latin R @ 11:30 AM
1
256
Nguyễn Đức Thanh Hằng
Điệp Vũ Trường
2
82
Nguyễn Minh Phương
ProG Academy
3
122
Nguyễn Lâm Huyền Anh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
4
226
Nguyễn Hạnh Tiên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
5
58
Lê Minh Anh
Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
6
214
Lê Hải Yến
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
7
71
Trần Nguyễn Diệu Linh
ProG Academy
SK: 181 (DT1C) - Chung kết Tổng tuổi E1 Latin C @ 11:31 AM
1
225
Luu Phi Long/Nguyễn Thị Hà
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
2
61
Đỗ Kỳ Lân/Trần Diệu Hương
Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
3
283
Trần Văn Phương/Đinh Kim Thoa
Trung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
4
291
Tăng Hồng Phước/Tô Thị Trang Đài
Trung tâm VHTTT thị xã Bến Cát
5
223
Âu Tuấn Hòa/Trần Kim Dung
CLB HH Dance HN
6
284
Đinh Quang Hiền/Đoàn Thị Kiều Oanh
Trung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
SK: 182 (S41S) - Chung kết Thiếu niên 2 F4 Latin S @ 11:34 AM
1
256
Nguyễn Đức Thanh Hằng
Điệp Vũ Trường
2
122
Nguyễn Lâm Huyền Anh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
3
82
Nguyễn Minh Phương
ProG Academy
4
226
Nguyễn Hạnh Tiên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
5
58
Lê Minh Anh
Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
6
81
Quản Thị Thuỳ Linh
ProG Academy
SK: 183 (D42T) - Chung kết Thiếu niên 2 E2 Standard T @ 11:39 AM
1
96
Nguyễn Quốc Bảo/Trần Hoàng Minh Châu
ProG Academy
2
95
Nguyễn Tuấn An/Hoàng Phương Anh
ProG Academy
3
163
Nguyễn Tiến Đạt/Lê Nhật Linh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
4
93
Lê Văn Đức Anh/Lê Hồng Anh
ProG Academy
SK: 184 (Q42T) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Standard T @ 11:36 AM
1
16
Phùng Thúy Quỳnh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
2
21
Nguyễn Thị Diệp Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
3
22
Phạm Phương Linh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
4
26
Vũ Thị Mai Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
5
24
Bùi Lương Đinh Hương
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
6
23
Bùi Trâm Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK: 185 (S42V) - Chung kết Thiếu niên 2 F5 Standard VW @ 2:09 PM
1
25
Vũ Phương Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
2
47
Nguyễn Phạm Tuệ Minh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
3
30
Vũ Phương Thi
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
4
32
Nguyễn Minh Thư
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
5
48
Vũ Hà Kiều Linh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
6
31
Đặng Thị Khánh Ngọc
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK: 186 (D42V) - Chung kết Thiếu niên 2 E5 Standard VW @ 2:11 PM
1
96
Nguyễn Quốc Bảo/Trần Hoàng Minh Châu
ProG Academy
2
95
Nguyễn Tuấn An/Hoàng Phương Anh
ProG Academy
3
93
Lê Văn Đức Anh/Lê Hồng Anh
ProG Academy
4
64
Lê Hoàng Sơn/Nguyễn Ngô Xuân Nhi
ProG Academy
SK: 187 (Q42V) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Standard VW @ 2:15 PM
1
25
Vũ Phương Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
2
30
Vũ Phương Thi
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
2
47
Nguyễn Phạm Tuệ Minh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
4
32
Nguyễn Minh Thư
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
5
48
Vũ Hà Kiều Linh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
6
31
Đặng Thị Khánh Ngọc
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK: 188 (D42W) - Chung kết Thiếu niên 2 E1 Standard W @ 2:15 PM
1
96
Nguyễn Quốc Bảo/Trần Hoàng Minh Châu
ProG Academy
2
95
Nguyễn Tuấn An/Hoàng Phương Anh
ProG Academy
3
163
Nguyễn Tiến Đạt/Lê Nhật Linh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
4
15
Phạm Hữu Đạt/Nguyễn Thùy Dương
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương