GIẢI VÔ ĐỊCH KVTT QUỐC GIA VÀ CÚP KVTT MỞ RỘNG TOÀN QUỐC NĂM 2019

Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, 283 Lãnh Binh Thăng, Phường 8, Quận 11, Hồ Chí Minh

Từ ngày 08/08 đến ngày 12/08/2019

SK: 1 (VQ15) - Tứ kết VĐQG A Latin S,C,R,P,J @ 8:00 PM
45
Nguyễn Trung Kiên/Phạm Hồng Anh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
51
Nguyễn Hữu Duy Anh/Nguyễn Thùy Linh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
52
Nguyễn Nam Anh/Nguyễn Thùy Dương
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
53
Nguyễn Quang Huy/Lê Thục Hiền
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
54
Nguyễn Thanh Tùng/Nguyễn Hồng Anh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
74
Đặng Gia Anh Tú/Nguyễn Thu Trang
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
103
Nguyễn Đoàn Minh Trường/Nguyễn Trọng Nhã Uyên
Sở VHTTDL Đồng Nai
104
Ngọc An/Lê Tố Uyên
Sở VHTTDL Đồng Nai
105
Nguyễn Đức Tùng Lâm/Nguyễn Thị Ninh Ngọc
Sở VHTTDL Đồng Nai
106
Bùi Đức Thiện/Bùi Ngọc Lacroix Lucie
Sở VHTTDL Đồng Nai
145
Nguyễn Tuấn Phong/Ngô Trần Hoài Thu
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
149
Trương Tuấn Phong/Nguyễn Ngọc Phúc Nhi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
SK: 12 (SN1C) - Tứ kết Nhi đồng F1 Latin C @ 3:07 PM
82
Trần Nguyễn Ngọc Minh
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
125
Nguyễn An Nhiên
Sở VHTTDL Đồng Nai
173
Trịnh Hải Trân
Grace Dance Studio
188
Phan Hoàng Linh
Nhà thiếu nhi quận 11
220
Nguyễn Đoàn Minh Hạnh
Vĩnh Huy Bình Định
222
Lê Ngân Hà
Vĩnh Huy Bình Định
233
Trương Thị Khánh Huyền
CLB 79 Hữu Nghị Dance Center
246
Nguyễn Nữ Huyền Trang
TTNT NICE DANCE TP VINH
248
Trần Thị Khánh Nhi
TTNT NICE DANCE TP VINH
261
Phạm Thị Ngọc Hân
Nhà thiếu nhi quận Tân Phú
324
Nguyễn Ngọc Khánh Thi
CLB Nink Dancesport
SK: 15 (S21J) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J @ 3:19 PM
59
Phạm Phương Anh
Sở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
80
Phạm Phương Linh
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
112
Lê Đỗ Ánh Nguyệt
Sở VHTTDL Đồng Nai
117
Raksaphakdee Tường Vy
Sở VHTTDL Đồng Nai
127
Hồ Gia Nhi
Dance Sport Tỉnh Nghệ An
128
Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh
Dance Sport Tỉnh Nghệ An
160
Trần Vy Khanh
Grace Dance Studio
224
Trần Giáp Phương Linh
Vĩnh Huy Bình Định
241
Võ Lê Hà My
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
244
Lê Huyền Trang
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
268
Huỳnh Đào Bảo Trân
Trung tâm TDTT Quận Tân Phú
282
Ngô Lê Bảo Anh
NaNa Dance Studio
298
Võ Ngọc Minh Tuyền
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
304
Huỳnh Lê Anh Vi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
320
Huỳnh Hoàng Gia Hân
Harmony Dance Studio
321
Vũ Hải Ly
CLB Nink Dancesport
333
Lê Quỳnh Hương
Dancesport Đam Mê
SK: 17 (VQ25) - Chung kết VĐQG A Standard F(s),W,T,VW,Q(s) @ 10:37 AM
1
100
Nguyễn Đức Hoà/Nguyễn Thị Hải Yến
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
46
Vũ Hoàng Anh Minh/Nguyễn Trường Xuân
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
3
143
Bùi Quang Nam/Nguyễn Thị Hồng Anh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
4
47
Nguyễn Trung Thực/Thạch Ngọc Anh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
5
206
Lê Thọ Sơn/Chu Thị Thanh Huyền
Tt huấn luyện và thi đấu TDTT Bình Dương
6
48
Trần Đăng Giáo/Trịnh Thị Ngọc Hà
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
SK: 18 (VQ15) - Chung kết VĐQG A Latin C(s),S,R,P,J(s) @ 10:28 AM
1
103
Nguyễn Đoàn Minh Trường/Nguyễn Trọng Nhã Uyên
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
45
Nguyễn Trung Kiên/Phạm Hồng Anh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
3
51
Nguyễn Hữu Duy Anh/Nguyễn Thùy Linh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
4
104
Ngọc An/Lê Tố Uyên
Sở VHTTDL Đồng Nai
5
145
Nguyễn Tuấn Phong/Ngô Trần Hoài Thu
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
6
52
Nguyễn Nam Anh/Nguyễn Thùy Dương
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
SK: 19 (S21P) - Bán kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P @ 4:38 PM
80
Phạm Phương Linh
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
112
Lê Đỗ Ánh Nguyệt
Sở VHTTDL Đồng Nai
117
Raksaphakdee Tường Vy
Sở VHTTDL Đồng Nai
127
Hồ Gia Nhi
Dance Sport Tỉnh Nghệ An
128
Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh
Dance Sport Tỉnh Nghệ An
160
Trần Vy Khanh
Grace Dance Studio
304
Huỳnh Lê Anh Vi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
SK: 20 (SN12) - Bán kết Nhi đồng FD Latin C,R @ 4:39 PM
82
Trần Nguyễn Ngọc Minh
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
125
Nguyễn An Nhiên
Sở VHTTDL Đồng Nai
150
Lê Xuân Thuỷ Tiên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
220
Nguyễn Đoàn Minh Hạnh
Vĩnh Huy Bình Định
242
Võ Kỳ Thanh Trúc
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
324
Nguyễn Ngọc Khánh Thi
CLB Nink Dancesport
SK: 21 (S21S) - Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S @ 4:39 PM
80
Phạm Phương Linh
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
112
Lê Đỗ Ánh Nguyệt
Sở VHTTDL Đồng Nai
117
Raksaphakdee Tường Vy
Sở VHTTDL Đồng Nai
160
Trần Vy Khanh
Grace Dance Studio
244
Lê Huyền Trang
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
298
Võ Ngọc Minh Tuyền
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
304
Huỳnh Lê Anh Vi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
SK: 22 (SN1C) - Bán kết Nhi đồng F1 Latin C @ 4:39 PM
82
Trần Nguyễn Ngọc Minh
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
125
Nguyễn An Nhiên
Sở VHTTDL Đồng Nai
188
Phan Hoàng Linh
Nhà thiếu nhi quận 11
220
Nguyễn Đoàn Minh Hạnh
Vĩnh Huy Bình Định
324
Nguyễn Ngọc Khánh Thi
CLB Nink Dancesport
SK: 23 (S21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J @ 4:45 PM
59
Phạm Phương Anh
Sở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
80
Phạm Phương Linh
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
127
Hồ Gia Nhi
Dance Sport Tỉnh Nghệ An
160
Trần Vy Khanh
Grace Dance Studio
244
Lê Huyền Trang
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
298
Võ Ngọc Minh Tuyền
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
304
Huỳnh Lê Anh Vi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
SK: 24 (SN1R) - Chung kết Nhi đồng F2 Latin R @ 4:49 PM
1
125
Nguyễn An Nhiên
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
82
Trần Nguyễn Ngọc Minh
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
3
220
Đoàn Nguyễn Minh Hạnh
Vĩnh Huy Bình Định
4
222
Lê Ngân Hà
Vĩnh Huy Bình Định
5
324
Nguyễn Ngọc Khánh Thi
CLB Nink Dancesport
6
246
Nguyễn Nữ Huyền Trang
TTNT NICE DANCE TP VINH
SK: 25 (S21P) - Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P @ 4:47 PM
1
80
Phạm Phương Linh
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
2
304
Huỳnh Lê Anh Vi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
3
127
Hồ Gia Nhi
Dance Sport Tỉnh Nghệ An
4
117
Raksaphakdee Tường Vy
Sở VHTTDL Đồng Nai
5
112
Lê Đỗ Ánh Nguyệt
Sở VHTTDL Đồng Nai
6
160
Trần Vy Khanh
Grace Dance Studio
7
128
Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh
Dance Sport Tỉnh Nghệ An
SK: 26 (SN12) - Chung kết Nhi đồng FD Latin C,R @ 4:51 PM
1
242
Võ Kỳ Thanh Trúc
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
2
150
Lê Xuân Thuỷ Tiên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
3
125
Nguyễn An Nhiên
Sở VHTTDL Đồng Nai
4
82
Trần Nguyễn Ngọc Minh
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
5
220
Đoàn Nguyễn Minh Hạnh
Vĩnh Huy Bình Định
6
324
Nguyễn Ngọc Khánh Thi
CLB Nink Dancesport
SK: 27 (S21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S @ 4:52 PM
1
304
Huỳnh Lê Anh Vi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
2
80
Phạm Phương Linh
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
3
160
Trần Vy Khanh
Grace Dance Studio
4
112
Lê Đỗ Ánh Nguyệt
Sở VHTTDL Đồng Nai
5
298
Võ Ngọc Minh Tuyền
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
6
117
Raksaphakdee Tường Vy
Sở VHTTDL Đồng Nai
7
244
Lê Huyền Trang
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
SK: 28 (SN1C) - Chung kết Nhi đồng F1 Latin C @ 5:12 PM
1
125
Nguyễn An Nhiên
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
82
Trần Nguyễn Ngọc Minh
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
3
220
Đoàn Nguyễn Minh Hạnh
Vĩnh Huy Bình Định
4
188
Phan Hoàng Linh
Nhà thiếu nhi quận 11
5
324
Nguyễn Ngọc Khánh Thi
CLB Nink Dancesport
SK: 29 (S21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J @ 5:41 PM
1
80
Phạm Phương Linh
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
2
304
Huỳnh Lê Anh Vi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
3
59
Phạm Phương Anh
Sở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
4
244
Lê Huyền Trang
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
5
298
Võ Ngọc Minh Tuyền
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
6
160
Trần Vy Khanh
Grace Dance Studio
7
127
Hồ Gia Nhi
Dance Sport Tỉnh Nghệ An
SK: 30 (S11J) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J @ 5:18 PM
83
Nguyễn Huyền Phương
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
111
Vũ Quỳnh An
Sở VHTTDL Đồng Nai
113
Võ Thuỷ Tiên
Sở VHTTDL Đồng Nai
116
Phạm Gia Cát Tường
Sở VHTTDL Đồng Nai
126
Lê Phúc Trà My
Dance Sport Tỉnh Nghệ An
185
Vũ Trần Đan Linh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
215
Lê Gia Hân
Vĩnh Huy Bình Định
217
Lê Đoàn Khánh Thy
Vĩnh Huy Bình Định
242
Võ Kỳ Thanh Trúc
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
245
Nguyễn Thị Khánh Chi
TTNT NICE DANCE TP VINH
290
Hoàng Thị Lan Anh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
302
Chenemont Victoria Ngọc Mai
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
305
Vũ Minh Hạnh An
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
334
Nguyễn Diệp Ngân Bình
Dancesport Đam Mê
SK: 31 (S31J) - Tứ kết Thiếu niên 1 F3 Latin J @ 5:19 PM
17
Trần Phương Linh Nhi
CLB Âu Cơ
33
Nguyễn Lâm Huyền Anh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
57
Nguyễn Hoàng Lan
Sở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
58
Đỗ Phương Vy
Sở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
118
Nguyễn Anh Thư
Sở VHTTDL Đồng Nai
120
Vũ Hoàng Yến Nhi
Sở VHTTDL Đồng Nai
163
Phùi Như Tuệ
Grace Dance Studio
216
Lê Huỳnh Duy Quyên
Vĩnh Huy Bình Định
239
Võ Phương Trinh
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
240
Bùi Phạm Thanh Thảo
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
281
Ngô Lê Bảo Châu
NaNa Dance Studio
297
Nguyễn Hạnh Tiên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
299
Nguyễn Hoàng Ý Nhi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
300
Lê Hồng Thắm
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
SK: 32 (S11S) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S @ 5:20 PM
83
Nguyễn Huyền Phương
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
111
Vũ Quỳnh An
Sở VHTTDL Đồng Nai
113
Võ Thuỷ Tiên
Sở VHTTDL Đồng Nai
116
Phạm Gia Cát Tường
Sở VHTTDL Đồng Nai
125
Nguyễn An Nhiên
Sở VHTTDL Đồng Nai
126
Lê Phúc Trà My
Dance Sport Tỉnh Nghệ An
215
Lê Gia Hân
Vĩnh Huy Bình Định
225
Trần Văn Thảo My
Vĩnh Huy Bình Định
242
Võ Kỳ Thanh Trúc
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
245
Nguyễn Thị Khánh Chi
TTNT NICE DANCE TP VINH
303
Trần Quỳnh Anh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
323
Mai Nguyễn Thanh Hiền
CLB Nink Dancesport
334
Nguyễn Diệp Ngân Bình
Dancesport Đam Mê
SK: 33 (S31S) - Tứ kết Thiếu niên 1 F4 Latin S @ 5:25 PM
16
Nguyễn Hồng Minh Chi
CLB Âu Cơ
17
Trần Phương Linh Nhi
CLB Âu Cơ
33
Nguyễn Lâm Huyền Anh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
57
Nguyễn Hoàng Lan
Sở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
58
Đỗ Phương Vy
Sở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
90
Vũ Ngọc Uyên Phương
Duy Dance
118
Nguyễn Anh Thư
Sở VHTTDL Đồng Nai
120
Vũ Hoàng Yến Nhi
Sở VHTTDL Đồng Nai
199
Nguyễn Diệp Thảo Ngân
Trung tâm TDTT quận 1
216
Lê Huỳnh Duy Quyên
Vĩnh Huy Bình Định
239
Võ Phương Trinh
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
240
Bùi Phạm Thanh Thảo
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
297
Nguyễn Hạnh Tiên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
299
Nguyễn Hoàng Ý Nhi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
300
Lê Hồng Thắm
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
SK: 34 (S112) - Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R @ 5:36 PM
81
Nguyễn Ngọc Phương
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
83
Nguyễn Huyền Phương
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
111
Vũ Quỳnh An
Sở VHTTDL Đồng Nai
116
Phạm Gia Cát Tường
Sở VHTTDL Đồng Nai
125
Nguyễn An Nhiên
Sở VHTTDL Đồng Nai
126
Lê Phúc Trà My
Dance Sport Tỉnh Nghệ An
215
Lê Gia Hân
Vĩnh Huy Bình Định
220
Đoàn Nguyễn Minh Hạnh
Vĩnh Huy Bình Định
242
Võ Kỳ Thanh Trúc
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
245
Nguyễn Thị Khánh Chi
TTNT NICE DANCE TP VINH
250
Phạm Linh Linh
Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên
263
Nguyễn Ngọc Thảo Vy
Nhà thiếu nhi quận Tân Phú
303
Trần Quỳnh Anh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
306
Lưu Đỗ Khánh Hà
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
323
Mai Nguyễn Thanh Hiền
CLB Nink Dancesport
334
Nguyễn Diệp Ngân Bình
Dancesport Đam Mê
SK: 35 (S312) - Tứ kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R @ 5:50 PM
16
Nguyễn Hồng Minh Chi
CLB Âu Cơ
57
Nguyễn Hoàng Lan
Sở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
62
Dương Thị Hòa Lâm
Trung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng
90
Vũ Ngọc Uyên Phương
Duy Dance
120
Vũ Hoàng Yến Nhi
Sở VHTTDL Đồng Nai
239
Võ Phương Trinh
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
297
Nguyễn Hạnh Tiên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
300
Lê Hồng Thắm
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
312
Trần Thị Ngọc Diệp
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
SK: 36 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C @ 5:55 PM
83
Nguyễn Huyền Phương
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
111
Vũ Quỳnh An
Sở VHTTDL Đồng Nai
113
Võ Thuỷ Tiên
Sở VHTTDL Đồng Nai
125
Nguyễn An Nhiên
Sở VHTTDL Đồng Nai
126
Lê Phúc Trà My
Dance Sport Tỉnh Nghệ An
185
Vũ Trần Đan Linh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
215
Lê Gia Hân
Vĩnh Huy Bình Định
225
Trần Văn Thảo My
Vĩnh Huy Bình Định
242
Võ Kỳ Thanh Trúc
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
245
Nguyễn Thị Khánh Chi
TTNT NICE DANCE TP VINH
263
Nguyễn Ngọc Thảo Vy
Nhà thiếu nhi quận Tân Phú
280
Nguyễn Đan Quỳnh
NaNa Dance Studio
302
Chenemont Victoria Ngọc Mai
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
303
Trần Quỳnh Anh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
305
Vũ Minh Hạnh An
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
306
Lưu Đỗ Khánh Hà
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
309
Nguyễn Đăng Hải An
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
334
Nguyễn Diệp Ngân Bình
Dancesport Đam Mê
SK: 37 (S31R) - Tứ kết Thiếu niên 1 F2 Latin R @ 6:02 PM
16
Nguyễn Hồng Minh Chi
CLB Âu Cơ
33
Nguyễn Lâm Huyền Anh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
57
Nguyễn Hoàng Lan
Sở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
58
Đỗ Phương Vy
Sở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
59
Phạm Phương Anh
Sở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
63
Phan Hoài Anh
Trung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng
90
Vũ Ngọc Uyên Phương
Duy Dance
118
Nguyễn Anh Thư
Sở VHTTDL Đồng Nai
199
Nguyễn Diệp Thảo Ngân
Trung tâm TDTT quận 1
240
Bùi Phạm Thanh Thảo
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
291
Huỳnh Hoài Giang
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
299
Nguyễn Hoàng Ý Nhi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
300
Lê Hồng Thắm
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
304
Huỳnh Lê Anh Vi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
312
Trần Thị Ngọc Diệp
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
SK: 38 (S11J) - Bán kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J @ 6:02 PM
83
Nguyễn Huyền Phương
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
113
Võ Thuỷ Tiên
Sở VHTTDL Đồng Nai
116
Phạm Gia Cát Tường
Sở VHTTDL Đồng Nai
126
Lê Phúc Trà My
Dance Sport Tỉnh Nghệ An
215
Lê Gia Hân
Vĩnh Huy Bình Định
242
Võ Kỳ Thanh Trúc
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
SK: 39 (S31J) - Bán kết Thiếu niên 1 F3 Latin J @ 6:05 PM
33
Nguyễn Lâm Huyền Anh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
57
Nguyễn Hoàng Lan
Sở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
58
Đỗ Phương Vy
Sở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
118
Nguyễn Anh Thư
Sở VHTTDL Đồng Nai
120
Vũ Hoàng Yến Nhi
Sở VHTTDL Đồng Nai
240
Bùi Phạm Thanh Thảo
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
299
Nguyễn Hoàng Ý Nhi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
SK: 40 (S11S) - Bán kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S @ 6:07 PM
83
Nguyễn Huyền Phương
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
111
Vũ Quỳnh An
Sở VHTTDL Đồng Nai
113
Võ Thuỷ Tiên
Sở VHTTDL Đồng Nai
125
Nguyễn An Nhiên
Sở VHTTDL Đồng Nai
126
Lê Phúc Trà My
Dance Sport Tỉnh Nghệ An
323
Mai Nguyễn Thanh Hiền
CLB Nink Dancesport
334
Nguyễn Diệp Ngân Bình
Dancesport Đam Mê
SK: 41 (S31S) - Bán kết Thiếu niên 1 F4 Latin S @ 6:10 PM
33
Nguyễn Lâm Huyền Anh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
57
Nguyễn Hoàng Lan
Sở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
58
Đỗ Phương Vy
Sở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
90
Vũ Ngọc Uyên Phương
Duy Dance
118
Nguyễn Anh Thư
Sở VHTTDL Đồng Nai
120
Vũ Hoàng Yến Nhi
Sở VHTTDL Đồng Nai
199
Nguyễn Diệp Thảo Ngân
Trung tâm TDTT quận 1
299
Nguyễn Hoàng Ý Nhi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
SK: 42 (S112) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R @ 6:19 PM
81
Nguyễn Ngọc Phương
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
83
Nguyễn Huyền Phương
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
116
Phạm Gia Cát Tường
Sở VHTTDL Đồng Nai
126
Lê Phúc Trà My
Dance Sport Tỉnh Nghệ An
215
Lê Gia Hân
Vĩnh Huy Bình Định
245
Nguyễn Thị Khánh Chi
TTNT NICE DANCE TP VINH
323
Mai Nguyễn Thanh Hiền
CLB Nink Dancesport
334
Nguyễn Diệp Ngân Bình
Dancesport Đam Mê
SK: 43 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R @ 6:23 PM
33
Nguyễn Lâm Huyền Anh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
62
Dương Thị Hòa Lâm
Trung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng
118
Nguyễn Anh Thư
Sở VHTTDL Đồng Nai
120
Vũ Hoàng Yến Nhi
Sở VHTTDL Đồng Nai
240
Bùi Phạm Thanh Thảo
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
299
Nguyễn Hoàng Ý Nhi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
304
Huỳnh Lê Anh Vi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
SK: 44 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C @ 6:26 PM
83
Nguyễn Huyền Phương
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
111
Vũ Quỳnh An
Sở VHTTDL Đồng Nai
125
Nguyễn An Nhiên
Sở VHTTDL Đồng Nai
126
Lê Phúc Trà My
Dance Sport Tỉnh Nghệ An
242
Võ Kỳ Thanh Trúc
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
245
Nguyễn Thị Khánh Chi
TTNT NICE DANCE TP VINH
309
Nguyễn Đăng Hải An
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
334
Nguyễn Diệp Ngân Bình
Dancesport Đam Mê
SK: 45 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R @ 6:28 PM
33
Nguyễn Lâm Huyền Anh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
57
Nguyễn Hoàng Lan
Sở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
58
Đỗ Phương Vy
Sở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
118
Nguyễn Anh Thư
Sở VHTTDL Đồng Nai
199
Nguyễn Diệp Thảo Ngân
Trung tâm TDTT quận 1
299
Nguyễn Hoàng Ý Nhi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
304
Huỳnh Lê Anh Vi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
SK: 46 (S11J) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J @ 6:35 PM
1
126
Lê Phúc Trà My
Dance Sport Tỉnh Nghệ An
2
116
Phạm Gia Cát Tường
Sở VHTTDL Đồng Nai
3
113
Võ Thuỷ Tiên
Sở VHTTDL Đồng Nai
4
215
Lê Gia Hân
Vĩnh Huy Bình Định
5
242
Võ Kỳ Thanh Trúc
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
6
83
Nguyễn Huyền Phương
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
SK: 47 (S31J) - Chung kết Thiếu niên 1 F3 Latin J @ 6:36 PM
1
33
Nguyễn Lâm Huyền Anh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
2
118
Nguyễn Anh Thư
Sở VHTTDL Đồng Nai
3
120
Vũ Hoàng Yến Nhi
Sở VHTTDL Đồng Nai
4
57
Nguyễn Hoàng Lan
Sở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
5
58
Đỗ Phương Vy
Sở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
6
299
Nguyễn Hoàng Ý Nhi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
7
240
Bùi Phạm Thanh Thảo
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
SK: 48 (S11S) - Chung kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S @ 6:36 PM
1
334
Nguyễn Diệp Ngân Bình
Dancesport Đam Mê
2
111
Vũ Quỳnh An
Sở VHTTDL Đồng Nai
3
113
Võ Thuỷ Tiên
Sở VHTTDL Đồng Nai
4
83
Nguyễn Huyền Phương
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
5
125
Nguyễn An Nhiên
Sở VHTTDL Đồng Nai
6
126
Lê Phúc Trà My
Dance Sport Tỉnh Nghệ An
7
323
Mai Nguyễn Thanh Hiền
CLB Nink Dancesport
SK: 49 (S31S) - Chung kết Thiếu niên 1 F4 Latin S @ 6:38 PM
1
118
Nguyễn Anh Thư
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
33
Nguyễn Lâm Huyền Anh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
3
90
Vũ Ngọc Uyên Phương
Duy Dance
4
58
Đỗ Phương Vy
Sở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
5
57
Nguyễn Hoàng Lan
Sở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
6
299
Nguyễn Hoàng Ý Nhi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
7
120
Vũ Hoàng Yến Nhi
Sở VHTTDL Đồng Nai
8
199
Nguyễn Diệp Thảo Ngân
Trung tâm TDTT quận 1
SK: 50 (S112) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R @ 6:41 PM
1
126
Lê Phúc Trà My
Dance Sport Tỉnh Nghệ An
2
83
Nguyễn Huyền Phương
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
3
334
Nguyễn Diệp Ngân Bình
Dancesport Đam Mê
4
245
Nguyễn Thị Khánh Chi
TTNT NICE DANCE TP VINH
5
81
Nguyễn Ngọc Phương
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
6
323
Mai Nguyễn Thanh Hiền
CLB Nink Dancesport
7
215
Lê Gia Hân
Vĩnh Huy Bình Định
8
116
Phạm Gia Cát Tường
Sở VHTTDL Đồng Nai
SK: 51 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R @ 6:46 PM
1
62
Dương Thị Hòa Lâm
Trung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng
2
33
Nguyễn Lâm Huyền Anh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
3
120
Vũ Hoàng Yến Nhi
Sở VHTTDL Đồng Nai
4
118
Nguyễn Anh Thư
Sở VHTTDL Đồng Nai
5
304
Huỳnh Lê Anh Vi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
6
299
Nguyễn Hoàng Ý Nhi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
7
240
Bùi Phạm Thanh Thảo
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
SK: 52 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C @ 6:47 PM
1
126
Lê Phúc Trà My
Dance Sport Tỉnh Nghệ An
2
111
Vũ Quỳnh An
Sở VHTTDL Đồng Nai
3
83
Nguyễn Huyền Phương
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
4
125
Nguyễn An Nhiên
Sở VHTTDL Đồng Nai
5
245
Nguyễn Thị Khánh Chi
TTNT NICE DANCE TP VINH
6
334
Nguyễn Diệp Ngân Bình
Dancesport Đam Mê
7
242
Võ Kỳ Thanh Trúc
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
8
309
Nguyễn Đăng Hải An
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
SK: 53 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R @ 6:50 PM
1
118
Nguyễn Anh Thư
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
33
Nguyễn Lâm Huyền Anh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
3
199
Nguyễn Diệp Thảo Ngân
Trung tâm TDTT quận 1
4
57
Nguyễn Hoàng Lan
Sở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
5
58
Đỗ Phương Vy
Sở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
6
304
Huỳnh Lê Anh Vi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
7
299
Nguyễn Hoàng Ý Nhi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
SK: 54 (SN1J) - Bán kết Nhi đồng F3 Latin J @ 6:59 PM
82
Trần Nguyễn Ngọc Minh
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
125
Nguyễn An Nhiên
Sở VHTTDL Đồng Nai
188
Phan Hoàng Linh
Nhà thiếu nhi quận 11
220
Đoàn Nguyễn Minh Hạnh
Vĩnh Huy Bình Định
222
Lê Ngân Hà
Vĩnh Huy Bình Định
246
Nguyễn Nữ Huyền Trang
TTNT NICE DANCE TP VINH
324
Nguyễn Ngọc Khánh Thi
CLB Nink Dancesport
SK: 55 (S215) - Bán kết Thiếu nhi 2 FA Latin S,C,R,P,J @ 7:23 PM
71
Phạm Hà Trang
T&T Dancesport
121
Đỗ Hồng Ngọc
Sở VHTTDL Đồng Nai
122
Nguyễn Mỹ Thiên Hương
Sở VHTTDL Đồng Nai
126
Lê Phúc Trà My
Dance Sport Tỉnh Nghệ An
141
Nguyễn Minh Khuê
Dancesport Ninh Bình
156
Nguyễn Yến My
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
SK: 56 (S41R) - Bán kết Thiếu niên 2 F2 Latin R @ 7:28 PM
44
Đàm Thùy Linh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
57
Nguyễn Hoàng Lan
Sở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
58
Đỗ Phương Vy
Sở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
124
Nguyễn Diệp Trân Trân
Sở VHTTDL Đồng Nai
274
Trần Thị Đỗ Quyên
Dancesport Nhà văn hóa Lao Động TP Cần Thơ
279
Hồ Bảo Ngọc
NaNa Dance Studio
SK: 57 (S12W) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Standard W @ 7:27 PM
80
Phạm Phương Linh
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
111
Vũ Quỳnh An
Sở VHTTDL Đồng Nai
123
Trần Ngọc Minh Khuê
Sở VHTTDL Đồng Nai
125
Nguyễn An Nhiên
Sở VHTTDL Đồng Nai
150
Lê Xuân Thuỷ Tiên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
185
Vũ Trần Đan Linh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
223
Nguyễn Châu Gia Hân
Vĩnh Huy Bình Định
SK: 58 (S31P) - Bán kết Thiếu niên 1 F5 Latin P @ 7:37 PM
33
Nguyễn Lâm Huyền Anh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
57
Nguyễn Hoàng Lan
Sở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
58
Đỗ Phương Vy
Sở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
62
Dương Thị Hòa Lâm
Trung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng
120
Vũ Hoàng Yến Nhi
Sở VHTTDL Đồng Nai
199
Nguyễn Diệp Thảo Ngân
Trung tâm TDTT quận 1
239
Võ Phương Trinh
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
299
Nguyễn Hoàng Ý Nhi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
SK: 59 (SN1J) - Chung kết Nhi đồng F3 Latin J @ 7:36 PM
1
324
Nguyễn Ngọc Khánh Thi
CLB Nink Dancesport
2
125
Nguyễn An Nhiên
Sở VHTTDL Đồng Nai
3
220
Đoàn Nguyễn Minh Hạnh
Vĩnh Huy Bình Định
4
222
Lê Ngân Hà
Vĩnh Huy Bình Định
5
82
Trần Nguyễn Ngọc Minh
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
6
188
Phan Hoàng Linh
Nhà thiếu nhi quận 11
7
246
Nguyễn Nữ Huyền Trang
TTNT NICE DANCE TP VINH
SK: 60 (S215) - Chung kết Thiếu nhi 2 FA Latin S,C,R,P,J @ 7:49 PM
1
121
Đỗ Hồng Ngọc
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
141
Nguyễn Minh Khuê
Dancesport Ninh Bình
3
156
Nguyễn Yến My
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
4
122
Nguyễn Mỹ Thiên Hương
Sở VHTTDL Đồng Nai
5
71
Phạm Hà Trang
T&T Dancesport
6
126
Lê Phúc Trà My
Dance Sport Tỉnh Nghệ An
SK: 61 (S41R) - Chung kết Thiếu niên 2 F2 Latin R @ 7:49 PM
1
44
Đàm Thùy Linh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
2
124
Nguyễn Diệp Trân Trân
Sở VHTTDL Đồng Nai
3
274
Trần Thị Đỗ Quyên
Dancesport Nhà văn hóa Lao Động TP Cần Thơ
4
58
Đỗ Phương Vy
Sở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
5
57
Nguyễn Hoàng Lan
Sở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
6
279
Hồ Bảo Ngọc
NaNa Dance Studio
SK: 62 (S12W) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Standard W @ 7:50 PM
1
111
Vũ Quỳnh An
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
123
Trần Ngọc Minh Khuê
Sở VHTTDL Đồng Nai
3
223
Nguyễn Châu Gia Hân
Vĩnh Huy Bình Định
4
80
Phạm Phương Linh
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
5
125
Nguyễn An Nhiên
Sở VHTTDL Đồng Nai
6
150
Lê Xuân Thuỷ Tiên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
7
185
Vũ Trần Đan Linh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
SK: 63 (S31P) - Chung kết Thiếu niên 1 F5 Latin P @ 7:51 PM
1
62
Dương Thị Hòa Lâm
Trung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng
2
33
Nguyễn Lâm Huyền Anh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
3
199
Nguyễn Diệp Thảo Ngân
Trung tâm TDTT quận 1
4
58
Đỗ Phương Vy
Sở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
5
57
Nguyễn Hoàng Lan
Sở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
6
299
Nguyễn Hoàng Ý Nhi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
7
120
Vũ Hoàng Yến Nhi
Sở VHTTDL Đồng Nai
8
239
Võ Phương Trinh
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
SK: 64 (D212) - Bán kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R @ 8:07 PM
36
Ninh Cao Bách/Nguyễn Tú Phương
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
76
Nguyễn Gia Khánh/Đỗ Ngọc Khánh Huyền
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
86
Trần Hoàng Thắng/Ông Nguyễn Thảo My
Duy Dance
92
Võ Hoàng Nguyên/Nguyễn Vỹ Cầm
Duy Dance
108
Nguyễn Trung Hiếu/Lại Minh Hằng
Sở VHTTDL Đồng Nai
115
Vương Vũ Huy/Hoàng Tường Chi
Sở VHTTDL Đồng Nai
265
Nguyễn Duy Anh/Đàm Thị Thanh Hoa
MY DANCE HD
301
Phạm Duy Khôi/Võ Ngọc Minh Tuyền
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
SK: 65 (S214) - Bán kết Thiếu nhi 2 FB Latin S,C,R,J @ 8:07 PM
71
Phạm Hà Trang
T&T Dancesport
121
Đỗ Hồng Ngọc
Sở VHTTDL Đồng Nai
122
Nguyễn Mỹ Thiên Hương
Sở VHTTDL Đồng Nai
126
Lê Phúc Trà My
Dance Sport Tỉnh Nghệ An
141
Nguyễn Minh Khuê
Dancesport Ninh Bình
156
Nguyễn Yến My
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
SK: 66 (SN13) - Chung kết Nhi đồng FC Latin C,R,J @ 8:18 PM
1
150
Lê Xuân Thuỷ Tiên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
2
335
Nguyễn Lê Vân
Dancesport Đam Mê
3
217
Lê Đoàn Khánh Thy
Vĩnh Huy Bình Định
4
242
Võ Kỳ Thanh Trúc
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
5
168
Lê Lan Phương
Grace Dance Studio
6
328
Đỗ Bảo Hân
Sh Dance Ankhe
SK: 67 (D21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R @ 8:16 PM
29
Cao Hoàng Gia Khang/Đoàn Bảo Khánh Nhật
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
36
Ninh Cao Bách/Nguyễn Tú Phương
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
76
Nguyễn Gia Khánh/Đỗ Ngọc Khánh Huyền
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
92
Võ Hoàng Nguyên/Nguyễn Vỹ Cầm
Duy Dance
99
Lê Công Hữu/Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang
Sở VHTTDL Đồng Nai
109
Nguyễn Hoàng Quân/Thân Bảo Ngọc
Sở VHTTDL Đồng Nai
110
Nguyễn Trung Hiếu/Hoàng Tường Chi
Sở VHTTDL Đồng Nai
SK: 68 (S22W) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W @ 8:19 PM
112
Lê Đỗ Ánh Nguyệt
Sở VHTTDL Đồng Nai
117
Raksaphakdee Tường Vy
Sở VHTTDL Đồng Nai
121
Đỗ Hồng Ngọc
Sở VHTTDL Đồng Nai
156
Nguyễn Yến My
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
184
Phạm Bảo Trâm
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
186
Phạm Thu Quỳnh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
SK: 69 (D21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 E3 Latin J @ 8:20 PM
36
Ninh Cao Bách/Nguyễn Tú Phương
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
76
Nguyễn Gia Khánh/Đỗ Ngọc Khánh Huyền
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
86
Trần Hoàng Thắng/Ông Nguyễn Thảo My
Duy Dance
109
Nguyễn Hoàng Quân/Thân Bảo Ngọc
Sở VHTTDL Đồng Nai
114
Nguyễn Trung Hiếu/Nguyễn Tường Vân
Sở VHTTDL Đồng Nai
301
Phạm Duy Khôi/Võ Ngọc Minh Tuyền
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
SK: 70 (D82W) - Chung kết Trung niên 2 E1 Standard W @ 8:20 PM
1
97
Phạm Quốc Tuấn/Lê Xuân Hoa
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
132
Nguyễn Đức Trí/Nguyễn Hồng Nga
CLB Tấn Tài Dancesport
3
142
Hoàng Văn Hiển/Nguyễn Thị Kim Liên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
4
79
Nguyễn Văn Thành/Nguyễn Thị Nga
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
5
146
Nguyễn Xuân Thành/Nguyễn Hồng Phượng
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
6
266
Phạm Ngọc Châu/Chế Thị Tuyết Mai
Trung tâm TDTT Quận Tân Phú
7
135
Trần Văn Phương/Đinh Kim Thoa
CLB Tấn Tài Dancesport
SK: 71 (S214) - Chung kết Thiếu nhi 2 FB Latin S,C,R,J @ 8:31 PM
1
121
Đỗ Hồng Ngọc
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
141
Nguyễn Minh Khuê
Dancesport Ninh Bình
3
156
Nguyễn Yến My
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
4
71
Phạm Hà Trang
T&T Dancesport
5
122
Nguyễn Mỹ Thiên Hương
Sở VHTTDL Đồng Nai
6
126
Lê Phúc Trà My
Dance Sport Tỉnh Nghệ An
SK: 72 (D212) - Chung kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R @ 8:32 PM
1
76
Nguyễn Gia Khánh/Đỗ Ngọc Khánh Huyền
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
2
108
Nguyễn Trung Hiếu/Lại Minh Hằng
Sở VHTTDL Đồng Nai
3
36
Ninh Cao Bách/Nguyễn Tú Phương
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
4
86
Trần Hoàng Thắng/Ông Nguyễn Thảo My
Duy Dance
5
301
Phạm Duy Khôi/Võ Ngọc Minh Tuyền
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
6
265
Nguyễn Duy Anh/Đàm Thị Thanh Hoa
MY DANCE HD
7
115
Vương Vũ Huy/Hoàng Tường Chi
Sở VHTTDL Đồng Nai
8
92
Võ Hoàng Nguyên/Nguyễn Vỹ Cầm
Duy Dance
SK: 73 (S22W) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W @ 8:33 PM
1
121
Đỗ Hồng Ngọc
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
184
Phạm Bảo Trâm
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
3
186
Phạm Thu Quỳnh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
4
112
Lê Đỗ Ánh Nguyệt
Sở VHTTDL Đồng Nai
5
156
Nguyễn Yến My
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
6
117
Raksaphakdee Tường Vy
Sở VHTTDL Đồng Nai
SK: 74 (D21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R @ 8:36 PM
1
109
Nguyễn Hoàng Quân/Thân Bảo Ngọc
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
76
Nguyễn Gia Khánh/Đỗ Ngọc Khánh Huyền
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
3
110
Nguyễn Trung Hiếu/Hoàng Tường Chi
Sở VHTTDL Đồng Nai
4
36
Ninh Cao Bách/Nguyễn Tú Phương
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
5
29
Cao Hoàng Gia Khang/Đoàn Bảo Khánh Nhật
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
6
92
Võ Hoàng Nguyên/Nguyễn Vỹ Cầm
Duy Dance
7
99
Lê Công Hữu/Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang
Sở VHTTDL Đồng Nai
SK: 75 (S22T) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T @ 8:46 PM
11
Hoàng Ngọc Bảo Thy
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
121
Đỗ Hồng Ngọc
Sở VHTTDL Đồng Nai
141
Nguyễn Minh Khuê
Dancesport Ninh Bình
156
Nguyễn Yến My
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
184
Phạm Bảo Trâm
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
186
Phạm Thu Quỳnh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
SK: 76 (D21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 E3 Latin J @ 8:46 PM
1
76
Nguyễn Gia Khánh/Đỗ Ngọc Khánh Huyền
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
2
109
Nguyễn Hoàng Quân/Thân Bảo Ngọc
Sở VHTTDL Đồng Nai
3
114
Nguyễn Trung Hiếu/Nguyễn Tường Vân
Sở VHTTDL Đồng Nai
4
36
Ninh Cao Bách/Nguyễn Tú Phương
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
5
86
Trần Hoàng Thắng/Ông Nguyễn Thảo My
Duy Dance
6
301
Phạm Duy Khôi/Võ Ngọc Minh Tuyền
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
SK: 77 (S213) - Bán kết Thiếu nhi 2 FC Latin C,R,J @ 8:38 PM
22
Lê Bảo Trân
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
71
Phạm Hà Trang
T&T Dancesport
121
Đỗ Hồng Ngọc
Sở VHTTDL Đồng Nai
122
Nguyễn Mỹ Thiên Hương
Sở VHTTDL Đồng Nai
126
Lê Phúc Trà My
Dance Sport Tỉnh Nghệ An
141
Nguyễn Minh Khuê
Dancesport Ninh Bình
156
Nguyễn Yến My
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
308
Vũ Nguyễn Ngọc Như Ý
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
327
Hồ Trần Bảo Thy
Sh Dance Ankhe
SK: 78 (D92W) - Chung kết Trung niên 3 E1 Standard W @ 8:48 PM
1
270
Lê Ngọc Tuân /Huỳnh Kim Nhung
CLB MT Dancesport
2
266
Phạm Ngọc Châu/Chế Thị Tuyết Mai
Trung tâm TDTT Quận Tân Phú
3
142
Hoàng Văn Hiển/Nguyễn Thị Kim Liên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
4
135
Trần Văn Phương/Đinh Kim Thoa
CLB Tấn Tài Dancesport
5
253
Nguyễn Tuấn Dũng/Chu Thị Phương Anh
CLB HH Dance HN
SK: 79 (S22V) - Bán kết Thiếu nhi 2 F5 Standard VW @ 8:50 PM
11
Hoàng Ngọc Bảo Thy
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
117
Raksaphakdee Tường Vy
Sở VHTTDL Đồng Nai
121
Đỗ Hồng Ngọc
Sở VHTTDL Đồng Nai
141
Nguyễn Minh Khuê
Dancesport Ninh Bình
156
Nguyễn Yến My
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
186
Phạm Thu Quỳnh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
SK: 80 (D82T) - Chung kết Trung niên 2 E2 Standard T @ 8:52 PM
1
97
Phạm Quốc Tuấn/Lê Xuân Hoa
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
132
Nguyễn Đức Trí/Nguyễn Hồng Nga
CLB Tấn Tài Dancesport
3
142
Hoàng Văn Hiển/Nguyễn Thị Kim Liên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
4
79
Nguyễn Văn Thành/Nguyễn Thị Nga
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
5
266
Phạm Ngọc Châu/Chế Thị Tuyết Mai
Trung tâm TDTT Quận Tân Phú
6
135
Trần Văn Phương/Đinh Kim Thoa
CLB Tấn Tài Dancesport
SK: 81 (S22T) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T @ 8:55 PM
1
121
Đỗ Hồng Ngọc
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
141
Nguyễn Minh Khuê
Dancesport Ninh Bình
3
186
Phạm Thu Quỳnh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
4
156
Nguyễn Yến My
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
5
11
Hoàng Ngọc Bảo Thy
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
6
184
Phạm Bảo Trâm
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
SK: 82 (D31C) - Bán kết Thiếu niên 1 E1 Latin C @ 8:57 PM
75
Nguyễn Hải Long/Trần Hà Châu
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
77
Đào Kim Gia Bảo/Phạm Thị Huyền Trang
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
86
Trần Hoàng Thắng/Ông Nguyễn Thảo My
Duy Dance
87
Lê Minh Trí/Phạm Minh Nguyệt
Duy Dance
109
Nguyễn Hoàng Quân/Thân Bảo Ngọc
Sở VHTTDL Đồng Nai
301
Phạm Duy Khôi/Võ Ngọc Minh Tuyền
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
SK: 83 (S213) - Chung kết Thiếu nhi 2 FC Latin C,R,J @ 8:47 PM
1
121
Đỗ Hồng Ngọc
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
141
Nguyễn Minh Khuê
Dancesport Ninh Bình
3
156
Nguyễn Yến My
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
4
122
Nguyễn Mỹ Thiên Hương
Sở VHTTDL Đồng Nai
5
71
Phạm Hà Trang
T&T Dancesport
6
126
Lê Phúc Trà My
Dance Sport Tỉnh Nghệ An
7
308
Vũ Nguyễn Ngọc Như Ý
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
8
22
Lê Bảo Trân
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
9
327
Hồ Trần Bảo Thy
Sh Dance Ankhe
SK: 84 (D822) - Chung kết Trung niên 2 D Standard W,T @ 9:00 PM
1
97
Phạm Quốc Tuấn/Lê Xuân Hoa
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
270
Lê Ngọc Tuân /Huỳnh Kim Nhung
CLB MT Dancesport
3
142
Hoàng Văn Hiển/Nguyễn Thị Kim Liên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
4
266
Phạm Ngọc Châu/Chế Thị Tuyết Mai
Trung tâm TDTT Quận Tân Phú
5
79
Nguyễn Văn Thành/Nguyễn Thị Nga
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
SK: 85 (S22V) - Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Standard VW @ 9:02 PM
1
121
Đỗ Hồng Ngọc
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
186
Phạm Thu Quỳnh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
3
156
Nguyễn Yến My
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
4
11
Hoàng Ngọc Bảo Thy
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
5
141
Nguyễn Minh Khuê
Dancesport Ninh Bình
6
117
Raksaphakdee Tường Vy
Sở VHTTDL Đồng Nai
SK: 86 (D524) - Chung kết Dưới 21 tuổi B Standard W,T,F,Q @ 9:09 PM
1
95
Nguyễn Cao Thành Nhân/Varvara Goncharenko
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
56
Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia Linh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
3
14
Hoàng Văn Tú/Phạm Trà My
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
4
15
Nguyễn Cao Tháp/Vũ Hà Kiều Linh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK: 87 (S12T) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Standard T @ 9:12 PM
111
Vũ Quỳnh An
Sở VHTTDL Đồng Nai
123
Trần Ngọc Minh Khuê
Sở VHTTDL Đồng Nai
125
Nguyễn An Nhiên
Sở VHTTDL Đồng Nai
150
Lê Xuân Thuỷ Tiên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
162
Hoàng Gia My
Grace Dance Studio
185
Vũ Trần Đan Linh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
SK: 88 (D31C) - Chung kết Thiếu niên 1 E1 Latin C @ 9:14 PM
1
75
Nguyễn Hải Long/Trần Hà Châu
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
2
77
Đào Kim Gia Bảo/Phạm Thị Huyền Trang
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
3
109
Nguyễn Hoàng Quân/Thân Bảo Ngọc
Sở VHTTDL Đồng Nai
4
87
Lê Minh Trí/Phạm Minh Nguyệt
Duy Dance
5
301
Phạm Duy Khôi/Võ Ngọc Minh Tuyền
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
6
86
Trần Hoàng Thắng/Ông Nguyễn Thảo My
Duy Dance
SK: 89 (S113) - Bán kết Thiếu nhi 1 FC Latin C,R,J @ 9:20 PM
34
Nguyễn Ngân Khánh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
80
Phạm Phương Linh
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
81
Nguyễn Ngọc Phương
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
123
Trần Ngọc Minh Khuê
Sở VHTTDL Đồng Nai
223
Nguyễn Châu Gia Hân
Vĩnh Huy Bình Định
335
Nguyễn Lê Vân
Dancesport Đam Mê
SK: 90 (D112) - Chung kết Thiếu nhi 1 D Latin C,R @ 9:23 PM
1
119
Vương Vũ Huy/Nguyễn Hà Uyên Linh
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
38
Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Thu Hà
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
3
249
Hoàng Trần Quốc An/Ngô Hoàng Ngân
Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên
4
40
Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Tú Phương
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
5
99
Lê Công Hữu/Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang
Sở VHTTDL Đồng Nai
6
219
Nguyễn Hoàng Thi Lâm/Đoàn Nguyễn Minh Hạnh
Vĩnh Huy Bình Định
7
269
Trần Hà Phúc Khang/Nguyễn Ngọc Hương Giang
Trung tâm TDTT Quận Tân Phú
8
227
Lê Nguyên Khôi/Trần Văn Thảo My
Vĩnh Huy Bình Định
SK: 91 (S12Q) - Bán kết Thiếu nhi 1 F3 Standard Q @ 9:26 PM
111
Vũ Quỳnh An
Sở VHTTDL Đồng Nai
116
Phạm Gia Cát Tường
Sở VHTTDL Đồng Nai
125
Nguyễn An Nhiên
Sở VHTTDL Đồng Nai
150
Lê Xuân Thuỷ Tiên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
185
Vũ Trần Đan Linh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
SK: 92 (D92T) - Chung kết Trung niên 3 E2 Standard T @ 9:33 PM
1
270
Lê Ngọc Tuân /Huỳnh Kim Nhung
CLB MT Dancesport
2
142
Hoàng Văn Hiển/Nguyễn Thị Kim Liên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
3
266
Phạm Ngọc Châu/Chế Thị Tuyết Mai
Trung tâm TDTT Quận Tân Phú
4
135
Trần Văn Phương/Đinh Kim Thoa
CLB Tấn Tài Dancesport
5
253
Nguyễn Tuấn Dũng/Chu Thị Phương Anh
CLB HH Dance HN
SK: 93 (S122) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Standard W,T @ 9:32 PM
111
Vũ Quỳnh An
Sở VHTTDL Đồng Nai
113
Võ Thuỷ Tiên
Sở VHTTDL Đồng Nai
116
Phạm Gia Cát Tường
Sở VHTTDL Đồng Nai
123
Trần Ngọc Minh Khuê
Sở VHTTDL Đồng Nai
125
Nguyễn An Nhiên
Sở VHTTDL Đồng Nai
150
Lê Xuân Thuỷ Tiên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
215
Lê Gia Hân
Vĩnh Huy Bình Định
SK: 94 (D525) - Chung kết Dưới 21 tuổi A Standard W,T,VW,F,Q @ 9:43 PM
1
95
Nguyễn Cao Thành Nhân/Varvara Goncharenko
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
50
Lê Hoàng Sơn/Nguyễn Ngô Xuân Nhi
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
3
56
Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia Linh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
4
14
Hoàng Văn Tú/Phạm Trà My
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK: 95 (S12T) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Standard T @ 9:47 PM
1
111
Vũ Quỳnh An
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
123
Trần Ngọc Minh Khuê
Sở VHTTDL Đồng Nai
3
185
Vũ Trần Đan Linh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
4
150
Lê Xuân Thuỷ Tiên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
5
125
Nguyễn An Nhiên
Sở VHTTDL Đồng Nai
6
162
Hoàng Gia My
Grace Dance Studio
SK: 96 (D72W) - Chung kết Trung niên 1 E1 Standard W @ 9:48 PM
1
296
Vũ Mạnh Hùng/Nguyễn Thị Trích Phương
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
2
78
Tô Văn Hòa/Đinh Hương
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
3
284
Đỗ Hoàng Anh Tuấn/Trần Thị Mỹ Thanh
Sở Văn Hoá Và Thể Thao Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
4
97
Phạm Quốc Tuấn/Lê Xuân Hoa
Sở VHTTDL Đồng Nai
5
146
Nguyễn Xuân Thành/Nguyễn Hồng Phượng
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
SK: 97 (S122) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Standard W,T @ 9:50 PM
1
111
Vũ Quỳnh An
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
116
Phạm Gia Cát Tường
Sở VHTTDL Đồng Nai
3
123
Trần Ngọc Minh Khuê
Sở VHTTDL Đồng Nai
4
113
Võ Thuỷ Tiên
Sở VHTTDL Đồng Nai
5
150
Lê Xuân Thuỷ Tiên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
6
125
Nguyễn An Nhiên
Sở VHTTDL Đồng Nai
7
215
Lê Gia Hân
Vĩnh Huy Bình Định
SK: 98 (D722) - Chung kết Trung niên 1 D Standard W,T @ 9:54 PM
1
78
Tô Văn Hòa/Đinh Hương
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
2
296
Vũ Mạnh Hùng/Nguyễn Thị Trích Phương
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
3
284
Đỗ Hoàng Anh Tuấn/Trần Thị Mỹ Thanh
Sở Văn Hoá Và Thể Thao Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
4
97
Phạm Quốc Tuấn/Lê Xuân Hoa
Sở VHTTDL Đồng Nai
5
205
Nguyễn Minh Tài/Đặng Ngọc Phượng
Tt huấn luyện và thi đấu TDTT Bình Dương
SK: 99 (S113) - Chung kết Thiếu nhi 1 FC Latin C,R,J @ 10:00 PM
1
80
Phạm Phương Linh
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
2
34
Nguyễn Ngân Khánh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
3
81
Nguyễn Ngọc Phương
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
4
223
Nguyễn Châu Gia Hân
Vĩnh Huy Bình Định
5
123
Trần Ngọc Minh Khuê
Sở VHTTDL Đồng Nai
6
335
Nguyễn Lê Vân
Dancesport Đam Mê
SK: 100 (D11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 E1 Latin C @ 10:01 PM
1
249
Hoàng Trần Quốc An/Ngô Hoàng Ngân
Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên
2
38
Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Thu Hà
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
3
119
Vương Vũ Huy/Nguyễn Hà Uyên Linh
Sở VHTTDL Đồng Nai
4
40
Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Tú Phương
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
5
99
Lê Công Hữu/Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang
Sở VHTTDL Đồng Nai
6
219
Nguyễn Hoàng Thi Lâm/Đoàn Nguyễn Minh Hạnh
Vĩnh Huy Bình Định
7
227
Lê Nguyên Khôi/Trần Văn Thảo My
Vĩnh Huy Bình Định
8
269
Trần Hà Phúc Khang/Nguyễn Ngọc Hương Giang
Trung tâm TDTT Quận Tân Phú
SK: 101 (S12Q) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Standard Q @ 10:03 PM
1
116
Phạm Gia Cát Tường
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
125
Nguyễn An Nhiên
Sở VHTTDL Đồng Nai
3
185
Vũ Trần Đan Linh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
4
111
Vũ Quỳnh An
Sở VHTTDL Đồng Nai
5
150
Lê Xuân Thuỷ Tiên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
SK: 102 (S114) - Chung kết Thiếu nhi 1 FB Latin S,C,R,J @ 10:09 PM
1
80
Phạm Phương Linh
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
2
34
Nguyễn Ngân Khánh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
3
335
Nguyễn Lê Vân
Dancesport Đam Mê
4
123
Trần Ngọc Minh Khuê
Sở VHTTDL Đồng Nai
5
223
Nguyễn Châu Gia Hân
Vĩnh Huy Bình Định
6
172
Trần Minh Duyên
Grace Dance Studio
7
22
Lê Bảo Trân
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
8
246
Nguyễn Nữ Huyền Trang
TTNT NICE DANCE TP VINH
9
326
Hồ Diệp Uyên
Sh Dance Ankhe
SK: 103 (D11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 E2 Latin R @ 10:11 PM
1
38
Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Thu Hà
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
2
249
Hoàng Trần Quốc An/Ngô Hoàng Ngân
Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên
3
119
Vương Vũ Huy/Nguyễn Hà Uyên Linh
Sở VHTTDL Đồng Nai
4
40
Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Tú Phương
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
5
99
Lê Công Hữu/Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang
Sở VHTTDL Đồng Nai
6
219
Nguyễn Hoàng Thi Lâm/Đoàn Nguyễn Minh Hạnh
Vĩnh Huy Bình Định
7
269
Trần Hà Phúc Khang/Nguyễn Ngọc Hương Giang
Trung tâm TDTT Quận Tân Phú
8
227
Lê Nguyên Khôi/Trần Văn Thảo My
Vĩnh Huy Bình Định
SK: 104 (S222) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Standard W,T @ 10:15 PM
11
Hoàng Ngọc Bảo Thy
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
112
Lê Đỗ Ánh Nguyệt
Sở VHTTDL Đồng Nai
117
Raksaphakdee Tường Vy
Sở VHTTDL Đồng Nai
121
Đỗ Hồng Ngọc
Sở VHTTDL Đồng Nai
156
Nguyễn Yến My
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
186
Phạm Thu Quỳnh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
SK: 105 (D11J) - Chung kết Thiếu nhi 1 E3 Latin J @ 10:17 PM
1
119
Vương Vũ Huy/Nguyễn Hà Uyên Linh
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
38
Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Thu Hà
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
3
249
Hoàng Trần Quốc An/Ngô Hoàng Ngân
Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên
4
40
Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Tú Phương
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
5
99
Lê Công Hữu/Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang
Sở VHTTDL Đồng Nai
6
219
Nguyễn Hoàng Thi Lâm/Đoàn Nguyễn Minh Hạnh
Vĩnh Huy Bình Định
7
227
Lê Nguyên Khôi/Trần Văn Thảo My
Vĩnh Huy Bình Định
SK: 106 (S12F) - Chung kết Thiếu nhi 1 F4 Standard F @ 10:26 PM
1
111
Vũ Quỳnh An
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
116
Phạm Gia Cát Tường
Sở VHTTDL Đồng Nai
3
113
Võ Thuỷ Tiên
Sở VHTTDL Đồng Nai
4
150
Lê Xuân Thuỷ Tiên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
5
223
Nguyễn Châu Gia Hân
Vĩnh Huy Bình Định
6
215
Lê Gia Hân
Vĩnh Huy Bình Định
7
290
Hoàng Thị Lan Anh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
SK: 107 (D11S) - Chung kết Thiếu nhi 1 E4 Latin S @ 10:26 PM
1
119
Vương Vũ Huy/Nguyễn Hà Uyên Linh
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
38
Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Thu Hà
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
3
249
Hoàng Trần Quốc An/Ngô Hoàng Ngân
Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên
4
40
Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Tú Phương
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
5
99
Lê Công Hữu/Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang
Sở VHTTDL Đồng Nai
6
219
Nguyễn Hoàng Thi Lâm/Đoàn Nguyễn Minh Hạnh
Vĩnh Huy Bình Định
SK: 108 (D114) - Chung kết Thiếu nhi 1 B Latin S,C,R,J @ 10:28 PM
1
39
Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú Phương
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
2
41
Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Thu Hà
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
3
264
Lê Trọng Nhân/Đỗ Ngọc Bình An
Nhà thiếu nhi quận Tân Phú
4
226
Lê Nguyên Khôi/Lê Ngân Hà
Vĩnh Huy Bình Định
SK: 109 (D21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 E4 Latin S @ 10:31 PM
1
109
Nguyễn Hoàng Quân/Thân Bảo Ngọc
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
110
Nguyễn Trung Hiếu/Hoàng Tường Chi
Sở VHTTDL Đồng Nai
3
36
Ninh Cao Bách/Nguyễn Tú Phương
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
4
29
Cao Hoàng Gia Khang/Đoàn Bảo Khánh Nhật
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
5
76
Nguyễn Gia Khánh/Đỗ Ngọc Khánh Huyền
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
6
99
Lê Công Hữu/Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang
Sở VHTTDL Đồng Nai
7
301
Phạm Duy Khôi/Võ Ngọc Minh Tuyền
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
8
283
Trần Hồng Ân/Nguyễn Đan Quỳnh
NaNa Dance Studio
9
86
Trần Hoàng Thắng/Ông Nguyễn Thảo My
Duy Dance
SK: 110 (S222) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Standard W,T @ 10:34 PM
1
11
Hoàng Ngọc Bảo Thy
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
2
186
Phạm Thu Quỳnh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
3
117
Raksaphakdee Tường Vy
Sở VHTTDL Đồng Nai
4
121
Đỗ Hồng Ngọc
Sở VHTTDL Đồng Nai
5
156
Nguyễn Yến My
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
6
112
Lê Đỗ Ánh Nguyệt
Sở VHTTDL Đồng Nai
SK: 111 (D213) - Chung kết Thiếu nhi 2 C Latin C,R,J @ 10:39 PM
1
108
Nguyễn Trung Hiếu/Lại Minh Hằng
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
37
Ninh Cao Bách/Nguyễn Thu Hà
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
3
39
Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú Phương
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
4
229
Hoàng Gia Long/Phạm Thị Tuyết Trinh
CLB 79 Hữu Nghị Dance Center
5
264
Lê Trọng Nhân/Đỗ Ngọc Bình An
Nhà thiếu nhi quận Tân Phú
SK: 112 (S22F) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Standard F @ 10:51 PM
1
121
Đỗ Hồng Ngọc
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
186
Phạm Thu Quỳnh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
3
184
Phạm Bảo Trâm
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
4
11
Hoàng Ngọc Bảo Thy
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
5
117
Raksaphakdee Tường Vy
Sở VHTTDL Đồng Nai
6
156
Nguyễn Yến My
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
7
112
Lê Đỗ Ánh Nguyệt
Sở VHTTDL Đồng Nai
8
141
Nguyễn Minh Khuê
Dancesport Ninh Bình
SK: 113 (D21P) - Chung kết Thiếu nhi 2 E5 Latin P @ 10:51 PM
1
109
Nguyễn Hoàng Quân/Thân Bảo Ngọc
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
76
Nguyễn Gia Khánh/Đỗ Ngọc Khánh Huyền
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
3
301
Phạm Duy Khôi/Võ Ngọc Minh Tuyền
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
4
36
Ninh Cao Bách/Nguyễn Tú Phương
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
5
86
Trần Hoàng Thắng/Ông Nguyễn Thảo My
Duy Dance
6
29
Cao Hoàng Gia Khang/Đoàn Bảo Khánh Nhật
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
7
99
Lê Công Hữu/Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang
Sở VHTTDL Đồng Nai
SK: 114 (S22Q) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Standard Q @ 10:52 PM
1
121
Đỗ Hồng Ngọc
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
141
Nguyễn Minh Khuê
Dancesport Ninh Bình
3
156
Nguyễn Yến My
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
4
184
Phạm Bảo Trâm
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
5
112
Lê Đỗ Ánh Nguyệt
Sở VHTTDL Đồng Nai
6
117
Raksaphakdee Tường Vy
Sở VHTTDL Đồng Nai
7
214
Lê Uyên Nhi
Vĩnh Huy Bình Định
8
221
Nguyễn Ngọc Bảo Hân
Vĩnh Huy Bình Định
SK: 115 (D214) - Chung kết Thiếu nhi 2 B Latin S,C,R,J @ 10:58 PM
1
37
Ninh Cao Bách/Nguyễn Thu Hà
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
2
39
Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú Phương
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
3
229
Hoàng Gia Long/Phạm Thị Tuyết Trinh
CLB 79 Hữu Nghị Dance Center
4
264
Lê Trọng Nhân/Đỗ Ngọc Bình An
Nhà thiếu nhi quận Tân Phú
SK: 116 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R @ 8:56 AM
83
Nguyễn Huyền Phương
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
111
Vũ Quỳnh An
Sở VHTTDL Đồng Nai
113
Võ Thuỷ Tiên
Sở VHTTDL Đồng Nai
116
Phạm Gia Cát Tường
Sở VHTTDL Đồng Nai
125
Nguyễn An Nhiên
Sở VHTTDL Đồng Nai
126
Lê Phúc Trà My
Dance Sport Tỉnh Nghệ An
159
Nguyễn Ngọc Hoàng Ánh
Grace Dance Studio
185
Vũ Trần Đan Linh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
217
Lê Đoàn Khánh Thy
Vĩnh Huy Bình Định
242
Võ Kỳ Thanh Trúc
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
245
Nguyễn Thị Khánh Chi
TTNT NICE DANCE TP VINH
290
Hoàng Thị Lan Anh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
302
Chenemont Victoria Ngọc Mai
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
305
Vũ Minh Hạnh An
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
306
Lưu Đỗ Khánh Hà
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
323
Mai Nguyễn Thanh Hiền
CLB Nink Dancesport
334
Nguyễn Diệp Ngân Bình
Dancesport Đam Mê
SK: 117 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C @ 9:01 AM
33
Nguyễn Lâm Huyền Anh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
57
Nguyễn Hoàng Lan
Sở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
58
Đỗ Phương Vy
Sở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
63
Phan Hoài Anh
Trung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng
118
Nguyễn Anh Thư
Sở VHTTDL Đồng Nai
120
Vũ Hoàng Yến Nhi
Sở VHTTDL Đồng Nai
160
Trần Vy Khanh
Grace Dance Studio
240
Bùi Phạm Thanh Thảo
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
297
Nguyễn Hạnh Tiên
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
299
Nguyễn Hoàng Ý Nhi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
300
Lê Hồng Thắm
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
304
Huỳnh Lê Anh Vi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
312
Trần Thị Ngọc Diệp
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
SK: 118 (DT1C) - Bán kết Tổng tuổi E1 Latin C @ 9:11 AM
98
Tạ Thành Phong/Đặng Thị Thuý Ngân
Sở VHTTDL Đồng Nai
131
Quan Chấn Thanh/Bùi Thị Thuỷ
CLB Tấn Tài Dancesport
136
Võ Văn Trung/Trần Thị Ngọc Lý
CLB Tấn Tài Dancesport
138
Lê Văn Hoàng/Huỳnh Thị Hồng Xuyến
CLB Tấn Tài Dancesport
252
Nguyễn Mạnh Hùng/Trương Thị Hồng Liên
CLB HH Dance HN
294
Lưu Phi Long/Nguyễn Thị Hà
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
SK: 119 (S41P) - Bán kết Thiếu niên 2 F5 Latin P @ 9:06 AM
44
Đàm Thùy Linh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
57
Nguyễn Hoàng Lan
Sở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
118
Nguyễn Anh Thư
Sở VHTTDL Đồng Nai
124
Nguyễn Diệp Trân Trân
Sở VHTTDL Đồng Nai
166
Nguyễn Vũ Bảo Linh
Grace Dance Studio
238
Nguyễn Hoàng Minh Thư
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
SK: 120 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R @ 9:10 AM
83
Nguyễn Huyền Phương
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
111
Vũ Quỳnh An
Sở VHTTDL Đồng Nai
116
Phạm Gia Cát Tường
Sở VHTTDL Đồng Nai
126
Lê Phúc Trà My
Dance Sport Tỉnh Nghệ An
185
Vũ Trần Đan Linh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
242
Võ Kỳ Thanh Trúc
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
334
Nguyễn Diệp Ngân Bình
Dancesport Đam Mê
SK: 121 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C @ 9:13 AM
33
Nguyễn Lâm Huyền Anh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
57
Nguyễn Hoàng Lan
Sở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
58
Đỗ Phương Vy
Sở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
118
Nguyễn Anh Thư
Sở VHTTDL Đồng Nai
160
Trần Vy Khanh
Grace Dance Studio
240
Bùi Phạm Thanh Thảo
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
299
Nguyễn Hoàng Ý Nhi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
300
Lê Hồng Thắm
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
304
Huỳnh Lê Anh Vi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
SK: 122 (DT1C) - Chung kết Tổng tuổi E1 Latin C @ 9:15 AM
1
98
Tạ Thành Phong/Đặng Thị Thuý Ngân
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
294
Lưu Phi Long/Nguyễn Thị Hà
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
3
131
Quan Chấn Thanh/Bùi Thị Thuỷ
CLB Tấn Tài Dancesport
3
138
Lê Văn Hoàng/Huỳnh Thị Hồng Xuyến
CLB Tấn Tài Dancesport
5
136
Võ Văn Trung/Trần Thị Ngọc Lý
CLB Tấn Tài Dancesport
6
252
Nguyễn Mạnh Hùng/Trương Thị Hồng Liên
CLB HH Dance HN
SK: 123 (S41P) - Chung kết Thiếu niên 2 F5 Latin P @ 9:17 AM
1
118
Nguyễn Anh Thư
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
44
Đàm Thùy Linh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
3
124
Nguyễn Diệp Trân Trân
Sở VHTTDL Đồng Nai
4
166
Nguyễn Vũ Bảo Linh
Grace Dance Studio
5
57
Nguyễn Hoàng Lan
Sở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
6
238
Nguyễn Hoàng Minh Thư
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
SK: 124 (DT12) - Bán kết Tổng tuổi D Latin C,R @ 9:21 AM
98
Tạ Thành Phong/Đặng Thị Thuý Ngân
Sở VHTTDL Đồng Nai
133
Tăng Hồng Phước/Tô Thị Trang Đài
CLB Tấn Tài Dancesport
134
Nguyễn Hưng/Nguyễn Thị Nhã Khuê
CLB Tấn Tài Dancesport
136
Võ Văn Trung/Trần Thị Ngọc Lý
CLB Tấn Tài Dancesport
138
Lê Văn Hoàng/Huỳnh Thị Hồng Xuyến
CLB Tấn Tài Dancesport
252
Nguyễn Mạnh Hùng/Trương Thị Hồng Liên
CLB HH Dance HN
294
Lưu Phi Long/Nguyễn Thị Hà
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
SK: 125 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C @ 9:36 AM
34
Nguyễn Ngân Khánh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
59
Phạm Phương Anh
Sở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
65
Phạm Bảo Châu
Trung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng
80
Phạm Phương Linh
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
81
Nguyễn Ngọc Phương
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
112
Lê Đỗ Ánh Nguyệt
Sở VHTTDL Đồng Nai
117
Raksaphakdee Tường Vy
Sở VHTTDL Đồng Nai
127
Hồ Gia Nhi
Dance Sport Tỉnh Nghệ An
128
Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh
Dance Sport Tỉnh Nghệ An
160
Trần Vy Khanh
Grace Dance Studio
190
Nguyễn Ngọc Xuân Thy
Nhà thiếu nhi quận 11
224
Trần Giáp Phương Linh
Vĩnh Huy Bình Định
244
Lê Huyền Trang
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
298
Võ Ngọc Minh Tuyền
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
304
Huỳnh Lê Anh Vi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
308
Vũ Nguyễn Ngọc Như Ý
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
333
Lê Quỳnh Hương
Dancesport Đam Mê
SK: 126 (D61J) - Chung kết Thanh niên E3 Latin J @ 9:36 AM
1
102
Trương Vũ Toàn/Lâm Nhật Hạ
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
31
Nguyễn Quý Dương/Vũ Thuý Quỳnh
SMART DANCE CENTER
3
101
Nguyễn Hoàng Minh/Hà Nhật Vy
Sở VHTTDL Đồng Nai
4
68
Nguyễn Việt Tín/Út Giang
T&T Dancesport
5
294
Lưu Phi Long/Nguyễn Thị Hà
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
6
140
Đoàn Hồng Hải/Phạm Thị Mỹ Dung
CLB Tấn Tài Dancesport
7
295
Đỗ Tuấn Anh/Dương Mai Thảo
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
SK: 127 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R @ 9:37 AM
1
334
Nguyễn Diệp Ngân Bình
Dancesport Đam Mê
2
126
Lê Phúc Trà My
Dance Sport Tỉnh Nghệ An
3
83
Nguyễn Huyền Phương
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
4
111
Vũ Quỳnh An
Sở VHTTDL Đồng Nai
5
116
Phạm Gia Cát Tường
Sở VHTTDL Đồng Nai
6
242
Võ Kỳ Thanh Trúc
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
7
185
Vũ Trần Đan Linh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
SK: 128 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C @ 9:38 AM
1
118
Nguyễn Anh Thư
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
33
Nguyễn Lâm Huyền Anh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
3
304
Huỳnh Lê Anh Vi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
4
160
Trần Vy Khanh
Grace Dance Studio
5
58
Đỗ Phương Vy
Sở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
6
240
Bùi Phạm Thanh Thảo
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
7
57
Nguyễn Hoàng Lan
Sở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
8
299
Nguyễn Hoàng Ý Nhi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
9
300
Lê Hồng Thắm
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
SK: 129 (DT12) - Chung kết Tổng tuổi D Latin C,R @ 9:47 AM
1
98
Tạ Thành Phong/Đặng Thị Thuý Ngân
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
294
Lưu Phi Long/Nguyễn Thị Hà
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
3
136
Võ Văn Trung/Trần Thị Ngọc Lý
CLB Tấn Tài Dancesport
4
133
Tăng Hồng Phước/Tô Thị Trang Đài
CLB Tấn Tài Dancesport
5
138
Lê Văn Hoàng/Huỳnh Thị Hồng Xuyến
CLB Tấn Tài Dancesport
6
252
Nguyễn Mạnh Hùng/Trương Thị Hồng Liên
CLB HH Dance HN
7
134
Nguyễn Hưng/Nguyễn Thị Nhã Khuê
CLB Tấn Tài Dancesport
SK: 130 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C @ 9:48 AM
34
Nguyễn Ngân Khánh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
80
Phạm Phương Linh
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
112
Lê Đỗ Ánh Nguyệt
Sở VHTTDL Đồng Nai
117
Raksaphakdee Tường Vy
Sở VHTTDL Đồng Nai
160
Trần Vy Khanh
Grace Dance Studio
244
Lê Huyền Trang
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
304
Huỳnh Lê Anh Vi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
SK: 131 (D61C) - Bán kết Thanh niên E1 Latin C @ 9:52 AM
31
Nguyễn Quý Dương/Vũ Thuý Quỳnh
SMART DANCE CENTER
89
Đậu Văn Hung/Nguyễn Thị Thúy Quỳnh
Duy Dance
101
Nguyễn Hoàng Minh/Hà Nhật Vy
Sở VHTTDL Đồng Nai
102
Trương Vũ Toàn/Lâm Nhật Hạ
Sở VHTTDL Đồng Nai
140
Đoàn Hồng Hải/Phạm Thị Mỹ Dung
CLB Tấn Tài Dancesport
295
Đỗ Tuấn Anh/Dương Mai Thảo
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
SK: 132 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R @ 9:57 AM
34
Nguyễn Ngân Khánh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
59
Phạm Phương Anh
Sở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
66
Hoàng Ngoc Châu
Trung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng
83
Nguyễn Huyền Phương
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
112
Lê Đỗ Ánh Nguyệt
Sở VHTTDL Đồng Nai
117
Raksaphakdee Tường Vy
Sở VHTTDL Đồng Nai
127
Hồ Gia Nhi
Dance Sport Tỉnh Nghệ An
128
Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh
Dance Sport Tỉnh Nghệ An
160
Trần Vy Khanh
Grace Dance Studio
190
Nguyễn Ngọc Xuân Thy
Nhà thiếu nhi quận 11
224
Trần Giáp Phương Linh
Vĩnh Huy Bình Định
244
Lê Huyền Trang
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
245
Nguyễn Thị Khánh Chi
TTNT NICE DANCE TP VINH
298
Võ Ngọc Minh Tuyền
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
303
Trần Quỳnh Anh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
304
Huỳnh Lê Anh Vi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
305
Vũ Minh Hạnh An
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
320
Huỳnh Hoàng Gia Hân
Harmony Dance Studio
321
Vũ Hải Ly
CLB Nink Dancesport
333
Lê Quỳnh Hương
Dancesport Đam Mê
SK: 133 (DT1R) - Bán kết Tổng tuổi E2 Latin R @ 9:58 AM
97
Phạm Quốc Tuấn/Lê Xuân Hoa
Sở VHTTDL Đồng Nai
133
Tăng Hồng Phước/Tô Thị Trang Đài
CLB Tấn Tài Dancesport
136
Võ Văn Trung/Trần Thị Ngọc Lý
CLB Tấn Tài Dancesport
138
Lê Văn Hoàng/Huỳnh Thị Hồng Xuyến
CLB Tấn Tài Dancesport
252
Nguyễn Mạnh Hùng/Trương Thị Hồng Liên
CLB HH Dance HN
294
Lưu Phi Long/Nguyễn Thị Hà
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
SK: 134 (S212) - Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R @ 10:07 AM
11
Hoàng Ngọc Bảo Thy
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
34
Nguyễn Ngân Khánh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
59
Phạm Phương Anh
Sở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
80
Phạm Phương Linh
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
112
Lê Đỗ Ánh Nguyệt
Sở VHTTDL Đồng Nai
117
Raksaphakdee Tường Vy
Sở VHTTDL Đồng Nai
127
Hồ Gia Nhi
Dance Sport Tỉnh Nghệ An
128
Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh
Dance Sport Tỉnh Nghệ An
160
Trần Vy Khanh
Grace Dance Studio
190
Nguyễn Ngọc Xuân Thy
Nhà thiếu nhi quận 11
224
Trần Giáp Phương Linh
Vĩnh Huy Bình Định
241
Võ Lê Hà My
Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
244
Lê Huyền Trang
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
245
Nguyễn Thị Khánh Chi
TTNT NICE DANCE TP VINH
298
Võ Ngọc Minh Tuyền
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
304
Huỳnh Lê Anh Vi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
321
Vũ Hải Ly
CLB Nink Dancesport
333
Lê Quỳnh Hương
Dancesport Đam Mê
SK: 135 (D61C) - Chung kết Thanh niên E1 Latin C @ 10:11 AM
1
102
Trương Vũ Toàn/Lâm Nhật Hạ
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
31
Nguyễn Quý Dương/Vũ Thuý Quỳnh
SMART DANCE CENTER
3
101
Nguyễn Hoàng Minh/Hà Nhật Vy
Sở VHTTDL Đồng Nai
4
295
Đỗ Tuấn Anh/Dương Mai Thảo
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
5
89
Đậu Văn Hung/Nguyễn Thị Thúy Quỳnh
Duy Dance
6
140
Đoàn Hồng Hải/Phạm Thị Mỹ Dung
CLB Tấn Tài Dancesport
SK: 136 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R @ 10:12 AM
34
Nguyễn Ngân Khánh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
59
Phạm Phương Anh
Sở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
83
Nguyễn Huyền Phương
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
117
Raksaphakdee Tường Vy
Sở VHTTDL Đồng Nai
127
Hồ Gia Nhi
Dance Sport Tỉnh Nghệ An
128
Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh
Dance Sport Tỉnh Nghệ An
160
Trần Vy Khanh
Grace Dance Studio
244
Lê Huyền Trang
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
304
Huỳnh Lê Anh Vi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
SK: 137 (DT1R) - Chung kết Tổng tuổi E2 Latin R @ 10:14 AM
1
294
Lưu Phi Long/Nguyễn Thị Hà
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
2
97
Phạm Quốc Tuấn/Lê Xuân Hoa
Sở VHTTDL Đồng Nai
3
138
Lê Văn Hoàng/Huỳnh Thị Hồng Xuyến
CLB Tấn Tài Dancesport
4
252
Nguyễn Mạnh Hùng/Trương Thị Hồng Liên
CLB HH Dance HN
5
136
Võ Văn Trung/Trần Thị Ngọc Lý
CLB Tấn Tài Dancesport
6
133
Tăng Hồng Phước/Tô Thị Trang Đài
CLB Tấn Tài Dancesport
SK: 138 (S212) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R @ 10:19 AM
59
Phạm Phương Anh
Sở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
80
Phạm Phương Linh
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
112
Lê Đỗ Ánh Nguyệt
Sở VHTTDL Đồng Nai
127
Hồ Gia Nhi
Dance Sport Tỉnh Nghệ An
160
Trần Vy Khanh
Grace Dance Studio
244
Lê Huyền Trang
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
304
Huỳnh Lê Anh Vi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
SK: 139 (D81C) - Bán kết Trung niên 2 E1 Latin C @ 10:21 AM
98
Tạ Thành Phong/Đặng Thị Thuý Ngân
Sở VHTTDL Đồng Nai
131
Quan Chấn Thanh/Bùi Thị Thuỷ
CLB Tấn Tài Dancesport
134
Nguyễn Hưng/Nguyễn Thị Nhã Khuê
CLB Tấn Tài Dancesport
136
Võ Văn Trung/Trần Thị Ngọc Lý
CLB Tấn Tài Dancesport
252
Nguyễn Mạnh Hùng/Trương Thị Hồng Liên
CLB HH Dance HN
294
Lưu Phi Long/Nguyễn Thị Hà
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
SK: 141 (D31J) - Chung kết Thiếu niên 1 E3 Latin J @ 10:27 AM
1
109
Nguyễn Hoàng Quân/Thân Bảo Ngọc
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
108
Nguyễn Trung Hiếu/Lại Minh Hằng
Sở VHTTDL Đồng Nai
3
318
Lê Đình Tuấn Phong/Đào Thanh Ngân
Harmony Dance Studio
4
75
Nguyễn Hải Long/Trần Hà Châu
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
5
301
Phạm Duy Khôi/Võ Ngọc Minh Tuyền
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
6
229
Hoàng Gia Long/Phạm Thị Tuyết Trinh
CLB 79 Hữu Nghị Dance Center
7
331
Lê Huy Hoàng/Long Trần Thiên Trúc
Trung tâm Huấn luyện & TĐ TDTT tỉnh Kiên Giang
SK: 142 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C @ 10:29 AM
1
80
Phạm Phương Linh
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
2
244
Lê Huyền Trang
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
3
304
Huỳnh Lê Anh Vi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
4
117
Raksaphakdee Tường Vy
Sở VHTTDL Đồng Nai
5
34
Nguyễn Ngân Khánh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
6
160
Trần Vy Khanh
Grace Dance Studio
7
112
Lê Đỗ Ánh Nguyệt
Sở VHTTDL Đồng Nai
SK: 143 (S41C) - Bán kết Thiếu niên 2 F1 Latin C @ 10:34 AM
44
Đàm Thùy Linh
Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
57
Nguyễn Hoàng Lan
Sở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
69
Mạc Hoàng Tùng Chi
T&T Dancesport
124
Nguyễn Diệp Trân Trân
Sở VHTTDL Đồng Nai
166
Nguyễn Vũ Bảo Linh
Grace Dance Studio
277
Nguyễn Anh Thy
Dancesport Nhà văn hóa Lao Động TP Cần Thơ
299
Nguyễn Hoàng Ý Nhi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
SK: 144 (S212) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R @ 10:37 AM
1
80
Phạm Phương Linh
Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
2
304
Huỳnh Lê Anh Vi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
3
244
Lê Huyền Trang
Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
4
112
Lê Đỗ Ánh Nguyệt
Sở VHTTDL Đồng Nai
5
160
Trần Vy Khanh
Grace Dance Studio
6
59
Phạm Phương Anh
Sở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
7
127
Hồ Gia Nhi
Dance Sport Tỉnh Nghệ An
SK: 145 (D81C) - Chung kết Trung niên 2 E1 Latin C @ 10:38 AM
1
98
Tạ Thành Phong/Đặng Thị Thuý Ngân
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
294
Lưu Phi Long/Nguyễn Thị Hà
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
3
131
Quan Chấn Thanh/Bùi Thị Thuỷ
CLB Tấn Tài Dancesport
4
136
Võ Văn Trung/Trần Thị Ngọc Lý
CLB Tấn Tài Dancesport
5
134
Nguyễn Hưng/Nguyễn Thị Nhã Khuê
CLB Tấn Tài Dancesport
6
252
Nguyễn Mạnh Hùng/Trương Thị Hồng Liên
CLB HH Dance HN
SK: 146 (S32F) - Chung kết Thiếu niên 1 F4 Standard F @ 10:42 AM
1
186
Phạm Thu Quỳnh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
2
118
Nguyễn Anh Thư
Sở VHTTDL Đồng Nai
3
11
Hoàng Ngọc Bảo Thy
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
4
184
Phạm Bảo Trâm
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
5
314
Hoàng Thị Quỳnh Anh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
6
236
Phan Thu Minh
CLB Dancesport Bắc Hải
SK: 147 (D61P) - Chung kết Thanh niên E5 Latin P @ 10:43 AM
1
102
Trương Vũ Toàn/Lâm Nhật Hạ
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
101
Nguyễn Hoàng Minh/Hà Nhật Vy
Sở VHTTDL Đồng Nai
3
140
Đoàn Hồng Hải/Phạm Thị Mỹ Dung
CLB Tấn Tài Dancesport
4
68
Nguyễn Việt Tín/Út Giang
T&T Dancesport
5
209
Phan Hoài Nam/Lâm Đan Vy
Tt huấn luyện và thi đấu TDTT Bình Dương
SK: 148 (S32V) - Chung kết Thiếu niên 1 F5 Standard VW @ 10:46 AM
1
118
Nguyễn Anh Thư
Sở VHTTDL Đồng Nai
2
186
Phạm Thu Quỳnh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
3
11
Hoàng Ngọc Bảo Thy
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
4
193
Phạm Gia Tuệ
AMOR Dance
5
120
Vũ Hoàng Yến Nhi
Sở VHTTDL Đồng Nai
6
314
Hoàng Thị Quỳnh Anh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
SK: 149 (D713) - Chung kết Trung niên 1 C Latin C,R,J @ 10:58 AM
1
205
Nguyễn Minh Tài/Đặng Ngọc Phượng
Tt huấn luyện và thi đấu TDTT Bình Dương
2
68
Nguyễn Việt Tín/Út Giang
T&T Dancesport
3
294
Lưu Phi Long/Nguyễn Thị Hà
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
4
140
Đoàn Hồng Hải/Phạm Thị Mỹ Dung
CLB Tấn Tài Dancesport
5
252
Nguyễn Mạnh Hùng/Trương Thị Hồng Liên
CLB HH Dance HN
6
212
Cao Hoàng Diễm My/Trần Nguyễn Phúc Nguyên
Tt huấn luyện và thi đấu TDTT Bình Dương
SK: 150 (S324) - Chung kết Thiếu niên 1 FB Standard W,T,F,Q @ 10:57 AM
1
18
Lê Nguyên Anh
ProG Academy
2
57
Nguyễn Hoàng Lan
Sở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
3
59
Phạm Phương Anh
Sở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
4
58
Đỗ Phương Vy
Sở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
5
65
Phạm Bảo Châu
Trung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng