GIẢI VÔ ĐỊCH KVTT QUỐC GIA VÀ CÚP KVTT MỞ RỘNG TOÀN QUỐC NĂM 2020

Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Lâm Đồng, số 29 Yersin, P. 10, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

Thời gian: 26/11 - 30/11/2020