GIẢI VÔ ĐỊCH TRẺ KVTT QG VÀ CÚP KVTT MỞ RỘNG TOÀN QUỐC NĂM 2019

Khu Trung tâm tổ chức sự kiện Tân Việt Bắc, phường Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh

Từ ngày 12/06 đến ngày 17/06/2019