Số đeoVận động viênĐơn vị
D312
44Trần Hạo Nam/Nguyễn Hoàng Minh AnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
60Phạm Minh Thanh/Nguyễn Linh AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
65Hoàng Kỳ/Cao Thanh TrúcCung VHTT Thanh niên Hải Phòng
96Đặng Minh Sơn/Hoàng Ngọc AnhDancesport Quận Kiến An
128Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú PhươngSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
129Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Thu HàSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
D31C
60Phạm Minh Thanh/Nguyễn Linh AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
65Hoàng Kỳ/Cao Thanh TrúcCung VHTT Thanh niên Hải Phòng
97Đặng Minh Sơn/Nguyễn Hà VânDancesport Quận Kiến An
128Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú PhươngSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
129Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Thu HàSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
D31R
60Phạm Minh Thanh/Nguyễn Linh AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
65Hoàng Kỳ/Cao Thanh TrúcCung VHTT Thanh niên Hải Phòng
97Đặng Minh Sơn/Nguyễn Hà VânDancesport Quận Kiến An
128Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú PhươngSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
129Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Thu HàSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
D412
40Lê Hoàng Bảo Thiên/Nguyễn Bảo Trâm AnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
41Nguyễn Đức Minh/Trần Nguyễn Diệu LinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
57Nguyễn Anh Đức/Ngô Hương NhiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
60Phạm Minh Thanh/Nguyễn Linh AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
89Vy Hải Dũng/Phạm Trần Diệu LinhSở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
96Đặng Minh Sơn/Hoàng Ngọc AnhDancesport Quận Kiến An
112Đào Thế Anh/Phan Trà MySở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
128Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú PhươngSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
129Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Thu HàSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
D41C
40Lê Hoàng Bảo Thiên/Nguyễn Bảo Trâm AnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
41Nguyễn Đức Minh/Trần Nguyễn Diệu LinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
44Trần Hạo Nam/Nguyễn Hoàng Minh AnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
89Vy Hải Dũng/Phạm Trần Diệu LinhSở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
112Đào Thế Anh/Phan Trà MySở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
128Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú PhươngSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
129Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Thu HàSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
D41R
40Lê Hoàng Bảo Thiên/Nguyễn Bảo Trâm AnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
41Nguyễn Đức Minh/Trần Nguyễn Diệu LinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
44Trần Hạo Nam/Nguyễn Hoàng Minh AnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
89Vy Hải Dũng/Phạm Trần Diệu LinhSở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
112Đào Thế Anh/Phan Trà MySở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
129Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Thu HàSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
D512
41Nguyễn Đức Minh/Trần Nguyễn Diệu LinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
57Nguyễn Anh Đức/Ngô Hương NhiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
63Trần Trọng Khôi/Trịnh Lâm Tâm NhưTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
84Đỗ Hải Thành/Nguyễn Ngọc Thanh MyCK Team
90Vy Hải Dũng/Nguyễn Đức Thanh HằngSở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
112Đào Thế Anh/Phan Trà MySở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
126Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyễn Phương Trang AnhSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
127Nguyễn Khôi Nguyên/Dương Mai LanSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
D514
31Phạm Hoàng Việt/Nguyễn Đặng Yến NhiSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
32Nguyễn Duy Anh/Lê Anh PhươngSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
58Trần Bảo Minh/Nguyễn Hà VyTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
62Trương Tuấn Phong/Nguyễn Ngọc Phúc NhiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
68Đào Thái Dương/Nguyễn Trần Khánh LinhCung VHTT Thanh niên Hải Phòng
D515
29Nguyễn Tuấn An/Hoàng Phương AnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
31Phạm Hoàng Việt/Nguyễn Đặng Yến NhiSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
32Nguyễn Duy Anh/Lê Anh PhươngSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
37Nguyễn Thanh Tùng/Nguyễn Hồng AnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
43Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia LinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
58Trần Bảo Minh/Nguyễn Hà VyTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
59Nguyễn Việt Quang/Lê Phương AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
62Trương Tuấn Phong/Nguyễn Ngọc Phúc NhiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
68Đào Thái Dương/Nguyễn Trần Khánh LinhCung VHTT Thanh niên Hải Phòng
D51C
41Nguyễn Đức Minh/Trần Nguyễn Diệu LinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
42Trần Bảo Duy/Lê Ngọc Tường VySở Văn hóa Thể thao Hà Nội
63Trần Trọng Khôi/Trịnh Lâm Tâm NhưTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
84Đỗ Hải Thành/Nguyễn Ngọc Thanh MyCK Team
90Vy Hải Dũng/Nguyễn Đức Thanh HằngSở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
112Đào Thế Anh/Phan Trà MySở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
126Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyễn Phương Trang AnhSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
127Nguyễn Khôi Nguyên/Dương Mai LanSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
D51J
41Nguyễn Đức Minh/Trần Nguyễn Diệu LinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
42Trần Bảo Duy/Lê Ngọc Tường VySở Văn hóa Thể thao Hà Nội
63Trần Trọng Khôi/Trịnh Lâm Tâm NhưTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
90Vy Hải Dũng/Nguyễn Đức Thanh HằngSở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
126Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyễn Phương Trang AnhSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
127Nguyễn Khôi Nguyên/Dương Mai LanSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
D51R
41Nguyễn Đức Minh/Trần Nguyễn Diệu LinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
42Trần Bảo Duy/Lê Ngọc Tường VySở Văn hóa Thể thao Hà Nội
63Trần Trọng Khôi/Trịnh Lâm Tâm NhưTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
84Đỗ Hải Thành/Nguyễn Ngọc Thanh MyCK Team
91Vũ Nguyên Huy/Nguyễn Đức Thanh HằngSở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
112Đào Thế Anh/Phan Trà MySở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
126Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyễn Phương Trang AnhSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
127Nguyễn Khôi Nguyên/Dương Mai LanSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
D51S
39Đỗ Hải Thành/Nguyễn Thị Quỳnh NgaSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
41Nguyễn Đức Minh/Trần Nguyễn Diệu LinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
42Trần Bảo Duy/Lê Ngọc Tường VySở Văn hóa Thể thao Hà Nội
63Trần Trọng Khôi/Trịnh Lâm Tâm NhưTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
91Vũ Nguyên Huy/Nguyễn Đức Thanh HằngSở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
112Đào Thế Anh/Phan Trà MySở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
126Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyễn Phương Trang AnhSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
127Nguyễn Khôi Nguyên/Dương Mai LanSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
D522
39Đỗ Hải Thành/Nguyễn Thị Quỳnh NgaSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
57Nguyễn Anh Đức/Ngô Hương NhiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
61Chu Nguyên Khôi/Đào Lan PhươngTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
138Triệu Phan Việt/Lê Quỳnh TrangTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
142Phùng Gia Bảo/Phạm Bảo AnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
D523
55Võ Hoàng Phúc/Nguyễn Quế KhanhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
56Trần Công Minh/Đặng Ngọc Minh ChâuTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
57Nguyễn Anh Đức/Ngô Hương NhiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
61Chu Nguyên Khôi/Đào Lan PhươngTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
D525
28Nguyễn Quốc Bảo/Trần Hoàng Minh ChâuSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
30Trần Tuấn Kiệt/Trần Lương Diễm QuỳnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
43Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia LinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
54Hoàng Tiến Mạnh/Văn Quỳnh PhươngTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
55Võ Hoàng Phúc/Nguyễn Quế KhanhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
56Trần Công Minh/Đặng Ngọc Minh ChâuTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
D612
21Trần Quang Minh Huy/Lê Ngọc Bảo NgânTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
32Nguyễn Duy Anh/Lê Anh PhươngSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
34Nguyễn Quang Huy/Trần Thị Hương GiangSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
42Trần Bảo Duy/Lê Ngọc Tường VySở Văn hóa Thể thao Hà Nội
59Nguyễn Việt Quang/Lê Phương AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
62Trương Tuấn Phong/Nguyễn Ngọc Phúc NhiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
63Trần Trọng Khôi/Trịnh Lâm Tâm NhưTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
95Nguyễn Khắc Tuyến/Nguyễn Hoàng AnhTrần Tú Diamond
108Mai Việt Hoàng/Ngô Thị Thu HiềnSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
D615
29Nguyễn Tuấn An/Hoàng Phương AnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
31Phạm Hoàng Việt/Nguyễn Đặng Yến NhiSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
70Hoàng Đức Tuấn/Đỗ Phương UyênCung VHTT Thanh niên Hải Phòng
86Thái Trung Kiên/Hoàng Huệ PhươngTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
123Nguyễn Đức Tùng Lâm/Nguyễn Thị Ninh NgọcSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
D61C
21Trần Quang Minh Huy/Lê Ngọc Bảo NgânTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
32Nguyễn Duy Anh/Lê Anh PhươngSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
34Nguyễn Quang Huy/Trần Thị Hương GiangSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
37Nguyễn Thanh Tùng/Nguyễn Hồng AnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
43Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia LinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
62Trương Tuấn Phong/Nguyễn Ngọc Phúc NhiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
63Trần Trọng Khôi/Trịnh Lâm Tâm NhưTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
68Đào Thái Dương/Nguyễn Trần Khánh LinhCung VHTT Thanh niên Hải Phòng
95Nguyễn Khắc Tuyến/Nguyễn Hoàng AnhTrần Tú Diamond
108Mai Việt Hoàng/Ngô Thị Thu HiềnSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
D61J
32Nguyễn Duy Anh/Lê Anh PhươngSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
37Nguyễn Thanh Tùng/Nguyễn Hồng AnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
43Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia LinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
62Trương Tuấn Phong/Nguyễn Ngọc Phúc NhiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
63Trần Trọng Khôi/Trịnh Lâm Tâm NhưTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
95Nguyễn Khắc Tuyến/Nguyễn Hoàng AnhTrần Tú Diamond
D61P
32Nguyễn Duy Anh/Lê Anh PhươngSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
34Nguyễn Quang Huy/Trần Thị Hương GiangSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
37Nguyễn Thanh Tùng/Nguyễn Hồng AnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
43Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia LinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
62Trương Tuấn Phong/Nguyễn Ngọc Phúc NhiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
63Trần Trọng Khôi/Trịnh Lâm Tâm NhưTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
D61R
21Trần Quang Minh Huy/Lê Ngọc Bảo NgânTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
32Nguyễn Duy Anh/Lê Anh PhươngSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
34Nguyễn Quang Huy/Trần Thị Hương GiangSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
37Nguyễn Thanh Tùng/Nguyễn Hồng AnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
43Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia LinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
62Trương Tuấn Phong/Nguyễn Ngọc Phúc NhiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
63Trần Trọng Khôi/Trịnh Lâm Tâm NhưTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
68Đào Thái Dương/Nguyễn Trần Khánh LinhCung VHTT Thanh niên Hải Phòng
95Nguyễn Khắc Tuyến/Nguyễn Hoàng AnhTrần Tú Diamond
108Mai Việt Hoàng/Ngô Thị Thu HiềnSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
D61S
21Trần Quang Minh Huy/Lê Ngọc Bảo NgânTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
32Nguyễn Duy Anh/Lê Anh PhươngSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
34Nguyễn Quang Huy/Trần Thị Hương GiangSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
37Nguyễn Thanh Tùng/Nguyễn Hồng AnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
43Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia LinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
62Trương Tuấn Phong/Nguyễn Ngọc Phúc NhiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
63Trần Trọng Khôi/Trịnh Lâm Tâm NhưTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
68Đào Thái Dương/Nguyễn Trần Khánh LinhCung VHTT Thanh niên Hải Phòng
90Vy Hải Dũng/Nguyễn Đức Thanh HằngSở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
95Nguyễn Khắc Tuyến/Nguyễn Hoàng AnhTrần Tú Diamond
D625
19Trương Hữu Thành/Vũ Hồng TrangFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
27Lê Hoàng Sơn/Nguyễn Ngô Xuân NhiSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
28Nguyễn Quốc Bảo/Trần Hoàng Minh ChâuSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
30Trần Tuấn Kiệt/Trần Lương Diễm QuỳnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
55Võ Hoàng Phúc/Nguyễn Quế KhanhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
94Trần Nam Dũng/Lê Phương ThảoSỞ VHTT&DL TỈNH GIA LAI
D62W
43Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia LinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
D712
47Phạm Anh Tuấn/Sầm Thị Lan HươngTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
98Nguyễn Văn Danh/Nguyễn Thị Phương AnhSở VHTTDL Đồng Nai
132Nguyễn Minh Tài/Đặng Ngọc PhượngTrung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương
149Võ Văn Trung/Trần Thị Ngọc LýTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
151Trương Thanh Hoàng/Huỳnh Thị Hồng XuyếnTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
D713
132Nguyễn Minh Tài/Đặng Ngọc PhượngTrung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương
149Võ Văn Trung/Trần Thị Ngọc LýTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
150Nguyễn Văn Long/Đinh Kim ThoaTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
151Trương Thanh Hoàng/Huỳnh Thị Hồng XuyếnTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
D71R
20Nguyễn Vũ Thanh Duy/Nguyễn Thị Xuân HoàTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
47Phạm Anh Tuấn/Sầm Thị Lan HươngTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
87Nguyễn Thành Trung/Nguyễn Thị Thu HươngSở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
98Nguyễn Văn Danh/Nguyễn Thị Phương AnhSở VHTTDL Đồng Nai
148Nguyễn Văn Tài/Huỳnh Thị Hồng XuyếnTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
D722
132Nguyễn Minh Tài/Đặng Ngọc PhượngTrung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương
149Võ Văn Trung/Trần Thị Ngọc LýTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
151Trương Thanh Hoàng/Huỳnh Thị Hồng XuyếnTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
D723
19Trương Hữu Thành/Vũ Hồng TrangFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
132Nguyễn Minh Tài/Đặng Ngọc PhượngTrung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương
149Võ Văn Trung/Trần Thị Ngọc LýTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
151Trương Thanh Hoàng/Huỳnh Thị Hồng XuyếnTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
D72T
20Nguyễn Vũ Thanh Duy/Nguyễn Thị Xuân HoàTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
148Nguyễn Văn Tài/Huỳnh Thị Hồng XuyếnTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
150Nguyễn Văn Long/Đinh Kim ThoaTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
D72W
148Nguyễn Văn Tài/Huỳnh Thị Hồng XuyếnTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
150Nguyễn Văn Long/Đinh Kim ThoaTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
152Trần Quốc Tú/Phạm Thanh Kim PhượngSagadance
D812
47Phạm Anh Tuấn/Sầm Thị Lan HươngTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
64Ngô Đức Tiến/Trần Thị Bích HồiCung VHTT Thanh niên Hải Phòng
67Nguyễn Xuân Hiệp/Nguyễn Thúy HàCung VHTT Thanh niên Hải Phòng
69Lê Vũ Cường/Nguyễn Đan Thị Chi MaiCung VHTT Thanh niên Hải Phòng
76Trần Lâm/Nguyễn Thị Ngọc LànhSở VHTT TP. Đà Nẵng
93Nguyễn Đình Tư/Nguyễn Thị Phú TàiSỞ VHTT&DL TỈNH GIA LAI
98Nguyễn Văn Danh/Nguyễn Thị Phương AnhSở VHTTDL Đồng Nai
D81C
47Phạm Anh Tuấn/Sầm Thị Lan HươngTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
64Ngô Đức Tiến/Trần Thị Bích HồiCung VHTT Thanh niên Hải Phòng
67Nguyễn Xuân Hiệp/Nguyễn Thúy HàCung VHTT Thanh niên Hải Phòng
69Lê Vũ Cường/Nguyễn Đan Thị Chi MaiCung VHTT Thanh niên Hải Phòng
76Trần Lâm/Nguyễn Thị Ngọc LànhSở VHTT TP. Đà Nẵng
93Nguyễn Đình Tư/Nguyễn Thị Phú TàiSỞ VHTT&DL TỈNH GIA LAI
98Nguyễn Văn Danh/Nguyễn Thị Phương AnhSở VHTTDL Đồng Nai
134Võ Văn Trung/Đặng Ngọc PhượngTrung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương
D81R
47Phạm Anh Tuấn/Sầm Thị Lan HươngTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
64Ngô Đức Tiến/Trần Thị Bích HồiCung VHTT Thanh niên Hải Phòng
67Nguyễn Xuân Hiệp/Nguyễn Thúy HàCung VHTT Thanh niên Hải Phòng
69Lê Vũ Cường/Nguyễn Đan Thị Chi MaiCung VHTT Thanh niên Hải Phòng
76Trần Lâm/Nguyễn Thị Ngọc LànhSở VHTT TP. Đà Nẵng
87Nguyễn Thành Trung/Nguyễn Thị Thu HươngSở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
93Nguyễn Đình Tư/Nguyễn Thị Phú TàiSỞ VHTT&DL TỈNH GIA LAI
98Nguyễn Văn Danh/Nguyễn Thị Phương AnhSở VHTTDL Đồng Nai
134Võ Văn Trung/Đặng Ngọc PhượngTrung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương
D822
64Ngô Đức Tiến/Trần Thị Bích HồiCung VHTT Thanh niên Hải Phòng
77Nguyễn Thi/Nguyễn Thị BỉnhSở VHTT TP. Đà Nẵng
157Tuấn Xuân Tiến/Nguyễn Thị Thu ThủySở VHTT và DL Tây Ninh
159Phạm Khắc Hiếu/Tạ Thị Lệ YênSở VHTT và DL Tây Ninh
161Nguyễn Quốc Quân/Phạm Thị Thu ThủySở VHTT và DL Tây Ninh
D82T
64Ngô Đức Tiến/Trần Thị Bích HồiCung VHTT Thanh niên Hải Phòng
77Nguyễn Thi/Nguyễn Thị BỉnhSở VHTT TP. Đà Nẵng
135Nguyễn Van Long/Đặng Ngọc PhượngTrung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương
149Võ Văn Trung/Trần Thị Ngọc LýTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
150Nguyễn Văn Long/Đinh Kim ThoaTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
159Phạm Khắc Hiếu/Tạ Thị Lệ YênSở VHTT và DL Tây Ninh
D82W
64Ngô Đức Tiến/Trần Thị Bích HồiCung VHTT Thanh niên Hải Phòng
67Nguyễn Xuân Hiệp/Nguyễn Thúy HàCung VHTT Thanh niên Hải Phòng
77Nguyễn Thi/Nguyễn Thị BỉnhSở VHTT TP. Đà Nẵng
135Nguyễn Van Long/Đặng Ngọc PhượngTrung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương
149Võ Văn Trung/Trần Thị Ngọc LýTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
150Nguyễn Văn Long/Đinh Kim ThoaTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
159Phạm Khắc Hiếu/Tạ Thị Lệ YênSở VHTT và DL Tây Ninh
161Nguyễn Quốc Quân/Phạm Thị Thu ThủySở VHTT và DL Tây Ninh
D922
93Nguyễn Đình Tư/Nguyễn Thị Phú TàiSỞ VHTT&DL TỈNH GIA LAI
153Trần Trọng Nghĩa/Vũ Bích OanhSở VHTT và DL Tây Ninh
154Trịnh Năng Hòa/Dương Thị Bạch TuyếtSở VHTT và DL Tây Ninh
157Tuấn Xuân Tiến/Nguyễn Thị Thu ThủySở VHTT và DL Tây Ninh
D92T
93Nguyễn Đình Tư/Nguyễn Thị Phú TàiSỞ VHTT&DL TỈNH GIA LAI
150Nguyễn Văn Long/Đinh Kim ThoaTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
154Trịnh Năng Hòa/Dương Thị Bạch TuyếtSở VHTT và DL Tây Ninh
157Tuấn Xuân Tiến/Nguyễn Thị Thu ThủySở VHTT và DL Tây Ninh
D92W
93Nguyễn Đình Tư/Nguyễn Thị Phú TàiSỞ VHTT&DL TỈNH GIA LAI
150Nguyễn Văn Long/Đinh Kim ThoaTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
153Trần Trọng Nghĩa/Vũ Bích OanhSở VHTT và DL Tây Ninh
154Trịnh Năng Hòa/Dương Thị Bạch TuyếtSở VHTT và DL Tây Ninh
157Tuấn Xuân Tiến/Nguyễn Thị Thu ThủySở VHTT và DL Tây Ninh
DT1C
47Phạm Anh Tuấn/Sầm Thị Lan HươngTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
69Lê Vũ Cường/Nguyễn Đan Thị Chi MaiCung VHTT Thanh niên Hải Phòng
76Trần Lâm/Nguyễn Thị Ngọc LànhSở VHTT TP. Đà Nẵng
133Nguyễn Minh Tài/Trần Thị Ngọc LýTrung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương
134Võ Văn Trung/Đặng Ngọc PhượngTrung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương
151Trương Thanh Hoàng/Huỳnh Thị Hồng XuyếnTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
DT1J
133Nguyễn Minh Tài/Trần Thị Ngọc LýTrung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương
135Nguyễn Van Long/Đặng Ngọc PhượngTrung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương
149Võ Văn Trung/Trần Thị Ngọc LýTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
151Trương Thanh Hoàng/Huỳnh Thị Hồng XuyếnTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
DT1R
47Phạm Anh Tuấn/Sầm Thị Lan HươngTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
69Lê Vũ Cường/Nguyễn Đan Thị Chi MaiCung VHTT Thanh niên Hải Phòng
76Trần Lâm/Nguyễn Thị Ngọc LànhSở VHTT TP. Đà Nẵng
87Nguyễn Thành Trung/Nguyễn Thị Thu HươngSở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
133Nguyễn Minh Tài/Trần Thị Ngọc LýTrung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương
134Võ Văn Trung/Đặng Ngọc PhượngTrung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương
151Trương Thanh Hoàng/Huỳnh Thị Hồng XuyếnTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
DT1S
47Phạm Anh Tuấn/Sầm Thị Lan HươngTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
133Nguyễn Minh Tài/Trần Thị Ngọc LýTrung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương
135Nguyễn Van Long/Đặng Ngọc PhượngTrung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương
149Võ Văn Trung/Trần Thị Ngọc LýTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
151Trương Thanh Hoàng/Huỳnh Thị Hồng XuyếnTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
DT23
153Trần Trọng Nghĩa/Vũ Bích OanhSở VHTT và DL Tây Ninh
154Trịnh Năng Hòa/Dương Thị Bạch TuyếtSở VHTT và DL Tây Ninh
158Đặng Việt/Trần Việt PhươngSở VHTT và DL Tây Ninh
159Phạm Khắc Hiếu/Tạ Thị Lệ YênSở VHTT và DL Tây Ninh
161Nguyễn Quốc Quân/Phạm Thị Thu ThủySở VHTT và DL Tây Ninh
DT24
154Trịnh Năng Hòa/Dương Thị Bạch TuyếtSở VHTT và DL Tây Ninh
158Đặng Việt/Trần Việt PhươngSở VHTT và DL Tây Ninh
159Phạm Khắc Hiếu/Tạ Thị Lệ YênSở VHTT và DL Tây Ninh
161Nguyễn Quốc Quân/Phạm Thị Thu ThủySở VHTT và DL Tây Ninh
DT2T
77Nguyễn Thi/Nguyễn Thị BỉnhSở VHTT TP. Đà Nẵng
135Nguyễn Van Long/Đặng Ngọc PhượngTrung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương
149Võ Văn Trung/Trần Thị Ngọc LýTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
151Trương Thanh Hoàng/Huỳnh Thị Hồng XuyếnTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
155Trịnh Năng Hòa/Vũ Bích OanhSở VHTT và DL Tây Ninh
DT2W
77Nguyễn Thi/Nguyễn Thị BỉnhSở VHTT TP. Đà Nẵng
135Nguyễn Van Long/Đặng Ngọc PhượngTrung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương
147Nguyễn Minh Tài/Đỗ Thị Minh TânTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
151Trương Thanh Hoàng/Huỳnh Thị Hồng XuyếnTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
GX1C
101Trang,Nhi,Anh,Linh,Nhi,Linh,Anh,Anh ,AnhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
102Trang,Linh,Diễm,Anh,Anh,Linh,Linh,Châu,Ly, Anh,Lin...Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
103Anh,Thư,Thuỷ,Khánh,Chi,My,Hân,Hưng,Linh,Châu,LySở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
107Trang, Nhi, Anh, Nhi, Linh,Linh,Hưng,Anh, Anh,Diễm...Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
HX15
57Nguyễn Anh Đức/Ngô Hương NhiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
58Trần Bảo Minh/Nguyễn Hà VyTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
128Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú PhươngSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
129Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Thu HàSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
HX25
57Nguyễn Anh Đức/Ngô Hương NhiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
61Chu Nguyên Khôi/Đào Lan PhươngTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
136Phạm Văn Minh Trí/Lý Vân DungTrung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương
142Phùng Gia Bảo/Phạm Bảo AnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
HX2W
57Nguyễn Anh Đức/Ngô Hương NhiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
61Chu Nguyên Khôi/Đào Lan PhươngTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
136Phạm Văn Minh Trí/Lý Vân DungTrung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương
142Phùng Gia Bảo/Phạm Bảo AnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
HY15
20Nguyễn Vũ Thanh Duy/Nguyễn Thị Xuân HoàTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
29Nguyễn Tuấn An/Hoàng Phương AnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
31Phạm Hoàng Việt/Nguyễn Đặng Yến NhiSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
32Nguyễn Duy Anh/Lê Anh PhươngSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
33Nguyễn Trung Kiên/Phạm Hồng AnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
34Nguyễn Quang Huy/Trần Thị Hương GiangSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
36Nguyễn Hữu Duy Anh/Nguyễn Thuỳ LinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
37Nguyễn Thanh Tùng/Nguyễn Hồng AnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
43Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia LinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
59Nguyễn Việt Quang/Lê Phương AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
62Trương Tuấn Phong/Nguyễn Ngọc Phúc NhiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
63Trần Trọng Khôi/Trịnh Lâm Tâm NhưTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
70Hoàng Đức Tuấn/Đỗ Phương UyênCung VHTT Thanh niên Hải Phòng
85Nguyễn Khắc Tuyến/Nguyễn Hoàng AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
86Thái Trung Kiên/Hoàng Huệ PhươngTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
123Nguyễn Đức Tùng Lâm/Nguyễn Thị Ninh NgọcSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
126Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyễn Phương Trang AnhSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
127Nguyễn Khôi Nguyên/Dương Mai LanSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
HY1C
59Nguyễn Việt Quang/Lê Phương AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
63Trần Trọng Khôi/Trịnh Lâm Tâm NhưTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
85Nguyễn Khắc Tuyến/Nguyễn Hoàng AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
86Thái Trung Kiên/Hoàng Huệ PhươngTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
126Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyễn Phương Trang AnhSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
127Nguyễn Khôi Nguyên/Dương Mai LanSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
HY1P
34Nguyễn Quang Huy/Trần Thị Hương GiangSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
36Nguyễn Hữu Duy Anh/Nguyễn Thuỳ LinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
62Trương Tuấn Phong/Nguyễn Ngọc Phúc NhiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
123Nguyễn Đức Tùng Lâm/Nguyễn Thị Ninh NgọcSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
HY1R
20Nguyễn Vũ Thanh Duy/Nguyễn Thị Xuân HoàTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
29Nguyễn Tuấn An/Hoàng Phương AnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
36Nguyễn Hữu Duy Anh/Nguyễn Thuỳ LinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
59Nguyễn Việt Quang/Lê Phương AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
123Nguyễn Đức Tùng Lâm/Nguyễn Thị Ninh NgọcSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
127Nguyễn Khôi Nguyên/Dương Mai LanSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
HY1S
37Nguyễn Thanh Tùng/Nguyễn Hồng AnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
62Trương Tuấn Phong/Nguyễn Ngọc Phúc NhiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
63Trần Trọng Khôi/Trịnh Lâm Tâm NhưTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
85Nguyễn Khắc Tuyến/Nguyễn Hoàng AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
86Thái Trung Kiên/Hoàng Huệ PhươngTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
126Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyễn Phương Trang AnhSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
HY25
19Trương Hữu Thành/Vũ Hồng TrangFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
20Nguyễn Vũ Thanh Duy/Nguyễn Thị Xuân HoàTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
26Nguyễn Trung Thực/Thạch Ngọc AnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
27Lê Hoàng Sơn/Nguyễn Ngô Xuân NhiSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
28Nguyễn Quốc Bảo/Trần Hoàng Minh ChâuSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
30Trần Tuấn Kiệt/Trần Lương Diễm QuỳnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
35Vũ Hoàng Anh Minh/Nguyễn Trường XuânSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
43Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia LinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
54Hoàng Tiến Mạnh/Văn Quỳnh PhươngTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
55Võ Hoàng Phúc/Nguyễn Quế KhanhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
56Trần Công Minh/Đặng Ngọc Minh ChâuTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
94Trần Nam Dũng/Lê Phương ThảoSỞ VHTT&DL TỈNH GIA LAI
138Triệu Phan Việt/Lê Quỳnh TrangTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
HY2F
28Nguyễn Quốc Bảo/Trần Hoàng Minh ChâuSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
55Võ Hoàng Phúc/Nguyễn Quế KhanhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
HY2Q
19Trương Hữu Thành/Vũ Hồng TrangFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
26Nguyễn Trung Thực/Thạch Ngọc AnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
54Hoàng Tiến Mạnh/Văn Quỳnh PhươngTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
56Trần Công Minh/Đặng Ngọc Minh ChâuTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
HY2T
19Trương Hữu Thành/Vũ Hồng TrangFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
20Nguyễn Vũ Thanh Duy/Nguyễn Thị Xuân HoàTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
26Nguyễn Trung Thực/Thạch Ngọc AnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
28Nguyễn Quốc Bảo/Trần Hoàng Minh ChâuSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
55Võ Hoàng Phúc/Nguyễn Quế KhanhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
138Triệu Phan Việt/Lê Quỳnh TrangTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
HY2W
27Lê Hoàng Sơn/Nguyễn Ngô Xuân NhiSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
43Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia LinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
54Hoàng Tiến Mạnh/Văn Quỳnh PhươngTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
56Trần Công Minh/Đặng Ngọc Minh ChâuTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
138Triệu Phan Việt/Lê Quỳnh TrangTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
QX15
23Ngô Bùi Tú UyênTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
48Nguyễn Hoàng LanTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
49Phan Trà MyTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
50Đỗ Phương VyTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
51Dương Thị Hòa LâmTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
53Phan Hoài AnhTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
82Bùi Vũ Hiền AnhCK Team
104Bùi Gia Khánh HuyềnSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
117Đặng Hoàng Gia HânSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
118Phạm Thị Phương AnhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
119Lê Huyền TrangSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
120Lê Ngọc Phương LinhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
130Đàm Thùy LinhSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
131Nguyễn Lâm Huyền AnhSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
141Lê Hồng AnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
QX1C
49Phan Trà MyTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
50Đỗ Phương VyTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
104Bùi Gia Khánh HuyềnSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
118Phạm Thị Phương AnhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
119Lê Huyền TrangSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
130Đàm Thùy LinhSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
QX1R
23Ngô Bùi Tú UyênTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
49Phan Trà MyTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
50Đỗ Phương VyTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
118Phạm Thị Phương AnhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
131Nguyễn Lâm Huyền AnhSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
141Lê Hồng AnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
QX1S
48Nguyễn Hoàng LanTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
51Dương Thị Hòa LâmTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
117Đặng Hoàng Gia HânSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
120Lê Ngọc Phương LinhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
130Đàm Thùy LinhSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
131Nguyễn Lâm Huyền AnhSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
141Lê Hồng AnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
QX25
11Trần Thị Mai AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
12Trần Thị Minh AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
15Trần Nhã KỳFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
18Hoàng Ngọc Bảo ThyFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
78Lê Quỳnh NhưSở VHTT TP. Đà Nẵng
79Tạ Liên GiangSở VHTT TP. Đà Nẵng
80Phạm Tường NgânSở VHTT TP. Đà Nẵng
81Phan Cao Diệu NgọcSở VHTT TP. Đà Nẵng
99Phùng Thuý QuỳnhTrường THCS An Thượng - Hải Dương
137Phạm Hà AnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
140Bùi Thiên AnTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
143Nguyễn Quỳnh AnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
146Phạm Bảo TrâmTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
QX2F
11Trần Thị Mai AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
12Trần Thị Minh AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
79Tạ Liên GiangSở VHTT TP. Đà Nẵng
80Phạm Tường NgânSở VHTT TP. Đà Nẵng
QX2Q
12Trần Thị Minh AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
15Trần Nhã KỳFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
78Lê Quỳnh NhưSở VHTT TP. Đà Nẵng
80Phạm Tường NgânSở VHTT TP. Đà Nẵng
137Phạm Hà AnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
QX2T
18Hoàng Ngọc Bảo ThyFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
78Lê Quỳnh NhưSở VHTT TP. Đà Nẵng
137Phạm Hà AnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
143Nguyễn Quỳnh AnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
146Phạm Bảo TrâmTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
QX2V
11Trần Thị Mai AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
15Trần Nhã KỳFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
81Phan Cao Diệu NgọcSở VHTT TP. Đà Nẵng
99Phùng Thuý QuỳnhTrường THCS An Thượng - Hải Dương
140Bùi Thiên AnTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
146Phạm Bảo TrâmTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
QX2W
18Hoàng Ngọc Bảo ThyFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
79Tạ Liên GiangSở VHTT TP. Đà Nẵng
81Phan Cao Diệu NgọcSở VHTT TP. Đà Nẵng
99Phùng Thuý QuỳnhTrường THCS An Thượng - Hải Dương
140Bùi Thiên AnTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
143Nguyễn Quỳnh AnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
S312
45Phạm Phương AnhTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
53Phan Hoài AnhTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
78Lê Quỳnh NhưSở VHTT TP. Đà Nẵng
88Phạm Nguyễn Gia LinhSở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
104Bùi Gia Khánh HuyềnSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
106Phạm Thị Anh ThưSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
109Nguyễn Khánh Linh NhiSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
110Trần Yến Bảo NhiSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
111Cao Nguyễn Gia KhánhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
113Bùi Huyền TrangSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
114Đặng Thị Quỳnh AnhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
115Phạm Đàm Diệu LinhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
117Đặng Hoàng Gia HânSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
120Lê Ngọc Phương LinhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
121Trần Quỳnh AnhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
124Trần Trà MyTHCS Đô thị Việt Hưng
125Đàm Nguyễn Xuân DuyênTrường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring
139Đỗ Nguyễn Minh HạnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
S31C
22Lê Bảo TrânTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
45Phạm Phương AnhTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
53Phan Hoài AnhTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
80Phạm Tường NgânSở VHTT TP. Đà Nẵng
83Vũ Quỳnh MaiCK Team
88Phạm Nguyễn Gia LinhSở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
105Đỗ Tuyết ChiSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
106Phạm Thị Anh ThưSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
109Nguyễn Khánh Linh NhiSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
110Trần Yến Bảo NhiSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
111Cao Nguyễn Gia KhánhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
113Bùi Huyền TrangSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
114Đặng Thị Quỳnh AnhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
115Phạm Đàm Diệu LinhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
117Đặng Hoàng Gia HânSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
120Lê Ngọc Phương LinhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
121Trần Quỳnh AnhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
122Vũ Đặng Tú AnhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
124Trần Trà MyTHCS Đô thị Việt Hưng
125Đàm Nguyễn Xuân DuyênTrường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring
139Đỗ Nguyễn Minh HạnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
S31J
22Lê Bảo TrânTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
45Phạm Phương AnhTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
78Lê Quỳnh NhưSở VHTT TP. Đà Nẵng
80Phạm Tường NgânSở VHTT TP. Đà Nẵng
110Trần Yến Bảo NhiSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
111Cao Nguyễn Gia KhánhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
120Lê Ngọc Phương LinhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
121Trần Quỳnh AnhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
139Đỗ Nguyễn Minh HạnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
S31P
45Phạm Phương AnhTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
46Phạm Minh ChâuTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
51Dương Thị Hòa LâmTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
52Đàm Hiểu NgânTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
53Phan Hoài AnhTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
139Đỗ Nguyễn Minh HạnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
S31R
22Lê Bảo TrânTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
53Phan Hoài AnhTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
80Phạm Tường NgânSở VHTT TP. Đà Nẵng
88Phạm Nguyễn Gia LinhSở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
105Đỗ Tuyết ChiSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
106Phạm Thị Anh ThưSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
109Nguyễn Khánh Linh NhiSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
110Trần Yến Bảo NhiSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
111Cao Nguyễn Gia KhánhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
113Bùi Huyền TrangSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
114Đặng Thị Quỳnh AnhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
115Phạm Đàm Diệu LinhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
117Đặng Hoàng Gia HânSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
120Lê Ngọc Phương LinhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
121Trần Quỳnh AnhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
124Trần Trà MyTHCS Đô thị Việt Hưng
125Đàm Nguyễn Xuân DuyênTrường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring
139Đỗ Nguyễn Minh HạnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
S31S
22Lê Bảo TrânTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
45Phạm Phương AnhTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
53Phan Hoài AnhTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
78Lê Quỳnh NhưSở VHTT TP. Đà Nẵng
83Vũ Quỳnh MaiCK Team
88Phạm Nguyễn Gia LinhSở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
111Cao Nguyễn Gia KhánhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
114Đặng Thị Quỳnh AnhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
120Lê Ngọc Phương LinhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
121Trần Quỳnh AnhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
124Trần Trà MyTHCS Đô thị Việt Hưng
125Đàm Nguyễn Xuân DuyênTrường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring
139Đỗ Nguyễn Minh HạnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
S323
11Trần Thị Mai AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
12Trần Thị Minh AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
15Trần Nhã KỳFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
16Phùng Thuý QuỳnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
73Phạm Bảo TrâmTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
75Phạm Hà AnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
78Lê Quỳnh NhưSở VHTT TP. Đà Nẵng
80Phạm Tường NgânSở VHTT TP. Đà Nẵng
S324
11Trần Thị Mai AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
12Trần Thị Minh AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
15Trần Nhã KỳFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
16Phùng Thuý QuỳnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
73Phạm Bảo TrâmTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
78Lê Quỳnh NhưSở VHTT TP. Đà Nẵng
80Phạm Tường NgânSở VHTT TP. Đà Nẵng
140Bùi Thiên AnTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
S325
11Trần Thị Mai AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
12Trần Thị Minh AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
15Trần Nhã KỳFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
16Phùng Thuý QuỳnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
73Phạm Bảo TrâmTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
78Lê Quỳnh NhưSở VHTT TP. Đà Nẵng
80Phạm Tường NgânSở VHTT TP. Đà Nẵng
140Bùi Thiên AnTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
S412
22Lê Bảo TrânTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
48Nguyễn Hoàng LanTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
50Đỗ Phương VyTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
51Dương Thị Hòa LâmTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
118Phạm Thị Phương AnhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
119Lê Huyền TrangSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
122Vũ Đặng Tú AnhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
125Đàm Nguyễn Xuân DuyênTrường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring
130Đàm Thùy LinhSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
131Nguyễn Lâm Huyền AnhSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
141Lê Hồng AnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
S41C
45Phạm Phương AnhTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
48Nguyễn Hoàng LanTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
50Đỗ Phương VyTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
51Dương Thị Hòa LâmTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
53Phan Hoài AnhTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
79Tạ Liên GiangSở VHTT TP. Đà Nẵng
82Bùi Vũ Hiền AnhCK Team
83Vũ Quỳnh MaiCK Team
117Đặng Hoàng Gia HânSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
118Phạm Thị Phương AnhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
119Lê Huyền TrangSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
122Vũ Đặng Tú AnhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
124Trần Trà MyTHCS Đô thị Việt Hưng
125Đàm Nguyễn Xuân DuyênTrường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring
130Đàm Thùy LinhSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
141Lê Hồng AnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
S41J
48Nguyễn Hoàng LanTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
50Đỗ Phương VyTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
51Dương Thị Hòa LâmTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
79Tạ Liên GiangSở VHTT TP. Đà Nẵng
82Bùi Vũ Hiền AnhCK Team
119Lê Huyền TrangSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
130Đàm Thùy LinhSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
141Lê Hồng AnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
S41P
45Phạm Phương AnhTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
48Nguyễn Hoàng LanTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
50Đỗ Phương VyTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
51Dương Thị Hòa LâmTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
82Bùi Vũ Hiền AnhCK Team
131Nguyễn Lâm Huyền AnhSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
141Lê Hồng AnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
S41R
23Ngô Bùi Tú UyênTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
48Nguyễn Hoàng LanTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
50Đỗ Phương VyTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
51Dương Thị Hòa LâmTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
53Phan Hoài AnhTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
79Tạ Liên GiangSở VHTT TP. Đà Nẵng
82Bùi Vũ Hiền AnhCK Team
88Phạm Nguyễn Gia LinhSở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
118Phạm Thị Phương AnhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
119Lê Huyền TrangSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
122Vũ Đặng Tú AnhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
124Trần Trà MyTHCS Đô thị Việt Hưng
125Đàm Nguyễn Xuân DuyênTrường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring
131Nguyễn Lâm Huyền AnhSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
141Lê Hồng AnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
S41S
45Phạm Phương AnhTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
48Nguyễn Hoàng LanTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
50Đỗ Phương VyTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
51Dương Thị Hòa LâmTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
53Phan Hoài AnhTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
79Tạ Liên GiangSở VHTT TP. Đà Nẵng
82Bùi Vũ Hiền AnhCK Team
83Vũ Quỳnh MaiCK Team
88Phạm Nguyễn Gia LinhSở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
118Phạm Thị Phương AnhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
124Trần Trà MyTHCS Đô thị Việt Hưng
125Đàm Nguyễn Xuân DuyênTrường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring
141Lê Hồng AnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
S422
11Trần Thị Mai AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
12Trần Thị Minh AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
13Đặng Thị Khánh NgọcFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
15Trần Nhã KỳFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
16Phùng Thuý QuỳnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
71Nguyễn Quỳnh AnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
81Phan Cao Diệu NgọcSở VHTT TP. Đà Nẵng
S425
18Hoàng Ngọc Bảo ThyFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
73Phạm Bảo TrâmTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
79Tạ Liên GiangSở VHTT TP. Đà Nẵng
140Bùi Thiên AnTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
S42F
11Trần Thị Mai AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
12Trần Thị Minh AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
13Đặng Thị Khánh NgọcFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
15Trần Nhã KỳFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
16Phùng Thuý QuỳnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
71Nguyễn Quỳnh AnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
S42Q
11Trần Thị Mai AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
12Trần Thị Minh AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
13Đặng Thị Khánh NgọcFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
15Trần Nhã KỳFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
16Phùng Thuý QuỳnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
71Nguyễn Quỳnh AnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
S42T
11Trần Thị Mai AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
12Trần Thị Minh AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
13Đặng Thị Khánh NgọcFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
15Trần Nhã KỳFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
16Phùng Thuý QuỳnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
71Nguyễn Quỳnh AnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
81Phan Cao Diệu NgọcSở VHTT TP. Đà Nẵng
S42V
11Trần Thị Mai AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
12Trần Thị Minh AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
13Đặng Thị Khánh NgọcFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
15Trần Nhã KỳFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
16Phùng Thuý QuỳnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
71Nguyễn Quỳnh AnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
81Phan Cao Diệu NgọcSở VHTT TP. Đà Nẵng
S42W
11Trần Thị Mai AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
12Trần Thị Minh AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
13Đặng Thị Khánh NgọcFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
15Trần Nhã KỳFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
16Phùng Thuý QuỳnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
71Nguyễn Quỳnh AnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
81Phan Cao Diệu NgọcSở VHTT TP. Đà Nẵng