Số đeoVận động viênĐơn vị
D112
38Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Thu HàSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
40Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Tú PhươngSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
99Lê Công Hữu/Nguyễn Ngọc Thuỳ TrangSở VHTTDL Đồng Nai
119Vương Vũ Huy/Nguyễn Hà Uyên LinhSở VHTTDL Đồng Nai
219Nguyễn Hoàng Thi Lâm/Đoàn Nguyễn Minh HạnhVĩnh Huy Bình Định
227Lê Nguyên Khôi/Trần Văn Thảo MyVĩnh Huy Bình Định
249Hoàng Trần Quốc An/Ngô Hoàng NgânTrung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên
269Trần Hà Phúc Khang/Nguyễn Ngọc Hương GiangTrung tâm TDTT Quận Tân Phú
D114
39Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú PhươngSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
41Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Thu HàSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
226Lê Nguyên Khôi/Lê Ngân HàVĩnh Huy Bình Định
264Lê Trọng Nhân/Đỗ Ngọc Bình AnNhà thiếu nhi quận Tân Phú
D11C
38Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Thu HàSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
40Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Tú PhươngSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
99Lê Công Hữu/Nguyễn Ngọc Thuỳ TrangSở VHTTDL Đồng Nai
119Vương Vũ Huy/Nguyễn Hà Uyên LinhSở VHTTDL Đồng Nai
219Nguyễn Hoàng Thi Lâm/Đoàn Nguyễn Minh HạnhVĩnh Huy Bình Định
227Lê Nguyên Khôi/Trần Văn Thảo MyVĩnh Huy Bình Định
249Hoàng Trần Quốc An/Ngô Hoàng NgânTrung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên
269Trần Hà Phúc Khang/Nguyễn Ngọc Hương GiangTrung tâm TDTT Quận Tân Phú
D11J
38Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Thu HàSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
40Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Tú PhươngSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
99Lê Công Hữu/Nguyễn Ngọc Thuỳ TrangSở VHTTDL Đồng Nai
119Vương Vũ Huy/Nguyễn Hà Uyên LinhSở VHTTDL Đồng Nai
219Nguyễn Hoàng Thi Lâm/Đoàn Nguyễn Minh HạnhVĩnh Huy Bình Định
227Lê Nguyên Khôi/Trần Văn Thảo MyVĩnh Huy Bình Định
249Hoàng Trần Quốc An/Ngô Hoàng NgânTrung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên
D11R
38Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Thu HàSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
40Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Tú PhươngSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
99Lê Công Hữu/Nguyễn Ngọc Thuỳ TrangSở VHTTDL Đồng Nai
119Vương Vũ Huy/Nguyễn Hà Uyên LinhSở VHTTDL Đồng Nai
219Nguyễn Hoàng Thi Lâm/Đoàn Nguyễn Minh HạnhVĩnh Huy Bình Định
227Lê Nguyên Khôi/Trần Văn Thảo MyVĩnh Huy Bình Định
249Hoàng Trần Quốc An/Ngô Hoàng NgânTrung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên
269Trần Hà Phúc Khang/Nguyễn Ngọc Hương GiangTrung tâm TDTT Quận Tân Phú
D11S
38Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Thu HàSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
40Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Tú PhươngSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
99Lê Công Hữu/Nguyễn Ngọc Thuỳ TrangSở VHTTDL Đồng Nai
119Vương Vũ Huy/Nguyễn Hà Uyên LinhSở VHTTDL Đồng Nai
219Nguyễn Hoàng Thi Lâm/Đoàn Nguyễn Minh HạnhVĩnh Huy Bình Định
249Hoàng Trần Quốc An/Ngô Hoàng NgânTrung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên
D212
29Cao Hoàng Gia Khang/Đoàn Bảo Khánh NhậtTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
36Ninh Cao Bách/Nguyễn Tú PhươngSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
64Nông Anh Tú/Phạm Minh ChâuTrung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng
76Nguyễn Gia Khánh/Đỗ Ngọc Khánh HuyềnSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
86Trần Hoàng Thắng/Ông Nguyễn Thảo MyDuy Dance
92Võ Hoàng Nguyên/Nguyễn Vỹ CầmDuy Dance
99Lê Công Hữu/Nguyễn Ngọc Thuỳ TrangSở VHTTDL Đồng Nai
108Nguyễn Trung Hiếu/Lại Minh HằngSở VHTTDL Đồng Nai
115Vương Vũ Huy/Hoàng Tường ChiSở VHTTDL Đồng Nai
228Trần Đức Hoàng Vũ/Đặng Bảo TrâmCLB 79 Hữu Nghị Dance Center
243Nguyễn Lâm Hữu Phước/Nguyễn Bình Phương AnSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
265Nguyễn Duy Anh/Đàm Thị Thanh HoaMY DANCE HD
269Trần Hà Phúc Khang/Nguyễn Ngọc Hương GiangTrung tâm TDTT Quận Tân Phú
301Phạm Duy Khôi/Võ Ngọc Minh TuyềnTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
332Hà Nguyễn Duy Hiếu/Huỳnh Ngọc Bảo ThyDancesport Đam Mê
D213
37Ninh Cao Bách/Nguyễn Thu HàSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
39Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú PhươngSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
108Nguyễn Trung Hiếu/Lại Minh HằngSở VHTTDL Đồng Nai
229Hoàng Gia Long/Phạm Thị Tuyết TrinhCLB 79 Hữu Nghị Dance Center
264Lê Trọng Nhân/Đỗ Ngọc Bình AnNhà thiếu nhi quận Tân Phú
D214
37Ninh Cao Bách/Nguyễn Thu HàSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
39Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú PhươngSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
229Hoàng Gia Long/Phạm Thị Tuyết TrinhCLB 79 Hữu Nghị Dance Center
264Lê Trọng Nhân/Đỗ Ngọc Bình AnNhà thiếu nhi quận Tân Phú
D21C
29Cao Hoàng Gia Khang/Đoàn Bảo Khánh NhậtTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
36Ninh Cao Bách/Nguyễn Tú PhươngSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
64Nông Anh Tú/Phạm Minh ChâuTrung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng
76Nguyễn Gia Khánh/Đỗ Ngọc Khánh HuyềnSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
86Trần Hoàng Thắng/Ông Nguyễn Thảo MyDuy Dance
92Võ Hoàng Nguyên/Nguyễn Vỹ CầmDuy Dance
99Lê Công Hữu/Nguyễn Ngọc Thuỳ TrangSở VHTTDL Đồng Nai
114Nguyễn Trung Hiếu/Nguyễn Tường VânSở VHTTDL Đồng Nai
115Vương Vũ Huy/Hoàng Tường ChiSở VHTTDL Đồng Nai
228Trần Đức Hoàng Vũ/Đặng Bảo TrâmCLB 79 Hữu Nghị Dance Center
243Nguyễn Lâm Hữu Phước/Nguyễn Bình Phương AnSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
265Nguyễn Duy Anh/Đàm Thị Thanh HoaMY DANCE HD
269Trần Hà Phúc Khang/Nguyễn Ngọc Hương GiangTrung tâm TDTT Quận Tân Phú
283Trần Hồng Ân/Nguyễn Đan QuỳnhNaNa Dance Studio
301Phạm Duy Khôi/Võ Ngọc Minh TuyềnTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
332Hà Nguyễn Duy Hiếu/Huỳnh Ngọc Bảo ThyDancesport Đam Mê
D21J
29Cao Hoàng Gia Khang/Đoàn Bảo Khánh NhậtTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
36Ninh Cao Bách/Nguyễn Tú PhươngSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
76Nguyễn Gia Khánh/Đỗ Ngọc Khánh HuyềnSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
86Trần Hoàng Thắng/Ông Nguyễn Thảo MyDuy Dance
99Lê Công Hữu/Nguyễn Ngọc Thuỳ TrangSở VHTTDL Đồng Nai
109Nguyễn Hoàng Quân/Thân Bảo NgọcSở VHTTDL Đồng Nai
114Nguyễn Trung Hiếu/Nguyễn Tường VânSở VHTTDL Đồng Nai
243Nguyễn Lâm Hữu Phước/Nguyễn Bình Phương AnSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
265Nguyễn Duy Anh/Đàm Thị Thanh HoaMY DANCE HD
301Phạm Duy Khôi/Võ Ngọc Minh TuyềnTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
D21P
29Cao Hoàng Gia Khang/Đoàn Bảo Khánh NhậtTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
36Ninh Cao Bách/Nguyễn Tú PhươngSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
76Nguyễn Gia Khánh/Đỗ Ngọc Khánh HuyềnSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
86Trần Hoàng Thắng/Ông Nguyễn Thảo MyDuy Dance
99Lê Công Hữu/Nguyễn Ngọc Thuỳ TrangSở VHTTDL Đồng Nai
109Nguyễn Hoàng Quân/Thân Bảo NgọcSở VHTTDL Đồng Nai
301Phạm Duy Khôi/Võ Ngọc Minh TuyềnTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
D21R
28Đàm Trọng Nguyên/Trần Lê Hoàng Thuỳ ChiTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
29Cao Hoàng Gia Khang/Đoàn Bảo Khánh NhậtTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
36Ninh Cao Bách/Nguyễn Tú PhươngSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
64Nông Anh Tú/Phạm Minh ChâuTrung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng
76Nguyễn Gia Khánh/Đỗ Ngọc Khánh HuyềnSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
92Võ Hoàng Nguyên/Nguyễn Vỹ CầmDuy Dance
99Lê Công Hữu/Nguyễn Ngọc Thuỳ TrangSở VHTTDL Đồng Nai
109Nguyễn Hoàng Quân/Thân Bảo NgọcSở VHTTDL Đồng Nai
110Nguyễn Trung Hiếu/Hoàng Tường ChiSở VHTTDL Đồng Nai
228Trần Đức Hoàng Vũ/Đặng Bảo TrâmCLB 79 Hữu Nghị Dance Center
243Nguyễn Lâm Hữu Phước/Nguyễn Bình Phương AnSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
265Nguyễn Duy Anh/Đàm Thị Thanh HoaMY DANCE HD
269Trần Hà Phúc Khang/Nguyễn Ngọc Hương GiangTrung tâm TDTT Quận Tân Phú
301Phạm Duy Khôi/Võ Ngọc Minh TuyềnTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
332Hà Nguyễn Duy Hiếu/Huỳnh Ngọc Bảo ThyDancesport Đam Mê
D21S
29Cao Hoàng Gia Khang/Đoàn Bảo Khánh NhậtTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
36Ninh Cao Bách/Nguyễn Tú PhươngSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
76Nguyễn Gia Khánh/Đỗ Ngọc Khánh HuyềnSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
86Trần Hoàng Thắng/Ông Nguyễn Thảo MyDuy Dance
99Lê Công Hữu/Nguyễn Ngọc Thuỳ TrangSở VHTTDL Đồng Nai
109Nguyễn Hoàng Quân/Thân Bảo NgọcSở VHTTDL Đồng Nai
110Nguyễn Trung Hiếu/Hoàng Tường ChiSở VHTTDL Đồng Nai
283Trần Hồng Ân/Nguyễn Đan QuỳnhNaNa Dance Studio
301Phạm Duy Khôi/Võ Ngọc Minh TuyềnTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
D312
75Nguyễn Hải Long/Trần Hà ChâuSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
77Đào Kim Gia Bảo/Phạm Thị Huyền TrangSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
86Trần Hoàng Thắng/Ông Nguyễn Thảo MyDuy Dance
87Lê Minh Trí/Phạm Minh NguyệtDuy Dance
229Hoàng Gia Long/Phạm Thị Tuyết TrinhCLB 79 Hữu Nghị Dance Center
301Phạm Duy Khôi/Võ Ngọc Minh TuyềnTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
315Phạm Hoàng Gia Khang/Phạm Hoàng Uyên KhanhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
318Lê Đình Tuấn Phong/Đào Thanh NgânHarmony Dance Studio
331Lê Huy Hoàng/Long Trần Thiên TrúcTrung tâm Huấn luyện & TĐ TDTT tỉnh Kiên Giang
D31C
75Nguyễn Hải Long/Trần Hà ChâuSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
77Đào Kim Gia Bảo/Phạm Thị Huyền TrangSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
86Trần Hoàng Thắng/Ông Nguyễn Thảo MyDuy Dance
87Lê Minh Trí/Phạm Minh NguyệtDuy Dance
109Nguyễn Hoàng Quân/Thân Bảo NgọcSở VHTTDL Đồng Nai
229Hoàng Gia Long/Phạm Thị Tuyết TrinhCLB 79 Hữu Nghị Dance Center
301Phạm Duy Khôi/Võ Ngọc Minh TuyềnTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
315Phạm Hoàng Gia Khang/Phạm Hoàng Uyên KhanhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
318Lê Đình Tuấn Phong/Đào Thanh NgânHarmony Dance Studio
331Lê Huy Hoàng/Long Trần Thiên TrúcTrung tâm Huấn luyện & TĐ TDTT tỉnh Kiên Giang
D31J
75Nguyễn Hải Long/Trần Hà ChâuSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
108Nguyễn Trung Hiếu/Lại Minh HằngSở VHTTDL Đồng Nai
109Nguyễn Hoàng Quân/Thân Bảo NgọcSở VHTTDL Đồng Nai
229Hoàng Gia Long/Phạm Thị Tuyết TrinhCLB 79 Hữu Nghị Dance Center
301Phạm Duy Khôi/Võ Ngọc Minh TuyềnTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
318Lê Đình Tuấn Phong/Đào Thanh NgânHarmony Dance Studio
331Lê Huy Hoàng/Long Trần Thiên TrúcTrung tâm Huấn luyện & TĐ TDTT tỉnh Kiên Giang
D31P
228Trần Đức Hoàng Vũ/Đặng Bảo TrâmCLB 79 Hữu Nghị Dance Center
229Hoàng Gia Long/Phạm Thị Tuyết TrinhCLB 79 Hữu Nghị Dance Center
237Phan Thái Trung/Nguyễn Thu LêCLB Dancesport Bắc Hải
330Trần Trọng Khôi/Nguyễn Hồng Bảo ThoaTrung tâm Huấn luyện & TĐ TDTT tỉnh Kiên Giang
331Lê Huy Hoàng/Long Trần Thiên TrúcTrung tâm Huấn luyện & TĐ TDTT tỉnh Kiên Giang
D31R
75Nguyễn Hải Long/Trần Hà ChâuSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
77Đào Kim Gia Bảo/Phạm Thị Huyền TrangSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
87Lê Minh Trí/Phạm Minh NguyệtDuy Dance
229Hoàng Gia Long/Phạm Thị Tuyết TrinhCLB 79 Hữu Nghị Dance Center
315Phạm Hoàng Gia Khang/Phạm Hoàng Uyên KhanhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
318Lê Đình Tuấn Phong/Đào Thanh NgânHarmony Dance Studio
331Lê Huy Hoàng/Long Trần Thiên TrúcTrung tâm Huấn luyện & TĐ TDTT tỉnh Kiên Giang
D31S
75Nguyễn Hải Long/Trần Hà ChâuSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
87Lê Minh Trí/Phạm Minh NguyệtDuy Dance
108Nguyễn Trung Hiếu/Lại Minh HằngSở VHTTDL Đồng Nai
109Nguyễn Hoàng Quân/Thân Bảo NgọcSở VHTTDL Đồng Nai
229Hoàng Gia Long/Phạm Thị Tuyết TrinhCLB 79 Hữu Nghị Dance Center
301Phạm Duy Khôi/Võ Ngọc Minh TuyềnTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
331Lê Huy Hoàng/Long Trần Thiên TrúcTrung tâm Huấn luyện & TĐ TDTT tỉnh Kiên Giang
D412
35Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyên Phương Trang AnhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
75Nguyễn Hải Long/Trần Hà ChâuSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
77Đào Kim Gia Bảo/Phạm Thị Huyền TrangSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
88Lê Đức Trí/Nguyễn Ngọc Quỳnh NhưDuy Dance
96Trần Viết Phú/Dương Thanh VySở VHTTDL Đồng Nai
272Võ Hoàng Phúc/Lý Bảo TrânDancesport Nhà văn hóa Lao Động TP Cần Thơ
273Lê Huỳnh Quốc Thắng/Lý Bảo ChâuDancesport Nhà văn hóa Lao Động TP Cần Thơ
276Nguyễn Minh Trung/Lê Thị Ngọc MaiDancesport Nhà văn hóa Lao Động TP Cần Thơ
D41C
35Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyên Phương Trang AnhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
75Nguyễn Hải Long/Trần Hà ChâuSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
77Đào Kim Gia Bảo/Phạm Thị Huyền TrangSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
88Lê Đức Trí/Nguyễn Ngọc Quỳnh NhưDuy Dance
96Trần Viết Phú/Dương Thanh VySở VHTTDL Đồng Nai
272Võ Hoàng Phúc/Lý Bảo TrânDancesport Nhà văn hóa Lao Động TP Cần Thơ
276Nguyễn Minh Trung/Lê Thị Ngọc MaiDancesport Nhà văn hóa Lao Động TP Cần Thơ
D41J
35Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyên Phương Trang AnhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
96Trần Viết Phú/Dương Thanh VySở VHTTDL Đồng Nai
272Võ Hoàng Phúc/Lý Bảo TrânDancesport Nhà văn hóa Lao Động TP Cần Thơ
273Lê Huỳnh Quốc Thắng/Lý Bảo ChâuDancesport Nhà văn hóa Lao Động TP Cần Thơ
276Nguyễn Minh Trung/Lê Thị Ngọc MaiDancesport Nhà văn hóa Lao Động TP Cần Thơ
D41P
35Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyên Phương Trang AnhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
96Trần Viết Phú/Dương Thanh VySở VHTTDL Đồng Nai
272Võ Hoàng Phúc/Lý Bảo TrânDancesport Nhà văn hóa Lao Động TP Cần Thơ
273Lê Huỳnh Quốc Thắng/Lý Bảo ChâuDancesport Nhà văn hóa Lao Động TP Cần Thơ
276Nguyễn Minh Trung/Lê Thị Ngọc MaiDancesport Nhà văn hóa Lao Động TP Cần Thơ
D41R
35Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyên Phương Trang AnhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
75Nguyễn Hải Long/Trần Hà ChâuSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
77Đào Kim Gia Bảo/Phạm Thị Huyền TrangSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
88Lê Đức Trí/Nguyễn Ngọc Quỳnh NhưDuy Dance
96Trần Viết Phú/Dương Thanh VySở VHTTDL Đồng Nai
272Võ Hoàng Phúc/Lý Bảo TrânDancesport Nhà văn hóa Lao Động TP Cần Thơ
276Nguyễn Minh Trung/Lê Thị Ngọc MaiDancesport Nhà văn hóa Lao Động TP Cần Thơ
D41S
35Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyên Phương Trang AnhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
75Nguyễn Hải Long/Trần Hà ChâuSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
88Lê Đức Trí/Nguyễn Ngọc Quỳnh NhưDuy Dance
96Trần Viết Phú/Dương Thanh VySở VHTTDL Đồng Nai
272Võ Hoàng Phúc/Lý Bảo TrânDancesport Nhà văn hóa Lao Động TP Cần Thơ
D512
31Nguyễn Quý Dương/Vũ Thuý QuỳnhSMART DANCE CENTER
251Nguyễn Phạm Đức/Lê Minh NguyệtCLB 2M Dancesport
272Võ Hoàng Phúc/Lý Bảo TrânDancesport Nhà văn hóa Lao Động TP Cần Thơ
273Lê Huỳnh Quốc Thắng/Lý Bảo ChâuDancesport Nhà văn hóa Lao Động TP Cần Thơ
276Nguyễn Minh Trung/Lê Thị Ngọc MaiDancesport Nhà văn hóa Lao Động TP Cần Thơ
D513
30Trần Quang Minh Huy/Lê Ngọc Bảo NgânTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
31Nguyễn Quý Dương/Vũ Thuý QuỳnhSMART DANCE CENTER
74Đặng Gia Anh Tú/Nguyễn Thu TrangSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
272Võ Hoàng Phúc/Lý Bảo TrânDancesport Nhà văn hóa Lao Động TP Cần Thơ
273Lê Huỳnh Quốc Thắng/Lý Bảo ChâuDancesport Nhà văn hóa Lao Động TP Cần Thơ
D514
30Trần Quang Minh Huy/Lê Ngọc Bảo NgânTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
56Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia LinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
74Đặng Gia Anh Tú/Nguyễn Thu TrangSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
95Nguyễn Cao Thành Nhân/Varvara GoncharenkoSở VHTTDL Đồng Nai
158Nguyễn Trường Duy/Trịnh Lâm Tâm NhưGrace Dance Studio
D515
51Nguyễn Hữu Duy Anh/Nguyễn Thùy LinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
56Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia LinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
74Đặng Gia Anh Tú/Nguyễn Thu TrangSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
157Trương Tuấn Phong/Nguyễn Ngọc Phúc NhiGrace Dance Studio
158Nguyễn Trường Duy/Trịnh Lâm Tâm NhưGrace Dance Studio
D524
14Hoàng Văn Tú/Phạm Trà MyFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
15Nguyễn Cao Tháp/Vũ Hà Kiều LinhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
56Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia LinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
95Nguyễn Cao Thành Nhân/Varvara GoncharenkoSở VHTTDL Đồng Nai
D525
14Hoàng Văn Tú/Phạm Trà MyFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
50Lê Hoàng Sơn/Nguyễn Ngô Xuân NhiSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
56Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia LinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
95Nguyễn Cao Thành Nhân/Varvara GoncharenkoSở VHTTDL Đồng Nai
D612
31Nguyễn Quý Dương/Vũ Thuý QuỳnhSMART DANCE CENTER
74Đặng Gia Anh Tú/Nguyễn Thu TrangSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
89Đậu Văn Hung/Nguyễn Thị Thúy QuỳnhDuy Dance
101Nguyễn Hoàng Minh/Hà Nhật VySở VHTTDL Đồng Nai
102Trương Vũ Toàn/Lâm Nhật HạSở VHTTDL Đồng Nai
295Đỗ Tuấn Anh/Dương Mai ThảoTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
D614
72Nguyễn Nhật Nam/Nguyễn Thị Lệ NgaT&T Dancesport
106Bùi Đức Thiện/Bùi Ngọc Lacroix LucieSở VHTTDL Đồng Nai
157Trương Tuấn Phong/Nguyễn Ngọc Phúc NhiGrace Dance Studio
158Nguyễn Trường Duy/Trịnh Lâm Tâm NhưGrace Dance Studio
D615
51Nguyễn Hữu Duy Anh/Nguyễn Thùy LinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
72Nguyễn Nhật Nam/Nguyễn Thị Lệ NgaT&T Dancesport
106Bùi Đức Thiện/Bùi Ngọc Lacroix LucieSở VHTTDL Đồng Nai
157Trương Tuấn Phong/Nguyễn Ngọc Phúc NhiGrace Dance Studio
204Huỳnh Minh Lâm/Võ Thị Thanh NgânSở VHTT TP. Đà Nẵng
251Nguyễn Phạm Đức/Lê Minh NguyệtCLB 2M Dancesport
D61C
31Nguyễn Quý Dương/Vũ Thuý QuỳnhSMART DANCE CENTER
67Nguyễn Tấn Thiện/Huỳnh Anh ThưT&T Dancesport
68Nguyễn Việt Tín/Út GiangT&T Dancesport
89Đậu Văn Hung/Nguyễn Thị Thúy QuỳnhDuy Dance
101Nguyễn Hoàng Minh/Hà Nhật VySở VHTTDL Đồng Nai
102Trương Vũ Toàn/Lâm Nhật HạSở VHTTDL Đồng Nai
140Đoàn Hồng Hải/Phạm Thị Mỹ DungCLB Tấn Tài Dancesport
192Nguyễn Nhựt Linh/Trần Thị Kim PhươngNhà thiếu nhi quận 11
294Lưu Phi Long/Nguyễn Thị HàTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
295Đỗ Tuấn Anh/Dương Mai ThảoTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
D61J
31Nguyễn Quý Dương/Vũ Thuý QuỳnhSMART DANCE CENTER
68Nguyễn Việt Tín/Út GiangT&T Dancesport
101Nguyễn Hoàng Minh/Hà Nhật VySở VHTTDL Đồng Nai
102Trương Vũ Toàn/Lâm Nhật HạSở VHTTDL Đồng Nai
140Đoàn Hồng Hải/Phạm Thị Mỹ DungCLB Tấn Tài Dancesport
294Lưu Phi Long/Nguyễn Thị HàTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
295Đỗ Tuấn Anh/Dương Mai ThảoTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
D61P
68Nguyễn Việt Tín/Út GiangT&T Dancesport
101Nguyễn Hoàng Minh/Hà Nhật VySở VHTTDL Đồng Nai
102Trương Vũ Toàn/Lâm Nhật HạSở VHTTDL Đồng Nai
140Đoàn Hồng Hải/Phạm Thị Mỹ DungCLB Tấn Tài Dancesport
209Phan Hoài Nam/Lâm Đan VyTt huấn luyện và thi đấu TDTT Bình Dương
D61R
67Nguyễn Tấn Thiện/Huỳnh Anh ThưT&T Dancesport
89Đậu Văn Hung/Nguyễn Thị Thúy QuỳnhDuy Dance
101Nguyễn Hoàng Minh/Hà Nhật VySở VHTTDL Đồng Nai
102Trương Vũ Toàn/Lâm Nhật HạSở VHTTDL Đồng Nai
140Đoàn Hồng Hải/Phạm Thị Mỹ DungCLB Tấn Tài Dancesport
234Trần Quốc Tú/Risa MiyamotoElite Dance
294Lưu Phi Long/Nguyễn Thị HàTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
295Đỗ Tuấn Anh/Dương Mai ThảoTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
D622
31Nguyễn Quý Dương/Vũ Thuý QuỳnhSMART DANCE CENTER
78Tô Văn Hòa/Đinh HươngSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
147Huỳnh Tấn Vũ/Lê Kiều Thúy VyTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
148Phạm Trường Giang/Nguyễn Thị Ngọc LiênTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
153Nguyễn Hoàng Tuấn/Trần Thị Minh NhânTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
234Trần Quốc Tú/Risa MiyamotoElite Dance
313Nguyễn Phước Thành/Nguyễn Thị Hạnh NguyênTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
D624
14Hoàng Văn Tú/Phạm Trà MyFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
15Nguyễn Cao Tháp/Vũ Hà Kiều LinhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
95Nguyễn Cao Thành Nhân/Varvara GoncharenkoSở VHTTDL Đồng Nai
203Trương Hữu Thành/Vũ Hồng TrangSở VHTTDL Hải Dương
D625
14Hoàng Văn Tú/Phạm Trà MyFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
50Lê Hoàng Sơn/Nguyễn Ngô Xuân NhiSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
95Nguyễn Cao Thành Nhân/Varvara GoncharenkoSở VHTTDL Đồng Nai
203Trương Hữu Thành/Vũ Hồng TrangSở VHTTDL Hải Dương
D62T
31Nguyễn Quý Dương/Vũ Thuý QuỳnhSMART DANCE CENTER
78Tô Văn Hòa/Đinh HươngSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
147Huỳnh Tấn Vũ/Lê Kiều Thúy VyTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
148Phạm Trường Giang/Nguyễn Thị Ngọc LiênTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
234Trần Quốc Tú/Risa MiyamotoElite Dance
313Nguyễn Phước Thành/Nguyễn Thị Hạnh NguyênTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
D62W
31Nguyễn Quý Dương/Vũ Thuý QuỳnhSMART DANCE CENTER
78Tô Văn Hòa/Đinh HươngSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
147Huỳnh Tấn Vũ/Lê Kiều Thúy VyTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
148Phạm Trường Giang/Nguyễn Thị Ngọc LiênTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
234Trần Quốc Tú/Risa MiyamotoElite Dance
313Nguyễn Phước Thành/Nguyễn Thị Hạnh NguyênTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
D712
67Nguyễn Tấn Thiện/Huỳnh Anh ThưT&T Dancesport
85Đậu Văn Hung/Võ Trúc PhươngDuy Dance
130Nguyễn Đình Khoa/Nguyễn Thái Minh HoàCLB Tấn Tài Dancesport
136Võ Văn Trung/Trần Thị Ngọc LýCLB Tấn Tài Dancesport
138Lê Văn Hoàng/Huỳnh Thị Hồng XuyếnCLB Tấn Tài Dancesport
139Quan Chấn Thanh/Phạm Ngọc ÂnCLB Tấn Tài Dancesport
140Đoàn Hồng Hải/Phạm Thị Mỹ DungCLB Tấn Tài Dancesport
D713
68Nguyễn Việt Tín/Út GiangT&T Dancesport
140Đoàn Hồng Hải/Phạm Thị Mỹ DungCLB Tấn Tài Dancesport
205Nguyễn Minh Tài/Đặng Ngọc PhượngTt huấn luyện và thi đấu TDTT Bình Dương
212Cao Hoàng Diễm My/Trần Nguyễn Phúc NguyênTt huấn luyện và thi đấu TDTT Bình Dương
252Nguyễn Mạnh Hùng/Trương Thị Hồng LiênCLB HH Dance HN
294Lưu Phi Long/Nguyễn Thị HàTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
D714
68Nguyễn Việt Tín/Út GiangT&T Dancesport
205Nguyễn Minh Tài/Đặng Ngọc PhượngTt huấn luyện và thi đấu TDTT Bình Dương
252Nguyễn Mạnh Hùng/Trương Thị Hồng LiênCLB HH Dance HN
294Lưu Phi Long/Nguyễn Thị HàTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
D71C
67Nguyễn Tấn Thiện/Huỳnh Anh ThưT&T Dancesport
85Đậu Văn Hung/Võ Trúc PhươngDuy Dance
130Nguyễn Đình Khoa/Nguyễn Thái Minh HoàCLB Tấn Tài Dancesport
136Võ Văn Trung/Trần Thị Ngọc LýCLB Tấn Tài Dancesport
138Lê Văn Hoàng/Huỳnh Thị Hồng XuyếnCLB Tấn Tài Dancesport
139Quan Chấn Thanh/Phạm Ngọc ÂnCLB Tấn Tài Dancesport
D71R
67Nguyễn Tấn Thiện/Huỳnh Anh ThưT&T Dancesport
85Đậu Văn Hung/Võ Trúc PhươngDuy Dance
130Nguyễn Đình Khoa/Nguyễn Thái Minh HoàCLB Tấn Tài Dancesport
136Võ Văn Trung/Trần Thị Ngọc LýCLB Tấn Tài Dancesport
138Lê Văn Hoàng/Huỳnh Thị Hồng XuyếnCLB Tấn Tài Dancesport
139Quan Chấn Thanh/Phạm Ngọc ÂnCLB Tấn Tài Dancesport
316Chenemont Renaud/Phạm Thị Bích HiênTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
D722
78Tô Văn Hòa/Đinh HươngSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
97Phạm Quốc Tuấn/Lê Xuân HoaSở VHTTDL Đồng Nai
205Nguyễn Minh Tài/Đặng Ngọc PhượngTt huấn luyện và thi đấu TDTT Bình Dương
284Đỗ Hoàng Anh Tuấn/Trần Thị Mỹ ThanhSở Văn Hoá Và Thể Thao Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
296Vũ Mạnh Hùng/Nguyễn Thị Trích PhươngTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
D72W
78Tô Văn Hòa/Đinh HươngSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
97Phạm Quốc Tuấn/Lê Xuân HoaSở VHTTDL Đồng Nai
146Nguyễn Xuân Thành/Nguyễn Hồng PhượngTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
284Đỗ Hoàng Anh Tuấn/Trần Thị Mỹ ThanhSở Văn Hoá Và Thể Thao Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
296Vũ Mạnh Hùng/Nguyễn Thị Trích PhươngTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
D812
97Phạm Quốc Tuấn/Lê Xuân HoaSở VHTTDL Đồng Nai
98Tạ Thành Phong/Đặng Thị Thuý NgânSở VHTTDL Đồng Nai
134Nguyễn Hưng/Nguyễn Thị Nhã KhuêCLB Tấn Tài Dancesport
136Võ Văn Trung/Trần Thị Ngọc LýCLB Tấn Tài Dancesport
252Nguyễn Mạnh Hùng/Trương Thị Hồng LiênCLB HH Dance HN
270Lê Ngọc Tuân /Huỳnh Kim NhungCLB MT Dancesport
271Nguyễn Văn Minh/Dương Tuyết NgọcNhà Văn Hóa Lao Động Q.11
294Lưu Phi Long/Nguyễn Thị HàTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
317Nguyễn Văn Tùng/Dương Thị Thu HườngHarmony Dance Studio
D81C
73Nguyễn Tấn Thiện/Nguyễn Thị ThùyT&T Dancesport
98Tạ Thành Phong/Đặng Thị Thuý NgânSở VHTTDL Đồng Nai
131Quan Chấn Thanh/Bùi Thị ThuỷCLB Tấn Tài Dancesport
134Nguyễn Hưng/Nguyễn Thị Nhã KhuêCLB Tấn Tài Dancesport
136Võ Văn Trung/Trần Thị Ngọc LýCLB Tấn Tài Dancesport
252Nguyễn Mạnh Hùng/Trương Thị Hồng LiênCLB HH Dance HN
253Nguyễn Tuấn Dũng/Chu Thị Phương AnhCLB HH Dance HN
271Nguyễn Văn Minh/Dương Tuyết NgọcNhà Văn Hóa Lao Động Q.11
294Lưu Phi Long/Nguyễn Thị HàTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
317Nguyễn Văn Tùng/Dương Thị Thu HườngHarmony Dance Studio
D81R
73Nguyễn Tấn Thiện/Nguyễn Thị ThùyT&T Dancesport
98Tạ Thành Phong/Đặng Thị Thuý NgânSở VHTTDL Đồng Nai
134Nguyễn Hưng/Nguyễn Thị Nhã KhuêCLB Tấn Tài Dancesport
135Trần Văn Phương/Đinh Kim ThoaCLB Tấn Tài Dancesport
136Võ Văn Trung/Trần Thị Ngọc LýCLB Tấn Tài Dancesport
252Nguyễn Mạnh Hùng/Trương Thị Hồng LiênCLB HH Dance HN
271Nguyễn Văn Minh/Dương Tuyết NgọcNhà Văn Hóa Lao Động Q.11
294Lưu Phi Long/Nguyễn Thị HàTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
317Nguyễn Văn Tùng/Dương Thị Thu HườngHarmony Dance Studio
D822
79Nguyễn Văn Thành/Nguyễn Thị NgaSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
97Phạm Quốc Tuấn/Lê Xuân HoaSở VHTTDL Đồng Nai
142Hoàng Văn Hiển/Nguyễn Thị Kim LiênTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
266Phạm Ngọc Châu/Chế Thị Tuyết MaiTrung tâm TDTT Quận Tân Phú
270Lê Ngọc Tuân /Huỳnh Kim NhungCLB MT Dancesport
D82T
79Nguyễn Văn Thành/Nguyễn Thị NgaSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
97Phạm Quốc Tuấn/Lê Xuân HoaSở VHTTDL Đồng Nai
132Nguyễn Đức Trí/Nguyễn Hồng NgaCLB Tấn Tài Dancesport
135Trần Văn Phương/Đinh Kim ThoaCLB Tấn Tài Dancesport
142Hoàng Văn Hiển/Nguyễn Thị Kim LiênTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
266Phạm Ngọc Châu/Chế Thị Tuyết MaiTrung tâm TDTT Quận Tân Phú
D82W
79Nguyễn Văn Thành/Nguyễn Thị NgaSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
97Phạm Quốc Tuấn/Lê Xuân HoaSở VHTTDL Đồng Nai
132Nguyễn Đức Trí/Nguyễn Hồng NgaCLB Tấn Tài Dancesport
135Trần Văn Phương/Đinh Kim ThoaCLB Tấn Tài Dancesport
142Hoàng Văn Hiển/Nguyễn Thị Kim LiênTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
146Nguyễn Xuân Thành/Nguyễn Hồng PhượngTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
266Phạm Ngọc Châu/Chế Thị Tuyết MaiTrung tâm TDTT Quận Tân Phú
D92T
135Trần Văn Phương/Đinh Kim ThoaCLB Tấn Tài Dancesport
142Hoàng Văn Hiển/Nguyễn Thị Kim LiênTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
253Nguyễn Tuấn Dũng/Chu Thị Phương AnhCLB HH Dance HN
266Phạm Ngọc Châu/Chế Thị Tuyết MaiTrung tâm TDTT Quận Tân Phú
270Lê Ngọc Tuân /Huỳnh Kim NhungCLB MT Dancesport
D92W
135Trần Văn Phương/Đinh Kim ThoaCLB Tấn Tài Dancesport
142Hoàng Văn Hiển/Nguyễn Thị Kim LiênTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
253Nguyễn Tuấn Dũng/Chu Thị Phương AnhCLB HH Dance HN
266Phạm Ngọc Châu/Chế Thị Tuyết MaiTrung tâm TDTT Quận Tân Phú
270Lê Ngọc Tuân /Huỳnh Kim NhungCLB MT Dancesport
DT12
73Nguyễn Tấn Thiện/Nguyễn Thị ThùyT&T Dancesport
98Tạ Thành Phong/Đặng Thị Thuý NgânSở VHTTDL Đồng Nai
133Tăng Hồng Phước/Tô Thị Trang ĐàiCLB Tấn Tài Dancesport
134Nguyễn Hưng/Nguyễn Thị Nhã KhuêCLB Tấn Tài Dancesport
135Trần Văn Phương/Đinh Kim ThoaCLB Tấn Tài Dancesport
136Võ Văn Trung/Trần Thị Ngọc LýCLB Tấn Tài Dancesport
137Đặng Hữu Lâm/Nguyễn Thị Bích LiênCLB Tấn Tài Dancesport
138Lê Văn Hoàng/Huỳnh Thị Hồng XuyếnCLB Tấn Tài Dancesport
252Nguyễn Mạnh Hùng/Trương Thị Hồng LiênCLB HH Dance HN
294Lưu Phi Long/Nguyễn Thị HàTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
316Chenemont Renaud/Phạm Thị Bích HiênTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
DT1C
73Nguyễn Tấn Thiện/Nguyễn Thị ThùyT&T Dancesport
98Tạ Thành Phong/Đặng Thị Thuý NgânSở VHTTDL Đồng Nai
131Quan Chấn Thanh/Bùi Thị ThuỷCLB Tấn Tài Dancesport
133Tăng Hồng Phước/Tô Thị Trang ĐàiCLB Tấn Tài Dancesport
134Nguyễn Hưng/Nguyễn Thị Nhã KhuêCLB Tấn Tài Dancesport
135Trần Văn Phương/Đinh Kim ThoaCLB Tấn Tài Dancesport
136Võ Văn Trung/Trần Thị Ngọc LýCLB Tấn Tài Dancesport
137Đặng Hữu Lâm/Nguyễn Thị Bích LiênCLB Tấn Tài Dancesport
138Lê Văn Hoàng/Huỳnh Thị Hồng XuyếnCLB Tấn Tài Dancesport
252Nguyễn Mạnh Hùng/Trương Thị Hồng LiênCLB HH Dance HN
294Lưu Phi Long/Nguyễn Thị HàTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
316Chenemont Renaud/Phạm Thị Bích HiênTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
DT1R
73Nguyễn Tấn Thiện/Nguyễn Thị ThùyT&T Dancesport
97Phạm Quốc Tuấn/Lê Xuân HoaSở VHTTDL Đồng Nai
133Tăng Hồng Phước/Tô Thị Trang ĐàiCLB Tấn Tài Dancesport
134Nguyễn Hưng/Nguyễn Thị Nhã KhuêCLB Tấn Tài Dancesport
135Trần Văn Phương/Đinh Kim ThoaCLB Tấn Tài Dancesport
136Võ Văn Trung/Trần Thị Ngọc LýCLB Tấn Tài Dancesport
137Đặng Hữu Lâm/Nguyễn Thị Bích LiênCLB Tấn Tài Dancesport
138Lê Văn Hoàng/Huỳnh Thị Hồng XuyếnCLB Tấn Tài Dancesport
252Nguyễn Mạnh Hùng/Trương Thị Hồng LiênCLB HH Dance HN
294Lưu Phi Long/Nguyễn Thị HàTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
316Chenemont Renaud/Phạm Thị Bích HiênTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
GX12
183Nga, Linh, An, Trân,Anh, Mi, Tường, Nhi, PhươngGrace Dance Studio
GX1C
191nguyễn ngọc xuân thy,phan hoàng linh,truơng nguyễn...Nhà thiếu nhi quận 11
GY12
198Giang, Hân, Trang, Quỳnh, Quỳnh Anh, Vy, Minh, Lin...Trung tâm TDTT quận 1
GY1R
195Hân, Vy, Trang, Giang, Quỳnh, Quỳnh Anh, Minh,LinhTrung tâm TDTT quận 1
GY2T
196Vy, Giang, Trang, Quỳnh Anh, Linh,Hân, Minh,My,Hân...Trung tâm TDTT quận 1
S112
23Phùng Uyên NhiTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
81Nguyễn Ngọc PhươngSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
83Nguyễn Huyền PhươngSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
111Vũ Quỳnh AnSở VHTTDL Đồng Nai
113Võ Thuỷ TiênSở VHTTDL Đồng Nai
116Phạm Gia Cát TườngSở VHTTDL Đồng Nai
125Nguyễn An NhiênSở VHTTDL Đồng Nai
126Lê Phúc Trà MyDance Sport Tỉnh Nghệ An
159Nguyễn Ngọc Hoàng ÁnhGrace Dance Studio
162Hoàng Gia MyGrace Dance Studio
174Hoàng Trúc PhươngGrace Dance Studio
175Tạ Hải DiGrace Dance Studio
215Lê Gia HânVĩnh Huy Bình Định
217Lê Đoàn Khánh ThyVĩnh Huy Bình Định
220Đoàn Nguyễn Minh HạnhVĩnh Huy Bình Định
225Trần Văn Thảo MyVĩnh Huy Bình Định
242Võ Kỳ Thanh TrúcSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
245Nguyễn Thị Khánh ChiTTNT NICE DANCE TP VINH
247Hoàng Thị Minh NgọcTTNT NICE DANCE TP VINH
248Trần Thị Khánh NhiTTNT NICE DANCE TP VINH
250Phạm Linh LinhTrung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên
254Nguyễn Lê Thanh VânNhà thiếu nhi quận Tân Phú
263Nguyễn Ngọc Thảo VyNhà thiếu nhi quận Tân Phú
267Nguyễn Thu HàTrung tâm TDTT Quận Tân Phú
290Hoàng Thị Lan AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
303Trần Quỳnh AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
305Vũ Minh Hạnh AnTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
306Lưu Đỗ Khánh HàTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
309Nguyễn Đăng Hải AnTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
323Mai Nguyễn Thanh HiềnCLB Nink Dancesport
327Hồ Trần Bảo ThySh Dance Ankhe
328Đỗ Bảo HânSh Dance Ankhe
334Nguyễn Diệp Ngân BìnhDancesport Đam Mê
S113
22Lê Bảo TrânTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
34Nguyễn Ngân KhánhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
80Phạm Phương LinhSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
81Nguyễn Ngọc PhươngSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
123Trần Ngọc Minh KhuêSở VHTTDL Đồng Nai
172Trần Minh DuyênGrace Dance Studio
223Nguyễn Châu Gia HânVĩnh Huy Bình Định
246Nguyễn Nữ Huyền TrangTTNT NICE DANCE TP VINH
302Chenemont Victoria Ngọc MaiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
326Hồ Diệp UyênSh Dance Ankhe
335Nguyễn Lê VânDancesport Đam Mê
S114
22Lê Bảo TrânTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
34Nguyễn Ngân KhánhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
80Phạm Phương LinhSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
123Trần Ngọc Minh KhuêSở VHTTDL Đồng Nai
172Trần Minh DuyênGrace Dance Studio
223Nguyễn Châu Gia HânVĩnh Huy Bình Định
246Nguyễn Nữ Huyền TrangTTNT NICE DANCE TP VINH
326Hồ Diệp UyênSh Dance Ankhe
335Nguyễn Lê VânDancesport Đam Mê
S11C
13Phạm Nguyễn Thanh TrúcFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
23Phùng Uyên NhiTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
83Nguyễn Huyền PhươngSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
111Vũ Quỳnh AnSở VHTTDL Đồng Nai
113Võ Thuỷ TiênSở VHTTDL Đồng Nai
125Nguyễn An NhiênSở VHTTDL Đồng Nai
126Lê Phúc Trà MyDance Sport Tỉnh Nghệ An
159Nguyễn Ngọc Hoàng ÁnhGrace Dance Studio
162Hoàng Gia MyGrace Dance Studio
170Võ Nguyễn Gia LinhGrace Dance Studio
178Châu Tuyết MyGrace Dance Studio
185Vũ Trần Đan LinhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
188Phan Hoàng LinhNhà thiếu nhi quận 11
215Lê Gia HânVĩnh Huy Bình Định
217Lê Đoàn Khánh ThyVĩnh Huy Bình Định
220Đoàn Nguyễn Minh HạnhVĩnh Huy Bình Định
225Trần Văn Thảo MyVĩnh Huy Bình Định
242Võ Kỳ Thanh TrúcSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
245Nguyễn Thị Khánh ChiTTNT NICE DANCE TP VINH
247Hoàng Thị Minh NgọcTTNT NICE DANCE TP VINH
248Trần Thị Khánh NhiTTNT NICE DANCE TP VINH
250Phạm Linh LinhTrung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên
258Phạm Thị Diễm MyNhà thiếu nhi quận Tân Phú
260Lê Ngọc Quỳnh AnhNhà thiếu nhi quận Tân Phú
263Nguyễn Ngọc Thảo VyNhà thiếu nhi quận Tân Phú
267Nguyễn Thu HàTrung tâm TDTT Quận Tân Phú
280Nguyễn Đan QuỳnhNaNa Dance Studio
290Hoàng Thị Lan AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
302Chenemont Victoria Ngọc MaiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
303Trần Quỳnh AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
305Vũ Minh Hạnh AnTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
306Lưu Đỗ Khánh HàTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
309Nguyễn Đăng Hải AnTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
323Mai Nguyễn Thanh HiềnCLB Nink Dancesport
327Hồ Trần Bảo ThySh Dance Ankhe
334Nguyễn Diệp Ngân BìnhDancesport Đam Mê
S11J
83Nguyễn Huyền PhươngSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
111Vũ Quỳnh AnSở VHTTDL Đồng Nai
113Võ Thuỷ TiênSở VHTTDL Đồng Nai
116Phạm Gia Cát TườngSở VHTTDL Đồng Nai
125Nguyễn An NhiênSở VHTTDL Đồng Nai
126Lê Phúc Trà MyDance Sport Tỉnh Nghệ An
159Nguyễn Ngọc Hoàng ÁnhGrace Dance Studio
162Hoàng Gia MyGrace Dance Studio
185Vũ Trần Đan LinhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
215Lê Gia HânVĩnh Huy Bình Định
217Lê Đoàn Khánh ThyVĩnh Huy Bình Định
225Trần Văn Thảo MyVĩnh Huy Bình Định
242Võ Kỳ Thanh TrúcSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
245Nguyễn Thị Khánh ChiTTNT NICE DANCE TP VINH
247Hoàng Thị Minh NgọcTTNT NICE DANCE TP VINH
248Trần Thị Khánh NhiTTNT NICE DANCE TP VINH
262Đinh Ngọc Tường VyNhà thiếu nhi quận Tân Phú
280Nguyễn Đan QuỳnhNaNa Dance Studio
290Hoàng Thị Lan AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
302Chenemont Victoria Ngọc MaiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
305Vũ Minh Hạnh AnTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
306Lưu Đỗ Khánh HàTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
309Nguyễn Đăng Hải AnTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
323Mai Nguyễn Thanh HiềnCLB Nink Dancesport
327Hồ Trần Bảo ThySh Dance Ankhe
328Đỗ Bảo HânSh Dance Ankhe
329Nguyễn Bảo HânSh Dance Ankhe
334Nguyễn Diệp Ngân BìnhDancesport Đam Mê
S11R
23Phùng Uyên NhiTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
24Trương Phạm Quỳnh AnhTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
25Nguyễn Phạm Quỳnh GiaoTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
27Tạ Ngọc YênTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
83Nguyễn Huyền PhươngSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
111Vũ Quỳnh AnSở VHTTDL Đồng Nai
113Võ Thuỷ TiênSở VHTTDL Đồng Nai
116Phạm Gia Cát TườngSở VHTTDL Đồng Nai
125Nguyễn An NhiênSở VHTTDL Đồng Nai
126Lê Phúc Trà MyDance Sport Tỉnh Nghệ An
159Nguyễn Ngọc Hoàng ÁnhGrace Dance Studio
162Hoàng Gia MyGrace Dance Studio
170Võ Nguyễn Gia LinhGrace Dance Studio
178Châu Tuyết MyGrace Dance Studio
185Vũ Trần Đan LinhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
188Phan Hoàng LinhNhà thiếu nhi quận 11
215Lê Gia HânVĩnh Huy Bình Định
217Lê Đoàn Khánh ThyVĩnh Huy Bình Định
220Đoàn Nguyễn Minh HạnhVĩnh Huy Bình Định
225Trần Văn Thảo MyVĩnh Huy Bình Định
242Võ Kỳ Thanh TrúcSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
245Nguyễn Thị Khánh ChiTTNT NICE DANCE TP VINH
247Hoàng Thị Minh NgọcTTNT NICE DANCE TP VINH
248Trần Thị Khánh NhiTTNT NICE DANCE TP VINH
250Phạm Linh LinhTrung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên
256Lê Trương Ngọc AnhNhà thiếu nhi quận Tân Phú
262Đinh Ngọc Tường VyNhà thiếu nhi quận Tân Phú
267Nguyễn Thu HàTrung tâm TDTT Quận Tân Phú
280Nguyễn Đan QuỳnhNaNa Dance Studio
290Hoàng Thị Lan AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
302Chenemont Victoria Ngọc MaiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
303Trần Quỳnh AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
305Vũ Minh Hạnh AnTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
306Lưu Đỗ Khánh HàTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
323Mai Nguyễn Thanh HiềnCLB Nink Dancesport
327Hồ Trần Bảo ThySh Dance Ankhe
334Nguyễn Diệp Ngân BìnhDancesport Đam Mê
S11S
83Nguyễn Huyền PhươngSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
111Vũ Quỳnh AnSở VHTTDL Đồng Nai
113Võ Thuỷ TiênSở VHTTDL Đồng Nai
116Phạm Gia Cát TườngSở VHTTDL Đồng Nai
125Nguyễn An NhiênSở VHTTDL Đồng Nai
126Lê Phúc Trà MyDance Sport Tỉnh Nghệ An
162Hoàng Gia MyGrace Dance Studio
215Lê Gia HânVĩnh Huy Bình Định
220Đoàn Nguyễn Minh HạnhVĩnh Huy Bình Định
225Trần Văn Thảo MyVĩnh Huy Bình Định
242Võ Kỳ Thanh TrúcSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
245Nguyễn Thị Khánh ChiTTNT NICE DANCE TP VINH
247Hoàng Thị Minh NgọcTTNT NICE DANCE TP VINH
248Trần Thị Khánh NhiTTNT NICE DANCE TP VINH
263Nguyễn Ngọc Thảo VyNhà thiếu nhi quận Tân Phú
267Nguyễn Thu HàTrung tâm TDTT Quận Tân Phú
280Nguyễn Đan QuỳnhNaNa Dance Studio
290Hoàng Thị Lan AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
303Trần Quỳnh AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
305Vũ Minh Hạnh AnTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
306Lưu Đỗ Khánh HàTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
309Nguyễn Đăng Hải AnTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
323Mai Nguyễn Thanh HiềnCLB Nink Dancesport
328Đỗ Bảo HânSh Dance Ankhe
329Nguyễn Bảo HânSh Dance Ankhe
334Nguyễn Diệp Ngân BìnhDancesport Đam Mê
S122
111Vũ Quỳnh AnSở VHTTDL Đồng Nai
113Võ Thuỷ TiênSở VHTTDL Đồng Nai
116Phạm Gia Cát TườngSở VHTTDL Đồng Nai
123Trần Ngọc Minh KhuêSở VHTTDL Đồng Nai
125Nguyễn An NhiênSở VHTTDL Đồng Nai
150Lê Xuân Thuỷ TiênTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
162Hoàng Gia MyGrace Dance Studio
185Vũ Trần Đan LinhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
215Lê Gia HânVĩnh Huy Bình Định
223Nguyễn Châu Gia HânVĩnh Huy Bình Định
225Trần Văn Thảo MyVĩnh Huy Bình Định
290Hoàng Thị Lan AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
S12F
111Vũ Quỳnh AnSở VHTTDL Đồng Nai
113Võ Thuỷ TiênSở VHTTDL Đồng Nai
116Phạm Gia Cát TườngSở VHTTDL Đồng Nai
150Lê Xuân Thuỷ TiênTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
215Lê Gia HânVĩnh Huy Bình Định
223Nguyễn Châu Gia HânVĩnh Huy Bình Định
290Hoàng Thị Lan AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
S12Q
111Vũ Quỳnh AnSở VHTTDL Đồng Nai
113Võ Thuỷ TiênSở VHTTDL Đồng Nai
116Phạm Gia Cát TườngSở VHTTDL Đồng Nai
123Trần Ngọc Minh KhuêSở VHTTDL Đồng Nai
125Nguyễn An NhiênSở VHTTDL Đồng Nai
150Lê Xuân Thuỷ TiênTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
185Vũ Trần Đan LinhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
215Lê Gia HânVĩnh Huy Bình Định
223Nguyễn Châu Gia HânVĩnh Huy Bình Định
225Trần Văn Thảo MyVĩnh Huy Bình Định
290Hoàng Thị Lan AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
S12T
111Vũ Quỳnh AnSở VHTTDL Đồng Nai
113Võ Thuỷ TiênSở VHTTDL Đồng Nai
116Phạm Gia Cát TườngSở VHTTDL Đồng Nai
123Trần Ngọc Minh KhuêSở VHTTDL Đồng Nai
125Nguyễn An NhiênSở VHTTDL Đồng Nai
150Lê Xuân Thuỷ TiênTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
162Hoàng Gia MyGrace Dance Studio
185Vũ Trần Đan LinhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
215Lê Gia HânVĩnh Huy Bình Định
223Nguyễn Châu Gia HânVĩnh Huy Bình Định
225Trần Văn Thảo MyVĩnh Huy Bình Định
290Hoàng Thị Lan AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
S12W
80Phạm Phương LinhSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
81Nguyễn Ngọc PhươngSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
83Nguyễn Huyền PhươngSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
111Vũ Quỳnh AnSở VHTTDL Đồng Nai
113Võ Thuỷ TiênSở VHTTDL Đồng Nai
123Trần Ngọc Minh KhuêSở VHTTDL Đồng Nai
125Nguyễn An NhiênSở VHTTDL Đồng Nai
150Lê Xuân Thuỷ TiênTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
162Hoàng Gia MyGrace Dance Studio
185Vũ Trần Đan LinhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
215Lê Gia HânVĩnh Huy Bình Định
223Nguyễn Châu Gia HânVĩnh Huy Bình Định
225Trần Văn Thảo MyVĩnh Huy Bình Định
290Hoàng Thị Lan AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
S212
11Hoàng Ngọc Bảo ThyFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
26Tạ Mẫn TuệTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
34Nguyễn Ngân KhánhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
59Phạm Phương AnhSở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
65Phạm Bảo ChâuTrung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng
66Hoàng Ngoc ChâuTrung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng
80Phạm Phương LinhSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
112Lê Đỗ Ánh NguyệtSở VHTTDL Đồng Nai
117Raksaphakdee Tường VySở VHTTDL Đồng Nai
127Hồ Gia NhiDance Sport Tỉnh Nghệ An
128Nguyễn Đỗ Nguyệt AnhDance Sport Tỉnh Nghệ An
160Trần Vy KhanhGrace Dance Studio
190Nguyễn Ngọc Xuân ThyNhà thiếu nhi quận 11
218Nguyễn Ngọc Bảo HânVĩnh Huy Bình Định
224Trần Giáp Phương LinhVĩnh Huy Bình Định
230Đặng Khánh NgọcCLB 79 Hữu Nghị Dance Center
231Nguyễn Minh Phước ThảoCLB 79 Hữu Nghị Dance Center
241Võ Lê Hà MySở VHTT Thành phố Đà Nẵng
244Lê Huyền TrangTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
245Nguyễn Thị Khánh ChiTTNT NICE DANCE TP VINH
268Huỳnh Đào Bảo TrânTrung tâm TDTT Quận Tân Phú
286Nguyễn Đăng Ngọc Hân CLB Vũ Bình Dance Sport
293Nguyễn Hoàng Gia HuyTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
298Võ Ngọc Minh TuyềnTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
302Chenemont Victoria Ngọc MaiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
304Huỳnh Lê Anh ViTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
305Vũ Minh Hạnh AnTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
306Lưu Đỗ Khánh HàTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
309Nguyễn Đăng Hải AnTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
310Lê Hoàng Khả VyTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
320Huỳnh Hoàng Gia HânHarmony Dance Studio
321Vũ Hải LyCLB Nink Dancesport
322Phạm Trần Như ÝCLB Nink Dancesport
326Hồ Diệp UyênSh Dance Ankhe
333Lê Quỳnh HươngDancesport Đam Mê
S213
22Lê Bảo TrânTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
71Phạm Hà TrangT&T Dancesport
121Đỗ Hồng NgọcSở VHTTDL Đồng Nai
122Nguyễn Mỹ Thiên HươngSở VHTTDL Đồng Nai
126Lê Phúc Trà MyDance Sport Tỉnh Nghệ An
141Nguyễn Minh KhuêDancesport Ninh Bình
156Nguyễn Yến MyTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
221Nguyễn Ngọc Bảo HânVĩnh Huy Bình Định
308Vũ Nguyễn Ngọc Như ÝTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
327Hồ Trần Bảo ThySh Dance Ankhe
S214
22Lê Bảo TrânTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
32Đinh Nguyễn Phương UyênVietsdance Center
71Phạm Hà TrangT&T Dancesport
121Đỗ Hồng NgọcSở VHTTDL Đồng Nai
122Nguyễn Mỹ Thiên HươngSở VHTTDL Đồng Nai
123Trần Ngọc Minh KhuêSở VHTTDL Đồng Nai
126Lê Phúc Trà MyDance Sport Tỉnh Nghệ An
141Nguyễn Minh KhuêDancesport Ninh Bình
156Nguyễn Yến MyTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
221Nguyễn Ngọc Bảo HânVĩnh Huy Bình Định
327Hồ Trần Bảo ThySh Dance Ankhe
S215
32Đinh Nguyễn Phương UyênVietsdance Center
71Phạm Hà TrangT&T Dancesport
121Đỗ Hồng NgọcSở VHTTDL Đồng Nai
122Nguyễn Mỹ Thiên HươngSở VHTTDL Đồng Nai
123Trần Ngọc Minh KhuêSở VHTTDL Đồng Nai
126Lê Phúc Trà MyDance Sport Tỉnh Nghệ An
141Nguyễn Minh KhuêDancesport Ninh Bình
156Nguyễn Yến MyTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
221Nguyễn Ngọc Bảo HânVĩnh Huy Bình Định
302Chenemont Victoria Ngọc MaiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
303Trần Quỳnh AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
308Vũ Nguyễn Ngọc Như ÝTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
310Lê Hoàng Khả VyTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
S21C
26Tạ Mẫn TuệTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
34Nguyễn Ngân KhánhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
59Phạm Phương AnhSở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
65Phạm Bảo ChâuTrung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng
66Hoàng Ngoc ChâuTrung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng
80Phạm Phương LinhSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
81Nguyễn Ngọc PhươngSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
112Lê Đỗ Ánh NguyệtSở VHTTDL Đồng Nai
117Raksaphakdee Tường VySở VHTTDL Đồng Nai
127Hồ Gia NhiDance Sport Tỉnh Nghệ An
128Nguyễn Đỗ Nguyệt AnhDance Sport Tỉnh Nghệ An
159Nguyễn Ngọc Hoàng ÁnhGrace Dance Studio
160Trần Vy KhanhGrace Dance Studio
169Đặng Trúc QuỳnhGrace Dance Studio
187Lý Bội Hân Nhà thiếu nhi quận 11
190Nguyễn Ngọc Xuân ThyNhà thiếu nhi quận 11
214Lê Uyên NhiVĩnh Huy Bình Định
218Nguyễn Ngọc Bảo HânVĩnh Huy Bình Định
224Trần Giáp Phương LinhVĩnh Huy Bình Định
230Đặng Khánh NgọcCLB 79 Hữu Nghị Dance Center
231Nguyễn Minh Phước ThảoCLB 79 Hữu Nghị Dance Center
244Lê Huyền TrangTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
245Nguyễn Thị Khánh ChiTTNT NICE DANCE TP VINH
247Hoàng Thị Minh NgọcTTNT NICE DANCE TP VINH
259Huỳnh Ngọc Trâm AnhNhà thiếu nhi quận Tân Phú
268Huỳnh Đào Bảo TrânTrung tâm TDTT Quận Tân Phú
282Ngô Lê Bảo AnhNaNa Dance Studio
293Nguyễn Hoàng Gia HuyTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
298Võ Ngọc Minh TuyềnTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
302Chenemont Victoria Ngọc MaiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
304Huỳnh Lê Anh ViTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
305Vũ Minh Hạnh AnTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
306Lưu Đỗ Khánh HàTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
308Vũ Nguyễn Ngọc Như ÝTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
310Lê Hoàng Khả VyTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
320Huỳnh Hoàng Gia HânHarmony Dance Studio
322Phạm Trần Như ÝCLB Nink Dancesport
326Hồ Diệp UyênSh Dance Ankhe
333Lê Quỳnh HươngDancesport Đam Mê
S21J
34Nguyễn Ngân KhánhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
59Phạm Phương AnhSở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
65Phạm Bảo ChâuTrung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng
80Phạm Phương LinhSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
81Nguyễn Ngọc PhươngSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
112Lê Đỗ Ánh NguyệtSở VHTTDL Đồng Nai
117Raksaphakdee Tường VySở VHTTDL Đồng Nai
127Hồ Gia NhiDance Sport Tỉnh Nghệ An
128Nguyễn Đỗ Nguyệt AnhDance Sport Tỉnh Nghệ An
160Trần Vy KhanhGrace Dance Studio
190Nguyễn Ngọc Xuân ThyNhà thiếu nhi quận 11
214Lê Uyên NhiVĩnh Huy Bình Định
218Nguyễn Ngọc Bảo HânVĩnh Huy Bình Định
224Trần Giáp Phương LinhVĩnh Huy Bình Định
230Đặng Khánh NgọcCLB 79 Hữu Nghị Dance Center
231Nguyễn Minh Phước ThảoCLB 79 Hữu Nghị Dance Center
241Võ Lê Hà MySở VHTT Thành phố Đà Nẵng
244Lê Huyền TrangTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
245Nguyễn Thị Khánh ChiTTNT NICE DANCE TP VINH
268Huỳnh Đào Bảo TrânTrung tâm TDTT Quận Tân Phú
282Ngô Lê Bảo AnhNaNa Dance Studio
298Võ Ngọc Minh TuyềnTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
304Huỳnh Lê Anh ViTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
308Vũ Nguyễn Ngọc Như ÝTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
309Nguyễn Đăng Hải AnTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
310Lê Hoàng Khả VyTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
320Huỳnh Hoàng Gia HânHarmony Dance Studio
321Vũ Hải LyCLB Nink Dancesport
326Hồ Diệp UyênSh Dance Ankhe
333Lê Quỳnh HươngDancesport Đam Mê
S21P
34Nguyễn Ngân KhánhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
80Phạm Phương LinhSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
81Nguyễn Ngọc PhươngSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
112Lê Đỗ Ánh NguyệtSở VHTTDL Đồng Nai
117Raksaphakdee Tường VySở VHTTDL Đồng Nai
127Hồ Gia NhiDance Sport Tỉnh Nghệ An
128Nguyễn Đỗ Nguyệt AnhDance Sport Tỉnh Nghệ An
160Trần Vy KhanhGrace Dance Studio
162Hoàng Gia MyGrace Dance Studio
214Lê Uyên NhiVĩnh Huy Bình Định
230Đặng Khánh NgọcCLB 79 Hữu Nghị Dance Center
241Võ Lê Hà MySở VHTT Thành phố Đà Nẵng
245Nguyễn Thị Khánh ChiTTNT NICE DANCE TP VINH
247Hoàng Thị Minh NgọcTTNT NICE DANCE TP VINH
280Nguyễn Đan QuỳnhNaNa Dance Studio
282Ngô Lê Bảo AnhNaNa Dance Studio
290Hoàng Thị Lan AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
291Huỳnh Hoài GiangTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
304Huỳnh Lê Anh ViTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
308Vũ Nguyễn Ngọc Như ÝTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
310Lê Hoàng Khả VyTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
322Phạm Trần Như ÝCLB Nink Dancesport
S21R
26Tạ Mẫn TuệTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
34Nguyễn Ngân KhánhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
59Phạm Phương AnhSở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
65Phạm Bảo ChâuTrung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng
66Hoàng Ngoc ChâuTrung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng
83Nguyễn Huyền PhươngSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
112Lê Đỗ Ánh NguyệtSở VHTTDL Đồng Nai
117Raksaphakdee Tường VySở VHTTDL Đồng Nai
127Hồ Gia NhiDance Sport Tỉnh Nghệ An
128Nguyễn Đỗ Nguyệt AnhDance Sport Tỉnh Nghệ An
159Nguyễn Ngọc Hoàng ÁnhGrace Dance Studio
160Trần Vy KhanhGrace Dance Studio
169Đặng Trúc QuỳnhGrace Dance Studio
187Lý Bội Hân Nhà thiếu nhi quận 11
190Nguyễn Ngọc Xuân ThyNhà thiếu nhi quận 11
218Nguyễn Ngọc Bảo HânVĩnh Huy Bình Định
224Trần Giáp Phương LinhVĩnh Huy Bình Định
230Đặng Khánh NgọcCLB 79 Hữu Nghị Dance Center
231Nguyễn Minh Phước ThảoCLB 79 Hữu Nghị Dance Center
244Lê Huyền TrangTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
245Nguyễn Thị Khánh ChiTTNT NICE DANCE TP VINH
247Hoàng Thị Minh NgọcTTNT NICE DANCE TP VINH
257Nguyễn Trần Gia HânNhà thiếu nhi quận Tân Phú
268Huỳnh Đào Bảo TrânTrung tâm TDTT Quận Tân Phú
282Ngô Lê Bảo AnhNaNa Dance Studio
286Nguyễn Đăng Ngọc Hân CLB Vũ Bình Dance Sport
293Nguyễn Hoàng Gia HuyTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
298Võ Ngọc Minh TuyềnTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
303Trần Quỳnh AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
304Huỳnh Lê Anh ViTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
305Vũ Minh Hạnh AnTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
306Lưu Đỗ Khánh HàTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
308Vũ Nguyễn Ngọc Như ÝTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
310Lê Hoàng Khả VyTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
320Huỳnh Hoàng Gia HânHarmony Dance Studio
321Vũ Hải LyCLB Nink Dancesport
326Hồ Diệp UyênSh Dance Ankhe
333Lê Quỳnh HươngDancesport Đam Mê
S21S
34Nguyễn Ngân KhánhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
59Phạm Phương AnhSở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
80Phạm Phương LinhSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
81Nguyễn Ngọc PhươngSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
112Lê Đỗ Ánh NguyệtSở VHTTDL Đồng Nai
117Raksaphakdee Tường VySở VHTTDL Đồng Nai
127Hồ Gia NhiDance Sport Tỉnh Nghệ An
128Nguyễn Đỗ Nguyệt AnhDance Sport Tỉnh Nghệ An
160Trần Vy KhanhGrace Dance Studio
214Lê Uyên NhiVĩnh Huy Bình Định
218Nguyễn Ngọc Bảo HânVĩnh Huy Bình Định
224Trần Giáp Phương LinhVĩnh Huy Bình Định
230Đặng Khánh NgọcCLB 79 Hữu Nghị Dance Center
241Võ Lê Hà MySở VHTT Thành phố Đà Nẵng
244Lê Huyền TrangTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
245Nguyễn Thị Khánh ChiTTNT NICE DANCE TP VINH
259Huỳnh Ngọc Trâm AnhNhà thiếu nhi quận Tân Phú
268Huỳnh Đào Bảo TrânTrung tâm TDTT Quận Tân Phú
282Ngô Lê Bảo AnhNaNa Dance Studio
298Võ Ngọc Minh TuyềnTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
304Huỳnh Lê Anh ViTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
308Vũ Nguyễn Ngọc Như ÝTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
321Vũ Hải LyCLB Nink Dancesport
322Phạm Trần Như ÝCLB Nink Dancesport
333Lê Quỳnh HươngDancesport Đam Mê
S222
11Hoàng Ngọc Bảo ThyFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
112Lê Đỗ Ánh NguyệtSở VHTTDL Đồng Nai
117Raksaphakdee Tường VySở VHTTDL Đồng Nai
121Đỗ Hồng NgọcSở VHTTDL Đồng Nai
123Trần Ngọc Minh KhuêSở VHTTDL Đồng Nai
156Nguyễn Yến MyTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
160Trần Vy KhanhGrace Dance Studio
186Phạm Thu QuỳnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
194Nguyễn Thị Ngọc NhiAMOR Dance
221Nguyễn Ngọc Bảo HânVĩnh Huy Bình Định
S22F
11Hoàng Ngọc Bảo ThyFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
112Lê Đỗ Ánh NguyệtSở VHTTDL Đồng Nai
117Raksaphakdee Tường VySở VHTTDL Đồng Nai
121Đỗ Hồng NgọcSở VHTTDL Đồng Nai
141Nguyễn Minh KhuêDancesport Ninh Bình
156Nguyễn Yến MyTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
184Phạm Bảo TrâmTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
186Phạm Thu QuỳnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
214Lê Uyên NhiVĩnh Huy Bình Định
221Nguyễn Ngọc Bảo HânVĩnh Huy Bình Định
S22Q
112Lê Đỗ Ánh NguyệtSở VHTTDL Đồng Nai
117Raksaphakdee Tường VySở VHTTDL Đồng Nai
121Đỗ Hồng NgọcSở VHTTDL Đồng Nai
141Nguyễn Minh KhuêDancesport Ninh Bình
156Nguyễn Yến MyTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
184Phạm Bảo TrâmTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
214Lê Uyên NhiVĩnh Huy Bình Định
221Nguyễn Ngọc Bảo HânVĩnh Huy Bình Định
S22T
11Hoàng Ngọc Bảo ThyFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
112Lê Đỗ Ánh NguyệtSở VHTTDL Đồng Nai
117Raksaphakdee Tường VySở VHTTDL Đồng Nai
121Đỗ Hồng NgọcSở VHTTDL Đồng Nai
141Nguyễn Minh KhuêDancesport Ninh Bình
156Nguyễn Yến MyTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
160Trần Vy KhanhGrace Dance Studio
184Phạm Bảo TrâmTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
186Phạm Thu QuỳnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
194Nguyễn Thị Ngọc NhiAMOR Dance
214Lê Uyên NhiVĩnh Huy Bình Định
221Nguyễn Ngọc Bảo HânVĩnh Huy Bình Định
S22V
11Hoàng Ngọc Bảo ThyFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
112Lê Đỗ Ánh NguyệtSở VHTTDL Đồng Nai
117Raksaphakdee Tường VySở VHTTDL Đồng Nai
121Đỗ Hồng NgọcSở VHTTDL Đồng Nai
123Trần Ngọc Minh KhuêSở VHTTDL Đồng Nai
141Nguyễn Minh KhuêDancesport Ninh Bình
156Nguyễn Yến MyTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
186Phạm Thu QuỳnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
194Nguyễn Thị Ngọc NhiAMOR Dance
214Lê Uyên NhiVĩnh Huy Bình Định
221Nguyễn Ngọc Bảo HânVĩnh Huy Bình Định
290Hoàng Thị Lan AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
S22W
112Lê Đỗ Ánh NguyệtSở VHTTDL Đồng Nai
117Raksaphakdee Tường VySở VHTTDL Đồng Nai
121Đỗ Hồng NgọcSở VHTTDL Đồng Nai
141Nguyễn Minh KhuêDancesport Ninh Bình
156Nguyễn Yến MyTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
160Trần Vy KhanhGrace Dance Studio
184Phạm Bảo TrâmTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
186Phạm Thu QuỳnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
190Nguyễn Ngọc Xuân ThyNhà thiếu nhi quận 11
194Nguyễn Thị Ngọc NhiAMOR Dance
214Lê Uyên NhiVĩnh Huy Bình Định
221Nguyễn Ngọc Bảo HânVĩnh Huy Bình Định
S312
16Nguyễn Hồng Minh ChiCLB Âu Cơ
20Đặng Ngọc Huyền TrangTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
21Nguyễn Phương LinhTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
33Nguyễn Lâm Huyền AnhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
57Nguyễn Hoàng LanSở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
58Đỗ Phương VySở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
62Dương Thị Hòa LâmTrung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng
63Phan Hoài AnhTrung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng
90Vũ Ngọc Uyên PhươngDuy Dance
118Nguyễn Anh ThưSở VHTTDL Đồng Nai
120Vũ Hoàng Yến NhiSở VHTTDL Đồng Nai
127Hồ Gia NhiDance Sport Tỉnh Nghệ An
128Nguyễn Đỗ Nguyệt AnhDance Sport Tỉnh Nghệ An
161Nguyễn Hiền Như PhúcGrace Dance Studio
163Phùi Như TuệGrace Dance Studio
164Nguyễn Hoàng VânGrace Dance Studio
165Trần Nhật MinhGrace Dance Studio
216Lê Huỳnh Duy QuyênVĩnh Huy Bình Định
235Phan Lê Gia HânElite Dance
239Võ Phương TrinhSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
240Bùi Phạm Thanh ThảoSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
244Lê Huyền TrangTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
289Phan Hải Diệp LinhNhà thiếu nhi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
291Huỳnh Hoài GiangTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
292Phạm Hoàng Uyên KhanhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
297Nguyễn Hạnh TiênTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
299Nguyễn Hoàng Ý NhiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
300Lê Hồng ThắmTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
304Huỳnh Lê Anh ViTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
307Phạm Hoàng Đông HảiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
308Vũ Nguyễn Ngọc Như ÝTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
311Trần Nguyễn Quỳnh ThưTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
312Trần Thị Ngọc DiệpTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
314Hoàng Thị Quỳnh AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
319Phan Diễm QuỳnhHarmony Dance Studio
325Vũ Ngọc Khai TâmCLB Nink Dancesport
S313
32Đinh Nguyễn Phương UyênVietsdance Center
43Lưu Anh ThưSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
44Đàm Thùy LinhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
238Nguyễn Hoàng Minh ThưSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
274Trần Thụy Đỗ Quyên Dancesport Nhà văn hóa Lao Động TP Cần Thơ
277Nguyễn Anh Thy Dancesport Nhà văn hóa Lao Động TP Cần Thơ
288Nguyễn Lê Phương AnhNhà thiếu nhi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
292Phạm Hoàng Uyên KhanhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
S314
32Đinh Nguyễn Phương UyênVietsdance Center
43Lưu Anh ThưSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
44Đàm Thùy LinhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
238Nguyễn Hoàng Minh ThưSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
274Trần Thụy Đỗ Quyên Dancesport Nhà văn hóa Lao Động TP Cần Thơ
277Nguyễn Anh Thy Dancesport Nhà văn hóa Lao Động TP Cần Thơ
288Nguyễn Lê Phương AnhNhà thiếu nhi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
S315
43Lưu Anh ThưSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
44Đàm Thùy LinhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
238Nguyễn Hoàng Minh ThưSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
274Trần Thụy Đỗ Quyên Dancesport Nhà văn hóa Lao Động TP Cần Thơ
277Nguyễn Anh Thy Dancesport Nhà văn hóa Lao Động TP Cần Thơ
299Nguyễn Hoàng Ý NhiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
311Trần Nguyễn Quỳnh ThưTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
S31C
16Nguyễn Hồng Minh ChiCLB Âu Cơ
17Trần Phương Linh NhiCLB Âu Cơ
21Nguyễn Phương LinhTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
33Nguyễn Lâm Huyền AnhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
57Nguyễn Hoàng LanSở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
58Đỗ Phương VySở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
59Phạm Phương AnhSở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
63Phan Hoài AnhTrung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng
90Vũ Ngọc Uyên PhươngDuy Dance
118Nguyễn Anh ThưSở VHTTDL Đồng Nai
120Vũ Hoàng Yến NhiSở VHTTDL Đồng Nai
127Hồ Gia NhiDance Sport Tỉnh Nghệ An
128Nguyễn Đỗ Nguyệt AnhDance Sport Tỉnh Nghệ An
160Trần Vy KhanhGrace Dance Studio
161Nguyễn Hiền Như PhúcGrace Dance Studio
163Phùi Như TuệGrace Dance Studio
164Nguyễn Hoàng VânGrace Dance Studio
165Trần Nhật MinhGrace Dance Studio
216Lê Huỳnh Duy QuyênVĩnh Huy Bình Định
235Phan Lê Gia HânElite Dance
240Bùi Phạm Thanh ThảoSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
241Võ Lê Hà MySở VHTT Thành phố Đà Nẵng
244Lê Huyền TrangTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
255Nguyễn Hương GiangNhà thiếu nhi quận Tân Phú
281Ngô Lê Bảo ChâuNaNa Dance Studio
287Vũ Đào Như QuỳnhNhà thiếu nhi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
291Huỳnh Hoài GiangTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
297Nguyễn Hạnh TiênTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
299Nguyễn Hoàng Ý NhiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
300Lê Hồng ThắmTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
304Huỳnh Lê Anh ViTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
307Phạm Hoàng Đông HảiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
310Lê Hoàng Khả VyTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
311Trần Nguyễn Quỳnh ThưTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
312Trần Thị Ngọc DiệpTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
314Hoàng Thị Quỳnh AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
319Phan Diễm QuỳnhHarmony Dance Studio
S31J
17Trần Phương Linh NhiCLB Âu Cơ
33Nguyễn Lâm Huyền AnhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
57Nguyễn Hoàng LanSở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
58Đỗ Phương VySở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
118Nguyễn Anh ThưSở VHTTDL Đồng Nai
120Vũ Hoàng Yến NhiSở VHTTDL Đồng Nai
127Hồ Gia NhiDance Sport Tỉnh Nghệ An
128Nguyễn Đỗ Nguyệt AnhDance Sport Tỉnh Nghệ An
163Phùi Như TuệGrace Dance Studio
216Lê Huỳnh Duy QuyênVĩnh Huy Bình Định
235Phan Lê Gia HânElite Dance
239Võ Phương TrinhSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
240Bùi Phạm Thanh ThảoSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
281Ngô Lê Bảo ChâuNaNa Dance Studio
289Phan Hải Diệp LinhNhà thiếu nhi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
291Huỳnh Hoài GiangTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
297Nguyễn Hạnh TiênTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
299Nguyễn Hoàng Ý NhiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
300Lê Hồng ThắmTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
311Trần Nguyễn Quỳnh ThưTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
314Hoàng Thị Quỳnh AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
S31P
16Nguyễn Hồng Minh ChiCLB Âu Cơ
33Nguyễn Lâm Huyền AnhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
57Nguyễn Hoàng LanSở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
58Đỗ Phương VySở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
62Dương Thị Hòa LâmTrung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng
120Vũ Hoàng Yến NhiSở VHTTDL Đồng Nai
127Hồ Gia NhiDance Sport Tỉnh Nghệ An
128Nguyễn Đỗ Nguyệt AnhDance Sport Tỉnh Nghệ An
199Nguyễn Diệp Thảo NgânTrung tâm TDTT quận 1
239Võ Phương TrinhSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
241Võ Lê Hà MySở VHTT Thành phố Đà Nẵng
275Nguyễn Quế Khanh Dancesport Nhà văn hóa Lao Động TP Cần Thơ
281Ngô Lê Bảo ChâuNaNa Dance Studio
299Nguyễn Hoàng Ý NhiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
311Trần Nguyễn Quỳnh ThưTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
314Hoàng Thị Quỳnh AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
S31R
16Nguyễn Hồng Minh ChiCLB Âu Cơ
19Trần Lê Hoàng Thuỳ MyTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
20Đặng Ngọc Huyền TrangTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
21Nguyễn Phương LinhTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
33Nguyễn Lâm Huyền AnhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
57Nguyễn Hoàng LanSở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
58Đỗ Phương VySở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
59Phạm Phương AnhSở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
63Phan Hoài AnhTrung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng
90Vũ Ngọc Uyên PhươngDuy Dance
118Nguyễn Anh ThưSở VHTTDL Đồng Nai
120Vũ Hoàng Yến NhiSở VHTTDL Đồng Nai
127Hồ Gia NhiDance Sport Tỉnh Nghệ An
128Nguyễn Đỗ Nguyệt AnhDance Sport Tỉnh Nghệ An
161Nguyễn Hiền Như PhúcGrace Dance Studio
163Phùi Như TuệGrace Dance Studio
164Nguyễn Hoàng VânGrace Dance Studio
165Trần Nhật MinhGrace Dance Studio
199Nguyễn Diệp Thảo NgânTrung tâm TDTT quận 1
201Vũ Quỳnh AnhTrung tâm TDTT quận 1
216Lê Huỳnh Duy QuyênVĩnh Huy Bình Định
235Phan Lê Gia HânElite Dance
240Bùi Phạm Thanh ThảoSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
241Võ Lê Hà MySở VHTT Thành phố Đà Nẵng
244Lê Huyền TrangTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
275Nguyễn Quế Khanh Dancesport Nhà văn hóa Lao Động TP Cần Thơ
281Ngô Lê Bảo ChâuNaNa Dance Studio
287Vũ Đào Như QuỳnhNhà thiếu nhi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
291Huỳnh Hoài GiangTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
297Nguyễn Hạnh TiênTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
299Nguyễn Hoàng Ý NhiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
300Lê Hồng ThắmTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
304Huỳnh Lê Anh ViTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
307Phạm Hoàng Đông HảiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
312Trần Thị Ngọc DiệpTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
314Hoàng Thị Quỳnh AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
319Phan Diễm QuỳnhHarmony Dance Studio
325Vũ Ngọc Khai TâmCLB Nink Dancesport
S31S
16Nguyễn Hồng Minh ChiCLB Âu Cơ
17Trần Phương Linh NhiCLB Âu Cơ
33Nguyễn Lâm Huyền AnhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
57Nguyễn Hoàng LanSở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
58Đỗ Phương VySở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
90Vũ Ngọc Uyên PhươngDuy Dance
118Nguyễn Anh ThưSở VHTTDL Đồng Nai
120Vũ Hoàng Yến NhiSở VHTTDL Đồng Nai
127Hồ Gia NhiDance Sport Tỉnh Nghệ An
160Trần Vy KhanhGrace Dance Studio
199Nguyễn Diệp Thảo NgânTrung tâm TDTT quận 1
201Vũ Quỳnh AnhTrung tâm TDTT quận 1
216Lê Huỳnh Duy QuyênVĩnh Huy Bình Định
235Phan Lê Gia HânElite Dance
239Võ Phương TrinhSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
240Bùi Phạm Thanh ThảoSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
241Võ Lê Hà MySở VHTT Thành phố Đà Nẵng
275Nguyễn Quế Khanh Dancesport Nhà văn hóa Lao Động TP Cần Thơ
281Ngô Lê Bảo ChâuNaNa Dance Studio
287Vũ Đào Như QuỳnhNhà thiếu nhi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
289Phan Hải Diệp LinhNhà thiếu nhi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
291Huỳnh Hoài GiangTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
297Nguyễn Hạnh TiênTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
299Nguyễn Hoàng Ý NhiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
300Lê Hồng ThắmTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
312Trần Thị Ngọc DiệpTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
314Hoàng Thị Quỳnh AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
325Vũ Ngọc Khai TâmCLB Nink Dancesport
S322
84Nguyễn Ngọc Quỳnh NhưDuy Dance
91Phạm Minh NguyệtDuy Dance
118Nguyễn Anh ThưSở VHTTDL Đồng Nai
120Vũ Hoàng Yến NhiSở VHTTDL Đồng Nai
186Phạm Thu QuỳnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
193Phạm Gia TuệAMOR Dance
235Phan Lê Gia HânElite Dance
314Hoàng Thị Quỳnh AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
S324
18Lê Nguyên AnhProG Academy
57Nguyễn Hoàng LanSở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
58Đỗ Phương VySở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
59Phạm Phương AnhSở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
65Phạm Bảo ChâuTrung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng
66Hoàng Ngoc ChâuTrung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng
S325
18Lê Nguyên AnhProG Academy
57Nguyễn Hoàng LanSở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
58Đỗ Phương VySở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
59Phạm Phương AnhSở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
65Phạm Bảo ChâuTrung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng
66Hoàng Ngoc ChâuTrung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng
S32F
11Hoàng Ngọc Bảo ThyFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
118Nguyễn Anh ThưSở VHTTDL Đồng Nai
184Phạm Bảo TrâmTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
186Phạm Thu QuỳnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
236Phan Thu MinhCLB Dancesport Bắc Hải
314Hoàng Thị Quỳnh AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
S32Q
118Nguyễn Anh ThưSở VHTTDL Đồng Nai
186Phạm Thu QuỳnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
193Phạm Gia TuệAMOR Dance
235Phan Lê Gia HânElite Dance
236Phan Thu MinhCLB Dancesport Bắc Hải
314Hoàng Thị Quỳnh AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
S32T
118Nguyễn Anh ThưSở VHTTDL Đồng Nai
120Vũ Hoàng Yến NhiSở VHTTDL Đồng Nai
186Phạm Thu QuỳnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
193Phạm Gia TuệAMOR Dance
235Phan Lê Gia HânElite Dance
314Hoàng Thị Quỳnh AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
S32V
11Hoàng Ngọc Bảo ThyFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
118Nguyễn Anh ThưSở VHTTDL Đồng Nai
120Vũ Hoàng Yến NhiSở VHTTDL Đồng Nai
186Phạm Thu QuỳnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
193Phạm Gia TuệAMOR Dance
314Hoàng Thị Quỳnh AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
S32W
11Hoàng Ngọc Bảo ThyFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
118Nguyễn Anh ThưSở VHTTDL Đồng Nai
120Vũ Hoàng Yến NhiSở VHTTDL Đồng Nai
186Phạm Thu QuỳnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
193Phạm Gia TuệAMOR Dance
235Phan Lê Gia HânElite Dance
275Nguyễn Quế Khanh Dancesport Nhà văn hóa Lao Động TP Cần Thơ
314Hoàng Thị Quỳnh AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
S412
21Nguyễn Phương LinhTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
43Lưu Anh ThưSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
44Đàm Thùy LinhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
57Nguyễn Hoàng LanSở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
58Đỗ Phương VySở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
62Dương Thị Hòa LâmTrung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng
63Phan Hoài AnhTrung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng
69Mạc Hoàng Tùng ChiT&T Dancesport
124Nguyễn Diệp Trân TrânSở VHTTDL Đồng Nai
166Nguyễn Vũ Bảo LinhGrace Dance Studio
238Nguyễn Hoàng Minh ThưSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
240Bùi Phạm Thanh ThảoSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
277Nguyễn Anh Thy Dancesport Nhà văn hóa Lao Động TP Cần Thơ
292Phạm Hoàng Uyên KhanhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
297Nguyễn Hạnh TiênTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
314Hoàng Thị Quỳnh AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
S413
33Nguyễn Lâm Huyền AnhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
42Dương Mai LanSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
43Lưu Anh ThưSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
60Hoàng Ngọc HàTrung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng
61Mông Ngọc Sa PhiTrung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng
70Nguyễn Ngọc Bảo HânT&T Dancesport
216Lê Huỳnh Duy QuyênVĩnh Huy Bình Định
239Võ Phương TrinhSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
240Bùi Phạm Thanh ThảoSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
278Đỗ Xuân Bảo VyNaNa Dance Studio
292Phạm Hoàng Uyên KhanhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
S414
33Nguyễn Lâm Huyền AnhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
42Dương Mai LanSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
60Hoàng Ngọc HàTrung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng
61Mông Ngọc Sa PhiTrung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng
70Nguyễn Ngọc Bảo HânT&T Dancesport
216Lê Huỳnh Duy QuyênVĩnh Huy Bình Định
239Võ Phương TrinhSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
275Nguyễn Quế Khanh Dancesport Nhà văn hóa Lao Động TP Cần Thơ
278Đỗ Xuân Bảo VyNaNa Dance Studio
S415
33Nguyễn Lâm Huyền AnhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
42Dương Mai LanSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
60Hoàng Ngọc HàTrung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng
61Mông Ngọc Sa PhiTrung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng
216Lê Huỳnh Duy QuyênVĩnh Huy Bình Định
239Võ Phương TrinhSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
275Nguyễn Quế Khanh Dancesport Nhà văn hóa Lao Động TP Cần Thơ
278Đỗ Xuân Bảo VyNaNa Dance Studio
299Nguyễn Hoàng Ý NhiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
311Trần Nguyễn Quỳnh ThưTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
S41C
21Nguyễn Phương LinhTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
44Đàm Thùy LinhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
57Nguyễn Hoàng LanSở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
58Đỗ Phương VySở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
63Phan Hoài AnhTrung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng
69Mạc Hoàng Tùng ChiT&T Dancesport
124Nguyễn Diệp Trân TrânSở VHTTDL Đồng Nai
166Nguyễn Vũ Bảo LinhGrace Dance Studio
274Trần Thụy Đỗ Quyên Dancesport Nhà văn hóa Lao Động TP Cần Thơ
277Nguyễn Anh Thy Dancesport Nhà văn hóa Lao Động TP Cần Thơ
279Hồ Bảo NgọcNaNa Dance Studio
297Nguyễn Hạnh TiênTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
299Nguyễn Hoàng Ý NhiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
311Trần Nguyễn Quỳnh ThưTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
314Hoàng Thị Quỳnh AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
S41J
44Đàm Thùy LinhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
57Nguyễn Hoàng LanSở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
58Đỗ Phương VySở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
124Nguyễn Diệp Trân TrânSở VHTTDL Đồng Nai
166Nguyễn Vũ Bảo LinhGrace Dance Studio
238Nguyễn Hoàng Minh ThưSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
279Hồ Bảo NgọcNaNa Dance Studio
314Hoàng Thị Quỳnh AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
S41P
44Đàm Thùy LinhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
57Nguyễn Hoàng LanSở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
58Đỗ Phương VySở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
62Dương Thị Hòa LâmTrung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng
118Nguyễn Anh ThưSở VHTTDL Đồng Nai
124Nguyễn Diệp Trân TrânSở VHTTDL Đồng Nai
166Nguyễn Vũ Bảo LinhGrace Dance Studio
238Nguyễn Hoàng Minh ThưSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
274Trần Thụy Đỗ Quyên Dancesport Nhà văn hóa Lao Động TP Cần Thơ
277Nguyễn Anh Thy Dancesport Nhà văn hóa Lao Động TP Cần Thơ
279Hồ Bảo NgọcNaNa Dance Studio
314Hoàng Thị Quỳnh AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
S41R
21Nguyễn Phương LinhTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
44Đàm Thùy LinhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
57Nguyễn Hoàng LanSở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
58Đỗ Phương VySở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
63Phan Hoài AnhTrung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng
69Mạc Hoàng Tùng ChiT&T Dancesport
124Nguyễn Diệp Trân TrânSở VHTTDL Đồng Nai
166Nguyễn Vũ Bảo LinhGrace Dance Studio
200Phạm Quỳnh TrangTrung tâm TDTT quận 1
274Trần Thụy Đỗ Quyên Dancesport Nhà văn hóa Lao Động TP Cần Thơ
279Hồ Bảo NgọcNaNa Dance Studio
297Nguyễn Hạnh TiênTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
312Trần Thị Ngọc DiệpTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
314Hoàng Thị Quỳnh AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
S41S
44Đàm Thùy LinhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
57Nguyễn Hoàng LanSở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
58Đỗ Phương VySở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
62Dương Thị Hòa LâmTrung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng
124Nguyễn Diệp Trân TrânSở VHTTDL Đồng Nai
166Nguyễn Vũ Bảo LinhGrace Dance Studio
200Phạm Quỳnh TrangTrung tâm TDTT quận 1
238Nguyễn Hoàng Minh ThưSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
274Trần Thụy Đỗ Quyên Dancesport Nhà văn hóa Lao Động TP Cần Thơ
279Hồ Bảo NgọcNaNa Dance Studio
297Nguyễn Hạnh TiênTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
299Nguyễn Hoàng Ý NhiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
311Trần Nguyễn Quỳnh ThưTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
312Trần Thị Ngọc DiệpTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
314Hoàng Thị Quỳnh AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
S423
18Lê Nguyên AnhProG Academy
57Nguyễn Hoàng LanSở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
58Đỗ Phương VySở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
61Mông Ngọc Sa PhiTrung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng
62Dương Thị Hòa LâmTrung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng
63Phan Hoài AnhTrung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng
193Phạm Gia TuệAMOR Dance
S424
18Lê Nguyên AnhProG Academy
57Nguyễn Hoàng LanSở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
60Hoàng Ngọc HàTrung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng
61Mông Ngọc Sa PhiTrung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng
62Dương Thị Hòa LâmTrung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng
63Phan Hoài AnhTrung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng
193Phạm Gia TuệAMOR Dance
S425
18Lê Nguyên AnhProG Academy
58Đỗ Phương VySở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
60Hoàng Ngọc HàTrung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng
61Mông Ngọc Sa PhiTrung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng
62Dương Thị Hòa LâmTrung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng
63Phan Hoài AnhTrung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng
193Phạm Gia TuệAMOR Dance
SN12
23Phùng Uyên NhiTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
82Trần Nguyễn Ngọc MinhSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
125Nguyễn An NhiênSở VHTTDL Đồng Nai
150Lê Xuân Thuỷ TiênTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
168Lê Lan PhươngGrace Dance Studio
171Nguyễn Ngọc Linh ĐanGrace Dance Studio
173Trịnh Hải TrânGrace Dance Studio
188Phan Hoàng LinhNhà thiếu nhi quận 11
189Trương Nguyễn Linh KhaNhà thiếu nhi quận 11
217Lê Đoàn Khánh ThyVĩnh Huy Bình Định
220Đoàn Nguyễn Minh HạnhVĩnh Huy Bình Định
222Lê Ngân HàVĩnh Huy Bình Định
232Nguyễn Ngọc An ThyCLB 79 Hữu Nghị Dance Center
233Trương Thị Khánh HuyềnCLB 79 Hữu Nghị Dance Center
242Võ Kỳ Thanh TrúcSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
246Nguyễn Nữ Huyền TrangTTNT NICE DANCE TP VINH
248Trần Thị Khánh NhiTTNT NICE DANCE TP VINH
261Phạm Thị Ngọc HânNhà thiếu nhi quận Tân Phú
285Nguyễn Thị Trúc LinhCLB Vũ Bình Dance Sport
324Nguyễn Ngọc Khánh ThiCLB Nink Dancesport
328Đỗ Bảo HânSh Dance Ankhe
SN13
150Lê Xuân Thuỷ TiênTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
168Lê Lan PhươngGrace Dance Studio
217Lê Đoàn Khánh ThyVĩnh Huy Bình Định
242Võ Kỳ Thanh TrúcSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
328Đỗ Bảo HânSh Dance Ankhe
335Nguyễn Lê VânDancesport Đam Mê
SN1C
12Bùi Bảo NgọcFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
23Phùng Uyên NhiTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
82Trần Nguyễn Ngọc MinhSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
125Nguyễn An NhiênSở VHTTDL Đồng Nai
129Cao Khánh LinhDance Sport Tỉnh Nghệ An
167Lê Phương NgaGrace Dance Studio
173Trịnh Hải TrânGrace Dance Studio
176Phạm Đình Gia AnGrace Dance Studio
177Lê Quỳnh AnhGrace Dance Studio
179Nguyễn Ngọc Cát TườngGrace Dance Studio
180Dương Yến NhiGrace Dance Studio
188Phan Hoàng LinhNhà thiếu nhi quận 11
189Trương Nguyễn Linh KhaNhà thiếu nhi quận 11
220Đoàn Nguyễn Minh HạnhVĩnh Huy Bình Định
222Lê Ngân HàVĩnh Huy Bình Định
232Nguyễn Ngọc An ThyCLB 79 Hữu Nghị Dance Center
233Trương Thị Khánh HuyềnCLB 79 Hữu Nghị Dance Center
246Nguyễn Nữ Huyền TrangTTNT NICE DANCE TP VINH
248Trần Thị Khánh NhiTTNT NICE DANCE TP VINH
261Phạm Thị Ngọc HânNhà thiếu nhi quận Tân Phú
324Nguyễn Ngọc Khánh ThiCLB Nink Dancesport
329Nguyễn Bảo HânSh Dance Ankhe
SN1J
82Trần Nguyễn Ngọc MinhSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
125Nguyễn An NhiênSở VHTTDL Đồng Nai
129Cao Khánh LinhDance Sport Tỉnh Nghệ An
188Phan Hoàng LinhNhà thiếu nhi quận 11
189Trương Nguyễn Linh KhaNhà thiếu nhi quận 11
220Đoàn Nguyễn Minh HạnhVĩnh Huy Bình Định
222Lê Ngân HàVĩnh Huy Bình Định
233Trương Thị Khánh HuyềnCLB 79 Hữu Nghị Dance Center
246Nguyễn Nữ Huyền TrangTTNT NICE DANCE TP VINH
248Trần Thị Khánh NhiTTNT NICE DANCE TP VINH
324Nguyễn Ngọc Khánh ThiCLB Nink Dancesport
329Nguyễn Bảo HânSh Dance Ankhe
SN1R
23Phùng Uyên NhiTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
82Trần Nguyễn Ngọc MinhSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
125Nguyễn An NhiênSở VHTTDL Đồng Nai
167Lê Phương NgaGrace Dance Studio
176Phạm Đình Gia AnGrace Dance Studio
177Lê Quỳnh AnhGrace Dance Studio
179Nguyễn Ngọc Cát TườngGrace Dance Studio
180Dương Yến NhiGrace Dance Studio
188Phan Hoàng LinhNhà thiếu nhi quận 11
189Trương Nguyễn Linh KhaNhà thiếu nhi quận 11
220Đoàn Nguyễn Minh HạnhVĩnh Huy Bình Định
222Lê Ngân HàVĩnh Huy Bình Định
232Nguyễn Ngọc An ThyCLB 79 Hữu Nghị Dance Center
233Trương Thị Khánh HuyềnCLB 79 Hữu Nghị Dance Center
246Nguyễn Nữ Huyền TrangTTNT NICE DANCE TP VINH
248Trần Thị Khánh NhiTTNT NICE DANCE TP VINH
285Nguyễn Thị Trúc LinhCLB Vũ Bình Dance Sport
324Nguyễn Ngọc Khánh ThiCLB Nink Dancesport
329Nguyễn Bảo HânSh Dance Ankhe
VQ15
30Trần Quang Minh Huy/Lê Ngọc Bảo NgânTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
35Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyên Phương Trang AnhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
45Nguyễn Trung Kiên/Phạm Hồng AnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
51Nguyễn Hữu Duy Anh/Nguyễn Thùy LinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
52Nguyễn Nam Anh/Nguyễn Thùy DươngSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
53Nguyễn Quang Huy/Lê Thục HiềnSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
54Nguyễn Thanh Tùng/Nguyễn Hồng AnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
55Hoàng Quang Anh/Phan Tuệ MinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
74Đặng Gia Anh Tú/Nguyễn Thu TrangSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
102Trương Vũ Toàn/Lâm Nhật HạSở VHTTDL Đồng Nai
103Nguyễn Đoàn Minh Trường/Nguyễn Trọng Nhã UyênSở VHTTDL Đồng Nai
104Ngọc An/Lê Tố UyênSở VHTTDL Đồng Nai
105Nguyễn Đức Tùng Lâm/Nguyễn Thị Ninh NgọcSở VHTTDL Đồng Nai
106Bùi Đức Thiện/Bùi Ngọc Lacroix LucieSở VHTTDL Đồng Nai
107Trần Văn Phúc/Nguyễn Hoài HươngSở VHTTDL Đồng Nai
145Nguyễn Tuấn Phong/Ngô Trần Hoài ThuTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
149Trương Tuấn Phong/Nguyễn Ngọc Phúc NhiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
151Nguyễn Trường Duy/Trịnh Lâm Tâm NhưTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
152Hà Tuấn Vũ/Trần Thị Hồng VânTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
154Nguyễn Đình Khánh/Nguyễn Quang Anh ThưTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
155Nguyễn Nhật Nam/Nguyễn Thị Lệ NgaTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
204Huỳnh Minh Lâm/Võ Thị Thanh NgânSở VHTT TP. Đà Nẵng
207Đoàn Hồng Hải/Phạm Thị Mỹ DungTt huấn luyện và thi đấu TDTT Bình Dương
208Lâm Phước Toàn/Nguyễn Thị NguyệtTt huấn luyện và thi đấu TDTT Bình Dương
210Lê Trần Tuấn Anh/Nguyễn Thị ThơTt huấn luyện và thi đấu TDTT Bình Dương
211Phan Hoàng Phi/Trần Thị Kim LongTt huấn luyện và thi đấu TDTT Bình Dương
212Cao Hoàng Diễm My/Trần Nguyễn Phúc NguyênTt huấn luyện và thi đấu TDTT Bình Dương
213Bùi Nguyễn Hoàng Nhiên/Nguyễn Thị Hoàng OanhTt huấn luyện và thi đấu TDTT Bình Dương
VQ1C
35Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyên Phương Trang AnhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
52Nguyễn Nam Anh/Nguyễn Thùy DươngSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
53Nguyễn Quang Huy/Lê Thục HiềnSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
74Đặng Gia Anh Tú/Nguyễn Thu TrangSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
104Ngọc An/Lê Tố UyênSở VHTTDL Đồng Nai
105Nguyễn Đức Tùng Lâm/Nguyễn Thị Ninh NgọcSở VHTTDL Đồng Nai
151Nguyễn Trường Duy/Trịnh Lâm Tâm NhưTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
155Nguyễn Nhật Nam/Nguyễn Thị Lệ NgaTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
210Lê Trần Tuấn Anh/Nguyễn Thị ThơTt huấn luyện và thi đấu TDTT Bình Dương
211Phan Hoàng Phi/Trần Thị Kim LongTt huấn luyện và thi đấu TDTT Bình Dương
213Bùi Nguyễn Hoàng Nhiên/Nguyễn Thị Hoàng OanhTt huấn luyện và thi đấu TDTT Bình Dương
VQ1J
35Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyên Phương Trang AnhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
45Nguyễn Trung Kiên/Phạm Hồng AnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
52Nguyễn Nam Anh/Nguyễn Thùy DươngSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
102Trương Vũ Toàn/Lâm Nhật HạSở VHTTDL Đồng Nai
106Bùi Đức Thiện/Bùi Ngọc Lacroix LucieSở VHTTDL Đồng Nai
145Nguyễn Tuấn Phong/Ngô Trần Hoài ThuTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
149Trương Tuấn Phong/Nguyễn Ngọc Phúc NhiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
204Huỳnh Minh Lâm/Võ Thị Thanh NgânSở VHTT TP. Đà Nẵng
VQ1P
51Nguyễn Hữu Duy Anh/Nguyễn Thùy LinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
54Nguyễn Thanh Tùng/Nguyễn Hồng AnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
103Nguyễn Đoàn Minh Trường/Nguyễn Trọng Nhã UyênSở VHTTDL Đồng Nai
106Bùi Đức Thiện/Bùi Ngọc Lacroix LucieSở VHTTDL Đồng Nai
151Nguyễn Trường Duy/Trịnh Lâm Tâm NhưTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
155Nguyễn Nhật Nam/Nguyễn Thị Lệ NgaTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
204Huỳnh Minh Lâm/Võ Thị Thanh NgânSở VHTT TP. Đà Nẵng
207Đoàn Hồng Hải/Phạm Thị Mỹ DungTt huấn luyện và thi đấu TDTT Bình Dương
VQ1R
30Trần Quang Minh Huy/Lê Ngọc Bảo NgânTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
51Nguyễn Hữu Duy Anh/Nguyễn Thùy LinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
53Nguyễn Quang Huy/Lê Thục HiềnSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
74Đặng Gia Anh Tú/Nguyễn Thu TrangSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
104Ngọc An/Lê Tố UyênSở VHTTDL Đồng Nai
105Nguyễn Đức Tùng Lâm/Nguyễn Thị Ninh NgọcSở VHTTDL Đồng Nai
152Hà Tuấn Vũ/Trần Thị Hồng VânTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
154Nguyễn Đình Khánh/Nguyễn Quang Anh ThưTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
208Lâm Phước Toàn/Nguyễn Thị NguyệtTt huấn luyện và thi đấu TDTT Bình Dương
212Cao Hoàng Diễm My/Trần Nguyễn Phúc NguyênTt huấn luyện và thi đấu TDTT Bình Dương
VQ1S
30Trần Quang Minh Huy/Lê Ngọc Bảo NgânTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
45Nguyễn Trung Kiên/Phạm Hồng AnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
55Hoàng Quang Anh/Phan Tuệ MinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
102Trương Vũ Toàn/Lâm Nhật HạSở VHTTDL Đồng Nai
107Trần Văn Phúc/Nguyễn Hoài HươngSở VHTTDL Đồng Nai
145Nguyễn Tuấn Phong/Ngô Trần Hoài ThuTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
149Trương Tuấn Phong/Nguyễn Ngọc Phúc NhiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
152Hà Tuấn Vũ/Trần Thị Hồng VânTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
154Nguyễn Đình Khánh/Nguyễn Quang Anh ThưTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
207Đoàn Hồng Hải/Phạm Thị Mỹ DungTt huấn luyện và thi đấu TDTT Bình Dương
VQ25
46Vũ Hoàng Anh Minh/Nguyễn Trường XuânSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
47Nguyễn Trung Thực/Thạch Ngọc AnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
48Trần Đăng Giáo/Trịnh Thị Ngọc HàSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
49Nguyễn Tuấn Đạt/Phạm Phương LySở Văn hóa Thể thao Hà Nội
50Lê Hoàng Sơn/Nguyễn Ngô Xuân NhiSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
78Tô Văn Hòa/Đinh HươngSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
93Nguyễn Phú Vinh/Phan Nguyễn Thục LamSở VHTTDL Đồng Nai
94Hắc Ngọc Sơn/Nguyễn Thị Hoàng AnhSở VHTTDL Đồng Nai
100Nguyễn Đức Hoà/Nguyễn Thị Hải YếnSở VHTTDL Đồng Nai
143Bùi Quang Nam/Nguyễn Thị Hồng AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
144Nguyễn Ngọc Hiếu/Hoàng Quỳnh TrangTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
153Nguyễn Hoàng Tuấn/Trần Thị Minh NhânTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
202Hoàng Văn Tú/Phạm Trà MySở VHTTDL Hải Dương
203Trương Hữu Thành/Vũ Hồng TrangSở VHTTDL Hải Dương
205Nguyễn Minh Tài/Đặng Ngọc PhượngTt huấn luyện và thi đấu TDTT Bình Dương
206Lê Thọ Sơn/Chu Thị Thanh HuyềnTt huấn luyện và thi đấu TDTT Bình Dương
284Đỗ Hoàng Anh Tuấn/Trần Thị Mỹ ThanhSở Văn Hoá Và Thể Thao Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
296Vũ Mạnh Hùng/Nguyễn Thị Trích PhươngTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
313Nguyễn Phước Thành/Nguyễn Thị Hạnh NguyênTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
VQ2F
46Vũ Hoàng Anh Minh/Nguyễn Trường XuânSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
50Lê Hoàng Sơn/Nguyễn Ngô Xuân NhiSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
94Hắc Ngọc Sơn/Nguyễn Thị Hoàng AnhSở VHTTDL Đồng Nai
100Nguyễn Đức Hoà/Nguyễn Thị Hải YếnSở VHTTDL Đồng Nai
153Nguyễn Hoàng Tuấn/Trần Thị Minh NhânTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
206Lê Thọ Sơn/Chu Thị Thanh HuyềnTt huấn luyện và thi đấu TDTT Bình Dương
284Đỗ Hoàng Anh Tuấn/Trần Thị Mỹ ThanhSở Văn Hoá Và Thể Thao Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
313Nguyễn Phước Thành/Nguyễn Thị Hạnh NguyênTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
VQ2Q
48Trần Đăng Giáo/Trịnh Thị Ngọc HàSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
49Nguyễn Tuấn Đạt/Phạm Phương LySở Văn hóa Thể thao Hà Nội
78Tô Văn Hòa/Đinh HươngSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
93Nguyễn Phú Vinh/Phan Nguyễn Thục LamSở VHTTDL Đồng Nai
143Bùi Quang Nam/Nguyễn Thị Hồng AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
203Trương Hữu Thành/Vũ Hồng TrangSở VHTTDL Hải Dương
205Nguyễn Minh Tài/Đặng Ngọc PhượngTt huấn luyện và thi đấu TDTT Bình Dương
VQ2T
47Nguyễn Trung Thực/Thạch Ngọc AnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
48Trần Đăng Giáo/Trịnh Thị Ngọc HàSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
143Bùi Quang Nam/Nguyễn Thị Hồng AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
153Nguyễn Hoàng Tuấn/Trần Thị Minh NhânTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
203Trương Hữu Thành/Vũ Hồng TrangSở VHTTDL Hải Dương
205Nguyễn Minh Tài/Đặng Ngọc PhượngTt huấn luyện và thi đấu TDTT Bình Dương
296Vũ Mạnh Hùng/Nguyễn Thị Trích PhươngTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
313Nguyễn Phước Thành/Nguyễn Thị Hạnh NguyênTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
VQ2V
47Nguyễn Trung Thực/Thạch Ngọc AnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
50Lê Hoàng Sơn/Nguyễn Ngô Xuân NhiSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
93Nguyễn Phú Vinh/Phan Nguyễn Thục LamSở VHTTDL Đồng Nai
144Nguyễn Ngọc Hiếu/Hoàng Quỳnh TrangTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
202Hoàng Văn Tú/Phạm Trà MySở VHTTDL Hải Dương
206Lê Thọ Sơn/Chu Thị Thanh HuyềnTt huấn luyện và thi đấu TDTT Bình Dương
VQ2W
46Vũ Hoàng Anh Minh/Nguyễn Trường XuânSở Văn hóa Thể thao Hà Nội
49Nguyễn Tuấn Đạt/Phạm Phương LySở Văn hóa Thể thao Hà Nội
78Tô Văn Hòa/Đinh HươngSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
94Hắc Ngọc Sơn/Nguyễn Thị Hoàng AnhSở VHTTDL Đồng Nai
100Nguyễn Đức Hoà/Nguyễn Thị Hải YếnSở VHTTDL Đồng Nai
144Nguyễn Ngọc Hiếu/Hoàng Quỳnh TrangTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
202Hoàng Văn Tú/Phạm Trà MySở VHTTDL Hải Dương
284Đỗ Hoàng Anh Tuấn/Trần Thị Mỹ ThanhSở Văn Hoá Và Thể Thao Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
296Vũ Mạnh Hùng/Nguyễn Thị Trích PhươngTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng