Số đeoVận động viênĐơn vị
D112
114Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú PhươngSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
116Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Thu HàSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
127Trần Văn Đức/Quách Khánh ChiSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
134Mai Đàm Thành Đạt/Bùi Gia LinhSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
138Lê Tuấn Kiệt/Nguyễn Bảo ChiSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
175Phạm Gia Bảo/Nguyễn Bảo NgọcColorful Art Quảng Ninh
217Hoàng Trần Quốc An/Ngô Hoàng NgânTrung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên
257Nguyễn Trường Giang/Cao Đoàn Đông NhiĐiệp Vũ Trường
266Nguyễn Đức Minh/Nguyễn Quỳnh MaiCLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
267Nghiêm Công Phú Bình/Nguyễn Minh ThưCLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
D114
90Phạm Minh Thanh/Nguyễn Linh AnhProG Academy
115Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Thu HàSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
117Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Tú PhươngSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
128Trần Văn Đức/Hoàng Thị PhươngSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
D11C
114Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú PhươngSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
116Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Thu HàSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
127Trần Văn Đức/Quách Khánh ChiSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
134Mai Đàm Thành Đạt/Bùi Gia LinhSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
138Lê Tuấn Kiệt/Nguyễn Bảo ChiSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
175Phạm Gia Bảo/Nguyễn Bảo NgọcColorful Art Quảng Ninh
217Hoàng Trần Quốc An/Ngô Hoàng NgânTrung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên
257Nguyễn Trường Giang/Cao Đoàn Đông NhiĐiệp Vũ Trường
266Nguyễn Đức Minh/Nguyễn Quỳnh MaiCLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
267Nghiêm Công Phú Bình/Nguyễn Minh ThưCLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
D11J
114Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú PhươngSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
116Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Thu HàSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
127Trần Văn Đức/Quách Khánh ChiSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
138Lê Tuấn Kiệt/Nguyễn Bảo ChiSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
175Phạm Gia Bảo/Nguyễn Bảo NgọcColorful Art Quảng Ninh
217Hoàng Trần Quốc An/Ngô Hoàng NgânTrung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên
D11R
114Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú PhươngSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
116Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Thu HàSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
127Trần Văn Đức/Quách Khánh ChiSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
134Mai Đàm Thành Đạt/Bùi Gia LinhSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
138Lê Tuấn Kiệt/Nguyễn Bảo ChiSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
175Phạm Gia Bảo/Nguyễn Bảo NgọcColorful Art Quảng Ninh
217Hoàng Trần Quốc An/Ngô Hoàng NgânTrung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên
257Nguyễn Trường Giang/Cao Đoàn Đông NhiĐiệp Vũ Trường
266Nguyễn Đức Minh/Nguyễn Quỳnh MaiCLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
267Nghiêm Công Phú Bình/Nguyễn Minh ThưCLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
D11S
114Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú PhươngSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
116Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Thu HàSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
127Trần Văn Đức/Quách Khánh ChiSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
138Lê Tuấn Kiệt/Nguyễn Bảo ChiSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
175Phạm Gia Bảo/Nguyễn Bảo NgọcColorful Art Quảng Ninh
217Hoàng Trần Quốc An/Ngô Hoàng NgânTrung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên
D212
72Nguyễn Hồng Việt/Cao Kiều Ngọc LyProG Academy
90Phạm Minh Thanh/Nguyễn Linh AnhProG Academy
92Trần Bảo Minh/Nguyễn Hà VyProG Academy
114Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú PhươngSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
118Ninh Cao Bách/Nguyễn Thu HàSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
128Trần Văn Đức/Hoàng Thị PhươngSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
129Nguyễn Gia Khánh/Đỗ Ngọc Khánh HuyềnSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
176Đào Trọng Phú/Hoàng Bảo NgọcColorful Art Quảng Ninh
177Lê Hoàng/Nguyễn Vũ Hương GiangColorful Art Quảng Ninh
201Nguyễn Lâm Hữu Phước/Nguyễn Bình Phương AnSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
208Đào Thế Anh/Llê Ngọc Phương LinhTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
215Nguyễn Đức Anh/Hoàng Mai LinhTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
249Trần Văn Tuấn Anh/Trần Ngọc Bảo TrâmTrung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
250Nguyễn Khắc Hiệu/Nguyễn Cao Kỳ AnhTrung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
D213
91Nguyễn Anh Đức/Nguyễn Gia NhưProG Academy
114Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú PhươngSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
115Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Thu HàSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
116Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Thu HàSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
228Phạm Duy Khôi/Võ Ngọc Minh TuyềnTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
D214
91Nguyễn Anh Đức/Nguyễn Gia NhưProG Academy
180Hoàng Gia Long/Lê Thị Huyền TrangCLB 79 Hữu Nghị Dance Center
181Trần Đức Hoàng Vũ/Nguyễn Thị TuyếtCLB 79 Hữu Nghị Dance Center
228Phạm Duy Khôi/Võ Ngọc Minh TuyềnTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
D215
91Nguyễn Anh Đức/Nguyễn Gia NhưProG Academy
180Hoàng Gia Long/Lê Thị Huyền TrangCLB 79 Hữu Nghị Dance Center
181Trần Đức Hoàng Vũ/Nguyễn Thị TuyếtCLB 79 Hữu Nghị Dance Center
228Phạm Duy Khôi/Võ Ngọc Minh TuyềnTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
D21C
72Nguyễn Hồng Việt/Cao Kiều Ngọc LyProG Academy
90Phạm Minh Thanh/Nguyễn Linh AnhProG Academy
92Trần Bảo Minh/Nguyễn Hà VyProG Academy
118Ninh Cao Bách/Nguyễn Thu HàSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
127Trần Văn Đức/Quách Khánh ChiSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
130Nguyễn Gia Khánh/Phạm Ngọc NhiSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
176Đào Trọng Phú/Hoàng Bảo NgọcColorful Art Quảng Ninh
177Lê Hoàng/Nguyễn Vũ Hương GiangColorful Art Quảng Ninh
201Nguyễn Lâm Hữu Phước/Nguyễn Bình Phương AnSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
208Đào Thế Anh/Llê Ngọc Phương LinhTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
215Nguyễn Đức Anh/Hoàng Mai LinhTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
249Trần Văn Tuấn Anh/Trần Ngọc Bảo TrâmTrung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
250Nguyễn Khắc Hiệu/Nguyễn Cao Kỳ AnhTrung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
D21J
90Phạm Minh Thanh/Nguyễn Linh AnhProG Academy
92Trần Bảo Minh/Nguyễn Hà VyProG Academy
118Ninh Cao Bách/Nguyễn Thu HàSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
128Trần Văn Đức/Hoàng Thị PhươngSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
130Nguyễn Gia Khánh/Phạm Ngọc NhiSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
164Nguyễn Trịnh Bảo Anh/Trương Tuệ LâmTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
201Nguyễn Lâm Hữu Phước/Nguyễn Bình Phương AnSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
208Đào Thế Anh/Llê Ngọc Phương LinhTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
249Trần Văn Tuấn Anh/Trần Ngọc Bảo TrâmTrung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
250Nguyễn Khắc Hiệu/Nguyễn Cao Kỳ AnhTrung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
D21P
90Phạm Minh Thanh/Nguyễn Linh AnhProG Academy
92Trần Bảo Minh/Nguyễn Hà VyProG Academy
118Ninh Cao Bách/Nguyễn Thu HàSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
128Trần Văn Đức/Hoàng Thị PhươngSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
129Nguyễn Gia Khánh/Đỗ Ngọc Khánh HuyềnSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
208Đào Thế Anh/Llê Ngọc Phương LinhTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
D21R
72Nguyễn Hồng Việt/Cao Kiều Ngọc LyProG Academy
90Phạm Minh Thanh/Nguyễn Linh AnhProG Academy
92Trần Bảo Minh/Nguyễn Hà VyProG Academy
118Ninh Cao Bách/Nguyễn Thu HàSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
127Trần Văn Đức/Quách Khánh ChiSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
130Nguyễn Gia Khánh/Phạm Ngọc NhiSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
164Nguyễn Trịnh Bảo Anh/Trương Tuệ LâmTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
176Đào Trọng Phú/Hoàng Bảo NgọcColorful Art Quảng Ninh
177Lê Hoàng/Nguyễn Vũ Hương GiangColorful Art Quảng Ninh
201Nguyễn Lâm Hữu Phước/Nguyễn Bình Phương AnSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
208Đào Thế Anh/Llê Ngọc Phương LinhTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
215Nguyễn Đức Anh/Hoàng Mai LinhTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
249Trần Văn Tuấn Anh/Trần Ngọc Bảo TrâmTrung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
250Nguyễn Khắc Hiệu/Nguyễn Cao Kỳ AnhTrung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
D21S
90Phạm Minh Thanh/Nguyễn Linh AnhProG Academy
92Trần Bảo Minh/Nguyễn Hà VyProG Academy
118Ninh Cao Bách/Nguyễn Thu HàSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
128Trần Văn Đức/Hoàng Thị PhươngSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
129Nguyễn Gia Khánh/Đỗ Ngọc Khánh HuyềnSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
201Nguyễn Lâm Hữu Phước/Nguyễn Bình Phương AnSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
208Đào Thế Anh/Llê Ngọc Phương LinhTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
249Trần Văn Tuấn Anh/Trần Ngọc Bảo TrâmTrung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
250Nguyễn Khắc Hiệu/Nguyễn Cao Kỳ AnhTrung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
D224
90Phạm Minh Thanh/Nguyễn Linh AnhProG Academy
91Nguyễn Anh Đức/Nguyễn Gia NhưProG Academy
92Trần Bảo Minh/Nguyễn Hà VyProG Academy
162Phùng Gia Bảo/Phạm Bảo AnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
165Lê Đức Anh/Phạm Bảo TrâmTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
D225
90Phạm Minh Thanh/Nguyễn Linh AnhProG Academy
91Nguyễn Anh Đức/Nguyễn Gia NhưProG Academy
92Trần Bảo Minh/Nguyễn Hà VyProG Academy
162Phùng Gia Bảo/Phạm Bảo AnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
165Lê Đức Anh/Phạm Bảo TrâmTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
D312
50Hoàng Tiến Phát/Nguyễn Phương AnhSở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
70Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia LinhProG Academy
73Lê Quốc Hưng/Trần Linh ChiProG Academy
136Đào Kim Gia Bảo/Nguyễn Như QuỳnhSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
140Từ Đức Minh/Đỗ Bảo HânSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
141Nguyễn Hải Long/Trần Hà ChâuSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
209Phạm Huy Hoàng/Vũ Yến NhiTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
228Phạm Duy Khôi/Võ Ngọc Minh TuyềnTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
236Nguyễn Duy Anh/Đàm Thị Thanh HoaMY DANCE HD
246Cao Hàn Minh Thái/Nguyễn Ngọc Khánh LinhCLB Khiêu vũ Hải Dương
248Vũ Hoàng Việt Anh/Nguyễn Thảo LyTrung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
D313
91Nguyễn Anh Đức/Nguyễn Gia NhưProG Academy
92Trần Bảo Minh/Nguyễn Hà VyProG Academy
93Lê Văn Đức Anh/Lê Hồng AnhProG Academy
94Phạm Hoàng Việt/Nguyễn Đặng Yến NhiProG Academy
141Nguyễn Hải Long/Trần Hà ChâuSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
D314
91Nguyễn Anh Đức/Nguyễn Gia NhưProG Academy
92Trần Bảo Minh/Nguyễn Hà VyProG Academy
93Lê Văn Đức Anh/Lê Hồng AnhProG Academy
94Phạm Hoàng Việt/Nguyễn Đặng Yến NhiProG Academy
D315
91Nguyễn Anh Đức/Nguyễn Gia NhưProG Academy
92Trần Bảo Minh/Nguyễn Hà VyProG Academy
93Lê Văn Đức Anh/Lê Hồng AnhProG Academy
94Phạm Hoàng Việt/Nguyễn Đặng Yến NhiProG Academy
D31C
50Hoàng Tiến Phát/Nguyễn Phương AnhSở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
70Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia LinhProG Academy
73Lê Quốc Hưng/Trần Linh ChiProG Academy
135Đào Kim Gia Bảo/Phạm Thị Huyền TrangSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
140Từ Đức Minh/Đỗ Bảo HânSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
142Nguyễn Hải Long/Phạm Ngọc NhiSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
176Đào Trọng Phú/Hoàng Bảo NgọcColorful Art Quảng Ninh
177Lê Hoàng/Nguyễn Vũ Hương GiangColorful Art Quảng Ninh
208Đào Thế Anh/Llê Ngọc Phương LinhTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
209Phạm Huy Hoàng/Vũ Yến NhiTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
228Phạm Duy Khôi/Võ Ngọc Minh TuyềnTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
236Nguyễn Duy Anh/Đàm Thị Thanh HoaMY DANCE HD
246Cao Hàn Minh Thái/Nguyễn Ngọc Khánh LinhCLB Khiêu vũ Hải Dương
248Vũ Hoàng Việt Anh/Nguyễn Thảo LyTrung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
D31J
50Hoàng Tiến Phát/Nguyễn Phương AnhSở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
70Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia LinhProG Academy
209Phạm Huy Hoàng/Vũ Yến NhiTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
228Phạm Duy Khôi/Võ Ngọc Minh TuyềnTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
246Cao Hàn Minh Thái/Nguyễn Ngọc Khánh LinhCLB Khiêu vũ Hải Dương
248Vũ Hoàng Việt Anh/Nguyễn Thảo LyTrung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
D31R
50Hoàng Tiến Phát/Nguyễn Phương AnhSở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
70Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia LinhProG Academy
73Lê Quốc Hưng/Trần Linh ChiProG Academy
135Đào Kim Gia Bảo/Phạm Thị Huyền TrangSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
140Từ Đức Minh/Đỗ Bảo HânSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
142Nguyễn Hải Long/Phạm Ngọc NhiSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
176Đào Trọng Phú/Hoàng Bảo NgọcColorful Art Quảng Ninh
177Lê Hoàng/Nguyễn Vũ Hương GiangColorful Art Quảng Ninh
209Phạm Huy Hoàng/Vũ Yến NhiTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
228Phạm Duy Khôi/Võ Ngọc Minh TuyềnTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
236Nguyễn Duy Anh/Đàm Thị Thanh HoaMY DANCE HD
246Cao Hàn Minh Thái/Nguyễn Ngọc Khánh LinhCLB Khiêu vũ Hải Dương
248Vũ Hoàng Việt Anh/Nguyễn Thảo LyTrung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
D31S
50Hoàng Tiến Phát/Nguyễn Phương AnhSở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
70Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia LinhProG Academy
136Đào Kim Gia Bảo/Nguyễn Như QuỳnhSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
140Từ Đức Minh/Đỗ Bảo HânSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
209Phạm Huy Hoàng/Vũ Yến NhiTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
228Phạm Duy Khôi/Võ Ngọc Minh TuyềnTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
246Cao Hàn Minh Thái/Nguyễn Ngọc Khánh LinhCLB Khiêu vũ Hải Dương
D322
70Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia LinhProG Academy
88Chu Nguyên Khôi/Đào Lan PhươngProG Academy
162Phùng Gia Bảo/Phạm Bảo AnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
163Nguyễn Tiến Đạt/Lê Nhật LinhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
165Lê Đức Anh/Phạm Bảo TrâmTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
D32W
70Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia LinhProG Academy
88Chu Nguyên Khôi/Đào Lan PhươngProG Academy
162Phùng Gia Bảo/Phạm Bảo AnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
165Lê Đức Anh/Phạm Bảo TrâmTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
194Lương Đình Tùng Dương/Đào Minh AnhDancesport HD
D412
49Lê Quang Huy/Nguyễn Phương AnhSở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
93Lê Văn Đức Anh/Lê Hồng AnhProG Academy
94Phạm Hoàng Việt/Nguyễn Đặng Yến NhiProG Academy
98Nguyễn Việt Quang/Lê Phương AnhProG Academy
113Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyên Phương Trang AnhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
135Đào Kim Gia Bảo/Phạm Thị Huyền TrangSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
140Từ Đức Minh/Đỗ Bảo HânSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
141Nguyễn Hải Long/Trần Hà ChâuSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
171Hà Như Minh/Hoàng Diệu Hà MyTrường THCS Thăng Long
209Phạm Huy Hoàng/Vũ Yến NhiTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
248Vũ Hoàng Việt Anh/Nguyễn Thảo LyTrung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
D414
70Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia LinhProG Academy
95Nguyễn Tuấn An/Hoàng Phương AnhProG Academy
207Nguyễn Duy Anh/Vũ Hà Linh AnhTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
218Nguyễn Phạm Đức/Lê Minh NguyệtCLB 2M Dancesport
D415
70Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia LinhProG Academy
95Nguyễn Tuấn An/Hoàng Phương AnhProG Academy
207Nguyễn Duy Anh/Vũ Hà Linh AnhTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
218Nguyễn Phạm Đức/Lê Minh NguyệtCLB 2M Dancesport
D41C
49Lê Quang Huy/Nguyễn Phương AnhSở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
93Lê Văn Đức Anh/Lê Hồng AnhProG Academy
94Phạm Hoàng Việt/Nguyễn Đặng Yến NhiProG Academy
98Nguyễn Việt Quang/Lê Phương AnhProG Academy
113Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyên Phương Trang AnhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
136Đào Kim Gia Bảo/Nguyễn Như QuỳnhSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
140Từ Đức Minh/Đỗ Bảo HânSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
141Nguyễn Hải Long/Trần Hà ChâuSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
209Phạm Huy Hoàng/Vũ Yến NhiTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
248Vũ Hoàng Việt Anh/Nguyễn Thảo LyTrung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
D41J
49Lê Quang Huy/Nguyễn Phương AnhSở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
93Lê Văn Đức Anh/Lê Hồng AnhProG Academy
94Phạm Hoàng Việt/Nguyễn Đặng Yến NhiProG Academy
113Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyên Phương Trang AnhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
248Vũ Hoàng Việt Anh/Nguyễn Thảo LyTrung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
D41R
49Lê Quang Huy/Nguyễn Phương AnhSở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
93Lê Văn Đức Anh/Lê Hồng AnhProG Academy
94Phạm Hoàng Việt/Nguyễn Đặng Yến NhiProG Academy
98Nguyễn Việt Quang/Lê Phương AnhProG Academy
113Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyên Phương Trang AnhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
136Đào Kim Gia Bảo/Nguyễn Như QuỳnhSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
141Nguyễn Hải Long/Trần Hà ChâuSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
209Phạm Huy Hoàng/Vũ Yến NhiTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
248Vũ Hoàng Việt Anh/Nguyễn Thảo LyTrung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
D41S
49Lê Quang Huy/Nguyễn Phương AnhSở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
93Lê Văn Đức Anh/Lê Hồng AnhProG Academy
94Phạm Hoàng Việt/Nguyễn Đặng Yến NhiProG Academy
135Đào Kim Gia Bảo/Phạm Thị Huyền TrangSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
140Từ Đức Minh/Đỗ Bảo HânSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
141Nguyễn Hải Long/Trần Hà ChâuSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
D422
64Lê Hoàng Sơn/Nguyễn Ngô Xuân NhiProG Academy
88Chu Nguyên Khôi/Đào Lan PhươngProG Academy
93Lê Văn Đức Anh/Lê Hồng AnhProG Academy
95Nguyễn Tuấn An/Hoàng Phương AnhProG Academy
96Nguyễn Quốc Bảo/Trần Hoàng Minh ChâuProG Academy
163Nguyễn Tiến Đạt/Lê Nhật LinhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
D42F
64Lê Hoàng Sơn/Nguyễn Ngô Xuân NhiProG Academy
88Chu Nguyên Khôi/Đào Lan PhươngProG Academy
93Lê Văn Đức Anh/Lê Hồng AnhProG Academy
95Nguyễn Tuấn An/Hoàng Phương AnhProG Academy
96Nguyễn Quốc Bảo/Trần Hoàng Minh ChâuProG Academy
D42Q
64Lê Hoàng Sơn/Nguyễn Ngô Xuân NhiProG Academy
88Chu Nguyên Khôi/Đào Lan PhươngProG Academy
93Lê Văn Đức Anh/Lê Hồng AnhProG Academy
95Nguyễn Tuấn An/Hoàng Phương AnhProG Academy
96Nguyễn Quốc Bảo/Trần Hoàng Minh ChâuProG Academy
163Nguyễn Tiến Đạt/Lê Nhật LinhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
D42T
64Lê Hoàng Sơn/Nguyễn Ngô Xuân NhiProG Academy
88Chu Nguyên Khôi/Đào Lan PhươngProG Academy
93Lê Văn Đức Anh/Lê Hồng AnhProG Academy
95Nguyễn Tuấn An/Hoàng Phương AnhProG Academy
96Nguyễn Quốc Bảo/Trần Hoàng Minh ChâuProG Academy
163Nguyễn Tiến Đạt/Lê Nhật LinhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
D42V
64Lê Hoàng Sơn/Nguyễn Ngô Xuân NhiProG Academy
88Chu Nguyên Khôi/Đào Lan PhươngProG Academy
93Lê Văn Đức Anh/Lê Hồng AnhProG Academy
95Nguyễn Tuấn An/Hoàng Phương AnhProG Academy
96Nguyễn Quốc Bảo/Trần Hoàng Minh ChâuProG Academy
D42W
15Phạm Hữu Đạt/Nguyễn Thùy DươngFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
64Lê Hoàng Sơn/Nguyễn Ngô Xuân NhiProG Academy
88Chu Nguyên Khôi/Đào Lan PhươngProG Academy
93Lê Văn Đức Anh/Lê Hồng AnhProG Academy
95Nguyễn Tuấn An/Hoàng Phương AnhProG Academy
96Nguyễn Quốc Bảo/Trần Hoàng Minh ChâuProG Academy
163Nguyễn Tiến Đạt/Lê Nhật LinhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
194Lương Đình Tùng Dương/Đào Minh AnhDancesport HD
D512
94Phạm Hoàng Việt/Nguyễn Đặng Yến NhiProG Academy
97Trần Tuấn Kiệt/Trần Lương Diễm QuỳnhProG Academy
98Nguyễn Việt Quang/Lê Phương AnhProG Academy
113Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyên Phương Trang AnhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
139Đặng Gia Anh Tú/Nguyễn Thu TrangSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
171Hà Như Minh/Hoàng Diệu Hà MyTrường THCS Thăng Long
218Nguyễn Phạm Đức/Lê Minh NguyệtCLB 2M Dancesport
D513
70Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia LinhProG Academy
95Nguyễn Tuấn An/Hoàng Phương AnhProG Academy
99Nguyễn Hữu Duy Anh/Nguyễn Thuỳ LinhProG Academy
102Nguyễn Duy Anh/Nguyễn Vũ Ngọc Mai PhươngVietsdance Center
139Đặng Gia Anh Tú/Nguyễn Thu TrangSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
207Nguyễn Duy Anh/Vũ Hà Linh AnhTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
D514
70Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia LinhProG Academy
95Nguyễn Tuấn An/Hoàng Phương AnhProG Academy
99Nguyễn Hữu Duy Anh/Nguyễn Thuỳ LinhProG Academy
207Nguyễn Duy Anh/Vũ Hà Linh AnhTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
D515
70Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia LinhProG Academy
95Nguyễn Tuấn An/Hoàng Phương AnhProG Academy
99Nguyễn Hữu Duy Anh/Nguyễn Thuỳ LinhProG Academy
207Nguyễn Duy Anh/Vũ Hà Linh AnhTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
D51C
94Phạm Hoàng Việt/Nguyễn Đặng Yến NhiProG Academy
97Trần Tuấn Kiệt/Trần Lương Diễm QuỳnhProG Academy
98Nguyễn Việt Quang/Lê Phương AnhProG Academy
113Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyên Phương Trang AnhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
171Hà Như Minh/Hoàng Diệu Hà MyTrường THCS Thăng Long
D51J
94Phạm Hoàng Việt/Nguyễn Đặng Yến NhiProG Academy
97Trần Tuấn Kiệt/Trần Lương Diễm QuỳnhProG Academy
113Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyên Phương Trang AnhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
171Hà Như Minh/Hoàng Diệu Hà MyTrường THCS Thăng Long
218Nguyễn Phạm Đức/Lê Minh NguyệtCLB 2M Dancesport
D51P
94Phạm Hoàng Việt/Nguyễn Đặng Yến NhiProG Academy
97Trần Tuấn Kiệt/Trần Lương Diễm QuỳnhProG Academy
113Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyên Phương Trang AnhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
171Hà Như Minh/Hoàng Diệu Hà MyTrường THCS Thăng Long
218Nguyễn Phạm Đức/Lê Minh NguyệtCLB 2M Dancesport
D51R
94Phạm Hoàng Việt/Nguyễn Đặng Yến NhiProG Academy
97Trần Tuấn Kiệt/Trần Lương Diễm QuỳnhProG Academy
98Nguyễn Việt Quang/Lê Phương AnhProG Academy
113Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyên Phương Trang AnhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
171Hà Như Minh/Hoàng Diệu Hà MyTrường THCS Thăng Long
218Nguyễn Phạm Đức/Lê Minh NguyệtCLB 2M Dancesport
D52Q
88Chu Nguyên Khôi/Đào Lan PhươngProG Academy
95Nguyễn Tuấn An/Hoàng Phương AnhProG Academy
96Nguyễn Quốc Bảo/Trần Hoàng Minh ChâuProG Academy
97Trần Tuấn Kiệt/Trần Lương Diễm QuỳnhProG Academy
163Nguyễn Tiến Đạt/Lê Nhật LinhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
D52T
11Hoàng Văn Tú/Phạm Trà MyFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
88Chu Nguyên Khôi/Đào Lan PhươngProG Academy
95Nguyễn Tuấn An/Hoàng Phương AnhProG Academy
96Nguyễn Quốc Bảo/Trần Hoàng Minh ChâuProG Academy
97Trần Tuấn Kiệt/Trần Lương Diễm QuỳnhProG Academy
163Nguyễn Tiến Đạt/Lê Nhật LinhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
D52W
11Hoàng Văn Tú/Phạm Trà MyFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
88Chu Nguyên Khôi/Đào Lan PhươngProG Academy
95Nguyễn Tuấn An/Hoàng Phương AnhProG Academy
96Nguyễn Quốc Bảo/Trần Hoàng Minh ChâuProG Academy
97Trần Tuấn Kiệt/Trần Lương Diễm QuỳnhProG Academy
163Nguyễn Tiến Đạt/Lê Nhật LinhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
194Lương Đình Tùng Dương/Đào Minh AnhDancesport HD
D612
97Trần Tuấn Kiệt/Trần Lương Diễm QuỳnhProG Academy
98Nguyễn Việt Quang/Lê Phương AnhProG Academy
102Nguyễn Duy Anh/Nguyễn Vũ Ngọc Mai PhươngVietsdance Center
139Đặng Gia Anh Tú/Nguyễn Thu TrangSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
195Trần Quốc Tú/Nguyễn Bích TrâmElite Dance
271Trần Ngọc Tú/Phương Tường ViCLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
274Đoàn Hồng Hải/Phạm Thị Mỹ DungTrung tâm văn hoá tttt thị xã Thuận An
D613
99Nguyễn Hữu Duy Anh/Nguyễn Thuỳ LinhProG Academy
101Nguyễn Anh Minh/Nguyễn Thị Tâm ĐanVietsdance Center
139Đặng Gia Anh Tú/Nguyễn Thu TrangSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
207Nguyễn Duy Anh/Vũ Hà Linh AnhTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
218Nguyễn Phạm Đức/Lê Minh NguyệtCLB 2M Dancesport
274Đoàn Hồng Hải/Phạm Thị Mỹ DungTrung tâm văn hoá tttt thị xã Thuận An
D61C
97Trần Tuấn Kiệt/Trần Lương Diễm QuỳnhProG Academy
98Nguyễn Việt Quang/Lê Phương AnhProG Academy
102Nguyễn Duy Anh/Nguyễn Vũ Ngọc Mai PhươngVietsdance Center
172Nguyễn Minh Tài/Đặng Ngọc PhượngTt huấn luyện và thi đấu TDTT Bình Dương
195Trần Quốc Tú/Nguyễn Bích TrâmElite Dance
271Trần Ngọc Tú/Phương Tường ViCLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
D61R
97Trần Tuấn Kiệt/Trần Lương Diễm QuỳnhProG Academy
98Nguyễn Việt Quang/Lê Phương AnhProG Academy
102Nguyễn Duy Anh/Nguyễn Vũ Ngọc Mai PhươngVietsdance Center
172Nguyễn Minh Tài/Đặng Ngọc PhượngTt huấn luyện và thi đấu TDTT Bình Dương
195Trần Quốc Tú/Nguyễn Bích TrâmElite Dance
271Trần Ngọc Tú/Phương Tường ViCLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
D624
64Lê Hoàng Sơn/Nguyễn Ngô Xuân NhiProG Academy
96Nguyễn Quốc Bảo/Trần Hoàng Minh ChâuProG Academy
97Trần Tuấn Kiệt/Trần Lương Diễm QuỳnhProG Academy
219Nguyễn Quốc Bình/Tạ Thiên ThanhUni Dance
220Trương Hữu Thành/Vũ Hồng TrangUni Dance
D625
64Lê Hoàng Sơn/Nguyễn Ngô Xuân NhiProG Academy
96Nguyễn Quốc Bảo/Trần Hoàng Minh ChâuProG Academy
97Trần Tuấn Kiệt/Trần Lương Diễm QuỳnhProG Academy
100Nguyễn Trung Thực/Thạch Ngọc AnhProG Academy
219Nguyễn Quốc Bình/Tạ Thiên ThanhUni Dance
220Trương Hữu Thành/Vũ Hồng TrangUni Dance
D712
61Đỗ Kỳ Lân/Trần Diệu HươngSở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
195Trần Quốc Tú/Nguyễn Bích TrâmElite Dance
271Trần Ngọc Tú/Phương Tường ViCLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
281Đinh Quang Hiền/Nguyễn Thị Thuỳ DungTrung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
283Trần Văn Phương/Đinh Kim ThoaTrung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
284Đinh Quang Hiền/Đoàn Thị Kiều OanhTrung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
289Nguyễn Minh Tài/Phạm Thị Mỹ DungTrung tâm văn hoá TT huyện Bắc Tân Uyên
291Tăng Hồng Phước/Tô Thị Trang ĐàiTrung tâm VHTTT thị xã Bến Cát
D713
172Nguyễn Minh Tài/Đặng Ngọc PhượngTt huấn luyện và thi đấu TDTT Bình Dương
195Trần Quốc Tú/Nguyễn Bích TrâmElite Dance
225Luu Phi Long/Nguyễn Thị HàTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
274Đoàn Hồng Hải/Phạm Thị Mỹ DungTrung tâm văn hoá tttt thị xã Thuận An
284Đinh Quang Hiền/Đoàn Thị Kiều OanhTrung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
D714
172Nguyễn Minh Tài/Đặng Ngọc PhượngTt huấn luyện và thi đấu TDTT Bình Dương
195Trần Quốc Tú/Nguyễn Bích TrâmElite Dance
225Luu Phi Long/Nguyễn Thị HàTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
274Đoàn Hồng Hải/Phạm Thị Mỹ DungTrung tâm văn hoá tttt thị xã Thuận An
D71C
61Đỗ Kỳ Lân/Trần Diệu HươngSở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
195Trần Quốc Tú/Nguyễn Bích TrâmElite Dance
271Trần Ngọc Tú/Phương Tường ViCLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
281Đinh Quang Hiền/Nguyễn Thị Thuỳ DungTrung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
283Trần Văn Phương/Đinh Kim ThoaTrung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
289Nguyễn Minh Tài/Phạm Thị Mỹ DungTrung tâm văn hoá TT huyện Bắc Tân Uyên
291Tăng Hồng Phước/Tô Thị Trang ĐàiTrung tâm VHTTT thị xã Bến Cát
D71J
195Trần Quốc Tú/Nguyễn Bích TrâmElite Dance
281Đinh Quang Hiền/Nguyễn Thị Thuỳ DungTrung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
282Lê Trần Tuấn Anh/Nguyễn Thị NguyệtTrung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
283Trần Văn Phương/Đinh Kim ThoaTrung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
290Đoàn Hồng Hải/Đặng Ngọc PhượngTrung tâm văn hoá TT huyện Bắc Tân Uyên
291Tăng Hồng Phước/Tô Thị Trang ĐàiTrung tâm VHTTT thị xã Bến Cát
D71R
61Đỗ Kỳ Lân/Trần Diệu HươngSở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
195Trần Quốc Tú/Nguyễn Bích TrâmElite Dance
221Âu Tuấn Hòa/Vũ Thị NgaCLB HH Dance HN
271Trần Ngọc Tú/Phương Tường ViCLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
281Đinh Quang Hiền/Nguyễn Thị Thuỳ DungTrung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
283Trần Văn Phương/Đinh Kim ThoaTrung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
289Nguyễn Minh Tài/Phạm Thị Mỹ DungTrung tâm văn hoá TT huyện Bắc Tân Uyên
D71S
61Đỗ Kỳ Lân/Trần Diệu HươngSở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
195Trần Quốc Tú/Nguyễn Bích TrâmElite Dance
221Âu Tuấn Hòa/Vũ Thị NgaCLB HH Dance HN
281Đinh Quang Hiền/Nguyễn Thị Thuỳ DungTrung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
283Trần Văn Phương/Đinh Kim ThoaTrung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
290Đoàn Hồng Hải/Đặng Ngọc PhượngTrung tâm văn hoá TT huyện Bắc Tân Uyên
291Tăng Hồng Phước/Tô Thị Trang ĐàiTrung tâm VHTTT thị xã Bến Cát
D722
89Đỗ Trung Anh/Nguyễn Thị Bạch TuyếtProG Academy
172Nguyễn Minh Tài/Đặng Ngọc PhượngTt huấn luyện và thi đấu TDTT Bình Dương
219Nguyễn Quốc Bình/Tạ Thiên ThanhUni Dance
282Lê Trần Tuấn Anh/Nguyễn Thị NguyệtTrung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
283Trần Văn Phương/Đinh Kim ThoaTrung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
284Đinh Quang Hiền/Đoàn Thị Kiều OanhTrung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
300Đỗ Hoàng Anh Tuấn/Trần Thị Mỹ ThanhTrung tâm Văn hoá Thể thao Vietsovpetro Tp. Vũng Tàu
D72F
89Đỗ Trung Anh/Nguyễn Thị Bạch TuyếtProG Academy
172Nguyễn Minh Tài/Đặng Ngọc PhượngTt huấn luyện và thi đấu TDTT Bình Dương
282Lê Trần Tuấn Anh/Nguyễn Thị NguyệtTrung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
283Trần Văn Phương/Đinh Kim ThoaTrung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
284Đinh Quang Hiền/Đoàn Thị Kiều OanhTrung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
300Đỗ Hoàng Anh Tuấn/Trần Thị Mỹ ThanhTrung tâm Văn hoá Thể thao Vietsovpetro Tp. Vũng Tàu
D72Q
89Đỗ Trung Anh/Nguyễn Thị Bạch TuyếtProG Academy
172Nguyễn Minh Tài/Đặng Ngọc PhượngTt huấn luyện và thi đấu TDTT Bình Dương
282Lê Trần Tuấn Anh/Nguyễn Thị NguyệtTrung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
283Trần Văn Phương/Đinh Kim ThoaTrung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
284Đinh Quang Hiền/Đoàn Thị Kiều OanhTrung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
300Đỗ Hoàng Anh Tuấn/Trần Thị Mỹ ThanhTrung tâm Văn hoá Thể thao Vietsovpetro Tp. Vũng Tàu
D72T
89Đỗ Trung Anh/Nguyễn Thị Bạch TuyếtProG Academy
172Nguyễn Minh Tài/Đặng Ngọc PhượngTt huấn luyện và thi đấu TDTT Bình Dương
219Nguyễn Quốc Bình/Tạ Thiên ThanhUni Dance
282Lê Trần Tuấn Anh/Nguyễn Thị NguyệtTrung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
283Trần Văn Phương/Đinh Kim ThoaTrung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
284Đinh Quang Hiền/Đoàn Thị Kiều OanhTrung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
300Đỗ Hoàng Anh Tuấn/Trần Thị Mỹ ThanhTrung tâm Văn hoá Thể thao Vietsovpetro Tp. Vũng Tàu
D72W
89Đỗ Trung Anh/Nguyễn Thị Bạch TuyếtProG Academy
172Nguyễn Minh Tài/Đặng Ngọc PhượngTt huấn luyện và thi đấu TDTT Bình Dương
219Nguyễn Quốc Bình/Tạ Thiên ThanhUni Dance
282Lê Trần Tuấn Anh/Nguyễn Thị NguyệtTrung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
283Trần Văn Phương/Đinh Kim ThoaTrung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
284Đinh Quang Hiền/Đoàn Thị Kiều OanhTrung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
300Đỗ Hoàng Anh Tuấn/Trần Thị Mỹ ThanhTrung tâm Văn hoá Thể thao Vietsovpetro Tp. Vũng Tàu
D812
224Lê Quốc Đạt/Nguyễn Thị Thanh MaiCLB Sơn Tây
225Luu Phi Long/Nguyễn Thị HàTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
283Trần Văn Phương/Đinh Kim ThoaTrung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
284Đinh Quang Hiền/Đoàn Thị Kiều OanhTrung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
291Tăng Hồng Phước/Tô Thị Trang ĐàiTrung tâm VHTTT thị xã Bến Cát
D81C
197Lê Thanh Nam/Nguyễn Thị ThanhCLB Dancesport Bắc Hải
224Lê Quốc Đạt/Nguyễn Thị Thanh MaiCLB Sơn Tây
225Luu Phi Long/Nguyễn Thị HàTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
283Trần Văn Phương/Đinh Kim ThoaTrung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
284Đinh Quang Hiền/Đoàn Thị Kiều OanhTrung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
D81R
197Lê Thanh Nam/Nguyễn Thị ThanhCLB Dancesport Bắc Hải
224Lê Quốc Đạt/Nguyễn Thị Thanh MaiCLB Sơn Tây
225Luu Phi Long/Nguyễn Thị HàTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
283Trần Văn Phương/Đinh Kim ThoaTrung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
284Đinh Quang Hiền/Đoàn Thị Kiều OanhTrung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
DT12
61Đỗ Kỳ Lân/Trần Diệu HươngSở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
225Luu Phi Long/Nguyễn Thị HàTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
281Đinh Quang Hiền/Nguyễn Thị Thuỳ DungTrung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
283Trần Văn Phương/Đinh Kim ThoaTrung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
284Đinh Quang Hiền/Đoàn Thị Kiều OanhTrung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
291Tăng Hồng Phước/Tô Thị Trang ĐàiTrung tâm VHTTT thị xã Bến Cát
DT1C
61Đỗ Kỳ Lân/Trần Diệu HươngSở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
223Âu Tuấn Hòa/Trần Kim DungCLB HH Dance HN
225Luu Phi Long/Nguyễn Thị HàTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
283Trần Văn Phương/Đinh Kim ThoaTrung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
284Đinh Quang Hiền/Đoàn Thị Kiều OanhTrung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
291Tăng Hồng Phước/Tô Thị Trang ĐàiTrung tâm VHTTT thị xã Bến Cát
DT1J
225Luu Phi Long/Nguyễn Thị HàTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
281Đinh Quang Hiền/Nguyễn Thị Thuỳ DungTrung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
283Trần Văn Phương/Đinh Kim ThoaTrung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
284Đinh Quang Hiền/Đoàn Thị Kiều OanhTrung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
291Tăng Hồng Phước/Tô Thị Trang ĐàiTrung tâm VHTTT thị xã Bến Cát
DT1R
61Đỗ Kỳ Lân/Trần Diệu HươngSở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
222Âu Tuấn Hòa/Nguyễn Thị OanhCLB HH Dance HN
225Luu Phi Long/Nguyễn Thị HàTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
283Trần Văn Phương/Đinh Kim ThoaTrung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
284Đinh Quang Hiền/Đoàn Thị Kiều OanhTrung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
291Tăng Hồng Phước/Tô Thị Trang ĐàiTrung tâm VHTTT thị xã Bến Cát
GZ1C
206Tuyết,Thoa,Hải,Liên,Nhung,Ngoan,Hiền,Dừa,HồngTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
GZ1R
60Hiền, Bình, Hiền, Hiền, Huyền, Hương, Hoa, Thuỷ, S...Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
GZ1S
60Hiền, Bình, Hiền, Hiền, Huyền, Hương, Hoa, Thuỷ, S...Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
258Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Tống Thị Hồng Thúy, Chu Thị ...CLB Kiến An Dancesport
H52F
11Hoàng Văn Tú/Phạm Trà MyFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
14Lương Trịnh Thái Sang/Hoàng Ngọc Bảo ThyFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
15Phạm Hữu Đạt/Nguyễn Thùy DươngFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
18Nguyễn Trường Sơn/Hà Lan HươngFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
33Phạm Đức Anh/Đinh Quỳnh AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
H52Q
11Hoàng Văn Tú/Phạm Trà MyFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
14Lương Trịnh Thái Sang/Hoàng Ngọc Bảo ThyFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
15Phạm Hữu Đạt/Nguyễn Thùy DươngFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
18Nguyễn Trường Sơn/Hà Lan HươngFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
33Phạm Đức Anh/Đinh Quỳnh AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
H52T
11Hoàng Văn Tú/Phạm Trà MyFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
14Lương Trịnh Thái Sang/Hoàng Ngọc Bảo ThyFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
15Phạm Hữu Đạt/Nguyễn Thùy DươngFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
18Nguyễn Trường Sơn/Hà Lan HươngFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
33Phạm Đức Anh/Đinh Quỳnh AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
H52V
11Hoàng Văn Tú/Phạm Trà MyFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
14Lương Trịnh Thái Sang/Hoàng Ngọc Bảo ThyFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
15Phạm Hữu Đạt/Nguyễn Thùy DươngFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
18Nguyễn Trường Sơn/Hà Lan HươngFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
33Phạm Đức Anh/Đinh Quỳnh AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
H52W
11Hoàng Văn Tú/Phạm Trà MyFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
14Lương Trịnh Thái Sang/Hoàng Ngọc Bảo ThyFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
15Phạm Hữu Đạt/Nguyễn Thùy DươngFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
18Nguyễn Trường Sơn/Hà Lan HươngFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
33Phạm Đức Anh/Đinh Quỳnh AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
H62T
11Hoàng Văn Tú/Phạm Trà MyFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
14Lương Trịnh Thái Sang/Hoàng Ngọc Bảo ThyFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
15Phạm Hữu Đạt/Nguyễn Thùy DươngFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
18Nguyễn Trường Sơn/Hà Lan HươngFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
33Phạm Đức Anh/Đinh Quỳnh AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
H62W
11Hoàng Văn Tú/Phạm Trà MyFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
14Lương Trịnh Thái Sang/Hoàng Ngọc Bảo ThyFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
15Phạm Hữu Đạt/Nguyễn Thùy DươngFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
18Nguyễn Trường Sơn/Hà Lan HươngFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
33Phạm Đức Anh/Đinh Quỳnh AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
Q313
120Lưu Anh ThưSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
121Đàm Thùy LinhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
122Nguyễn Lâm Huyền AnhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
182Lê Thị Huyền TrangCLB 79 Hữu Nghị Dance Center
183Nguyễn Thị TuyếtCLB 79 Hữu Nghị Dance Center
184Nguyễn Trần Trúc LyCLB 79 Hữu Nghị Dance Center
276Lê Đoàn Khương DiCLB Bước nhảy Daklak- Dak Nông
277Trần Hoàng Mai LinhCLB Bước nhảy Daklak- Dak Nông
278Hà Thiên Bảo NgọcCLB Bước nhảy Daklak- Dak Nông
Q315
120Lưu Anh ThưSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
121Đàm Thùy LinhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
122Nguyễn Lâm Huyền AnhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
182Lê Thị Huyền TrangCLB 79 Hữu Nghị Dance Center
183Nguyễn Thị TuyếtCLB 79 Hữu Nghị Dance Center
184Nguyễn Trần Trúc LyCLB 79 Hữu Nghị Dance Center
276Lê Đoàn Khương DiCLB Bước nhảy Daklak- Dak Nông
277Trần Hoàng Mai LinhCLB Bước nhảy Daklak- Dak Nông
278Hà Thiên Bảo NgọcCLB Bước nhảy Daklak- Dak Nông
Q31C
56Hoàng Bảo HânSở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
144Nguyễn Thị Anh ĐàoSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
145Phạm Khánh PhươngBảo Dance Sport Nghệ An
146Nguyễn Đỗ Nguyệt AnhBảo Dance Sport Nghệ An
147Hồ Gia NhiBảo Dance Sport Nghệ An
198Nguyễn Hoàng Minh ThưSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
200Trần Phạm Quế TrâmSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
256Nguyễn Đức Thanh HằngĐiệp Vũ Trường
Q31J
55Ngô Phương ThảoSở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
58Lê Minh AnhSở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
145Phạm Khánh PhươngBảo Dance Sport Nghệ An
146Nguyễn Đỗ Nguyệt AnhBảo Dance Sport Nghệ An
147Hồ Gia NhiBảo Dance Sport Nghệ An
198Nguyễn Hoàng Minh ThưSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
200Trần Phạm Quế TrâmSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
256Nguyễn Đức Thanh HằngĐiệp Vũ Trường
Q31P
144Nguyễn Thị Anh ĐàoSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
145Phạm Khánh PhươngBảo Dance Sport Nghệ An
146Nguyễn Đỗ Nguyệt AnhBảo Dance Sport Nghệ An
147Hồ Gia NhiBảo Dance Sport Nghệ An
198Nguyễn Hoàng Minh ThưSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
200Trần Phạm Quế TrâmSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
Q31R
58Lê Minh AnhSở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
144Nguyễn Thị Anh ĐàoSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
145Phạm Khánh PhươngBảo Dance Sport Nghệ An
146Nguyễn Đỗ Nguyệt AnhBảo Dance Sport Nghệ An
147Hồ Gia NhiBảo Dance Sport Nghệ An
198Nguyễn Hoàng Minh ThưSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
200Trần Phạm Quế TrâmSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
256Nguyễn Đức Thanh HằngĐiệp Vũ Trường
Q31S
56Hoàng Bảo HânSở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
58Lê Minh AnhSở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
144Nguyễn Thị Anh ĐàoSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
145Phạm Khánh PhươngBảo Dance Sport Nghệ An
146Nguyễn Đỗ Nguyệt AnhBảo Dance Sport Nghệ An
147Hồ Gia NhiBảo Dance Sport Nghệ An
198Nguyễn Hoàng Minh ThưSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
200Trần Phạm Quế TrâmSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
256Nguyễn Đức Thanh HằngĐiệp Vũ Trường
Q323
13Trần Thị Mai AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
149Phạm Thu QuỳnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
158Hoàng Khánh LinhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
159Nguyễn Hà LinhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
161Phạm Ngọc MaiTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
166Trương Hoàng HàTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
Q325
149Phạm Thu QuỳnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
158Hoàng Khánh LinhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
159Nguyễn Hà LinhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
161Phạm Ngọc MaiTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
166Trương Hoàng HàTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
182Lê Thị Huyền TrangCLB 79 Hữu Nghị Dance Center
Q32T
150Nguyễn Quỳnh MaiTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
151Hồ Bảo KhánhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
152Phùng Ngọc Bảo VyTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
153Lê Hà AnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
160Phan Châu AnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
167Nguyễn Ngọc Hải AnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
Q32W
150Nguyễn Quỳnh MaiTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
151Hồ Bảo KhánhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
152Phùng Ngọc Bảo VyTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
153Lê Hà AnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
160Phan Châu AnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
167Nguyễn Ngọc Hải AnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
Q42Q
25Vũ Phương AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
30Vũ Phương ThiFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
31Đặng Thị Khánh NgọcFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
32Nguyễn Minh ThưFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
47Nguyễn Phạm Tuệ MinhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
48Vũ Hà Kiều LinhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
Q42T
16Phùng Thúy QuỳnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
21Nguyễn Thị Diệp AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
22Phạm Phương LinhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
23Bùi Trâm AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
24Bùi Lương Đinh HươngFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
26Vũ Thị Mai AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
Q42V
25Vũ Phương AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
30Vũ Phương ThiFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
31Đặng Thị Khánh NgọcFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
32Nguyễn Minh ThưFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
47Nguyễn Phạm Tuệ MinhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
48Vũ Hà Kiều LinhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
Q42W
16Phùng Thúy QuỳnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
21Nguyễn Thị Diệp AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
22Phạm Phương LinhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
23Bùi Trâm AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
24Bùi Lương Đinh HươngFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
26Vũ Thị Mai AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
S112
68Vũ Hoàng Như ThanhProG Academy
74Lê Phương AnhProG Academy
75Nguyễn Khánh VyProG Academy
77Vũ Yến NhiProG Academy
87Đỗ Hương ThảoProG Academy
106Lương Thảo LinhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
110Bùi Nguyễn Nguyệt ẠnhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
133Vũ Châu AnhSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
137Nguyễn Thị Thùy DươngSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
156Trần Thùy ẠnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
199Võ Kỳ Thanh TrúcSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
203Nguyễn Hoàng Mai AnhTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
210Trần Hà LinhTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
235Phạm Bảo Khánh LinhTrường Tiểu Học Phả Lại
237Phùng Nguyễn Ánh VyMY DANCE HD
239Trần Hồng AnhMY DANCE HD
240Trần Minh ChâuMY DANCE HD
252Bùi Trúc ChiTrung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
254Nguyễn Thiên HươngĐiệp Vũ Trường
255Lê Phương LinhĐiệp Vũ Trường
293Nguyễn Huyền PhươngTrung tâm nghệ thuật Star Kids Quảng Yên
294Nguyễn Tùng ChiTrung tâm nghệ thuật Star Kids Quảng Yên
297Lê Thị Phương NgaTrung tâm nghệ thuật Star Kids Quảng Yên
298Trần Trà MyTrường Tiểu học Thị trấn Yên Viên
S113
57Bùi Gia LinhSở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
123Nguyễn Ngân KhánhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
213Phạm Thị Anh ThưTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
277Trần Hoàng Mai LinhCLB Bước nhảy Daklak- Dak Nông
279Lê Đoàn Khương AnCLB Bước nhảy Daklak- Dak Nông
280Nguyễn Hồng PhúcCLB Bước nhảy Daklak- Dak Nông
S114
57Bùi Gia LinhSở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
123Nguyễn Ngân KhánhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
213Phạm Thị Anh ThưTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
277Trần Hoàng Mai LinhCLB Bước nhảy Daklak- Dak Nông
279Lê Đoàn Khương AnCLB Bước nhảy Daklak- Dak Nông
280Nguyễn Hồng PhúcCLB Bước nhảy Daklak- Dak Nông
S11C
35Nguyễn Hiền DungFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
36Nguyễn Ngọc Cẩm TúFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
38Đỗ Hải AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
40Trần Tú Tường MaiFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
41Vũ Ngọc DiệpFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
44Nguyễn Diệp AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
45Nguyễn Thị Hà AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
68Vũ Hoàng Như ThanhProG Academy
74Lê Phương AnhProG Academy
75Nguyễn Khánh VyProG Academy
77Vũ Yến NhiProG Academy
87Đỗ Hương ThảoProG Academy
106Lương Thảo LinhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
110Bùi Nguyễn Nguyệt ẠnhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
133Vũ Châu AnhSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
137Nguyễn Thị Thùy DươngSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
169Hoàng Bảo ChiTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
173Nguyễn Hà AnhColorful Art Quảng Ninh
174Bùi Hoàng YếnColorful Art Quảng Ninh
178Vũ Phạm Bảo TrâmColorful Art Quảng Ninh
186Nguyễn Hà PhươngCLB 79 Hữu Nghị Dance Center
199Võ Kỳ Thanh TrúcSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
203Nguyễn Hoàng Mai AnhTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
210Trần Hà LinhTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
212Đặng Khánh HuyềnTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
235Phạm Bảo Khánh LinhTrường Tiểu Học Phả Lại
237Phùng Nguyễn Ánh VyMY DANCE HD
239Trần Hồng AnhMY DANCE HD
240Trần Minh ChâuMY DANCE HD
242Nguyễn Hương GiangMY DANCE HD
252Bùi Trúc ChiTrung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
254Nguyễn Thiên HươngĐiệp Vũ Trường
255Lê Phương LinhĐiệp Vũ Trường
261Vũ Ngọc MinhCLB Chi Lam - Phả Lại
262Lê Hoàng Kiều AnhCLB Chi Lam - Phả Lại
263Đặng Thị Trà MyCLB Chi Lam - Phả Lại
265Nguyễn Thảo ChiCLB Chi Lam - Phả Lại
269Nguyễn Huỳnh Châu AnhCLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
270Nguyễn Quỳnh ChiCLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
298Trần Trà MyTrường Tiểu học Thị trấn Yên Viên
S11J
68Vũ Hoàng Như ThanhProG Academy
74Lê Phương AnhProG Academy
75Nguyễn Khánh VyProG Academy
77Vũ Yến NhiProG Academy
87Đỗ Hương ThảoProG Academy
106Lương Thảo LinhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
110Bùi Nguyễn Nguyệt ẠnhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
133Vũ Châu AnhSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
137Nguyễn Thị Thùy DươngSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
148Lê Phúc Trà MyBảo Dance Sport Nghệ An
154Vũ Trần Đan LinhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
169Hoàng Bảo ChiTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
173Nguyễn Hà AnhColorful Art Quảng Ninh
174Bùi Hoàng YếnColorful Art Quảng Ninh
199Võ Kỳ Thanh TrúcSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
203Nguyễn Hoàng Mai AnhTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
210Trần Hà LinhTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
212Đặng Khánh HuyềnTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
235Phạm Bảo Khánh LinhTrường Tiểu Học Phả Lại
252Bùi Trúc ChiTrung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
254Nguyễn Thiên HươngĐiệp Vũ Trường
255Lê Phương LinhĐiệp Vũ Trường
S11P
77Vũ Yến NhiProG Academy
137Nguyễn Thị Thùy DươngSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
148Lê Phúc Trà MyBảo Dance Sport Nghệ An
199Võ Kỳ Thanh TrúcSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
203Nguyễn Hoàng Mai AnhTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
235Phạm Bảo Khánh LinhTrường Tiểu Học Phả Lại
254Nguyễn Thiên HươngĐiệp Vũ Trường
255Lê Phương LinhĐiệp Vũ Trường
S11R
68Vũ Hoàng Như ThanhProG Academy
74Lê Phương AnhProG Academy
75Nguyễn Khánh VyProG Academy
77Vũ Yến NhiProG Academy
87Đỗ Hương ThảoProG Academy
106Lương Thảo LinhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
110Bùi Nguyễn Nguyệt ẠnhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
133Vũ Châu AnhSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
137Nguyễn Thị Thùy DươngSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
148Lê Phúc Trà MyBảo Dance Sport Nghệ An
154Vũ Trần Đan LinhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
156Trần Thùy ẠnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
169Hoàng Bảo ChiTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
173Nguyễn Hà AnhColorful Art Quảng Ninh
174Bùi Hoàng YếnColorful Art Quảng Ninh
186Nguyễn Hà PhươngCLB 79 Hữu Nghị Dance Center
199Võ Kỳ Thanh TrúcSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
203Nguyễn Hoàng Mai AnhTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
210Trần Hà LinhTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
212Đặng Khánh HuyềnTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
235Phạm Bảo Khánh LinhTrường Tiểu Học Phả Lại
237Phùng Nguyễn Ánh VyMY DANCE HD
239Trần Hồng AnhMY DANCE HD
240Trần Minh ChâuMY DANCE HD
252Bùi Trúc ChiTrung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
254Nguyễn Thiên HươngĐiệp Vũ Trường
255Lê Phương LinhĐiệp Vũ Trường
262Lê Hoàng Kiều AnhCLB Chi Lam - Phả Lại
264Nguyễn Minh PhươngCLB Chi Lam - Phả Lại
269Nguyễn Huỳnh Châu AnhCLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
270Nguyễn Quỳnh ChiCLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
286Phương Thảo NguyênTrung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
S11S
77Vũ Yến NhiProG Academy
87Đỗ Hương ThảoProG Academy
133Vũ Châu AnhSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
137Nguyễn Thị Thùy DươngSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
148Lê Phúc Trà MyBảo Dance Sport Nghệ An
169Hoàng Bảo ChiTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
173Nguyễn Hà AnhColorful Art Quảng Ninh
174Bùi Hoàng YếnColorful Art Quảng Ninh
199Võ Kỳ Thanh TrúcSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
203Nguyễn Hoàng Mai AnhTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
210Trần Hà LinhTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
235Phạm Bảo Khánh LinhTrường Tiểu Học Phả Lại
252Bùi Trúc ChiTrung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
254Nguyễn Thiên HươngĐiệp Vũ Trường
255Lê Phương LinhĐiệp Vũ Trường
298Trần Trà MyTrường Tiểu học Thị trấn Yên Viên
S122
20Trần Nhã KỳFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
27Bùi Tường LinhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
77Vũ Yến NhiProG Academy
151Hồ Bảo KhánhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
154Vũ Trần Đan LinhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
157Hoàng Tuệ VyTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
167Nguyễn Ngọc Hải AnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
168Lương Ngọc LinhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
275Vũ Diệu HươngTrung Tâm Văn Hóa TTTT TX Thuận An - Bình Dương
S12F
19Vũ Diệu HươngFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
20Trần Nhã KỳFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
151Hồ Bảo KhánhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
154Vũ Trần Đan LinhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
157Hoàng Tuệ VyTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
167Nguyễn Ngọc Hải AnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
168Lương Ngọc LinhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
S12Q
19Vũ Diệu HươngFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
20Trần Nhã KỳFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
77Vũ Yến NhiProG Academy
151Hồ Bảo KhánhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
154Vũ Trần Đan LinhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
157Hoàng Tuệ VyTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
167Nguyễn Ngọc Hải AnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
S12T
77Vũ Yến NhiProG Academy
151Hồ Bảo KhánhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
154Vũ Trần Đan LinhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
157Hoàng Tuệ VyTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
167Nguyễn Ngọc Hải AnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
168Lương Ngọc LinhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
S12V
19Vũ Diệu HươngFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
20Trần Nhã KỳFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
27Bùi Tường LinhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
28Nguyễn Bảo TrangFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
77Vũ Yến NhiProG Academy
157Hoàng Tuệ VyTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
S12W
19Vũ Diệu HươngFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
20Trần Nhã KỳFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
27Bùi Tường LinhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
77Vũ Yến NhiProG Academy
87Đỗ Hương ThảoProG Academy
148Lê Phúc Trà MyBảo Dance Sport Nghệ An
151Hồ Bảo KhánhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
154Vũ Trần Đan LinhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
157Hoàng Tuệ VyTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
167Nguyễn Ngọc Hải AnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
S212
26Vũ Thị Mai AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
51Nguyễn Thủy TiênSở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
55Ngô Phương ThảoSở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
59Nguyễn Phạm Phương LinhSở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
63Đặng Quỳnh TrangProG Academy
69Lê Mai Nhật HàProG Academy
76Vũ Minh HằngProG Academy
77Vũ Yến NhiProG Academy
79Ngô Hương NhiProG Academy
80Bùi Thiên AnProG Academy
104Phan Cao Minh AnhVietsdance Center
105Nguyễn Lê Kiều LinhVietsdance Center
131Nguyễn Hoàng YếnSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
132Nguyễn Thị Ánh NgọcSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
137Nguyễn Thị Thùy DươngSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
146Nguyễn Đỗ Nguyệt AnhBảo Dance Sport Nghệ An
147Hồ Gia NhiBảo Dance Sport Nghệ An
153Lê Hà AnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
188Đoàn Thị Yến NhiDancesport HD
189Đinh Hạnh HoaDancesport HD
190Nguyễn Phương AnhDancesport HD
192Cao Đỗ Thảo MyDancesport HD
200Trần Phạm Quế TrâmSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
202Vũ Đặng Tú AnhTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
204Trần Quỳnh AnhTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
213Phạm Thị Anh ThưTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
216Bùi Vũ Hiền AnhTrường THCS Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy
238Nguyễn Khánh LyMY DANCE HD
244Đàm Thị Thanh HoaMY DANCE HD
252Bùi Trúc ChiTrung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
253Phạm Nguyễn Gia LinhĐiệp Vũ Trường
295Nguyễn Yến NhiTrung tâm nghệ thuật Star Kids Quảng Yên
296Nguyễn Phạm Anh ThơTrung tâm nghệ thuật Star Kids Quảng Yên
299Đàm Nguyễn Xuân DuyênTrường Song ngữ liên cấp Wellspring
S213
78Đỗ Nguyễn Minh HạnhProG Academy
103Đinh Nguyễn Phương UyênVietsdance Center
104Phan Cao Minh AnhVietsdance Center
105Nguyễn Lê Kiều LinhVietsdance Center
148Lê Phúc Trà MyBảo Dance Sport Nghệ An
152Phùng Ngọc Bảo VyTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
160Phan Châu AnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
211Hà Thu ThủyTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
S214
17Nguyễn Minh KhuêFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
78Đỗ Nguyễn Minh HạnhProG Academy
103Đinh Nguyễn Phương UyênVietsdance Center
148Lê Phúc Trà MyBảo Dance Sport Nghệ An
152Phùng Ngọc Bảo VyTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
160Phan Châu AnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
211Hà Thu ThủyTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
276Lê Đoàn Khương DiCLB Bước nhảy Daklak- Dak Nông
278Hà Thiên Bảo NgọcCLB Bước nhảy Daklak- Dak Nông
S215
17Nguyễn Minh KhuêFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
78Đỗ Nguyễn Minh HạnhProG Academy
103Đinh Nguyễn Phương UyênVietsdance Center
148Lê Phúc Trà MyBảo Dance Sport Nghệ An
152Phùng Ngọc Bảo VyTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
160Phan Châu AnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
211Hà Thu ThủyTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
276Lê Đoàn Khương DiCLB Bước nhảy Daklak- Dak Nông
278Hà Thiên Bảo NgọcCLB Bước nhảy Daklak- Dak Nông
S21C
26Vũ Thị Mai AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
39Vũ Thị La ĐanFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
42Nguyễn Thủy NgânFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
43Lê Nguyễn Linh ChiFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
51Nguyễn Thủy TiênSở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
53Lê Thị Thanh ThủySở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
54Đỗ Trần Linh AnhSở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
55Ngô Phương ThảoSở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
59Nguyễn Phạm Phương LinhSở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
63Đặng Quỳnh TrangProG Academy
69Lê Mai Nhật HàProG Academy
76Vũ Minh HằngProG Academy
77Vũ Yến NhiProG Academy
79Ngô Hương NhiProG Academy
80Bùi Thiên AnProG Academy
123Nguyễn Ngân KhánhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
131Nguyễn Hoàng YếnSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
132Nguyễn Thị Ánh NgọcSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
137Nguyễn Thị Thùy DươngSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
146Nguyễn Đỗ Nguyệt AnhBảo Dance Sport Nghệ An
147Hồ Gia NhiBảo Dance Sport Nghệ An
153Lê Hà AnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
188Đoàn Thị Yến NhiDancesport HD
189Đinh Hạnh HoaDancesport HD
190Nguyễn Phương AnhDancesport HD
192Cao Đỗ Thảo MyDancesport HD
200Trần Phạm Quế TrâmSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
202Vũ Đặng Tú AnhTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
204Trần Quỳnh AnhTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
210Trần Hà LinhTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
213Phạm Thị Anh ThưTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
238Nguyễn Khánh LyMY DANCE HD
244Đàm Thị Thanh HoaMY DANCE HD
252Bùi Trúc ChiTrung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
253Phạm Nguyễn Gia LinhĐiệp Vũ Trường
272Đỗ Hoài LanDancing Queen Lạng Sơn
273Chử Mai HươngDancing Queen Lạng Sơn
299Đàm Nguyễn Xuân DuyênTrường Song ngữ liên cấp Wellspring
S21J
51Nguyễn Thủy TiênSở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
53Lê Thị Thanh ThủySở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
54Đỗ Trần Linh AnhSở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
55Ngô Phương ThảoSở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
59Nguyễn Phạm Phương LinhSở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
77Vũ Yến NhiProG Academy
79Ngô Hương NhiProG Academy
123Nguyễn Ngân KhánhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
131Nguyễn Hoàng YếnSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
132Nguyễn Thị Ánh NgọcSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
146Nguyễn Đỗ Nguyệt AnhBảo Dance Sport Nghệ An
147Hồ Gia NhiBảo Dance Sport Nghệ An
153Lê Hà AnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
170Nguyễn Trịnh Hà MyTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
192Cao Đỗ Thảo MyDancesport HD
200Trần Phạm Quế TrâmSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
202Vũ Đặng Tú AnhTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
204Trần Quỳnh AnhTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
216Bùi Vũ Hiền AnhTrường THCS Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy
252Bùi Trúc ChiTrung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
253Phạm Nguyễn Gia LinhĐiệp Vũ Trường
S21P
51Nguyễn Thủy TiênSở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
53Lê Thị Thanh ThủySở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
77Vũ Yến NhiProG Academy
79Ngô Hương NhiProG Academy
123Nguyễn Ngân KhánhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
146Nguyễn Đỗ Nguyệt AnhBảo Dance Sport Nghệ An
147Hồ Gia NhiBảo Dance Sport Nghệ An
192Cao Đỗ Thảo MyDancesport HD
200Trần Phạm Quế TrâmSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
202Vũ Đặng Tú AnhTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
204Trần Quỳnh AnhTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
216Bùi Vũ Hiền AnhTrường THCS Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy
253Phạm Nguyễn Gia LinhĐiệp Vũ Trường
299Đàm Nguyễn Xuân DuyênTrường Song ngữ liên cấp Wellspring
S21R
26Vũ Thị Mai AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
51Nguyễn Thủy TiênSở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
53Lê Thị Thanh ThủySở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
54Đỗ Trần Linh AnhSở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
55Ngô Phương ThảoSở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
59Nguyễn Phạm Phương LinhSở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
69Lê Mai Nhật HàProG Academy
76Vũ Minh HằngProG Academy
77Vũ Yến NhiProG Academy
79Ngô Hương NhiProG Academy
80Bùi Thiên AnProG Academy
123Nguyễn Ngân KhánhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
131Nguyễn Hoàng YếnSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
132Nguyễn Thị Ánh NgọcSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
137Nguyễn Thị Thùy DươngSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
146Nguyễn Đỗ Nguyệt AnhBảo Dance Sport Nghệ An
147Hồ Gia NhiBảo Dance Sport Nghệ An
153Lê Hà AnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
188Đoàn Thị Yến NhiDancesport HD
189Đinh Hạnh HoaDancesport HD
190Nguyễn Phương AnhDancesport HD
192Cao Đỗ Thảo MyDancesport HD
200Trần Phạm Quế TrâmSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
202Vũ Đặng Tú AnhTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
204Trần Quỳnh AnhTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
216Bùi Vũ Hiền AnhTrường THCS Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy
238Nguyễn Khánh LyMY DANCE HD
244Đàm Thị Thanh HoaMY DANCE HD
252Bùi Trúc ChiTrung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
253Phạm Nguyễn Gia LinhĐiệp Vũ Trường
272Đỗ Hoài LanDancing Queen Lạng Sơn
273Chử Mai HươngDancing Queen Lạng Sơn
S21S
51Nguyễn Thủy TiênSở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
53Lê Thị Thanh ThủySở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
54Đỗ Trần Linh AnhSở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
55Ngô Phương ThảoSở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
59Nguyễn Phạm Phương LinhSở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
77Vũ Yến NhiProG Academy
79Ngô Hương NhiProG Academy
80Bùi Thiên AnProG Academy
123Nguyễn Ngân KhánhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
131Nguyễn Hoàng YếnSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
146Nguyễn Đỗ Nguyệt AnhBảo Dance Sport Nghệ An
147Hồ Gia NhiBảo Dance Sport Nghệ An
170Nguyễn Trịnh Hà MyTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
192Cao Đỗ Thảo MyDancesport HD
200Trần Phạm Quế TrâmSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
202Vũ Đặng Tú AnhTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
204Trần Quỳnh AnhTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
252Bùi Trúc ChiTrung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
253Phạm Nguyễn Gia LinhĐiệp Vũ Trường
272Đỗ Hoài LanDancing Queen Lạng Sơn
273Chử Mai HươngDancing Queen Lạng Sơn
299Đàm Nguyễn Xuân DuyênTrường Song ngữ liên cấp Wellspring
S222
12Trần Thị Minh AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
13Trần Thị Mai AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
16Phùng Thúy QuỳnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
47Nguyễn Phạm Tuệ MinhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
79Ngô Hương NhiProG Academy
85Lê Quỳnh TrangProG Academy
150Nguyễn Quỳnh MaiTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
153Lê Hà AnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
190Nguyễn Phương AnhDancesport HD
191Đinh Quỳnh ChiDancesport HD
196Phan Lê Gia HânElite Dance
S224
17Nguyễn Minh KhuêFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
80Bùi Thiên AnProG Academy
149Phạm Thu QuỳnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
152Phùng Ngọc Bảo VyTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
160Phan Châu AnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
247Hoàng Ngọc Bảo ThyTrường THCS Ngô Gia Tự - Tp Hải Dương
S225
17Nguyễn Minh KhuêFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
80Bùi Thiên AnProG Academy
149Phạm Thu QuỳnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
152Phùng Ngọc Bảo VyTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
160Phan Châu AnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
247Hoàng Ngọc Bảo ThyTrường THCS Ngô Gia Tự - Tp Hải Dương
S22F
16Phùng Thúy QuỳnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
79Ngô Hương NhiProG Academy
85Lê Quỳnh TrangProG Academy
150Nguyễn Quỳnh MaiTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
153Lê Hà AnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
191Đinh Quỳnh ChiDancesport HD
196Phan Lê Gia HânElite Dance
S22Q
12Trần Thị Minh AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
13Trần Thị Mai AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
16Phùng Thúy QuỳnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
79Ngô Hương NhiProG Academy
85Lê Quỳnh TrangProG Academy
150Nguyễn Quỳnh MaiTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
153Lê Hà AnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
191Đinh Quỳnh ChiDancesport HD
196Phan Lê Gia HânElite Dance
S22T
12Trần Thị Minh AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
13Trần Thị Mai AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
16Phùng Thúy QuỳnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
79Ngô Hương NhiProG Academy
85Lê Quỳnh TrangProG Academy
150Nguyễn Quỳnh MaiTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
153Lê Hà AnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
190Nguyễn Phương AnhDancesport HD
191Đinh Quỳnh ChiDancesport HD
196Phan Lê Gia HânElite Dance
272Đỗ Hoài LanDancing Queen Lạng Sơn
273Chử Mai HươngDancing Queen Lạng Sơn
S22V
12Trần Thị Minh AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
13Trần Thị Mai AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
16Phùng Thúy QuỳnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
47Nguyễn Phạm Tuệ MinhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
79Ngô Hương NhiProG Academy
85Lê Quỳnh TrangProG Academy
150Nguyễn Quỳnh MaiTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
191Đinh Quỳnh ChiDancesport HD
196Phan Lê Gia HânElite Dance
S22W
12Trần Thị Minh AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
13Trần Thị Mai AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
16Phùng Thúy QuỳnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
26Vũ Thị Mai AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
47Nguyễn Phạm Tuệ MinhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
53Lê Thị Thanh ThủySở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
79Ngô Hương NhiProG Academy
85Lê Quỳnh TrangProG Academy
150Nguyễn Quỳnh MaiTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
153Lê Hà AnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
190Nguyễn Phương AnhDancesport HD
191Đinh Quỳnh ChiDancesport HD
196Phan Lê Gia HânElite Dance
272Đỗ Hoài LanDancing Queen Lạng Sơn
273Chử Mai HươngDancing Queen Lạng Sơn
S312
29Lương Thị Hồng AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
55Ngô Phương ThảoSở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
56Hoàng Bảo HânSở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
58Lê Minh AnhSở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
66Trần Diễm QuỳnhProG Academy
71Trần Nguyễn Diệu LinhProG Academy
79Ngô Hương NhiProG Academy
80Bùi Thiên AnProG Academy
82Nguyễn Minh PhươngProG Academy
86Trần Minh HuyềnProG Academy
122Nguyễn Lâm Huyền AnhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
145Phạm Khánh PhươngBảo Dance Sport Nghệ An
202Vũ Đặng Tú AnhTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
205Phạm Thị Phương AnhTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
211Hà Thu ThủyTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
227Lê Hồng ThắmTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
251Phạm Hồng MinhTrung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
S313
78Đỗ Nguyễn Minh HạnhProG Academy
80Bùi Thiên AnProG Academy
81Quản Thị Thuỳ LinhProG Academy
83Nguyễn Thu AnProG Academy
86Trần Minh HuyềnProG Academy
103Đinh Nguyễn Phương UyênVietsdance Center
120Lưu Anh ThưSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
121Đàm Thùy LinhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
184Nguyễn Trần Trúc LyCLB 79 Hữu Nghị Dance Center
214Lê Hải YếnTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
229Nguyễn Lê Phương AnhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
230Vũ Đào Như QuỳnhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
231Lê Minh TâmTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
232Nguyễn Nam PhươngTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
233Lê Trần Quỳnh GiangTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
256Nguyễn Đức Thanh HằngĐiệp Vũ Trường
S314
78Đỗ Nguyễn Minh HạnhProG Academy
81Quản Thị Thuỳ LinhProG Academy
83Nguyễn Thu AnProG Academy
103Đinh Nguyễn Phương UyênVietsdance Center
120Lưu Anh ThưSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
121Đàm Thùy LinhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
184Nguyễn Trần Trúc LyCLB 79 Hữu Nghị Dance Center
196Phan Lê Gia HânElite Dance
214Lê Hải YếnTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
229Nguyễn Lê Phương AnhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
230Vũ Đào Như QuỳnhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
231Lê Minh TâmTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
232Nguyễn Nam PhươngTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
233Lê Trần Quỳnh GiangTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
256Nguyễn Đức Thanh HằngĐiệp Vũ Trường
S315
78Đỗ Nguyễn Minh HạnhProG Academy
81Quản Thị Thuỳ LinhProG Academy
120Lưu Anh ThưSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
121Đàm Thùy LinhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
184Nguyễn Trần Trúc LyCLB 79 Hữu Nghị Dance Center
196Phan Lê Gia HânElite Dance
214Lê Hải YếnTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
229Nguyễn Lê Phương AnhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
230Vũ Đào Như QuỳnhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
231Lê Minh TâmTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
232Nguyễn Nam PhươngTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
233Lê Trần Quỳnh GiangTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
256Nguyễn Đức Thanh HằngĐiệp Vũ Trường
S31C
29Lương Thị Hồng AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
34Nguyễn Thị Thu HàFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
37Nguyễn Hà AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
52Nguyễn Phạm Phương NhiSở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
55Ngô Phương ThảoSở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
56Hoàng Bảo HânSở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
66Trần Diễm QuỳnhProG Academy
71Trần Nguyễn Diệu LinhProG Academy
79Ngô Hương NhiProG Academy
82Nguyễn Minh PhươngProG Academy
105Nguyễn Lê Kiều LinhVietsdance Center
122Nguyễn Lâm Huyền AnhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
145Phạm Khánh PhươngBảo Dance Sport Nghệ An
198Nguyễn Hoàng Minh ThưSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
202Vũ Đặng Tú AnhTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
205Phạm Thị Phương AnhTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
211Hà Thu ThủyTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
227Lê Hồng ThắmTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
251Phạm Hồng MinhTrung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
S31J
52Nguyễn Phạm Phương NhiSở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
55Ngô Phương ThảoSở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
56Hoàng Bảo HânSở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
58Lê Minh AnhSở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
66Trần Diễm QuỳnhProG Academy
79Ngô Hương NhiProG Academy
82Nguyễn Minh PhươngProG Academy
122Nguyễn Lâm Huyền AnhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
145Phạm Khánh PhươngBảo Dance Sport Nghệ An
198Nguyễn Hoàng Minh ThưSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
205Phạm Thị Phương AnhTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
227Lê Hồng ThắmTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
251Phạm Hồng MinhTrung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
S31P
58Lê Minh AnhSở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
79Ngô Hương NhiProG Academy
82Nguyễn Minh PhươngProG Academy
122Nguyễn Lâm Huyền AnhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
145Phạm Khánh PhươngBảo Dance Sport Nghệ An
198Nguyễn Hoàng Minh ThưSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
205Phạm Thị Phương AnhTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
227Lê Hồng ThắmTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
251Phạm Hồng MinhTrung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
S31R
17Nguyễn Minh KhuêFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
52Nguyễn Phạm Phương NhiSở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
55Ngô Phương ThảoSở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
56Hoàng Bảo HânSở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
66Trần Diễm QuỳnhProG Academy
71Trần Nguyễn Diệu LinhProG Academy
79Ngô Hương NhiProG Academy
82Nguyễn Minh PhươngProG Academy
122Nguyễn Lâm Huyền AnhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
145Phạm Khánh PhươngBảo Dance Sport Nghệ An
198Nguyễn Hoàng Minh ThưSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
202Vũ Đặng Tú AnhTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
205Phạm Thị Phương AnhTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
211Hà Thu ThủyTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
227Lê Hồng ThắmTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
251Phạm Hồng MinhTrung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
S31S
52Nguyễn Phạm Phương NhiSở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
79Ngô Hương NhiProG Academy
82Nguyễn Minh PhươngProG Academy
122Nguyễn Lâm Huyền AnhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
145Phạm Khánh PhươngBảo Dance Sport Nghệ An
198Nguyễn Hoàng Minh ThưSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
205Phạm Thị Phương AnhTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
227Lê Hồng ThắmTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
251Phạm Hồng MinhTrung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
S322
21Nguyễn Thị Diệp AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
55Ngô Phương ThảoSở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
79Ngô Hương NhiProG Academy
80Bùi Thiên AnProG Academy
85Lê Quỳnh TrangProG Academy
158Hoàng Khánh LinhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
159Nguyễn Hà LinhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
160Phan Châu AnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
187Nguyễn Thị Huyền TrangDancesport HD
S32Q
21Nguyễn Thị Diệp AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
79Ngô Hương NhiProG Academy
80Bùi Thiên AnProG Academy
85Lê Quỳnh TrangProG Academy
149Phạm Thu QuỳnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
158Hoàng Khánh LinhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
159Nguyễn Hà LinhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
S32T
21Nguyễn Thị Diệp AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
55Ngô Phương ThảoSở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
58Lê Minh AnhSở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
79Ngô Hương NhiProG Academy
80Bùi Thiên AnProG Academy
85Lê Quỳnh TrangProG Academy
149Phạm Thu QuỳnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
158Hoàng Khánh LinhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
160Phan Châu AnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
187Nguyễn Thị Huyền TrangDancesport HD
S32V
21Nguyễn Thị Diệp AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
55Ngô Phương ThảoSở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
79Ngô Hương NhiProG Academy
80Bùi Thiên AnProG Academy
85Lê Quỳnh TrangProG Academy
149Phạm Thu QuỳnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
159Nguyễn Hà LinhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
S32W
21Nguyễn Thị Diệp AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
55Ngô Phương ThảoSở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
58Lê Minh AnhSở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
79Ngô Hương NhiProG Academy
80Bùi Thiên AnProG Academy
85Lê Quỳnh TrangProG Academy
149Phạm Thu QuỳnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
158Hoàng Khánh LinhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
160Phan Châu AnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
187Nguyễn Thị Huyền TrangDancesport HD
S412
56Hoàng Bảo HânSở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
58Lê Minh AnhSở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
71Trần Nguyễn Diệu LinhProG Academy
81Quản Thị Thuỳ LinhProG Academy
82Nguyễn Minh PhươngProG Academy
83Nguyễn Thu AnProG Academy
86Trần Minh HuyềnProG Academy
121Đàm Thùy LinhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
122Nguyễn Lâm Huyền AnhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
214Lê Hải YếnTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
226Nguyễn Hạnh TiênTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
245Nguyễn Hà PhươngMY DANCE HD
251Phạm Hồng MinhTrung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
256Nguyễn Đức Thanh HằngĐiệp Vũ Trường
S413
119Dương Mai LanSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
120Lưu Anh ThưSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
198Nguyễn Hoàng Minh ThưSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
205Phạm Thị Phương AnhTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
229Nguyễn Lê Phương AnhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
230Vũ Đào Như QuỳnhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
232Nguyễn Nam PhươngTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
233Lê Trần Quỳnh GiangTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
234Huỳnh Thanh TrúcTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
S414
119Dương Mai LanSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
120Lưu Anh ThưSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
198Nguyễn Hoàng Minh ThưSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
205Phạm Thị Phương AnhTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
229Nguyễn Lê Phương AnhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
230Vũ Đào Như QuỳnhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
232Nguyễn Nam PhươngTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
233Lê Trần Quỳnh GiangTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
234Huỳnh Thanh TrúcTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
S415
119Dương Mai LanSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
120Lưu Anh ThưSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
198Nguyễn Hoàng Minh ThưSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
229Nguyễn Lê Phương AnhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
230Vũ Đào Như QuỳnhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
232Nguyễn Nam PhươngTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
233Lê Trần Quỳnh GiangTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
234Huỳnh Thanh TrúcTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
S41C
56Hoàng Bảo HânSở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
58Lê Minh AnhSở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
71Trần Nguyễn Diệu LinhProG Academy
81Quản Thị Thuỳ LinhProG Academy
82Nguyễn Minh PhươngProG Academy
83Nguyễn Thu AnProG Academy
86Trần Minh HuyềnProG Academy
121Đàm Thùy LinhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
185Trần Thị Thùy LinhCLB 79 Hữu Nghị Dance Center
214Lê Hải YếnTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
226Nguyễn Hạnh TiênTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
245Nguyễn Hà PhươngMY DANCE HD
251Phạm Hồng MinhTrung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
256Nguyễn Đức Thanh HằngĐiệp Vũ Trường
S41J
58Lê Minh AnhSở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
81Quản Thị Thuỳ LinhProG Academy
82Nguyễn Minh PhươngProG Academy
83Nguyễn Thu AnProG Academy
86Trần Minh HuyềnProG Academy
226Nguyễn Hạnh TiênTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
231Lê Minh TâmTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
251Phạm Hồng MinhTrung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
256Nguyễn Đức Thanh HằngĐiệp Vũ Trường
S41P
81Quản Thị Thuỳ LinhProG Academy
82Nguyễn Minh PhươngProG Academy
121Đàm Thùy LinhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
122Nguyễn Lâm Huyền AnhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
226Nguyễn Hạnh TiênTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
231Lê Minh TâmTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
251Phạm Hồng MinhTrung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
S41R
56Hoàng Bảo HânSở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
58Lê Minh AnhSở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
71Trần Nguyễn Diệu LinhProG Academy
81Quản Thị Thuỳ LinhProG Academy
82Nguyễn Minh PhươngProG Academy
83Nguyễn Thu AnProG Academy
86Trần Minh HuyềnProG Academy
122Nguyễn Lâm Huyền AnhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
185Trần Thị Thùy LinhCLB 79 Hữu Nghị Dance Center
214Lê Hải YếnTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
226Nguyễn Hạnh TiênTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
245Nguyễn Hà PhươngMY DANCE HD
251Phạm Hồng MinhTrung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
256Nguyễn Đức Thanh HằngĐiệp Vũ Trường
S41S
56Hoàng Bảo HânSở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
58Lê Minh AnhSở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
81Quản Thị Thuỳ LinhProG Academy
82Nguyễn Minh PhươngProG Academy
83Nguyễn Thu AnProG Academy
86Trần Minh HuyềnProG Academy
122Nguyễn Lâm Huyền AnhSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
226Nguyễn Hạnh TiênTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
231Lê Minh TâmTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
251Phạm Hồng MinhTrung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
256Nguyễn Đức Thanh HằngĐiệp Vũ Trường
S422
84Lê Nguyên AnhProG Academy
158Hoàng Khánh LinhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
161Phạm Ngọc MaiTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
166Trương Hoàng HàTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
187Nguyễn Thị Huyền TrangDancesport HD
193Vũ Hương GiangDancesport HD
S42F
16Phùng Thúy QuỳnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
21Nguyễn Thị Diệp AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
22Phạm Phương LinhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
23Bùi Trâm AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
24Bùi Lương Đinh HươngFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
26Vũ Thị Mai AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
S42V
25Vũ Phương AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
30Vũ Phương ThiFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
31Đặng Thị Khánh NgọcFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
32Nguyễn Minh ThưFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
47Nguyễn Phạm Tuệ MinhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
48Vũ Hà Kiều LinhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
S42W
58Lê Minh AnhSở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
84Lê Nguyên AnhProG Academy
158Hoàng Khánh LinhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
159Nguyễn Hà LinhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
187Nguyễn Thị Huyền TrangDancesport HD
193Vũ Hương GiangDancesport HD
SN12
57Bùi Gia LinhSở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
62Dương Ngọc DiệpProG Academy
65Nguyễn Hải BăngProG Academy
67Trần Diễm HằngProG Academy
107Nguyễn Thu HàSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
109Trần Thủy QuyênSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
111Nguyễn Thu PhươngSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
112Bùi Bích PhươngSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
124Nguyễn Hoàng Tú NhiSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
125Chu Trần Thủy TiênSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
126Nguyễn Quỳnh HoaSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
143Nguyễn Hoàng Bảo NhiSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
168Lương Ngọc LinhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
178Vũ Phạm Bảo TrâmColorful Art Quảng Ninh
179Phạm Lê AnhColorful Art Quảng Ninh
212Đặng Khánh HuyềnTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
268Nguyễn Bảo TrâmCLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
285Nguyễn Bảo Chi LamTrung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
287Phạm An AnTrung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
292Nguyễn Ngọc KhuêTrung tâm nghệ thuật Star Kids Quảng Yên
SN1C
46Lê Nguyễn Nhật MaiFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
57Bùi Gia LinhSở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
62Dương Ngọc DiệpProG Academy
65Nguyễn Hải BăngProG Academy
67Trần Diễm HằngProG Academy
107Nguyễn Thu HàSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
108Nguyễn Hoàng DiệuSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
109Trần Thủy QuyênSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
111Nguyễn Thu PhươngSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
112Bùi Bích PhươngSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
124Nguyễn Hoàng Tú NhiSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
125Chu Trần Thủy TiênSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
126Nguyễn Quỳnh HoaSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
143Nguyễn Hoàng Bảo NhiSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
179Phạm Lê AnhColorful Art Quảng Ninh
199Võ Kỳ Thanh TrúcSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
212Đặng Khánh HuyềnTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
241Bùi Phạm Kim AnhMY DANCE HD
243Nguyễn Hà VyMY DANCE HD
259Đặng Bảo NgọcCLB Chi Lam - Phả Lại
260Vũ Kim ThưCLB Chi Lam - Phả Lại
268Nguyễn Bảo TrâmCLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
285Nguyễn Bảo Chi LamTrung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
287Phạm An AnTrung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
288Vũ Ngọc Như HoaTrung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
SN1J
57Bùi Gia LinhSở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
65Nguyễn Hải BăngProG Academy
107Nguyễn Thu HàSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
109Trần Thủy QuyênSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
112Bùi Bích PhươngSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
124Nguyễn Hoàng Tú NhiSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
125Chu Trần Thủy TiênSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
126Nguyễn Quỳnh HoaSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
155Phan Như ÝTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
168Lương Ngọc LinhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
199Võ Kỳ Thanh TrúcSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
212Đặng Khánh HuyềnTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
268Nguyễn Bảo TrâmCLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
285Nguyễn Bảo Chi LamTrung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
287Phạm An AnTrung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
288Vũ Ngọc Như HoaTrung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
SN1R
57Bùi Gia LinhSở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
62Dương Ngọc DiệpProG Academy
65Nguyễn Hải BăngProG Academy
67Trần Diễm HằngProG Academy
107Nguyễn Thu HàSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
108Nguyễn Hoàng DiệuSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
109Trần Thủy QuyênSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
111Nguyễn Thu PhươngSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
112Bùi Bích PhươngSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
124Nguyễn Hoàng Tú NhiSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
125Chu Trần Thủy TiênSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
126Nguyễn Quỳnh HoaSở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
143Nguyễn Hoàng Bảo NhiSở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
155Phan Như ÝTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
168Lương Ngọc LinhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
178Vũ Phạm Bảo TrâmColorful Art Quảng Ninh
179Phạm Lê AnhColorful Art Quảng Ninh
199Võ Kỳ Thanh TrúcSở VHTT Thành phố Đà Nẵng
212Đặng Khánh HuyềnTrung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
268Nguyễn Bảo TrâmCLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
285Nguyễn Bảo Chi LamTrung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
287Phạm An AnTrung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
288Vũ Ngọc Như HoaTrung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một