DANH SÁCH VẬN ĐỘNG VIÊN

Chọn đơn vị:
Số đeoVận động viên namNăm sinhVận động viên nữNăm sinhNội dung đăng ký
* FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
11Hoàng Văn Tú2003Phạm Trà My2003D52W, D52T, H52W, H52T, H52Q, H52F, H52V, H62W, H62T
12  Trần Thị Minh Anh2009S22W, S22T, S22Q, S22V, S222
13  Trần Thị Mai Anh2009S22Q, S22W, S22T, S22V, S222, Q323
14Lương Trịnh Thái Sang2006Hoàng Ngọc Bảo Thy2008H52T, H52W, H52Q, H52F, H52V, H62W, H62T
15Phạm Hữu Đạt2006Nguyễn Thùy Dương2005H52V, H52W, H52T, H52Q, H52F, H62W, H62T, D42W
16  Phùng Thúy Quỳnh2009S22V, S22W, S22T, S22Q, S22F, S222, Q42W, Q42T, S42F
17  Nguyễn Minh Khuê2009S214, S224, S215, S225, S31R
18Nguyễn Trường Sơn2003Hà Lan Hương2004H52F, H52W, H52T, H52Q, H52V, H62W, H62T
19  Vũ Diệu Hương2010S12F, S12W, S12Q, S12V
20  Trần Nhã Kỳ2010S12Q, S12W, S12F, S12V, S122
21  Nguyễn Thị Diệp Anh2007S32W, S32T, S32Q, S32V, S322, Q42W, Q42T, S42F
22  Phạm Phương Linh2007Q32F, S42F, Q42W, Q42T
23  Bùi Trâm Anh2006Q32Q, S42F, Q42W, Q42T
24  Bùi Lương Đinh Hương2006Q32V, S42F, Q42W, Q42T
25  Vũ Phương Anh2005Q42V, Q42Q, S42V
26  Vũ Thị Mai Anh2008S22W, S21C, S21R, S212, Q42W, Q42T, S42F
27  Bùi Tường Linh2010S12W, S12V, S122
28  Nguyễn Bảo Trang2013S12V
29  Lương Thị Hồng Anh2007S31C, S312
30  Vũ Phương Thi2008Q32V, Q42V, Q42Q, S42V
31  Đặng Thị Khánh Ngọc2007Q42V, Q42Q, S42V
32  Nguyễn Minh Thư2007Q42V, Q42Q, S42V
33Phạm Đức Anh2007Đinh Quỳnh Anh2007H52V, H52W, H52T, H52Q, H52F, H62W, H62T
34  Nguyễn Thị Thu Hà2007S31C
35  Nguyễn Hiền Dung2011S11C
36  Nguyễn Ngọc Cẩm Tú2011S11C
37  Nguyễn Hà Anh2007S31C
38  Đỗ Hải Anh2010S11C
39  Vũ Thị La Đan2008S21C
40  Trần Tú Tường Mai2011S11C
41  Vũ Ngọc Diệp2011S11C
42  Nguyễn Thủy Ngân2009S21C
43  Lê Nguyễn Linh Chi2009S21C
44  Nguyễn Diệp Anh2011S11C
45  Nguyễn Thị Hà Anh2010S11C
46  Lê Nguyễn Nhật Mai2012SN1C
47  Nguyễn Phạm Tuệ Minh2009S22W, S22V, S222, Q42V, Q42Q, S42V
48  Vũ Hà Kiều Linh2006Q42V, Q42Q, S42V
* Sở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
49Lê Quang Huy2004Nguyễn Phương Anh2007D412, D41C, D41R, D41J, D41S
50Hoàng Tiến Phát2006Nguyễn Phương Anh2007D312, D31C, D31R, D31J, D31S
51  Nguyễn Thủy Tiên2008S21C, S21R, S21J, S21S, S21P, S212
52  Nguyễn Phạm Phương Nhi2006S31C, S31R, S31J, S31S
53  Lê Thị Thanh Thủy2008S21C, S22W, S21R, S21J, S21S, S21P
54  Đỗ Trần Linh Anh2009S21C, S21R, S21J, S21S
* Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
55  Ngô Phương Thảo2008S21C, S21R, S21J, S21S, S212, S31C, S32W, S31R, S32T, S31J, S32V, S312, S322, Q31J
56  Hoàng Bảo Hân2007S31C, S31R, S31J, S312, S41C, S41R, S41S, S412, Q31C, Q31S
57  Bùi Gia Linh2013SN1C, SN1R, SN1J, SN12, S113, S114
58  Lê Minh Anh2006S32W, S32T, S31J, S31P, S312, S41C, S42W, S41R, S41J, S41S, S412, Q31R, Q31J, Q31S
59  Nguyễn Phạm Phương Linh2008S21C, S21R, S21J, S21S, S212
60  Hiền, Bình, Hiền, Hiền, Huyền, Hương, Hoa, Thuỷ, S...ZGZ1R, GZ1S
61Đỗ Kỳ Lân1980Trần Diệu Hương1973D712, D71C, D71R, D71S, DT12, DT1C, DT1R
* ProG Academy
62  Dương Ngọc Diệp2013SN1C, SN1R, SN12
63  Đặng Quỳnh Trang2008S21C, S212
64Lê Hoàng Sơn2004Nguyễn Ngô Xuân Nhi2005D625, D422, D42W, D42T, D42Q, D42F, D42V, D624
65  Nguyễn Hải Băng2012SN1C, SN1R, SN1J, SN12
66  Trần Diễm Quỳnh2007S31C, S31R, S31J, S312
67  Trần Diễm Hằng2012SN1C, SN1R, SN12
68  Vũ Hoàng Như Thanh2011S11C, S11R, S11J, S112
69  Lê Mai Nhật Hà2008S21C, S21R, S212
70Hoàng Gia Bảo2006Hoàng Gia Linh2006D312, D322, D31C, D32W, D31R, D31J, D31S, D415, D414, D515, D514, D513
71  Trần Nguyễn Diệu Linh2007S31C, S31R, S312, S41C, S41R, S412
72Nguyễn Hồng Việt2009Cao Kiều Ngọc Ly2010D212, D21C, D21R
73Lê Quốc Hưng2007Trần Linh Chi2008D312, D31C, D31R
74  Lê Phương Anh2011S11C, S11R, S11J, S112
75  Nguyễn Khánh Vy2011S11C, S11R, S11J, S112
76  Vũ Minh Hằng2009S21C, S21R, S212
77  Vũ Yến Nhi2010S11C, S12W, S11R, S12T, S11J, S12Q, S11S, S11P, S12V, S112, S122, S21C, S21R, S21J, S21S, S21P, S212
78  Đỗ Nguyễn Minh Hạnh2009S213, S214, S215, S313, S314, S315
79  Ngô Hương Nhi2009S21C, S22W, S21R, S22T, S21J, S22Q, S21S, S22F, S21P, S22V, S212, S222, S31C, S32W, S31R, S32T, S31J, S32Q, S31S, S31P, S32V, S312, S322
80  Bùi Thiên An2009S224, S225, S312, S313, S21C, S21R, S21S, S212, S32W, S32T, S32Q, S32V, S322
81  Quản Thị Thuỳ Linh2007S313, S314, S315, S41C, S41R, S41J, S41S, S41P, S412
82  Nguyễn Minh Phương2006S31C, S31R, S31J, S31S, S31P, S312, S41C, S41R, S41J, S41S, S41P, S412
83  Nguyễn Thu An2006S313, S314, S41C, S41R, S41J, S41S, S412
84  Lê Nguyên Anh2006S42W, S422
85  Lê Quỳnh Trang2008S22W, S22T, S22Q, S22F, S22V, S222, S32W, S32T, S32Q, S32V, S322
86  Trần Minh Huyền2006S312, S313, S41C, S41R, S41J, S41S, S412
87  Đỗ Hương Thảo2011S11C, S12W, S11R, S11J, S11S, S112
88Chu Nguyên Khôi2007Đào Lan Phương2007D322, D32W, D422, D42W, D42T, D42Q, D42F, D42V, D52W, D52T, D52Q
89Đỗ Trung Anh1983Nguyễn Thị Bạch Tuyết1952D722, D72W, D72T, D72Q, D72F
90Phạm Minh Thanh2010Nguyễn Linh Anh2010D114, D212, D21C, D21R, D21J, D21S, D21P, D225, D224
91Nguyễn Anh Đức2009Nguyễn Gia Như2009D215, D225, D214, D224, D213, D315, D325, D314, D324, D313
92Trần Bảo Minh2008Nguyễn Hà Vy2009D212, D21C, D21R, D21J, D21S, D21P, D315, D314, D313, D225, D224, D325, D324
93Lê Văn Đức Anh2007Lê Hồng Anh2008D315, D325, D314, D324, D313, D412, D422, D41C, D42W, D41R, D42T, D41J, D42Q, D41S, D42F, D42V
94Phạm Hoàng Việt2006Nguyễn Đặng Yến Nhi2007D315, D314, D313, D412, D41C, D41R, D41J, D41S, D512, D51C, D51R, D51J, D51P
95Nguyễn Tuấn An2005Hoàng Phương Anh2006D415, D414, D422, D42W, D42T, D42Q, D42F, D42V, D515, D514, D513, D52W, D52T, D52Q
96Nguyễn Quốc Bảo2005Trần Hoàng Minh Châu2007D422, D42W, D42T, D42Q, D42F, D42V, D52W, D52T, D52Q, D625, D624
97Trần Tuấn Kiệt2003Trần Lương Diễm Quỳnh2006D512, D51C, D52W, D51R, D52T, D51J, D52Q, D51P, D612, D61C, D61R, D625, D624
98Nguyễn Việt Quang2004Lê Phương Anh2006D412, D41C, D41R, D512, D51C, D51R, D612, D61C, D61R
99Nguyễn Hữu Duy Anh2002Nguyễn Thuỳ Linh2002D515, D514, D513, D614, D613
100Nguyễn Trung Thực1990Thạch Ngọc Anh1990D625
* Vietsdance Center
101Nguyễn Anh Minh1993Nguyễn Thị Tâm Đan1998D614, D613
102Nguyễn Duy Anh2002Nguyễn Vũ Ngọc Mai Phương2003D513, D612, D61C, D61R
103  Đinh Nguyễn Phương Uyên2009S213, S214, S215, S313, S314
104  Phan Cao Minh Anh2009S212, S213
105  Nguyễn Lê Kiều Linh2008S212, S213, S31C
* Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
106  Lương Thảo Linh2011S11C, S11R, S11J, S112
107  Nguyễn Thu Hà2012SN1C, SN1R, SN1J, SN12
108  Nguyễn Hoàng Diệu2015SN1C, SN1R
109  Trần Thủy Quyên2012SN1C, SN1R, SN1J, SN12
110  Bùi Nguyễn Nguyệt Ạnh2010S11C, S11R, S11J, S112
111  Nguyễn Thu Phương2012SN1C, SN1R, SN12
112  Bùi Bích Phương2013SN1C, SN1R, SN1J, SN12
113Nguyễn Nguyên Kiệt2004Nguyên Phương Trang Anh2005D412, D41C, D41R, D41J, D512, D51C, D51R, D51J, D51P
114Nguyễn Cảnh Thắng2010Nguyễn Tú Phương2010D112, D11C, D11R, D11J, D11S, D213, D212
115Nguyễn Cảnh Thắng2010Nguyễn Thu Hà2010D114, D213
116Nguyễn Cảnh Toàn2010Nguyễn Thu Hà2010D112, D11C, D11R, D11J, D11S, D213
117Nguyễn Cảnh Toàn2010Nguyễn Tú Phương2010D114
118Ninh Cao Bách2009Nguyễn Thu Hà2010D212, D21C, D21R, D21J, D21S, D21P
119  Dương Mai Lan2005S413, S414, S415, Q413, Q415
120  Lưu Anh Thư2006S313, S314, S315, S413, S414, S415, Q313, Q315
121  Đàm Thùy Linh2007S313, S314, S315, S41C, S41P, S412, Q313, Q315
122  Nguyễn Lâm Huyền Anh2007S31C, S31R, S31J, S31S, S31P, S312, S41R, S41S, S41P, S412, Q313, Q315
123  Nguyễn Ngân Khánh2011S113, S114, S21C, S21R, S21J, S21S, S21P
124  Nguyễn Hoàng Tú Nhi2012SN1C, SN1R, SN1J, SN12
125  Chu Trần Thủy Tiên2014SN1C, SN1R, SN1J, SN12
126  Nguyễn Quỳnh Hoa2013SN1C, SN1R, SN1J, SN12
* Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
127Trần Văn Đức2010Quách Khánh Chi2012D112, D11C, D11R, D11J, D11S, D21C, D21R
128Trần Văn Đức2010Hoàng Thị Phương2010D114, D212, D21J, D21S, D21P
129Nguyễn Gia Khánh2009Đỗ Ngọc Khánh Huyền2009D212, D21S, D21P
130Nguyễn Gia Khánh2009Phạm Ngọc Nhi2008D21C, D21R, D21J
131  Nguyễn Hoàng Yến2009S21C, S21R, S21J, S21S, S212
132  Nguyễn Thị Ánh Ngọc2009S21C, S21R, S21J, S212
133  Vũ Châu Anh2011S11C, S11R, S11J, S11S, S112
134Mai Đàm Thành Đạt2011Bùi Gia Linh2011D112, D11C, D11R
135Đào Kim Gia Bảo2006Phạm Thị Huyền Trang2006D31C, D31R, D412, D41S, H41S, H31C, H31R
136Đào Kim Gia Bảo2006Nguyễn Như Quỳnh2007D312, D31S, D41C, D41R, H41C, H41R, H31S
137  Nguyễn Thị Thùy Dương2010S11C, S11R, S11J, S11S, S11P, S112, S21C, S21R, S212
138Lê Tuấn Kiệt2011Nguyễn Bảo Chi2010D112, D11C, D11R, D11J, D11S
139Đặng Gia Anh Tú2002Nguyễn Thu Trang2001D513, D512, D613, D612, H51C, H51R, H51J, H51S, H51P
140Từ Đức Minh2007Đỗ Bảo Hân2007D312, D31C, D31R, D31S, D412, D41C, D41S, H31C, H31S
141Nguyễn Hải Long2007Trần Hà Châu2008D313, D312, D412, D41C, D41R, D41S, H31C, H31R, H31S
142Nguyễn Hải Long2007Phạm Ngọc Nhi2008D31C, D31R
143  Nguyễn Hoàng Bảo Nhi2013SN1C, SN1R, SN12
144  Nguyễn Thị Anh Đào2007Q31C, Q31R, Q31S, Q31P
* Bảo Dance Sport Nghệ An
145  Phạm Khánh Phương2007S31C, S31R, S31J, S31S, S31P, S312, Q31C, Q31R, Q31J, Q31S, Q31P
146  Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh2008S21C, S21R, S21J, S21S, S21P, S212, Q31C, Q31R, Q31J, Q31S, Q31P
147  Hồ Gia Nhi2009S21C, S21R, S21J, S21S, S21P, S212, Q31C, Q31R, Q31J, Q31S, Q31P
148  Lê Phúc Trà My2010S12W, S11R, S11J, S11S, S11P, S213, S214, S215
* Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
149  Phạm Thu Quỳnh2008S224, S225, S32W, S32T, S32Q, S32V, Q323, Q325
150  Nguyễn Quỳnh Mai2009S22W, S22T, S22Q, S22F, S22V, S222, Q32W, Q32T
151  Hồ Bảo Khánh2010S12W, S12T, S12Q, S12F, S122, Q32W, Q32T
152  Phùng Ngọc Bảo Vy2009S213, S214, S224, S215, S225, Q32W, Q32T
153  Lê Hà Anh2009S21C, S22W, S21R, S22T, S21J, S22Q, S22F, S212, S222, Q32W, Q32T
154  Vũ Trần Đan Linh2011S12W, S11R, S12T, S11J, S12Q, S12F, S122
155  Phan Như Ý2012SN1R, SN1J
156  Trần Thùy Ạnh2010S11R, S112
157  Hoàng Tuệ Vy2010S12W, S12T, S12Q, S12F, S12V, S122
158  Hoàng Khánh Linh2007S32W, S32T, S32Q, S322, S42W, S422, Q323, Q325
159  Nguyễn Hà Linh2006S322, S42W, S32Q, S32V, Q323, Q325
160  Phan Châu Anh2009S213, S214, S224, S215, S225, S32W, S32T, S322, Q32W, Q32T
161  Phạm Ngọc Mai2006Q325, S422, Q323
162Phùng Gia Bảo2008Phạm Bảo Anh2008D225, D224, D322, D32W, H32W
163Nguyễn Tiến Đạt2006Lê Nhật Linh2006D422, D42W, D42T, D42Q, D52W, D322, D52T, D52Q, H32W, H32Q
164Nguyễn Trịnh Bảo Anh2009Trương Tuệ Lâm2009D21R, D21J
165Lê Đức Anh2008Phạm Bảo Trâm2009D225, D322, D32W, D224, H32T
166  Trương Hoàng Hà2006S422, Q323, Q325
167  Nguyễn Ngọc Hải Anh2010S12W, S12T, S12Q, S12F, S122, Q32W, Q32T
168  Lương Ngọc Linh2012S12T, S12F, S122, SN1R, SN1J, SN12
169  Hoàng Bảo Chi2010S11C, S11R, S11J, S11S
170  Nguyễn Trịnh Hà My2008S21J, S21S
* Trường THCS Thăng Long
171Hà Như Minh2005Hoàng Diệu Hà My2005D412, D512, D51C, D51R, D51J, D51P
* Tt huấn luyện và thi đấu TDTT Bình Dương
172Nguyễn Minh Tài1983Đặng Ngọc Phượng1982D61C, D61R, D714, D713, D722, D72W, D72T, D72Q, D72F
* Colorful Art Quảng Ninh
173  Nguyễn Hà Anh2010S11C, S11R, S11J, S11S
174  Bùi Hoàng Yến2010S11C, S11R, S11J, S11S
175Phạm Gia Bảo2011Nguyễn Bảo Ngọc2012D112, D11C, D11R, D11J, D11S
176Đào Trọng Phú2008Hoàng Bảo Ngọc2008D212, D21C, D21R, D31C, D31R
177Lê Hoàng2008Nguyễn Vũ Hương Giang2008D212, D21C, D21R, D31C, D31R
178  Vũ Phạm Bảo Trâm2012SN1R, SN12, S11C
179  Phạm Lê Anh2012SN1C, SN1R, SN12
* CLB 79 Hữu Nghị Dance Center
180Hoàng Gia Long2009Lê Thị Huyền Trang2010D215, D214
181Trần Đức Hoàng Vũ2009Nguyễn Thị Tuyết2009D215, D214
182  Lê Thị Huyền Trang2010Q325, Q313, Q315
183  Nguyễn Thị Tuyết2009Q313, Q315
184  Nguyễn Trần Trúc Ly2006S313, S314, S315, Q313, Q315
185  Trần Thị Thùy Linh2004S41C, S41R
186  Nguyễn Hà Phương2010S11C, S11R
* Dancesport HD
187  Nguyễn Thị Huyền Trang2007S32W, S32T, S322, S42W, S422
188  Đoàn Thị Yến Nhi2008S21C, S21R, S212
189  Đinh Hạnh Hoa2008S21C, S21R, S212
190  Nguyễn Phương Anh2008S21C, S22W, S21R, S22T, S212, S222
191  Đinh Quỳnh Chi2009S22W, S22T, S22Q, S22F, S22V, S222
192  Cao Đỗ Thảo My2009S21C, S21R, S21J, S21S, S21P, S212
193  Vũ Hương Giang2004S42W, S422
194Lương Đình Tùng Dương2006Đào Minh Anh2006D32W, D42W, D52W
* Elite Dance
195Trần Quốc Tú1984Nguyễn Bích Trâm1988D61C, D61R, D714, D713, D612, D712, D71C, D71R, D71J, D71S
196  Phan Lê Gia Hân2009S22W, S22T, S22Q, S22F, S22V, S222, S314, S315
* CLB Dancesport Bắc Hải
197Lê Thanh Nam1960Nguyễn Thị Thanh1964D81C, D81R
* Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
198  Nguyễn Hoàng Minh Thư2006S31C, S31R, S31J, S31S, S31P, S413, S414, S415, Q31C, Q31R, Q31J, Q31S, Q31P
199  Võ Kỳ Thanh Trúc2012SN1C, SN1R, SN1J, S11C, S11R, S11J, S11S, S11P, S112
200  Trần Phạm Quế Trâm2008S21C, S21R, S21J, S21S, S21P, S212, Q31C, Q31R, Q31J, Q31S, Q31P
201Nguyễn Lâm Hữu Phước2009Nguyễn Bình Phương An2011D212, D21C, D21R, D21J, D21S
* Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
202  Vũ Đặng Tú Anh2009S21C, S21R, S21J, S21S, S21P, S212, S31C, S31R, S312
203  Nguyễn Hoàng Mai Anh2011S11C, S11R, S11J, S11S, S11P, S112
204  Trần Quỳnh Anh2009S21C, S21R, S21J, S21S, S21P, S212
205  Phạm Thị Phương Anh2007S31C, S31R, S31J, S31S, S31P, S312, S413, S414
206  Tuyết,Thoa,Hải,Liên,Nhung,Ngoan,Hiền,Dừa,HồngZGZ1C
207Nguyễn Duy Anh2004Vũ Hà Linh Anh2006D415, D414, D515, D514, D513, D614, D613
208Đào Thế Anh2009Llê Ngọc Phương Linh2009D212, D21C, D21R, D21J, D21S, D21P, D31C
209Phạm Huy Hoàng2006Vũ Yến Nhi2006D312, D31C, D31R, D31J, D31S, D412, D41C, D41R
210  Trần Hà Linh2010S11C, S11R, S11J, S11S, S112, S21C
211  Hà Thu Thủy2009S213, S214, S215, S31C, S31R, S312
212  Đặng Khánh Huyền2013SN1C, SN1R, SN1J, SN12, S11C, S11R, S11J
213  Phạm Thị Anh Thư2011S113, S114, S21C, S212
214  Lê Hải Yến2006S313, S314, S315, S41C, S41R, S412
215Nguyễn Đức Anh2009Hoàng Mai Linh2009D212, D21C, D21R
* Trường THCS Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy
216  Bùi Vũ Hiền Anh2008S21R, S21J, S21P, S212
* Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên
217Hoàng Trần Quốc An2010Ngô Hoàng Ngân2010D112, D11C, D11R, D11J, D11S
* CLB 2M Dancesport
218Nguyễn Phạm Đức2004Lê Minh Nguyệt2007D415, D414, D512, D51R, D51J, D51P, D613
* Uni Dance
219Nguyễn Quốc Bình1973Tạ Thiên Thanh1972D625, D624, D722, D72W, D72T
220Trương Hữu Thành1987Vũ Hồng Trang1986D625, D624
* CLB HH Dance HN
221Âu Tuấn Hòa1973Vũ Thị Nga1987D71R, D71S
222Âu Tuấn Hòa1973Nguyễn Thị Oanh1984DT1R
223Âu Tuấn Hòa1973Trần Kim Dung1960DT1C
* CLB Sơn Tây
224Lê Quốc Đạt1960Nguyễn Thị Thanh Mai1965D812, D81C, D81R
* Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
225Luu Phi Long1976Nguyễn Thị Hà1974D714, D713, D812, D81C, D81R, DT12, DT1C, DT1R, DT1J
226  Nguyễn Hạnh Tiên2005S41C, S41R, S41J, S41S, S41P, S412
227  Lê Hồng Thắm2006S31C, S31R, S31J, S31S, S31P, S312
228Phạm Duy Khôi2008Võ Ngọc Minh Tuyền2008D215, D214, D213, D312, D31C, D31R, D31J, D31S
* Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
229  Nguyễn Lê Phương Anh2006S313, S314, S315, S413, S414, S415
230  Vũ Đào Như Quỳnh2006S313, S314, S315, S413, S414, S415
231  Lê Minh Tâm2007S313, S314, S315, S41J, S41S, S41P
232  Nguyễn Nam Phương2006S314, S315, S313, S413, S414, S415
233  Lê Trần Quỳnh Giang2010S314, S315, S313, S413, S414, S415
234  Huỳnh Thanh Trúc2004S413, S414, S415
* Trường Tiểu Học Phả Lại
235  Phạm Bảo Khánh Linh2010S11C, S11R, S11J, S11S, S11P, S112
* MY DANCE HD
236Nguyễn Duy Anh2008Đàm Thị Thanh Hoa2008D312, D31C, D31R
237  Phùng Nguyễn Ánh Vy2011S11C, S11R, S112
238  Nguyễn Khánh Ly2009S21C, S21R, S212
239  Trần Hồng Anh2010S11C, S11R, S112
240  Trần Minh Châu2011S11C, S11R, S112
241  Bùi Phạm Kim Anh2013SN1C
242  Nguyễn Hương Giang2011S11C
243  Nguyễn Hà Vy2012SN1C
244  Đàm Thị Thanh Hoa2008S21C, S21R, S212
245  Nguyễn Hà Phương2005S41C, S41R, S412
* CLB Khiêu vũ Hải Dương
246Cao Hàn Minh Thái2007Nguyễn Ngọc Khánh Linh2006D312, D31C, D31R, D31J, D31S
* Trường THCS Ngô Gia Tự - Tp Hải Dương
247  Hoàng Ngọc Bảo Thy2008S224, S225
* Trung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
248Vũ Hoàng Việt Anh2007Nguyễn Thảo Ly2007D312, D31C, D31R, D31J, D412, D41C, D41R, D41J
249Trần Văn Tuấn Anh2009Trần Ngọc Bảo Trâm2009D212, D21C, D21R, D21J, D21S
250Nguyễn Khắc Hiệu2009Nguyễn Cao Kỳ Anh2010D212, D21C, D21R, D21J, D21S
251  Phạm Hồng Minh2006S31C, S31R, S31J, S31S, S31P, S312, S41C, S41R, S41J, S41S, S41P, S412
252  Bùi Trúc Chi2010S11C, S11R, S11J, S11S, S112, S21C, S21R, S21J, S21S, S212
* Điệp Vũ Trường
253  Phạm Nguyễn Gia Linh2009S21C, S21R, S21J, S21S, S21P, S212
254  Nguyễn Thiên Hương2011S11C, S11R, S11J, S11S, S11P, S112
255  Lê Phương Linh2011S11C, S11R, S11J, S11S, S11P, S112
256  Nguyễn Đức Thanh Hằng2007S313, S314, S315, S41C, S41R, S41J, S41S, S412, Q31C, Q31R, Q31J, Q31S
257Nguyễn Trường Giang2013Cao Đoàn Đông Nhi2012D112, D11C, D11R
* CLB Kiến An Dancesport
258  Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Tống Thị Hồng Thúy, Chu Thị ...ZGZ1S
* CLB Chi Lam - Phả Lại
259  Đặng Bảo Ngọc2012SN1C
260  Vũ Kim Thư2013SN1C
261  Vũ Ngọc Minh2011S11C
262  Lê Hoàng Kiều Anh2011S11C, S11R
263  Đặng Thị Trà My2011S11C
264  Nguyễn Minh Phương2011S11R
265  Nguyễn Thảo Chi2011S11C
* CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
266Nguyễn Đức Minh2010Nguyễn Quỳnh Mai2012D112, D11C, D11R
267Nghiêm Công Phú Bình2010Nguyễn Minh Thư2011D112, D11C, D11R
268  Nguyễn Bảo Trâm2012SN1C, SN1R, SN1J, SN12
269  Nguyễn Huỳnh Châu Anh2011S11C, S11R
270  Nguyễn Quỳnh Chi2010S11C, S11R
271Trần Ngọc Tú1979Phương Tường Vi1985D612, D61C, D61R, D712, D71C, D71R
* Dancing Queen Lạng Sơn
272  Đỗ Hoài Lan2008S21C, S22W, S21R, S22T, S21S
273  Chử Mai Hương2008S21C, S22W, S21R, S22T, S21S
* Trung tâm văn hoá tttt thị xã Thuận An
274Đoàn Hồng Hải1985Phạm Thị Mỹ Dung1979D613, D612, D714, D713
* Trung Tâm Văn Hóa TTTT TX Thuận An - Bình Dương
275  Vũ Diệu Hương2010S122
* CLB Bước nhảy Daklak- Dak Nông
276  Lê Đoàn Khương Di2008S214, S215, Q313, Q315
277  Trần Hoàng Mai Linh2010S113, S114, Q313, Q315
278  Hà Thiên Bảo Ngọc2008S214, S215, Q313, Q315
279  Lê Đoàn Khương An2011S113, S114
280  Nguyễn Hồng Phúc2010S113, S114
* Trung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
281Đinh Quang Hiền1969Nguyễn Thị Thuỳ Dung1971D712, D71C, D71R, D71J, D71S, DT12, DT1J
282Lê Trần Tuấn Anh1989Nguyễn Thị Nguyệt1982D722, D72W, D72T, D71J, D72Q, D72F
283Trần Văn Phương1966Đinh Kim Thoa1960D712, D722, D71C, D72W, D71R, D72T, D71J, D72Q, D71S, D72F, D812, D81C, D81R, DT12, DT1C, DT1R, DT1J
284Đinh Quang Hiền1969Đoàn Thị Kiều Oanh1978D713, D712, D722, D72W, D72T, D72Q, D72F, D812, D81C, D81R, DT12, DT1C, DT1R, DT1J
285  Nguyễn Bảo Chi Lam2012SN1C, SN1R, SN1J, SN12
286  Phương Thảo Nguyên2014S11R
287  Phạm An An2012SN1C, SN1R, SN1J, SN12
288  Vũ Ngọc Như Hoa2012SN1C, SN1R, SN1J
* Trung tâm văn hoá TT huyện Bắc Tân Uyên
289Nguyễn Minh Tài1983Phạm Thị Mỹ Dung1979D712, D71C, D71R
290Đoàn Hồng Hải1985Đặng Ngọc Phượng1982D71J, D71S
* Trung tâm VHTTT thị xã Bến Cát
291Tăng Hồng Phước1959Tô Thị Trang Đài1968D712, D71C, D71J, D71S, D812, DT12, DT1C, DT1R, DT1J
* Trung tâm nghệ thuật Star Kids Quảng Yên
292  Nguyễn Ngọc Khuê2012SN12
293  Nguyễn Huyền Phương2010S112
294  Nguyễn Tùng Chi2010S112
295  Nguyễn Yến Nhi2008S212
296  Nguyễn Phạm Anh Thơ2008S212
297  Lê Thị Phương Nga2010S112
* Trường Tiểu học Thị trấn Yên Viên
298  Trần Trà My2010S11C, S11S, S112
* Trường Song ngữ liên cấp Wellspring
299  Đàm Nguyễn Xuân Duyên2009S21C, S21S, S21P, S212
* Trung tâm Văn hoá Thể thao Vietsovpetro Tp. Vũng Tàu
300Đỗ Hoàng Anh Tuấn1973Trần Thị Mỹ Thanh1984D722, D72W, D72T, D72Q, D72F