DANH SÁCH VẬN ĐỘNG VIÊN

Chọn đơn vị:
Số đeoVận động viên namNăm sinhVận động viên nữNăm sinhNội dung đăng ký
* FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
11  Hoàng Ngọc Bảo Thy2008S22T, S22F, S22V, S222, S32W, S32V, S212, S32F
12  Bùi Bảo Ngọc2012SN1C
13  Phạm Nguyễn Thanh Trúc2011S11C
14Hoàng Văn Tú2003Phạm Trà My2003D525, D524, D625, D624
15Nguyễn Cao Tháp2004Vũ Hà Kiều Linh2007D524, D624
* CLB Âu Cơ
16  Nguyễn Hồng Minh Chi2006S31C, S31R, S31S, S31P, S312
17  Trần Phương Linh Nhi2007S31C, S31J, S31S
* ProG Academy
18  Lê Nguyên Anh2006S324, S325, S423, S424, S425
* Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
19  Trần Lê Hoàng Thuỳ My2007S31R
20  Đặng Ngọc Huyền Trang2006S31R, S312
21  Nguyễn Phương Linh2006S31C, S31R, S312, S41C, S41R, S412
22  Lê Bảo Trân2010S113, S114, S213, S214
23  Phùng Uyên Nhi2012SN1C, SN1R, SN12, S11C, S11R, S112
24  Trương Phạm Quỳnh Anh2012S11R
25  Nguyễn Phạm Quỳnh Giao2012S11R
26  Tạ Mẫn Tuệ2008S21C, S21R, S212
27  Tạ Ngọc Yên2011S11R
28Đàm Trọng Nguyên2009Trần Lê Hoàng Thuỳ Chi2008D21R
29Cao Hoàng Gia Khang2009Đoàn Bảo Khánh Nhật2009D212, D21C, D21R, D21S, D21J, D21P
30Trần Quang Minh Huy2002Lê Ngọc Bảo Ngân2002VQ15, VQ1R, VQ1S, D514, D513
* SMART DANCE CENTER
31Nguyễn Quý Dương2003Vũ Thuý Quỳnh2005D612, D513, D512, D622, D62W, D62T, D61J, D61C
* Vietsdance Center
32  Đinh Nguyễn Phương Uyên2009S214, S215, S313, S314
* Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
33  Nguyễn Lâm Huyền Anh2007S31C, S31R, S31J, S31S, S31P, S312, S413, S414, S415
34  Nguyễn Ngân Khánh2011S113, S114, S21C, S21R, S21J, S21S, S21P, S212
35Nguyễn Nguyên Kiệt2004Nguyên Phương Trang Anh2005VQ15, VQ1C, VQ1J, D412, D41C, D41R, D41J, D41S, D41P
36Ninh Cao Bách2009Nguyễn Tú Phương2010D212, D21C, D21R, D21J, D21S, D21P
37Ninh Cao Bách2009Nguyễn Thu Hà2010D214, D213
38Nguyễn Cảnh Thắng2010Nguyễn Thu Hà2010D112, D11C, D11R, D11J, D11S
39Nguyễn Cảnh Thắng2010Nguyễn Tú Phương2010D114, D214, D213
40Nguyễn Cảnh Toàn2010Nguyễn Tú Phương2010D112, D11C, D11R, D11J, D11S
41Nguyễn Cảnh Toàn2010Nguyễn Thu Hà2010D114
42  Dương Mai Lan2005S413, S414, S415
43  Lưu Anh Thư2006S313, S314, S315, S412, S413
44  Đàm Thùy Linh2007S313, S314, S315, S41C, S41R, S41J, S41S, S41P, S412
* Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
45Nguyễn Trung Kiên1997Phạm Hồng Anh1998VQ15, VQ1J, VQ1S
46Vũ Hoàng Anh Minh1998Nguyễn Trường Xuân1998VQ25, VQ2W, VQ2F
47Nguyễn Trung Thực1990Thạch Ngọc Anh1990VQ25, VQ2T, VQ2V
48Trần Đăng Giáo1991Trịnh Thị Ngọc Hà1990VQ25, VQ2T, VQ2Q
49Nguyễn Tuấn Đạt1995Phạm Phương Ly2002VQ25, VQ2W, VQ2Q
50Lê Hoàng Sơn2004Nguyễn Ngô Xuân Nhi2005VQ25, VQ2F, VQ2V, D525, D625
51Nguyễn Hữu Duy Anh2002Nguyễn Thùy Linh2002VQ15, VQ1R, VQ1P, D515, D615
52Nguyễn Nam Anh2003Nguyễn Thùy Dương2004VQ15, VQ1C, VQ1J
53Nguyễn Quang Huy1996Lê Thục Hiền2001VQ15, VQ1C, VQ1R
54Nguyễn Thanh Tùng2003Nguyễn Hồng Anh2006VQ15, VQ1P
55Hoàng Quang Anh2001Phan Tuệ Minh2004VQ15, VQ1S
56Hoàng Gia Bảo2006Hoàng Gia Linh2006D515, D525, D514, D524
* Sở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
57  Nguyễn Hoàng Lan2007S31C, S31R, S31J, S31S, S31P, S312, S324, S325, S41C, S41R, S41J, S41S, S41P, S412, S423, S424
58  Đỗ Phương Vy2007S31C, S31R, S31S, S31P, S31J, S312, S324, S325, S41C, S41R, S41S, S41P, S41J, S412, S423, S425
59  Phạm Phương Anh2009S21C, S21R, S21J, S21S, S212, S31C, S31R, S324, S325
* Trung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng
60  Hoàng Ngọc Hà2005S413, S414, S424, S415, S425
61  Mông Ngọc Sa Phi2005S413, S423, S414, S424, S415, S425
62  Dương Thị Hòa Lâm2007S31P, S312, S41S, S41P, S412, S423, S424, S425
63  Phan Hoài Anh2007S31C, S31R, S312, S41C, S41R, S412, S423, S424, S425
64Nông Anh Tú2008Phạm Minh Châu2009D212, D21C, D21R
65  Phạm Bảo Châu2009S21C, S21R, S21J, S212, S324, S325
66  Hoàng Ngoc Châu2009S21C, S21R, S212, S324, S325
* T&T Dancesport
67Nguyễn Tấn Thiện1966Huỳnh Anh Thư1989D61C, D61R, D712, D71C, D71R
68Nguyễn Việt Tín1985Út Giang1965D61C, D61J, D61P, D714, D713
69  Mạc Hoàng Tùng Chi2005S41C, S41R, S412
70  Nguyễn Ngọc Bảo Hân2004S413, S414
71  Phạm Hà Trang2009S213, S214, S215
72Nguyễn Nhật Nam1993Nguyễn Thị Lệ Nga1966D615, D614
73Nguyễn Tấn Thiện1966Nguyễn Thị Thùy1966D81C, D81R, DT12, DT1C, DT1R
* Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
74Đặng Gia Anh Tú2002Nguyễn Thu Trang2001VQ15, VQ1C, VQ1R, D515, D514, D513, D612
75Nguyễn Hải Long2007Trần Hà Châu2008D312, D31C, D31R, D31J, D31S, D412, D41C, D41R, D41S
76Nguyễn Gia Khánh2009Đỗ Ngọc Khánh Huyền2009D212, D21C, D21R, D21J, D21S, D21P
77Đào Kim Gia Bảo2006Phạm Thị Huyền Trang2006D312, D31C, D31R, D412, D41C, D41R
78Tô Văn Hòa1984Đinh Hương1985VQ25, VQ2W, VQ2Q, D622, D62W, D62T, D722, D72W
79Nguyễn Văn Thành1972Nguyễn Thị Nga1960D822, D82W, D82T
80  Phạm Phương Linh2010S12W, S113, S114, S21C, S21J, S21S, S21P, S212
81  Nguyễn Ngọc Phương2011S12W, S112, S113, S21C, S21J, S21S, S21P
82  Trần Nguyễn Ngọc Minh2012SN1C, SN1R, SN1J, SN12
83  Nguyễn Huyền Phương2011S11C, S12W, S11R, S11J, S11S, S112, S21R
* Duy Dance
84  Nguyễn Ngọc Quỳnh Như2006S322
85Đậu Văn Hung1989Võ Trúc Phương1982D712, D71C, D71R
86Trần Hoàng Thắng2008Ông Nguyễn Thảo My2008D212, D21C, D21J, D21S, D21P, D312, D31C
87Lê Minh Trí2007Phạm Minh Nguyệt2007D312, D31C, D31R, D31S
88Lê Đức Trí2006Nguyễn Ngọc Quỳnh Như2006D412, D41C, D41R, D41S
89Đậu Văn Hung1989Nguyễn Thị Thúy Quỳnh2004D612, D61C, D61R
90  Vũ Ngọc Uyên Phương2007S31C, S31R, S31S, S312
91  Phạm Minh Nguyệt2008S322
92Võ Hoàng Nguyên2008Nguyễn Vỹ Cầm2008D212, D21C, D21R
* Sở VHTTDL Đồng Nai
93Nguyễn Phú Vinh1985Phan Nguyễn Thục Lam1982VQ25, VQ2Q, VQ2V
94Hắc Ngọc Sơn1975Nguyễn Thị Hoàng Anh1984VQ25, VQ2W, VQ2F
95Nguyễn Cao Thành Nhân2003Varvara Goncharenko2005D525, D514, D524, D625, D624
96Trần Viết Phú2004Dương Thanh Vy2004D412, D41C, D41R, D41J, D41S, D41P
97Phạm Quốc Tuấn1965Lê Xuân Hoa1971D812, D822, D82W, D82T, D722, D72W, DT1R
98Tạ Thành Phong1977Đặng Thị Thuý Ngân1967D812, D81C, D81R, DT12, DT1C
99Lê Công Hữu2011Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang2013D112, D11C, D11R, D11J, D11S, D212, D21C, D21R, D21J, D21S, D21P
100Nguyễn Đức Hoà1986Nguyễn Thị Hải Yến1985VQ25, VQ2W, VQ2F
101Nguyễn Hoàng Minh1995Hà Nhật Vy2004D612, D61C, D61R, D61J, D61P
102Trương Vũ Toàn1990Lâm Nhật Hạ1992VQ15, VQ1S, VQ1J, D612, D61C, D61R, D61J, D61P
103Nguyễn Đoàn Minh Trường1993Nguyễn Trọng Nhã Uyên1995VQ15, VQ1P
104Ngọc An1995Lê Tố Uyên1995VQ15, VQ1C, VQ1R
105Nguyễn Đức Tùng Lâm1994Nguyễn Thị Ninh Ngọc1997VQ15, VQ1C, VQ1R
106Bùi Đức Thiện1993Bùi Ngọc Lacroix Lucie2000VQ15, VQ1J, VQ1P, D615, D614
107Trần Văn Phúc1983Nguyễn Hoài Hương1974VQ15, VQ1S
108Nguyễn Trung Hiếu2009Lại Minh Hằng2009D213, D212, D31J, D31S
109Nguyễn Hoàng Quân2008Thân Bảo Ngọc2009D21R, D21J, D21S, D21P, D31C, D31J, D31S
110Nguyễn Trung Hiếu2009Hoàng Tường Chi2009D21R, D21S
111  Vũ Quỳnh An2010S11C, S12W, S11R, S12T, S11J, S12Q, S11S, S12F, S112, S122
112  Lê Đỗ Ánh Nguyệt2008S21C, S22W, S21R, S22T, S21J, S22Q, S21S, S22F, S21P, S22V, S212, S222
113  Võ Thuỷ Tiên2011S11C, S12W, S11R, S12T, S11J, S12Q, S11S, S12F, S112, S122
114Nguyễn Trung Hiếu2009Nguyễn Tường Vân2009D21C, D21J
115Vương Vũ Huy2010Hoàng Tường Chi2009D212, D21C
116  Phạm Gia Cát Tường2010S11R, S12T, S11J, S12Q, S11S, S12F, S112, S122
117  Raksaphakdee Tường Vy2008S21C, S22W, S21R, S22T, S21J, S22Q, S21S, S22F, S21P, S22V, S212, S222
118  Nguyễn Anh Thư2006S31C, S32W, S31R, S32T, S31J, S32Q, S31S, S32F, S32V, S312, S322, S41P
119Vương Vũ Huy2010Nguyễn Hà Uyên Linh2010D112, D11C, D11R, D11J, D11S
120  Vũ Hoàng Yến Nhi2008S31C, S32W, S31R, S32T, S31J, S31S, S31P, S32V, S312, S322
121  Đỗ Hồng Ngọc2008S22W, S22T, S22Q, S22F, S222, S213, S214, S215, S22V
122  Nguyễn Mỹ Thiên Hương2008S213, S214, S215
123  Trần Ngọc Minh Khuê2010S12W, S12T, S12Q, S122, S113, S114, S222, S214, S215, S22V
124  Nguyễn Diệp Trân Trân2005S41C, S41R, S41J, S41S, S41P, S412
125  Nguyễn An Nhiên2012SN1C, SN1R, SN1J, SN12, S11C, S12W, S11R, S12T, S11J, S12Q, S11S, S112, S122
* Dance Sport Tỉnh Nghệ An
126  Lê Phúc Trà My2010S11C, S11R, S11J, S11S, S112, S213, S214, S215
127  Hồ Gia Nhi2009S21C, S21R, S21J, S21S, S21P, S212, S31C, S31R, S31J, S31S, S31P, S312
128  Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh2008S21C, S21R, S21J, S21S, S21P, S212, S31C, S31R, S31J, S31P, S312
129  Cao Khánh Linh2012SN1C, SN1J
* CLB Tấn Tài Dancesport
130Nguyễn Đình Khoa1979Nguyễn Thái Minh Hoà1984D71C, D71R, D712
131Quan Chấn Thanh1968Bùi Thị Thuỷ1968D81C, DT1C
132Nguyễn Đức Trí1969Nguyễn Hồng Nga1959D82W, D82T
133Tăng Hồng Phước1959Tô Thị Trang Đài1968DT12, DT1C, DT1R
134Nguyễn Hưng1974Nguyễn Thị Nhã Khuê1979D812, D81C, D81R, DT12, DT1C, DT1R
135Trần Văn Phương1966Đinh Kim Thoa1960D82W, D81R, D82T, D92W, D92T, DT12, DT1C, DT1R
136Võ Văn Trung1975Trần Thị Ngọc Lý1962D712, D71C, D71R, D812, D81C, D81R, DT12, DT1C, DT1R
137Đặng Hữu Lâm1971Nguyễn Thị Bích Liên1961DT12, DT1C, DT1R
138Lê Văn Hoàng1970Huỳnh Thị Hồng Xuyến1983D712, D71C, D71R, DT12, DT1C, DT1R
139Quan Chấn Thanh1968Phạm Ngọc Ân1988D712, D71C, D71R
140Đoàn Hồng Hải1985Phạm Thị Mỹ Dung1979D61C, D61R, D61J, D61P, D713, D712
* Dancesport Ninh Bình
141  Nguyễn Minh Khuê2009S213, S214, S215, S22W, S22T, S22Q, S22F, S22V
* Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
142Hoàng Văn Hiển1959Nguyễn Thị Kim Liên1957D822, D82W, D82T, D92W, D92T
143Bùi Quang Nam1993Nguyễn Thị Hồng Anh1999VQ25, VQ2Q, VQ2T
144Nguyễn Ngọc Hiếu1982Hoàng Quỳnh Trang1988VQ25, VQ2W, VQ2V
145Nguyễn Tuấn Phong2001Ngô Trần Hoài Thu2003VQ15, VQ1S, VQ1J
146Nguyễn Xuân Thành1966Nguyễn Hồng Phượng1976D72W, D82W
147Huỳnh Tấn Vũ1991Lê Kiều Thúy Vy2004D622, D62W, D62T
148Phạm Trường Giang1989Nguyễn Thị Ngọc Liên1992D622, D62W, D62T
149Trương Tuấn Phong2003Nguyễn Ngọc Phúc Nhi2004VQ15, VQ1J, VQ1S
150  Lê Xuân Thuỷ Tiên2013SN13, SN12, S122, S12T, S12W, S12Q, S12F
151Nguyễn Trường Duy2001Trịnh Lâm Tâm Như2005VQ15, VQ1C, VQ1P
152Hà Tuấn Vũ1988Trần Thị Hồng Vân1987VQ15, VQ1R, VQ1S
153Nguyễn Hoàng Tuấn1987Trần Thị Minh Nhân1991VQ25, VQ2T, VQ2F, D622
154Nguyễn Đình Khánh1993Nguyễn Quang Anh Thư1995VQ15, VQ1S, VQ1R
155Nguyễn Nhật Nam1993Nguyễn Thị Lệ Nga1966VQ15, VQ1C, VQ1P
156  Nguyễn Yến My2009S215, S214, S213, S222, S22T, S22W, S22Q, S22F, S22V
* Grace Dance Studio
157Trương Tuấn Phong2003Nguyễn Ngọc Phúc Nhi2004D515, D615, D614
158Nguyễn Trường Duy2001Trịnh Lâm Tâm Như2005D515, D514, D614
159  Nguyễn Ngọc Hoàng Ánh2011S11C, S11R, S11J, S112, S21C, S21R
160  Trần Vy Khanh2008S21C, S22W, S21R, S22T, S21J, S21S, S21P, S212, S222, S31C, S31S
161  Nguyễn Hiền Như Phúc2007S31C, S31R, S312
162  Hoàng Gia My2010S11C, S12W, S11R, S12T, S11J, S11S, S112, S122, S21P
163  Phùi Như Tuệ2007S31C, S31R, S31J, S312
164  Nguyễn Hoàng Vân2006S31C, S31R, S312
165  Trần Nhật Minh2007S31C, S31R, S312
166  Nguyễn Vũ Bảo Linh2005S41C, S41R, S41J, S41S, S41P, S412
167  Lê Phương Nga2014SN1C, SN1R
168  Lê Lan Phương2012SN12, SN13
169  Đặng Trúc Quỳnh2009S21C, S21R
170  Võ Nguyễn Gia Linh2011S11C, S11R
171  Nguyễn Ngọc Linh Đan2013SN12
172  Trần Minh Duyên2011S113, S114
173  Trịnh Hải Trân2012SN1C, SN12
174  Hoàng Trúc Phương2010S112
175  Tạ Hải Di2010S112
176  Phạm Đình Gia An2012SN1C, SN1R
177  Lê Quỳnh Anh2012SN1C, SN1R
178  Châu Tuyết My2010S11C, S11R
179  Nguyễn Ngọc Cát Tường2012SN1C, SN1R
180  Dương Yến Nhi2014SN1C, SN1R
181  Ánh, Khanh,Phúc, Linh, My, Tuệ, Vân, MinhYGY13
182  Di, Phương, Giao, Quỳnh, Đan, Duyên, Ánh, TườngXGX13
183  Nga, Linh, An, Trân,Anh, Mi, Tường, Nhi, PhươngXGX12
* Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
184  Phạm Bảo Trâm2009S22W, S22T, S22Q, S22F, S32F
185  Vũ Trần Đan Linh2011S11C, S12W, S11R, S12T, S11J, S12Q, S122
186  Phạm Thu Quỳnh2008S22W, S22T, S22F, S22V, S222, S32W, S32T, S32Q, S32F, S32V, S322
* Nhà thiếu nhi quận 11
187  Lý Bội Hân 2009S21C, S21R
188  Phan Hoàng Linh2012SN1C, SN1R, SN1J, SN12, S11C, S11R
189  Trương Nguyễn Linh Kha2012SN1C, SN1R, SN1J, SN12
190  Nguyễn Ngọc Xuân Thy2008S21C, S22W, S21R, S21J, S212
191  nguyễn ngọc xuân thy,phan hoàng linh,truơng nguyễn...XGX1C
192Nguyễn Nhựt Linh1996Trần Thị Kim Phương1985D61C
* AMOR Dance
193  Phạm Gia Tuệ2007S32W, S32T, S322, S423, S424, S32Q, S32V, S425
194  Nguyễn Thị Ngọc Nhi2009S22W, S22T, S222, S22V
* Trung tâm TDTT quận 1
195  Hân, Vy, Trang, Giang, Quỳnh, Quỳnh Anh, Minh,LinhYGY1R
196  Vy, Giang, Trang, Quỳnh Anh, Linh,Hân, Minh,My,Hân...YGY2T
197  Thùy Anh, Quỳnh Anh, Linh, Hân, Hân, Phương, Ngọc,...X GX1J
198  Giang, Hân, Trang, Quỳnh, Quỳnh Anh, Vy, Minh, Lin...YGY12
199  Nguyễn Diệp Thảo Ngân2006S31R, S31S, S31P
200  Phạm Quỳnh Trang2005S41R, S41S
201  Vũ Quỳnh Anh2008S31R, S31S
* Sở VHTTDL Hải Dương
202Hoàng Văn Tú2003Phạm Trà My2003VQ25, VQ2W, VQ2V
203Trương Hữu Thành1987Vũ Hồng Trang1986VQ25, VQ2T, VQ2Q, D625, D624
* Sở VHTT TP. Đà Nẵng
204Huỳnh Minh Lâm1990Võ Thị Thanh Ngân2003VQ15, VQ1J, VQ1P, D615
* Tt huấn luyện và thi đấu TDTT Bình Dương
205Nguyễn Minh Tài1983Đặng Ngọc Phượng1982VQ25, VQ2T, VQ2Q, D714, D713, D722
206Lê Thọ Sơn1986Chu Thị Thanh Huyền1985VQ25, VQ2F, VQ2V
207Đoàn Hồng Hải1985Phạm Thị Mỹ Dung1979VQ15, VQ1S, VQ1P
208Lâm Phước Toàn1993Nguyễn Thị Nguyệt1994VQ15, VQ1R
209Phan Hoài Nam1992Lâm Đan Vy1991D61P
210Lê Trần Tuấn Anh1989Nguyễn Thị Thơ1994VQ15, VQ1C
211Phan Hoàng Phi1990Trần Thị Kim Long1991VQ15, VQ1C
212Cao Hoàng Diễm My1984Trần Nguyễn Phúc Nguyên1989VQ15, VQ1R, D713
213Bùi Nguyễn Hoàng Nhiên1996Nguyễn Thị Hoàng Oanh1987VQ15, VQ1C
* Vĩnh Huy Bình Định
214  Lê Uyên Nhi2008S21C, S22W, S22T, S21J, S22Q, S21S, S22F, S21P, S22V
215  Lê Gia Hân2010S11C, S12W, S11R, S12T, S11J, S12Q, S11S, S12F, S112, S122
216  Lê Huỳnh Duy Quyên2006S31C, S31R, S31J, S31S, S312, S413, S414, S415
217  Lê Đoàn Khánh Thy2012SN12, SN13, S11C, S11R, S11J, S112
218  Nguyễn Ngọc Bảo Hân2009S21C, S21R, S21J, S21S, S212
219Nguyễn Hoàng Thi Lâm2012Đoàn Nguyễn Minh Hạnh2012D112, D11C, D11R, D11J, D11S
220  Đoàn Nguyễn Minh Hạnh2012SN1C, SN1R, SN1J, SN12, S11C, S11R, S11S, S112
221  Nguyễn Ngọc Bảo Hân2008S22W, S22T, S22Q, S22F, S22V, S222, S213, S214, S215
222  Lê Ngân Hà2012SN1C, SN1R, SN1J, SN12
223  Nguyễn Châu Gia Hân2010S12W, S12T, S12Q, S12F, S122, S113, S114
224  Trần Giáp Phương Linh2008S21C, S21R, S21J, S21S, S212
225  Trần Văn Thảo My2011S11C, S12W, S11R, S12T, S11J, S12Q, S11S, S112, S122
226Lê Nguyên Khôi2012Lê Ngân Hà2012D114
227Lê Nguyên Khôi2012Trần Văn Thảo My2011D112, D11C, D11R, D11J
* CLB 79 Hữu Nghị Dance Center
228Trần Đức Hoàng Vũ2009Đặng Bảo Trâm2009D212, D21C, D21R, D31P
229Hoàng Gia Long2009Phạm Thị Tuyết Trinh2008D214, D213, D312, D31C, D31R, D31J, D31S, D31P
230  Đặng Khánh Ngọc2009S21C, S21R, S21J, S21S, S21P, S212
231  Nguyễn Minh Phước Thảo2009S21C, S21R, S21J, S212
232  Nguyễn Ngọc An Thy2013SN1C, SN1R, SN12
233  Trương Thị Khánh Huyền2012SN1C, SN1R, SN12, SN1J
* Elite Dance
234Trần Quốc Tú1984Risa Miyamoto1993D62W, D61R, D62T, D622
235  Phan Lê Gia Hân2009S31C, S32W, S31R, S32T, S31J, S31S, S312, S322, S32Q
* CLB Dancesport Bắc Hải
236  Phan Thu Minh2007S32Q, S32F
237Phan Thái Trung2007Nguyễn Thu Lê2008D31P
* Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
238  Nguyễn Hoàng Minh Thư2006S313, S314, S315, S41J, S41S, S41P, S412
239  Võ Phương Trinh2006S31J, S31S, S31P, S312, S413, S414, S415
240  Bùi Phạm Thanh Thảo2007S31C, S31R, S31J, S31S, S312, S412, S413
241  Võ Lê Hà My2008S21J, S21S, S21P, S212, S31C, S31R, S31S, S31P
242  Võ Kỳ Thanh Trúc2012SN12, SN13, S11C, S11R, S11J, S11S, S112
243Nguyễn Lâm Hữu Phước2009Nguyễn Bình Phương An2011D212, D21C, D21R, D21J
* Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
244  Lê Huyền Trang2009S21C, S21R, S21J, S21S, S212, S31C, S31R, S312
* TTNT NICE DANCE TP VINH
245  Nguyễn Thị Khánh Chi2011S11C, S11R, S11J, S11S, S112, S21C, S21R, S21J, S21S, S21P, S212
246  Nguyễn Nữ Huyền Trang2012SN1C, SN1R, SN1J, SN12, S113, S114
247  Hoàng Thị Minh Ngọc2011S11C, S11R, S11J, S11S, S112, S21C, S21R, S21P
248  Trần Thị Khánh Nhi2012SN1C, SN1R, SN1J, SN12, S11C, S11R, S11J, S11S, S112
* Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên
249Hoàng Trần Quốc An2010Ngô Hoàng Ngân2010D112, D11C, D11R, D11J, D11S
250  Phạm Linh Linh2011S11C, S11R, S112
* CLB 2M Dancesport
251Nguyễn Phạm Đức2004Lê Minh Nguyệt2007D512, D615
* CLB HH Dance HN
252Nguyễn Mạnh Hùng1973Trương Thị Hồng Liên1979D812, D81C, D81R, DT12, DT1C, DT1R, D714, D713
253Nguyễn Tuấn Dũng1960Chu Thị Phương Anh1960D81C, D92T, D92W
* Nhà thiếu nhi quận Tân Phú
254  Nguyễn Lê Thanh Vân2011S112
255  Nguyễn Hương Giang2007S31C
256  Lê Trương Ngọc Anh2011S11R
257  Nguyễn Trần Gia Hân2008S21R
258  Phạm Thị Diễm My2010S11C
259  Huỳnh Ngọc Trâm Anh2008S21C, S21S
260  Lê Ngọc Quỳnh Anh2010S11C
261  Phạm Thị Ngọc Hân2012SN12, SN1C
262  Đinh Ngọc Tường Vy2011S11R, S11J
263  Nguyễn Ngọc Thảo Vy2010S11C, S11S, S112
264Lê Trọng Nhân2010Đỗ Ngọc Bình An2011D114, D213, D214
* MY DANCE HD
265Nguyễn Duy Anh2008Đàm Thị Thanh Hoa2008D212, D21C, D21R, D21J
* Trung tâm TDTT Quận Tân Phú
266Phạm Ngọc Châu1963Chế Thị Tuyết Mai1968D822, D82W, D82T, D92W, D92T
267  Nguyễn Thu Hà2010S11C, S11R, S11S, S112
268  Huỳnh Đào Bảo Trân2009S21C, S21R, S21J, S21S, S212
269Trần Hà Phúc Khang2011Nguyễn Ngọc Hương Giang2010D112, D11C, D11R, D212, D21C, D21R
* CLB MT Dancesport
270Lê Ngọc Tuân 1966Huỳnh Kim Nhung1960D812, D822, D92W, D92T
* Nhà Văn Hóa Lao Động Q.11
271Nguyễn Văn Minh1959Dương Tuyết Ngọc1963D812, D81C, D81R
* Dancesport Nhà văn hóa Lao Động TP Cần Thơ
272Võ Hoàng Phúc2005Lý Bảo Trân2004D412, D41C, D41R, D41J, D41S, D41P, D513, D512
273Lê Huỳnh Quốc Thắng2005Lý Bảo Châu2006D412, D41J, D41P, D513, D512
274  Trần Thụy Đỗ Quyên 2006S313, S314, S315, S41C, S41R, S41S, S41P
275  Nguyễn Quế Khanh 2006S32W, S31R, S31S, S31P, S414, S415
276Nguyễn Minh Trung2004Lê Thị Ngọc Mai2007D412, D41C, D41R, D41J, D41P, D512
277  Nguyễn Anh Thy 2006S313, S314, S315, S41C, S41P, S412
* NaNa Dance Studio
278  Đỗ Xuân Bảo Vy2005S413, S414, S415
279  Hồ Bảo Ngọc2005S41C, S41R, S41J, S41S, S41P
280  Nguyễn Đan Quỳnh2010S11C, S11R, S11J, S11S, S21P
281  Ngô Lê Bảo Châu2006S31C, S31R, S31J, S31S, S31P
282  Ngô Lê Bảo Anh2009S21C, S21R, S21J, S21S, S21P
283Trần Hồng Ân2009Nguyễn Đan Quỳnh2010D21C, D21S
* Sở Văn Hoá Và Thể Thao Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
284Đỗ Hoàng Anh Tuấn1973Trần Thị Mỹ Thanh1984D722, D72W, VQ25, VQ2W, VQ2F
* CLB Vũ Bình Dance Sport
285  Nguyễn Thị Trúc Linh2012SN1R, SN12
286  Nguyễn Đăng Ngọc Hân 2009S21R, S212
* Nhà thiếu nhi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
287  Vũ Đào Như Quỳnh2006S31C, S31R, S31S
288  Nguyễn Lê Phương Anh2006S313, S314
289  Phan Hải Diệp Linh2007S31J, S31S, S312
* Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
290  Hoàng Thị Lan Anh2010S11C, S12W, S11R, S12T, S11J, S12Q, S11S, S12F, S112, S122, S21P, S22V
291  Huỳnh Hoài Giang2009S21P, S31C, S31R, S31J, S31S, S312
292  Phạm Hoàng Uyên Khanh2007S312, S313, S412, S413
293  Nguyễn Hoàng Gia Huy2009S21C, S21R, S212
294Lưu Phi Long1976Nguyễn Thị Hà1974D81R, D81C, D812, D714, D713, DT1C, DT1R, DT12, D61C, D61R, D61J
295Đỗ Tuấn Anh1993Dương Mai Thảo1992D612, D61C, D61R, D61J
296Vũ Mạnh Hùng1981Nguyễn Thị Trích Phương1982VQ25, VQ2T, VQ2W, D72W, D722
297  Nguyễn Hạnh Tiên2005S31C, S31R, S31J, S31S, S312, S41C, S41R, S41S, S412
298  Võ Ngọc Minh Tuyền2008S21C, S21R, S21J, S21S, S212
299  Nguyễn Hoàng Ý Nhi2006S315, S312, S31J, S31P, S31C, S31R, S31S, S41S, S41C, S415
300  Lê Hồng Thắm2005S31C, S31R, S31J, S31S, S312
301Phạm Duy Khôi2008Võ Ngọc Minh Tuyền2008D21C, D21R, D21J, D21S, D21P, D212, D312, D31C, D31J, D31S
302  Chenemont Victoria Ngọc Mai2011S215, S11R, S11J, S113, S212, S21C, S11C
303  Trần Quỳnh Anh2010S215, S11C, S11S, S112, S11R, S21R
304  Huỳnh Lê Anh Vi2008S21C, S21R, S21J, S21S, S21P, S212, S312, S31C, S31R
305  Vũ Minh Hạnh An2010S11R, S11C, S11J, S11S, S112, S212, S21C, S21R
306  Lưu Đỗ Khánh Hà2010S11C, S11R, S112, S11S, S11J, S212, S21C, S21R
307  Phạm Hoàng Đông Hải2006S31C, S31R, S312
308  Vũ Nguyễn Ngọc Như Ý2009S215, S213, S21C, S21R, S21P, S312, S21J, S21S
309  Nguyễn Đăng Hải An2011S11C, S11S, S112, S11J, S212, S21J
310  Lê Hoàng Khả Vy2009S21R, S21C, S215, S21J, S21P, S212, S31C
311  Trần Nguyễn Quỳnh Thư2006S315, S312, S31J, S31P, S31C, S41S, S41C, S415
312  Trần Thị Ngọc Diệp2006S31C, S31R, S31S, S312, S41R, S41S
313Nguyễn Phước Thành1993Nguyễn Thị Hạnh Nguyên1980VQ25, VQ2T, VQ2F, D62W, D62T, D622
314  Hoàng Thị Quỳnh Anh2007S31C, S31R, S31S, S31P, S31J, S312, S32W, S32T, S32Q, S32F, S32V, S322, S41C, S41R, S41J, S41S, S41P, S412
315Phạm Hoàng Gia Khang2007Phạm Hoàng Uyên Khanh2007D31R, D31C, D312
316Chenemont Renaud1969Phạm Thị Bích Hiên1984DT12, DT1C, DT1R, D71R
* Harmony Dance Studio
317Nguyễn Văn Tùng1962Dương Thị Thu Hường1973D812, D81C, D81R
318Lê Đình Tuấn Phong2006Đào Thanh Ngân2007D312, D31C, D31R, D31J
319  Phan Diễm Quỳnh2007S31C, S31R, S312
320  Huỳnh Hoàng Gia Hân2009S21C, S21R, S21J, S212
* CLB Nink Dancesport
321  Vũ Hải Ly2009S21R, S21J, S21S, S212
322  Phạm Trần Như Ý2009S21C, S21S, S21P, S212
323  Mai Nguyễn Thanh Hiền2011S11C, S11R, S11J, S11S, S112
324  Nguyễn Ngọc Khánh Thi2012SN1C, SN1R, SN1J, SN12
325  Vũ Ngọc Khai Tâm2006S31R, S31S, S312
* Sh Dance Ankhe
326  Hồ Diệp Uyên2010S113, S114, S21C, S21R, S21J, S212
327  Hồ Trần Bảo Thy2010S11C, S11R, S11J, S112, S213, S214
328  Đỗ Bảo Hân2012SN12, SN13, S11J, S11S, S112
329  Nguyễn Bảo Hân2012SN1C, SN1R, SN1J, S11J, S11S
* Trung tâm Huấn luyện & TĐ TDTT tỉnh Kiên Giang
330Trần Trọng Khôi2007Nguyễn Hồng Bảo Thoa2008D31P
331Lê Huy Hoàng2006Long Trần Thiên Trúc2006D312, D31C, D31R, D31J, D31S, D31P
* Dancesport Đam Mê
332Hà Nguyễn Duy Hiếu2010Huỳnh Ngọc Bảo Thy2009D212, D21C, D21R
333  Lê Quỳnh Hương2009S21C, S21R, S21J, S21S, S212
334  Nguyễn Diệp Ngân Bình2011S11C, S11R, S11J, S11S, S112
335  Nguyễn Lê Vân2012SN13, S113, S114