Chọn đơn vị:
NgàyGiờSự kiện
SĐ 11: Hoàng Văn Tú/Phạm Trà My - FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
09/1115:20SK 71 (D52T) - Chung kết Dưới 21 tuổi E2 Standard T
09/1115:26SK 73 (H52T) - Chung kết Dưới 21 tuổi E2 Standard T
09/1115:32SK 75 (H62T) - Chung kết Thanh niên E2 Standard T
09/1115:41SK 78 (H52V) - Chung kết Dưới 21 tuổi E5 Standard VW
09/1115:50SK 81 (D52W) - Chung kết Dưới 21 tuổi E1 Standard W
09/1115:59SK 84 (H62W) - Chung kết Thanh niên E1 Standard W
09/1116:37SK 93 (H52W) - Chung kết Dưới 21 tuổi E1 Standard W
10/1114:56SK 206 (H52Q) - Chung kết Dưới 21 tuổi E3 Standard Q
10/1116:21SK 224 (H52F) - Chung kết Dưới 21 tuổi E4 Standard F
SĐ 12: Trần Thị Minh Anh - FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
09/1115:14SK 69 (S22T) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T
09/1115:23SK 72 (S22T) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T
09/1115:38SK 77 (S22V) - Bán kết Thiếu nhi 2 F5 Standard VW
09/1115:44SK 79 (S22V) - Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Standard VW
09/1115:53SK 82 (S22W) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W
09/1116:02SK 85 (S22W) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W
09/1116:40SK 94 (S222) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Standard W,T
09/1116:53SK 97 (S222) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Standard W,T
10/1114:44SK 202 (S22Q) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Standard Q
SĐ 13: Trần Thị Mai Anh - FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
09/1115:14SK 69 (S22T) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T
09/1115:23SK 72 (S22T) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T
09/1115:38SK 77 (S22V) - Bán kết Thiếu nhi 2 F5 Standard VW
09/1115:44SK 79 (S22V) - Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Standard VW
09/1115:53SK 82 (S22W) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W
09/1116:02SK 85 (S22W) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W
09/1116:40SK 94 (S222) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Standard W,T
09/1116:53SK 97 (S222) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Standard W,T
10/1109:36SK 160 (Q323) - Chung kết Thiếu niên 1 FC Standard W, T, Q
10/1114:44SK 202 (S22Q) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Standard Q
SĐ 14: Lương Trịnh Thái Sang/Hoàng Ngọc Bảo Thy - FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
09/1115:26SK 73 (H52T) - Chung kết Dưới 21 tuổi E2 Standard T
09/1115:32SK 75 (H62T) - Chung kết Thanh niên E2 Standard T
09/1115:41SK 78 (H52V) - Chung kết Dưới 21 tuổi E5 Standard VW
09/1115:59SK 84 (H62W) - Chung kết Thanh niên E1 Standard W
09/1116:37SK 93 (H52W) - Chung kết Dưới 21 tuổi E1 Standard W
10/1114:56SK 206 (H52Q) - Chung kết Dưới 21 tuổi E3 Standard Q
10/1116:21SK 224 (H52F) - Chung kết Dưới 21 tuổi E4 Standard F
SĐ 15: Phạm Hữu Đạt/Nguyễn Thùy Dương - FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
09/1115:26SK 73 (H52T) - Chung kết Dưới 21 tuổi E2 Standard T
09/1115:32SK 75 (H62T) - Chung kết Thanh niên E2 Standard T
09/1115:41SK 78 (H52V) - Chung kết Dưới 21 tuổi E5 Standard VW
09/1115:59SK 84 (H62W) - Chung kết Thanh niên E1 Standard W
09/1116:37SK 93 (H52W) - Chung kết Dưới 21 tuổi E1 Standard W
10/1113:41SK 188 (D42W) - Chung kết Thiếu niên 2 E1 Standard W
10/1114:56SK 206 (H52Q) - Chung kết Dưới 21 tuổi E3 Standard Q
10/1116:21SK 224 (H52F) - Chung kết Dưới 21 tuổi E4 Standard F
SĐ 16: Phùng Thúy Quỳnh - FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
09/1115:14SK 69 (S22T) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T
09/1115:23SK 72 (S22T) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T
09/1115:38SK 77 (S22V) - Bán kết Thiếu nhi 2 F5 Standard VW
09/1115:44SK 79 (S22V) - Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Standard VW
09/1115:53SK 82 (S22W) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W
09/1116:02SK 85 (S22W) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W
09/1116:40SK 94 (S222) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Standard W,T
09/1116:53SK 97 (S222) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Standard W,T
10/1111:29SK 184 (Q42T) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Standard T
10/1113:44SK 189 (Q42W) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Standard W
10/1114:38SK 200 (S42F) - Chung kết Thiếu niên 2 F4 Standard F
10/1114:44SK 202 (S22Q) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Standard Q
10/1115:36SK 213 (S22F) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Standard F
SĐ 17: Nguyễn Minh Khuê - FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
09/1117:02SK 99 (S224) - Chung kết Thiếu nhi 2 FB Standard W,T,F,Q
09/1117:20SK 102 (S225) - Chung kết Thiếu nhi 2 FA Standard W,T,VW,F,Q
09/1118:38SK 113 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
09/1118:44SK 115 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/1108:48SK 151 (S214) - Chung kết Thiếu nhi 2 FB Latin S,C,R,J
10/1115:39SK 214 (S215) - Chung kết Thiếu nhi 2 FA Latin S,C,R,P,J
SĐ 18: Nguyễn Trường Sơn/Hà Lan Hương - FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
09/1115:26SK 73 (H52T) - Chung kết Dưới 21 tuổi E2 Standard T
09/1115:32SK 75 (H62T) - Chung kết Thanh niên E2 Standard T
09/1115:41SK 78 (H52V) - Chung kết Dưới 21 tuổi E5 Standard VW
09/1115:59SK 84 (H62W) - Chung kết Thanh niên E1 Standard W
09/1116:37SK 93 (H52W) - Chung kết Dưới 21 tuổi E1 Standard W
10/1114:56SK 206 (H52Q) - Chung kết Dưới 21 tuổi E3 Standard Q
10/1116:21SK 224 (H52F) - Chung kết Dưới 21 tuổi E4 Standard F
SĐ 19: Vũ Diệu Hương - FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
09/1115:35SK 76 (S12V) - Chung kết Thiếu nhi 1 F5 Standard VW
09/1115:47SK 80 (S12W) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Standard W
09/1116:34SK 92 (S12W) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Standard W
10/1114:47SK 203 (S12Q) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Standard Q
10/1115:30SK 211 (S12F) - Chung kết Thiếu nhi 1 F4 Standard F
SĐ 20: Trần Nhã Kỳ - FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
09/1115:35SK 76 (S12V) - Chung kết Thiếu nhi 1 F5 Standard VW
09/1115:47SK 80 (S12W) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Standard W
09/1116:34SK 92 (S12W) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Standard W
09/1116:44SK 95 (S122) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Standard W,T
09/1116:58SK 98 (S122) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Standard W,T
10/1114:47SK 203 (S12Q) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Standard Q
10/1115:30SK 211 (S12F) - Chung kết Thiếu nhi 1 F4 Standard F
SĐ 21: Nguyễn Thị Diệp Anh - FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
09/1119:05SK 121 (S32T) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Standard T
09/1119:17SK 125 (S32W) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Standard W
09/1119:26SK 128 (S32T) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Standard T
09/1119:29SK 129 (S32V) - Chung kết Thiếu niên 1 F5 Standard VW
09/1119:44SK 133 (S32W) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Standard W
09/1119:52SK 135 (S322) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Standard W,T
10/1109:06SK 154 (S32Q) - Chung kết Thiếu niên 1 F3 Standard Q
10/1111:29SK 184 (Q42T) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Standard T
10/1113:44SK 189 (Q42W) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Standard W
10/1114:38SK 200 (S42F) - Chung kết Thiếu niên 2 F4 Standard F
SĐ 22: Phạm Phương Linh - FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
10/1111:29SK 184 (Q42T) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Standard T
10/1113:44SK 189 (Q42W) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Standard W
10/1114:38SK 200 (S42F) - Chung kết Thiếu niên 2 F4 Standard F
SĐ 23: Bùi Trâm Anh - FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
10/1111:29SK 184 (Q42T) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Standard T
10/1113:44SK 189 (Q42W) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Standard W
10/1114:38SK 200 (S42F) - Chung kết Thiếu niên 2 F4 Standard F
SĐ 24: Bùi Lương Đinh Hương - FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
10/1111:29SK 184 (Q42T) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Standard T
10/1113:44SK 189 (Q42W) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Standard W
10/1114:38SK 200 (S42F) - Chung kết Thiếu niên 2 F4 Standard F
SĐ 25: Vũ Phương Anh - FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
10/1113:32SK 185 (S42V) - Chung kết Thiếu niên 2 F5 Standard VW
10/1113:38SK 187 (Q42V) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Standard VW
10/1113:38SK 187 (Q42V) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Standard VW
10/1114:11SK 196 (Q42Q) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Standard Q
SĐ 26: Vũ Thị Mai Anh - FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
09/1108:41SK 3 (S21C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1108:58SK 7 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:13SK 11 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:22SK 14 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:39SK 18 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1109:50SK 21 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1110:05SK 26 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1110:57SK 31 (S212) - Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:15SK 34 (S212) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:28SK 37 (S212) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1115:53SK 82 (S22W) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W
09/1116:02SK 85 (S22W) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W
10/1111:29SK 184 (Q42T) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Standard T
10/1113:44SK 189 (Q42W) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Standard W
10/1114:38SK 200 (S42F) - Chung kết Thiếu niên 2 F4 Standard F
SĐ 27: Bùi Tường Linh - FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
09/1115:35SK 76 (S12V) - Chung kết Thiếu nhi 1 F5 Standard VW
09/1115:47SK 80 (S12W) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Standard W
09/1116:34SK 92 (S12W) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Standard W
09/1116:44SK 95 (S122) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Standard W,T
09/1116:58SK 98 (S122) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Standard W,T
SĐ 28: Nguyễn Bảo Trang - FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
09/1115:35SK 76 (S12V) - Chung kết Thiếu nhi 1 F5 Standard VW
SĐ 29: Lương Thị Hồng Anh - FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
09/1117:10SK 100 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1117:32SK 104 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1117:47SK 107 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1117:53SK 109 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
09/1118:50SK 117 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
SĐ 30: Vũ Phương Thi - FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
10/1113:32SK 185 (S42V) - Chung kết Thiếu niên 2 F5 Standard VW
10/1113:38SK 187 (Q42V) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Standard VW
10/1114:11SK 196 (Q42Q) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Standard Q
SĐ 31: Đặng Thị Khánh Ngọc - FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
10/1113:32SK 185 (S42V) - Chung kết Thiếu niên 2 F5 Standard VW
10/1113:38SK 187 (Q42V) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Standard VW
10/1114:11SK 196 (Q42Q) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Standard Q
SĐ 32: Nguyễn Minh Thư - FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
10/1113:32SK 185 (S42V) - Chung kết Thiếu niên 2 F5 Standard VW
10/1113:38SK 187 (Q42V) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Standard VW
10/1114:11SK 196 (Q42Q) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Standard Q
SĐ 33: Phạm Đức Anh/Đinh Quỳnh Anh - FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
09/1115:26SK 73 (H52T) - Chung kết Dưới 21 tuổi E2 Standard T
09/1115:32SK 75 (H62T) - Chung kết Thanh niên E2 Standard T
09/1115:41SK 78 (H52V) - Chung kết Dưới 21 tuổi E5 Standard VW
09/1115:59SK 84 (H62W) - Chung kết Thanh niên E1 Standard W
09/1116:37SK 93 (H52W) - Chung kết Dưới 21 tuổi E1 Standard W
10/1114:56SK 206 (H52Q) - Chung kết Dưới 21 tuổi E3 Standard Q
10/1116:21SK 224 (H52F) - Chung kết Dưới 21 tuổi E4 Standard F
SĐ 34: Nguyễn Thị Thu Hà - FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
09/1117:10SK 100 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1117:32SK 104 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1117:47SK 107 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
SĐ 35: Nguyễn Hiền Dung - FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
09/1108:30SK 1 (S11C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1108:50SK 5 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:07SK 9 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:19SK 13 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
SĐ 36: Nguyễn Ngọc Cẩm Tú - FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
09/1108:30SK 1 (S11C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1108:50SK 5 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:07SK 9 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:19SK 13 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
SĐ 37: Nguyễn Hà Anh - FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
09/1117:10SK 100 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1117:32SK 104 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1117:47SK 107 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
SĐ 38: Đỗ Hải Anh - FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
09/1108:30SK 1 (S11C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1108:50SK 5 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:07SK 9 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:19SK 13 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
SĐ 39: Vũ Thị La Đan - FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
09/1108:41SK 3 (S21C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1108:58SK 7 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:13SK 11 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:22SK 14 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
SĐ 40: Trần Tú Tường Mai - FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
09/1108:30SK 1 (S11C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1108:50SK 5 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:07SK 9 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:19SK 13 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
SĐ 41: Vũ Ngọc Diệp - FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
09/1108:30SK 1 (S11C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1108:50SK 5 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:07SK 9 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:19SK 13 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
SĐ 42: Nguyễn Thủy Ngân - FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
09/1108:41SK 3 (S21C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1108:58SK 7 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:13SK 11 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:22SK 14 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
SĐ 43: Lê Nguyễn Linh Chi - FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
09/1108:41SK 3 (S21C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1108:58SK 7 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:13SK 11 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:22SK 14 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
SĐ 44: Nguyễn Diệp Anh - FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
09/1108:30SK 1 (S11C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1108:50SK 5 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:07SK 9 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:19SK 13 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
SĐ 45: Nguyễn Thị Hà Anh - FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
09/1108:30SK 1 (S11C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1108:50SK 5 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:07SK 9 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:19SK 13 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
SĐ 46: Lê Nguyễn Nhật Mai - FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
09/1108:36SK 2 (SN1C) - Tứ kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1108:55SK 6 (SN1C) - Bán kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1109:10SK 10 (SN1C) - Chung kết Nhi đồng F1 Latin C
SĐ 47: Nguyễn Phạm Tuệ Minh - FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
09/1115:38SK 77 (S22V) - Bán kết Thiếu nhi 2 F5 Standard VW
09/1115:44SK 79 (S22V) - Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Standard VW
09/1115:53SK 82 (S22W) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W
09/1116:02SK 85 (S22W) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W
09/1116:40SK 94 (S222) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Standard W,T
09/1116:53SK 97 (S222) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Standard W,T
10/1113:32SK 185 (S42V) - Chung kết Thiếu niên 2 F5 Standard VW
10/1113:38SK 187 (Q42V) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Standard VW
10/1114:11SK 196 (Q42Q) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Standard Q
SĐ 48: Vũ Hà Kiều Linh - FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
10/1113:32SK 185 (S42V) - Chung kết Thiếu niên 2 F5 Standard VW
10/1113:38SK 187 (Q42V) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Standard VW
10/1114:11SK 196 (Q42Q) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Standard Q
SĐ 49: Lê Quang Huy/Nguyễn Phương Anh - Sở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
10/1109:17SK 156 (D41R) - Bán kết Thiếu niên 2 E2 Latin R
10/1109:26SK 158 (D41C) - Bán kết Thiếu niên 2 E1 Latin C
10/1110:33SK 169 (D412) - Bán kết Thiếu niên 2 D Latin C,R
10/1110:41SK 171 (D41C) - Chung kết Thiếu niên 2 E1 Latin C
10/1110:53SK 173 (D41R) - Chung kết Thiếu niên 2 E2 Latin R
10/1110:59SK 175 (D412) - Chung kết Thiếu niên 2 D Latin C,R
10/1111:08SK 177 (D41J) - Chung kết Thiếu niên 2 E3 Latin J
10/1111:14SK 179 (D41S) - Chung kết Thiếu niên 2 E4 Latin S
SĐ 50: Hoàng Tiến Phát/Nguyễn Phương Anh - Sở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
09/1117:29SK 103 (D31C) - Bán kết Thiếu niên 1 E1 Latin C
09/1117:44SK 106 (D31R) - Bán kết Thiếu niên 1 E2 Latin R
09/1117:58SK 110 (D31C) - Chung kết Thiếu niên 1 E1 Latin C
09/1118:04SK 112 (D312) - Bán kết Thiếu niên 1 D Latin C,R
09/1118:41SK 114 (D31R) - Chung kết Thiếu niên 1 E2 Latin R
09/1118:55SK 118 (D312) - Chung kết Thiếu niên 1 D Latin C,R
09/1119:08SK 122 (D31J) - Chung kết Thiếu niên 1 E3 Latin J
09/1119:20SK 126 (D31S) - Chung kết Thiếu niên 1 E4 Latin S
SĐ 51: Nguyễn Thủy Tiên - Sở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
09/1108:41SK 3 (S21C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1108:58SK 7 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:13SK 11 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:22SK 14 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:39SK 18 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1109:50SK 21 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1110:05SK 26 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1110:57SK 31 (S212) - Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:15SK 34 (S212) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:28SK 37 (S212) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1114:01SK 47 (S21J) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:20SK 52 (S21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:32SK 56 (S21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:44SK 60 (S21S) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1114:56SK 63 (S21S) - Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1115:08SK 67 (S21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1116:31SK 91 (S21P) - Bán kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
09/1120:40SK 143 (S21P) - Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
SĐ 52: Nguyễn Phạm Phương Nhi - Sở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
09/1117:10SK 100 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1117:32SK 104 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1117:47SK 107 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1118:01SK 111 (S31J) - Bán kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
09/1118:38SK 113 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
09/1118:44SK 115 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
09/1118:59SK 119 (S31J) - Chung kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
09/1119:11SK 123 (S31S) - Chung kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
SĐ 53: Lê Thị Thanh Thủy - Sở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
09/1108:41SK 3 (S21C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1108:58SK 7 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:13SK 11 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:22SK 14 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:39SK 18 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1109:50SK 21 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1110:05SK 26 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1114:01SK 47 (S21J) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:20SK 52 (S21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:32SK 56 (S21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:44SK 60 (S21S) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1114:56SK 63 (S21S) - Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1115:08SK 67 (S21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1115:53SK 82 (S22W) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W
09/1116:02SK 85 (S22W) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W
09/1116:31SK 91 (S21P) - Bán kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
09/1120:40SK 143 (S21P) - Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
SĐ 54: Đỗ Trần Linh Anh - Sở VH,TT&DL Tỉnh Thanh Hóa
09/1108:41SK 3 (S21C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1108:58SK 7 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:13SK 11 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:22SK 14 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:39SK 18 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1109:50SK 21 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1110:05SK 26 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1114:01SK 47 (S21J) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:20SK 52 (S21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:32SK 56 (S21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:44SK 60 (S21S) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1114:56SK 63 (S21S) - Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1115:08SK 67 (S21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
SĐ 55: Ngô Phương Thảo - Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
09/1108:41SK 3 (S21C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1108:58SK 7 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:13SK 11 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:22SK 14 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:39SK 18 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1109:50SK 21 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1110:05SK 26 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1110:57SK 31 (S212) - Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:15SK 34 (S212) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:28SK 37 (S212) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1114:01SK 47 (S21J) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:20SK 52 (S21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:32SK 56 (S21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:44SK 60 (S21S) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1114:56SK 63 (S21S) - Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1115:08SK 67 (S21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1117:10SK 100 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1117:32SK 104 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1117:47SK 107 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1117:53SK 109 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
09/1118:01SK 111 (S31J) - Bán kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
09/1118:38SK 113 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
09/1118:44SK 115 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
09/1118:50SK 117 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
09/1118:59SK 119 (S31J) - Chung kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
09/1119:02SK 120 (Q31J) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin J
09/1119:05SK 121 (S32T) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Standard T
09/1119:17SK 125 (S32W) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Standard W
09/1119:26SK 128 (S32T) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Standard T
09/1119:29SK 129 (S32V) - Chung kết Thiếu niên 1 F5 Standard VW
09/1119:44SK 133 (S32W) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Standard W
09/1119:52SK 135 (S322) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Standard W,T
SĐ 56: Hoàng Bảo Hân - Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
09/1117:10SK 100 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1117:32SK 104 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1117:47SK 107 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1117:50SK 108 (Q31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1117:53SK 109 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
09/1118:01SK 111 (S31J) - Bán kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
09/1118:38SK 113 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
09/1118:44SK 115 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
09/1118:50SK 117 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
09/1118:59SK 119 (S31J) - Chung kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
09/1119:14SK 124 (Q31S) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin S
10/1110:00SK 163 (S41S) - Bán kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
10/1110:17SK 166 (S412) - Bán kết Thiếu niên 2 FD Latin C,R
10/1110:30SK 168 (S41R) - Bán kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
10/1110:38SK 170 (S41C) - Bán kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
10/1110:56SK 174 (S41C) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
10/1111:03SK 176 (S412) - Chung kết Thiếu niên 2 FD Latin C,R
10/1111:17SK 180 (S41R) - Chung kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
10/1111:23SK 182 (S41S) - Chung kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
SĐ 57: Bùi Gia Linh - Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
09/1108:36SK 2 (SN1C) - Tứ kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1108:55SK 6 (SN1C) - Bán kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1109:10SK 10 (SN1C) - Chung kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1109:33SK 17 (SN1R) - Tứ kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1109:47SK 20 (SN1R) - Bán kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1110:02SK 25 (SN1R) - Chung kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1110:53SK 30 (SN12) - Tứ kết Nhi đồng FD Latin C,R
09/1111:10SK 33 (SN12) - Bán kết Nhi đồng FD Latin C,R
09/1111:24SK 36 (SN12) - Chung kết Nhi đồng FD Latin C,R
09/1113:58SK 46 (SN1J) - Bán kết Nhi đồng F3 Latin J
09/1114:17SK 51 (SN1J) - Chung kết Nhi đồng F3 Latin J
09/1120:08SK 138 (S113) - Chung kết Thiếu nhi 1 FC Latin C,R,J
10/1108:41SK 150 (S114) - Chung kết Thiếu nhi 1 FB Latin S,C,R,J
SĐ 58: Lê Minh Anh - Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
09/1117:53SK 109 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
09/1118:01SK 111 (S31J) - Bán kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
09/1118:47SK 116 (Q31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin R
09/1118:50SK 117 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
09/1118:59SK 119 (S31J) - Chung kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
09/1119:02SK 120 (Q31J) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin J
09/1119:05SK 121 (S32T) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Standard T
09/1119:14SK 124 (Q31S) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin S
09/1119:17SK 125 (S32W) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Standard W
09/1119:26SK 128 (S32T) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Standard T
09/1119:44SK 133 (S32W) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Standard W
10/1109:03SK 153 (S31P) - Chung kết Thiếu niên 1 F5 Latin P
10/1110:00SK 163 (S41S) - Bán kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
10/1110:17SK 166 (S412) - Bán kết Thiếu niên 2 FD Latin C,R
10/1110:30SK 168 (S41R) - Bán kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
10/1110:38SK 170 (S41C) - Bán kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
10/1110:56SK 174 (S41C) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
10/1111:03SK 176 (S412) - Chung kết Thiếu niên 2 FD Latin C,R
10/1111:11SK 178 (S41J) - Chung kết Thiếu niên 2 F3 Latin J
10/1111:17SK 180 (S41R) - Chung kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
10/1111:23SK 182 (S41S) - Chung kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
10/1113:47SK 190 (S42W) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Standard W
SĐ 59: Nguyễn Phạm Phương Linh - Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
09/1108:41SK 3 (S21C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1108:58SK 7 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:13SK 11 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:22SK 14 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:39SK 18 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1109:50SK 21 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1110:05SK 26 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1110:57SK 31 (S212) - Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:15SK 34 (S212) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:28SK 37 (S212) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1114:01SK 47 (S21J) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:20SK 52 (S21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:32SK 56 (S21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:44SK 60 (S21S) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1114:56SK 63 (S21S) - Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1115:08SK 67 (S21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
SĐ 60: Hiền, Bình, Hiền, Hiền, Huyền, Hương, Hoa, Thuỷ, S... - Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
09/1116:05SK 86 (GZ1S) - Chung kết Đồng diễn E4 Latin S
09/1116:20SK 88 (GZ1R) - Chung kết Đồng diễn E2 Latin R
SĐ 61: Đỗ Kỳ Lân/Trần Diệu Hương - Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn
09/1111:33SK 38 (DT12) - Chung kết Tổng tuổi D Latin C,R
09/1114:07SK 48 (D712) - Chung kết Trung niên 1 D Latin C,R
09/1114:59SK 64 (D71S) - Chung kết Trung niên 1 E4 Latin S
10/1111:20SK 181 (DT1C) - Chung kết Tổng tuổi E1 Latin C
10/1115:33SK 212 (D71R) - Chung kết Trung niên 1 E2 Latin R
10/1115:48SK 215 (D71C) - Chung kết Trung niên 1 E1 Latin C
10/1115:57SK 218 (DT1R) - Chung kết Tổng tuổi E2 Latin R
SĐ 62: Dương Ngọc Diệp - ProG Academy
09/1108:36SK 2 (SN1C) - Tứ kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1108:55SK 6 (SN1C) - Bán kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1109:10SK 10 (SN1C) - Chung kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1109:33SK 17 (SN1R) - Tứ kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1109:47SK 20 (SN1R) - Bán kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1110:02SK 25 (SN1R) - Chung kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1110:53SK 30 (SN12) - Tứ kết Nhi đồng FD Latin C,R
09/1111:10SK 33 (SN12) - Bán kết Nhi đồng FD Latin C,R
09/1111:24SK 36 (SN12) - Chung kết Nhi đồng FD Latin C,R
SĐ 63: Đặng Quỳnh Trang - ProG Academy
09/1108:41SK 3 (S21C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1108:58SK 7 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:13SK 11 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:22SK 14 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1110:57SK 31 (S212) - Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:15SK 34 (S212) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:28SK 37 (S212) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
SĐ 64: Lê Hoàng Sơn/Nguyễn Ngô Xuân Nhi - ProG Academy
09/1120:20SK 140 (D624) - Chung kết Thanh niên B Standard W,T,F,Q
09/1120:58SK 147 (D625) - Chung kết Thanh niên A Standard F(s),W,T,VW,Q(s)
10/1111:26SK 183 (D42T) - Chung kết Thiếu niên 2 E2 Standard T
10/1113:35SK 186 (D42V) - Chung kết Thiếu niên 2 E5 Standard VW
10/1113:41SK 188 (D42W) - Chung kết Thiếu niên 2 E1 Standard W
10/1113:50SK 191 (D422) - Chung kết Thiếu niên 2 D Standard W,T
10/1114:08SK 195 (D42Q) - Chung kết Thiếu niên 2 E3 Standard Q
10/1114:41SK 201 (D42F) - Chung kết Thiếu niên 2 E4 Standard F
SĐ 65: Nguyễn Hải Băng - ProG Academy
09/1108:36SK 2 (SN1C) - Tứ kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1108:55SK 6 (SN1C) - Bán kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1109:10SK 10 (SN1C) - Chung kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1109:33SK 17 (SN1R) - Tứ kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1109:47SK 20 (SN1R) - Bán kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1110:02SK 25 (SN1R) - Chung kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1110:53SK 30 (SN12) - Tứ kết Nhi đồng FD Latin C,R
09/1111:10SK 33 (SN12) - Bán kết Nhi đồng FD Latin C,R
09/1111:24SK 36 (SN12) - Chung kết Nhi đồng FD Latin C,R
09/1113:58SK 46 (SN1J) - Bán kết Nhi đồng F3 Latin J
09/1114:17SK 51 (SN1J) - Chung kết Nhi đồng F3 Latin J
SĐ 66: Trần Diễm Quỳnh - ProG Academy
09/1117:10SK 100 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1117:32SK 104 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1117:47SK 107 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1117:53SK 109 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
09/1118:01SK 111 (S31J) - Bán kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
09/1118:38SK 113 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
09/1118:44SK 115 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
09/1118:50SK 117 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
09/1118:59SK 119 (S31J) - Chung kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
SĐ 67: Trần Diễm Hằng - ProG Academy
09/1108:36SK 2 (SN1C) - Tứ kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1108:55SK 6 (SN1C) - Bán kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1109:10SK 10 (SN1C) - Chung kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1109:33SK 17 (SN1R) - Tứ kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1109:47SK 20 (SN1R) - Bán kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1110:02SK 25 (SN1R) - Chung kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1110:53SK 30 (SN12) - Tứ kết Nhi đồng FD Latin C,R
09/1111:10SK 33 (SN12) - Bán kết Nhi đồng FD Latin C,R
09/1111:24SK 36 (SN12) - Chung kết Nhi đồng FD Latin C,R
SĐ 68: Vũ Hoàng Như Thanh - ProG Academy
09/1108:30SK 1 (S11C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1108:50SK 5 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:07SK 9 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:19SK 13 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:28SK 16 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:44SK 19 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:56SK 23 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1110:44SK 29 (S112) - Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1113:30SK 40 (S112) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1113:39SK 42 (S11J) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1113:45SK 43 (S112) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1114:14SK 50 (S11J) - Bán kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1114:26SK 54 (S11J) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
SĐ 69: Lê Mai Nhật Hà - ProG Academy
09/1108:41SK 3 (S21C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1108:58SK 7 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:13SK 11 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:22SK 14 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:39SK 18 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1109:50SK 21 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1110:05SK 26 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1110:57SK 31 (S212) - Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:15SK 34 (S212) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:28SK 37 (S212) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
SĐ 70: Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia Linh - ProG Academy
09/1117:29SK 103 (D31C) - Bán kết Thiếu niên 1 E1 Latin C
09/1117:44SK 106 (D31R) - Bán kết Thiếu niên 1 E2 Latin R
09/1117:58SK 110 (D31C) - Chung kết Thiếu niên 1 E1 Latin C
09/1118:04SK 112 (D312) - Bán kết Thiếu niên 1 D Latin C,R
09/1118:41SK 114 (D31R) - Chung kết Thiếu niên 1 E2 Latin R
09/1118:55SK 118 (D312) - Chung kết Thiếu niên 1 D Latin C,R
09/1119:08SK 122 (D31J) - Chung kết Thiếu niên 1 E3 Latin J
09/1119:20SK 126 (D31S) - Chung kết Thiếu niên 1 E4 Latin S
09/1119:38SK 131 (D32W) - Chung kết Thiếu niên 1 E1 Standard W
09/1119:47SK 134 (D322) - Chung kết Thiếu niên 1 D Standard W,T
09/1120:52SK 146 (D513) - Chung kết Dưới 21 tuổi C Latin C,R,J
10/1114:21SK 198 (D414) - Chung kết Thiếu niên 2 B Latin S,C,R,J
10/1114:59SK 207 (D415) - Chung kết Thiếu niên 2 A Latin S,C,R,P,J
10/1115:08SK 208 (D514) - Chung kết Dưới 21 tuổi B Latin S,C,R,J
10/1116:27SK 226 (D515) - Chung kết Dưới 21 tuổi A Latin S,C,R,P,J
SĐ 71: Trần Nguyễn Diệu Linh - ProG Academy
09/1117:10SK 100 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1117:32SK 104 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1117:47SK 107 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1117:53SK 109 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
09/1118:38SK 113 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
09/1118:44SK 115 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
09/1118:50SK 117 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/1110:17SK 166 (S412) - Bán kết Thiếu niên 2 FD Latin C,R
10/1110:30SK 168 (S41R) - Bán kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
10/1110:38SK 170 (S41C) - Bán kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
10/1110:56SK 174 (S41C) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
10/1111:03SK 176 (S412) - Chung kết Thiếu niên 2 FD Latin C,R
10/1111:17SK 180 (S41R) - Chung kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
SĐ 72: Nguyễn Hồng Việt/Cao Kiều Ngọc Ly - ProG Academy
09/1109:16SK 12 (D21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C
09/1109:25SK 15 (D21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C
09/1109:53SK 22 (D21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R
09/1110:08SK 27 (D21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R
09/1111:06SK 32 (D212) - Bán kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R
09/1111:19SK 35 (D212) - Chung kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R
SĐ 73: Lê Quốc Hưng/Trần Linh Chi - ProG Academy
09/1117:29SK 103 (D31C) - Bán kết Thiếu niên 1 E1 Latin C
09/1117:44SK 106 (D31R) - Bán kết Thiếu niên 1 E2 Latin R
09/1117:58SK 110 (D31C) - Chung kết Thiếu niên 1 E1 Latin C
09/1118:04SK 112 (D312) - Bán kết Thiếu niên 1 D Latin C,R
09/1118:41SK 114 (D31R) - Chung kết Thiếu niên 1 E2 Latin R
09/1118:55SK 118 (D312) - Chung kết Thiếu niên 1 D Latin C,R
SĐ 74: Lê Phương Anh - ProG Academy
09/1108:30SK 1 (S11C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1108:50SK 5 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:07SK 9 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:19SK 13 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:28SK 16 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:44SK 19 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:56SK 23 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1110:44SK 29 (S112) - Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1113:30SK 40 (S112) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1113:39SK 42 (S11J) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1113:45SK 43 (S112) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1114:14SK 50 (S11J) - Bán kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1114:26SK 54 (S11J) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
SĐ 75: Nguyễn Khánh Vy - ProG Academy
09/1108:30SK 1 (S11C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1108:50SK 5 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:07SK 9 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:19SK 13 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:28SK 16 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:44SK 19 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:56SK 23 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1110:44SK 29 (S112) - Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1113:30SK 40 (S112) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1113:39SK 42 (S11J) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1113:45SK 43 (S112) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1114:14SK 50 (S11J) - Bán kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1114:26SK 54 (S11J) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
SĐ 76: Vũ Minh Hằng - ProG Academy
09/1108:41SK 3 (S21C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1108:58SK 7 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:13SK 11 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:22SK 14 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:39SK 18 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1109:50SK 21 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1110:05SK 26 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1110:57SK 31 (S212) - Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:15SK 34 (S212) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:28SK 37 (S212) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
SĐ 77: Vũ Yến Nhi - ProG Academy
09/1108:30SK 1 (S11C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1108:41SK 3 (S21C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1108:50SK 5 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1108:58SK 7 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:07SK 9 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:13SK 11 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:19SK 13 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:22SK 14 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:28SK 16 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:39SK 18 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1109:44SK 19 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:50SK 21 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1109:56SK 23 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1110:05SK 26 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1110:44SK 29 (S112) - Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1110:57SK 31 (S212) - Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:15SK 34 (S212) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:28SK 37 (S212) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1113:30SK 40 (S112) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1113:39SK 42 (S11J) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1113:45SK 43 (S112) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1114:01SK 47 (S21J) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:14SK 50 (S11J) - Bán kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1114:20SK 52 (S21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:26SK 54 (S11J) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1114:32SK 56 (S21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:44SK 60 (S21S) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1114:50SK 61 (S11S) - Bán kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
09/1114:56SK 63 (S21S) - Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1115:05SK 66 (S11S) - Chung kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
09/1115:08SK 67 (S21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1115:17SK 70 (S12T) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Standard T
09/1115:35SK 76 (S12V) - Chung kết Thiếu nhi 1 F5 Standard VW
09/1115:47SK 80 (S12W) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Standard W
09/1116:25SK 89 (S11P) - Chung kết Thiếu nhi 1 F5 Latin P
09/1116:31SK 91 (S21P) - Bán kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
09/1116:34SK 92 (S12W) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Standard W
09/1116:44SK 95 (S122) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Standard W,T
09/1116:58SK 98 (S122) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Standard W,T
09/1120:40SK 143 (S21P) - Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/1114:47SK 203 (S12Q) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Standard Q
SĐ 78: Đỗ Nguyễn Minh Hạnh - ProG Academy
09/1119:32SK 130 (S313) - Bán kết Thiếu niên 1 FC Latin C,R,J
09/1120:02SK 137 (S313) - Chung kết Thiếu niên 1 FC Latin C,R,J
09/1120:14SK 139 (S213) - Chung kết Thiếu nhi 2 FC Latin C,R,J
10/1108:30SK 148 (S314) - Bán kết Thiếu niên 1 FB Latin S,C,R,J
10/1108:48SK 151 (S214) - Chung kết Thiếu nhi 2 FB Latin S,C,R,J
10/1109:09SK 155 (S314) - Chung kết Thiếu niên 1 FB Latin S,C,R,J
10/1109:42SK 161 (S315) - Bán kết Thiếu niên 1 FA Latin S,C,R,P,J
10/1110:44SK 172 (S315) - Chung kết Thiếu niên 1 FA Latin S,C,R,P,J
10/1115:39SK 214 (S215) - Chung kết Thiếu nhi 2 FA Latin S,C,R,P,J
SĐ 79: Ngô Hương Nhi - ProG Academy
09/1108:41SK 3 (S21C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1108:58SK 7 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:13SK 11 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:22SK 14 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:39SK 18 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1109:50SK 21 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1110:05SK 26 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1110:57SK 31 (S212) - Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:15SK 34 (S212) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:28SK 37 (S212) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1114:01SK 47 (S21J) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:20SK 52 (S21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:32SK 56 (S21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:44SK 60 (S21S) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1114:56SK 63 (S21S) - Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1115:08SK 67 (S21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1115:14SK 69 (S22T) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T
09/1115:23SK 72 (S22T) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T
09/1115:38SK 77 (S22V) - Bán kết Thiếu nhi 2 F5 Standard VW
09/1115:44SK 79 (S22V) - Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Standard VW
09/1115:53SK 82 (S22W) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W
09/1116:02SK 85 (S22W) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W
09/1116:31SK 91 (S21P) - Bán kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
09/1116:40SK 94 (S222) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Standard W,T
09/1116:53SK 97 (S222) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Standard W,T
09/1117:10SK 100 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1117:32SK 104 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1117:47SK 107 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1117:53SK 109 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
09/1118:01SK 111 (S31J) - Bán kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
09/1118:38SK 113 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
09/1118:44SK 115 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
09/1118:50SK 117 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
09/1118:59SK 119 (S31J) - Chung kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
09/1119:05SK 121 (S32T) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Standard T
09/1119:11SK 123 (S31S) - Chung kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
09/1119:17SK 125 (S32W) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Standard W
09/1119:26SK 128 (S32T) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Standard T
09/1119:29SK 129 (S32V) - Chung kết Thiếu niên 1 F5 Standard VW
09/1119:44SK 133 (S32W) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Standard W
09/1119:52SK 135 (S322) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Standard W,T
09/1120:40SK 143 (S21P) - Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/1109:03SK 153 (S31P) - Chung kết Thiếu niên 1 F5 Latin P
10/1109:06SK 154 (S32Q) - Chung kết Thiếu niên 1 F3 Standard Q
10/1114:44SK 202 (S22Q) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Standard Q
10/1115:36SK 213 (S22F) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Standard F
SĐ 80: Bùi Thiên An - ProG Academy
09/1108:41SK 3 (S21C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1108:58SK 7 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:13SK 11 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:22SK 14 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:39SK 18 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1109:50SK 21 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1110:05SK 26 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1110:57SK 31 (S212) - Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:15SK 34 (S212) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:28SK 37 (S212) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1114:44SK 60 (S21S) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1114:56SK 63 (S21S) - Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1115:08SK 67 (S21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1117:02SK 99 (S224) - Chung kết Thiếu nhi 2 FB Standard W,T,F,Q
09/1117:20SK 102 (S225) - Chung kết Thiếu nhi 2 FA Standard W,T,VW,F,Q
09/1117:53SK 109 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
09/1118:50SK 117 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
09/1119:05SK 121 (S32T) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Standard T
09/1119:17SK 125 (S32W) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Standard W
09/1119:26SK 128 (S32T) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Standard T
09/1119:29SK 129 (S32V) - Chung kết Thiếu niên 1 F5 Standard VW
09/1119:32SK 130 (S313) - Bán kết Thiếu niên 1 FC Latin C,R,J
09/1119:44SK 133 (S32W) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Standard W
09/1119:52SK 135 (S322) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Standard W,T
09/1120:02SK 137 (S313) - Chung kết Thiếu niên 1 FC Latin C,R,J
10/1109:06SK 154 (S32Q) - Chung kết Thiếu niên 1 F3 Standard Q
SĐ 81: Quản Thị Thuỳ Linh - ProG Academy
09/1119:32SK 130 (S313) - Bán kết Thiếu niên 1 FC Latin C,R,J
09/1120:02SK 137 (S313) - Chung kết Thiếu niên 1 FC Latin C,R,J
10/1108:30SK 148 (S314) - Bán kết Thiếu niên 1 FB Latin S,C,R,J
10/1109:09SK 155 (S314) - Chung kết Thiếu niên 1 FB Latin S,C,R,J
10/1109:42SK 161 (S315) - Bán kết Thiếu niên 1 FA Latin S,C,R,P,J
10/1110:00SK 163 (S41S) - Bán kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
10/1110:17SK 166 (S412) - Bán kết Thiếu niên 2 FD Latin C,R
10/1110:30SK 168 (S41R) - Bán kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
10/1110:38SK 170 (S41C) - Bán kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
10/1110:44SK 172 (S315) - Chung kết Thiếu niên 1 FA Latin S,C,R,P,J
10/1110:56SK 174 (S41C) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
10/1111:03SK 176 (S412) - Chung kết Thiếu niên 2 FD Latin C,R
10/1111:11SK 178 (S41J) - Chung kết Thiếu niên 2 F3 Latin J
10/1111:17SK 180 (S41R) - Chung kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
10/1111:23SK 182 (S41S) - Chung kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
10/1114:05SK 194 (S41P) - Chung kết Thiếu niên 2 F5 Latin P
SĐ 82: Nguyễn Minh Phương - ProG Academy
09/1117:10SK 100 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1117:32SK 104 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1117:47SK 107 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1117:53SK 109 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
09/1118:01SK 111 (S31J) - Bán kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
09/1118:38SK 113 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
09/1118:44SK 115 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
09/1118:50SK 117 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
09/1118:59SK 119 (S31J) - Chung kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
09/1119:11SK 123 (S31S) - Chung kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/1109:03SK 153 (S31P) - Chung kết Thiếu niên 1 F5 Latin P
10/1110:00SK 163 (S41S) - Bán kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
10/1110:17SK 166 (S412) - Bán kết Thiếu niên 2 FD Latin C,R
10/1110:30SK 168 (S41R) - Bán kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
10/1110:38SK 170 (S41C) - Bán kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
10/1110:56SK 174 (S41C) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
10/1111:03SK 176 (S412) - Chung kết Thiếu niên 2 FD Latin C,R
10/1111:11SK 178 (S41J) - Chung kết Thiếu niên 2 F3 Latin J
10/1111:17SK 180 (S41R) - Chung kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
10/1111:23SK 182 (S41S) - Chung kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
10/1114:05SK 194 (S41P) - Chung kết Thiếu niên 2 F5 Latin P
SĐ 83: Nguyễn Thu An - ProG Academy
09/1119:32SK 130 (S313) - Bán kết Thiếu niên 1 FC Latin C,R,J
09/1120:02SK 137 (S313) - Chung kết Thiếu niên 1 FC Latin C,R,J
10/1108:30SK 148 (S314) - Bán kết Thiếu niên 1 FB Latin S,C,R,J
10/1109:09SK 155 (S314) - Chung kết Thiếu niên 1 FB Latin S,C,R,J
10/1110:00SK 163 (S41S) - Bán kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
10/1110:17SK 166 (S412) - Bán kết Thiếu niên 2 FD Latin C,R
10/1110:30SK 168 (S41R) - Bán kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
10/1110:38SK 170 (S41C) - Bán kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
10/1110:56SK 174 (S41C) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
10/1111:03SK 176 (S412) - Chung kết Thiếu niên 2 FD Latin C,R
10/1111:11SK 178 (S41J) - Chung kết Thiếu niên 2 F3 Latin J
10/1111:17SK 180 (S41R) - Chung kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
10/1111:23SK 182 (S41S) - Chung kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
SĐ 84: Lê Nguyên Anh - ProG Academy
10/1113:47SK 190 (S42W) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Standard W
10/1113:54SK 192 (S422) - Chung kết Thiếu niên 2 FD Standard W,T
SĐ 85: Lê Quỳnh Trang - ProG Academy
09/1115:14SK 69 (S22T) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T
09/1115:23SK 72 (S22T) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T
09/1115:38SK 77 (S22V) - Bán kết Thiếu nhi 2 F5 Standard VW
09/1115:44SK 79 (S22V) - Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Standard VW
09/1115:53SK 82 (S22W) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W
09/1116:02SK 85 (S22W) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W
09/1116:40SK 94 (S222) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Standard W,T
09/1116:53SK 97 (S222) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Standard W,T
09/1119:05SK 121 (S32T) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Standard T
09/1119:17SK 125 (S32W) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Standard W
09/1119:26SK 128 (S32T) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Standard T
09/1119:29SK 129 (S32V) - Chung kết Thiếu niên 1 F5 Standard VW
09/1119:44SK 133 (S32W) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Standard W
09/1119:52SK 135 (S322) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Standard W,T
10/1109:06SK 154 (S32Q) - Chung kết Thiếu niên 1 F3 Standard Q
10/1114:44SK 202 (S22Q) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Standard Q
10/1115:36SK 213 (S22F) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Standard F
SĐ 86: Trần Minh Huyền - ProG Academy
09/1117:53SK 109 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
09/1118:50SK 117 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
09/1119:32SK 130 (S313) - Bán kết Thiếu niên 1 FC Latin C,R,J
09/1120:02SK 137 (S313) - Chung kết Thiếu niên 1 FC Latin C,R,J
10/1110:00SK 163 (S41S) - Bán kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
10/1110:17SK 166 (S412) - Bán kết Thiếu niên 2 FD Latin C,R
10/1110:30SK 168 (S41R) - Bán kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
10/1110:38SK 170 (S41C) - Bán kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
10/1110:56SK 174 (S41C) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
10/1111:03SK 176 (S412) - Chung kết Thiếu niên 2 FD Latin C,R
10/1111:11SK 178 (S41J) - Chung kết Thiếu niên 2 F3 Latin J
10/1111:17SK 180 (S41R) - Chung kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
10/1111:23SK 182 (S41S) - Chung kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
SĐ 87: Đỗ Hương Thảo - ProG Academy
09/1108:30SK 1 (S11C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1108:50SK 5 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:07SK 9 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:19SK 13 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:28SK 16 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:44SK 19 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:56SK 23 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1110:44SK 29 (S112) - Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1113:30SK 40 (S112) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1113:39SK 42 (S11J) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1113:45SK 43 (S112) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1114:14SK 50 (S11J) - Bán kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1114:26SK 54 (S11J) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1114:50SK 61 (S11S) - Bán kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
09/1115:05SK 66 (S11S) - Chung kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
09/1115:47SK 80 (S12W) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Standard W
09/1116:34SK 92 (S12W) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Standard W
SĐ 88: Chu Nguyên Khôi/Đào Lan Phương - ProG Academy
09/1115:20SK 71 (D52T) - Chung kết Dưới 21 tuổi E2 Standard T
09/1115:50SK 81 (D52W) - Chung kết Dưới 21 tuổi E1 Standard W
09/1119:38SK 131 (D32W) - Chung kết Thiếu niên 1 E1 Standard W
09/1119:47SK 134 (D322) - Chung kết Thiếu niên 1 D Standard W,T
10/1111:26SK 183 (D42T) - Chung kết Thiếu niên 2 E2 Standard T
10/1113:35SK 186 (D42V) - Chung kết Thiếu niên 2 E5 Standard VW
10/1113:41SK 188 (D42W) - Chung kết Thiếu niên 2 E1 Standard W
10/1113:50SK 191 (D422) - Chung kết Thiếu niên 2 D Standard W,T
10/1114:08SK 195 (D42Q) - Chung kết Thiếu niên 2 E3 Standard Q
10/1114:41SK 201 (D42F) - Chung kết Thiếu niên 2 E4 Standard F
10/1114:50SK 204 (D52Q) - Chung kết Dưới 21 tuổi E3 Standard Q
SĐ 89: Đỗ Trung Anh/Nguyễn Thị Bạch Tuyết - ProG Academy
09/1115:29SK 74 (D72T) - Chung kết Trung niên 1 E2 Standard T
09/1115:56SK 83 (D72W) - Chung kết Trung niên 1 E1 Standard W
09/1116:49SK 96 (D722) - Chung kết Trung niên 1 D Standard W,T
10/1114:53SK 205 (D72Q) - Chung kết Trung niên 1 E3 Standard Q
10/1115:54SK 217 (D72F) - Chung kết Trung niên 1 E4 Standard F
SĐ 90: Phạm Minh Thanh/Nguyễn Linh Anh - ProG Academy
09/1109:16SK 12 (D21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C
09/1109:25SK 15 (D21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C
09/1109:53SK 22 (D21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R
09/1110:08SK 27 (D21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R
09/1111:06SK 32 (D212) - Bán kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R
09/1111:19SK 35 (D212) - Chung kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R
09/1114:11SK 49 (D21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 E3 Latin J
09/1114:23SK 53 (D21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 E3 Latin J
09/1114:53SK 62 (D21S) - Bán kết Thiếu nhi 2 E4 Latin S
09/1115:02SK 65 (D21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 E4 Latin S
09/1117:13SK 101 (D224) - Chung kết Thiếu nhi 2 B Standard W,T,F,Q
09/1117:35SK 105 (D225) - Chung kết Thiếu nhi 2 A Standard W,T,VW,F,Q
09/1120:49SK 145 (D21P) - Chung kết Thiếu nhi 2 E5 Latin P
10/1108:56SK 152 (D114) - Chung kết Thiếu nhi 1 B Latin S,C,R,J
SĐ 91: Nguyễn Anh Đức/Nguyễn Gia Như - ProG Academy
09/1117:13SK 101 (D224) - Chung kết Thiếu nhi 2 B Standard W,T,F,Q
09/1117:35SK 105 (D225) - Chung kết Thiếu nhi 2 A Standard W,T,VW,F,Q
09/1119:56SK 136 (D313) - Chung kết Thiếu niên 1 C Latin C,R,J
09/1120:28SK 141 (D213) - Chung kết Thiếu nhi 2 C Latin C,R,J
10/1109:29SK 159 (D314) - Chung kết Thiếu niên 1 B Latin S,C,R,J
10/1109:51SK 162 (D315) - Chung kết Thiếu niên 1 A Latin S,C,R,P,J
10/1115:15SK 209 (D214) - Chung kết Thiếu nhi 2 B Latin S,C,R,J
10/1116:06SK 221 (D215) - Chung kết Thiếu nhi 2 A Latin S,C,R,J,P
SĐ 92: Trần Bảo Minh/Nguyễn Hà Vy - ProG Academy
09/1109:16SK 12 (D21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C
09/1109:25SK 15 (D21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C
09/1109:53SK 22 (D21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R
09/1110:08SK 27 (D21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R
09/1111:06SK 32 (D212) - Bán kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R
09/1111:19SK 35 (D212) - Chung kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R
09/1114:11SK 49 (D21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 E3 Latin J
09/1114:23SK 53 (D21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 E3 Latin J
09/1114:53SK 62 (D21S) - Bán kết Thiếu nhi 2 E4 Latin S
09/1115:02SK 65 (D21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 E4 Latin S
09/1117:13SK 101 (D224) - Chung kết Thiếu nhi 2 B Standard W,T,F,Q
09/1117:35SK 105 (D225) - Chung kết Thiếu nhi 2 A Standard W,T,VW,F,Q
09/1119:56SK 136 (D313) - Chung kết Thiếu niên 1 C Latin C,R,J
09/1120:49SK 145 (D21P) - Chung kết Thiếu nhi 2 E5 Latin P
10/1109:29SK 159 (D314) - Chung kết Thiếu niên 1 B Latin S,C,R,J
10/1109:51SK 162 (D315) - Chung kết Thiếu niên 1 A Latin S,C,R,P,J
SĐ 93: Lê Văn Đức Anh/Lê Hồng Anh - ProG Academy
09/1119:56SK 136 (D313) - Chung kết Thiếu niên 1 C Latin C,R,J
10/1109:17SK 156 (D41R) - Bán kết Thiếu niên 2 E2 Latin R
10/1109:26SK 158 (D41C) - Bán kết Thiếu niên 2 E1 Latin C
10/1109:29SK 159 (D314) - Chung kết Thiếu niên 1 B Latin S,C,R,J
10/1109:51SK 162 (D315) - Chung kết Thiếu niên 1 A Latin S,C,R,P,J
10/1110:33SK 169 (D412) - Bán kết Thiếu niên 2 D Latin C,R
10/1110:41SK 171 (D41C) - Chung kết Thiếu niên 2 E1 Latin C
10/1110:53SK 173 (D41R) - Chung kết Thiếu niên 2 E2 Latin R
10/1110:59SK 175 (D412) - Chung kết Thiếu niên 2 D Latin C,R
10/1111:08SK 177 (D41J) - Chung kết Thiếu niên 2 E3 Latin J
10/1111:14SK 179 (D41S) - Chung kết Thiếu niên 2 E4 Latin S
10/1111:26SK 183 (D42T) - Chung kết Thiếu niên 2 E2 Standard T
10/1113:35SK 186 (D42V) - Chung kết Thiếu niên 2 E5 Standard VW
10/1113:41SK 188 (D42W) - Chung kết Thiếu niên 2 E1 Standard W
10/1113:50SK 191 (D422) - Chung kết Thiếu niên 2 D Standard W,T
10/1114:08SK 195 (D42Q) - Chung kết Thiếu niên 2 E3 Standard Q
10/1114:41SK 201 (D42F) - Chung kết Thiếu niên 2 E4 Standard F
SĐ 94: Phạm Hoàng Việt/Nguyễn Đặng Yến Nhi - ProG Academy
09/1113:54SK 45 (D512) - Chung kết Dưới 21 tuổi D Latin C,R
09/1114:38SK 58 (D51J) - Chung kết Dưới 21 tuổi E3 Latin J
09/1116:28SK 90 (D51P) - Chung kết Dưới 21 tuổi E5 Latin P
09/1119:56SK 136 (D313) - Chung kết Thiếu niên 1 C Latin C,R,J
10/1109:17SK 156 (D41R) - Bán kết Thiếu niên 2 E2 Latin R
10/1109:26SK 158 (D41C) - Bán kết Thiếu niên 2 E1 Latin C
10/1109:29SK 159 (D314) - Chung kết Thiếu niên 1 B Latin S,C,R,J
10/1109:51SK 162 (D315) - Chung kết Thiếu niên 1 A Latin S,C,R,P,J
10/1110:33SK 169 (D412) - Bán kết Thiếu niên 2 D Latin C,R
10/1110:41SK 171 (D41C) - Chung kết Thiếu niên 2 E1 Latin C
10/1110:53SK 173 (D41R) - Chung kết Thiếu niên 2 E2 Latin R
10/1110:59SK 175 (D412) - Chung kết Thiếu niên 2 D Latin C,R
10/1111:08SK 177 (D41J) - Chung kết Thiếu niên 2 E3 Latin J
10/1111:14SK 179 (D41S) - Chung kết Thiếu niên 2 E4 Latin S
10/1115:51SK 216 (D51R) - Chung kết Dưới 21 tuổi E2 Latin R
10/1116:00SK 219 (D51C) - Chung kết Dưới 21 tuổi E1 Latin C
SĐ 95: Nguyễn Tuấn An/Hoàng Phương Anh - ProG Academy
09/1115:20SK 71 (D52T) - Chung kết Dưới 21 tuổi E2 Standard T
09/1115:50SK 81 (D52W) - Chung kết Dưới 21 tuổi E1 Standard W
09/1120:52SK 146 (D513) - Chung kết Dưới 21 tuổi C Latin C,R,J
10/1111:26SK 183 (D42T) - Chung kết Thiếu niên 2 E2 Standard T
10/1113:35SK 186 (D42V) - Chung kết Thiếu niên 2 E5 Standard VW
10/1113:41SK 188 (D42W) - Chung kết Thiếu niên 2 E1 Standard W
10/1113:50SK 191 (D422) - Chung kết Thiếu niên 2 D Standard W,T
10/1114:08SK 195 (D42Q) - Chung kết Thiếu niên 2 E3 Standard Q
10/1114:21SK 198 (D414) - Chung kết Thiếu niên 2 B Latin S,C,R,J
10/1114:41SK 201 (D42F) - Chung kết Thiếu niên 2 E4 Standard F
10/1114:50SK 204 (D52Q) - Chung kết Dưới 21 tuổi E3 Standard Q
10/1114:59SK 207 (D415) - Chung kết Thiếu niên 2 A Latin S,C,R,P,J
10/1115:08SK 208 (D514) - Chung kết Dưới 21 tuổi B Latin S,C,R,J
10/1116:27SK 226 (D515) - Chung kết Dưới 21 tuổi A Latin S,C,R,P,J
SĐ 96: Nguyễn Quốc Bảo/Trần Hoàng Minh Châu - ProG Academy
09/1115:20SK 71 (D52T) - Chung kết Dưới 21 tuổi E2 Standard T
09/1115:50SK 81 (D52W) - Chung kết Dưới 21 tuổi E1 Standard W
09/1120:20SK 140 (D624) - Chung kết Thanh niên B Standard W,T,F,Q
09/1120:58SK 147 (D625) - Chung kết Thanh niên A Standard F(s),W,T,VW,Q(s)
10/1111:26SK 183 (D42T) - Chung kết Thiếu niên 2 E2 Standard T
10/1113:35SK 186 (D42V) - Chung kết Thiếu niên 2 E5 Standard VW
10/1113:41SK 188 (D42W) - Chung kết Thiếu niên 2 E1 Standard W
10/1113:50SK 191 (D422) - Chung kết Thiếu niên 2 D Standard W,T
10/1114:08SK 195 (D42Q) - Chung kết Thiếu niên 2 E3 Standard Q
10/1114:41SK 201 (D42F) - Chung kết Thiếu niên 2 E4 Standard F
10/1114:50SK 204 (D52Q) - Chung kết Dưới 21 tuổi E3 Standard Q
SĐ 97: Trần Tuấn Kiệt/Trần Lương Diễm Quỳnh - ProG Academy
09/1113:35SK 41 (D612) - Chung kết Thanh niên D Latin C,R
09/1113:54SK 45 (D512) - Chung kết Dưới 21 tuổi D Latin C,R
09/1114:38SK 58 (D51J) - Chung kết Dưới 21 tuổi E3 Latin J
09/1115:20SK 71 (D52T) - Chung kết Dưới 21 tuổi E2 Standard T
09/1115:50SK 81 (D52W) - Chung kết Dưới 21 tuổi E1 Standard W
09/1116:28SK 90 (D51P) - Chung kết Dưới 21 tuổi E5 Latin P
09/1120:20SK 140 (D624) - Chung kết Thanh niên B Standard W,T,F,Q
09/1120:58SK 147 (D625) - Chung kết Thanh niên A Standard F(s),W,T,VW,Q(s)
10/1114:50SK 204 (D52Q) - Chung kết Dưới 21 tuổi E3 Standard Q
10/1115:51SK 216 (D51R) - Chung kết Dưới 21 tuổi E2 Latin R
10/1116:00SK 219 (D51C) - Chung kết Dưới 21 tuổi E1 Latin C
10/1116:15SK 222 (D61R) - Chung kết Thanh niên E2 Latin R
10/1116:24SK 225 (D61C) - Chung kết Thanh niên E1 Latin C
SĐ 98: Nguyễn Việt Quang/Lê Phương Anh - ProG Academy
09/1113:35SK 41 (D612) - Chung kết Thanh niên D Latin C,R
09/1113:54SK 45 (D512) - Chung kết Dưới 21 tuổi D Latin C,R
10/1109:17SK 156 (D41R) - Bán kết Thiếu niên 2 E2 Latin R
10/1109:26SK 158 (D41C) - Bán kết Thiếu niên 2 E1 Latin C
10/1110:33SK 169 (D412) - Bán kết Thiếu niên 2 D Latin C,R
10/1110:41SK 171 (D41C) - Chung kết Thiếu niên 2 E1 Latin C
10/1110:53SK 173 (D41R) - Chung kết Thiếu niên 2 E2 Latin R
10/1110:59SK 175 (D412) - Chung kết Thiếu niên 2 D Latin C,R
10/1115:51SK 216 (D51R) - Chung kết Dưới 21 tuổi E2 Latin R
10/1116:00SK 219 (D51C) - Chung kết Dưới 21 tuổi E1 Latin C
10/1116:15SK 222 (D61R) - Chung kết Thanh niên E2 Latin R
10/1116:24SK 225 (D61C) - Chung kết Thanh niên E1 Latin C
SĐ 99: Nguyễn Hữu Duy Anh/Nguyễn Thuỳ Linh - ProG Academy
09/1120:43SK 144 (D613) - Chung kết Thanh niên C Latin C,R,J
09/1120:52SK 146 (D513) - Chung kết Dưới 21 tuổi C Latin C,R,J
10/1115:08SK 208 (D514) - Chung kết Dưới 21 tuổi B Latin S,C,R,J
10/1116:27SK 226 (D515) - Chung kết Dưới 21 tuổi A Latin S,C,R,P,J
SĐ 100: Nguyễn Trung Thực/Thạch Ngọc Anh - ProG Academy
09/1120:58SK 147 (D625) - Chung kết Thanh niên A Standard F(s),W,T,VW,Q(s)
SĐ 101: Nguyễn Anh Minh/Nguyễn Thị Tâm Đan - Vietsdance Center
09/1120:43SK 144 (D613) - Chung kết Thanh niên C Latin C,R,J
SĐ 102: Nguyễn Duy Anh/Nguyễn Vũ Ngọc Mai Phương - Vietsdance Center
09/1113:35SK 41 (D612) - Chung kết Thanh niên D Latin C,R
09/1120:52SK 146 (D513) - Chung kết Dưới 21 tuổi C Latin C,R,J
10/1116:15SK 222 (D61R) - Chung kết Thanh niên E2 Latin R
10/1116:24SK 225 (D61C) - Chung kết Thanh niên E1 Latin C
SĐ 103: Đinh Nguyễn Phương Uyên - Vietsdance Center
09/1119:32SK 130 (S313) - Bán kết Thiếu niên 1 FC Latin C,R,J
09/1120:02SK 137 (S313) - Chung kết Thiếu niên 1 FC Latin C,R,J
09/1120:14SK 139 (S213) - Chung kết Thiếu nhi 2 FC Latin C,R,J
10/1108:30SK 148 (S314) - Bán kết Thiếu niên 1 FB Latin S,C,R,J
10/1108:48SK 151 (S214) - Chung kết Thiếu nhi 2 FB Latin S,C,R,J
10/1109:09SK 155 (S314) - Chung kết Thiếu niên 1 FB Latin S,C,R,J
10/1115:39SK 214 (S215) - Chung kết Thiếu nhi 2 FA Latin S,C,R,P,J
SĐ 104: Phan Cao Minh Anh - Vietsdance Center
09/1110:57SK 31 (S212) - Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:15SK 34 (S212) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:28SK 37 (S212) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1120:14SK 139 (S213) - Chung kết Thiếu nhi 2 FC Latin C,R,J
SĐ 105: Nguyễn Lê Kiều Linh - Vietsdance Center
09/1110:57SK 31 (S212) - Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:15SK 34 (S212) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:28SK 37 (S212) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1117:10SK 100 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1117:32SK 104 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1117:47SK 107 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1120:14SK 139 (S213) - Chung kết Thiếu nhi 2 FC Latin C,R,J
SĐ 106: Lương Thảo Linh - Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
09/1108:30SK 1 (S11C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1108:50SK 5 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:07SK 9 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:19SK 13 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:28SK 16 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:44SK 19 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:56SK 23 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1110:44SK 29 (S112) - Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1113:30SK 40 (S112) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1113:39SK 42 (S11J) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1113:45SK 43 (S112) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1114:14SK 50 (S11J) - Bán kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1114:26SK 54 (S11J) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
SĐ 107: Nguyễn Thu Hà - Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
09/1108:36SK 2 (SN1C) - Tứ kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1108:55SK 6 (SN1C) - Bán kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1109:10SK 10 (SN1C) - Chung kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1109:33SK 17 (SN1R) - Tứ kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1109:47SK 20 (SN1R) - Bán kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1110:02SK 25 (SN1R) - Chung kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1110:53SK 30 (SN12) - Tứ kết Nhi đồng FD Latin C,R
09/1111:10SK 33 (SN12) - Bán kết Nhi đồng FD Latin C,R
09/1111:24SK 36 (SN12) - Chung kết Nhi đồng FD Latin C,R
09/1113:58SK 46 (SN1J) - Bán kết Nhi đồng F3 Latin J
09/1114:17SK 51 (SN1J) - Chung kết Nhi đồng F3 Latin J
SĐ 108: Nguyễn Hoàng Diệu - Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
09/1108:36SK 2 (SN1C) - Tứ kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1108:55SK 6 (SN1C) - Bán kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1109:10SK 10 (SN1C) - Chung kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1109:33SK 17 (SN1R) - Tứ kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1109:47SK 20 (SN1R) - Bán kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1110:02SK 25 (SN1R) - Chung kết Nhi đồng F2 Latin R
SĐ 109: Trần Thủy Quyên - Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
09/1108:36SK 2 (SN1C) - Tứ kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1108:55SK 6 (SN1C) - Bán kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1109:10SK 10 (SN1C) - Chung kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1109:33SK 17 (SN1R) - Tứ kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1109:47SK 20 (SN1R) - Bán kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1110:02SK 25 (SN1R) - Chung kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1110:53SK 30 (SN12) - Tứ kết Nhi đồng FD Latin C,R
09/1111:10SK 33 (SN12) - Bán kết Nhi đồng FD Latin C,R
09/1111:24SK 36 (SN12) - Chung kết Nhi đồng FD Latin C,R
09/1113:58SK 46 (SN1J) - Bán kết Nhi đồng F3 Latin J
09/1114:17SK 51 (SN1J) - Chung kết Nhi đồng F3 Latin J
SĐ 110: Bùi Nguyễn Nguyệt Ạnh - Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
09/1108:30SK 1 (S11C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1108:50SK 5 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:07SK 9 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:19SK 13 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:28SK 16 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:44SK 19 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:56SK 23 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1110:44SK 29 (S112) - Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1113:30SK 40 (S112) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1113:39SK 42 (S11J) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1113:45SK 43 (S112) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1114:14SK 50 (S11J) - Bán kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1114:26SK 54 (S11J) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
SĐ 111: Nguyễn Thu Phương - Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
09/1108:36SK 2 (SN1C) - Tứ kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1108:55SK 6 (SN1C) - Bán kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1109:10SK 10 (SN1C) - Chung kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1109:33SK 17 (SN1R) - Tứ kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1109:47SK 20 (SN1R) - Bán kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1110:02SK 25 (SN1R) - Chung kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1110:53SK 30 (SN12) - Tứ kết Nhi đồng FD Latin C,R
09/1111:10SK 33 (SN12) - Bán kết Nhi đồng FD Latin C,R
09/1111:24SK 36 (SN12) - Chung kết Nhi đồng FD Latin C,R
SĐ 112: Bùi Bích Phương - Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
09/1108:36SK 2 (SN1C) - Tứ kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1108:55SK 6 (SN1C) - Bán kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1109:10SK 10 (SN1C) - Chung kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1109:33SK 17 (SN1R) - Tứ kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1109:47SK 20 (SN1R) - Bán kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1110:02SK 25 (SN1R) - Chung kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1110:53SK 30 (SN12) - Tứ kết Nhi đồng FD Latin C,R
09/1111:10SK 33 (SN12) - Bán kết Nhi đồng FD Latin C,R
09/1111:24SK 36 (SN12) - Chung kết Nhi đồng FD Latin C,R
09/1113:58SK 46 (SN1J) - Bán kết Nhi đồng F3 Latin J
09/1114:17SK 51 (SN1J) - Chung kết Nhi đồng F3 Latin J
SĐ 113: Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyên Phương Trang Anh - Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
09/1113:54SK 45 (D512) - Chung kết Dưới 21 tuổi D Latin C,R
09/1114:38SK 58 (D51J) - Chung kết Dưới 21 tuổi E3 Latin J
09/1116:28SK 90 (D51P) - Chung kết Dưới 21 tuổi E5 Latin P
10/1109:17SK 156 (D41R) - Bán kết Thiếu niên 2 E2 Latin R
10/1109:26SK 158 (D41C) - Bán kết Thiếu niên 2 E1 Latin C
10/1110:33SK 169 (D412) - Bán kết Thiếu niên 2 D Latin C,R
10/1110:41SK 171 (D41C) - Chung kết Thiếu niên 2 E1 Latin C
10/1110:53SK 173 (D41R) - Chung kết Thiếu niên 2 E2 Latin R
10/1110:59SK 175 (D412) - Chung kết Thiếu niên 2 D Latin C,R
10/1111:08SK 177 (D41J) - Chung kết Thiếu niên 2 E3 Latin J
10/1115:51SK 216 (D51R) - Chung kết Dưới 21 tuổi E2 Latin R
10/1116:00SK 219 (D51C) - Chung kết Dưới 21 tuổi E1 Latin C
SĐ 114: Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú Phương - Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
09/1108:47SK 4 (D11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 E1 Latin C
09/1109:04SK 8 (D11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 E1 Latin C
09/1109:59SK 24 (D11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 E2 Latin R
09/1110:11SK 28 (D11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 E2 Latin R
09/1111:06SK 32 (D212) - Bán kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R
09/1111:19SK 35 (D212) - Chung kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R
09/1112:87SK 39 (D112) - Bán kết Thiếu nhi 1 D Latin C,R
09/1113:49SK 44 (D112) - Chung kết Thiếu nhi 1 D Latin C,R
09/1114:35SK 57 (D11J) - Chung kết Thiếu nhi 1 E3 Latin J
09/1115:11SK 68 (D11S) - Chung kết Thiếu nhi 1 E4 Latin S
09/1120:28SK 141 (D213) - Chung kết Thiếu nhi 2 C Latin C,R,J
SĐ 115: Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Thu Hà - Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
09/1120:28SK 141 (D213) - Chung kết Thiếu nhi 2 C Latin C,R,J
10/1108:56SK 152 (D114) - Chung kết Thiếu nhi 1 B Latin S,C,R,J
SĐ 116: Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Thu Hà - Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
09/1108:47SK 4 (D11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 E1 Latin C
09/1109:04SK 8 (D11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 E1 Latin C
09/1109:59SK 24 (D11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 E2 Latin R
09/1110:11SK 28 (D11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 E2 Latin R
09/1112:87SK 39 (D112) - Bán kết Thiếu nhi 1 D Latin C,R
09/1113:49SK 44 (D112) - Chung kết Thiếu nhi 1 D Latin C,R
09/1114:35SK 57 (D11J) - Chung kết Thiếu nhi 1 E3 Latin J
09/1115:11SK 68 (D11S) - Chung kết Thiếu nhi 1 E4 Latin S
09/1120:28SK 141 (D213) - Chung kết Thiếu nhi 2 C Latin C,R,J
SĐ 117: Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Tú Phương - Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
10/1108:56SK 152 (D114) - Chung kết Thiếu nhi 1 B Latin S,C,R,J
SĐ 118: Ninh Cao Bách/Nguyễn Thu Hà - Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
09/1109:16SK 12 (D21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C
09/1109:25SK 15 (D21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C
09/1109:53SK 22 (D21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R
09/1110:08SK 27 (D21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R
09/1111:06SK 32 (D212) - Bán kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R
09/1111:19SK 35 (D212) - Chung kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R
09/1114:11SK 49 (D21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 E3 Latin J
09/1114:23SK 53 (D21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 E3 Latin J
09/1114:53SK 62 (D21S) - Bán kết Thiếu nhi 2 E4 Latin S
09/1115:02SK 65 (D21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 E4 Latin S
09/1120:49SK 145 (D21P) - Chung kết Thiếu nhi 2 E5 Latin P
SĐ 119: Dương Mai Lan - Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
10/1113:59SK 193 (S413) - Chung kết Thiếu niên 2 FC Latin C,R,J
10/1114:14SK 197 (S414) - Chung kết Thiếu niên 2 FB Latin S,C,R,J
10/1114:29SK 199 (S415) - Chung kết Thiếu niên 2 FA Latin S,C,R,P,J
SĐ 120: Lưu Anh Thư - Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
09/1119:32SK 130 (S313) - Bán kết Thiếu niên 1 FC Latin C,R,J
09/1120:02SK 137 (S313) - Chung kết Thiếu niên 1 FC Latin C,R,J
10/1108:30SK 148 (S314) - Bán kết Thiếu niên 1 FB Latin S,C,R,J
10/1109:09SK 155 (S314) - Chung kết Thiếu niên 1 FB Latin S,C,R,J
10/1109:20SK 157 (Q313) - Chung kết Thiếu niên 1 FC Latin C, R, J
10/1109:42SK 161 (S315) - Bán kết Thiếu niên 1 FA Latin S,C,R,P,J
10/1110:03SK 164 (Q315) - Chung kết Thiếu niên 1 FA Latin S, C, R, P, J
10/1110:44SK 172 (S315) - Chung kết Thiếu niên 1 FA Latin S,C,R,P,J
10/1113:59SK 193 (S413) - Chung kết Thiếu niên 2 FC Latin C,R,J
10/1114:14SK 197 (S414) - Chung kết Thiếu niên 2 FB Latin S,C,R,J
10/1114:29SK 199 (S415) - Chung kết Thiếu niên 2 FA Latin S,C,R,P,J
SĐ 121: Đàm Thùy Linh - Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
09/1119:32SK 130 (S313) - Bán kết Thiếu niên 1 FC Latin C,R,J
09/1120:02SK 137 (S313) - Chung kết Thiếu niên 1 FC Latin C,R,J
10/1108:30SK 148 (S314) - Bán kết Thiếu niên 1 FB Latin S,C,R,J
10/1109:09SK 155 (S314) - Chung kết Thiếu niên 1 FB Latin S,C,R,J
10/1109:20SK 157 (Q313) - Chung kết Thiếu niên 1 FC Latin C, R, J
10/1109:42SK 161 (S315) - Bán kết Thiếu niên 1 FA Latin S,C,R,P,J
10/1110:03SK 164 (Q315) - Chung kết Thiếu niên 1 FA Latin S, C, R, P, J
10/1110:17SK 166 (S412) - Bán kết Thiếu niên 2 FD Latin C,R
10/1110:38SK 170 (S41C) - Bán kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
10/1110:44SK 172 (S315) - Chung kết Thiếu niên 1 FA Latin S,C,R,P,J
10/1110:56SK 174 (S41C) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
10/1111:03SK 176 (S412) - Chung kết Thiếu niên 2 FD Latin C,R
10/1114:05SK 194 (S41P) - Chung kết Thiếu niên 2 F5 Latin P
SĐ 122: Nguyễn Lâm Huyền Anh - Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
09/1117:10SK 100 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1117:32SK 104 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1117:47SK 107 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1117:53SK 109 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
09/1118:01SK 111 (S31J) - Bán kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
09/1118:38SK 113 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
09/1118:44SK 115 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
09/1118:50SK 117 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
09/1118:59SK 119 (S31J) - Chung kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
09/1119:11SK 123 (S31S) - Chung kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/1109:03SK 153 (S31P) - Chung kết Thiếu niên 1 F5 Latin P
10/1109:20SK 157 (Q313) - Chung kết Thiếu niên 1 FC Latin C, R, J
10/1110:00SK 163 (S41S) - Bán kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
10/1110:03SK 164 (Q315) - Chung kết Thiếu niên 1 FA Latin S, C, R, P, J
10/1110:17SK 166 (S412) - Bán kết Thiếu niên 2 FD Latin C,R
10/1110:30SK 168 (S41R) - Bán kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
10/1111:03SK 176 (S412) - Chung kết Thiếu niên 2 FD Latin C,R
10/1111:17SK 180 (S41R) - Chung kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
10/1111:23SK 182 (S41S) - Chung kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
10/1114:05SK 194 (S41P) - Chung kết Thiếu niên 2 F5 Latin P
SĐ 123: Nguyễn Ngân Khánh - Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
09/1108:41SK 3 (S21C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1108:58SK 7 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:13SK 11 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:22SK 14 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:39SK 18 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1109:50SK 21 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1110:05SK 26 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1114:01SK 47 (S21J) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:20SK 52 (S21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:32SK 56 (S21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:44SK 60 (S21S) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1114:56SK 63 (S21S) - Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1115:08SK 67 (S21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1116:31SK 91 (S21P) - Bán kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
09/1120:08SK 138 (S113) - Chung kết Thiếu nhi 1 FC Latin C,R,J
09/1120:40SK 143 (S21P) - Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/1108:41SK 150 (S114) - Chung kết Thiếu nhi 1 FB Latin S,C,R,J
SĐ 124: Nguyễn Hoàng Tú Nhi - Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
09/1108:36SK 2 (SN1C) - Tứ kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1108:55SK 6 (SN1C) - Bán kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1109:10SK 10 (SN1C) - Chung kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1109:33SK 17 (SN1R) - Tứ kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1109:47SK 20 (SN1R) - Bán kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1110:02SK 25 (SN1R) - Chung kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1110:53SK 30 (SN12) - Tứ kết Nhi đồng FD Latin C,R
09/1111:10SK 33 (SN12) - Bán kết Nhi đồng FD Latin C,R
09/1111:24SK 36 (SN12) - Chung kết Nhi đồng FD Latin C,R
09/1113:58SK 46 (SN1J) - Bán kết Nhi đồng F3 Latin J
09/1114:17SK 51 (SN1J) - Chung kết Nhi đồng F3 Latin J
SĐ 125: Chu Trần Thủy Tiên - Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
09/1108:36SK 2 (SN1C) - Tứ kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1108:55SK 6 (SN1C) - Bán kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1109:10SK 10 (SN1C) - Chung kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1109:33SK 17 (SN1R) - Tứ kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1109:47SK 20 (SN1R) - Bán kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1110:02SK 25 (SN1R) - Chung kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1110:53SK 30 (SN12) - Tứ kết Nhi đồng FD Latin C,R
09/1111:10SK 33 (SN12) - Bán kết Nhi đồng FD Latin C,R
09/1111:24SK 36 (SN12) - Chung kết Nhi đồng FD Latin C,R
09/1113:58SK 46 (SN1J) - Bán kết Nhi đồng F3 Latin J
09/1114:17SK 51 (SN1J) - Chung kết Nhi đồng F3 Latin J
SĐ 126: Nguyễn Quỳnh Hoa - Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
09/1108:36SK 2 (SN1C) - Tứ kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1108:55SK 6 (SN1C) - Bán kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1109:10SK 10 (SN1C) - Chung kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1109:33SK 17 (SN1R) - Tứ kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1109:47SK 20 (SN1R) - Bán kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1110:02SK 25 (SN1R) - Chung kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1110:53SK 30 (SN12) - Tứ kết Nhi đồng FD Latin C,R
09/1111:10SK 33 (SN12) - Bán kết Nhi đồng FD Latin C,R
09/1111:24SK 36 (SN12) - Chung kết Nhi đồng FD Latin C,R
09/1113:58SK 46 (SN1J) - Bán kết Nhi đồng F3 Latin J
09/1114:17SK 51 (SN1J) - Chung kết Nhi đồng F3 Latin J
SĐ 127: Trần Văn Đức/Quách Khánh Chi - Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
09/1108:47SK 4 (D11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 E1 Latin C
09/1109:04SK 8 (D11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 E1 Latin C
09/1109:16SK 12 (D21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C
09/1109:25SK 15 (D21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C
09/1109:53SK 22 (D21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R
09/1109:59SK 24 (D11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 E2 Latin R
09/1110:08SK 27 (D21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R
09/1110:11SK 28 (D11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 E2 Latin R
09/1112:87SK 39 (D112) - Bán kết Thiếu nhi 1 D Latin C,R
09/1113:49SK 44 (D112) - Chung kết Thiếu nhi 1 D Latin C,R
09/1114:35SK 57 (D11J) - Chung kết Thiếu nhi 1 E3 Latin J
09/1115:11SK 68 (D11S) - Chung kết Thiếu nhi 1 E4 Latin S
SĐ 128: Trần Văn Đức/Hoàng Thị Phương - Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
09/1111:06SK 32 (D212) - Bán kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R
09/1111:19SK 35 (D212) - Chung kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R
09/1114:11SK 49 (D21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 E3 Latin J
09/1114:23SK 53 (D21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 E3 Latin J
09/1114:53SK 62 (D21S) - Bán kết Thiếu nhi 2 E4 Latin S
09/1115:02SK 65 (D21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 E4 Latin S
09/1120:49SK 145 (D21P) - Chung kết Thiếu nhi 2 E5 Latin P
10/1108:56SK 152 (D114) - Chung kết Thiếu nhi 1 B Latin S,C,R,J
SĐ 129: Nguyễn Gia Khánh/Đỗ Ngọc Khánh Huyền - Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
09/1111:06SK 32 (D212) - Bán kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R
09/1111:19SK 35 (D212) - Chung kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R
09/1114:53SK 62 (D21S) - Bán kết Thiếu nhi 2 E4 Latin S
09/1115:02SK 65 (D21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 E4 Latin S
09/1120:49SK 145 (D21P) - Chung kết Thiếu nhi 2 E5 Latin P
SĐ 130: Nguyễn Gia Khánh/Phạm Ngọc Nhi - Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
09/1109:16SK 12 (D21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C
09/1109:25SK 15 (D21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C
09/1109:53SK 22 (D21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R
09/1110:08SK 27 (D21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R
09/1114:11SK 49 (D21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 E3 Latin J
09/1114:23SK 53 (D21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 E3 Latin J
SĐ 131: Nguyễn Hoàng Yến - Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
09/1108:41SK 3 (S21C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1108:58SK 7 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:13SK 11 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:22SK 14 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:39SK 18 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1109:50SK 21 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1110:05SK 26 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1110:57SK 31 (S212) - Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:15SK 34 (S212) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:28SK 37 (S212) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1114:01SK 47 (S21J) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:20SK 52 (S21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:32SK 56 (S21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:44SK 60 (S21S) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1114:56SK 63 (S21S) - Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1115:08SK 67 (S21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
SĐ 132: Nguyễn Thị Ánh Ngọc - Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
09/1108:41SK 3 (S21C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1108:58SK 7 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:13SK 11 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:22SK 14 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:39SK 18 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1109:50SK 21 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1110:05SK 26 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1110:57SK 31 (S212) - Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:15SK 34 (S212) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:28SK 37 (S212) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1114:01SK 47 (S21J) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:20SK 52 (S21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:32SK 56 (S21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
SĐ 133: Vũ Châu Anh - Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
09/1108:30SK 1 (S11C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1108:50SK 5 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:07SK 9 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:19SK 13 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:28SK 16 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:44SK 19 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:56SK 23 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1110:44SK 29 (S112) - Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1113:30SK 40 (S112) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1113:39SK 42 (S11J) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1113:45SK 43 (S112) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1114:14SK 50 (S11J) - Bán kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1114:26SK 54 (S11J) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1114:50SK 61 (S11S) - Bán kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
09/1115:05SK 66 (S11S) - Chung kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
SĐ 134: Mai Đàm Thành Đạt/Bùi Gia Linh - Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
09/1108:47SK 4 (D11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 E1 Latin C
09/1109:04SK 8 (D11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 E1 Latin C
09/1109:59SK 24 (D11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 E2 Latin R
09/1110:11SK 28 (D11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 E2 Latin R
09/1112:87SK 39 (D112) - Bán kết Thiếu nhi 1 D Latin C,R
09/1113:49SK 44 (D112) - Chung kết Thiếu nhi 1 D Latin C,R
SĐ 135: Đào Kim Gia Bảo/Phạm Thị Huyền Trang - Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
09/1117:29SK 103 (D31C) - Bán kết Thiếu niên 1 E1 Latin C
09/1117:44SK 106 (D31R) - Bán kết Thiếu niên 1 E2 Latin R
09/1117:58SK 110 (D31C) - Chung kết Thiếu niên 1 E1 Latin C
09/1118:41SK 114 (D31R) - Chung kết Thiếu niên 1 E2 Latin R
10/1110:33SK 169 (D412) - Bán kết Thiếu niên 2 D Latin C,R
10/1110:59SK 175 (D412) - Chung kết Thiếu niên 2 D Latin C,R
10/1111:14SK 179 (D41S) - Chung kết Thiếu niên 2 E4 Latin S
SĐ 136: Đào Kim Gia Bảo/Nguyễn Như Quỳnh - Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
09/1118:04SK 112 (D312) - Bán kết Thiếu niên 1 D Latin C,R
09/1118:55SK 118 (D312) - Chung kết Thiếu niên 1 D Latin C,R
09/1119:20SK 126 (D31S) - Chung kết Thiếu niên 1 E4 Latin S
10/1109:17SK 156 (D41R) - Bán kết Thiếu niên 2 E2 Latin R
10/1109:26SK 158 (D41C) - Bán kết Thiếu niên 2 E1 Latin C
10/1110:41SK 171 (D41C) - Chung kết Thiếu niên 2 E1 Latin C
10/1110:53SK 173 (D41R) - Chung kết Thiếu niên 2 E2 Latin R
SĐ 137: Nguyễn Thị Thùy Dương - Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
09/1108:30SK 1 (S11C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1108:41SK 3 (S21C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1108:50SK 5 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1108:58SK 7 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:07SK 9 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:13SK 11 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:19SK 13 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:22SK 14 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:28SK 16 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:39SK 18 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1109:44SK 19 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:50SK 21 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1109:56SK 23 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1110:05SK 26 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1110:44SK 29 (S112) - Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1110:57SK 31 (S212) - Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:15SK 34 (S212) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:28SK 37 (S212) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1113:30SK 40 (S112) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1113:39SK 42 (S11J) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1113:45SK 43 (S112) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1114:14SK 50 (S11J) - Bán kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1114:26SK 54 (S11J) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1114:50SK 61 (S11S) - Bán kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
09/1115:05SK 66 (S11S) - Chung kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
09/1116:25SK 89 (S11P) - Chung kết Thiếu nhi 1 F5 Latin P
SĐ 138: Lê Tuấn Kiệt/Nguyễn Bảo Chi - Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
09/1108:47SK 4 (D11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 E1 Latin C
09/1109:04SK 8 (D11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 E1 Latin C
09/1109:59SK 24 (D11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 E2 Latin R
09/1110:11SK 28 (D11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 E2 Latin R
09/1112:87SK 39 (D112) - Bán kết Thiếu nhi 1 D Latin C,R
09/1113:49SK 44 (D112) - Chung kết Thiếu nhi 1 D Latin C,R
09/1114:35SK 57 (D11J) - Chung kết Thiếu nhi 1 E3 Latin J
09/1115:11SK 68 (D11S) - Chung kết Thiếu nhi 1 E4 Latin S
SĐ 139: Đặng Gia Anh Tú/Nguyễn Thu Trang - Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
09/1113:35SK 41 (D612) - Chung kết Thanh niên D Latin C,R
09/1113:54SK 45 (D512) - Chung kết Dưới 21 tuổi D Latin C,R
09/1120:43SK 144 (D613) - Chung kết Thanh niên C Latin C,R,J
09/1120:52SK 146 (D513) - Chung kết Dưới 21 tuổi C Latin C,R,J
SĐ 140: Từ Đức Minh/Đỗ Bảo Hân - Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
09/1117:29SK 103 (D31C) - Bán kết Thiếu niên 1 E1 Latin C
09/1117:44SK 106 (D31R) - Bán kết Thiếu niên 1 E2 Latin R
09/1117:58SK 110 (D31C) - Chung kết Thiếu niên 1 E1 Latin C
09/1118:04SK 112 (D312) - Bán kết Thiếu niên 1 D Latin C,R
09/1118:41SK 114 (D31R) - Chung kết Thiếu niên 1 E2 Latin R
09/1118:55SK 118 (D312) - Chung kết Thiếu niên 1 D Latin C,R
09/1119:20SK 126 (D31S) - Chung kết Thiếu niên 1 E4 Latin S
10/1109:26SK 158 (D41C) - Bán kết Thiếu niên 2 E1 Latin C
10/1110:33SK 169 (D412) - Bán kết Thiếu niên 2 D Latin C,R
10/1110:41SK 171 (D41C) - Chung kết Thiếu niên 2 E1 Latin C
10/1110:59SK 175 (D412) - Chung kết Thiếu niên 2 D Latin C,R
10/1111:14SK 179 (D41S) - Chung kết Thiếu niên 2 E4 Latin S
SĐ 141: Nguyễn Hải Long/Trần Hà Châu - Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
09/1118:04SK 112 (D312) - Bán kết Thiếu niên 1 D Latin C,R
09/1118:55SK 118 (D312) - Chung kết Thiếu niên 1 D Latin C,R
09/1119:56SK 136 (D313) - Chung kết Thiếu niên 1 C Latin C,R,J
10/1109:17SK 156 (D41R) - Bán kết Thiếu niên 2 E2 Latin R
10/1109:26SK 158 (D41C) - Bán kết Thiếu niên 2 E1 Latin C
10/1110:33SK 169 (D412) - Bán kết Thiếu niên 2 D Latin C,R
10/1110:41SK 171 (D41C) - Chung kết Thiếu niên 2 E1 Latin C
10/1110:53SK 173 (D41R) - Chung kết Thiếu niên 2 E2 Latin R
10/1110:59SK 175 (D412) - Chung kết Thiếu niên 2 D Latin C,R
10/1111:14SK 179 (D41S) - Chung kết Thiếu niên 2 E4 Latin S
SĐ 142: Nguyễn Hải Long/Phạm Ngọc Nhi - Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
09/1117:29SK 103 (D31C) - Bán kết Thiếu niên 1 E1 Latin C
09/1117:44SK 106 (D31R) - Bán kết Thiếu niên 1 E2 Latin R
09/1117:58SK 110 (D31C) - Chung kết Thiếu niên 1 E1 Latin C
09/1118:41SK 114 (D31R) - Chung kết Thiếu niên 1 E2 Latin R
SĐ 143: Nguyễn Hoàng Bảo Nhi - Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
09/1108:36SK 2 (SN1C) - Tứ kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1108:55SK 6 (SN1C) - Bán kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1109:10SK 10 (SN1C) - Chung kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1109:33SK 17 (SN1R) - Tứ kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1109:47SK 20 (SN1R) - Bán kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1110:02SK 25 (SN1R) - Chung kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1110:53SK 30 (SN12) - Tứ kết Nhi đồng FD Latin C,R
09/1111:10SK 33 (SN12) - Bán kết Nhi đồng FD Latin C,R
09/1111:24SK 36 (SN12) - Chung kết Nhi đồng FD Latin C,R
SĐ 144: Nguyễn Thị Anh Đào - Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
09/1117:50SK 108 (Q31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1118:47SK 116 (Q31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin R
09/1119:14SK 124 (Q31S) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin S
10/1108:38SK 149 (Q31P) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin P
SĐ 145: Phạm Khánh Phương - Bảo Dance Sport Nghệ An
09/1117:10SK 100 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1117:32SK 104 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1117:47SK 107 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1117:50SK 108 (Q31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1117:53SK 109 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
09/1118:01SK 111 (S31J) - Bán kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
09/1118:38SK 113 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
09/1118:44SK 115 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
09/1118:47SK 116 (Q31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin R
09/1118:50SK 117 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
09/1118:59SK 119 (S31J) - Chung kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
09/1119:02SK 120 (Q31J) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin J
09/1119:11SK 123 (S31S) - Chung kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
09/1119:14SK 124 (Q31S) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin S
10/1108:38SK 149 (Q31P) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin P
10/1109:03SK 153 (S31P) - Chung kết Thiếu niên 1 F5 Latin P
SĐ 146: Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh - Bảo Dance Sport Nghệ An
09/1108:41SK 3 (S21C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1108:58SK 7 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:13SK 11 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:22SK 14 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:39SK 18 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1109:50SK 21 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1110:05SK 26 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1110:57SK 31 (S212) - Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:15SK 34 (S212) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:28SK 37 (S212) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1114:01SK 47 (S21J) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:20SK 52 (S21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:32SK 56 (S21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:44SK 60 (S21S) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1114:56SK 63 (S21S) - Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1115:08SK 67 (S21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1116:31SK 91 (S21P) - Bán kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
09/1117:50SK 108 (Q31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1118:47SK 116 (Q31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin R
09/1119:02SK 120 (Q31J) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin J
09/1119:14SK 124 (Q31S) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin S
09/1120:40SK 143 (S21P) - Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/1108:38SK 149 (Q31P) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin P
SĐ 147: Hồ Gia Nhi - Bảo Dance Sport Nghệ An
09/1108:41SK 3 (S21C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1108:58SK 7 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:13SK 11 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:22SK 14 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:39SK 18 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1109:50SK 21 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1110:05SK 26 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1110:57SK 31 (S212) - Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:15SK 34 (S212) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:28SK 37 (S212) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1114:01SK 47 (S21J) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:20SK 52 (S21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:32SK 56 (S21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:44SK 60 (S21S) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1114:56SK 63 (S21S) - Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1115:08SK 67 (S21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1116:31SK 91 (S21P) - Bán kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
09/1117:50SK 108 (Q31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1118:47SK 116 (Q31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin R
09/1119:02SK 120 (Q31J) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin J
09/1119:14SK 124 (Q31S) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin S
09/1120:40SK 143 (S21P) - Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/1108:38SK 149 (Q31P) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin P
SĐ 148: Lê Phúc Trà My - Bảo Dance Sport Nghệ An
09/1109:28SK 16 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:44SK 19 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:56SK 23 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1113:39SK 42 (S11J) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1114:14SK 50 (S11J) - Bán kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1114:26SK 54 (S11J) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1114:50SK 61 (S11S) - Bán kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
09/1115:05SK 66 (S11S) - Chung kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
09/1115:47SK 80 (S12W) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Standard W
09/1116:25SK 89 (S11P) - Chung kết Thiếu nhi 1 F5 Latin P
09/1116:34SK 92 (S12W) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Standard W
09/1120:14SK 139 (S213) - Chung kết Thiếu nhi 2 FC Latin C,R,J
10/1108:48SK 151 (S214) - Chung kết Thiếu nhi 2 FB Latin S,C,R,J
10/1115:39SK 214 (S215) - Chung kết Thiếu nhi 2 FA Latin S,C,R,P,J
SĐ 149: Phạm Thu Quỳnh - Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
09/1117:02SK 99 (S224) - Chung kết Thiếu nhi 2 FB Standard W,T,F,Q
09/1117:20SK 102 (S225) - Chung kết Thiếu nhi 2 FA Standard W,T,VW,F,Q
09/1119:05SK 121 (S32T) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Standard T
09/1119:17SK 125 (S32W) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Standard W
09/1119:26SK 128 (S32T) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Standard T
09/1119:29SK 129 (S32V) - Chung kết Thiếu niên 1 F5 Standard VW
09/1119:44SK 133 (S32W) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Standard W
10/1109:06SK 154 (S32Q) - Chung kết Thiếu niên 1 F3 Standard Q
10/1109:36SK 160 (Q323) - Chung kết Thiếu niên 1 FC Standard W, T, Q
10/1110:21SK 167 (Q325) - Chung kết Thiếu niên 1 FA Standard W, T, VW, F, Q
SĐ 150: Nguyễn Quỳnh Mai - Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
09/1115:14SK 69 (S22T) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T
09/1115:23SK 72 (S22T) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T
09/1115:38SK 77 (S22V) - Bán kết Thiếu nhi 2 F5 Standard VW
09/1115:44SK 79 (S22V) - Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Standard VW
09/1115:53SK 82 (S22W) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W
09/1116:02SK 85 (S22W) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W
09/1116:40SK 94 (S222) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Standard W,T
09/1116:53SK 97 (S222) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Standard W,T
09/1119:23SK 127 (Q32T) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Standard T
09/1119:41SK 132 (Q32W) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Standard W
10/1114:44SK 202 (S22Q) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Standard Q
10/1115:36SK 213 (S22F) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Standard F
SĐ 151: Hồ Bảo Khánh - Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
09/1115:17SK 70 (S12T) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Standard T
09/1115:47SK 80 (S12W) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Standard W
09/1116:34SK 92 (S12W) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Standard W
09/1116:44SK 95 (S122) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Standard W,T
09/1116:58SK 98 (S122) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Standard W,T
09/1119:23SK 127 (Q32T) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Standard T
09/1119:41SK 132 (Q32W) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Standard W
10/1114:47SK 203 (S12Q) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Standard Q
10/1115:30SK 211 (S12F) - Chung kết Thiếu nhi 1 F4 Standard F
SĐ 152: Phùng Ngọc Bảo Vy - Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
09/1117:02SK 99 (S224) - Chung kết Thiếu nhi 2 FB Standard W,T,F,Q
09/1117:20SK 102 (S225) - Chung kết Thiếu nhi 2 FA Standard W,T,VW,F,Q
09/1119:23SK 127 (Q32T) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Standard T
09/1119:41SK 132 (Q32W) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Standard W
09/1120:14SK 139 (S213) - Chung kết Thiếu nhi 2 FC Latin C,R,J
10/1108:48SK 151 (S214) - Chung kết Thiếu nhi 2 FB Latin S,C,R,J
10/1115:39SK 214 (S215) - Chung kết Thiếu nhi 2 FA Latin S,C,R,P,J
SĐ 153: Lê Hà Anh - Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
09/1108:41SK 3 (S21C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1108:58SK 7 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:13SK 11 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:22SK 14 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:39SK 18 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1109:50SK 21 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1110:05SK 26 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1110:57SK 31 (S212) - Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:15SK 34 (S212) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:28SK 37 (S212) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1114:01SK 47 (S21J) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:20SK 52 (S21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:32SK 56 (S21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1115:14SK 69 (S22T) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T
09/1115:23SK 72 (S22T) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T
09/1115:53SK 82 (S22W) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W
09/1116:02SK 85 (S22W) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W
09/1116:40SK 94 (S222) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Standard W,T
09/1116:53SK 97 (S222) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Standard W,T
09/1119:23SK 127 (Q32T) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Standard T
09/1119:41SK 132 (Q32W) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Standard W
10/1114:44SK 202 (S22Q) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Standard Q
10/1115:36SK 213 (S22F) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Standard F
SĐ 154: Vũ Trần Đan Linh - Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
09/1109:28SK 16 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:44SK 19 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:56SK 23 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1113:39SK 42 (S11J) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1114:14SK 50 (S11J) - Bán kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1114:26SK 54 (S11J) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1115:17SK 70 (S12T) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Standard T
09/1115:47SK 80 (S12W) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Standard W
09/1116:34SK 92 (S12W) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Standard W
09/1116:44SK 95 (S122) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Standard W,T
09/1116:58SK 98 (S122) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Standard W,T
10/1114:47SK 203 (S12Q) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Standard Q
10/1115:30SK 211 (S12F) - Chung kết Thiếu nhi 1 F4 Standard F
SĐ 155: Phan Như Ý - Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
09/1109:33SK 17 (SN1R) - Tứ kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1109:47SK 20 (SN1R) - Bán kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1110:02SK 25 (SN1R) - Chung kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1113:58SK 46 (SN1J) - Bán kết Nhi đồng F3 Latin J
09/1114:17SK 51 (SN1J) - Chung kết Nhi đồng F3 Latin J
SĐ 156: Trần Thùy Ạnh - Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
09/1109:28SK 16 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:44SK 19 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:56SK 23 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1110:44SK 29 (S112) - Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1113:30SK 40 (S112) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1113:45SK 43 (S112) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
SĐ 157: Hoàng Tuệ Vy - Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
09/1115:17SK 70 (S12T) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Standard T
09/1115:35SK 76 (S12V) - Chung kết Thiếu nhi 1 F5 Standard VW
09/1115:47SK 80 (S12W) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Standard W
09/1116:34SK 92 (S12W) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Standard W
09/1116:44SK 95 (S122) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Standard W,T
09/1116:58SK 98 (S122) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Standard W,T
10/1114:47SK 203 (S12Q) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Standard Q
10/1115:30SK 211 (S12F) - Chung kết Thiếu nhi 1 F4 Standard F
SĐ 158: Hoàng Khánh Linh - Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
09/1119:05SK 121 (S32T) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Standard T
09/1119:17SK 125 (S32W) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Standard W
09/1119:26SK 128 (S32T) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Standard T
09/1119:44SK 133 (S32W) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Standard W
09/1119:52SK 135 (S322) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Standard W,T
10/1109:06SK 154 (S32Q) - Chung kết Thiếu niên 1 F3 Standard Q
10/1109:36SK 160 (Q323) - Chung kết Thiếu niên 1 FC Standard W, T, Q
10/1110:21SK 167 (Q325) - Chung kết Thiếu niên 1 FA Standard W, T, VW, F, Q
10/1113:47SK 190 (S42W) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Standard W
10/1113:54SK 192 (S422) - Chung kết Thiếu niên 2 FD Standard W,T
SĐ 159: Nguyễn Hà Linh - Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
09/1119:29SK 129 (S32V) - Chung kết Thiếu niên 1 F5 Standard VW
09/1119:52SK 135 (S322) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Standard W,T
10/1109:06SK 154 (S32Q) - Chung kết Thiếu niên 1 F3 Standard Q
10/1109:36SK 160 (Q323) - Chung kết Thiếu niên 1 FC Standard W, T, Q
10/1110:21SK 167 (Q325) - Chung kết Thiếu niên 1 FA Standard W, T, VW, F, Q
10/1113:47SK 190 (S42W) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Standard W
SĐ 160: Phan Châu Anh - Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
09/1117:02SK 99 (S224) - Chung kết Thiếu nhi 2 FB Standard W,T,F,Q
09/1117:20SK 102 (S225) - Chung kết Thiếu nhi 2 FA Standard W,T,VW,F,Q
09/1119:05SK 121 (S32T) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Standard T
09/1119:17SK 125 (S32W) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Standard W
09/1119:23SK 127 (Q32T) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Standard T
09/1119:26SK 128 (S32T) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Standard T
09/1119:41SK 132 (Q32W) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Standard W
09/1119:44SK 133 (S32W) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Standard W
09/1119:52SK 135 (S322) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Standard W,T
09/1120:14SK 139 (S213) - Chung kết Thiếu nhi 2 FC Latin C,R,J
10/1108:48SK 151 (S214) - Chung kết Thiếu nhi 2 FB Latin S,C,R,J
10/1115:39SK 214 (S215) - Chung kết Thiếu nhi 2 FA Latin S,C,R,P,J
SĐ 161: Phạm Ngọc Mai - Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
10/1109:36SK 160 (Q323) - Chung kết Thiếu niên 1 FC Standard W, T, Q
10/1110:21SK 167 (Q325) - Chung kết Thiếu niên 1 FA Standard W, T, VW, F, Q
10/1113:54SK 192 (S422) - Chung kết Thiếu niên 2 FD Standard W,T
SĐ 162: Phùng Gia Bảo/Phạm Bảo Anh - Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
09/1117:13SK 101 (D224) - Chung kết Thiếu nhi 2 B Standard W,T,F,Q
09/1117:35SK 105 (D225) - Chung kết Thiếu nhi 2 A Standard W,T,VW,F,Q
09/1119:38SK 131 (D32W) - Chung kết Thiếu niên 1 E1 Standard W
09/1119:47SK 134 (D322) - Chung kết Thiếu niên 1 D Standard W,T
SĐ 163: Nguyễn Tiến Đạt/Lê Nhật Linh - Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
09/1115:20SK 71 (D52T) - Chung kết Dưới 21 tuổi E2 Standard T
09/1115:50SK 81 (D52W) - Chung kết Dưới 21 tuổi E1 Standard W
09/1119:47SK 134 (D322) - Chung kết Thiếu niên 1 D Standard W,T
10/1111:26SK 183 (D42T) - Chung kết Thiếu niên 2 E2 Standard T
10/1113:41SK 188 (D42W) - Chung kết Thiếu niên 2 E1 Standard W
10/1113:50SK 191 (D422) - Chung kết Thiếu niên 2 D Standard W,T
10/1114:08SK 195 (D42Q) - Chung kết Thiếu niên 2 E3 Standard Q
10/1114:50SK 204 (D52Q) - Chung kết Dưới 21 tuổi E3 Standard Q
SĐ 164: Nguyễn Trịnh Bảo Anh/Trương Tuệ Lâm - Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
09/1109:53SK 22 (D21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R
09/1110:08SK 27 (D21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R
09/1114:11SK 49 (D21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 E3 Latin J
09/1114:23SK 53 (D21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 E3 Latin J
SĐ 165: Lê Đức Anh/Phạm Bảo Trâm - Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
09/1117:13SK 101 (D224) - Chung kết Thiếu nhi 2 B Standard W,T,F,Q
09/1117:35SK 105 (D225) - Chung kết Thiếu nhi 2 A Standard W,T,VW,F,Q
09/1119:38SK 131 (D32W) - Chung kết Thiếu niên 1 E1 Standard W
09/1119:47SK 134 (D322) - Chung kết Thiếu niên 1 D Standard W,T
SĐ 166: Trương Hoàng Hà - Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
10/1109:36SK 160 (Q323) - Chung kết Thiếu niên 1 FC Standard W, T, Q
10/1110:21SK 167 (Q325) - Chung kết Thiếu niên 1 FA Standard W, T, VW, F, Q
10/1113:54SK 192 (S422) - Chung kết Thiếu niên 2 FD Standard W,T
SĐ 167: Nguyễn Ngọc Hải Anh - Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
09/1115:17SK 70 (S12T) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Standard T
09/1115:47SK 80 (S12W) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Standard W
09/1116:34SK 92 (S12W) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Standard W
09/1116:44SK 95 (S122) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Standard W,T
09/1116:58SK 98 (S122) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Standard W,T
09/1119:23SK 127 (Q32T) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Standard T
09/1119:41SK 132 (Q32W) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Standard W
10/1114:47SK 203 (S12Q) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Standard Q
10/1115:30SK 211 (S12F) - Chung kết Thiếu nhi 1 F4 Standard F
SĐ 168: Lương Ngọc Linh - Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
09/1109:33SK 17 (SN1R) - Tứ kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1109:47SK 20 (SN1R) - Bán kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1110:02SK 25 (SN1R) - Chung kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1110:53SK 30 (SN12) - Tứ kết Nhi đồng FD Latin C,R
09/1111:10SK 33 (SN12) - Bán kết Nhi đồng FD Latin C,R
09/1111:24SK 36 (SN12) - Chung kết Nhi đồng FD Latin C,R
09/1113:58SK 46 (SN1J) - Bán kết Nhi đồng F3 Latin J
09/1114:17SK 51 (SN1J) - Chung kết Nhi đồng F3 Latin J
09/1115:17SK 70 (S12T) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Standard T
09/1116:44SK 95 (S122) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Standard W,T
09/1116:58SK 98 (S122) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Standard W,T
10/1115:30SK 211 (S12F) - Chung kết Thiếu nhi 1 F4 Standard F
SĐ 169: Hoàng Bảo Chi - Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
09/1108:30SK 1 (S11C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1108:50SK 5 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:07SK 9 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:19SK 13 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:28SK 16 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:44SK 19 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:56SK 23 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1113:39SK 42 (S11J) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1114:14SK 50 (S11J) - Bán kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1114:26SK 54 (S11J) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1114:50SK 61 (S11S) - Bán kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
09/1115:05SK 66 (S11S) - Chung kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
SĐ 170: Nguyễn Trịnh Hà My - Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
09/1114:01SK 47 (S21J) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:20SK 52 (S21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:32SK 56 (S21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:44SK 60 (S21S) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1114:56SK 63 (S21S) - Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1115:08SK 67 (S21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
SĐ 171: Hà Như Minh/Hoàng Diệu Hà My - Trường THCS Thăng Long
09/1113:54SK 45 (D512) - Chung kết Dưới 21 tuổi D Latin C,R
09/1114:38SK 58 (D51J) - Chung kết Dưới 21 tuổi E3 Latin J
09/1116:28SK 90 (D51P) - Chung kết Dưới 21 tuổi E5 Latin P
10/1110:33SK 169 (D412) - Bán kết Thiếu niên 2 D Latin C,R
10/1110:59SK 175 (D412) - Chung kết Thiếu niên 2 D Latin C,R
10/1115:51SK 216 (D51R) - Chung kết Dưới 21 tuổi E2 Latin R
10/1116:00SK 219 (D51C) - Chung kết Dưới 21 tuổi E1 Latin C
SĐ 172: Nguyễn Minh Tài/Đặng Ngọc Phượng - Tt huấn luyện và thi đấu TDTT Bình Dương
09/1115:29SK 74 (D72T) - Chung kết Trung niên 1 E2 Standard T
09/1115:56SK 83 (D72W) - Chung kết Trung niên 1 E1 Standard W
09/1116:49SK 96 (D722) - Chung kết Trung niên 1 D Standard W,T
09/1120:34SK 142 (D713) - Chung kết Trung niên 1 C Latin C,R,J
10/1114:53SK 205 (D72Q) - Chung kết Trung niên 1 E3 Standard Q
10/1115:23SK 210 (D714) - Chung kết Trung niên 1 B Latin S,C,R,J
10/1115:54SK 217 (D72F) - Chung kết Trung niên 1 E4 Standard F
10/1116:15SK 222 (D61R) - Chung kết Thanh niên E2 Latin R
10/1116:24SK 225 (D61C) - Chung kết Thanh niên E1 Latin C
SĐ 173: Nguyễn Hà Anh - Colorful Art Quảng Ninh
09/1108:30SK 1 (S11C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1108:50SK 5 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:07SK 9 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:19SK 13 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:28SK 16 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:44SK 19 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:56SK 23 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1113:39SK 42 (S11J) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1114:14SK 50 (S11J) - Bán kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1114:26SK 54 (S11J) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1114:50SK 61 (S11S) - Bán kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
09/1115:05SK 66 (S11S) - Chung kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
SĐ 174: Bùi Hoàng Yến - Colorful Art Quảng Ninh
09/1108:30SK 1 (S11C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1108:50SK 5 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:07SK 9 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:19SK 13 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:28SK 16 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:44SK 19 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:56SK 23 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1113:39SK 42 (S11J) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1114:14SK 50 (S11J) - Bán kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1114:26SK 54 (S11J) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1114:50SK 61 (S11S) - Bán kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
09/1115:05SK 66 (S11S) - Chung kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
SĐ 175: Phạm Gia Bảo/Nguyễn Bảo Ngọc - Colorful Art Quảng Ninh
09/1108:47SK 4 (D11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 E1 Latin C
09/1109:04SK 8 (D11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 E1 Latin C
09/1109:59SK 24 (D11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 E2 Latin R
09/1110:11SK 28 (D11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 E2 Latin R
09/1112:87SK 39 (D112) - Bán kết Thiếu nhi 1 D Latin C,R
09/1113:49SK 44 (D112) - Chung kết Thiếu nhi 1 D Latin C,R
09/1114:35SK 57 (D11J) - Chung kết Thiếu nhi 1 E3 Latin J
09/1115:11SK 68 (D11S) - Chung kết Thiếu nhi 1 E4 Latin S
SĐ 176: Đào Trọng Phú/Hoàng Bảo Ngọc - Colorful Art Quảng Ninh
09/1109:16SK 12 (D21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C
09/1109:25SK 15 (D21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C
09/1109:53SK 22 (D21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R
09/1110:08SK 27 (D21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R
09/1111:06SK 32 (D212) - Bán kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R
09/1111:19SK 35 (D212) - Chung kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R
09/1117:29SK 103 (D31C) - Bán kết Thiếu niên 1 E1 Latin C
09/1117:44SK 106 (D31R) - Bán kết Thiếu niên 1 E2 Latin R
09/1117:58SK 110 (D31C) - Chung kết Thiếu niên 1 E1 Latin C
09/1118:41SK 114 (D31R) - Chung kết Thiếu niên 1 E2 Latin R
SĐ 177: Lê Hoàng/Nguyễn Vũ Hương Giang - Colorful Art Quảng Ninh
09/1109:16SK 12 (D21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C
09/1109:25SK 15 (D21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C
09/1109:53SK 22 (D21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R
09/1110:08SK 27 (D21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R
09/1111:06SK 32 (D212) - Bán kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R
09/1111:19SK 35 (D212) - Chung kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R
09/1117:29SK 103 (D31C) - Bán kết Thiếu niên 1 E1 Latin C
09/1117:44SK 106 (D31R) - Bán kết Thiếu niên 1 E2 Latin R
09/1117:58SK 110 (D31C) - Chung kết Thiếu niên 1 E1 Latin C
09/1118:41SK 114 (D31R) - Chung kết Thiếu niên 1 E2 Latin R
SĐ 178: Vũ Phạm Bảo Trâm - Colorful Art Quảng Ninh
09/1108:30SK 1 (S11C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1108:50SK 5 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:07SK 9 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:19SK 13 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:33SK 17 (SN1R) - Tứ kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1109:47SK 20 (SN1R) - Bán kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1110:02SK 25 (SN1R) - Chung kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1110:53SK 30 (SN12) - Tứ kết Nhi đồng FD Latin C,R
09/1111:10SK 33 (SN12) - Bán kết Nhi đồng FD Latin C,R
09/1111:24SK 36 (SN12) - Chung kết Nhi đồng FD Latin C,R
SĐ 179: Phạm Lê Anh - Colorful Art Quảng Ninh
09/1108:36SK 2 (SN1C) - Tứ kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1108:55SK 6 (SN1C) - Bán kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1109:10SK 10 (SN1C) - Chung kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1109:33SK 17 (SN1R) - Tứ kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1109:47SK 20 (SN1R) - Bán kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1110:02SK 25 (SN1R) - Chung kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1110:53SK 30 (SN12) - Tứ kết Nhi đồng FD Latin C,R
09/1111:10SK 33 (SN12) - Bán kết Nhi đồng FD Latin C,R
09/1111:24SK 36 (SN12) - Chung kết Nhi đồng FD Latin C,R
SĐ 180: Hoàng Gia Long/Lê Thị Huyền Trang - CLB 79 Hữu Nghị Dance Center
10/1115:15SK 209 (D214) - Chung kết Thiếu nhi 2 B Latin S,C,R,J
10/1116:06SK 221 (D215) - Chung kết Thiếu nhi 2 A Latin S,C,R,J,P
SĐ 181: Trần Đức Hoàng Vũ/Nguyễn Thị Tuyết - CLB 79 Hữu Nghị Dance Center
10/1115:15SK 209 (D214) - Chung kết Thiếu nhi 2 B Latin S,C,R,J
10/1116:06SK 221 (D215) - Chung kết Thiếu nhi 2 A Latin S,C,R,J,P
SĐ 182: Lê Thị Huyền Trang - CLB 79 Hữu Nghị Dance Center
10/1109:20SK 157 (Q313) - Chung kết Thiếu niên 1 FC Latin C, R, J
10/1110:03SK 164 (Q315) - Chung kết Thiếu niên 1 FA Latin S, C, R, P, J
10/1110:21SK 167 (Q325) - Chung kết Thiếu niên 1 FA Standard W, T, VW, F, Q
SĐ 183: Nguyễn Thị Tuyết - CLB 79 Hữu Nghị Dance Center
10/1109:20SK 157 (Q313) - Chung kết Thiếu niên 1 FC Latin C, R, J
10/1110:03SK 164 (Q315) - Chung kết Thiếu niên 1 FA Latin S, C, R, P, J
SĐ 184: Nguyễn Trần Trúc Ly - CLB 79 Hữu Nghị Dance Center
09/1119:32SK 130 (S313) - Bán kết Thiếu niên 1 FC Latin C,R,J
09/1120:02SK 137 (S313) - Chung kết Thiếu niên 1 FC Latin C,R,J
10/1108:30SK 148 (S314) - Bán kết Thiếu niên 1 FB Latin S,C,R,J
10/1109:09SK 155 (S314) - Chung kết Thiếu niên 1 FB Latin S,C,R,J
10/1109:20SK 157 (Q313) - Chung kết Thiếu niên 1 FC Latin C, R, J
10/1109:42SK 161 (S315) - Bán kết Thiếu niên 1 FA Latin S,C,R,P,J
10/1110:03SK 164 (Q315) - Chung kết Thiếu niên 1 FA Latin S, C, R, P, J
10/1110:44SK 172 (S315) - Chung kết Thiếu niên 1 FA Latin S,C,R,P,J
SĐ 185: Trần Thị Thùy Linh - CLB 79 Hữu Nghị Dance Center
10/1110:30SK 168 (S41R) - Bán kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
10/1110:38SK 170 (S41C) - Bán kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
10/1110:56SK 174 (S41C) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
10/1111:17SK 180 (S41R) - Chung kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
SĐ 186: Nguyễn Hà Phương - CLB 79 Hữu Nghị Dance Center
09/1108:30SK 1 (S11C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1108:50SK 5 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:07SK 9 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:19SK 13 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:28SK 16 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:44SK 19 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:56SK 23 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
SĐ 187: Nguyễn Thị Huyền Trang - Dancesport HD
09/1119:05SK 121 (S32T) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Standard T
09/1119:17SK 125 (S32W) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Standard W
09/1119:26SK 128 (S32T) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Standard T
09/1119:44SK 133 (S32W) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Standard W
09/1119:52SK 135 (S322) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Standard W,T
10/1113:47SK 190 (S42W) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Standard W
10/1113:54SK 192 (S422) - Chung kết Thiếu niên 2 FD Standard W,T
SĐ 188: Đoàn Thị Yến Nhi - Dancesport HD
09/1108:41SK 3 (S21C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1108:58SK 7 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:13SK 11 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:22SK 14 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:39SK 18 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1109:50SK 21 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1110:05SK 26 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1110:57SK 31 (S212) - Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:15SK 34 (S212) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:28SK 37 (S212) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
SĐ 189: Đinh Hạnh Hoa - Dancesport HD
09/1108:41SK 3 (S21C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1108:58SK 7 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:13SK 11 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:22SK 14 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:39SK 18 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1109:50SK 21 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1110:05SK 26 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1110:57SK 31 (S212) - Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:15SK 34 (S212) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:28SK 37 (S212) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
SĐ 190: Nguyễn Phương Anh - Dancesport HD
09/1108:41SK 3 (S21C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1108:58SK 7 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:13SK 11 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:22SK 14 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:39SK 18 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1109:50SK 21 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1110:05SK 26 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1110:57SK 31 (S212) - Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:15SK 34 (S212) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:28SK 37 (S212) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1115:14SK 69 (S22T) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T
09/1115:23SK 72 (S22T) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T
09/1115:53SK 82 (S22W) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W
09/1116:02SK 85 (S22W) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W
09/1116:40SK 94 (S222) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Standard W,T
09/1116:53SK 97 (S222) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Standard W,T
SĐ 191: Đinh Quỳnh Chi - Dancesport HD
09/1115:14SK 69 (S22T) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T
09/1115:23SK 72 (S22T) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T
09/1115:38SK 77 (S22V) - Bán kết Thiếu nhi 2 F5 Standard VW
09/1115:44SK 79 (S22V) - Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Standard VW
09/1115:53SK 82 (S22W) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W
09/1116:02SK 85 (S22W) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W
09/1116:40SK 94 (S222) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Standard W,T
09/1116:53SK 97 (S222) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Standard W,T
10/1114:44SK 202 (S22Q) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Standard Q
10/1115:36SK 213 (S22F) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Standard F
SĐ 192: Cao Đỗ Thảo My - Dancesport HD
09/1108:41SK 3 (S21C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1108:58SK 7 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:13SK 11 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:22SK 14 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:39SK 18 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1109:50SK 21 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1110:05SK 26 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1110:57SK 31 (S212) - Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:15SK 34 (S212) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:28SK 37 (S212) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1114:01SK 47 (S21J) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:20SK 52 (S21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:32SK 56 (S21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:44SK 60 (S21S) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1114:56SK 63 (S21S) - Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1115:08SK 67 (S21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1116:31SK 91 (S21P) - Bán kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
09/1120:40SK 143 (S21P) - Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
SĐ 193: Vũ Hương Giang - Dancesport HD
10/1113:47SK 190 (S42W) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Standard W
10/1113:54SK 192 (S422) - Chung kết Thiếu niên 2 FD Standard W,T
SĐ 194: Lương Đình Tùng Dương/Đào Minh Anh - Dancesport HD
09/1115:50SK 81 (D52W) - Chung kết Dưới 21 tuổi E1 Standard W
09/1119:38SK 131 (D32W) - Chung kết Thiếu niên 1 E1 Standard W
10/1113:41SK 188 (D42W) - Chung kết Thiếu niên 2 E1 Standard W
SĐ 195: Trần Quốc Tú/Nguyễn Bích Trâm - Elite Dance
09/1113:35SK 41 (D612) - Chung kết Thanh niên D Latin C,R
09/1114:07SK 48 (D712) - Chung kết Trung niên 1 D Latin C,R
09/1114:29SK 55 (D71J) - Chung kết Trung niên 1 E3 Latin J
09/1114:59SK 64 (D71S) - Chung kết Trung niên 1 E4 Latin S
09/1120:34SK 142 (D713) - Chung kết Trung niên 1 C Latin C,R,J
10/1115:23SK 210 (D714) - Chung kết Trung niên 1 B Latin S,C,R,J
10/1115:33SK 212 (D71R) - Chung kết Trung niên 1 E2 Latin R
10/1115:48SK 215 (D71C) - Chung kết Trung niên 1 E1 Latin C
10/1116:15SK 222 (D61R) - Chung kết Thanh niên E2 Latin R
10/1116:24SK 225 (D61C) - Chung kết Thanh niên E1 Latin C
SĐ 196: Phan Lê Gia Hân - Elite Dance
09/1115:14SK 69 (S22T) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T
09/1115:23SK 72 (S22T) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T
09/1115:38SK 77 (S22V) - Bán kết Thiếu nhi 2 F5 Standard VW
09/1115:44SK 79 (S22V) - Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Standard VW
09/1115:53SK 82 (S22W) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W
09/1116:02SK 85 (S22W) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W
09/1116:40SK 94 (S222) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Standard W,T
09/1116:53SK 97 (S222) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Standard W,T
10/1108:30SK 148 (S314) - Bán kết Thiếu niên 1 FB Latin S,C,R,J
10/1109:09SK 155 (S314) - Chung kết Thiếu niên 1 FB Latin S,C,R,J
10/1109:42SK 161 (S315) - Bán kết Thiếu niên 1 FA Latin S,C,R,P,J
10/1110:44SK 172 (S315) - Chung kết Thiếu niên 1 FA Latin S,C,R,P,J
10/1114:44SK 202 (S22Q) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Standard Q
10/1115:36SK 213 (S22F) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Standard F
SĐ 197: Lê Thanh Nam/Nguyễn Thị Thanh - CLB Dancesport Bắc Hải
10/1116:03SK 220 (D81C) - Chung kết Trung niên 2 E1 Latin C
10/1116:18SK 223 (D81R) - Chung kết Trung niên 2 E2 Latin R
SĐ 198: Nguyễn Hoàng Minh Thư - Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
09/1117:10SK 100 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1117:32SK 104 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1117:47SK 107 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1117:50SK 108 (Q31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1118:01SK 111 (S31J) - Bán kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
09/1118:38SK 113 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
09/1118:44SK 115 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
09/1118:47SK 116 (Q31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin R
09/1118:59SK 119 (S31J) - Chung kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
09/1119:02SK 120 (Q31J) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin J
09/1119:11SK 123 (S31S) - Chung kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
09/1119:14SK 124 (Q31S) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin S
10/1108:38SK 149 (Q31P) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin P
10/1109:03SK 153 (S31P) - Chung kết Thiếu niên 1 F5 Latin P
10/1113:59SK 193 (S413) - Chung kết Thiếu niên 2 FC Latin C,R,J
10/1114:14SK 197 (S414) - Chung kết Thiếu niên 2 FB Latin S,C,R,J
10/1114:29SK 199 (S415) - Chung kết Thiếu niên 2 FA Latin S,C,R,P,J
SĐ 199: Võ Kỳ Thanh Trúc - Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
09/1108:30SK 1 (S11C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1108:36SK 2 (SN1C) - Tứ kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1108:50SK 5 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1108:55SK 6 (SN1C) - Bán kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1109:07SK 9 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:10SK 10 (SN1C) - Chung kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1109:19SK 13 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:28SK 16 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:33SK 17 (SN1R) - Tứ kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1109:44SK 19 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:47SK 20 (SN1R) - Bán kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1109:56SK 23 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1110:02SK 25 (SN1R) - Chung kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1110:44SK 29 (S112) - Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1113:30SK 40 (S112) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1113:39SK 42 (S11J) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1113:45SK 43 (S112) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1113:58SK 46 (SN1J) - Bán kết Nhi đồng F3 Latin J
09/1114:14SK 50 (S11J) - Bán kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1114:17SK 51 (SN1J) - Chung kết Nhi đồng F3 Latin J
09/1114:26SK 54 (S11J) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1114:50SK 61 (S11S) - Bán kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
09/1115:05SK 66 (S11S) - Chung kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
09/1116:25SK 89 (S11P) - Chung kết Thiếu nhi 1 F5 Latin P
SĐ 200: Trần Phạm Quế Trâm - Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
09/1108:41SK 3 (S21C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1108:58SK 7 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:13SK 11 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:22SK 14 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:39SK 18 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1109:50SK 21 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1110:05SK 26 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1110:57SK 31 (S212) - Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:15SK 34 (S212) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:28SK 37 (S212) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1114:01SK 47 (S21J) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:20SK 52 (S21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:32SK 56 (S21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:44SK 60 (S21S) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1114:56SK 63 (S21S) - Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1115:08SK 67 (S21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1116:31SK 91 (S21P) - Bán kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
09/1117:50SK 108 (Q31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1118:47SK 116 (Q31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin R
09/1119:02SK 120 (Q31J) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin J
09/1119:14SK 124 (Q31S) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin S
09/1120:40SK 143 (S21P) - Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/1108:38SK 149 (Q31P) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin P
SĐ 201: Nguyễn Lâm Hữu Phước/Nguyễn Bình Phương An - Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
09/1109:16SK 12 (D21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C
09/1109:25SK 15 (D21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C
09/1109:53SK 22 (D21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R
09/1110:08SK 27 (D21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R
09/1111:06SK 32 (D212) - Bán kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R
09/1111:19SK 35 (D212) - Chung kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R
09/1114:11SK 49 (D21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 E3 Latin J
09/1114:23SK 53 (D21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 E3 Latin J
09/1114:53SK 62 (D21S) - Bán kết Thiếu nhi 2 E4 Latin S
09/1115:02SK 65 (D21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 E4 Latin S
SĐ 202: Vũ Đặng Tú Anh - Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
09/1108:41SK 3 (S21C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1108:58SK 7 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:13SK 11 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:22SK 14 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:39SK 18 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1109:50SK 21 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1110:05SK 26 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1110:57SK 31 (S212) - Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:15SK 34 (S212) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:28SK 37 (S212) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1114:01SK 47 (S21J) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:20SK 52 (S21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:32SK 56 (S21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:44SK 60 (S21S) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1114:56SK 63 (S21S) - Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1115:08SK 67 (S21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1116:31SK 91 (S21P) - Bán kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
09/1117:10SK 100 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1117:32SK 104 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1117:47SK 107 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1117:53SK 109 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
09/1118:38SK 113 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
09/1118:44SK 115 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
09/1118:50SK 117 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
09/1120:40SK 143 (S21P) - Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
SĐ 203: Nguyễn Hoàng Mai Anh - Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
09/1108:30SK 1 (S11C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1108:50SK 5 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:07SK 9 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:19SK 13 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:28SK 16 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:44SK 19 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:56SK 23 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1110:44SK 29 (S112) - Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1113:30SK 40 (S112) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1113:39SK 42 (S11J) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1113:45SK 43 (S112) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1114:14SK 50 (S11J) - Bán kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1114:26SK 54 (S11J) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1114:50SK 61 (S11S) - Bán kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
09/1115:05SK 66 (S11S) - Chung kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
09/1116:25SK 89 (S11P) - Chung kết Thiếu nhi 1 F5 Latin P
SĐ 204: Trần Quỳnh Anh - Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
09/1108:41SK 3 (S21C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1108:58SK 7 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:13SK 11 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:22SK 14 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:39SK 18 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1109:50SK 21 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1110:05SK 26 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1110:57SK 31 (S212) - Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:15SK 34 (S212) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:28SK 37 (S212) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1114:01SK 47 (S21J) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:20SK 52 (S21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:32SK 56 (S21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:44SK 60 (S21S) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1114:56SK 63 (S21S) - Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1115:08SK 67 (S21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1116:31SK 91 (S21P) - Bán kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
09/1120:40SK 143 (S21P) - Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
SĐ 205: Phạm Thị Phương Anh - Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
09/1117:10SK 100 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1117:32SK 104 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1117:47SK 107 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1117:53SK 109 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
09/1118:01SK 111 (S31J) - Bán kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
09/1118:38SK 113 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
09/1118:44SK 115 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
09/1118:50SK 117 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
09/1118:59SK 119 (S31J) - Chung kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
09/1119:11SK 123 (S31S) - Chung kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/1109:03SK 153 (S31P) - Chung kết Thiếu niên 1 F5 Latin P
10/1113:59SK 193 (S413) - Chung kết Thiếu niên 2 FC Latin C,R,J
10/1114:14SK 197 (S414) - Chung kết Thiếu niên 2 FB Latin S,C,R,J
SĐ 206: Tuyết,Thoa,Hải,Liên,Nhung,Ngoan,Hiền,Dừa,Hồng - Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
09/1116:15SK 87 (GZ1C) - Chung kết Đồng diễn E1 Latin C
SĐ 207: Nguyễn Duy Anh/Vũ Hà Linh Anh - Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
09/1120:43SK 144 (D613) - Chung kết Thanh niên C Latin C,R,J
09/1120:52SK 146 (D513) - Chung kết Dưới 21 tuổi C Latin C,R,J
10/1114:21SK 198 (D414) - Chung kết Thiếu niên 2 B Latin S,C,R,J
10/1114:59SK 207 (D415) - Chung kết Thiếu niên 2 A Latin S,C,R,P,J
10/1115:08SK 208 (D514) - Chung kết Dưới 21 tuổi B Latin S,C,R,J
10/1116:27SK 226 (D515) - Chung kết Dưới 21 tuổi A Latin S,C,R,P,J
SĐ 208: Đào Thế Anh/Llê Ngọc Phương Linh - Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
09/1109:16SK 12 (D21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C
09/1109:25SK 15 (D21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C
09/1109:53SK 22 (D21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R
09/1110:08SK 27 (D21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R
09/1111:06SK 32 (D212) - Bán kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R
09/1111:19SK 35 (D212) - Chung kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R
09/1114:11SK 49 (D21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 E3 Latin J
09/1114:23SK 53 (D21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 E3 Latin J
09/1114:53SK 62 (D21S) - Bán kết Thiếu nhi 2 E4 Latin S
09/1115:02SK 65 (D21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 E4 Latin S
09/1117:29SK 103 (D31C) - Bán kết Thiếu niên 1 E1 Latin C
09/1117:58SK 110 (D31C) - Chung kết Thiếu niên 1 E1 Latin C
09/1120:49SK 145 (D21P) - Chung kết Thiếu nhi 2 E5 Latin P
SĐ 209: Phạm Huy Hoàng/Vũ Yến Nhi - Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
09/1117:29SK 103 (D31C) - Bán kết Thiếu niên 1 E1 Latin C
09/1117:44SK 106 (D31R) - Bán kết Thiếu niên 1 E2 Latin R
09/1117:58SK 110 (D31C) - Chung kết Thiếu niên 1 E1 Latin C
09/1118:04SK 112 (D312) - Bán kết Thiếu niên 1 D Latin C,R
09/1118:41SK 114 (D31R) - Chung kết Thiếu niên 1 E2 Latin R
09/1118:55SK 118 (D312) - Chung kết Thiếu niên 1 D Latin C,R
09/1119:08SK 122 (D31J) - Chung kết Thiếu niên 1 E3 Latin J
09/1119:20SK 126 (D31S) - Chung kết Thiếu niên 1 E4 Latin S
10/1109:17SK 156 (D41R) - Bán kết Thiếu niên 2 E2 Latin R
10/1109:26SK 158 (D41C) - Bán kết Thiếu niên 2 E1 Latin C
10/1110:33SK 169 (D412) - Bán kết Thiếu niên 2 D Latin C,R
10/1110:41SK 171 (D41C) - Chung kết Thiếu niên 2 E1 Latin C
10/1110:53SK 173 (D41R) - Chung kết Thiếu niên 2 E2 Latin R
10/1110:59SK 175 (D412) - Chung kết Thiếu niên 2 D Latin C,R
SĐ 210: Trần Hà Linh - Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
09/1108:30SK 1 (S11C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1108:41SK 3 (S21C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1108:50SK 5 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1108:58SK 7 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:07SK 9 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:13SK 11 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:19SK 13 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:22SK 14 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:28SK 16 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:44SK 19 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:56SK 23 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1110:44SK 29 (S112) - Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1113:30SK 40 (S112) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1113:39SK 42 (S11J) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1113:45SK 43 (S112) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1114:14SK 50 (S11J) - Bán kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1114:26SK 54 (S11J) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1114:50SK 61 (S11S) - Bán kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
09/1115:05SK 66 (S11S) - Chung kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
SĐ 211: Hà Thu Thủy - Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
09/1117:10SK 100 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1117:32SK 104 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1117:47SK 107 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1117:53SK 109 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
09/1118:38SK 113 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
09/1118:44SK 115 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
09/1118:50SK 117 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
09/1120:14SK 139 (S213) - Chung kết Thiếu nhi 2 FC Latin C,R,J
10/1108:48SK 151 (S214) - Chung kết Thiếu nhi 2 FB Latin S,C,R,J
10/1115:39SK 214 (S215) - Chung kết Thiếu nhi 2 FA Latin S,C,R,P,J
SĐ 212: Đặng Khánh Huyền - Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
09/1108:30SK 1 (S11C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1108:36SK 2 (SN1C) - Tứ kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1108:50SK 5 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1108:55SK 6 (SN1C) - Bán kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1109:07SK 9 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:10SK 10 (SN1C) - Chung kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1109:19SK 13 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:28SK 16 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:33SK 17 (SN1R) - Tứ kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1109:44SK 19 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:47SK 20 (SN1R) - Bán kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1109:56SK 23 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1110:02SK 25 (SN1R) - Chung kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1110:53SK 30 (SN12) - Tứ kết Nhi đồng FD Latin C,R
09/1111:10SK 33 (SN12) - Bán kết Nhi đồng FD Latin C,R
09/1111:24SK 36 (SN12) - Chung kết Nhi đồng FD Latin C,R
09/1113:39SK 42 (S11J) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1113:58SK 46 (SN1J) - Bán kết Nhi đồng F3 Latin J
09/1114:14SK 50 (S11J) - Bán kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1114:17SK 51 (SN1J) - Chung kết Nhi đồng F3 Latin J
09/1114:26SK 54 (S11J) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
SĐ 213: Phạm Thị Anh Thư - Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
09/1108:41SK 3 (S21C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1108:58SK 7 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:13SK 11 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:22SK 14 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1110:57SK 31 (S212) - Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:15SK 34 (S212) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:28SK 37 (S212) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1120:08SK 138 (S113) - Chung kết Thiếu nhi 1 FC Latin C,R,J
10/1108:41SK 150 (S114) - Chung kết Thiếu nhi 1 FB Latin S,C,R,J
SĐ 214: Lê Hải Yến - Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
09/1119:32SK 130 (S313) - Bán kết Thiếu niên 1 FC Latin C,R,J
09/1120:02SK 137 (S313) - Chung kết Thiếu niên 1 FC Latin C,R,J
10/1108:30SK 148 (S314) - Bán kết Thiếu niên 1 FB Latin S,C,R,J
10/1109:09SK 155 (S314) - Chung kết Thiếu niên 1 FB Latin S,C,R,J
10/1109:42SK 161 (S315) - Bán kết Thiếu niên 1 FA Latin S,C,R,P,J
10/1110:17SK 166 (S412) - Bán kết Thiếu niên 2 FD Latin C,R
10/1110:30SK 168 (S41R) - Bán kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
10/1110:38SK 170 (S41C) - Bán kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
10/1110:44SK 172 (S315) - Chung kết Thiếu niên 1 FA Latin S,C,R,P,J
10/1110:56SK 174 (S41C) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
10/1111:03SK 176 (S412) - Chung kết Thiếu niên 2 FD Latin C,R
10/1111:17SK 180 (S41R) - Chung kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
SĐ 215: Nguyễn Đức Anh/Hoàng Mai Linh - Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
09/1109:16SK 12 (D21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C
09/1109:25SK 15 (D21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C
09/1109:53SK 22 (D21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R
09/1110:08SK 27 (D21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R
09/1111:06SK 32 (D212) - Bán kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R
09/1111:19SK 35 (D212) - Chung kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R
SĐ 216: Bùi Vũ Hiền Anh - Trường THCS Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy
09/1109:39SK 18 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1109:50SK 21 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1110:05SK 26 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1110:57SK 31 (S212) - Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:15SK 34 (S212) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:28SK 37 (S212) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1114:01SK 47 (S21J) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:20SK 52 (S21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:32SK 56 (S21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1116:31SK 91 (S21P) - Bán kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
09/1120:40SK 143 (S21P) - Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
SĐ 217: Hoàng Trần Quốc An/Ngô Hoàng Ngân - Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên
09/1108:47SK 4 (D11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 E1 Latin C
09/1109:04SK 8 (D11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 E1 Latin C
09/1109:59SK 24 (D11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 E2 Latin R
09/1110:11SK 28 (D11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 E2 Latin R
09/1112:87SK 39 (D112) - Bán kết Thiếu nhi 1 D Latin C,R
09/1113:49SK 44 (D112) - Chung kết Thiếu nhi 1 D Latin C,R
09/1114:35SK 57 (D11J) - Chung kết Thiếu nhi 1 E3 Latin J
09/1115:11SK 68 (D11S) - Chung kết Thiếu nhi 1 E4 Latin S
SĐ 218: Nguyễn Phạm Đức/Lê Minh Nguyệt - CLB 2M Dancesport
09/1113:54SK 45 (D512) - Chung kết Dưới 21 tuổi D Latin C,R
09/1114:38SK 58 (D51J) - Chung kết Dưới 21 tuổi E3 Latin J
09/1116:28SK 90 (D51P) - Chung kết Dưới 21 tuổi E5 Latin P
09/1120:43SK 144 (D613) - Chung kết Thanh niên C Latin C,R,J
10/1114:21SK 198 (D414) - Chung kết Thiếu niên 2 B Latin S,C,R,J
10/1114:59SK 207 (D415) - Chung kết Thiếu niên 2 A Latin S,C,R,P,J
10/1115:51SK 216 (D51R) - Chung kết Dưới 21 tuổi E2 Latin R
SĐ 219: Nguyễn Quốc Bình/Tạ Thiên Thanh - Uni Dance
09/1115:29SK 74 (D72T) - Chung kết Trung niên 1 E2 Standard T
09/1115:56SK 83 (D72W) - Chung kết Trung niên 1 E1 Standard W
09/1116:49SK 96 (D722) - Chung kết Trung niên 1 D Standard W,T
09/1120:20SK 140 (D624) - Chung kết Thanh niên B Standard W,T,F,Q
09/1120:58SK 147 (D625) - Chung kết Thanh niên A Standard F(s),W,T,VW,Q(s)
SĐ 220: Trương Hữu Thành/Vũ Hồng Trang - Uni Dance
09/1120:20SK 140 (D624) - Chung kết Thanh niên B Standard W,T,F,Q
09/1120:58SK 147 (D625) - Chung kết Thanh niên A Standard F(s),W,T,VW,Q(s)
SĐ 221: Âu Tuấn Hòa/Vũ Thị Nga - CLB HH Dance HN
09/1114:59SK 64 (D71S) - Chung kết Trung niên 1 E4 Latin S
10/1115:33SK 212 (D71R) - Chung kết Trung niên 1 E2 Latin R
SĐ 222: Âu Tuấn Hòa/Nguyễn Thị Oanh - CLB HH Dance HN
10/1115:57SK 218 (DT1R) - Chung kết Tổng tuổi E2 Latin R
SĐ 223: Âu Tuấn Hòa/Trần Kim Dung - CLB HH Dance HN
10/1111:20SK 181 (DT1C) - Chung kết Tổng tuổi E1 Latin C
SĐ 224: Lê Quốc Đạt/Nguyễn Thị Thanh Mai - CLB Sơn Tây
10/1110:12SK 165 (D812) - Chung kết Trung niên 2 D Latin C,R
10/1116:03SK 220 (D81C) - Chung kết Trung niên 2 E1 Latin C
10/1116:18SK 223 (D81R) - Chung kết Trung niên 2 E2 Latin R
SĐ 225: Luu Phi Long/Nguyễn Thị Hà - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
09/1111:33SK 38 (DT12) - Chung kết Tổng tuổi D Latin C,R
09/1114:41SK 59 (DT1J) - Chung kết Tổng tuổi E3 Latin J
09/1120:34SK 142 (D713) - Chung kết Trung niên 1 C Latin C,R,J
10/1110:12SK 165 (D812) - Chung kết Trung niên 2 D Latin C,R
10/1111:20SK 181 (DT1C) - Chung kết Tổng tuổi E1 Latin C
10/1115:23SK 210 (D714) - Chung kết Trung niên 1 B Latin S,C,R,J
10/1115:57SK 218 (DT1R) - Chung kết Tổng tuổi E2 Latin R
10/1116:03SK 220 (D81C) - Chung kết Trung niên 2 E1 Latin C
10/1116:18SK 223 (D81R) - Chung kết Trung niên 2 E2 Latin R
SĐ 226: Nguyễn Hạnh Tiên - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
10/1110:00SK 163 (S41S) - Bán kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
10/1110:17SK 166 (S412) - Bán kết Thiếu niên 2 FD Latin C,R
10/1110:30SK 168 (S41R) - Bán kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
10/1110:38SK 170 (S41C) - Bán kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
10/1110:56SK 174 (S41C) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
10/1111:03SK 176 (S412) - Chung kết Thiếu niên 2 FD Latin C,R
10/1111:11SK 178 (S41J) - Chung kết Thiếu niên 2 F3 Latin J
10/1111:17SK 180 (S41R) - Chung kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
10/1111:23SK 182 (S41S) - Chung kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
10/1114:05SK 194 (S41P) - Chung kết Thiếu niên 2 F5 Latin P
SĐ 227: Lê Hồng Thắm - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
09/1117:10SK 100 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1117:32SK 104 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1117:47SK 107 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1117:53SK 109 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
09/1118:01SK 111 (S31J) - Bán kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
09/1118:38SK 113 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
09/1118:44SK 115 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
09/1118:50SK 117 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
09/1118:59SK 119 (S31J) - Chung kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
09/1119:11SK 123 (S31S) - Chung kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/1109:03SK 153 (S31P) - Chung kết Thiếu niên 1 F5 Latin P
SĐ 228: Phạm Duy Khôi/Võ Ngọc Minh Tuyền - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
09/1117:29SK 103 (D31C) - Bán kết Thiếu niên 1 E1 Latin C
09/1117:44SK 106 (D31R) - Bán kết Thiếu niên 1 E2 Latin R
09/1117:58SK 110 (D31C) - Chung kết Thiếu niên 1 E1 Latin C
09/1118:04SK 112 (D312) - Bán kết Thiếu niên 1 D Latin C,R
09/1118:41SK 114 (D31R) - Chung kết Thiếu niên 1 E2 Latin R
09/1118:55SK 118 (D312) - Chung kết Thiếu niên 1 D Latin C,R
09/1119:08SK 122 (D31J) - Chung kết Thiếu niên 1 E3 Latin J
09/1119:20SK 126 (D31S) - Chung kết Thiếu niên 1 E4 Latin S
09/1120:28SK 141 (D213) - Chung kết Thiếu nhi 2 C Latin C,R,J
10/1115:15SK 209 (D214) - Chung kết Thiếu nhi 2 B Latin S,C,R,J
10/1116:06SK 221 (D215) - Chung kết Thiếu nhi 2 A Latin S,C,R,J,P
SĐ 229: Nguyễn Lê Phương Anh - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
09/1119:32SK 130 (S313) - Bán kết Thiếu niên 1 FC Latin C,R,J
09/1120:02SK 137 (S313) - Chung kết Thiếu niên 1 FC Latin C,R,J
10/1108:30SK 148 (S314) - Bán kết Thiếu niên 1 FB Latin S,C,R,J
10/1109:09SK 155 (S314) - Chung kết Thiếu niên 1 FB Latin S,C,R,J
10/1109:42SK 161 (S315) - Bán kết Thiếu niên 1 FA Latin S,C,R,P,J
10/1110:44SK 172 (S315) - Chung kết Thiếu niên 1 FA Latin S,C,R,P,J
10/1113:59SK 193 (S413) - Chung kết Thiếu niên 2 FC Latin C,R,J
10/1114:14SK 197 (S414) - Chung kết Thiếu niên 2 FB Latin S,C,R,J
10/1114:29SK 199 (S415) - Chung kết Thiếu niên 2 FA Latin S,C,R,P,J
SĐ 230: Vũ Đào Như Quỳnh - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
09/1119:32SK 130 (S313) - Bán kết Thiếu niên 1 FC Latin C,R,J
09/1120:02SK 137 (S313) - Chung kết Thiếu niên 1 FC Latin C,R,J
10/1108:30SK 148 (S314) - Bán kết Thiếu niên 1 FB Latin S,C,R,J
10/1109:09SK 155 (S314) - Chung kết Thiếu niên 1 FB Latin S,C,R,J
10/1109:42SK 161 (S315) - Bán kết Thiếu niên 1 FA Latin S,C,R,P,J
10/1110:44SK 172 (S315) - Chung kết Thiếu niên 1 FA Latin S,C,R,P,J
10/1113:59SK 193 (S413) - Chung kết Thiếu niên 2 FC Latin C,R,J
10/1114:14SK 197 (S414) - Chung kết Thiếu niên 2 FB Latin S,C,R,J
10/1114:29SK 199 (S415) - Chung kết Thiếu niên 2 FA Latin S,C,R,P,J
SĐ 231: Lê Minh Tâm - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
09/1119:32SK 130 (S313) - Bán kết Thiếu niên 1 FC Latin C,R,J
09/1120:02SK 137 (S313) - Chung kết Thiếu niên 1 FC Latin C,R,J
10/1108:30SK 148 (S314) - Bán kết Thiếu niên 1 FB Latin S,C,R,J
10/1109:09SK 155 (S314) - Chung kết Thiếu niên 1 FB Latin S,C,R,J
10/1109:42SK 161 (S315) - Bán kết Thiếu niên 1 FA Latin S,C,R,P,J
10/1110:00SK 163 (S41S) - Bán kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
10/1110:44SK 172 (S315) - Chung kết Thiếu niên 1 FA Latin S,C,R,P,J
10/1111:11SK 178 (S41J) - Chung kết Thiếu niên 2 F3 Latin J
10/1111:23SK 182 (S41S) - Chung kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
10/1114:05SK 194 (S41P) - Chung kết Thiếu niên 2 F5 Latin P
SĐ 232: Nguyễn Nam Phương - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
09/1119:32SK 130 (S313) - Bán kết Thiếu niên 1 FC Latin C,R,J
09/1120:02SK 137 (S313) - Chung kết Thiếu niên 1 FC Latin C,R,J
10/1108:30SK 148 (S314) - Bán kết Thiếu niên 1 FB Latin S,C,R,J
10/1109:09SK 155 (S314) - Chung kết Thiếu niên 1 FB Latin S,C,R,J
10/1109:42SK 161 (S315) - Bán kết Thiếu niên 1 FA Latin S,C,R,P,J
10/1110:44SK 172 (S315) - Chung kết Thiếu niên 1 FA Latin S,C,R,P,J
10/1113:59SK 193 (S413) - Chung kết Thiếu niên 2 FC Latin C,R,J
10/1114:14SK 197 (S414) - Chung kết Thiếu niên 2 FB Latin S,C,R,J
10/1114:29SK 199 (S415) - Chung kết Thiếu niên 2 FA Latin S,C,R,P,J
SĐ 233: Lê Trần Quỳnh Giang - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
09/1119:32SK 130 (S313) - Bán kết Thiếu niên 1 FC Latin C,R,J
09/1120:02SK 137 (S313) - Chung kết Thiếu niên 1 FC Latin C,R,J
10/1108:30SK 148 (S314) - Bán kết Thiếu niên 1 FB Latin S,C,R,J
10/1109:09SK 155 (S314) - Chung kết Thiếu niên 1 FB Latin S,C,R,J
10/1109:42SK 161 (S315) - Bán kết Thiếu niên 1 FA Latin S,C,R,P,J
10/1110:44SK 172 (S315) - Chung kết Thiếu niên 1 FA Latin S,C,R,P,J
10/1113:59SK 193 (S413) - Chung kết Thiếu niên 2 FC Latin C,R,J
10/1114:14SK 197 (S414) - Chung kết Thiếu niên 2 FB Latin S,C,R,J
10/1114:29SK 199 (S415) - Chung kết Thiếu niên 2 FA Latin S,C,R,P,J
SĐ 234: Huỳnh Thanh Trúc - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
10/1113:59SK 193 (S413) - Chung kết Thiếu niên 2 FC Latin C,R,J
10/1114:14SK 197 (S414) - Chung kết Thiếu niên 2 FB Latin S,C,R,J
10/1114:29SK 199 (S415) - Chung kết Thiếu niên 2 FA Latin S,C,R,P,J
SĐ 235: Phạm Bảo Khánh Linh - Trường Tiểu Học Phả Lại
09/1108:30SK 1 (S11C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1108:50SK 5 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:07SK 9 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:19SK 13 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:28SK 16 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:44SK 19 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:56SK 23 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1110:44SK 29 (S112) - Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1113:30SK 40 (S112) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1113:39SK 42 (S11J) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1113:45SK 43 (S112) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1114:14SK 50 (S11J) - Bán kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1114:26SK 54 (S11J) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1114:50SK 61 (S11S) - Bán kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
09/1115:05SK 66 (S11S) - Chung kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
09/1116:25SK 89 (S11P) - Chung kết Thiếu nhi 1 F5 Latin P
SĐ 236: Nguyễn Duy Anh/Đàm Thị Thanh Hoa - MY DANCE HD
09/1117:29SK 103 (D31C) - Bán kết Thiếu niên 1 E1 Latin C
09/1117:44SK 106 (D31R) - Bán kết Thiếu niên 1 E2 Latin R
09/1117:58SK 110 (D31C) - Chung kết Thiếu niên 1 E1 Latin C
09/1118:04SK 112 (D312) - Bán kết Thiếu niên 1 D Latin C,R
09/1118:41SK 114 (D31R) - Chung kết Thiếu niên 1 E2 Latin R
09/1118:55SK 118 (D312) - Chung kết Thiếu niên 1 D Latin C,R
SĐ 237: Phùng Nguyễn Ánh Vy - MY DANCE HD
09/1108:30SK 1 (S11C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1108:50SK 5 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:07SK 9 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:19SK 13 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:28SK 16 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:44SK 19 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:56SK 23 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1110:44SK 29 (S112) - Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1113:30SK 40 (S112) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1113:45SK 43 (S112) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
SĐ 238: Nguyễn Khánh Ly - MY DANCE HD
09/1108:41SK 3 (S21C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1108:58SK 7 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:13SK 11 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:22SK 14 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:39SK 18 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1109:50SK 21 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1110:05SK 26 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1110:57SK 31 (S212) - Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:15SK 34 (S212) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:28SK 37 (S212) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
SĐ 239: Trần Hồng Anh - MY DANCE HD
09/1108:30SK 1 (S11C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1108:50SK 5 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:07SK 9 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:19SK 13 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:28SK 16 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:44SK 19 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:56SK 23 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1110:44SK 29 (S112) - Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1113:30SK 40 (S112) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1113:45SK 43 (S112) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
SĐ 240: Trần Minh Châu - MY DANCE HD
09/1108:30SK 1 (S11C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1108:50SK 5 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:07SK 9 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:19SK 13 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:28SK 16 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:44SK 19 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:56SK 23 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1110:44SK 29 (S112) - Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1113:30SK 40 (S112) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1113:45SK 43 (S112) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
SĐ 241: Bùi Phạm Kim Anh - MY DANCE HD
09/1108:36SK 2 (SN1C) - Tứ kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1108:55SK 6 (SN1C) - Bán kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1109:10SK 10 (SN1C) - Chung kết Nhi đồng F1 Latin C
SĐ 242: Nguyễn Hương Giang - MY DANCE HD
09/1108:30SK 1 (S11C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1108:50SK 5 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:07SK 9 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:19SK 13 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
SĐ 243: Nguyễn Hà Vy - MY DANCE HD
09/1108:36SK 2 (SN1C) - Tứ kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1108:55SK 6 (SN1C) - Bán kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1109:10SK 10 (SN1C) - Chung kết Nhi đồng F1 Latin C
SĐ 244: Đàm Thị Thanh Hoa - MY DANCE HD
09/1108:41SK 3 (S21C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1108:58SK 7 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:13SK 11 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:22SK 14 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:39SK 18 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1109:50SK 21 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1110:05SK 26 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1110:57SK 31 (S212) - Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:15SK 34 (S212) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:28SK 37 (S212) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
SĐ 245: Nguyễn Hà Phương - MY DANCE HD
10/1110:17SK 166 (S412) - Bán kết Thiếu niên 2 FD Latin C,R
10/1110:30SK 168 (S41R) - Bán kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
10/1110:38SK 170 (S41C) - Bán kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
10/1110:56SK 174 (S41C) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
10/1111:03SK 176 (S412) - Chung kết Thiếu niên 2 FD Latin C,R
10/1111:17SK 180 (S41R) - Chung kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
SĐ 246: Cao Hàn Minh Thái/Nguyễn Ngọc Khánh Linh - CLB Khiêu vũ Hải Dương
09/1117:29SK 103 (D31C) - Bán kết Thiếu niên 1 E1 Latin C
09/1117:44SK 106 (D31R) - Bán kết Thiếu niên 1 E2 Latin R
09/1117:58SK 110 (D31C) - Chung kết Thiếu niên 1 E1 Latin C
09/1118:04SK 112 (D312) - Bán kết Thiếu niên 1 D Latin C,R
09/1118:41SK 114 (D31R) - Chung kết Thiếu niên 1 E2 Latin R
09/1118:55SK 118 (D312) - Chung kết Thiếu niên 1 D Latin C,R
09/1119:08SK 122 (D31J) - Chung kết Thiếu niên 1 E3 Latin J
09/1119:20SK 126 (D31S) - Chung kết Thiếu niên 1 E4 Latin S
SĐ 247: Hoàng Ngọc Bảo Thy - Trường THCS Ngô Gia Tự - Tp Hải Dương
09/1117:02SK 99 (S224) - Chung kết Thiếu nhi 2 FB Standard W,T,F,Q
09/1117:20SK 102 (S225) - Chung kết Thiếu nhi 2 FA Standard W,T,VW,F,Q
SĐ 248: Vũ Hoàng Việt Anh/Nguyễn Thảo Ly - Trung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
09/1117:29SK 103 (D31C) - Bán kết Thiếu niên 1 E1 Latin C
09/1117:44SK 106 (D31R) - Bán kết Thiếu niên 1 E2 Latin R
09/1117:58SK 110 (D31C) - Chung kết Thiếu niên 1 E1 Latin C
09/1118:04SK 112 (D312) - Bán kết Thiếu niên 1 D Latin C,R
09/1118:41SK 114 (D31R) - Chung kết Thiếu niên 1 E2 Latin R
09/1118:55SK 118 (D312) - Chung kết Thiếu niên 1 D Latin C,R
09/1119:08SK 122 (D31J) - Chung kết Thiếu niên 1 E3 Latin J
10/1109:17SK 156 (D41R) - Bán kết Thiếu niên 2 E2 Latin R
10/1109:26SK 158 (D41C) - Bán kết Thiếu niên 2 E1 Latin C
10/1110:33SK 169 (D412) - Bán kết Thiếu niên 2 D Latin C,R
10/1110:41SK 171 (D41C) - Chung kết Thiếu niên 2 E1 Latin C
10/1110:53SK 173 (D41R) - Chung kết Thiếu niên 2 E2 Latin R
10/1110:59SK 175 (D412) - Chung kết Thiếu niên 2 D Latin C,R
10/1111:08SK 177 (D41J) - Chung kết Thiếu niên 2 E3 Latin J
SĐ 249: Trần Văn Tuấn Anh/Trần Ngọc Bảo Trâm - Trung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
09/1109:16SK 12 (D21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C
09/1109:25SK 15 (D21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C
09/1109:53SK 22 (D21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R
09/1110:08SK 27 (D21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R
09/1111:06SK 32 (D212) - Bán kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R
09/1111:19SK 35 (D212) - Chung kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R
09/1114:11SK 49 (D21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 E3 Latin J
09/1114:23SK 53 (D21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 E3 Latin J
09/1114:53SK 62 (D21S) - Bán kết Thiếu nhi 2 E4 Latin S
09/1115:02SK 65 (D21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 E4 Latin S
SĐ 250: Nguyễn Khắc Hiệu/Nguyễn Cao Kỳ Anh - Trung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
09/1109:16SK 12 (D21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C
09/1109:25SK 15 (D21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C
09/1109:53SK 22 (D21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R
09/1110:08SK 27 (D21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R
09/1111:06SK 32 (D212) - Bán kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R
09/1111:19SK 35 (D212) - Chung kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R
09/1114:11SK 49 (D21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 E3 Latin J
09/1114:23SK 53 (D21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 E3 Latin J
09/1114:53SK 62 (D21S) - Bán kết Thiếu nhi 2 E4 Latin S
09/1115:02SK 65 (D21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 E4 Latin S
SĐ 251: Phạm Hồng Minh - Trung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
09/1117:10SK 100 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1117:32SK 104 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1117:47SK 107 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1117:53SK 109 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
09/1118:01SK 111 (S31J) - Bán kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
09/1118:38SK 113 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
09/1118:44SK 115 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
09/1118:50SK 117 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
09/1118:59SK 119 (S31J) - Chung kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
09/1119:11SK 123 (S31S) - Chung kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/1109:03SK 153 (S31P) - Chung kết Thiếu niên 1 F5 Latin P
10/1110:00SK 163 (S41S) - Bán kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
10/1110:17SK 166 (S412) - Bán kết Thiếu niên 2 FD Latin C,R
10/1110:30SK 168 (S41R) - Bán kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
10/1110:38SK 170 (S41C) - Bán kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
10/1110:56SK 174 (S41C) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
10/1111:03SK 176 (S412) - Chung kết Thiếu niên 2 FD Latin C,R
10/1111:11SK 178 (S41J) - Chung kết Thiếu niên 2 F3 Latin J
10/1111:17SK 180 (S41R) - Chung kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
10/1111:23SK 182 (S41S) - Chung kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
10/1114:05SK 194 (S41P) - Chung kết Thiếu niên 2 F5 Latin P
SĐ 252: Bùi Trúc Chi - Trung Tâm Văn Hoá Thông Tin - Thể Thao TP-Hải Dương
09/1108:30SK 1 (S11C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1108:41SK 3 (S21C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1108:50SK 5 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1108:58SK 7 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:07SK 9 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:13SK 11 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:19SK 13 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:22SK 14 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:28SK 16 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:39SK 18 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1109:44SK 19 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:50SK 21 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1109:56SK 23 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1110:05SK 26 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1110:44SK 29 (S112) - Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1110:57SK 31 (S212) - Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:15SK 34 (S212) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:28SK 37 (S212) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1113:30SK 40 (S112) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1113:39SK 42 (S11J) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1113:45SK 43 (S112) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1114:01SK 47 (S21J) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:14SK 50 (S11J) - Bán kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1114:20SK 52 (S21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:26SK 54 (S11J) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1114:32SK 56 (S21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:44SK 60 (S21S) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1114:50SK 61 (S11S) - Bán kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
09/1114:56SK 63 (S21S) - Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1115:05SK 66 (S11S) - Chung kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
09/1115:08SK 67 (S21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
SĐ 253: Phạm Nguyễn Gia Linh - Điệp Vũ Trường
09/1108:41SK 3 (S21C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1108:58SK 7 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:13SK 11 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:22SK 14 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:39SK 18 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1109:50SK 21 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1110:05SK 26 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1110:57SK 31 (S212) - Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:15SK 34 (S212) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:28SK 37 (S212) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1114:01SK 47 (S21J) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:20SK 52 (S21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:32SK 56 (S21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
09/1114:44SK 60 (S21S) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1114:56SK 63 (S21S) - Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1115:08SK 67 (S21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1116:31SK 91 (S21P) - Bán kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
09/1120:40SK 143 (S21P) - Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
SĐ 254: Nguyễn Thiên Hương - Điệp Vũ Trường
09/1108:30SK 1 (S11C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1108:50SK 5 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:07SK 9 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:19SK 13 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:28SK 16 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:44SK 19 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:56SK 23 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1110:44SK 29 (S112) - Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1113:30SK 40 (S112) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1113:39SK 42 (S11J) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1113:45SK 43 (S112) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1114:14SK 50 (S11J) - Bán kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1114:26SK 54 (S11J) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1114:50SK 61 (S11S) - Bán kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
09/1115:05SK 66 (S11S) - Chung kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
09/1116:25SK 89 (S11P) - Chung kết Thiếu nhi 1 F5 Latin P
SĐ 255: Lê Phương Linh - Điệp Vũ Trường
09/1108:30SK 1 (S11C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1108:50SK 5 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:07SK 9 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:19SK 13 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:28SK 16 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:44SK 19 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:56SK 23 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1110:44SK 29 (S112) - Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1113:30SK 40 (S112) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1113:39SK 42 (S11J) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1113:45SK 43 (S112) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1114:14SK 50 (S11J) - Bán kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1114:26SK 54 (S11J) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
09/1114:50SK 61 (S11S) - Bán kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
09/1115:05SK 66 (S11S) - Chung kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
09/1116:25SK 89 (S11P) - Chung kết Thiếu nhi 1 F5 Latin P
SĐ 256: Nguyễn Đức Thanh Hằng - Điệp Vũ Trường
09/1117:50SK 108 (Q31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
09/1118:47SK 116 (Q31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin R
09/1119:02SK 120 (Q31J) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin J
09/1119:14SK 124 (Q31S) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin S
09/1119:32SK 130 (S313) - Bán kết Thiếu niên 1 FC Latin C,R,J
09/1120:02SK 137 (S313) - Chung kết Thiếu niên 1 FC Latin C,R,J
10/1108:30SK 148 (S314) - Bán kết Thiếu niên 1 FB Latin S,C,R,J
10/1109:09SK 155 (S314) - Chung kết Thiếu niên 1 FB Latin S,C,R,J
10/1109:42SK 161 (S315) - Bán kết Thiếu niên 1 FA Latin S,C,R,P,J
10/1110:00SK 163 (S41S) - Bán kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
10/1110:17SK 166 (S412) - Bán kết Thiếu niên 2 FD Latin C,R
10/1110:30SK 168 (S41R) - Bán kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
10/1110:38SK 170 (S41C) - Bán kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
10/1110:44SK 172 (S315) - Chung kết Thiếu niên 1 FA Latin S,C,R,P,J
10/1110:56SK 174 (S41C) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
10/1111:03SK 176 (S412) - Chung kết Thiếu niên 2 FD Latin C,R
10/1111:11SK 178 (S41J) - Chung kết Thiếu niên 2 F3 Latin J
10/1111:17SK 180 (S41R) - Chung kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
10/1111:23SK 182 (S41S) - Chung kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
SĐ 257: Nguyễn Trường Giang/Cao Đoàn Đông Nhi - Điệp Vũ Trường
09/1108:47SK 4 (D11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 E1 Latin C
09/1109:04SK 8 (D11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 E1 Latin C
09/1109:59SK 24 (D11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 E2 Latin R
09/1110:11SK 28 (D11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 E2 Latin R
09/1112:87SK 39 (D112) - Bán kết Thiếu nhi 1 D Latin C,R
09/1113:49SK 44 (D112) - Chung kết Thiếu nhi 1 D Latin C,R
SĐ 258: Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Tống Thị Hồng Thúy, Chu Thị ... - CLB Kiến An Dancesport
09/1116:05SK 86 (GZ1S) - Chung kết Đồng diễn E4 Latin S
SĐ 259: Đặng Bảo Ngọc - CLB Chi Lam - Phả Lại
09/1108:36SK 2 (SN1C) - Tứ kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1108:55SK 6 (SN1C) - Bán kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1109:10SK 10 (SN1C) - Chung kết Nhi đồng F1 Latin C
SĐ 260: Vũ Kim Thư - CLB Chi Lam - Phả Lại
09/1108:36SK 2 (SN1C) - Tứ kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1108:55SK 6 (SN1C) - Bán kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1109:10SK 10 (SN1C) - Chung kết Nhi đồng F1 Latin C
SĐ 261: Vũ Ngọc Minh - CLB Chi Lam - Phả Lại
09/1108:30SK 1 (S11C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1108:50SK 5 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:07SK 9 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:19SK 13 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
SĐ 262: Lê Hoàng Kiều Anh - CLB Chi Lam - Phả Lại
09/1108:30SK 1 (S11C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1108:50SK 5 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:07SK 9 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:19SK 13 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:28SK 16 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:44SK 19 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:56SK 23 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
SĐ 263: Đặng Thị Trà My - CLB Chi Lam - Phả Lại
09/1108:30SK 1 (S11C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1108:50SK 5 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:07SK 9 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:19SK 13 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
SĐ 264: Nguyễn Minh Phương - CLB Chi Lam - Phả Lại
09/1109:28SK 16 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:44SK 19 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:56SK 23 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
SĐ 265: Nguyễn Thảo Chi - CLB Chi Lam - Phả Lại
09/1108:30SK 1 (S11C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1108:50SK 5 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:07SK 9 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:19SK 13 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
SĐ 266: Nguyễn Đức Minh/Nguyễn Quỳnh Mai - CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
09/1108:47SK 4 (D11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 E1 Latin C
09/1109:04SK 8 (D11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 E1 Latin C
09/1109:59SK 24 (D11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 E2 Latin R
09/1110:11SK 28 (D11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 E2 Latin R
09/1112:87SK 39 (D112) - Bán kết Thiếu nhi 1 D Latin C,R
09/1113:49SK 44 (D112) - Chung kết Thiếu nhi 1 D Latin C,R
SĐ 267: Nghiêm Công Phú Bình/Nguyễn Minh Thư - CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
09/1108:47SK 4 (D11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 E1 Latin C
09/1109:04SK 8 (D11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 E1 Latin C
09/1109:59SK 24 (D11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 E2 Latin R
09/1110:11SK 28 (D11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 E2 Latin R
09/1112:87SK 39 (D112) - Bán kết Thiếu nhi 1 D Latin C,R
09/1113:49SK 44 (D112) - Chung kết Thiếu nhi 1 D Latin C,R
SĐ 268: Nguyễn Bảo Trâm - CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
09/1108:36SK 2 (SN1C) - Tứ kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1108:55SK 6 (SN1C) - Bán kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1109:10SK 10 (SN1C) - Chung kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1109:33SK 17 (SN1R) - Tứ kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1109:47SK 20 (SN1R) - Bán kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1110:02SK 25 (SN1R) - Chung kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1110:53SK 30 (SN12) - Tứ kết Nhi đồng FD Latin C,R
09/1111:10SK 33 (SN12) - Bán kết Nhi đồng FD Latin C,R
09/1111:24SK 36 (SN12) - Chung kết Nhi đồng FD Latin C,R
09/1113:58SK 46 (SN1J) - Bán kết Nhi đồng F3 Latin J
09/1114:17SK 51 (SN1J) - Chung kết Nhi đồng F3 Latin J
SĐ 269: Nguyễn Huỳnh Châu Anh - CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
09/1108:30SK 1 (S11C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1108:50SK 5 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:07SK 9 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:19SK 13 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:28SK 16 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:44SK 19 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:56SK 23 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
SĐ 270: Nguyễn Quỳnh Chi - CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
09/1108:30SK 1 (S11C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1108:50SK 5 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:07SK 9 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:19SK 13 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:28SK 16 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:44SK 19 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:56SK 23 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
SĐ 271: Trần Ngọc Tú/Phương Tường Vi - CLB Tú Trần Dancesport Hải Dương
09/1113:35SK 41 (D612) - Chung kết Thanh niên D Latin C,R
09/1114:07SK 48 (D712) - Chung kết Trung niên 1 D Latin C,R
10/1115:33SK 212 (D71R) - Chung kết Trung niên 1 E2 Latin R
10/1115:48SK 215 (D71C) - Chung kết Trung niên 1 E1 Latin C
10/1116:15SK 222 (D61R) - Chung kết Thanh niên E2 Latin R
10/1116:24SK 225 (D61C) - Chung kết Thanh niên E1 Latin C
SĐ 272: Đỗ Hoài Lan - Dancing Queen Lạng Sơn
09/1108:41SK 3 (S21C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1108:58SK 7 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:13SK 11 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:22SK 14 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:39SK 18 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1109:50SK 21 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1110:05SK 26 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1114:44SK 60 (S21S) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1114:56SK 63 (S21S) - Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1115:08SK 67 (S21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1115:14SK 69 (S22T) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T
09/1115:23SK 72 (S22T) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T
09/1115:53SK 82 (S22W) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W
09/1116:02SK 85 (S22W) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W
SĐ 273: Chử Mai Hương - Dancing Queen Lạng Sơn
09/1108:41SK 3 (S21C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1108:58SK 7 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:13SK 11 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:22SK 14 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:39SK 18 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1109:50SK 21 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1110:05SK 26 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
09/1114:44SK 60 (S21S) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1114:56SK 63 (S21S) - Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1115:08SK 67 (S21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1115:14SK 69 (S22T) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T
09/1115:23SK 72 (S22T) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T
09/1115:53SK 82 (S22W) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W
09/1116:02SK 85 (S22W) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W
SĐ 274: Đoàn Hồng Hải/Phạm Thị Mỹ Dung - Trung tâm văn hoá tttt thị xã Thuận An
09/1113:35SK 41 (D612) - Chung kết Thanh niên D Latin C,R
09/1120:34SK 142 (D713) - Chung kết Trung niên 1 C Latin C,R,J
09/1120:43SK 144 (D613) - Chung kết Thanh niên C Latin C,R,J
10/1115:23SK 210 (D714) - Chung kết Trung niên 1 B Latin S,C,R,J
SĐ 275: Vũ Diệu Hương - Trung Tâm Văn Hóa TTTT TX Thuận An - Bình Dương
09/1116:44SK 95 (S122) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Standard W,T
09/1116:58SK 98 (S122) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Standard W,T
SĐ 276: Lê Đoàn Khương Di - CLB Bước nhảy Daklak- Dak Nông
10/1108:48SK 151 (S214) - Chung kết Thiếu nhi 2 FB Latin S,C,R,J
10/1109:20SK 157 (Q313) - Chung kết Thiếu niên 1 FC Latin C, R, J
10/1110:03SK 164 (Q315) - Chung kết Thiếu niên 1 FA Latin S, C, R, P, J
10/1115:39SK 214 (S215) - Chung kết Thiếu nhi 2 FA Latin S,C,R,P,J
SĐ 277: Trần Hoàng Mai Linh - CLB Bước nhảy Daklak- Dak Nông
09/1120:08SK 138 (S113) - Chung kết Thiếu nhi 1 FC Latin C,R,J
10/1108:41SK 150 (S114) - Chung kết Thiếu nhi 1 FB Latin S,C,R,J
10/1109:20SK 157 (Q313) - Chung kết Thiếu niên 1 FC Latin C, R, J
10/1110:03SK 164 (Q315) - Chung kết Thiếu niên 1 FA Latin S, C, R, P, J
SĐ 278: Hà Thiên Bảo Ngọc - CLB Bước nhảy Daklak- Dak Nông
10/1108:48SK 151 (S214) - Chung kết Thiếu nhi 2 FB Latin S,C,R,J
10/1109:20SK 157 (Q313) - Chung kết Thiếu niên 1 FC Latin C, R, J
10/1110:03SK 164 (Q315) - Chung kết Thiếu niên 1 FA Latin S, C, R, P, J
10/1115:39SK 214 (S215) - Chung kết Thiếu nhi 2 FA Latin S,C,R,P,J
SĐ 279: Lê Đoàn Khương An - CLB Bước nhảy Daklak- Dak Nông
09/1120:08SK 138 (S113) - Chung kết Thiếu nhi 1 FC Latin C,R,J
10/1108:41SK 150 (S114) - Chung kết Thiếu nhi 1 FB Latin S,C,R,J
SĐ 280: Nguyễn Hồng Phúc - CLB Bước nhảy Daklak- Dak Nông
09/1120:08SK 138 (S113) - Chung kết Thiếu nhi 1 FC Latin C,R,J
10/1108:41SK 150 (S114) - Chung kết Thiếu nhi 1 FB Latin S,C,R,J
SĐ 281: Đinh Quang Hiền/Nguyễn Thị Thuỳ Dung - Trung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
09/1111:33SK 38 (DT12) - Chung kết Tổng tuổi D Latin C,R
09/1114:07SK 48 (D712) - Chung kết Trung niên 1 D Latin C,R
09/1114:29SK 55 (D71J) - Chung kết Trung niên 1 E3 Latin J
09/1114:41SK 59 (DT1J) - Chung kết Tổng tuổi E3 Latin J
09/1114:59SK 64 (D71S) - Chung kết Trung niên 1 E4 Latin S
10/1115:33SK 212 (D71R) - Chung kết Trung niên 1 E2 Latin R
10/1115:48SK 215 (D71C) - Chung kết Trung niên 1 E1 Latin C
SĐ 282: Lê Trần Tuấn Anh/Nguyễn Thị Nguyệt - Trung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
09/1114:29SK 55 (D71J) - Chung kết Trung niên 1 E3 Latin J
09/1115:29SK 74 (D72T) - Chung kết Trung niên 1 E2 Standard T
09/1115:56SK 83 (D72W) - Chung kết Trung niên 1 E1 Standard W
09/1116:49SK 96 (D722) - Chung kết Trung niên 1 D Standard W,T
10/1114:53SK 205 (D72Q) - Chung kết Trung niên 1 E3 Standard Q
10/1115:54SK 217 (D72F) - Chung kết Trung niên 1 E4 Standard F
SĐ 283: Trần Văn Phương/Đinh Kim Thoa - Trung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
09/1111:33SK 38 (DT12) - Chung kết Tổng tuổi D Latin C,R
09/1114:07SK 48 (D712) - Chung kết Trung niên 1 D Latin C,R
09/1114:29SK 55 (D71J) - Chung kết Trung niên 1 E3 Latin J
09/1114:41SK 59 (DT1J) - Chung kết Tổng tuổi E3 Latin J
09/1114:59SK 64 (D71S) - Chung kết Trung niên 1 E4 Latin S
09/1115:29SK 74 (D72T) - Chung kết Trung niên 1 E2 Standard T
09/1115:56SK 83 (D72W) - Chung kết Trung niên 1 E1 Standard W
09/1116:49SK 96 (D722) - Chung kết Trung niên 1 D Standard W,T
10/1110:12SK 165 (D812) - Chung kết Trung niên 2 D Latin C,R
10/1111:20SK 181 (DT1C) - Chung kết Tổng tuổi E1 Latin C
10/1114:53SK 205 (D72Q) - Chung kết Trung niên 1 E3 Standard Q
10/1115:33SK 212 (D71R) - Chung kết Trung niên 1 E2 Latin R
10/1115:48SK 215 (D71C) - Chung kết Trung niên 1 E1 Latin C
10/1115:54SK 217 (D72F) - Chung kết Trung niên 1 E4 Standard F
10/1115:57SK 218 (DT1R) - Chung kết Tổng tuổi E2 Latin R
10/1116:03SK 220 (D81C) - Chung kết Trung niên 2 E1 Latin C
10/1116:18SK 223 (D81R) - Chung kết Trung niên 2 E2 Latin R
SĐ 284: Đinh Quang Hiền/Đoàn Thị Kiều Oanh - Trung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
09/1111:33SK 38 (DT12) - Chung kết Tổng tuổi D Latin C,R
09/1114:07SK 48 (D712) - Chung kết Trung niên 1 D Latin C,R
09/1114:41SK 59 (DT1J) - Chung kết Tổng tuổi E3 Latin J
09/1115:29SK 74 (D72T) - Chung kết Trung niên 1 E2 Standard T
09/1115:56SK 83 (D72W) - Chung kết Trung niên 1 E1 Standard W
09/1116:49SK 96 (D722) - Chung kết Trung niên 1 D Standard W,T
09/1120:34SK 142 (D713) - Chung kết Trung niên 1 C Latin C,R,J
10/1110:12SK 165 (D812) - Chung kết Trung niên 2 D Latin C,R
10/1111:20SK 181 (DT1C) - Chung kết Tổng tuổi E1 Latin C
10/1114:53SK 205 (D72Q) - Chung kết Trung niên 1 E3 Standard Q
10/1115:54SK 217 (D72F) - Chung kết Trung niên 1 E4 Standard F
10/1115:57SK 218 (DT1R) - Chung kết Tổng tuổi E2 Latin R
10/1116:03SK 220 (D81C) - Chung kết Trung niên 2 E1 Latin C
10/1116:18SK 223 (D81R) - Chung kết Trung niên 2 E2 Latin R
SĐ 285: Nguyễn Bảo Chi Lam - Trung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
09/1108:36SK 2 (SN1C) - Tứ kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1108:55SK 6 (SN1C) - Bán kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1109:10SK 10 (SN1C) - Chung kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1109:33SK 17 (SN1R) - Tứ kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1109:47SK 20 (SN1R) - Bán kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1110:02SK 25 (SN1R) - Chung kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1110:53SK 30 (SN12) - Tứ kết Nhi đồng FD Latin C,R
09/1111:10SK 33 (SN12) - Bán kết Nhi đồng FD Latin C,R
09/1111:24SK 36 (SN12) - Chung kết Nhi đồng FD Latin C,R
09/1113:58SK 46 (SN1J) - Bán kết Nhi đồng F3 Latin J
09/1114:17SK 51 (SN1J) - Chung kết Nhi đồng F3 Latin J
SĐ 286: Phương Thảo Nguyên - Trung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
09/1109:28SK 16 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:44SK 19 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
09/1109:56SK 23 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
SĐ 287: Phạm An An - Trung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
09/1108:36SK 2 (SN1C) - Tứ kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1108:55SK 6 (SN1C) - Bán kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1109:10SK 10 (SN1C) - Chung kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1109:33SK 17 (SN1R) - Tứ kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1109:47SK 20 (SN1R) - Bán kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1110:02SK 25 (SN1R) - Chung kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1110:53SK 30 (SN12) - Tứ kết Nhi đồng FD Latin C,R
09/1111:10SK 33 (SN12) - Bán kết Nhi đồng FD Latin C,R
09/1111:24SK 36 (SN12) - Chung kết Nhi đồng FD Latin C,R
09/1113:58SK 46 (SN1J) - Bán kết Nhi đồng F3 Latin J
09/1114:17SK 51 (SN1J) - Chung kết Nhi đồng F3 Latin J
SĐ 288: Vũ Ngọc Như Hoa - Trung tâm văn hoá TTTT Tp. Thủ Dầu Một
09/1108:36SK 2 (SN1C) - Tứ kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1108:55SK 6 (SN1C) - Bán kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1109:10SK 10 (SN1C) - Chung kết Nhi đồng F1 Latin C
09/1109:33SK 17 (SN1R) - Tứ kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1109:47SK 20 (SN1R) - Bán kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1110:02SK 25 (SN1R) - Chung kết Nhi đồng F2 Latin R
09/1113:58SK 46 (SN1J) - Bán kết Nhi đồng F3 Latin J
09/1114:17SK 51 (SN1J) - Chung kết Nhi đồng F3 Latin J
SĐ 289: Nguyễn Minh Tài/Phạm Thị Mỹ Dung - Trung tâm văn hoá TT huyện Bắc Tân Uyên
09/1114:07SK 48 (D712) - Chung kết Trung niên 1 D Latin C,R
10/1115:33SK 212 (D71R) - Chung kết Trung niên 1 E2 Latin R
10/1115:48SK 215 (D71C) - Chung kết Trung niên 1 E1 Latin C
SĐ 290: Đoàn Hồng Hải/Đặng Ngọc Phượng - Trung tâm văn hoá TT huyện Bắc Tân Uyên
09/1114:29SK 55 (D71J) - Chung kết Trung niên 1 E3 Latin J
09/1114:59SK 64 (D71S) - Chung kết Trung niên 1 E4 Latin S
SĐ 291: Tăng Hồng Phước/Tô Thị Trang Đài - Trung tâm VHTTT thị xã Bến Cát
09/1111:33SK 38 (DT12) - Chung kết Tổng tuổi D Latin C,R
09/1114:07SK 48 (D712) - Chung kết Trung niên 1 D Latin C,R
09/1114:29SK 55 (D71J) - Chung kết Trung niên 1 E3 Latin J
09/1114:41SK 59 (DT1J) - Chung kết Tổng tuổi E3 Latin J
09/1114:59SK 64 (D71S) - Chung kết Trung niên 1 E4 Latin S
10/1110:12SK 165 (D812) - Chung kết Trung niên 2 D Latin C,R
10/1111:20SK 181 (DT1C) - Chung kết Tổng tuổi E1 Latin C
10/1115:48SK 215 (D71C) - Chung kết Trung niên 1 E1 Latin C
10/1115:57SK 218 (DT1R) - Chung kết Tổng tuổi E2 Latin R
SĐ 292: Nguyễn Ngọc Khuê - Trung tâm nghệ thuật Star Kids Quảng Yên
09/1110:53SK 30 (SN12) - Tứ kết Nhi đồng FD Latin C,R
09/1111:10SK 33 (SN12) - Bán kết Nhi đồng FD Latin C,R
09/1111:24SK 36 (SN12) - Chung kết Nhi đồng FD Latin C,R
SĐ 293: Nguyễn Huyền Phương - Trung tâm nghệ thuật Star Kids Quảng Yên
09/1110:44SK 29 (S112) - Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1113:30SK 40 (S112) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1113:45SK 43 (S112) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
SĐ 294: Nguyễn Tùng Chi - Trung tâm nghệ thuật Star Kids Quảng Yên
09/1110:44SK 29 (S112) - Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1113:30SK 40 (S112) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1113:45SK 43 (S112) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
SĐ 295: Nguyễn Yến Nhi - Trung tâm nghệ thuật Star Kids Quảng Yên
09/1110:57SK 31 (S212) - Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:15SK 34 (S212) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:28SK 37 (S212) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
SĐ 296: Nguyễn Phạm Anh Thơ - Trung tâm nghệ thuật Star Kids Quảng Yên
09/1110:57SK 31 (S212) - Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:15SK 34 (S212) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:28SK 37 (S212) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
SĐ 297: Lê Thị Phương Nga - Trung tâm nghệ thuật Star Kids Quảng Yên
09/1110:44SK 29 (S112) - Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1113:30SK 40 (S112) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1113:45SK 43 (S112) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
SĐ 298: Trần Trà My - Trường Tiểu học Thị trấn Yên Viên
09/1108:30SK 1 (S11C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1108:50SK 5 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:07SK 9 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1109:19SK 13 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
09/1110:44SK 29 (S112) - Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1113:30SK 40 (S112) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1113:45SK 43 (S112) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
09/1114:50SK 61 (S11S) - Bán kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
09/1115:05SK 66 (S11S) - Chung kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
SĐ 299: Đàm Nguyễn Xuân Duyên - Trường Song ngữ liên cấp Wellspring
09/1108:41SK 3 (S21C) - Vòng 1/8 Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1108:58SK 7 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:13SK 11 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1109:22SK 14 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
09/1110:57SK 31 (S212) - Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:15SK 34 (S212) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1111:28SK 37 (S212) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
09/1114:44SK 60 (S21S) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1114:56SK 63 (S21S) - Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1115:08SK 67 (S21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
09/1116:31SK 91 (S21P) - Bán kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
09/1120:40SK 143 (S21P) - Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
SĐ 300: Đỗ Hoàng Anh Tuấn/Trần Thị Mỹ Thanh - Trung tâm Văn hoá Thể thao Vietsovpetro Tp. Vũng Tàu
09/1115:29SK 74 (D72T) - Chung kết Trung niên 1 E2 Standard T
09/1115:56SK 83 (D72W) - Chung kết Trung niên 1 E1 Standard W
09/1116:49SK 96 (D722) - Chung kết Trung niên 1 D Standard W,T
10/1114:53SK 205 (D72Q) - Chung kết Trung niên 1 E3 Standard Q
10/1115:54SK 217 (D72F) - Chung kết Trung niên 1 E4 Standard F