Chọn đơn vị:
Chọn sự kiện:
Tìm theo số đeo:
Số đeoVận động viênĐơn vịHeat
SK: 1 (GX1C) - Chung kết Đồng diễn E Latin C
101Trang,Nhi,Anh,Linh,Nhi,Linh,Anh,Anh ,AnhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
102Trang,Linh,Diễm,Anh,Anh,Linh,Linh,Châu,Ly, Anh,Lin...Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
103Anh,Thư,Thuỷ,Khánh,Chi,My,Hân,Hưng,Linh,Châu,LySở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
107Trang, Nhi, Anh, Nhi, Linh,Linh,Hưng,Anh, Anh,Diễm...Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
SK: 2 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
22Lê Bảo TrânTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà1
53Phan Hoài AnhTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
83Vũ Quỳnh MaiCK Team1
106Phạm Thị Anh ThưSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
110Trần Yến Bảo NhiSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
113Bùi Huyền TrangSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
115Phạm Đàm Diệu LinhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
117Đặng Hoàng Gia HânSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
121Trần Quỳnh AnhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
124Trần Trà MyTHCS Đô thị Việt Hưng1
139Đỗ Nguyễn Minh HạnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh1
45Phạm Phương AnhTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng2
80Phạm Tường NgânSở VHTT TP. Đà Nẵng2
88Phạm Nguyễn Gia LinhSở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh2
105Đỗ Tuyết ChiSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình2
109Nguyễn Khánh Linh NhiSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình2
111Cao Nguyễn Gia KhánhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình2
114Đặng Thị Quỳnh AnhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình2
120Lê Ngọc Phương LinhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình2
122Vũ Đặng Tú AnhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình2
125Đàm Nguyễn Xuân DuyênTrường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring2
SK: 3 (D312) - Chung kết Thiếu niên 1 D Latin C, R
44Trần Hạo Nam/Nguyễn Hoàng Minh AnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
60Phạm Minh Thanh/Nguyễn Linh AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
65Hoàng Kỳ/Cao Thanh TrúcCung VHTT Thanh niên Hải Phòng1
96Đặng Minh Sơn/Hoàng Ngọc AnhDancesport Quận Kiến An1
128Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú PhươngSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên1
129Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Thu HàSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên1
SK: 4 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
22Lê Bảo TrânTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà1
45Phạm Phương AnhTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
53Phan Hoài AnhTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
80Phạm Tường NgânSở VHTT TP. Đà Nẵng1
83Vũ Quỳnh MaiCK Team1
88Phạm Nguyễn Gia LinhSở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh1
111Cao Nguyễn Gia KhánhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
117Đặng Hoàng Gia HânSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
120Lê Ngọc Phương LinhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
121Trần Quỳnh AnhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
122Vũ Đặng Tú AnhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
139Đỗ Nguyễn Minh HạnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh1
SK: 5 (D31C) - Chung kết Thiếu niên 1 E1 Latin C
60Phạm Minh Thanh/Nguyễn Linh AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
65Hoàng Kỳ/Cao Thanh TrúcCung VHTT Thanh niên Hải Phòng1
97Đặng Minh Sơn/Nguyễn Hà VânDancesport Quận Kiến An1
128Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú PhươngSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên1
129Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Thu HàSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên1
SK: 6 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
22Lê Bảo TrânTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà1
45Phạm Phương AnhTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
53Phan Hoài AnhTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
88Phạm Nguyễn Gia LinhSở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh1
111Cao Nguyễn Gia KhánhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
120Lê Ngọc Phương LinhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
139Đỗ Nguyễn Minh HạnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh1
SK: 7 (D31R) - Chung kết Thiếu niên 1 E2 Latin R
60Phạm Minh Thanh/Nguyễn Linh AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
65Hoàng Kỳ/Cao Thanh TrúcCung VHTT Thanh niên Hải Phòng1
97Đặng Minh Sơn/Nguyễn Hà VânDancesport Quận Kiến An1
128Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú PhươngSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên1
129Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Thu HàSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên1
SK: 8 (S31R) - Tứ kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
22Lê Bảo TrânTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà1
80Phạm Tường NgânSở VHTT TP. Đà Nẵng1
106Phạm Thị Anh ThưSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
110Trần Yến Bảo NhiSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
113Bùi Huyền TrangSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
115Phạm Đàm Diệu LinhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
117Đặng Hoàng Gia HânSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
121Trần Quỳnh AnhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
125Đàm Nguyễn Xuân DuyênTrường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring1
53Phan Hoài AnhTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng2
88Phạm Nguyễn Gia LinhSở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh2
105Đỗ Tuyết ChiSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình2
109Nguyễn Khánh Linh NhiSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình2
111Cao Nguyễn Gia KhánhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình2
114Đặng Thị Quỳnh AnhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình2
120Lê Ngọc Phương LinhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình2
124Trần Trà MyTHCS Đô thị Việt Hưng2
139Đỗ Nguyễn Minh HạnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh2
SK: 9 (S312) - Tứ kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R
45Phạm Phương AnhTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
78Lê Quỳnh NhưSở VHTT TP. Đà Nẵng1
106Phạm Thị Anh ThưSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
110Trần Yến Bảo NhiSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
113Bùi Huyền TrangSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
115Phạm Đàm Diệu LinhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
117Đặng Hoàng Gia HânSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
121Trần Quỳnh AnhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
125Đàm Nguyễn Xuân DuyênTrường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring1
53Phan Hoài AnhTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng2
88Phạm Nguyễn Gia LinhSở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh2
104Bùi Gia Khánh HuyềnSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình2
109Nguyễn Khánh Linh NhiSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình2
111Cao Nguyễn Gia KhánhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình2
114Đặng Thị Quỳnh AnhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình2
120Lê Ngọc Phương LinhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình2
124Trần Trà MyTHCS Đô thị Việt Hưng2
139Đỗ Nguyễn Minh HạnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh2
SK: 10 (S31J) - Bán kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
22Lê Bảo TrânTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà1
45Phạm Phương AnhTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
78Lê Quỳnh NhưSở VHTT TP. Đà Nẵng1
80Phạm Tường NgânSở VHTT TP. Đà Nẵng1
110Trần Yến Bảo NhiSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
111Cao Nguyễn Gia KhánhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
120Lê Ngọc Phương LinhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
121Trần Quỳnh AnhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
139Đỗ Nguyễn Minh HạnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh1
SK: 11 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R
45Phạm Phương AnhTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
53Phan Hoài AnhTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
78Lê Quỳnh NhưSở VHTT TP. Đà Nẵng1
88Phạm Nguyễn Gia LinhSở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh1
110Trần Yến Bảo NhiSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
111Cao Nguyễn Gia KhánhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
113Bùi Huyền TrangSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
114Đặng Thị Quỳnh AnhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
120Lê Ngọc Phương LinhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
121Trần Quỳnh AnhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
125Đàm Nguyễn Xuân DuyênTrường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring1
139Đỗ Nguyễn Minh HạnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh1
SK: 12 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
22Lê Bảo TrânTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà1
53Phan Hoài AnhTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
80Phạm Tường NgânSở VHTT TP. Đà Nẵng1
88Phạm Nguyễn Gia LinhSở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh1
110Trần Yến Bảo NhiSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
111Cao Nguyễn Gia KhánhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
113Bùi Huyền TrangSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
114Đặng Thị Quỳnh AnhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
117Đặng Hoàng Gia HânSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
120Lê Ngọc Phương LinhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
121Trần Quỳnh AnhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
125Đàm Nguyễn Xuân DuyênTrường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring1
139Đỗ Nguyễn Minh HạnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh1
SK: 13 (S31J) - Chung kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
22Lê Bảo TrânTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà1
45Phạm Phương AnhTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
78Lê Quỳnh NhưSở VHTT TP. Đà Nẵng1
80Phạm Tường NgânSở VHTT TP. Đà Nẵng1
120Lê Ngọc Phương LinhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
139Đỗ Nguyễn Minh HạnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh1
SK: 14 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R
45Phạm Phương AnhTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
53Phan Hoài AnhTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
78Lê Quỳnh NhưSở VHTT TP. Đà Nẵng1
88Phạm Nguyễn Gia LinhSở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh1
111Cao Nguyễn Gia KhánhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
125Đàm Nguyễn Xuân DuyênTrường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring1
139Đỗ Nguyễn Minh HạnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh1
SK: 15 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
22Lê Bảo TrânTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà1
53Phan Hoài AnhTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
80Phạm Tường NgânSở VHTT TP. Đà Nẵng1
88Phạm Nguyễn Gia LinhSở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh1
111Cao Nguyễn Gia KhánhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
120Lê Ngọc Phương LinhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
125Đàm Nguyễn Xuân DuyênTrường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring1
139Đỗ Nguyễn Minh HạnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh1
SK: 16 (S31S) - Bán kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
22Lê Bảo TrânTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà1
53Phan Hoài AnhTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
83Vũ Quỳnh MaiCK Team1
111Cao Nguyễn Gia KhánhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
120Lê Ngọc Phương LinhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
124Trần Trà MyTHCS Đô thị Việt Hưng1
139Đỗ Nguyễn Minh HạnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh1
45Phạm Phương AnhTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng2
78Lê Quỳnh NhưSở VHTT TP. Đà Nẵng2
88Phạm Nguyễn Gia LinhSở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh2
114Đặng Thị Quỳnh AnhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình2
121Trần Quỳnh AnhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình2
125Đàm Nguyễn Xuân DuyênTrường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring2
SK: 17 (S31P) - Chung kết Thiếu niên 1 F5 Latin P
45Phạm Phương AnhTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
46Phạm Minh ChâuTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
51Dương Thị Hòa LâmTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
52Đàm Hiểu NgânTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
53Phan Hoài AnhTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
139Đỗ Nguyễn Minh HạnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh1
SK: 18 (S31S) - Chung kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
53Phan Hoài AnhTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
78Lê Quỳnh NhưSở VHTT TP. Đà Nẵng1
83Vũ Quỳnh MaiCK Team1
88Phạm Nguyễn Gia LinhSở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh1
111Cao Nguyễn Gia KhánhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
139Đỗ Nguyễn Minh HạnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh1
SK: 19 (S323) - Bán kết Thiếu niên 1 FC Standard W, T, Q
11Trần Thị Mai AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
12Trần Thị Minh AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
15Trần Nhã KỳFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
16Phùng Thuý QuỳnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
73Phạm Bảo TrâmTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy1
75Phạm Hà AnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy1
78Lê Quỳnh NhưSở VHTT TP. Đà Nẵng1
80Phạm Tường NgânSở VHTT TP. Đà Nẵng1
SK: 20 (D412) - Bán kết Thiếu niên 2 D Latin C, R
40Lê Hoàng Bảo Thiên/Nguyễn Bảo Trâm AnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
41Nguyễn Đức Minh/Trần Nguyễn Diệu LinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
57Nguyễn Anh Đức/Ngô Hương NhiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
60Phạm Minh Thanh/Nguyễn Linh AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
89Vy Hải Dũng/Phạm Trần Diệu LinhSở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh1
96Đặng Minh Sơn/Hoàng Ngọc AnhDancesport Quận Kiến An1
112Đào Thế Anh/Phan Trà MySở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
128Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú PhươngSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên1
129Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Thu HàSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên1
SK: 21 (S41J) - Chung kết Thiếu niên 2 F3 Latin J
48Nguyễn Hoàng LanTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
50Đỗ Phương VyTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
51Dương Thị Hòa LâmTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
79Tạ Liên GiangSở VHTT TP. Đà Nẵng1
82Bùi Vũ Hiền AnhCK Team1
119Lê Huyền TrangSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
130Đàm Thùy LinhSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên1
141Lê Hồng AnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh1
SK: 22 (S325) - Bán kết Thiếu niên 1 FA Standard W, T, VW, F, Q
11Trần Thị Mai AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
12Trần Thị Minh AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
15Trần Nhã KỳFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
16Phùng Thuý QuỳnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
73Phạm Bảo TrâmTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy1
78Lê Quỳnh NhưSở VHTT TP. Đà Nẵng1
80Phạm Tường NgânSở VHTT TP. Đà Nẵng1
140Bùi Thiên AnTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh1
SK: 23 (S41S) - Bán kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
45Phạm Phương AnhTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
50Đỗ Phương VyTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
53Phan Hoài AnhTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
82Bùi Vũ Hiền AnhCK Team1
88Phạm Nguyễn Gia LinhSở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh1
124Trần Trà MyTHCS Đô thị Việt Hưng1
141Lê Hồng AnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh1
48Nguyễn Hoàng LanTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng2
51Dương Thị Hòa LâmTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng2
79Tạ Liên GiangSở VHTT TP. Đà Nẵng2
83Vũ Quỳnh MaiCK Team2
118Phạm Thị Phương AnhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình2
125Đàm Nguyễn Xuân DuyênTrường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring2
SK: 24 (S323) - Chung kết Thiếu niên 1 FC Standard W, T, Q
11Trần Thị Mai AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
12Trần Thị Minh AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
15Trần Nhã KỳFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
16Phùng Thuý QuỳnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
73Phạm Bảo TrâmTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy1
75Phạm Hà AnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy1
78Lê Quỳnh NhưSở VHTT TP. Đà Nẵng1
80Phạm Tường NgânSở VHTT TP. Đà Nẵng1
SK: 25 (D412) - Chung kết Thiếu niên 2 D Latin C, R
40Lê Hoàng Bảo Thiên/Nguyễn Bảo Trâm AnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
41Nguyễn Đức Minh/Trần Nguyễn Diệu LinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
57Nguyễn Anh Đức/Ngô Hương NhiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
60Phạm Minh Thanh/Nguyễn Linh AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
112Đào Thế Anh/Phan Trà MySở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
128Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú PhươngSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên1
129Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Thu HàSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên1
SK: 26 (S41R) - Bán kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
23Ngô Bùi Tú UyênTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà1
50Đỗ Phương VyTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
53Phan Hoài AnhTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
82Bùi Vũ Hiền AnhCK Team1
119Lê Huyền TrangSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
124Trần Trà MyTHCS Đô thị Việt Hưng1
131Nguyễn Lâm Huyền AnhSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên1
48Nguyễn Hoàng LanTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng2
51Dương Thị Hòa LâmTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng2
79Tạ Liên GiangSở VHTT TP. Đà Nẵng2
88Phạm Nguyễn Gia LinhSở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh2
118Phạm Thị Phương AnhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình2
122Vũ Đặng Tú AnhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình2
125Đàm Nguyễn Xuân DuyênTrường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring2
141Lê Hồng AnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh2
SK: 27 (S324) - Bán kết Thiếu niên 1 FB Standard W, T, F, Q
11Trần Thị Mai AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
12Trần Thị Minh AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
15Trần Nhã KỳFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
16Phùng Thuý QuỳnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
73Phạm Bảo TrâmTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy1
78Lê Quỳnh NhưSở VHTT TP. Đà Nẵng1
80Phạm Tường NgânSở VHTT TP. Đà Nẵng1
140Bùi Thiên AnTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh1
SK: 28 (D41C) - Chung kết Thiếu niên 2 E1 Latin C
40Lê Hoàng Bảo Thiên/Nguyễn Bảo Trâm AnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
41Nguyễn Đức Minh/Trần Nguyễn Diệu LinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
44Trần Hạo Nam/Nguyễn Hoàng Minh AnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
89Vy Hải Dũng/Phạm Trần Diệu LinhSở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh1
112Đào Thế Anh/Phan Trà MySở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
128Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú PhươngSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên1
129Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Thu HàSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên1
SK: 29 (S41S) - Chung kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
48Nguyễn Hoàng LanTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
50Đỗ Phương VyTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
51Dương Thị Hòa LâmTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
53Phan Hoài AnhTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
79Tạ Liên GiangSở VHTT TP. Đà Nẵng1
82Bùi Vũ Hiền AnhCK Team1
118Phạm Thị Phương AnhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
141Lê Hồng AnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh1
SK: 30 (S324) - Chung kết Thiếu niên 1 FB Standard W, T, F, Q
11Trần Thị Mai AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
12Trần Thị Minh AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
15Trần Nhã KỳFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
16Phùng Thuý QuỳnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
73Phạm Bảo TrâmTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy1
78Lê Quỳnh NhưSở VHTT TP. Đà Nẵng1
80Phạm Tường NgânSở VHTT TP. Đà Nẵng1
140Bùi Thiên AnTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh1
SK: 31 (S41R) - Chung kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
48Nguyễn Hoàng LanTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
50Đỗ Phương VyTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
51Dương Thị Hòa LâmTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
53Phan Hoài AnhTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
131Nguyễn Lâm Huyền AnhSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên1
141Lê Hồng AnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh1
SK: 32 (S42W) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Standard W
11Trần Thị Mai AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
12Trần Thị Minh AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
13Đặng Thị Khánh NgọcFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
15Trần Nhã KỳFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
16Phùng Thuý QuỳnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
71Nguyễn Quỳnh AnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy1
81Phan Cao Diệu NgọcSở VHTT TP. Đà Nẵng1
SK: 33 (S41C) - Bán kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
45Phạm Phương AnhTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
50Đỗ Phương VyTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
53Phan Hoài AnhTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
82Bùi Vũ Hiền AnhCK Team1
117Đặng Hoàng Gia HânSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
119Lê Huyền TrangSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
124Trần Trà MyTHCS Đô thị Việt Hưng1
130Đàm Thùy LinhSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên1
48Nguyễn Hoàng LanTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng2
51Dương Thị Hòa LâmTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng2
79Tạ Liên GiangSở VHTT TP. Đà Nẵng2
83Vũ Quỳnh MaiCK Team2
118Phạm Thị Phương AnhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình2
122Vũ Đặng Tú AnhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình2
125Đàm Nguyễn Xuân DuyênTrường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring2
141Lê Hồng AnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh2
SK: 34 (S42F) - Chung kết Thiếu niên 2 F4 Standard F
11Trần Thị Mai AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
12Trần Thị Minh AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
13Đặng Thị Khánh NgọcFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
15Trần Nhã KỳFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
16Phùng Thuý QuỳnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
71Nguyễn Quỳnh AnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy1
SK: 35 (S325) - Chung kết Thiếu niên 1 FA Standard W, T, VW, F, Q
11Trần Thị Mai AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
12Trần Thị Minh AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
15Trần Nhã KỳFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
16Phùng Thuý QuỳnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
73Phạm Bảo TrâmTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy1
78Lê Quỳnh NhưSở VHTT TP. Đà Nẵng1
80Phạm Tường NgânSở VHTT TP. Đà Nẵng1
140Bùi Thiên AnTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh1
SK: 36 (D41R) - Chung kết Thiếu niên 2 E2 Latin R
40Lê Hoàng Bảo Thiên/Nguyễn Bảo Trâm AnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
41Nguyễn Đức Minh/Trần Nguyễn Diệu LinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
44Trần Hạo Nam/Nguyễn Hoàng Minh AnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
89Vy Hải Dũng/Phạm Trần Diệu LinhSở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh1
112Đào Thế Anh/Phan Trà MySở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
129Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Thu HàSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên1
SK: 37 (S422) - Chung kết Thiếu niên 2 FD Standard W, T
11Trần Thị Mai AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
12Trần Thị Minh AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
13Đặng Thị Khánh NgọcFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
15Trần Nhã KỳFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
16Phùng Thuý QuỳnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
71Nguyễn Quỳnh AnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy1
81Phan Cao Diệu NgọcSở VHTT TP. Đà Nẵng1
SK: 38 (S41C) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
48Nguyễn Hoàng LanTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
50Đỗ Phương VyTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
51Dương Thị Hòa LâmTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
53Phan Hoài AnhTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
130Đàm Thùy LinhSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên1
141Lê Hồng AnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh1
SK: 39 (S42V) - Chung kết Thiếu niên 2 F5 Standard VW
11Trần Thị Mai AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
12Trần Thị Minh AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
13Đặng Thị Khánh NgọcFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
15Trần Nhã KỳFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
16Phùng Thuý QuỳnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
71Nguyễn Quỳnh AnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy1
81Phan Cao Diệu NgọcSở VHTT TP. Đà Nẵng1
SK: 40 (S41P) - Chung kết Thiếu niên 2 F5 Latin P
45Phạm Phương AnhTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
48Nguyễn Hoàng LanTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
50Đỗ Phương VyTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
51Dương Thị Hòa LâmTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
82Bùi Vũ Hiền AnhCK Team1
131Nguyễn Lâm Huyền AnhSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên1
141Lê Hồng AnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh1
SK: 41 (S42Q) - Chung kết Thiếu niên 2 F3 Standard Q
11Trần Thị Mai AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
12Trần Thị Minh AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
13Đặng Thị Khánh NgọcFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
15Trần Nhã KỳFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
16Phùng Thuý QuỳnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
71Nguyễn Quỳnh AnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy1
SK: 42 (S412) - Bán kết Thiếu niên 2 FD Latin C, R
22Lê Bảo TrânTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà1
48Nguyễn Hoàng LanTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
50Đỗ Phương VyTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
51Dương Thị Hòa LâmTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
118Phạm Thị Phương AnhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
119Lê Huyền TrangSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
122Vũ Đặng Tú AnhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
125Đàm Nguyễn Xuân DuyênTrường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring1
130Đàm Thùy LinhSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên1
131Nguyễn Lâm Huyền AnhSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên1
141Lê Hồng AnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh1
SK: 43 (S42T) - Chung kết Thiếu niên 2 F2 Standard T
11Trần Thị Mai AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
12Trần Thị Minh AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
13Đặng Thị Khánh NgọcFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
15Trần Nhã KỳFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
16Phùng Thuý QuỳnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
71Nguyễn Quỳnh AnhTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy1
81Phan Cao Diệu NgọcSở VHTT TP. Đà Nẵng1
SK: 44 (S412) - Chung kết Thiếu niên 2 FD Latin C, R
48Nguyễn Hoàng LanTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
51Dương Thị Hòa LâmTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
118Phạm Thị Phương AnhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
130Đàm Thùy LinhSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên1
131Nguyễn Lâm Huyền AnhSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên1
141Lê Hồng AnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh1
SK: 45 (S425) - Chung kết Thiếu niên 2 FA Standard W, T, VW, F, Q
18Hoàng Ngọc Bảo ThyFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
73Phạm Bảo TrâmTrung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy1
79Tạ Liên GiangSở VHTT TP. Đà Nẵng1
140Bùi Thiên AnTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh1
SK: 46 (D515) - Bán kết Dưới 21 tuổi A Latin S, C, R, P, J
29Nguyễn Tuấn An/Hoàng Phương AnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
31Phạm Hoàng Việt/Nguyễn Đặng Yến NhiSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
32Nguyễn Duy Anh/Lê Anh PhươngSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
37Nguyễn Thanh Tùng/Nguyễn Hồng AnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
43Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia LinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
58Trần Bảo Minh/Nguyễn Hà VyTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
59Nguyễn Việt Quang/Lê Phương AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
62Trương Tuấn Phong/Nguyễn Ngọc Phúc NhiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
68Đào Thái Dương/Nguyễn Trần Khánh LinhCung VHTT Thanh niên Hải Phòng1
SK: 47 (DT1R) - Chung kết Tổng tuổi E2 Latin R
47Phạm Anh Tuấn/Sầm Thị Lan HươngTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
69Lê Vũ Cường/Nguyễn Đan Thị Chi MaiCung VHTT Thanh niên Hải Phòng1
76Trần Lâm/Nguyễn Thị Ngọc LànhSở VHTT TP. Đà Nẵng1
87Nguyễn Thành Trung/Nguyễn Thị Thu HươngSở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh1
133Nguyễn Minh Tài/Trần Thị Ngọc LýTrung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương1
134Võ Văn Trung/Đặng Ngọc PhượngTrung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương1
151Trương Thanh Hoàng/Huỳnh Thị Hồng XuyếnTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT1
SK: 48 (D522) - Chung kết Dưới 21 tuổi D Standard W, T
39Đỗ Hải Thành/Nguyễn Thị Quỳnh NgaSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
57Nguyễn Anh Đức/Ngô Hương NhiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
61Chu Nguyên Khôi/Đào Lan PhươngTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
138Triệu Phan Việt/Lê Quỳnh TrangTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh1
142Phùng Gia Bảo/Phạm Bảo AnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh1
SK: 49 (D514) - Chung kết Dưới 21 tuổi B Latin S, C, R, J
31Phạm Hoàng Việt/Nguyễn Đặng Yến NhiSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
32Nguyễn Duy Anh/Lê Anh PhươngSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
58Trần Bảo Minh/Nguyễn Hà VyTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
62Trương Tuấn Phong/Nguyễn Ngọc Phúc NhiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
68Đào Thái Dương/Nguyễn Trần Khánh LinhCung VHTT Thanh niên Hải Phòng1
SK: 50 (DT2W) - Chung kết Tổng tuổi E1 Standard W
77Nguyễn Thi/Nguyễn Thị BỉnhSở VHTT TP. Đà Nẵng1
135Nguyễn Van Long/Đặng Ngọc PhượngTrung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương1
147Nguyễn Minh Tài/Đỗ Thị Minh TânTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT1
151Trương Thanh Hoàng/Huỳnh Thị Hồng XuyếnTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT1
SK: 51 (D523) - Chung kết Dưới 21 tuổi C Standard W, T, Q
55Võ Hoàng Phúc/Nguyễn Quế KhanhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
56Trần Công Minh/Đặng Ngọc Minh ChâuTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
57Nguyễn Anh Đức/Ngô Hương NhiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
61Chu Nguyên Khôi/Đào Lan PhươngTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
SK: 52 (DT1J) - Chung kết Tổng tuổi E3 Latin J
133Nguyễn Minh Tài/Trần Thị Ngọc LýTrung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương1
135Nguyễn Van Long/Đặng Ngọc PhượngTrung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương1
149Võ Văn Trung/Trần Thị Ngọc LýTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT1
151Trương Thanh Hoàng/Huỳnh Thị Hồng XuyếnTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT1
SK: 53 (D512) - Chung kết Dưới 21 tuổi D Latin C, R
41Nguyễn Đức Minh/Trần Nguyễn Diệu LinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
57Nguyễn Anh Đức/Ngô Hương NhiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
63Trần Trọng Khôi/Trịnh Lâm Tâm NhưTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
84Đỗ Hải Thành/Nguyễn Ngọc Thanh MyCK Team1
90Vy Hải Dũng/Nguyễn Đức Thanh HằngSở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh1
112Đào Thế Anh/Phan Trà MySở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
126Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyễn Phương Trang AnhSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên1
127Nguyễn Khôi Nguyên/Dương Mai LanSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên1
SK: 54 (DT1C) - Chung kết Tổng tuổi E1 Latin C
47Phạm Anh Tuấn/Sầm Thị Lan HươngTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
69Lê Vũ Cường/Nguyễn Đan Thị Chi MaiCung VHTT Thanh niên Hải Phòng1
76Trần Lâm/Nguyễn Thị Ngọc LànhSở VHTT TP. Đà Nẵng1
133Nguyễn Minh Tài/Trần Thị Ngọc LýTrung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương1
134Võ Văn Trung/Đặng Ngọc PhượngTrung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương1
151Trương Thanh Hoàng/Huỳnh Thị Hồng XuyếnTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT1
SK: 55 (D51C) - Chung kết Dưới 21 tuổi E1 Latin C
41Nguyễn Đức Minh/Trần Nguyễn Diệu LinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
42Trần Bảo Duy/Lê Ngọc Tường VySở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
63Trần Trọng Khôi/Trịnh Lâm Tâm NhưTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
84Đỗ Hải Thành/Nguyễn Ngọc Thanh MyCK Team1
90Vy Hải Dũng/Nguyễn Đức Thanh HằngSở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh1
112Đào Thế Anh/Phan Trà MySở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
126Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyễn Phương Trang AnhSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên1
127Nguyễn Khôi Nguyên/Dương Mai LanSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên1
SK: 56 (DT2T) - Chung kết Tổng tuổi E2 Standard T
77Nguyễn Thi/Nguyễn Thị BỉnhSở VHTT TP. Đà Nẵng1
135Nguyễn Van Long/Đặng Ngọc PhượngTrung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương1
149Võ Văn Trung/Trần Thị Ngọc LýTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT1
151Trương Thanh Hoàng/Huỳnh Thị Hồng XuyếnTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT1
155Trịnh Năng Hòa/Vũ Bích OanhSở VHTT và DL Tây Ninh1
SK: 57 (D51R) - Chung kết Dưới 21 tuổi E2 Latin R
41Nguyễn Đức Minh/Trần Nguyễn Diệu LinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
42Trần Bảo Duy/Lê Ngọc Tường VySở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
63Trần Trọng Khôi/Trịnh Lâm Tâm NhưTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
84Đỗ Hải Thành/Nguyễn Ngọc Thanh MyCK Team1
91Vũ Nguyên Huy/Nguyễn Đức Thanh HằngSở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh1
112Đào Thế Anh/Phan Trà MySở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
126Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyễn Phương Trang AnhSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên1
127Nguyễn Khôi Nguyên/Dương Mai LanSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên1
SK: 58 (DT23) - Chung kết Tổng tuổi C Standard W, T, Q
153Trần Trọng Nghĩa/Vũ Bích OanhSở VHTT và DL Tây Ninh1
154Trịnh Năng Hòa/Dương Thị Bạch TuyếtSở VHTT và DL Tây Ninh1
158Đặng Việt/Trần Việt PhươngSở VHTT và DL Tây Ninh1
159Phạm Khắc Hiếu/Tạ Thị Lệ YênSở VHTT và DL Tây Ninh1
161Nguyễn Quốc Quân/Phạm Thị Thu ThủySở VHTT và DL Tây Ninh1
SK: 59 (D51J) - Chung kết Dưới 21 tuổi E3 Latin J
41Nguyễn Đức Minh/Trần Nguyễn Diệu LinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
42Trần Bảo Duy/Lê Ngọc Tường VySở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
63Trần Trọng Khôi/Trịnh Lâm Tâm NhưTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
90Vy Hải Dũng/Nguyễn Đức Thanh HằngSở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh1
126Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyễn Phương Trang AnhSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên1
127Nguyễn Khôi Nguyên/Dương Mai LanSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên1
SK: 60 (DT1S) - Chung kết Tổng tuổi E4 Latin S
47Phạm Anh Tuấn/Sầm Thị Lan HươngTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
133Nguyễn Minh Tài/Trần Thị Ngọc LýTrung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương1
135Nguyễn Van Long/Đặng Ngọc PhượngTrung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương1
149Võ Văn Trung/Trần Thị Ngọc LýTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT1
151Trương Thanh Hoàng/Huỳnh Thị Hồng XuyếnTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT1
SK: 61 (D51S) - Chung kết Dưới 21 tuổi E4 Latin S
39Đỗ Hải Thành/Nguyễn Thị Quỳnh NgaSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
41Nguyễn Đức Minh/Trần Nguyễn Diệu LinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
42Trần Bảo Duy/Lê Ngọc Tường VySở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
63Trần Trọng Khôi/Trịnh Lâm Tâm NhưTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
91Vũ Nguyên Huy/Nguyễn Đức Thanh HằngSở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh1
112Đào Thế Anh/Phan Trà MySở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
126Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyễn Phương Trang AnhSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên1
127Nguyễn Khôi Nguyên/Dương Mai LanSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên1
SK: 62 (DT24) - Chung kết Tổng tuổi B Standard W, T, F, Q
154Trịnh Năng Hòa/Dương Thị Bạch TuyếtSở VHTT và DL Tây Ninh1
158Đặng Việt/Trần Việt PhươngSở VHTT và DL Tây Ninh1
159Phạm Khắc Hiếu/Tạ Thị Lệ YênSở VHTT và DL Tây Ninh1
161Nguyễn Quốc Quân/Phạm Thị Thu ThủySở VHTT và DL Tây Ninh1
SK: 63 (D525) - Chung kết Dưới 21 tuổi A Standard W, T, VW, F, Q
28Nguyễn Quốc Bảo/Trần Hoàng Minh ChâuSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
30Trần Tuấn Kiệt/Trần Lương Diễm QuỳnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
43Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia LinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
54Hoàng Tiến Mạnh/Văn Quỳnh PhươngTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
55Võ Hoàng Phúc/Nguyễn Quế KhanhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
56Trần Công Minh/Đặng Ngọc Minh ChâuTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
SK: 64 (D612) - Bán kết Thanh niên D Latin C, R
21Trần Quang Minh Huy/Lê Ngọc Bảo NgânTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà1
32Nguyễn Duy Anh/Lê Anh PhươngSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
34Nguyễn Quang Huy/Trần Thị Hương GiangSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
42Trần Bảo Duy/Lê Ngọc Tường VySở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
59Nguyễn Việt Quang/Lê Phương AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
62Trương Tuấn Phong/Nguyễn Ngọc Phúc NhiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
63Trần Trọng Khôi/Trịnh Lâm Tâm NhưTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
95Nguyễn Khắc Tuyến/Nguyễn Hoàng AnhTrần Tú Diamond1
108Mai Việt Hoàng/Ngô Thị Thu HiềnSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
SK: 65 (D71R) - Chung kết Trung niên 1 E2 Latin R
20Nguyễn Vũ Thanh Duy/Nguyễn Thị Xuân HoàTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà1
47Phạm Anh Tuấn/Sầm Thị Lan HươngTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
87Nguyễn Thành Trung/Nguyễn Thị Thu HươngSở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh1
98Nguyễn Văn Danh/Nguyễn Thị Phương AnhSở VHTTDL Đồng Nai1
148Nguyễn Văn Tài/Huỳnh Thị Hồng XuyếnTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT1
SK: 66 (D92T) - Chung kết Trung niên 3 E2 Standard T
93Nguyễn Đình Tư/Nguyễn Thị Phú TàiSỞ VHTT&DL TỈNH GIA LAI1
150Nguyễn Văn Long/Đinh Kim ThoaTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT1
154Trịnh Năng Hòa/Dương Thị Bạch TuyếtSở VHTT và DL Tây Ninh1
157Tuấn Xuân Tiến/Nguyễn Thị Thu ThủySở VHTT và DL Tây Ninh1
SK: 67 (D515) - Chung kết Dưới 21 tuổi A Latin S, C, R, P, J
29Nguyễn Tuấn An/Hoàng Phương AnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
32Nguyễn Duy Anh/Lê Anh PhươngSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
37Nguyễn Thanh Tùng/Nguyễn Hồng AnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
43Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia LinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
59Nguyễn Việt Quang/Lê Phương AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
62Trương Tuấn Phong/Nguyễn Ngọc Phúc NhiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
SK: 68 (D61C) - Bán kết Thanh niên E1 Latin C
21Trần Quang Minh Huy/Lê Ngọc Bảo NgânTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà1
32Nguyễn Duy Anh/Lê Anh PhươngSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
34Nguyễn Quang Huy/Trần Thị Hương GiangSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
37Nguyễn Thanh Tùng/Nguyễn Hồng AnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
43Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia LinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
62Trương Tuấn Phong/Nguyễn Ngọc Phúc NhiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
63Trần Trọng Khôi/Trịnh Lâm Tâm NhưTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
68Đào Thái Dương/Nguyễn Trần Khánh LinhCung VHTT Thanh niên Hải Phòng1
95Nguyễn Khắc Tuyến/Nguyễn Hoàng AnhTrần Tú Diamond1
108Mai Việt Hoàng/Ngô Thị Thu HiềnSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
SK: 69 (D72W) - Chung kết Trung niên 1 E1 Standard W
148Nguyễn Văn Tài/Huỳnh Thị Hồng XuyếnTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT1
150Nguyễn Văn Long/Đinh Kim ThoaTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT1
152Trần Quốc Tú/Phạm Thanh Kim PhượngSagadance1
SK: 70 (D712) - Chung kết Trung niên 1 D Latin C, R
47Phạm Anh Tuấn/Sầm Thị Lan HươngTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
98Nguyễn Văn Danh/Nguyễn Thị Phương AnhSở VHTTDL Đồng Nai1
132Nguyễn Minh Tài/Đặng Ngọc PhượngTrung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương1
149Võ Văn Trung/Trần Thị Ngọc LýTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT1
151Trương Thanh Hoàng/Huỳnh Thị Hồng XuyếnTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT1
SK: 71 (D72T) - Chung kết Trung niên 1 E2 Standard T
20Nguyễn Vũ Thanh Duy/Nguyễn Thị Xuân HoàTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà1
148Nguyễn Văn Tài/Huỳnh Thị Hồng XuyếnTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT1
150Nguyễn Văn Long/Đinh Kim ThoaTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT1
SK: 72 (D61C) - Chung kết Thanh niên E1 Latin C
32Nguyễn Duy Anh/Lê Anh PhươngSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
34Nguyễn Quang Huy/Trần Thị Hương GiangSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
37Nguyễn Thanh Tùng/Nguyễn Hồng AnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
43Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia LinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
62Trương Tuấn Phong/Nguyễn Ngọc Phúc NhiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
95Nguyễn Khắc Tuyến/Nguyễn Hoàng AnhTrần Tú Diamond1
SK: 73 (D722) - Chung kết Trung niên 1 D Standard W, T
132Nguyễn Minh Tài/Đặng Ngọc PhượngTrung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương1
149Võ Văn Trung/Trần Thị Ngọc LýTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT1
151Trương Thanh Hoàng/Huỳnh Thị Hồng XuyếnTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT1
SK: 74 (D61R) - Bán kết Thanh niên E2 Latin R
21Trần Quang Minh Huy/Lê Ngọc Bảo NgânTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà1
32Nguyễn Duy Anh/Lê Anh PhươngSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
34Nguyễn Quang Huy/Trần Thị Hương GiangSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
37Nguyễn Thanh Tùng/Nguyễn Hồng AnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
43Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia LinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
62Trương Tuấn Phong/Nguyễn Ngọc Phúc NhiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
63Trần Trọng Khôi/Trịnh Lâm Tâm NhưTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
68Đào Thái Dương/Nguyễn Trần Khánh LinhCung VHTT Thanh niên Hải Phòng1
95Nguyễn Khắc Tuyến/Nguyễn Hoàng AnhTrần Tú Diamond1
108Mai Việt Hoàng/Ngô Thị Thu HiềnSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
SK: 75 (D81R) - Bán kết Trung niên 2 E2 Latin R
47Phạm Anh Tuấn/Sầm Thị Lan HươngTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
64Ngô Đức Tiến/Trần Thị Bích HồiCung VHTT Thanh niên Hải Phòng1
67Nguyễn Xuân Hiệp/Nguyễn Thúy HàCung VHTT Thanh niên Hải Phòng1
69Lê Vũ Cường/Nguyễn Đan Thị Chi MaiCung VHTT Thanh niên Hải Phòng1
76Trần Lâm/Nguyễn Thị Ngọc LànhSở VHTT TP. Đà Nẵng1
87Nguyễn Thành Trung/Nguyễn Thị Thu HươngSở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh1
93Nguyễn Đình Tư/Nguyễn Thị Phú TàiSỞ VHTT&DL TỈNH GIA LAI1
98Nguyễn Văn Danh/Nguyễn Thị Phương AnhSở VHTTDL Đồng Nai1
134Võ Văn Trung/Đặng Ngọc PhượngTrung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương1
SK: 76 (D723) - Chung kết Trung niên 1 C Standard W, T, Q
19Trương Hữu Thành/Vũ Hồng TrangFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
132Nguyễn Minh Tài/Đặng Ngọc PhượngTrung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương1
149Võ Văn Trung/Trần Thị Ngọc LýTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT1
151Trương Thanh Hoàng/Huỳnh Thị Hồng XuyếnTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT1
SK: 77 (D713) - Chung kết Trung niên 1 C Latin C, R, J
132Nguyễn Minh Tài/Đặng Ngọc PhượngTrung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương1
149Võ Văn Trung/Trần Thị Ngọc LýTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT1
150Nguyễn Văn Long/Đinh Kim ThoaTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT1
151Trương Thanh Hoàng/Huỳnh Thị Hồng XuyếnTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT1
SK: 78 (D61R) - Chung kết Thanh niên E2 Latin R
32Nguyễn Duy Anh/Lê Anh PhươngSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
34Nguyễn Quang Huy/Trần Thị Hương GiangSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
37Nguyễn Thanh Tùng/Nguyễn Hồng AnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
43Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia LinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
62Trương Tuấn Phong/Nguyễn Ngọc Phúc NhiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
95Nguyễn Khắc Tuyến/Nguyễn Hoàng AnhTrần Tú Diamond1
SK: 79 (D922) - Chung kết Trung niên 3 D Standard W, T
93Nguyễn Đình Tư/Nguyễn Thị Phú TàiSỞ VHTT&DL TỈNH GIA LAI1
153Trần Trọng Nghĩa/Vũ Bích OanhSở VHTT và DL Tây Ninh1
154Trịnh Năng Hòa/Dương Thị Bạch TuyếtSở VHTT và DL Tây Ninh1
157Tuấn Xuân Tiến/Nguyễn Thị Thu ThủySở VHTT và DL Tây Ninh1
SK: 80 (D81R) - Chung kết Trung niên 2 E2 Latin R
47Phạm Anh Tuấn/Sầm Thị Lan HươngTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
64Ngô Đức Tiến/Trần Thị Bích HồiCung VHTT Thanh niên Hải Phòng1
67Nguyễn Xuân Hiệp/Nguyễn Thúy HàCung VHTT Thanh niên Hải Phòng1
69Lê Vũ Cường/Nguyễn Đan Thị Chi MaiCung VHTT Thanh niên Hải Phòng1
76Trần Lâm/Nguyễn Thị Ngọc LànhSở VHTT TP. Đà Nẵng1
98Nguyễn Văn Danh/Nguyễn Thị Phương AnhSở VHTTDL Đồng Nai1
SK: 81 (D61J) - Chung kết Thanh niên E3 Latin J
32Nguyễn Duy Anh/Lê Anh PhươngSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
37Nguyễn Thanh Tùng/Nguyễn Hồng AnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
43Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia LinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
62Trương Tuấn Phong/Nguyễn Ngọc Phúc NhiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
63Trần Trọng Khôi/Trịnh Lâm Tâm NhưTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
95Nguyễn Khắc Tuyến/Nguyễn Hoàng AnhTrần Tú Diamond1
SK: 82 (D92W) - Chung kết Trung niên 3 E1 Standard W
93Nguyễn Đình Tư/Nguyễn Thị Phú TàiSỞ VHTT&DL TỈNH GIA LAI1
150Nguyễn Văn Long/Đinh Kim ThoaTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT1
153Trần Trọng Nghĩa/Vũ Bích OanhSở VHTT và DL Tây Ninh1
154Trịnh Năng Hòa/Dương Thị Bạch TuyếtSở VHTT và DL Tây Ninh1
157Tuấn Xuân Tiến/Nguyễn Thị Thu ThủySở VHTT và DL Tây Ninh1
SK: 83 (D612) - Chung kết Thanh niên D Latin C, R
32Nguyễn Duy Anh/Lê Anh PhươngSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
34Nguyễn Quang Huy/Trần Thị Hương GiangSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
59Nguyễn Việt Quang/Lê Phương AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
62Trương Tuấn Phong/Nguyễn Ngọc Phúc NhiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
63Trần Trọng Khôi/Trịnh Lâm Tâm NhưTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
95Nguyễn Khắc Tuyến/Nguyễn Hoàng AnhTrần Tú Diamond1
SK: 84 (D81C) - Chung kết Trung niên 2 E1 Latin C
47Phạm Anh Tuấn/Sầm Thị Lan HươngTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
64Ngô Đức Tiến/Trần Thị Bích HồiCung VHTT Thanh niên Hải Phòng1
67Nguyễn Xuân Hiệp/Nguyễn Thúy HàCung VHTT Thanh niên Hải Phòng1
69Lê Vũ Cường/Nguyễn Đan Thị Chi MaiCung VHTT Thanh niên Hải Phòng1
76Trần Lâm/Nguyễn Thị Ngọc LànhSở VHTT TP. Đà Nẵng1
93Nguyễn Đình Tư/Nguyễn Thị Phú TàiSỞ VHTT&DL TỈNH GIA LAI1
98Nguyễn Văn Danh/Nguyễn Thị Phương AnhSở VHTTDL Đồng Nai1
134Võ Văn Trung/Đặng Ngọc PhượngTrung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương1
SK: 85 (D61S) - Bán kết Thanh niên E4 Latin S
21Trần Quang Minh Huy/Lê Ngọc Bảo NgânTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà1
32Nguyễn Duy Anh/Lê Anh PhươngSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
34Nguyễn Quang Huy/Trần Thị Hương GiangSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
37Nguyễn Thanh Tùng/Nguyễn Hồng AnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
43Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia LinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
62Trương Tuấn Phong/Nguyễn Ngọc Phúc NhiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
63Trần Trọng Khôi/Trịnh Lâm Tâm NhưTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
68Đào Thái Dương/Nguyễn Trần Khánh LinhCung VHTT Thanh niên Hải Phòng1
90Vy Hải Dũng/Nguyễn Đức Thanh HằngSở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh1
95Nguyễn Khắc Tuyến/Nguyễn Hoàng AnhTrần Tú Diamond1
SK: 86 (D82W) - Chung kết Trung niên 2 E1 Standard W
64Ngô Đức Tiến/Trần Thị Bích HồiCung VHTT Thanh niên Hải Phòng1
67Nguyễn Xuân Hiệp/Nguyễn Thúy HàCung VHTT Thanh niên Hải Phòng1
77Nguyễn Thi/Nguyễn Thị BỉnhSở VHTT TP. Đà Nẵng1
135Nguyễn Van Long/Đặng Ngọc PhượngTrung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương1
149Võ Văn Trung/Trần Thị Ngọc LýTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT1
150Nguyễn Văn Long/Đinh Kim ThoaTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT1
159Phạm Khắc Hiếu/Tạ Thị Lệ YênSở VHTT và DL Tây Ninh1
161Nguyễn Quốc Quân/Phạm Thị Thu ThủySở VHTT và DL Tây Ninh1
SK: 87 (D61P) - Chung kết Thanh niên E5 Latin P
32Nguyễn Duy Anh/Lê Anh PhươngSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
34Nguyễn Quang Huy/Trần Thị Hương GiangSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
37Nguyễn Thanh Tùng/Nguyễn Hồng AnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
43Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia LinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
62Trương Tuấn Phong/Nguyễn Ngọc Phúc NhiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
63Trần Trọng Khôi/Trịnh Lâm Tâm NhưTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
SK: 88 (D82T) - Chung kết Trung niên 2 E2 Standard T
64Ngô Đức Tiến/Trần Thị Bích HồiCung VHTT Thanh niên Hải Phòng1
77Nguyễn Thi/Nguyễn Thị BỉnhSở VHTT TP. Đà Nẵng1
135Nguyễn Van Long/Đặng Ngọc PhượngTrung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương1
149Võ Văn Trung/Trần Thị Ngọc LýTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT1
150Nguyễn Văn Long/Đinh Kim ThoaTHÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT1
159Phạm Khắc Hiếu/Tạ Thị Lệ YênSở VHTT và DL Tây Ninh1
SK: 89 (D62W) - Chung kết Thanh niên E1 Standard W
43Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia LinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
SK: 90 (D812) - Chung kết Trung niên 2 D Latin C, R
47Phạm Anh Tuấn/Sầm Thị Lan HươngTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
64Ngô Đức Tiến/Trần Thị Bích HồiCung VHTT Thanh niên Hải Phòng1
67Nguyễn Xuân Hiệp/Nguyễn Thúy HàCung VHTT Thanh niên Hải Phòng1
69Lê Vũ Cường/Nguyễn Đan Thị Chi MaiCung VHTT Thanh niên Hải Phòng1
76Trần Lâm/Nguyễn Thị Ngọc LànhSở VHTT TP. Đà Nẵng1
93Nguyễn Đình Tư/Nguyễn Thị Phú TàiSỞ VHTT&DL TỈNH GIA LAI1
98Nguyễn Văn Danh/Nguyễn Thị Phương AnhSở VHTTDL Đồng Nai1
SK: 92 (D822) - Chung kết Trung niên 2 D Standard W, T
64Ngô Đức Tiến/Trần Thị Bích HồiCung VHTT Thanh niên Hải Phòng1
77Nguyễn Thi/Nguyễn Thị BỉnhSở VHTT TP. Đà Nẵng1
157Tuấn Xuân Tiến/Nguyễn Thị Thu ThủySở VHTT và DL Tây Ninh1
159Phạm Khắc Hiếu/Tạ Thị Lệ YênSở VHTT và DL Tây Ninh1
161Nguyễn Quốc Quân/Phạm Thị Thu ThủySở VHTT và DL Tây Ninh1
SK: 93 (D625) - Chung kết Thanh niên A Standard VW(s), W, T, F(s), Q
19Trương Hữu Thành/Vũ Hồng TrangFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
27Lê Hoàng Sơn/Nguyễn Ngô Xuân NhiSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
28Nguyễn Quốc Bảo/Trần Hoàng Minh ChâuSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
55Võ Hoàng Phúc/Nguyễn Quế KhanhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
94Trần Nam Dũng/Lê Phương ThảoSỞ VHTT&DL TỈNH GIA LAI1
SK: 94 (D615) - Chung kết Thanh niên A Latin C(s), S, R, P(s), J
29Nguyễn Tuấn An/Hoàng Phương AnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
31Phạm Hoàng Việt/Nguyễn Đặng Yến NhiSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
70Hoàng Đức Tuấn/Đỗ Phương UyênCung VHTT Thanh niên Hải Phòng1
86Thái Trung Kiên/Hoàng Huệ PhươngTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng1
123Nguyễn Đức Tùng Lâm/Nguyễn Thị Ninh NgọcSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
SK: 95 (HY15) - Tứ kết Người trưởng thành A Latin S, C, R, P, J
20Nguyễn Vũ Thanh Duy/Nguyễn Thị Xuân HoàTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà1
31Phạm Hoàng Việt/Nguyễn Đặng Yến NhiSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
33Nguyễn Trung Kiên/Phạm Hồng AnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
36Nguyễn Hữu Duy Anh/Nguyễn Thuỳ LinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
43Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia LinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
62Trương Tuấn Phong/Nguyễn Ngọc Phúc NhiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
70Hoàng Đức Tuấn/Đỗ Phương UyênCung VHTT Thanh niên Hải Phòng1
86Thái Trung Kiên/Hoàng Huệ PhươngTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng1
126Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyễn Phương Trang AnhSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên1
29Nguyễn Tuấn An/Hoàng Phương AnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội2
32Nguyễn Duy Anh/Lê Anh PhươngSở Văn hóa Thể thao Hà Nội2
34Nguyễn Quang Huy/Trần Thị Hương GiangSở Văn hóa Thể thao Hà Nội2
37Nguyễn Thanh Tùng/Nguyễn Hồng AnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội2
59Nguyễn Việt Quang/Lê Phương AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh2
63Trần Trọng Khôi/Trịnh Lâm Tâm NhưTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh2
85Nguyễn Khắc Tuyến/Nguyễn Hoàng AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng2
123Nguyễn Đức Tùng Lâm/Nguyễn Thị Ninh NgọcSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình2
127Nguyễn Khôi Nguyên/Dương Mai LanSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên2
SK: 96 (QX15) - Bán kết Thiếu niên FA Latin S, C, R, P, J
23Ngô Bùi Tú UyênTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà1
49Phan Trà MyTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
51Dương Thị Hòa LâmTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
82Bùi Vũ Hiền AnhCK Team1
117Đặng Hoàng Gia HânSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
119Lê Huyền TrangSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
130Đàm Thùy LinhSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên1
141Lê Hồng AnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh1
48Nguyễn Hoàng LanTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng2
50Đỗ Phương VyTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng2
53Phan Hoài AnhTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng2
104Bùi Gia Khánh HuyềnSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình2
118Phạm Thị Phương AnhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình2
120Lê Ngọc Phương LinhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình2
131Nguyễn Lâm Huyền AnhSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên2
SK: 98 (QX25) - Bán kết Thiếu niên FA Standard W, T, VW, F, Q
11Trần Thị Mai AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
18Hoàng Ngọc Bảo ThyFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
79Tạ Liên GiangSở VHTT TP. Đà Nẵng1
81Phan Cao Diệu NgọcSở VHTT TP. Đà Nẵng1
140Bùi Thiên AnTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh1
146Phạm Bảo TrâmTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh1
12Trần Thị Minh AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương2
15Trần Nhã KỳFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương2
78Lê Quỳnh NhưSở VHTT TP. Đà Nẵng2
80Phạm Tường NgânSở VHTT TP. Đà Nẵng2
99Phùng Thuý QuỳnhTrường THCS An Thượng - Hải Dương2
137Phạm Hà AnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh2
143Nguyễn Quỳnh AnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh2
SK: 101 (HY25) - Bán kết Người trưởng thành A Standard W, T, VW, F, Q
20Nguyễn Vũ Thanh Duy/Nguyễn Thị Xuân HoàTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà1
27Lê Hoàng Sơn/Nguyễn Ngô Xuân NhiSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
30Trần Tuấn Kiệt/Trần Lương Diễm QuỳnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
54Hoàng Tiến Mạnh/Văn Quỳnh PhươngTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
56Trần Công Minh/Đặng Ngọc Minh ChâuTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
138Triệu Phan Việt/Lê Quỳnh TrangTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh1
19Trương Hữu Thành/Vũ Hồng TrangFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương2
26Nguyễn Trung Thực/Thạch Ngọc AnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội2
28Nguyễn Quốc Bảo/Trần Hoàng Minh ChâuSở Văn hóa Thể thao Hà Nội2
35Vũ Hoàng Anh Minh/Nguyễn Trường XuânSở Văn hóa Thể thao Hà Nội2
43Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia LinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội2
55Võ Hoàng Phúc/Nguyễn Quế KhanhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh2
94Trần Nam Dũng/Lê Phương ThảoSỞ VHTT&DL TỈNH GIA LAI2
SK: 103 (HY25) - Chung kết Người trưởng thành A Standard VW(s), W, T, F(s), Q
26Nguyễn Trung Thực/Thạch Ngọc AnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
27Lê Hoàng Sơn/Nguyễn Ngô Xuân NhiSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
28Nguyễn Quốc Bảo/Trần Hoàng Minh ChâuSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
35Vũ Hoàng Anh Minh/Nguyễn Trường XuânSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
43Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia LinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
54Hoàng Tiến Mạnh/Văn Quỳnh PhươngTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
SK: 104 (QX1C) - Chung kết Thiếu niên F1 Latin C
49Phan Trà MyTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
50Đỗ Phương VyTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
104Bùi Gia Khánh HuyềnSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
118Phạm Thị Phương AnhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
119Lê Huyền TrangSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
130Đàm Thùy LinhSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên1
SK: 105 (QX1R) - Chung kết Thiếu niên F2 Latin R
23Ngô Bùi Tú UyênTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà1
49Phan Trà MyTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
50Đỗ Phương VyTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
118Phạm Thị Phương AnhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
131Nguyễn Lâm Huyền AnhSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên1
141Lê Hồng AnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh1
SK: 106 (QX1S) - Chung kết Thiếu niên F4 Latin S
48Nguyễn Hoàng LanTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
51Dương Thị Hòa LâmTrung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng1
117Đặng Hoàng Gia HânSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
120Lê Ngọc Phương LinhSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
130Đàm Thùy LinhSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên1
131Nguyễn Lâm Huyền AnhSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên1
141Lê Hồng AnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh1
SK: 107 (QX2W) - Chung kết Thiếu niên F1 Standard W
18Hoàng Ngọc Bảo ThyFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
79Tạ Liên GiangSở VHTT TP. Đà Nẵng1
81Phan Cao Diệu NgọcSở VHTT TP. Đà Nẵng1
99Phùng Thuý QuỳnhTrường THCS An Thượng - Hải Dương1
140Bùi Thiên AnTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh1
143Nguyễn Quỳnh AnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh1
SK: 108 (QX2T) - Chung kết Thiếu niên F2 Standard T
18Hoàng Ngọc Bảo ThyFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
78Lê Quỳnh NhưSở VHTT TP. Đà Nẵng1
137Phạm Hà AnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh1
143Nguyễn Quỳnh AnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh1
146Phạm Bảo TrâmTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh1
SK: 109 (QX2Q) - Chung kết Thiếu niên F3 Standard Q
12Trần Thị Minh AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
15Trần Nhã KỳFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
78Lê Quỳnh NhưSở VHTT TP. Đà Nẵng1
80Phạm Tường NgânSở VHTT TP. Đà Nẵng1
137Phạm Hà AnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh1
SK: 110 (QX2F) - Chung kết Thiếu niên F4 Standard F
11Trần Thị Mai AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
12Trần Thị Minh AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
79Tạ Liên GiangSở VHTT TP. Đà Nẵng1
80Phạm Tường NgânSở VHTT TP. Đà Nẵng1
SK: 111 (QX2V) - Chung kết Thiếu niên F5 Standard VW
11Trần Thị Mai AnhFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
15Trần Nhã KỳFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
81Phan Cao Diệu NgọcSở VHTT TP. Đà Nẵng1
99Phùng Thuý QuỳnhTrường THCS An Thượng - Hải Dương1
140Bùi Thiên AnTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh1
146Phạm Bảo TrâmTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh1
SK: 112 (HX2W) - Chung kết Thiếu niên E1 Standard W
57Nguyễn Anh Đức/Ngô Hương NhiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
61Chu Nguyên Khôi/Đào Lan PhươngTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
136Phạm Văn Minh Trí/Lý Vân DungTrung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương1
142Phùng Gia Bảo/Phạm Bảo AnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh1
SK: 113 (HY2W) - Chung kết Người trưởng thành E1 Standard W
27Lê Hoàng Sơn/Nguyễn Ngô Xuân NhiSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
43Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia LinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
54Hoàng Tiến Mạnh/Văn Quỳnh PhươngTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
56Trần Công Minh/Đặng Ngọc Minh ChâuTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
138Triệu Phan Việt/Lê Quỳnh TrangTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh1
SK: 114 (HY2T) - Chung kết Người trưởng thành E2 Standard T
19Trương Hữu Thành/Vũ Hồng TrangFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
20Nguyễn Vũ Thanh Duy/Nguyễn Thị Xuân HoàTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà1
26Nguyễn Trung Thực/Thạch Ngọc AnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
28Nguyễn Quốc Bảo/Trần Hoàng Minh ChâuSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
55Võ Hoàng Phúc/Nguyễn Quế KhanhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
138Triệu Phan Việt/Lê Quỳnh TrangTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh1
SK: 115 (HY2Q) - Chung kết Người trưởng thành E3 Standard Q
19Trương Hữu Thành/Vũ Hồng TrangFDC Nhà thiếu nhi Hải Dương1
26Nguyễn Trung Thực/Thạch Ngọc AnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
54Hoàng Tiến Mạnh/Văn Quỳnh PhươngTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
56Trần Công Minh/Đặng Ngọc Minh ChâuTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
SK: 116 (HY2F) - Chung kết Người trưởng thành E4 Standard F
28Nguyễn Quốc Bảo/Trần Hoàng Minh ChâuSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
55Võ Hoàng Phúc/Nguyễn Quế KhanhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
SK: 117 (HY1C) - Chung kết Người trưởng thành E1 Latin C
59Nguyễn Việt Quang/Lê Phương AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
63Trần Trọng Khôi/Trịnh Lâm Tâm NhưTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
85Nguyễn Khắc Tuyến/Nguyễn Hoàng AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng1
86Thái Trung Kiên/Hoàng Huệ PhươngTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng1
126Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyễn Phương Trang AnhSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên1
127Nguyễn Khôi Nguyên/Dương Mai LanSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên1
SK: 118 (HY1R) - Chung kết Người trưởng thành E2 Latin R
20Nguyễn Vũ Thanh Duy/Nguyễn Thị Xuân HoàTrung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà1
29Nguyễn Tuấn An/Hoàng Phương AnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
36Nguyễn Hữu Duy Anh/Nguyễn Thuỳ LinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
59Nguyễn Việt Quang/Lê Phương AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
123Nguyễn Đức Tùng Lâm/Nguyễn Thị Ninh NgọcSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
127Nguyễn Khôi Nguyên/Dương Mai LanSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên1
SK: 119 (HY1S) - Chung kết Người trưởng thành E4 Latin S
37Nguyễn Thanh Tùng/Nguyễn Hồng AnhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
62Trương Tuấn Phong/Nguyễn Ngọc Phúc NhiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
63Trần Trọng Khôi/Trịnh Lâm Tâm NhưTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
85Nguyễn Khắc Tuyến/Nguyễn Hoàng AnhTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng1
86Thái Trung Kiên/Hoàng Huệ PhươngTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng1
126Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyễn Phương Trang AnhSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên1
SK: 120 (HY1P) - Chung kết Người trưởng thành E5 Latin P
34Nguyễn Quang Huy/Trần Thị Hương GiangSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
36Nguyễn Hữu Duy Anh/Nguyễn Thuỳ LinhSở Văn hóa Thể thao Hà Nội1
62Trương Tuấn Phong/Nguyễn Ngọc Phúc NhiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
123Nguyễn Đức Tùng Lâm/Nguyễn Thị Ninh NgọcSở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình1
SK: 121 (HX25) - Chung kết Thiếu niên A Standard W, T, VW, F, Q
57Nguyễn Anh Đức/Ngô Hương NhiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
61Chu Nguyên Khôi/Đào Lan PhươngTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
136Phạm Văn Minh Trí/Lý Vân DungTrung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương1
142Phùng Gia Bảo/Phạm Bảo AnhTrung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh1
SK: 122 (HX15) - Chung kết Thiếu niên A Latin S, C, R, P, J
57Nguyễn Anh Đức/Ngô Hương NhiTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
58Trần Bảo Minh/Nguyễn Hà VyTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh1
128Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú PhươngSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên1
129Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Thu HàSở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên1