Competition Listing
 
Date & Location: 11.12.2016 - TP. THÁI NGUYÊN 
Competition: Event: 140 - D325,Thiếu niên 1 Hạng A Standard - W, T, VW, SF, Q
  
Organizer:Liên Đoàn Thể Dục Việt Nam
Master of Ceremony: Chu -Tân Đức - Trọng tài Quốc tế
Chairman: Chu -Tân Đức - Trọng tài Quốc tế
Scrutineer(s): Đặng Minh Tuấn - Vietkey Group
  
Adjudicators:C - Nguyễn Minh Sơn
 D - Nguyễn Trọng Đạt
 G - Vũ Minh Hằng
 H - Hoàng Thu Trang
 I - Trần Quốc Chiến
 J - Du Thành Phong
 K - Huỳnh Cao Thế
 
List of Couples
PlaceNo.NameCountry
1.361 Lê Ngọc Sơn & Vương Hạ MâyTRUNG TÂM VHTTTT BẦU BÀNG
2.360 Chu Hoàng Chí Bách & Đinh Thị Quỳnh Chi TRUNG TÂM VHTTTT BẦU BÀNG
3.362 Trần Gia Khánh  & Trịnh Minh NgọcTRUNG TÂM VHTTTT BẦU BÀNG
VKSkating V3.2 (C) 2016, Dang Minh Tuan, dangtuan@vietkey.vn, fb.com/tuanvietkey. Licence for Vietnam DSA.