Competition
 

GIẢI VÔ ĐỊCH KHIÊU VŨ THỂ THAO QUỐC GIA NĂM 2020

26-30.11.2020
ĐÀ LẠT
 

Event: 1-Đồng diễn Trẻ em Hạng D Latin - C, R

Event: 2-Đồng diễn Trẻ em Hạng E Latin - C

Event: 3-Đồng diễn Trẻ em Hạng E Latin - R

Event: 4-Đồng diễn Trẻ em Hạng E Latin - J

Event: 5-Đồng diễn Trẻ em Hạng E Latin - S

Event: 6-Đồng diễn Trẻ em Hạng E Latin - P

Event: 7-Đồng diễn Người trưởng thành Hạng E Latin - C

Event: 10-Thiếu niên 2 Hạng D Latin - C, R

Event: 12-Tổng tuổi Hạng D Standard - W, T

Event: 16-Nhi đồng Hạng F1 Latin - C

Event: 19-Thiếu niên 2 Hạng E1 Latin - C

Event: 21-Thiếu nhi 2 Hạng F1 Latin - C

Event: 26-Thiếu niên 2 Hạng E2 Latin - R

Event: 27-Thiếu niên 1 Hạng F1 Latin - C

Event: 28-Nhi đồng Hạng F2 Latin - R

Event: 30-Thiếu niên 2 Hạng E3 Latin - J

Event: 33-Thiếu niên 2 Hạng E4 Latin - S

Event: 35-Thiếu nhi 2 Hạng F2 Latin - R

Event: 36-Thiếu niên 2 Hạng E5 Latin - P

Event: 37-Nhi đồng Hạng F3 Latin - J

Event: 45-Thiếu niên 2 Hạng F1 Latin - C

Event: 46-Nhi đồng Hạng FD Latin - C, R

Event: 47-Thiếu nhi 2 Hạng F3 Latin - J

Event: 53-Tổng tuổi Hạng E1 Standard - W

Event: 54-Trung niên 2 Hạng D Latin - C, R

Event: 56-Thiếu niên 2 Hạng F2 Latin - R

Event: 57-Tổng tuổi Hạng E2 Standard - T

Event: 60-Trung niên 1 Hạng D Standard - W, T

Event: 62-Thiếu nhi 2 Hạng F4 Latin - S

Event: 63-Thiếu niên 2 Hạng F3 Latin - J

Event: 67-Trung niên 1 Hạng E1 Standard - W

Event: 71-Trung niên 1 Hạng E2 Standard - T

Event: 72-Thiếu nhi 2 Hạng F5 Latin - P

Event: 73-Thiếu niên 2 Hạng F4 Latin - S

Event: 74-Trung niên 1 Hạng E4 Standard - F

Event: 79-Vô địch quốc gia 5 điệu Standard - F(s),W,T,VW,Q(s)

Event: 80-Thiếu niên 2 Hạng F5 Latin - P

Event: 81-Trung niên 2 Hạng E1 Latin - C

Event: 86-Thiếu nhi 2 Hạng FD Latin - C, R

Event: 88-Trung niên 2 Hạng E2 Latin - R

Event: 91-Thiếu niên 2 Hạng FD Latin - C, R

Event: 92-Thiếu nhi 2 Hạng FC Latin - C, R, J

Event: 93-Thiếu niên 2 Hạng FC Latin - C, R, J

Event: 96-Vô địch quốc gia điệu đơn Standard - W(s)

Event: 97-Vô địch quốc gia điệu đơn Standard - T(s)

Event: 98-Vô địch quốc gia điệu đơn Standard - V(s)

Event: 99-Vô địch quốc gia điệu đơn Standard - F(s)

Event: 100-Vô địch quốc gia điệu đơn Standard - Q(s)

Event: 101-Thiếu niên 2 Hạng FB Latin - S, C, R, J

Event: 102-Thiếu nhi 2 Hạng A Latin - S, C, R, J, P

Event: 106-Thiếu nhi 2 Hạng C Latin - C, R, J

Event: 108-Thiếu niên 1 Hạng D Latin - C, R

Event: 109-Thiếu niên 2 Hạng FA Latin - S, C, R, P, J

Event: 113-Thiếu niên 1 Hạng E1 Latin - C

Event: 114-Thiếu niên 1 Hạng F2 Latin - R

Event: 115-Thanh niên Hạng D Standard - W, T

Event: 118-Thiếu niên 1 Hạng E2 Latin - R

Event: 120-Thanh niên Hạng B Standard - W, T, F, Q

Event: 122-Thiếu niên 1 Hạng E4 Latin - S

Event: 126-Thiếu niên 1 Hạng FB Latin - S, C, R, J

Event: 130-Thiếu niên 1 Hạng F3 Latin - J

Event: 131-Thiếu niên 1 Hạng C Latin - C, R, J

Event: 133-Thiếu niên 1 Hạng FA Latin - S, C, R, P, J

Event: 134-Thiếu niên 1 Hạng F4 Latin - S

Event: 135-Thiếu niên 1 Hạng B Latin - S, C, R, J

Event: 136-Thiếu niên 1 Hạng FD Latin - C, R

Event: 137-Thiếu niên 1 Hạng F5 Latin - P

Event: 138-Thiếu niên 1 Hạng FC Latin - C, R, J

Event: 139-Thiếu niên 1 Hạng A Latin - S, C, R, P, J

Event: 140-Thanh niên Hạng A Standard - W, T, VW, F, Q

Event: 141-Đồng diễn Trẻ em Hạng E Standard - W

Event: 142-Đồng diễn Trẻ em Hạng E Standard - T

Event: 143-Đồng diễn Trẻ em Hạng E Standard - Q

Event: 144-Nhi đồng Hạng D Latin - C, R

Event: 146-Thiếu niên 2 Hạng A Standard - W, T, VW, F, Q

Event: 147-Nhi đồng Hạng E1 Latin - C

Event: 148-Thiếu nhi 2 Hạng FB Latin - S, C, R, J

Event: 150-Nhi đồng Hạng E2 Latin - R

Event: 152-Thiếu niên 2 Hạng F1 Standard - W

Event: 153-Nhi đồng Hạng E3 Latin - J

Event: 156-Thiếu nhi 2 Hạng FA Latin - S, C, R, P, J

Event: 159-Thiếu nhi 1 Hạng D Latin - C, R

Event: 160-Thiếu niên 1 Hạng F1 Standard - W

Event: 161-Thanh niên Hạng E1 Standard - W

Event: 165-Thiếu nhi 1 Hạng E1 Latin - C

Event: 166-Thiếu niên 1 Hạng F2 Standard - T

Event: 167-Thanh niên Hạng E2 Standard - T

Event: 169-Thiếu niên 1 Hạng F3 Standard - Q

Event: 170-Thanh niên Hạng E4 Standard - F

Event: 171-Thiếu nhi 1 Hạng E2 Latin - R

Event: 173-Thanh niên Hạng E5 Standard - VW

Event: 175-Thiếu niên 1 Hạng F4 Standard - F

Event: 178-Thiếu nhi 1 Hạng E3 Latin - J

Event: 181-Thiếu nhi 1 Hạng E4 Latin - S

Event: 182-Thiếu niên 1 Hạng F5 Standard - VW

Event: 183-Thiếu nhi 2 Hạng D Latin - C, R

Event: 185-Thanh niên Hạng C Latin - C, R, J

Event: 190-Thiếu niên 1 Hạng FD Standard - W, T

Event: 191-Thanh niên Hạng D Latin - C, R

Event: 193-Thiếu niên 1 Hạng FA Standard - W, T, VW, F, Q

Event: 194-Thiếu nhi 1 Hạng F1 Latin - C

Event: 195-Thiếu niên 2 Hạng F2 Standard - T

Event: 196-Tổng tuổi Hạng D Latin - C, R

Event: 200-Thiếu niên 2 Hạng F3 Standard - Q

Event: 203-Thiếu nhi 2 Hạng E1 Latin - C

Event: 206-Thiếu niên 2 Hạng F4 Standard - F

Event: 208-Tổng tuổi Hạng E1 Latin - C

Event: 209-Thiếu nhi 2 Hạng E2 Latin - R

Event: 212-Thiếu niên 2 Hạng F5 Standard - VW

Event: 216-Tổng tuổi Hạng E2 Latin - R

Event: 217-Thiếu nhi 2 Hạng E3 Latin - J

Event: 219-Thiếu nhi 1 Hạng F2 Latin - R

Event: 220-Thiếu niên 2 Hạng FD Standard - W, T

Event: 221-Trung niên 1 Hạng B Latin - S, C, R, J

Event: 223-Dưới 21 tuổi Hạng A Latin - S, C, R, P, J

Event: 224-Trung niên 1 Hạng C Latin - C, R, J

Event: 231-Dưới 21 tuổi Hạng D Latin - C, R

Event: 232-Trung niên 1 Hạng D Latin - C, R

Event: 233-Thiếu nhi 1 Hạng F3 Latin - J

Event: 234-Dưới 21 tuổi Hạng E1 Latin - C

Event: 236-Vô địch quốc gia 5 điệu Latin - C(s),S,R,P,J(s)

Event: 238-Dưới 21 tuổi Hạng E2 Latin - R

Event: 239-Trung niên 1 Hạng E1 Latin - C

Event: 241-Dưới 21 tuổi Hạng E3 Latin - J

Event: 245-Dưới 21 tuổi Hạng E4 Latin - S

Event: 246-Vô địch quốc gia điệu đơn Latin - C(s)

Event: 247-Vô địch quốc gia điệu đơn Latin - R(s)

Event: 248-Vô địch quốc gia điệu đơn Latin - J(s)

Event: 249-Vô địch quốc gia điệu đơn Latin - S(s)

Event: 250-Vô địch quốc gia điệu đơn Latin - P(s)

Event: 251-Trung niên 1 Hạng E2 Latin - R

Event: 252-Thiếu nhi 1 Hạng F4 Latin - S

Event: 253-Dưới 21 tuổi Hạng E5 Latin - P

Event: 256-Dưới 21 tuổi Hạng A Standard - W, T, VW, F, Q

Event: 257-Trung niên 2 Hạng D Standard - W, T

Event: 258-Thiếu nhi 1 Hạng F5 Latin - P

Event: 259-Thanh niên Hạng E1 Latin - C

Event: 263-Trung niên 2 Hạng E1 Standard - W

Event: 265-Thanh niên Hạng E2 Latin - R

Event: 269-Trung niên 2 Hạng E2 Standard - T

Event: 272-Thanh niên Hạng E3 Latin - J

Event: 273-Trung niên 3 Hạng D Standard - W, T

Event: 275-Thiếu nhi 1 Hạng FB Latin - S, C, R, J

Event: 278-Thiếu nhi 1 Hạng F3 Standard - Q

Event: 279-Thiếu nhi 1 Hạng FD Standard - W, T

Event: 280-Thiếu nhi 1 Hạng F1 Standard - W

Event: 283-Thiếu nhi 1 Hạng F2 Standard - T

Event: 284-Thiếu nhi 2 Hạng E4 Latin - S

Event: 286-Thanh niên Hạng B Latin - S, C, R, J

Event: 288-Thiếu nhi 2 Hạng B Latin - S, C, R, J

Event: 289-Thiếu nhi 2 Hạng E5 Latin - P

Event: 290-Thiếu nhi 2 Hạng F1 Standard - W

Event: 292-Thiếu nhi 1 Hạng FD Latin - C, R

Event: 293-Thanh niên Hạng E4 Latin - S

Event: 294-Thiếu nhi 2 Hạng FC Standard - W, T, Q

Event: 295-Thiếu nhi 2 Hạng F3 Standard - Q

Event: 296-Trung niên 3 Hạng E1 Standard - W

Event: 297-Thiếu nhi 2 Hạng F2 Standard - T

Event: 299-Thiếu nhi 2 Hạng F4 Standard - F

Event: 300-Thanh niên Hạng E5 Latin - P

Event: 301-Thiếu nhi 2 Hạng F5 Standard - VW

Event: 302-Trung niên 3 Hạng E2 Standard - T

Event: 303-Thiếu nhi 2 Hạng FD Standard - W, T

Event: 304-Thiếu nhi 1 Hạng FC Latin - C, R, J

Event: 305-Thiếu nhi 2 Hạng FA Standard - W, T, VW, F, Q

Event: 306-Thanh niên Hạng A Latin - S, C, R, P, J