Competition
 

GIẢI VÔ ĐỊCH CÁC CLB KHIÊU VŨ THỂ THAO QUỐC GIA 2023

23-27.03.2023
CAO BẰNG
 

Event: 1-Trung niên 1 Hạng E2 Standard - T

Event: 2-Thiếu nhi 2 Hạng FC Standard - W, T, Q

Event: 3-Thiếu niên 1 Hạng D Latin - C, R

Event: 4-Thiếu nhi 2 Hạng FA Standard - W, T, VW, F, Q

Event: 5-Trung niên 1 Hạng D Standard - W, T

Event: 6-Đồng diễn Người cao tuổi Latin

Event: 7-Đồng diễn Trẻ em Latin

Event: 8-Đồng diễn Người trưởng thành Latin

Event: 9-Đồng diễn Người trưởng thành Standard

Event: 18-Dưới 21 tuổi Hạng E5 Latin - P

Event: 33-Trung niên 2 Hạng E1 Latin - C

Event: 36-Thiếu nhi 2 Hạng F1 Latin - C

Event: 38-Thiếu nhi 1 Hạng F1 Latin - C

Event: 41-Thiếu niên 2 Hạng F1 Latin - C

Event: 42-Thiếu nhi 2 Hạng F2 Latin - R

Event: 43-Thiếu niên 2 Hạng FD Latin - C, R

Event: 44-Thiếu nhi 1 Hạng F2 Latin - R

Event: 45-Thiếu niên 1 Hạng FD Latin - C, R

Event: 46-Thiếu nhi 1 Hạng FD Latin - C, R

Event: 47-Thiếu niên 1 Hạng F1 Latin - C

Event: 48-Thiếu nhi 2 Hạng FD Latin - C, R

Event: 49-Thiếu niên 2 Hạng F2 Latin - R

Event: 66-Thiếu niên 1 Hạng F2 Latin - R

Event: 67-Thiếu nhi 2 Hạng D Latin - C, R

Event: 68-Thiếu niên 1 Hạng F4 Latin - S

Event: 69-Thiếu nhi 2 Hạng E2 Latin - R

Event: 70-Thiếu niên 2 Hạng F4 Latin - S

Event: 71-Thiếu nhi 2 Hạng E1 Latin - C

Event: 72-Trẻ em Cúp VĐV xuất sắc Hạng FA Latin - S, C, R, P, J

Event: 73-Thiếu nhi 1 Hạng F3 Latin - J

Event: 74-Thiếu niên 1 Hạng F3 Latin - J

Event: 75-Thiếu nhi 2 Hạng F3 Latin - J

Event: 76-Thiếu niên 2 Hạng F3 Latin - J

Event: 77-Thiếu nhi 2 Hạng E3 Latin - J

Event: 78-Thiếu nhi 2 Hạng F4 Latin - S

Event: 79-Thiếu nhi 1 Hạng F4 Latin - S

Event: 80-Thiếu niên 2 Hạng F5 Latin - P

Event: 81-Thanh niên Hạng D Latin - C, R

Event: 82-Thiếu nhi 2 Hạng F5 Standard - VW

Event: 83-Thiếu niên 1 Hạng F5 Latin - P

Event: 84-Thanh niên Hạng E1 Latin - C

Event: 85-Trẻ em Cúp VĐV xuất sắc Hạng E3 Latin - J

Event: 86-Nhi đồng Hạng F1 Latin - C

Event: 87-Thiếu niên 1 Hạng E4 Latin - S

Event: 88-Nhi đồng Hạng F2 Latin - R

Event: 89-Thiếu nhi 2 Hạng F1 Standard - W

Event: 90-Thiếu niên 1 Hạng E3 Latin - J

Event: 91-Thiếu nhi 2 Hạng F5 Latin - P

Event: 92-Nhi đồng Hạng FD Latin - C, R

Event: 93-Thiếu niên 2 Hạng FC Latin - C, R, J

Event: 94-Thiếu nhi 2 Hạng F4 Standard - F

Event: 95-Trung niên 2 Hạng E2 Standard - T

Event: 96-Trẻ em Cúp VĐV xuất sắc Hạng E4 Latin - S

Event: 97-Trẻ em Cúp VĐV xuất sắc Hạng F1 Latin - C

Event: 98-Thiếu nhi 1 Hạng E2 Latin - R

Event: 99-Trẻ em Cúp VĐV xuất sắc Hạng F5 Latin - P

Event: 100-Trẻ em Cúp VĐV xuất sắc Hạng F4 Standard - F

Event: 101-Thiếu nhi 1 Hạng E4 Latin - S

Event: 102-Thiếu nhi 2 Hạng C Latin - C, R, J

Event: 103-Thiếu nhi 1 Hạng F5 Latin - P

Event: 104-Trung niên 1 Hạng E1 Latin - C

Event: 105-Thiếu nhi 2 Hạng A Latin - S, C, R, J, P

Event: 106-Thiếu nhi 2 Hạng E1 Standard - W

Event: 107-Thiếu nhi 2 Hạng FA Latin - S, C, R, P, J

Event: 108-Thanh niên Hạng D Standard - W, T

Event: 109-Thiếu nhi 2 Hạng E4 Latin - S

Event: 110-Trung niên 3 Hạng D Standard - W, T

Event: 111-Thiếu nhi 1 Hạng E1 Latin - C

Event: 112-Thanh niên Hạng E3 Standard - Q

Event: 113-Thiếu nhi 2 Hạng E5 Latin - P

Event: 114-Tổng tuổi Hạng D Standard - W, T

Event: 115-Thiếu nhi 2 Hạng FD Standard - W, T

Event: 116-Trung niên 1 Hạng E4 Latin - S

Event: 117-Thanh niên Hạng E2 Standard - T

Event: 118-Thiếu nhi 2 Hạng FC Latin - C, R, J

Event: 119-Trung niên 3 Hạng E2 Standard - T

Event: 121-Tổng tuổi Hạng E3 Standard - Q

Event: 122-Dưới 21 tuổi Hạng C Latin - C, R, J

Event: 123-Người trưởng thành Cúp VĐV xuất sắc Hạng E1 Latin - C

Event: 124-Trung niên 3 Hạng E1 Standard - W

Event: 125-Thiếu nhi 2 Hạng F2 Standard - T

Event: 126-Người trưởng thành Cúp VĐV xuất sắc Hạng E3 Latin - J

Event: 127-Thiếu nhi 1 Hạng C Latin - C, R, J

Event: 128-Dưới 21 tuổi Hạng A Latin - S, C, R, P, J

Event: 129-Trẻ em Cúp VĐV xuất sắc Hạng A Standard - W, T, VW, F, Q

Event: 130-Thanh niên Hạng E4 Latin - S

Event: 131-Thiếu nhi 1 Hạng A Latin - S, C, R, P, J

Event: 132-Người trưởng thành Cúp VĐV xuất sắc Hạng A Standard - W, T, VW, F, Q

Event: 133-Thanh niên Hạng A Latin - S, C, R, P, J

Event: 134-Thiếu niên 1 Hạng E1 Latin - C

Event: 135-Trung niên 1 Hạng D Latin - C, R

Event: 136-Thiếu niên 1 Hạng E2 Latin - R

Event: 137-Thiếu niên 1 Hạng FC Latin - C, R, J

Event: 138-Trung niên 1 Hạng E2 Latin - R

Event: 139-Thiếu niên 1 Hạng F2 Standard - T

Event: 140-Thiếu niên 1 Hạng FC Standard - W, T, Q

Event: 141-Trung niên 1 Hạng E1 Standard - W

Event: 142-Thiếu niên 1 Hạng FA Standard - W, T, VW, F, Q

Event: 143-Thanh niên Hạng E5 Latin - P

Event: 144-Thiếu niên 2 Hạng D Latin - C, R

Event: 145-Trung niên 1 Hạng E3 Standard - Q

Event: 146-Thiếu niên 2 Hạng FA Latin - S, C, R, P, J

Event: 147-Dưới 21 tuổi Hạng D Latin - C, R

Event: 148-Thiếu niên 1 Hạng F1 Standard - W

Event: 149-Dưới 21 tuổi Hạng E1 Latin - C

Event: 150-Thiếu niên 1 Hạng FA Latin - S, C, R, P, J

Event: 151-Thanh niên Hạng E4 Standard - F

Event: 152-Trung niên 2 Hạng D Standard - W, T

Event: 153-Trẻ em Cúp VĐV xuất sắc Hạng F2 Latin - R

Event: 154-Thanh niên Hạng E5 Standard - VW

Event: 155-Trẻ em Cúp VĐV xuất sắc Hạng F3 Latin - J

Event: 156-Người trưởng thành Cúp VĐV xuất sắc Hạng E4 Latin - S

Event: 157-Thiếu nhi 1 Hạng E3 Latin - J

Event: 158-Trung niên 2 Hạng D Latin - C, R

Event: 161-Thiếu nhi 1 Hạng E1 Standard - W

Event: 162-Thiếu niên 1 Hạng E5 Latin - P

Event: 164-Thiếu nhi 1 Hạng E5 Latin - P

Event: 165-Trung niên 2 Hạng E2 Latin - R

Event: 167-Thiếu niên 2 Hạng E1 Latin - C

Event: 168-Tổng tuổi Hạng E2 Standard - T

Event: 169-Thiếu nhi 1 Hạng D Latin - C, R

Event: 170-Đơn nữ Hạng C Latin - C, R, J

Event: 172-Trung niên 2 Hạng E1 Standard - W

Event: 173-Thiếu nhi 2 Hạng F3 Standard - Q

Event: 174-Thanh niên Hạng E3 Latin - J

Event: 175-Thanh niên Hạng E1 Standard - W

Event: 176-Thiếu niên 2 Hạng E2 Latin - R

Event: 177-Tổng tuổi Hạng E1 Standard - W

Event: 178-Thanh niên Hạng E2 Latin - R

Event: 179-Dưới 21 tuổi Hạng D Standard - W, T

Event: 180-Đơn nữ Hạng A Latin - S, C, R, P, J

Event: 181-Trẻ em Cúp VĐV xuất sắc Hạng A Latin - S, C, R, P, J

Event: 182-Người trưởng thành Cúp VĐV xuất sắc Hạng A Latin - S, C, R, P, J