HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THI ĐẤU

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

- Đăng ký tài khoản http://ds.vgf-gym.com/Register nếu chưa có tài khoàn

- Nhập đầy đủ thông tin vào các ô và bấm Register

- Các thông tin Họ và tên, Đơn vị, Địa chỉ nhập chữ thường có dấu, không nhập toàn bộ chữ IN HOA

Lưu ý: Mỗi đơn vị chỉ đăng ký 01 tài khoản. Thông tin đăng ký sẽ được kiểm tra và thông báo bằng email sau khi được chấp thuận.

 

 

ĐĂNG KÝ THI ĐẤU

- Bấm Login nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu để đăng nhập.

- Danh sách các nội dung được liệt kê kèm theo số VĐV/cặp VĐV đã đăng ký, trường hợp nội dung đã đủ số lượng đăng ký theo điều lệ được chuyển sang màu xanh.


- Đăng ký nội dung thi đấu cho VĐV/cặp VĐV:

+ Nhập thông tin vào các ô Họ và tên nam, Năm sinh (Chỉ nhập năm sinh và đủ 4 số, ví dụ: 1980, 2002...), Họ và tên nữ, Năm sinh (Chỉ nhập năm sinh và đủ 4 số, ví dụ: 1980, 2002...), đối với nội dung thi đơn, chỉ nhập thông tin vào ô Họ và tên nữ, Năm sinh (Chỉ nhập năm sinh và đủ 4 số, ví dụ: 1980, 2002...), các ô Họ và tên nam, Năm sinh để trống không nhập nội dung.

+ Để nhập thông tin các nội dung thi đấu, có thể nhập trực tiếp vào ô Nội dung đăng ký, nhập mã các nội dung cách nhau bằng dấu phẩy (,) hoặc bấm nút  bên cạnh ô Nội dung đăng ký, các nội dung đăng ký tương ứng với lứa tuổi theo điều lệ xuất hiện. Đánh dấu chọn vào các nội dung muốn đăng ký, lưu ý các nội dung đăng ký phải tuân theo điều lệ giải đã quy định. Sau khi lựa chọn các nội dung thi đấu muốn đăng ký, bấm nút Chọn

+ Sau khi nhập xong các thông tin Họ tên, Năm sinh, Nội dung đăng ký bấm nút Thêm mới. Thông tin vận động viên và các nội dung đăng ký sẽ được lưu vào hệ thống và hiển thị lên phần danh sách.

+ Tiếp tục đăng ký cho các VĐV/cặp VĐV tiếp theo.

LƯU Ý: Chỉ bấm nút Gửi xác nhận qua email khi đã đăng ký xong cho tất cả các vận động viên


- Chỉnh sửa nội dung đã đăng ký:

+ Để sửa thông tin, bấm nút Sửa tại dòng tương ứng, chỉnh sửa các thông tin và bấm nút Cập nhật để cập nhật các thông tin mới.

+ Để xóa VĐV, cặp VĐV bấm nút Xóa tại dòng tương ứng.

 

- Kết thúc đăng ký nội dung thi đấu:

+ Sau khi nhập đầy đủ các VĐV/cặp VĐV, kiểm tra chính xác các thông tin cần đăng ký cho các vận động viên, bấm nút Gửi xác nhận qua email (chỉ bấm sau khi đăng ký nội dung thi đấu cho tất cả các vận động viên), hệ thống sẽ gửi email kèm theo bản đăng ký thi đấu.

 

** Các thắc mắc trong quá trình đăng ký, vui lòng gửi thông tin đến email vgf.gym@gmail.com hoặc liên hệ điện thoại số 0129 387 0066