HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THI ĐẤU

I. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

- Đăng ký tài khoản https://ds.vgf-gym.com/Register nếu chưa có tài khoàn

- Nhập đầy đủ thông tin vào các ô và bấm Register

- Các thông tin Họ và tên, Đơn vị, Địa chỉ nhập chữ thường có dấu, không nhập toàn bộ chữ IN HOA

Lưu ý: Mỗi đơn vị chỉ đăng ký 01 tài khoản. Thông tin đăng ký sẽ được kiểm tra và thông báo bằng email sau khi được chấp thuận.

 

 

II. ĐĂNG KÝ THI ĐẤU

- Bấm Login nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu để đăng nhập.

- Danh sách các nội dung được liệt kê kèm theo số VĐV/cặp VĐV đã đăng ký, trường hợp nội dung đã đủ số lượng đăng ký theo điều lệ được chuyển sang màu xanh.


- Đăng ký nội dung thi đấu cho VĐV/cặp VĐV:

+ Nhập thông tin vào các ô Họ và tên nam, Năm sinh (Chỉ nhập năm sinh và đủ 4 số, ví dụ: 1980, 2002...), Họ và tên nữ, Năm sinh (Chỉ nhập năm sinh và đủ 4 số, ví dụ: 1980, 2002...), đối với nội dung thi đơn, chỉ nhập thông tin vào ô Họ và tên nữ, Năm sinh (Chỉ nhập năm sinh và đủ 4 số, ví dụ: 1980, 2002...), các ô Họ và tên nam, Năm sinh để trống không nhập nội dung.

+ Để nhập thông tin các nội dung thi đấu, có thể nhập trực tiếp vào ô Nội dung đăng ký, nhập mã các nội dung cách nhau bằng dấu phẩy (,) hoặc bấm nút  bên cạnh ô Nội dung đăng ký, các nội dung đăng ký tương ứng với lứa tuổi theo điều lệ xuất hiện. Đánh dấu chọn vào các nội dung muốn đăng ký, lưu ý các nội dung đăng ký phải tuân theo điều lệ giải đã quy định. Sau khi lựa chọn các nội dung thi đấu muốn đăng ký, bấm nút Chọn

+ Sau khi nhập xong các thông tin Họ tên, Năm sinh, Nội dung đăng ký bấm nút Thêm mới. Thông tin vận động viên và các nội dung đăng ký sẽ được lưu vào hệ thống và hiển thị lên phần danh sách.

+ Tiếp tục đăng ký cho các VĐV/cặp VĐV tiếp theo.

LƯU Ý: Chỉ bấm nút Gửi xác nhận qua email khi đã đăng ký xong cho tất cả các vận động viên


- Chỉnh sửa nội dung đã đăng ký:

+ Để sửa thông tin, bấm nút Sửa tại dòng tương ứng, chỉnh sửa các thông tin và bấm nút Cập nhật để cập nhật các thông tin mới.

+ Để xóa VĐV, cặp VĐV bấm nút Xóa tại dòng tương ứng.

 

- Kết thúc đăng ký nội dung thi đấu:

+ Sau khi nhập đầy đủ các VĐV/cặp VĐV, kiểm tra chính xác các thông tin cần đăng ký cho các vận động viên, bấm nút Gửi xác nhận qua email (chỉ bấm sau khi đăng ký nội dung thi đấu cho tất cả các vận động viên), hệ thống sẽ gửi email kèm theo bản đăng ký thi đấu.

 

III. ĐĂNG KÝ THI ĐẤU HỆ PHONG TRÀO

- Đăng nhập tài khoản để đăng ký.

 

- Bấm Nhập danh sách VĐV để nhập danh sách các vận động viên.

- Bấm Nhập nội dung để tạo các nội dung.

- Để nhập mới: nhập tên nội dung vào ô Tên nội dung, tên nội dung tùy chọn theo đơn vị để dễ quản lý. Nhập Điệu là tên viết tắt các điệu của nội dung tương ứng. Bấm Lưu để lưu lại nội dung.

- Để sửa nội dung đã nhập, bấm  tương ứng với nội dung cần sửa, sau khi sửa xong, bấm Lưu để ghi lại. 

- Để xóa nội dung đã nhập, bấm  tương ứng với nội dung cần xóa. Lưu ý, nếu nội dung đó đã có các vận động viên đăng ký, các vận động viên đó sẽ bị xóa.

- Bấm Đóng để kết thúc và quay lại nhập danh sách vận động viên.

- Nhập danh sách các vận động viên, trong Hệ phong trào, nếu đơn vị nào có các vận động viên nam thi solo thì nhập họ tên vào ô VĐV nữ

 + Trong danh sách, các vận động viên đã chọn nhóm sẽ được chuyển xuống dưới, các vận động viên chưa được chọn nhóm sẽ chuyển lên đầu danh sách (như hình dưới) để các huấn luyện viên thuận tiện trong quản lý danh sách đăng ký thi đấu của đơn vị mình.

- Nhập họ tên, năm sinh các vận động viên vào các ô tương ứng, bấm  để lưu nếu muốn nhập danh sách vận động viên trước, chọn nội dung thi đấu sau. Nếu chọn nội dung thi đấu bấm  để chọn nội dung cho vận động viên đó.

- Trường hợp nhập danh sách vận động viên trước, sau khi nhập đầy đủ danh sách, bấm  để sửa thông tin vận động viên hoặc chọn nội dung thi đấu.

- Chỉnh sửa thông tin vận động viên hoặc bấm  để chọn nội dung thi đấu.

- Đánh dấu các nội dung thi đấu và bấm Chọn, để không chọn bấm Hủy.

-  Sau khi chọn nội dung thi đấu hoặc chỉnh sửa thông tin, bấm  để lưu lại hoặc bấm  để hủy chỉnh sửa hoặc chọn nội dung thi đấu.

- Để xóa vận động viên, bấm  tương ứng với vận động viên cần xóa.


- Bấm nút Đóng để quay về danh sách tổng hợp vận động viên, các vận động viên chưa chọn nhóm thi đấu sẽ nằm trên cùng trong nhóm Chưa chọn nhóm.

Lưu ý: Các vận động viên chưa chọn nhóm sẽ không được tổng hợp trong danh sách tổng hợp đăng ký thi đấu hệ phong trào.


- Kết thúc đăng ký, bấm Gửi email đăng ký, email tổng hợp đăng ký sẽ gửi về địa chỉ email tài khoản.

 

** Các thắc mắc trong quá trình đăng ký, vui lòng gửi thông tin đến email vgf.gym@gmail.com hoặc liên hệ điện thoại số 082 387 0066