Kết quả chi tiết

GIẢI VÔ ĐỊCH CÁC CLB VÀ CÚP KVTT QUỐC GIA LẦN I NĂM 2024

GIẢI VÔ ĐỊCH VÀ CÚP KHIÊU VŨ THỂ THAO QUỐC GIA NĂM 2023

GIẢI VÔ ĐỊCH TRẺ VÀ CÚP KHIÊU VŨ THỂ THAO QUỐC GIA NĂM 2023

GIẢI CÚP CLB KVTT QUỐC GIA NĂM 2023

GIẢI CÚP CLB KVTT QUỐC GIA NĂM 2022

GIẢI VĐ CLB KVTT QUỐC GIA VÀ GIẢI CÚP CLB KVTT QUỐC GIA NĂM 2022

GIẢI VÔ ĐỊCH KVTT QUỐC GIA VÀ CÚP KHIÊU VŨ THỂ THAO NĂM 2020

GIẢI VÔ ĐỊCH TRẺ, THIẾU NIÊN QUỐC GIA VÀ CÚP KHIÊU VŨ THỂ THAO MỞ RỘNG NĂM 2020

GIẢI CÚP CÁC CLB KVTT VÀ CÚP VẬN ĐỘNG VIÊN XUẤT SẮC TOÀN QUỐC NĂM 2019

GIẢI VÔ ĐỊCH KVTT QG VÀ CÚP KVTT MỞ RỘNG TOÀN QUỐC NĂM 2019

GIẢI VÔ ĐỊCH TRẺ KVTT QG VÀ CÚP KVTT MỞ RỘNG TOÀN QUỐC NĂM 2019

GIẢI CÚP VÔ ĐỊCH CÁC CLB KVTT KHU VỰC PHÍA BẮC NĂM 2019

GIẢI CÚP VÔ ĐỊCH CÁC CLB KVTT KHU VỰC PHÍA NAM VÀ CÁC TỈNH MIỀN TRUNG NĂM 2019

GIẢI KVTT ĐẠI HỘI TT TQ LẦN THỨ VIII VÀ CÚP KVTT MỞ RỘNG TOÀN QUỐC 2018

GIẢI CÚP CÁC CLB KHIÊU VŨ THỂ THAO TOÀN QUỐC 2018

GIẢI VÔ ĐỊCH TRẺ KVTT QUỐC GIA VÀ CÚP KVTT MỞ RỘNG TOÀN QUỐC 2018

GIẢI VÔ ĐỊCH CÁC CLB KVTT PHÍA NAM 2018

GIẢI VÔ ĐỊCH CÁC CLB KVTT MIỀN TRUNG 2018

GIẢI VÔ ĐỊCH CÁC CLB KVTT MIỀN BẮC 2018

GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA VÀ CÚP MỞ RỘNG TOÀN QUỐC 2017

GIẢI CÚP CÁC CLB KVTT TOÀN QUỐC 2017

GIẢI VÔ ĐỊCH TRẺ QUỐC GIA VÀ CÚP KVTT MỞ RỘNG 2017

GIẢI VÔ ĐỊCH CÚP CÁC CÂU LẠC BỘ KHIÊU VŨ THỂ THAO TOÀN QUỐC NĂM 2016