Kết quả Online

SK: 3 (D52V) - Chung kết Dưới 21 tuổi E5 Standard VW @ 1:12 AM
1
37
Đỗ Tiến Lực/Lê Ngọc Khánh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
2
151
Triệu Phan Việt/Đỗ Ngọc Ly
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
3
261
Lê Hoàng Bảo Thiên/Lê Quỳnh Trang
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội
4
36
Nguyễn Hải Đăng/Nguyễn Thị Minh Ngọc
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
5
262
Lê Hoàng Bảo Thiên/Trần Châu Anh
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội
6
382
Nguyễn Trung Hiếu/Lê Hồng Anh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP HCM
SK: 4 (D62W) - Bán kết Người lớn E1 Standard W @ 1:13 AM
86
Đinh Quang Hiền/Đoàn Thị Kiều Oanh
Queen Dance
139
Huỳnh Văn Lộc/Lê Võ Quyên My
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
144
Nguyễn Hoàng Tuấn/Hà Khánh Phượng
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
148
Lê Minh Trọng/Phạm Thị Mai Hương
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
149
Trần Đình Nghi/Trần Thị Minh Nhân
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
261
Lê Hoàng Bảo Thiên/Lê Quỳnh Trang
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội
SK: 5 (DT12) - Bán kết Tổng tuổi D Latin C, R @ 1:14 AM
100
Trần Minh Tuệ/Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
140
Lê Ngọc Tuấn/Huỳnh Kim Nhung
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
145
Tạ Thành Phong/Đặng Thị Thuý Ngân
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
368
Nguyễn Thành Long/Nguyễn Thị Bích Quyên
Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng
370
Võ Văn Trung/Trần Thị Ngọc Lý
CLB Nhà Thi Đấu Tỉnh Gia Lai
SK: 6 (D62T) - Bán kết Người lớn E2 Standard T @ 1:14 AM
85
Nguyễn Duy Khoa/Nguyễn Thị Ngọc Liên
Queen Dance
86
Đinh Quang Hiền/Đoàn Thị Kiều Oanh
Queen Dance
87
Đỗ Hoàng Anh Tuấn/Lê Thị Thanh Thảo
Queen Dance
129
Nguyễn Trung Hữu/Trần Thị Kim Oanh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
139
Huỳnh Văn Lộc/Lê Võ Quyên My
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
144
Nguyễn Hoàng Tuấn/Hà Khánh Phượng
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
148
Lê Minh Trọng/Phạm Thị Mai Hương
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
SK: 7 (DT1C) - Bán kết Tổng tuổi E1 Latin C @ 1:15 AM
100
Trần Minh Tuệ/Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
131
Tống Hữu Phước/Trịnh Thị Khánh Ngọc
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
140
Lê Ngọc Tuấn/Huỳnh Kim Nhung
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
192
Đặng Minh Chiến/Bùi Thị Thủy
Sky Dance
368
Nguyễn Thành Long/Nguyễn Thị Bích Quyên
Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng
SK: 8 (D62V) - Bán kết Người lớn E5 Standard VW @ 1:15 AM
132
Nguyễn Thanh Hoàng/Nguyễn Thị Bích Diệp
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
144
Nguyễn Hoàng Tuấn/Hà Khánh Phượng
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
148
Lê Minh Trọng/Phạm Thị Mai Hương
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
261
Lê Hoàng Bảo Thiên/Lê Quỳnh Trang
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội
298
Huỳnh Minh Đức/Đồng Thị Kim Liên
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh
SK: 9 (DT2T) - Bán kết Tổng tuổi E2 Standard T @ 1:16 AM
87
Đỗ Hoàng Anh Tuấn/Lê Thị Thanh Thảo
Queen Dance
119
Nguyễn Phước Thành/Nguyễn Thuý Ninh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
129
Nguyễn Trung Hữu/Trần Thị Kim Oanh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
133
Ninh Quý Khôi/Lê Thị Kim Chính
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
310
Phạm Thành Lợi/Phạm Bích Ngân
CLB SAGADANCE Tp. Cần Thơ
375
Vũ Nhật Mạnh/Đỗ Thị Minh Tâm
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP HCM
SK: 10 (DT1R) - Bán kết Tổng tuổi E2 Latin R @ 1:16 AM
100
Trần Minh Tuệ/Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
131
Tống Hữu Phước/Trịnh Thị Khánh Ngọc
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
196
Chu Hoài Nam/Võ Thị Thu Hằng
Sky Dance
296
Võ Văn Hoàng/Lương Lê Hồng Vân
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Bình Dương
309
Nguyễn Đăng Khoa/Tôn Quốc Bích Thủy
CLB SAGADANCE Tp. Cần Thơ
368
Nguyễn Thành Long/Nguyễn Thị Bích Quyên
Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng
SK: 11 (DT22) - Bán kết Tổng tuổi D Standard W, T @ 1:16 AM
86
Đinh Quang Hiền/Đoàn Thị Kiều Oanh
Queen Dance
87
Đỗ Hoàng Anh Tuấn/Lê Thị Thanh Thảo
Queen Dance
119
Nguyễn Phước Thành/Nguyễn Thuý Ninh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
133
Ninh Quý Khôi/Lê Thị Kim Chính
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
281
Đỗ Trung Anh/Nguyễn Thị Phi Nga
CLB Thiên Nga Đỏ Hà Nội
297
Trần Duy Phong/Nguyễn Thị Kim Liên
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh
310
Phạm Thành Lợi/Phạm Bích Ngân
CLB SAGADANCE Tp. Cần Thơ
SK: 12 (D52F) - Chung kết Dưới 21 tuổi E4 Standard F @ 1:16 AM
1
37
Đỗ Tiến Lực/Lê Ngọc Khánh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
2
151
Triệu Phan Việt/Đỗ Ngọc Ly
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
3
261
Lê Hoàng Bảo Thiên/Lê Quỳnh Trang
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội
4
36
Nguyễn Hải Đăng/Nguyễn Thị Minh Ngọc
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
5
45
Phùng Gia Bảo/Phạm Bảo Anh
Trung tâm Huấn luyện Kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
6
266
Trần Hạo Nam/Nguyễn Hoàng Minh Anh
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội
SK: 13 (DT22) - Chung kết Tổng tuổi D Standard W, T @ 1:18 AM
1
281
Đỗ Trung Anh/Nguyễn Thị Phi Nga
CLB Thiên Nga Đỏ Hà Nội
2
297
Trần Duy Phong/Nguyễn Thị Kim Liên
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh
3
86
Đinh Quang Hiền/Đoàn Thị Kiều Oanh
Queen Dance
4
119
Nguyễn Phước Thành/Nguyễn Thuý Ninh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
5
310
Phạm Thành Lợi/Phạm Bích Ngân
CLB SAGADANCE Tp. Cần Thơ
6
87
Đỗ Hoàng Anh Tuấn/Lê Thị Thanh Thảo
Queen Dance
7
133
Ninh Quý Khôi/Lê Thị Kim Chính
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
SK: 14 (DT1R) - Chung kết Tổng tuổi E2 Latin R @ 1:19 AM
1
100
Trần Minh Tuệ/Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
2
131
Tống Hữu Phước/Trịnh Thị Khánh Ngọc
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
3
296
Võ Văn Hoàng/Lương Lê Hồng Vân
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Bình Dương
4
368
Nguyễn Thành Long/Nguyễn Thị Bích Quyên
Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng
5
196
Chu Hoài Nam/Võ Thị Thu Hằng
Sky Dance
6
309
Nguyễn Đăng Khoa/Tôn Quốc Bích Thủy
CLB SAGADANCE Tp. Cần Thơ
SK: 15 (D62V) - Chung kết Người lớn E5 Standard VW @ 1:21 AM
1
298
Huỳnh Minh Đức/Đồng Thị Kim Liên
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh
2
144
Nguyễn Hoàng Tuấn/Hà Khánh Phượng
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
3
261
Lê Hoàng Bảo Thiên/Lê Quỳnh Trang
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội
4
148
Lê Minh Trọng/Phạm Thị Mai Hương
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
5
132
Nguyễn Thanh Hoàng/Nguyễn Thị Bích Diệp
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
SK: 16 (DT12) - Chung kết Tổng tuổi D Latin C, R @ 1:24 AM
1
100
Trần Minh Tuệ/Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
2
145
Tạ Thành Phong/Đặng Thị Thuý Ngân
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
3
370
Võ Văn Trung/Trần Thị Ngọc Lý
CLB Nhà Thi Đấu Tỉnh Gia Lai
4
368
Nguyễn Thành Long/Nguyễn Thị Bích Quyên
Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng
5
140
Lê Ngọc Tuấn/Huỳnh Kim Nhung
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
SK: 17 (D623) - Chung kết Người lớn C Standard W, T, Q @ 1:25 AM
1
146
Nguyễn Phú Vinh/Phan Nguyễn Thục Lam
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
2
151
Triệu Phan Việt/Đỗ Ngọc Ly
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
3
147
Tăng Cẩm Huy/Lê Hiệp Hoà
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
4
133
Ninh Quý Khôi/Lê Thị Kim Chính
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
5
378
Trần Công Minh/Đặng Ngọc Minh Châu
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP HCM
SK: 18 (D62W) - Chung kết Người lớn E1 Standard W @ 1:25 AM
1
144
Nguyễn Hoàng Tuấn/Hà Khánh Phượng
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
2
149
Trần Đình Nghi/Trần Thị Minh Nhân
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
3
261
Lê Hoàng Bảo Thiên/Lê Quỳnh Trang
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội
4
148
Lê Minh Trọng/Phạm Thị Mai Hương
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
5
86
Đinh Quang Hiền/Đoàn Thị Kiều Oanh
Queen Dance
6
139
Huỳnh Văn Lộc/Lê Võ Quyên My
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
SK: 19 (DT1C) - Chung kết Tổng tuổi E1 Latin C @ 1:28 AM
1
100
Trần Minh Tuệ/Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
2
131
Tống Hữu Phước/Trịnh Thị Khánh Ngọc
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
3
192
Đặng Minh Chiến/Bùi Thị Thủy
Sky Dance
4
368
Nguyễn Thành Long/Nguyễn Thị Bích Quyên
Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng
5
140
Lê Ngọc Tuấn/Huỳnh Kim Nhung
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
SK: 20 (D62T) - Chung kết Người lớn E2 Standard T @ 1:30 AM
1
144
Nguyễn Hoàng Tuấn/Hà Khánh Phượng
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
2
129
Nguyễn Trung Hữu/Trần Thị Kim Oanh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
3
86
Đinh Quang Hiền/Đoàn Thị Kiều Oanh
Queen Dance
4
139
Huỳnh Văn Lộc/Lê Võ Quyên My
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
5
148
Lê Minh Trọng/Phạm Thị Mai Hương
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
6
87
Đỗ Hoàng Anh Tuấn/Lê Thị Thanh Thảo
Queen Dance
7
85
Nguyễn Duy Khoa/Nguyễn Thị Ngọc Liên
Queen Dance
SK: 21 (DT1J) - Chung kết Tổng tuổi E3 Latin J @ 1:39 AM
1
100
Trần Minh Tuệ/Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
2
193
Trần Văn Cuôn/Bùi Thị Thủy
Sky Dance
3
131
Tống Hữu Phước/Trịnh Thị Khánh Ngọc
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
4
368
Nguyễn Thành Long/Nguyễn Thị Bích Quyên
Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng
5
296
Võ Văn Hoàng/Lương Lê Hồng Vân
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Bình Dương
6
140
Lê Ngọc Tuấn/Huỳnh Kim Nhung
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
7
101
Lê Minh Trung/Lê Minh Ngọc
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
SK: 22 (D62Q) - Chung kết Người lớn E3 Standard Q @ 1:39 AM
1
144
Nguyễn Hoàng Tuấn/Hà Khánh Phượng
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
2
261
Lê Hoàng Bảo Thiên/Lê Quỳnh Trang
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội
3
139
Huỳnh Văn Lộc/Lê Võ Quyên My
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
4
86
Đinh Quang Hiền/Đoàn Thị Kiều Oanh
Queen Dance
5
132
Nguyễn Thanh Hoàng/Nguyễn Thị Bích Diệp
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
6
148
Lê Minh Trọng/Phạm Thị Mai Hương
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
7
87
Đỗ Hoàng Anh Tuấn/Lê Thị Thanh Thảo
Queen Dance
SK: 23 (DT1S) - Chung kết Tổng tuổi E4 Latin S @ 1:41 AM
1
100
Trần Minh Tuệ/Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
2
131
Tống Hữu Phước/Trịnh Thị Khánh Ngọc
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
3
368
Nguyễn Thành Long/Nguyễn Thị Bích Quyên
Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng
4
296
Võ Văn Hoàng/Lương Lê Hồng Vân
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Bình Dương
5
103
Ninh Văn Thành/Nguyễn Thị Kim Phượng
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
6
101
Lê Minh Trung/Lê Minh Ngọc
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
SK: 24 (DT2T) - Chung kết Tổng tuổi E2 Standard T @ 1:42 AM
1
129
Nguyễn Trung Hữu/Trần Thị Kim Oanh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
2
119
Nguyễn Phước Thành/Nguyễn Thuý Ninh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
3
310
Phạm Thành Lợi/Phạm Bích Ngân
CLB SAGADANCE Tp. Cần Thơ
4
375
Vũ Nhật Mạnh/Đỗ Thị Minh Tâm
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP HCM
5
87
Đỗ Hoàng Anh Tuấn/Lê Thị Thanh Thảo
Queen Dance
6
133
Ninh Quý Khôi/Lê Thị Kim Chính
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
SK: 25 (S31C) - Vòng 1/8 Thiếu niên 1 F1 Latin C @ 8:40 AM
30
Ngô Hoàng Ngân
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
58
Nguyễn Huyền Phương
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
62
Vũ Phạm Bảo Trâm
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
95
Trương Khánh Ngọc
Lion Team
115
Nguyễn Xuân Hảo
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
176
Nguyễn Ngọc Thùy Lam
Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang
182
Hoàng Anh
CLB Bảo Dance Sport
186
Trần Thị Khôi Linh
CLB Bảo Dance Sport
211
Bùi Bảo Chi
Pro.G Academy
229
Nguyễn Phạm Khánh Ly
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
271
Vũ Minh Hạnh An
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
39
Hoàng Misaki
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
60
Nguyễn Thị Thuỳ Dương
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
79
Đặng Ngọc Bảo Trân
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
110
Đào Ngọc Khánh An
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
125
Nguyễn Đan Quỳnh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
177
Nguyễn Lê Trúc Giang
Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang
184
Lê Phúc Trà My
CLB Bảo Dance Sport
210
Đỗ Hương Thảo
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh
213
Cao Kiều Ngọc Ly
Pro.G Academy
270
Hồ Thị Hà Linh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
SK: 26 (D822) - Chung kết Trung niên 2 D Standard W, T @ 8:47 AM
1
297
Trần Duy Phong/Nguyễn Thị Kim Liên
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh
2
281
Đỗ Trung Anh/Nguyễn Thị Phi Nga
CLB Thiên Nga Đỏ Hà Nội
3
86
Đinh Quang Hiền/Đoàn Thị Kiều Oanh
Queen Dance
4
129
Nguyễn Trung Hữu/Trần Thị Kim Oanh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
5
134
Nguyễn Minh Hùng/Lê Thị Thu Hằng
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
6
197
Nguyễn Văn Long/Chu Thị Hường
Sky Dance
7
359
Phạm Xuân Trường/Nguyễn Thị Ánh
Mạnh Hùng Dancesport
8
312
Ngô Do/Dương Thúy Phương
CLB SAGADANCE Tp. Cần Thơ
SK: 27 (D41R) - Bán kết Thiếu niên 2 E2 Latin R @ 8:48 AM
57
Trần Nguyễn Anh Minh/Trần Nguyễn Ngọc Minh
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
73
Trần Đức Minh/Nguyễn Thị Khánh Tâm
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
138
Lê Trọng Nhân/Võ Phương Vy
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
152
Ninh Cao Bách/Nguyễn Ngân Khánh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
274
Phạm Huy Khánh/Huỳnh Lê Anh Vi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
SK: 28 (S31R) - Vòng 1/8 Thiếu niên 1 F2 Latin R @ 8:52 AM
30
Ngô Hoàng Ngân
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
60
Nguyễn Thị Thuỳ Dương
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
110
Đào Ngọc Khánh An
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
113
Nguyễn An Nhiên
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
125
Nguyễn Đan Quỳnh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
184
Lê Phúc Trà My
CLB Bảo Dance Sport
211
Bùi Bảo Chi
Pro.G Academy
229
Nguyễn Phạm Khánh Ly
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
39
Hoàng Misaki
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
95
Trương Khánh Ngọc
Lion Team
112
Nguyễn Đỗ Bảo Ngọc
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
115
Nguyễn Xuân Hảo
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
176
Nguyễn Ngọc Thùy Lam
Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang
210
Đỗ Hương Thảo
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh
213
Cao Kiều Ngọc Ly
Pro.G Academy
270
Hồ Thị Hà Linh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
SK: 29 (D412) - Bán kết Thiếu niên 2 D Latin C, R @ 8:58 AM
26
Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú Phương
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
73
Trần Đức Minh/Nguyễn Thị Khánh Tâm
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
77
Nguyễn Lê Minh Hiếu/Hoàng Thị Phương
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
138
Lê Trọng Nhân/Võ Phương Vy
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
152
Ninh Cao Bách/Nguyễn Ngân Khánh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
274
Phạm Huy Khánh/Huỳnh Lê Anh Vi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
SK: 30 (D82F) - Chung kết Trung niên 2 E4 Standard F @ 9:00 AM
1
281
Đỗ Trung Anh/Nguyễn Thị Phi Nga
CLB Thiên Nga Đỏ Hà Nội
2
297
Trần Duy Phong/Nguyễn Thị Kim Liên
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh
3
86
Đinh Quang Hiền/Đoàn Thị Kiều Oanh
Queen Dance
4
134
Nguyễn Minh Hùng/Lê Thị Thu Hằng
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
5
140
Lê Ngọc Tuấn/Huỳnh Kim Nhung
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
6
375
Vũ Nhật Mạnh/Đỗ Thị Minh Tâm
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP HCM
7
359
Phạm Xuân Trường/Nguyễn Thị Ánh
Mạnh Hùng Dancesport
SK: 31 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C @ 9:08 AM
30
Ngô Hoàng Ngân
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
39
Hoàng Misaki
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
58
Nguyễn Huyền Phương
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
60
Nguyễn Thị Thuỳ Dương
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
62
Vũ Phạm Bảo Trâm
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
79
Đặng Ngọc Bảo Trân
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
110
Đào Ngọc Khánh An
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
176
Nguyễn Ngọc Thùy Lam
Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang
184
Lê Phúc Trà My
CLB Bảo Dance Sport
210
Đỗ Hương Thảo
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh
211
Bùi Bảo Chi
Pro.G Academy
213
Cao Kiều Ngọc Ly
Pro.G Academy
270
Hồ Thị Hà Linh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
271
Vũ Minh Hạnh An
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
SK: 32 (D82T) - Chung kết Trung niên 2 E2 Standard T @ 9:10 AM
1
281
Đỗ Trung Anh/Nguyễn Thị Phi Nga
CLB Thiên Nga Đỏ Hà Nội
2
141
Hồng Thanh Lâm/Nguyễn Thị Thu Hương
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
3
375
Vũ Nhật Mạnh/Đỗ Thị Minh Tâm
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP HCM
4
197
Nguyễn Văn Long/Chu Thị Hường
Sky Dance
5
134
Nguyễn Minh Hùng/Lê Thị Thu Hằng
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
6
359
Phạm Xuân Trường/Nguyễn Thị Ánh
Mạnh Hùng Dancesport
7
306
Nguyễn Anh Dũng/Phạm Thị Ngọc Ánh
CLB SAGADANCE Tp. Cần Thơ
8
49
Trần Mai Thông/Phạm Thị Tố Ngân
Sagadance Center
SK: 33 (D41C) - Bán kết Thiếu niên 2 E1 Latin C @ 9:12 AM
57
Trần Nguyễn Anh Minh/Trần Nguyễn Ngọc Minh
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
73
Trần Đức Minh/Nguyễn Thị Khánh Tâm
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
77
Nguyễn Lê Minh Hiếu/Hoàng Thị Phương
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
138
Lê Trọng Nhân/Võ Phương Vy
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
152
Ninh Cao Bách/Nguyễn Ngân Khánh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
273
Phạm Duy Khôi/Nguyễn Vũ Anh Thư
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
SK: 34 (S31R) - Tứ kết Thiếu niên 1 F2 Latin R @ 9:14 AM
30
Ngô Hoàng Ngân
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
39
Hoàng Misaki
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
60
Nguyễn Thị Thuỳ Dương
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
95
Trương Khánh Ngọc
Lion Team
110
Đào Ngọc Khánh An
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
112
Nguyễn Đỗ Bảo Ngọc
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
125
Nguyễn Đan Quỳnh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
176
Nguyễn Ngọc Thùy Lam
Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang
184
Lê Phúc Trà My
CLB Bảo Dance Sport
210
Đỗ Hương Thảo
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh
211
Bùi Bảo Chi
Pro.G Academy
213
Cao Kiều Ngọc Ly
Pro.G Academy
270
Hồ Thị Hà Linh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
SK: 35 (D72V) - Chung kết Trung niên 1 E5 Standard VW @ 9:19 AM
1
149
Trần Đình Nghi/Trần Thị Minh Nhân
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
2
86
Đinh Quang Hiền/Đoàn Thị Kiều Oanh
Queen Dance
3
147
Tăng Cẩm Huy/Lê Hiệp Hoà
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
4
129
Nguyễn Trung Hữu/Trần Thị Kim Oanh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
5
150
Nguyễn Phú Sang/Trần Thị Mỹ Thanh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
6
85
Nguyễn Duy Khoa/Nguyễn Thị Ngọc Liên
Queen Dance
7
381
Nguyễn Anh Tú/Đặng Thị Thu Huyền
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP HCM
8
87
Đỗ Hoàng Anh Tuấn/Lê Thị Thanh Thảo
Queen Dance
SK: 36 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C @ 9:21 AM
30
Ngô Hoàng Ngân
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
39
Hoàng Misaki
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
60
Nguyễn Thị Thuỳ Dương
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
110
Đào Ngọc Khánh An
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
211
Bùi Bảo Chi
Pro.G Academy
SK: 37 (D72Q) - Chung kết Trung niên 1 E3 Standard Q @ 9:22 AM
1
147
Tăng Cẩm Huy/Lê Hiệp Hoà
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
2
86
Đinh Quang Hiền/Đoàn Thị Kiều Oanh
Queen Dance
3
132
Nguyễn Thanh Hoàng/Nguyễn Thị Bích Diệp
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
4
150
Nguyễn Phú Sang/Trần Thị Mỹ Thanh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
5
87
Đỗ Hoàng Anh Tuấn/Lê Thị Thanh Thảo
Queen Dance
SK: 38 (D41P) - Bán kết Thiếu niên 2 E5 Latin P @ 9:24 AM
57
Trần Nguyễn Anh Minh/Trần Nguyễn Ngọc Minh
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
73
Trần Đức Minh/Nguyễn Thị Khánh Tâm
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
138
Lê Trọng Nhân/Võ Phương Vy
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
152
Ninh Cao Bách/Nguyễn Ngân Khánh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
274
Phạm Huy Khánh/Huỳnh Lê Anh Vi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
SK: 39 (D413) - Chung kết Thiếu niên 2 C Latin C, R, J @ 9:31 AM
1
264
Nguyễn Anh Đức/Ngô Hương Nhi
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội
2
266
Trần Hạo Nam/Nguyễn Hoàng Minh Anh
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội
3
25
Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Thu Hà
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
4
76
Nguyễn Tô Quốc Khánh/Vũ Ngân Hà
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
5
74
Phan Bình Minh/Trịnh Lan Anh
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
6
351
Hồng Thiện Bảo/Trịnh Ngọc Diệp
Trung tâm Thể dục thể thao Thành phố Cần Thơ
7
164
Bùi Thanh Phước/Vũ Hải Ly
CLB T&T Dancesport
SK: 40 (D41S) - Bán kết Thiếu niên 2 E4 Latin S @ 9:35 AM
26
Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú Phương
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
47
Đặng Hồ Sâm/Lê Hà Ngân
Trung tâm Huấn luyện Kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
57
Trần Nguyễn Anh Minh/Trần Nguyễn Ngọc Minh
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
152
Ninh Cao Bách/Nguyễn Ngân Khánh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
273
Phạm Duy Khôi/Nguyễn Vũ Anh Thư
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
274
Phạm Huy Khánh/Huỳnh Lê Anh Vi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
SK: 41 (S415) - Bán kết Thiếu niên 2 FA Latin S, C, R, P, J @ 9:45 AM
61
Nguyễn Bảo Chi
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
65
Nguyễn Thiên Hương
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
181
Phạm Thảo Trang
CLB Bảo Dance Sport
213
Cao Kiều Ngọc Ly
Pro.G Academy
270
Hồ Thị Hà Linh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
377
Lê Hồng Anh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP HCM
SK: 42 (D41J) - Bán kết Thiếu niên 2 E3 Latin J @ 9:51 AM
26
Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú Phương
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
57
Trần Nguyễn Anh Minh/Trần Nguyễn Ngọc Minh
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
138
Lê Trọng Nhân/Võ Phương Vy
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
152
Ninh Cao Bách/Nguyễn Ngân Khánh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
273
Phạm Duy Khôi/Nguyễn Vũ Anh Thư
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
274
Phạm Huy Khánh/Huỳnh Lê Anh Vi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
SK: 43 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R @ 10:17 AM
39
Hoàng Misaki
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
110
Đào Ngọc Khánh An
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
125
Nguyễn Đan Quỳnh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
176
Nguyễn Ngọc Thùy Lam
Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang
211
Bùi Bảo Chi
Pro.G Academy
SK: 44 (SL15) - Tứ kết Đơn nữ A Latin S, C, R, P, J @ 10:17 AM
16
Dương Thị Hòa Lâm
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
17
Phan Hoài Anh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
24
Lưu Anh Thư
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
32
Đàm Thuỳ Linh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
61
Nguyễn Bảo Chi
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
99
Nguyễn Vũ Khánh Ngọc
Lion Team
107
Nguyễn Thị Xuân Ngân
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
109
Nguyễn Vương Gia Nghi
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
111
Hoàng Ngọc Diệu Anh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
120
Hoàng Thanh Trúc
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
126
Diệc Thục Mỹ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
180
Hồ Gia Nhi
CLB Bảo Dance Sport
SK: 45 (D41R) - Chung kết Thiếu niên 2 E2 Latin R @ 10:22 AM
1
152
Ninh Cao Bách/Nguyễn Ngân Khánh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
2
274
Phạm Huy Khánh/Huỳnh Lê Anh Vi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
3
138
Lê Trọng Nhân/Võ Phương Vy
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
4
57
Trần Nguyễn Anh Minh/Trần Nguyễn Ngọc Minh
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
5
73
Trần Đức Minh/Nguyễn Thị Khánh Tâm
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
SK: 47 (S413) - Tứ kết Thiếu niên 2 FC Latin C, R, J @ 10:51 AM
58
Nguyễn Huyền Phương
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
61
Nguyễn Bảo Chi
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
62
Vũ Phạm Bảo Trâm
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
65
Nguyễn Thiên Hương
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
110
Đào Ngọc Khánh An
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
125
Nguyễn Đan Quỳnh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
181
Phạm Thảo Trang
CLB Bảo Dance Sport
210
Đỗ Hương Thảo
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh
211
Bùi Bảo Chi
Pro.G Academy
213
Cao Kiều Ngọc Ly
Pro.G Academy
227
Trần Thuỵ Nhật Vy
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
270
Hồ Thị Hà Linh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
377
Lê Hồng Anh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP HCM
SK: 48 (D82Q) - Chung kết Trung niên 2 E3 Standard Q @ 10:53 AM
1
141
Hồng Thanh Lâm/Nguyễn Thị Thu Hương
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
2
297
Trần Duy Phong/Nguyễn Thị Kim Liên
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh
3
86
Đinh Quang Hiền/Đoàn Thị Kiều Oanh
Queen Dance
4
134
Nguyễn Minh Hùng/Lê Thị Thu Hằng
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
5
140
Lê Ngọc Tuấn/Huỳnh Kim Nhung
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
6
359
Phạm Xuân Trường/Nguyễn Thị Ánh
Mạnh Hùng Dancesport
SK: 49 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C @ 10:56 AM
1
39
Hoàng Misaki
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
2
211
Bùi Bảo Chi
Pro.G Academy
3
30
Ngô Hoàng Ngân
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
4
110
Đào Ngọc Khánh An
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
5
60
Nguyễn Thị Thuỳ Dương
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
SK: 50 (D412) - Chung kết Thiếu niên 2 D Latin C, R @ 11:00 AM
1
152
Ninh Cao Bách/Nguyễn Ngân Khánh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
2
26
Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú Phương
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
3
274
Phạm Huy Khánh/Huỳnh Lê Anh Vi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
4
138
Lê Trọng Nhân/Võ Phương Vy
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
5
73
Trần Đức Minh/Nguyễn Thị Khánh Tâm
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
6
77
Nguyễn Lê Minh Hiếu/Hoàng Thị Phương
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
SK: 51 (D725) - Chung kết Trung niên 1 A Standard W, T, VW, F, Q @ 11:08 AM
1
146
Nguyễn Phú Vinh/Phan Nguyễn Thục Lam
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
2
141
Hồng Thanh Lâm/Nguyễn Thị Thu Hương
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
3
165
Đoàn Ngọc Lực/Trần Thị Anh Thư
Lực Thư Dancesport Đà Nẵng
4
134
Nguyễn Minh Hùng/Lê Thị Thu Hằng
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
SK: 52 (S413) - Bán kết Thiếu niên 2 FC Latin C, R, J @ 11:15 AM
65
Nguyễn Thiên Hương
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
110
Đào Ngọc Khánh An
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
210
Đỗ Hương Thảo
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh
211
Bùi Bảo Chi
Pro.G Academy
213
Cao Kiều Ngọc Ly
Pro.G Academy
377
Lê Hồng Anh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP HCM
SK: 53 (D82V) - Chung kết Trung niên 2 E5 Standard VW @ 11:17 AM
1
86
Đinh Quang Hiền/Đoàn Thị Kiều Oanh
Queen Dance
2
129
Nguyễn Trung Hữu/Trần Thị Kim Oanh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
3
134
Nguyễn Minh Hùng/Lê Thị Thu Hằng
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
4
140
Lê Ngọc Tuấn/Huỳnh Kim Nhung
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
5
359
Phạm Xuân Trường/Nguyễn Thị Ánh
Mạnh Hùng Dancesport
6
197
Nguyễn Văn Long/Chu Thị Hường
Sky Dance
SK: 54 (D41C) - Chung kết Thiếu niên 2 E1 Latin C @ 11:20 AM
1
152
Ninh Cao Bách/Nguyễn Ngân Khánh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
2
138
Lê Trọng Nhân/Võ Phương Vy
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
3
273
Phạm Duy Khôi/Nguyễn Vũ Anh Thư
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
4
57
Trần Nguyễn Anh Minh/Trần Nguyễn Ngọc Minh
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
5
77
Nguyễn Lê Minh Hiếu/Hoàng Thị Phương
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
6
73
Trần Đức Minh/Nguyễn Thị Khánh Tâm
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
SK: 55 (S312) - Tứ kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R @ 11:31 AM
30
Ngô Hoàng Ngân
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
39
Hoàng Misaki
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
58
Nguyễn Huyền Phương
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
60
Nguyễn Thị Thuỳ Dương
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
79
Đặng Ngọc Bảo Trân
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
95
Trương Khánh Ngọc
Lion Team
110
Đào Ngọc Khánh An
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
115
Nguyễn Xuân Hảo
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
125
Nguyễn Đan Quỳnh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
176
Nguyễn Ngọc Thùy Lam
Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang
184
Lê Phúc Trà My
CLB Bảo Dance Sport
210
Đỗ Hương Thảo
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh
211
Bùi Bảo Chi
Pro.G Academy
213
Cao Kiều Ngọc Ly
Pro.G Academy
237
Nguyễn Ngọc Khánh Đan
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
238
Lê Trần Quỳnh Giang
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
270
Hồ Thị Hà Linh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
271
Vũ Minh Hạnh An
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
SK: 56 (D91C) - Chung kết Trung niên 3 E1 Latin C @ 11:33 AM
1
367
Nguyễn Thành Long/Nguyễn Thị Thế
Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng
2
370
Võ Văn Trung/Trần Thị Ngọc Lý
CLB Nhà Thi Đấu Tỉnh Gia Lai
3
305
Tăng Hồng Phước/Tô Thị Trang Đài
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh
4
161
Nguyễn Mạnh Tiến/Nguyễn Thị Hoa
CLB T&T Dancesport
5
89
Huỳnh Văn Hoàng/Tô Tư Phụng
Queen Dance
6
312
Ngô Do/Dương Thúy Phương
CLB SAGADANCE Tp. Cần Thơ
7
306
Nguyễn Anh Dũng/Phạm Thị Ngọc Ánh
CLB SAGADANCE Tp. Cần Thơ
8
307
Bùi Tiến Dũng/Nguyễn Ngọc Trinh
CLB SAGADANCE Tp. Cần Thơ
SK: 57 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R @ 11:35 AM
1
110
Đào Ngọc Khánh An
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
2
39
Hoàng Misaki
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
3
211
Bùi Bảo Chi
Pro.G Academy
4
176
Nguyễn Ngọc Thùy Lam
Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang
5
125
Nguyễn Đan Quỳnh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
SK: 58 (SL15) - Bán kết Đơn nữ A Latin S, C, R, P, J @ 11:44 AM
24
Lưu Anh Thư
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
32
Đàm Thuỳ Linh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
99
Nguyễn Vũ Khánh Ngọc
Lion Team
109
Nguyễn Vương Gia Nghi
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
120
Hoàng Thanh Trúc
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
126
Diệc Thục Mỹ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
SK: 59 (D82W) - Chung kết Trung niên 2 E1 Standard W @ 11:47 AM
1
281
Đỗ Trung Anh/Nguyễn Thị Phi Nga
CLB Thiên Nga Đỏ Hà Nội
2
141
Hồng Thanh Lâm/Nguyễn Thị Thu Hương
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
3
134
Nguyễn Minh Hùng/Lê Thị Thu Hằng
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
4
375
Vũ Nhật Mạnh/Đỗ Thị Minh Tâm
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP HCM
5
197
Nguyễn Văn Long/Chu Thị Hường
Sky Dance
6
359
Phạm Xuân Trường/Nguyễn Thị Ánh
Mạnh Hùng Dancesport
7
306
Nguyễn Anh Dũng/Phạm Thị Ngọc Ánh
CLB SAGADANCE Tp. Cần Thơ
8
49

SK: 60 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R @ 11:52 AM
30
Ngô Hoàng Ngân
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
39
Hoàng Misaki
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
60
Nguyễn Thị Thuỳ Dương
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
110
Đào Ngọc Khánh An
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
176
Nguyễn Ngọc Thùy Lam
Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang
210
Đỗ Hương Thảo
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh
211
Bùi Bảo Chi
Pro.G Academy
213
Cao Kiều Ngọc Ly
Pro.G Academy
SK: 61 (SL13) - Tứ kết Đơn nữ C Latin C, R, J @ 12:12 PM
16
Dương Thị Hòa Lâm
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
17
Phan Hoài Anh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
24
Lưu Anh Thư
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
32
Đàm Thuỳ Linh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
61
Nguyễn Bảo Chi
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
99
Nguyễn Vũ Khánh Ngọc
Lion Team
109
Nguyễn Vương Gia Nghi
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
111
Hoàng Ngọc Diệu Anh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
114
Lê Mai Thư
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
120
Hoàng Thanh Trúc
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
181
Phạm Thảo Trang
CLB Bảo Dance Sport
271
Vũ Minh Hạnh An
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
SK: 63 (S413) - Chung kết Thiếu niên 2 FC Latin C, R, J @ 1:26 PM
1
377
Lê Hồng Anh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP HCM
2
211
Bùi Bảo Chi
Pro.G Academy
3
65
Nguyễn Thiên Hương
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
4
110
Đào Ngọc Khánh An
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
5
210
Đỗ Hương Thảo
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh
6
213
Cao Kiều Ngọc Ly
Pro.G Academy
SK: 64 (D91R) - Chung kết Trung niên 3 E2 Latin R @ 1:27 PM
1
367
Nguyễn Thành Long/Nguyễn Thị Thế
Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng
2
370
Võ Văn Trung/Trần Thị Ngọc Lý
CLB Nhà Thi Đấu Tỉnh Gia Lai
3
161
Nguyễn Mạnh Tiến/Nguyễn Thị Hoa
CLB T&T Dancesport
4
195
Nguyễn Đình Anh Đạt/Nguyễn Kim Phương
Sky Dance
5
89
Huỳnh Văn Hoàng/Tô Tư Phụng
Queen Dance
6
312
Ngô Do/Dương Thúy Phương
CLB SAGADANCE Tp. Cần Thơ
7
306
Nguyễn Anh Dũng/Phạm Thị Ngọc Ánh
CLB SAGADANCE Tp. Cần Thơ
8
307
Bùi Tiến Dũng/Nguyễn Ngọc Trinh
CLB SAGADANCE Tp. Cần Thơ
SK: 65 (SL15) - Chung kết Đơn nữ A Latin S, C, R, P, J @ 1:34 PM
1
32
Đàm Thuỳ Linh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
2
24
Lưu Anh Thư
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
3
109
Nguyễn Vương Gia Nghi
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
4
120
Hoàng Thanh Trúc
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
5
126
Diệc Thục Mỹ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
6
99
Nguyễn Vũ Khánh Ngọc
Lion Team
SK: 66 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R @ 1:37 PM
1
39
Hoàng Misaki
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
2
211
Bùi Bảo Chi
Pro.G Academy
3
110
Đào Ngọc Khánh An
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
4
60
Nguyễn Thị Thuỳ Dương
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
5
30
Ngô Hoàng Ngân
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
6
210
Đỗ Hương Thảo
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh
7
213
Cao Kiều Ngọc Ly
Pro.G Academy
8
176
Nguyễn Ngọc Thùy Lam
Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang
SK: 67 (D912) - Chung kết Trung niên 3 D Latin C, R @ 1:41 PM
1
367
Nguyễn Thành Long/Nguyễn Thị Thế
Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng
2
370
Võ Văn Trung/Trần Thị Ngọc Lý
CLB Nhà Thi Đấu Tỉnh Gia Lai
3
140
Lê Ngọc Tuấn/Huỳnh Kim Nhung
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
4
162
Nguyễn Văn Tùng/Nguyễn Thị Hoa
CLB T&T Dancesport
5
48
Huỳnh Hiệp/Võ Thị Thu Thuỷ
Sagadance Center
6
89
Huỳnh Văn Hoàng/Tô Tư Phụng
Queen Dance
7
312
Ngô Do/Dương Thúy Phương
CLB SAGADANCE Tp. Cần Thơ
SK: 68 (S412) - Tứ kết Thiếu niên 2 FD Latin C, R @ 1:53 PM
18
Phạm Phương Anh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
30
Ngô Hoàng Ngân
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
58
Nguyễn Huyền Phương
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
60
Nguyễn Thị Thuỳ Dương
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
61
Nguyễn Bảo Chi
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
71
Lê Phương Linh
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
109
Nguyễn Vương Gia Nghi
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
110
Đào Ngọc Khánh An
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
114
Lê Mai Thư
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
120
Hoàng Thanh Trúc
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
126
Diệc Thục Mỹ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
184
Lê Phúc Trà My
CLB Bảo Dance Sport
210
Đỗ Hương Thảo
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh
211
Bùi Bảo Chi
Pro.G Academy
280
Võ Ngọc Minh Tuyền
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
SK: 69 (D92T) - Chung kết Trung niên 3 E2 Standard T @ 1:55 PM
1
54
Vũ Bích Oanh/Lưu Bá Hùng
CLB Super Star Hà Nội
2
359
Phạm Xuân Trường/Nguyễn Thị Ánh
Mạnh Hùng Dancesport
3
140
Lê Ngọc Tuấn/Huỳnh Kim Nhung
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
4
53
Vương Đức Long/Chu Thanh Thủy
CLB Super Star Hà Nội
5
48
Huỳnh Hiệp/Võ Thị Thu Thuỷ
Sagadance Center
6
306
Nguyễn Anh Dũng/Phạm Thị Ngọc Ánh
CLB SAGADANCE Tp. Cần Thơ
7
312
Ngô Do/Dương Thúy Phương
CLB SAGADANCE Tp. Cần Thơ
8
89
Huỳnh Văn Hoàng/Tô Tư Phụng
Queen Dance
SK: 70 (S412) - Bán kết Thiếu niên 2 FD Latin C, R @ 2:02 PM
71
Lê Phương Linh
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
109
Nguyễn Vương Gia Nghi
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
114
Lê Mai Thư
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
120
Hoàng Thanh Trúc
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
210
Đỗ Hương Thảo
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh
211
Bùi Bảo Chi
Pro.G Academy
SK: 71 (D922) - Chung kết Trung niên 3 D Standard W, T @ 2:05 PM
1
54
Vũ Bích Oanh/Lưu Bá Hùng
CLB Super Star Hà Nội
2
140
Lê Ngọc Tuấn/Huỳnh Kim Nhung
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
3
359
Phạm Xuân Trường/Nguyễn Thị Ánh
Mạnh Hùng Dancesport
4
53
Vương Đức Long/Chu Thanh Thủy
CLB Super Star Hà Nội
5
48
Huỳnh Hiệp/Võ Thị Thu Thuỷ
Sagadance Center
6
312
Ngô Do/Dương Thúy Phương
CLB SAGADANCE Tp. Cần Thơ
7
89
Huỳnh Văn Hoàng/Tô Tư Phụng
Queen Dance
SK: 72 (SL13) - Bán kết Đơn nữ C Latin C, R, J @ 2:29 PM
24
Lưu Anh Thư
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
32
Đàm Thuỳ Linh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
99
Nguyễn Vũ Khánh Ngọc
Lion Team
109
Nguyễn Vương Gia Nghi
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
114
Lê Mai Thư
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
120
Hoàng Thanh Trúc
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
SK: 73 (D41S) - Chung kết Thiếu niên 2 E4 Latin S @ 2:14 PM
1
152
Ninh Cao Bách/Nguyễn Ngân Khánh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
2
26
Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú Phương
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
3
274
Phạm Huy Khánh/Huỳnh Lê Anh Vi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
4
47
Đặng Hồ Sâm/Lê Hà Ngân
Trung tâm Huấn luyện Kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
5
273
Phạm Duy Khôi/Nguyễn Vũ Anh Thư
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
6
57
Trần Nguyễn Anh Minh/Trần Nguyễn Ngọc Minh
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
SK: 74 (S412) - Chung kết Thiếu niên 2 FD Latin C, R @ 2:18 PM
1
109
Nguyễn Vương Gia Nghi
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
2
211
Bùi Bảo Chi
Pro.G Academy
3
71
Lê Phương Linh
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
4
210
Đỗ Hương Thảo
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh
5
114
Lê Mai Thư
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
6
120
Hoàng Thanh Trúc
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
SK: 75 (D92W) - Chung kết Trung niên 3 E1 Standard W @ 3:25 PM
1
54
Vũ Bích Oanh/Lưu Bá Hùng
CLB Super Star Hà Nội
2
359
Phạm Xuân Trường/Nguyễn Thị Ánh
Mạnh Hùng Dancesport
3
53
Vương Đức Long/Chu Thanh Thủy
CLB Super Star Hà Nội
4
48
Huỳnh Hiệp/Võ Thị Thu Thuỷ
Sagadance Center
5
306
Nguyễn Anh Dũng/Phạm Thị Ngọc Ánh
CLB SAGADANCE Tp. Cần Thơ
6
312
Ngô Do/Dương Thúy Phương
CLB SAGADANCE Tp. Cần Thơ
7
89
Huỳnh Văn Hoàng/Tô Tư Phụng
Queen Dance
SK: 76 (D41J) - Chung kết Thiếu niên 2 E3 Latin J @ 2:24 PM
1
152
Ninh Cao Bách/Nguyễn Ngân Khánh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
2
26
Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú Phương
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
3
274
Phạm Huy Khánh/Huỳnh Lê Anh Vi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
4
138
Lê Trọng Nhân/Võ Phương Vy
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
5
273
Phạm Duy Khôi/Nguyễn Vũ Anh Thư
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
6
57
Trần Nguyễn Anh Minh/Trần Nguyễn Ngọc Minh
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
SK: 77 (SL13) - Chung kết Đơn nữ C Latin C, R, J @ 2:32 PM
1
32
Đàm Thuỳ Linh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
2
24
Lưu Anh Thư
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
3
114
Lê Mai Thư
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
4
109
Nguyễn Vương Gia Nghi
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
5
99
Nguyễn Vũ Khánh Ngọc
Lion Team
6
17
Phan Hoài Anh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
SK: 79 (S31J) - Tứ kết Thiếu niên 1 F3 Latin J @ 3:27 PM
39
Hoàng Misaki
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
58
Nguyễn Huyền Phương
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
60
Nguyễn Thị Thuỳ Dương
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
62
Vũ Phạm Bảo Trâm
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
110
Đào Ngọc Khánh An
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
115
Nguyễn Xuân Hảo
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
121
Phan Kiều Trang
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
125
Nguyễn Đan Quỳnh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
127
Lê Nguyễn Song Thư
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
184
Lê Phúc Trà My
CLB Bảo Dance Sport
186
Trần Thị Khôi Linh
CLB Bảo Dance Sport
190
Mai Phương Anh
CLB Bảo Dance Sport
211
Bùi Bảo Chi
Pro.G Academy
270
Hồ Thị Hà Linh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
SK: 80 (D612) - Bán kết Người lớn D Latin C, R @ 3:28 PM
26
Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú Phương
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
33
Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyễn Phương Trang Anh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
135
Huỳnh Tấn Sanh/Trần Ngọc Kim Ngân
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
142
Nguyễn Duy Anh/Nguyễn Minh Phương
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
277
Hà Tuấn Vũ/Trần Xuân Cầm
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
299
Chu Hoài Nam/Bùi Ngọc Lacroix Lucie
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh
383
Đào Duy Huy/Phạm Anh Thư
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP HCM
SK: 81 (S415) - Chung kết Thiếu niên 2 FA Latin S, C, R, P, J @ 3:28 PM
1
377
Lê Hồng Anh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP HCM
2
270
Hồ Thị Hà Linh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
3
65
Nguyễn Thiên Hương
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
4
213
Cao Kiều Ngọc Ly
Pro.G Academy
5
61
Nguyễn Bảo Chi
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
6
181
Phạm Thảo Trang
CLB Bảo Dance Sport
SK: 82 (D31C) - Chung kết Thiếu niên 1 E1 Latin C @ 3:33 PM
1
74
Phan Bình Minh/Trịnh Lan Anh
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
2
221
Bùi Thanh Phước/Mai Nguyễn Thanh Hiền
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
3
27
Trần Trung Hiếu/Đặng Hàn My
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
4
353
Huỳnh Bảo Gia Huy/Trần Cẩm Thi
Trung tâm Thể dục thể thao Thành phố Cần Thơ
5
286
Lê Tấn Dũng/Lê Trương Khánh Thy
Phong ngân DanceSport
SK: 83 (S31S) - Tứ kết Thiếu niên 1 F4 Latin S @ 3:38 PM
30
Ngô Hoàng Ngân
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
39
Hoàng Misaki
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
58
Nguyễn Huyền Phương
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
60
Nguyễn Thị Thuỳ Dương
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
110
Đào Ngọc Khánh An
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
115
Nguyễn Xuân Hảo
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
125
Nguyễn Đan Quỳnh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
127
Lê Nguyễn Song Thư
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
186
Trần Thị Khôi Linh
CLB Bảo Dance Sport
210
Đỗ Hương Thảo
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh
270
Hồ Thị Hà Linh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
SK: 84 (D61C) - Bán kết Người lớn E1 Latin C @ 3:40 PM
26
Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú Phương
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
33
Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyễn Phương Trang Anh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
117
Lê Đình Tuấn Phong/Đỗ Xuân Bảo Vy
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
142
Nguyễn Duy Anh/Nguyễn Minh Phương
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
267
Nguyễn Đức Minh/Nguyễn Hà Bảo Nhi
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội
383
Đào Duy Huy/Phạm Anh Thư
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP HCM
SK: 85 (S31P) - Tứ kết Thiếu niên 1 F5 Latin P @ 3:45 PM
39
Hoàng Misaki
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
60
Nguyễn Thị Thuỳ Dương
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
62
Vũ Phạm Bảo Trâm
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh
93
Vũ Tuệ Lâm
Trung tâm VHTT và TT Q. Cầu Giấy
95
Trương Khánh Ngọc
Lion Team
125
Nguyễn Đan Quỳnh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
211